Oekraïne is historisch gezien een deel van het Russische hartland. Oekraïne gaat helemaal terug tot de Russische oerstaat Kievan Rus in de 10e eeuw, gesticht door de Rurikidische dynastie die zijn oorsprong vond bij de Zweedse Vikingen, en is altijd een deel geweest van, of nauw verbonden geweest met, de ononderbroken politieke entiteit die wij nu “Rusland” noemen, schrijft Johan Eddebo.

Zeker, er waren perioden waarin staatjes op het huidige Oekraïense grondgebied onafhankelijk waren van de formele Russische controle, bijvoorbeeld het Grootvorstendom Kiev stond een eeuw lang onder Litouwen, was een tijdlang een suzerein van de Gouden Horde, en er waren verschillende stammen die het huidige grondgebied bezetten in wat een nogal ingewikkelde geschiedenis is.

Wat nu Oekraïne is, was sinds de jaren 1000 echter nooit buiten de “Russische” hegemonie en cultuur en maakte sinds de 18e eeuw formeel deel uit van het Russische rijk.

Dit wil niet zeggen dat Rusland op het eerste gezicht “recht” heeft op het grondgebied in juridische of morele zin, mijn punt hier is alleen dat zij in veel opzichten nauw met elkaar verbonden zijn, en tot voor kort eigenlijk deel uitmaakten van dezelfde politieke entiteit.

HET BELANG VAN OEKRAÏNE VOOR DE RUSSISCHE VEILIGHEID

Oekraïne werd ongeveer 30 jaar geleden formeel onafhankelijk, in verband met de ontmanteling van de USSR. Strategisch gezien is Oekraïne onmisbaar voor de Russische veiligheid.

Eén aspect daarvan is het Zwarte-Zeegebied en de Krim, waarvan het belang de hoofdreden was voor de Krimoorlog van Florence Nightingale in de jaren 1800.

Sebastopol is sinds 1783 Ruslands voornaamste warmwaterhaven (wat betekent dat zij het hele jaar door bruikbaar is) en is de enige weg voor machtsprojectie via de Middellandse Zee, die de enige werkelijk levensvatbare toegang tot het Midden-Oosten biedt, alsmede tot de Zuid-Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan.

De Krim verschaft Rusland ook operationele capaciteit in de onmiddellijke omgeving, bijvoorbeeld voor regionaal troepentransport en bescherming van zijn belangrijke handelsroutes door de Zwarte Zee, en is van vitaal belang voor Ruslands strategische verdedigingscapaciteiten van de hele zuidflank.

Lees hier meer.

Hoewel niet geheel weerloos, zou Rusland zeer kwetsbaar zijn als het alleen al de Krim zou verliezen.

Bovendien is Oekraïne als zodanig ook om een aantal andere redenen geostrategisch van vitaal belang. Het was de op één na belangrijkste Socialistische Sovjetrepubliek, niet alleen vanwege zijn hulpbronnen, bevolking en productiecapaciteiten, maar ook omdat het in feite op een steenworp afstand ligt van het hart van Rusland. Neem Oekraïne in en houd het in handen, dan kunt u zo Moskou binnenmarcheren. Of het uithongeren.

Zoek ter vergelijking de Franse, Zweedse en Duitse invasies van Rusland maar eens op. Zweden werd bij Poltava verpletterd, Napoleon slaagde erin Moskou tot de grond toe af te branden, maar moest zich terugtrekken. Hitler echter nam Oekraïne in bij het begin van Operatie Barbarossa en richtte er nogal wat schade aan. De Oekraïense SSR was die gele bol aan de linkerkant:

Klik om te vergroten

Vandaag de dag is een belangrijk aspect van de situatie het feit dat het meeste gas dat Rusland uitvoert, via het Oekraïense netwerk gaat. Dit vormt een belangrijk deel van het Russische handelsoverschot, en het feit dat Europa op zijn beurt aantoonbaar afhankelijk is van deze grondstofstroom is ook een belangrijke achtergrondfactor.

Toch doemt zoals altijd de aardolie op de achtergrond op.

Rusland exporteert bijna evenveel als Saoedi-Arabië en is de tweede grootste producent ter wereld. Bovendien zijn zijn reserves meer onontgonnen dan die van bijna alle andere belangrijke producenten, en verschaft het toegang tot aardolie tegen een hogere EROI dan waar ook ter wereld.

  "Onze laatste dagen of uren": Azov-nazi's doen een beroep op de wereld, smeken om hun evacuatie uit Oekraïne 

Ik heb elders over de situatie van de hulpbronnen geschreven, maar om het samen te vatten, het Westen heeft onbelemmerde toegang tot deze aardolie nodig, althans op middellange termijn, anders is het een sitting duck, niet in staat om onmiddellijk verval af te wenden.

VANDAAG DE DAG

In principe is Oekraïne al een doelwit van het Westen voor “regime change” sinds tenminste de “Oranje Revolutie” van 2004, die een creatie was van de NGO’s en de Westerse inlichtingendienst, en waarbij de pro-Russische Victor Janoekovitsj werd afgezet.

De daaropvolgende regering Timosjenko privatiseerde de staatsbezittingen en steunde luidkeels het NAVO-lidmaatschap om “Oekraïne te beschermen tegen Russische agressie”.

Het ging een tijdje heen en weer met Janoekovitsj als oppositieleider, waarna hij in 2010 tot president werd verkozen en een hoofdrol speelde in de vorming van de twee volgende regeringen.

Dan komen we natuurlijk uit bij de door de VS gesteunde staatsgreep in 2014, de “Revolutie van Waardigheid”, volgens Wikipedia. Het doel van deze staatsgreep was Oekraïne in de EU op te nemen, waardoor het indirect een aanwinst van de NAVO zou worden, en natuurlijk zijn nut als Russische markt te verminderen.

Toen Janoekovitsj, eind 2013 of begin 2014, de deur naar deze integratie leek te sluiten door middel van een overeenkomst met Rusland, werd Oekraïne “gecoupeerd”, zijn regering omvergeworpen, en een gewapende opstand werd door het Westen aangezwengeld en gesteund.

Gezien de achtergrondfactoren had het Westen natuurlijk weinig andere opties. Vooral in verband met de pogingen van Rusland om een Euraziatische Unie tot stand te brengen, waarvan Oekraïne van fundamenteel belang zou zijn, om de hegemonie van het Westen uit te dagen, om gemeenschappelijke energiemarkten tot stand te brengen, die de petrodollar gemakkelijk de das om zouden kunnen doen.

Na de staatsgreep reageerde Rusland door zijn bezittingen op de Krim veilig te stellen door de afscheiding te steunen, en tot op zekere hoogte ook die van Luhansk en Donetsk, die tot voor enkele dagen geleden nog niet formeel door Rusland erkend waren. Dit luidde de achtjarige oorlog in Donbas in tussen de Oekraïense regering en de afscheidingsbewegingen.

In een vroeg stadium werden de Minsk akkoorden geïmplementeerd, met het doel een staakt-het-vuren in te stellen en Luhansk & Donetsk weer in Oekraïne op te nemen, en hen een zekere mate van autonomie te geven.

Deze werden ondertekend, maar nooit volledig uitgevoerd, en volgens de Russische regering steeds meer geschonden door een langzaam ineenstortende Oekraïense staat, die gereduceerd is tot een kolonie met een marionettenregime, waarbij ook een toename van aanvallen op de burgerbevolking van de semi-onafhankelijke regio’s gemeld wordt.

Hier volgt de kern van het perspectief van het Kremlin op de huidige situatie:

In maart 2021 werd in Oekraïne een nieuwe militaire strategie goedgekeurd. Dit document is bijna geheel gewijd aan een confrontatie met Rusland en stelt zich ten doel buitenlandse staten te betrekken bij een conflict met ons land. De strategie bepaalt de organisatie van wat kan worden omschreven als een terroristische ondergrondse beweging op de Russische Krim en in Donbass.

Zij geeft ook de contouren aan van een mogelijke oorlog, die volgens de Kievse strategen zou moeten eindigen “met de hulp van de internationale gemeenschap op gunstige voorwaarden voor Oekraïne,” en ook – luistert u goed – “met buitenlandse militaire steun in de geopolitieke confrontatie met de Russische Federatie.” In feite is dit niets anders dan de voorbereiding van vijandelijkheden tegen ons land, Rusland.

Zoals bekend is vandaag al verklaard dat Oekraïne van plan is zijn eigen kernwapens te maken, en dat is niet alleen maar opschepperij. Oekraïne beschikt over de in de Sovjettijd gecreëerde nucleaire technologieën en over overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens, waaronder vliegtuigen, en ook over de door de Sovjet-Unie ontworpen Tochka-U tactische precisieraketten met een bereik van meer dan 100 kilometer. Maar zij kunnen meer; het is slechts een kwestie van tijd. De grondslagen daarvoor hebben zij al sinds de Sovjettijd.

Met andere woorden, het zal voor Oekraïne veel gemakkelijker zijn om tactische kernwapens te verwerven dan voor sommige andere staten, die ik hier niet zal noemen, die dergelijk onderzoek doen, vooral als Kiev buitenlandse technologische steun krijgt. Ook dit kunnen wij niet uitsluiten.

Als Oekraïne massavernietigingswapens in handen krijgt, zal de situatie in de wereld en in Europa drastisch veranderen, vooral voor ons, voor Rusland. Wij kunnen niet anders dan op dit reële gevaar reageren, temeer daar, nogmaals, de westerse beschermheren van Oekraïne het land kunnen helpen om deze wapens te verwerven en zo een nieuwe bedreiging voor ons land te creëren. Wij zien hoe hardnekkig het regime in Kiev met wapens wordt volgepompt.

Sinds 2014 hebben de Verenigde Staten alleen al miljarden dollars voor dit doel uitgegeven, onder meer voor de levering van wapens en uitrusting en de opleiding van specialisten. De laatste maanden is er een voortdurende stroom van westerse wapens naar Oekraïne, ostentatief, terwijl de hele wereld toekijkt. Buitenlandse adviseurs houden toezicht op de activiteiten van de Oekraïense strijdkrachten en speciale diensten en wij zijn ons daar terdege van bewust.

De afgelopen jaren zijn militaire contingenten van de NAVO-landen bijna voortdurend op Oekraïens grondgebied aanwezig geweest, onder het voorwendsel van oefeningen. Het Oekraïense troepencontrolesysteem is reeds in de NAVO geïntegreerd. Dit betekent dat het NAVO-hoofdkwartier directe bevelen kan geven aan de Oekraïense strijdkrachten, zelfs aan hun afzonderlijke eenheden en eskaders.

De Verenigde Staten en de NAVO zijn begonnen met een onvoorzichtige ontwikkeling van het Oekraïense grondgebied als een theater van mogelijke militaire operaties. Hun regelmatige gezamenlijke oefeningen zijn duidelijk anti-Russisch. Alleen al vorig jaar waren er meer dan 23.000 manschappen en meer dan duizend eenheden hardware bij betrokken.

Er is reeds een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat buitenlandse troepen in 2022 naar Oekraïne komen om deel te nemen aan multinationale oefeningen. Begrijpelijkerwijs gaat het hier in de eerste plaats om NAVO-troepen. Dit jaar zijn er minstens tien van deze gezamenlijke oefeningen gepland.

Het is duidelijk dat dergelijke ondernemingen bedoeld zijn als dekmantel voor een snelle opbouw van de militaire groep van de NAVO op Oekraïens grondgebied. Dit geldt des te meer omdat het met hulp van de VS opgewaardeerde netwerk van vliegvelden in Borispol, Ivano-Frankovsk, Chuguyev en Odessa, om er maar een paar te noemen, in staat is om in zeer korte tijd legereenheden over te brengen. Het luchtruim van Oekraïne staat open voor vluchten van Amerikaanse strategische en verkenningsvliegtuigen en drones die boven Russisch grondgebied surveilleren.

Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een Russisch ultimatum, gesteld in december 2021, met betrekking tot de in het citaat hierboven genoemde veiligheidskwesties, en tot de instemming van de NAVO om af te zien van formele expansie, in het gelinkte Guardian-artikel aangeduid als “agressieve voorstellen”.

  Oekraïens leger lijdt zware verliezen in strijd om Pavlovka, regio Ugledar (Video's 18+)

Op 30 november 2021 verklaarde president Poetin dat een uitbreiding van de aanwezigheid van de NAVO in Oekraïne, met name de plaatsing van lange-afstandsraketten die Moskou kunnen treffen of raketafweersystemen die vergelijkbaar zijn met die in Roemenië en Polen, voor het Kremlin een “rode lijn”-kwestie zou zijn.

Hij zei dat deze raketafweersystemen kunnen worden omgebouwd tot lanceerinstallaties van offensieve Tomahawk lange-afstandskruisraketten.

Volgens Poetin “zal, indien op het grondgebied van Oekraïne een of ander aanvalssysteem verschijnt, de vluchttijd naar Moskou zeven tot tien minuten bedragen, en vijf minuten in het geval dat een hypersonisch wapen wordt ingezet.”

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, verklaarde: “Het zijn alleen Oekraïne en 30 NAVO-bondgenoten die beslissen wanneer Oekraïne klaar is om lid te worden van de NAVO. Rusland heeft geen veto, Rusland heeft geen inspraak, en Rusland heeft niet het recht om een invloedssfeer op te richten om te proberen hun buren te controleren.” (Wikipedia)

The Saker geeft een ander perspectief:

Rusland heeft de NAVO beleefd verzocht om zich vanaf 1997 te beperken tot de plaats waar het gevestigd is, en zich buiten het voormalige gebied van het Warschaupact te houden. Dit om zich te houden aan de beloften die de Verenigde Staten aan de Sovjet-Unie gedaan hadden toen de Sovjets ermee instemden het Warschaupact op te heffen. Zowel de Verenigde Staten als de NAVO reageerden afwijzend op het initiatief, maar stemden ermee in om in de week van 11-14 januari 2022 onderhandelingen met Rusland te voeren. – The Saker, The Not Ultimatum 14/1/2022

Dit ultimatum werd uiteindelijk (voorspelbaar) afgewezen:

  Het Oekraïense leger is in zeer slechte staat - meer gevechten zullen het alleen maar vernietigen

Wat gevolgd werd door een escalatie van Oekraïense/NAVO-zijde in de Donbas-oorlog, waarna Rusland de afgescheiden republieken formeel erkende en met beide verdragen ondertekende voor samenwerking.

Nadat deze formele erkenning door de Doema was bekrachtigd, stelde de Russische regering een ultimatum aan Kiev om de agressie tegen de pas erkende republieken te staken, het NAVO-lidmaatschap af te zweren, en te demilitariseren. De functionarissen van de DNR en de LNR eisten eveneens de evacuatie van de Oekraïense troepen uit hun respectieve gebieden.

Toen Kiev onvermijdelijk weigerde, begon Rusland de huidige militaire operatie tegen Oekraïne.

WAT IS HET VOLGENDE?

De Oekraïense defensiecapaciteiten schijnen na anderhalve dag oorlog min of meer geneutraliseerd te zijn. De luchtmacht en de marine zijn in principe uitgeschakeld, evenals de luchtverdediging, waardoor wat er nog over is van de grondtroepen zonder steun is, en waarschijnlijk zeer weinig samenhang vertoont.

Kiev is omsingeld en staat op het punt te vallen, evenals vele grote steden en bevolkingscentra. De Oekraïense verdediging zal waarschijnlijk in dagen omsingeld zijn, wat hopelijk enige mogelijkheid van een kort conflict inhoudt.

Maar in werkelijkheid zullen we waarschijnlijk iets zien dat doet denken aan de nasleep van de oorlog in Irak. Rusland zal waarschijnlijk korte metten maken met de geregelde strijdkrachten en een regimewisseling teweegbrengen, zeker, maar het lijkt bijna onvermijdelijk dat wat er dan van Oekraïne overblijft, te maken zal krijgen met een langdurig conflict tegen een achtergebleven opstand die door de NAVO gesteund wordt.

Inderdaad, zoals Pål Steigan over het overkoepelende conflict zegt, en waar ik het in het licht van de situatie van de hulpbronnen en de algemene toestand van de wereldeconomie mee eens moet zijn:

“Deze oorlog zal pas ophouden als Rusland veroverd en verdeeld is, of een einde heeft gemaakt aan het offensief van de VS.”

In dit eerste hete conflict van de Great Reset zien wij de eerste openlijke uitdaging aan de westerse hegemonie in generaties. Maar het belangrijkste aspect van het conflict zal zich waarschijnlijk op economisch gebied afspelen. Hoe lang bijvoorbeeld zal een energie-arm Europa steun blijven geven aan de prioriteiten van het buitenlands beleid van de VS?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Tijdslijn: Euromaidan, de oorspronkelijke “Oekraïne-crisis” – Echte volksrevolutie of door de NAVO gesteunde staatsgreep?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAlle elementen van het kwade recept zijn vandaag verenigd om onze wereld in een hel te veranderen
Volgend artikelHet ineenstortende Covid narratief wordt vervangen door Poetin en Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Wij, de vredelievende en zelf nadenkende mensen in Nederland moeten ons regime (rutte en zijn vriendjes en vriendinnetjes) onver werpen, de macht in handen nemen en afstand nemen van de VS, VN, NAVO, EU etc. Laat ze stikken. Wij kunnen het prima alleen en zoeken samenwerking met andere landen die ook geen oorlogen meer willen. Moeten wij bang zin dat wij als land veroverd worden? Nee, absoluut niet, we hebben niemand wat te bieden. Gas? Nee, als bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of Rusland ons gas zouden gaan gebruiken is het binnen een half jaar op. Wij hebben niks te bieden op een haven en wat slavenarbeiders na. Maar die hebben ze overal. Stop met meedoen, neem al je geld contant op, koop op de markt, bij boeren, stook op olie, koop een houtkachel, mik zonnepanelen op je dak, reken contant af, stap zoveel mogelijk uit het systeem en het zal vastlopen en vallen! Stop met meedoen!!

  • Nederland heeft wel degelijk een interessant doelwit voor eventuele aanvallers. Ongeveer 20 km ten westen van Rotterdam ligt een “bedrijf” waarlangs vrijwel alle Amerikaanse munitie Europa binnenkomt.

   • Dat bedrijf betekent niks meer als de haven van Rotterdam niet meer operationeel is. Nog even daargelaten dat Rotterdam zo ongeveer de grootste doorvoerhaven is voor Europa.
    Een vrij kleine precisie aanval kan de haven volledig in puin leggen Einde verhaal.

  • Dat klinkt mooi ,maar in de praktijk is dat nog knap lastig om als gewone burger > een houtkacel te stoken op een flatju 2 hoog???en bij de boeren kopen?? die staken bijna allemaal… :)Ik mag geen zonnepaneel op dak van huurflat plaatsen en contant afrekenen.. tja

   • Er zijn zonnepanelen die je op je balkon kunt en mag zetten. Weliswaar heb je niet het vermogen wat een heel dak geeft, maar ±600 watt is haalbaar zonder problemen.

  • Als NL stopt met exporteren van gas, en wat importeert van Noorwegen, kan de gasprijs ook weer normaal worden; dat is 0,25 euro/cm.
   Anders:houtkachels; schijt aan de staat, die kapt sowieso alles om–ga het bos maar in.

   Voor automatisch stoken is olie natuurlijk de beste keus als gas op is.

   maar nooit aan die troep van zonnepanelen en warmte pompen beginnen. Is totaal overbodig.
   Als ze electrisch verwarmen willen promoten, zet dan maar wat atoomcentrales neer; vanaf 1945 maar EEN dode in westerse landen door gevallen; bij windmolens ver over de 100.

   Dat die landverraders eruit moeten staat boven iedere discussie.
   Dat we uit de EU en uit de euro moeten ook.
   Uit de Nato; wij doen het vuile werk; USA plundert de goudvoorraden (Libie, Irak.)
   Dat we digitaal betalen tegen moeten werken: ook.
   Grenzen dicht.
   “vluchtelinge”uit landen die nu veilig zijn–Irak, Afghanistan, Syrie, somalie: per direct retour; eventuele visa’s en/of nationaliteit: intrekken.

   Als NL over 10 jaar nog wil bestaan moet dat.

   En doe jezelf een lol: neem een supermarktpasje op naam van Jan Boezeroen of zo…

 2. België stuurt 2.000 automatische geweren naar Oekraïne, Nederland levert luchtdoelraketten
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20220226_94044410

  Hierdoor gaan België en Nederland dus eigenlijk ook deelnemen aan deze oorlog en kunnen ze dus meteen ook beschouwd worden legitieme militaire doelwitten…
  Trouwens vrachtschepen die wapens aanvoerden werden tijdens WO2 waren ook legitieme vijandelijke doelwitten en werden tot zinken gebracht.
  Onbegrijpelijk dat voortdurend gestook van de NATO om Ukraine lid te maken.
  Ook president Zelenski van Ukraine draagt hierin een zware verantwoordelijkheid.
  Ukraine kan veel beter, net zoals bvb. Zweden, Finland en Zwitserland, geen NATO lid worden.
  Maar blijkbaar past dat niet in de plannen van Zelenski, Biden en consoorten.

  • NL helpt graag terroristen; Hamas, Palestijnen, Isis en nu Oekraine; vergeet niet: die haalden MH7 neer

  • Een kazahren staat voor afscheiding beweging van de jo
   d en wellicht ?
   En Oekraïne heeft land bouw grond voor mo NS a to en 100% ( internationale) ho er en kult beweging in deze overheid die hun graantje willen meepikken

 3. Wat heeft het westen toch met die ukraine, arm, corrupt en ver weg.
  Allemaal linkse liberale politiek
  Ik heb liever Rusland als vriend dan als vijand, samen kunnen we die Chinezen wel aan.
  Rusland gaat ook veel liever samen met Europa dan die Chinezen, maar ze worden nu wel in armen gedreven
  door die idiote Sleepyjoe met zijn demoraten

 4. Naast de geschiedenis: sinds 1990 wordt de NATO groter en groter en en komt het dichterbij Rusland.
  Het is in ons belang Rusland sterk te houden; voor dat moeten ze zoals het nu is, de Oekraine hebben.

  Het had anders gekund; maar noch het westen, noch de Oekraine, noch de Nato wilden enige compromissen doen.
  makkelijker was het de zwarte Piet aan Rusland toe te spelen.

  Zou de Nato zich ermee gaan bemoeien, dan kan natuurlijk altijd per ongeluk Tjernobil worden opgeblazen; worden de koeien in NL lichtgevend….

  Mocht het uit de hand lopen, hoop ik dat Putin eerst wat nucleaire koppen op Washington gooit; laat ze er maar op schilderen: from Russia with love….

 5. De oranje revolutie van 2004 en de verkiezingen werden uiteindelijk gewonnen door Viktor Youschenko (dioxine-face, vermoedelijk vergiftigd door de CIA waarvoor zijn vrouw werkte), dat zou voor de compleetheid even aangepast moeten worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in