Er is een massale propagandacampagne gaande tegen degenen die ervoor kiezen zich niet tegen COVID-19 te vaccineren met de experimentele mRNA-vaccins. De mainstream media, de grote technologiebedrijven en onze regering hebben hun krachten gebundeld om naleving te belonen en niet-naleving te beschamen en te marginaliseren. Hun mantra zegt dat dit een pandemie is van de ongevaccineerden. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren worden gekarakteriseerd als onintelligente, egoïstische, paranoïde mensen die niet veel lezen en in een woonwagenkamp in Florida (of Alabama, of Texas, of noem uw staat maar op) wonen. Nog nooit is er zo’n poging gedaan om mensen over te halen, te manipuleren door middel van angst, en sanctioneren om een experimentele medische behandeling te ondergaan, schrijft Dr. Thomas T. Siler.

Naarmate de tijd van deze pandemie echter verstrijkt en er meer gegevens over het virus en het vaccin beschikbaar komen, lijken de ongevaccineerden met de week slimmer en slimmer. Het is nu aangetoond dat de gevaccineerden het virus evenzeer oplopen en verspreiden. De gegevens over de bijwerkingen van het vaccin blijven zich opstapelen, waardoor het risico om het vaccin te nemen onaanvaardbaar wordt naarmate de pandemie afneemt. Orale en IV-medicijnen (flccc.net) die in een vroeg stadium werken bij de behandeling van COVID-19 zijn thans veel aantrekkelijker om te nemen nu de risico’s van het vaccin bekend worden, vooral omdat de gevaccineerden om de zes maanden eindeloze boosters nodig zullen hebben.

Laten we eerst eens kijken naar de intelligentie van de ongevaccineerden. Weigering om te vaccineren heeft meerdere factoren en heeft weinig te maken met opleidingsniveau of intelligentie. De Carnegie Mellon University heeft een onderzoek gedaan naar “vaccin weigering” op verschillende opleidingsniveaus. Volgens de studie, wat is het opleidingsniveau met de meeste vaccin weigering? Doctoraal niveau! Het is duidelijk dat wetenschappers die de gegevens kunnen lezen en de risico’s kunnen inschatten, het minst geneigd zijn de mRNA-vaccins te nemen.

De meest vaccinatie-weigerende groep van allemaal? De hoogopgeleiden

De bewering dat er een pandemie is van ongevaccineerden is daarom pertinent onwaar. Zoals een gepensioneerde verpleegster uit Californië onlangs vroeg: “Waarom moeten de beschermden worden beschermd tegen de onbeschermden door de onbeschermden te dwingen de bescherming te gebruiken die de beschermden in de eerste plaats niet heeft beschermd?” Als het vaccin infecties voorkomt, hoeven de gevaccineerden zich geen zorgen te maken. Als het vaccin de infectie niet voorkomt, blijven de gevaccineerden een zeker risico lopen, en zullen de ongevaccineerden minder snel kiezen voor een vaccin dat niet goed werkt.

  Canada: Trudeau bevestigt "samenzweringstheorie": Autochtonen zijn tweederangs burgers voor elites

De werkzaamheid van het mRNA-vaccin is zeer beperkt en gericht op de oorspronkelijke Alfa-stam van COVID-19. Door zich te richten op één antigeengroep op het spike-eiwit, helpt het wel voor de oorspronkelijke Alfa-stam, maar het is nu duidelijk dat het geen bescherming biedt tegen de Delta-stam en waarschijnlijk ook niet tegen toekomstige stammen die zouden kunnen circuleren. Het blijkt ook dat de werkzaamheid na 4-6 maanden afneemt, wat tot discussies over boosters leidt.

Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat het vaccineren met een “lek” vaccin tijdens een pandemie het virus aanzet tot ontsnappen door varianten te creëren. Als de booster gewoon een nieuwe iteratie van hetzelfde vaccin is, zal het waarschijnlijk niet helpen tegen de nieuwe stam, maar zal het in plaats daarvan evolutionaire druk op het virus uitoefenen om nog meer varianten te produceren en ons bloot te stellen aan meer bijwerkingen. Waarom wordt dan deze booster-strategie voor iedereen nagestreefd?

Deze enorme klinische proef van fase 3 met mRNA-vaccins, waaraan mensen voornamelijk uit angst deelnemen, verloopt niet goed. Het is overduidelijk voor iedereen die opkomt voor de volksgezondheid dat het vaccinatieprogramma moet worden stopgezet. IJsland is onlangs gestopt met het geven van het Moderna-vaccin aan iedereen, wat een goede stap in de goede richting is. Zweden, Denemarken en Finland hebben het Moderna-vaccin verboden voor iedereen onder de 30 jaar.

VAERS, het Amerikaanse meldsysteem voor bijwerkingen van vaccins, heeft begin deze week 16.000 sterfgevallen, 23.000 invaliditeiten, 10.000 MI/myocarditis, 87.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp, 75.000 ziekenhuisopnames en in totaal 775.000 ongewenste bijwerkingen gemeld. Het is algemeen bekend dat het VAERS-systeem te weinig bijwerkingen meldt: naar schatting 90 tot 99% van de bijwerkingen wordt daar niet gemeld.

  Shock: Microscoopanalyse toont volledig gestold bloed aan bij gevaccineerden

Eudravigilance, het Europese rapportagesysteem, brengt nu 26.000 sterfgevallen in verband met toediening van het vaccin. Klokkenluidersgegevens uit het CMS-systeem (Medicare-grafieken) toonden bijna 50.000 sterfgevallen in de Medicare-groep kort na de toediening van het vaccin.

Een door AI aangedreven opsporingsprogramma, Project Salus genaamd, volgt ook de Medicare-populatie en laat zien dat gevaccineerde Medicare-ontvangers week na week slechtere resultaten hebben van het type dat consistent is met Antilichaamafhankelijke versterking. Dit gebeurt wanneer de vaccinantilichamen de infectie daadwerkelijk versnellen, wat leidt tot verslechtering van de resultaten van COVID-19-infectie. Antilichaamafhankelijke versterking is eerder voorgekomen bij proeven met andere coronavirusvaccins op dieren. De CDC en de FDA verdoezelen deze gegevens en niemand die het vaccin krijgt heeft echte geïnformeerde toestemming.

De Verklaring van Rome heeft 6.700 medische ondertekenaars die verklaren dat de aanpak van de pandemie neerkomt op misdaden tegen de mensheid, omdat de beste medische behandeling wordt geweigerd en men blijft pleiten voor schadelijke vaccins. Het bewijs ligt recht voor de mensen om een einde te maken aan de propaganda en de massale mondkapjespsychose.

Het mainstream mediaverhaal van voortdurende angst valt uit elkaar. Noorwegen, Zweden en Denemarken hebben alle COVID-beperkingen beëindigd en doen het veel beter dan de VS, het VK en Israël, drie landen die blijven vaccineren. Mexico, Guatemala, Indonesië, bijna heel Afrika en delen van India hebben lage vaccinatiecijfers en doen het veel beter dan de VS, iets wat wordt toegeschreven aan het feit dat zij de pandemie beheersen door het gebruik van Ivermectine.

Meer dan 500.000 mensen hebben in augustus de motorrally van Sturgis bijgewoond en er was geen superverspreiding van COVID-19. Het voetbalseizoen begon in augustus en stadions in het hele land zitten vol met 80.000 fans die schreeuwen en gillen zonder mondkapjes. Er waren geen superverspreidingen en toch moeten de studenten weer mondkapjes dragen in de klas. Dit slaat nergens op.

Als het vaccin zo belangrijk is, waarom hoeven onze regeringsleiders en illegalen het dan niet te nemen? Op dit moment hebben 13 Democratische staten met hoge vaccinatiecijfers de hoogste “gevallen”-cijfers (met behulp van een foute PCR-test), terwijl Republikeinse staten het allemaal beter doen. Hoe is dit mogelijk?

  Nederlandse boeren brengen tank naar mestprotest; agenten schieten op tractor - VIDEO'S UPDATE!

Het zou duidelijk moeten zijn dat de regering COVID heeft gemanipuleerd om eeuwige angst te zaaien, dus we geven haar onze vrijheid. In deze gigantische strijd tussen onze regering en de ongevaccineerden hoop ik dat genoeg mensen zullen weigeren zich te schikken, zodat we ons kunnen verenigen om deze waanzin te stoppen.

Ik weet dat deze beslissing voor veel mensen erg moeilijk is als ze hun baan dreigen te verliezen. Aan de gevaccineerden: neem alsjeblieft geen boosters, want dan bestendig je alleen maar het risico op bijwerkingen en nieuwe varianten.

Als we toestaan dat de regering deze medische beslissing voor ons neemt, is het een kleine stap voor de regering om te zeggen dat zij ook andere medische beslissingen voor u kan nemen, b.v. dat alle mensen boven de 75 nooit gereanimeerd mogen worden; dat mensen slechts drie kinderen mogen hebben (of twee of een) met verplichte sterilisatie voor vrouwen; of dat als u de eisen van de regering weigert, u geen gezondheidszorg meer krijgt.

Is dit de totalitaire staat waarin u wilt leven? Als u nu vol trots gevaccineerd bent en aan de kant van de regering staat, hoe zult u zich dan voelen bij het volgende overheidsmandaat, wanneer u aan de andere kant staat en gedwongen wordt tot een beslissing die u niet wilt?

Het is duidelijk dat de regering, de media, en big tech, proberen ons te verdelen en ons de vrijheden af te nemen die wij als burgers genieten. Ik bid dat allen mensen zich kunnen verenigen om een einde te maken aan deze medische tirannie en een vrij Amerika te herwinnen voordat het te laat is. Bied vreedzaam weerstand en geef niet toe.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Roger Hodkinson pakt taboe Covid onderwerpen aan: Zijn gevaccineerde mensen gevaarlijk? Is het magneetfenomeen echt? 



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAmerikaanse Privéschool eist dat leerlingen die COVID-vaccin nemen 30 dagen in quarantaine moeten
Volgend artikelWe spelen de echte terroristen onder ons in de kaart
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Deze injecties zijn doel bewust op de markt gebracht onder valse voorwaarden, om zoveel mogelijk mensen te doden. Het zogenaamde virus is de bevolking zelf, dit klinkt raar maar als je het achterliggende gronden bekijkt van uit de opdrachtgevers van deze uitroeiing van de bevolkingen. In de meeste landen lopen het lease contract van de regeringen af en vervallen de geboorte trusten aan de bevolking. Eigenlijk zijn alle landen failliet en putten constant illegaal geld uit de geboorte trusten van de bevolkingen. Dit was een goed bewaard geheim, wat helaas bekent is geworden bij sommigen en die daar aanspraak op hebben gemaakt. De regeringen wil nu zoveel mogelijk mensen van de bevolkingen te doden, want dan behoeven de regeringen die mensen niet schadeloos te stellen. En als ze er niet dood aan gaan, dan zorgt het vaccin dat zij ontmenselijkt worden en zo als ware een bio-robot worden en dan behoeven zij ook niets uit te keren. Het gaat hier niet om een ziekte te overwinnen, maar om geen schadevergoedingen te behoeven uitbetalen aan de bevolkingen. Dat is de redenen dat als mensen zich vrijwillig (verplicht) laten vaccineren, dat zij dan onwetend hun eigen geboorte trust aan de regeringen geven en daarom mogen de gevaccineerde meer bewegingsvrijheid hebben in de maatschappij. Maar dit zal weer zo ingetrokken kunnen worden, als de boosters gehaald moeten worden. Dan is iedere gevaccineerde letterlijk afhankelijk van de illegale regeringen geworden. Geld schijnt altijd al meer waarde te hebben, dan een mensen leven in de huidige maatschappij.

 2. Het is juist de bedoeling dat die rommel niet werkt want dan kan je eeuwig door gaan mensen bang te houden en boosters te geven!Winst ten koste van (bijna) iedereen…

 3. “Weigeren” is het verkeerde woord. Het is nog steeds zo dat de niet-gevaccineerden er de voorkeur aan geven het vaccin niet te gebruiken.

  • “De voorkeur…”dat impliceert dat je ja zeggen tegen dat goedje overweegt. Dus valt onder dat sneue minachtende woord: vaccintwijfelaars.

   Spreek voor jezelf maar niet voor een ander graag.

   Nooit dit gifgoedje in mij!

   Geen” voorkeur” maar; NEE!

  • Kan je een beetje duidelijker zijn, ongeletterde kneus? Als jij zo in vaccins gelooft neem dan de onze ook, om nog sneller te kunnen creperen, want dat is precies wat met alle gevaccineerden gaat gebeuren.

 4. willem engel @willem_engel

  Er valt net een Deens dood neer op het EK hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren. Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties.

 5. opsluiten die geen vaccin willen ? zijn we in china ? of noord korea ? dat van het vrije westen is uiteengespat als een zeepbel -we hebben de nazi’s hier verjaagt -ok -maar wie is er nu baas ? wat is er in de plaats gekomen ? (vraag maar eens aan een blonde deerne die in de grootstad woont )en onze bevrijders (usa) daar is het ook alleen maar goed toeven als ge centen hebt ,anders ben je evengoed een sukkelaar daar Bij deze wil ik alle mensen nog eens bedanken die de ondergang van europa nog wat hebben bespoedigt door er voor te stemmen dat we door de islam onder de voet worden gelopen (grootvaders hebben voor piet snot gevochten in wo 1 en ontelbare doden voor niets dan hypocriete leiders in europa

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in