De oorlog in Oekraïne sleept zich al bijna 10 maanden voort. Nadat de Russische cavalerie aanvankelijk meer dan 20% van Oekraïne had ingenomen, stuitten de Russische troepen op vastberaden Oekraïens verzet, dat eindigde in een aftocht uit Kiev. Vanaf dat moment werd de oorlog een strijd tussen Rusland aan de ene kant en Oekraïne aan het hoofd van een westerse coalitie aan de andere kant, schrijft Lt. Kol. Alex Vershinin.

In de zomer veroverden Russische offensieven Lyman, Lisichansk en Severo Donetsk. In de herfst heroverden Oekraïense offensieven de provincie Kharkiv en de stad Kherson, waardoor de Russische controle volgens een schatting afnam tot ongeveer 50% van de gebieden die zij sinds 24 februari hadden veroverd. De partijen hebben twee tegengestelde strategieën gevolgd: de Russen voeren een traditionele, op vuurkracht gerichte uitputtingsslag; Oekraïne voert een op terrein gerichte manoeuvreeroorlog. Deze tegengestelde strategieën zijn evenzeer een product van de beschikbaarheid van nationale middelen als een bewuste keuze. Nu de vrieskou het winterseizoen inluidt, zullen beide partijen hun strategie volgen in beperkte offensieven.

Tot dusver lijken beide strategieën te werken. Oekraïne heeft grote stukken grondgebied heroverd, maar heeft zichzelf tijdens het herfstoffensief uitgeput. Het heeft vreselijke verliezen geleden en belangrijke voorraden uitrusting en munitie opgebruikt. Er is nog steeds capaciteit om verliezen te vervangen en nieuwe gevechtsformaties op te zetten, maar die nemen snel af.

Ik denk dat geen van beide partijen spectaculaire territoriale winst zal boeken, maar het is waarschijnlijker dat de Russische kant zijn doel zal bereiken om de Oekraïense middelen uit te putten en zijn eigen middelen te behouden.

De Oekraïense strategie

De terreingerichte manoeuvreeroorlog van de Oekraïners wordt beperkt door twee factoren: beperkte productie van artilleriemunitie en uitrusting, en coalitieoverwegingen. Oekraïne begon de oorlog met 1.800 artilleriestukken van Sovjet-kaliber. Hiermee konden 6.000 tot 7.000 granaten per dag worden afgevuurd tegen 40.000 tot 50.000 Russische granaten per dag. Inmiddels is de munitie van deze artillerie grotendeels op, en in plaats daarvan gebruikt Oekraïne 350 artilleriestukken van westers kaliber, waarvan er vele vernietigd zijn of kapot gaan door overmatig gebruik. Ondertussen raken de westerse landen zelf door hun munitie heen; de VS produceren naar schatting slechts 15.000 155mm granaten per maand. Deze beperking heeft Oekraïne gedwongen om massale infanterieformaties in te zetten die erop gericht zijn om koste wat het kost grondgebied te heroveren. Oekraïne kan simpelweg niet op tegen Rusland in artilleriegevechten. Tenzij Oekraïense troepen dicht bij directe vuurgevechten met Russische troepen komen, is de kans groot dat zij op afstand worden vernietigd door Russische artillerie.

De tweede beperking voor Oekraïne is het coalitiekarakter van de oorlogsvoering. Sinds de eigen voorraden op zijn, is Oekraïne in toenemende mate afhankelijk van westerse wapens. Handhaving van de westerse coalitie is cruciaal voor de Oekraïense oorlogsinspanning. Zonder een constante reeks overwinningen kunnen binnenlandse economische problemen de coalitieleden doen afhaken. Als de westerse steun opdroogt door uitputting van de voorraden of politieke wil, stort de oorlogsinspanning van Oekraïne in bij gebrek aan voorraden. In sommige opzichten heeft Oekraïne geen andere keuze dan aan te vallen, ongeacht de menselijke en materiële kosten.

  Oekraïne op de afgrond van een onherstelbare schuldencrises 

Oekraïne heeft een infanteriegericht leger opgebouwd van dienstplichtige troepen met beperkte tot geen opleiding. Zij ondersteunen de kerngevechtsmacht van het vooroorlogse beroepsleger en ongeveer 14 nieuwe brigades die zijn uitgerust met door het Westen gedoneerde wapens en voertuigen. Op het slagveld vallen aanvalsgroepen snel aan, dringen diep en snel door, en dragen vervolgens veroverde gebieden over aan dienstplichtigen om ze te verdedigen. Deze tactiek werkte goed in gebieden waar het tekort aan Russische mankracht een solide front verhinderde, zoals in de regio Kharkiv. In de regio Kherson, waar Rusland over voldoende manschappen beschikte, leidde deze tactiek tot grote verliezen en weinig vooruitgang, totdat logistieke problemen Rusland deden besluiten zich terug te trekken.

De achilleshiel van deze strategie is de mankracht. Oekraïne begon de oorlog met 43 miljoen burgers en 5 miljoen mannen in de militaire leeftijd, maar volgens de V.N. zijn 14,3 miljoen Oekraïners de oorlog ontvlucht, en nog eens 9 miljoen zijn in de Krim of andere door Rusland bezette gebieden. Dit betekent dat Oekraïne nog maar 20 tot 27 miljoen mensen telt. In deze verhouding heeft het land minder dan 3 miljoen oproepbare mannen. Een miljoen is al opgeroepen en veel van de rest is fysiek niet in staat om te dienen of bekleedt een vitale positie in de economie van het land. Kortom, Oekraïne zou wel eens zonder mannen kunnen komen te zitten.

De Russische strategie

De Russische strijdkrachten zijn beperkt in mankracht, maar worden versterkt door artillerie en enorme voorraden, mogelijk gemaakt door een robuust militair-industrieel complex. Hoewel er in de westerse media talrijke berichten zijn verschenen dat het Russische leger zonder artilleriemunitie zit, is er tot nu toe op geen enkel front sprake van zichtbare verslapping van het Russische artillerievuur. Op basis van deze factoren heeft de Russische kant zich gebaseerd op een traditionele vuurkrachtgerichte uitputtingsslag. Het doel is een onhoudbaar aantal slachtoffers te forceren, Oekraïense mankracht en uitrusting te vernietigen en tegelijkertijd de eigen Russische troepen te behouden. Territorium is niet belangrijk; het verlies ervan is aanvaardbaar om de gevechtskracht te behouden. In Kiev, Kharkiv en Kherson weigerde het Russische leger onder ongunstige omstandigheden te vechten en trok het zich terug, waarbij het de politieke kosten accepteerde om zijn strijdkrachten te behouden.

Om deze strategie uit te voeren vertrouwt het Russische leger op vuurkracht, met name op zijn artillerie. Elke Russische brigade heeft drie artilleriebataljons, tegenover slechts één in elke westerse brigade. In combinatie met correctie door massale hoeveelheden UAV’s en quadcopters verpulvert de Russische artillerie de Oekraïense troepen voordat de infanterie de overlevenden weghaalt. Het is een langzame, slijpende oorlog, maar met een slachtoffersratio die aanzienlijk in het voordeel van Rusland is. Rusland kon niet aanvallen omdat het niet over de mankracht beschikte om de flanken van de oprukkende troepen veilig te stellen. Tot nu toe konden de Russen alleen oprukken in Donbas, waar de opmars de frontlijn niet verlengde. Zelfs hier was het meer de bedoeling Oekraïense troepen binnen te lokken en te vernietigen dan de stad Bakhmut te veroveren. Mobilisatie heeft het potentieel om het tekort aan manschappen in Rusland op te heffen en offensieve operaties mogelijk te maken, terwijl de uitrusting van de troepen mogelijk is dankzij de mobilisatie van de industrie. De productie van precisiemunitie neemt ook toe, ondanks aanhoudende twijfel in de westerse pers. Videobeelden van aanvallen door Russische “Lancet 3” kamikaze drones zijn volgens een schatting sinds 13 oktober met 1000% gestegen , wat wijst op een grote productiestijging.

  Frankrijk 'bereidt zich voor op oorlog' en bedreigt Europese veiligheidsarchitectuur

De komende winter

Als de Oekraïners besluiten tot een groot offensief, zouden ze dat volgens mij op twee plaatsen kunnen doen. De eerste is in het noorden, in de regio Kharkiv, maar een beperkte oversteek over de rivier de Oskil brengt dezelfde logistieke uitdagingen met zich mee als de Russen bij Kherson. De tweede is in het zuiden, om de Russische landbrug naar de Krim af te snijden en uiteindelijk het schiereiland te veroveren. Dit zal waarschijnlijk niet lukken. Het Oekraïense leger zou aanvallen op terrein dat ideaal is voor Russische artillerie. Het zou een herhaling kunnen worden van de slag bij Kherson, maar dan zonder Russische logistieke problemen, als gevolg van een beperkt aantal oversteken over de rivier de Dnipro, met even weinig winst en dezelfde zware verliezen, gekenmerkt door complete gemechaniseerde compagnieën die worden weggevaagd, eindeloze taferelen van colonnes ambulances en nieuwe begraafplaatsen overal in Oekraïne. De mate van uitputting zou de Russen recht in de kaart spelen. De politieke druk op de Oekraïense regering om de verliezen van de Russische artillerie in Donbas te rechtvaardigen door elders grondgebied terug te veroveren, en de druk van de westerse coalitie kunnen Oekraïne ertoe aanzetten om toch aan te vallen.

Voor het Russische leiderschap is de vraag: wanneer en waar aan te vallen? De timing hangt af van de Russische munitievoorraden. Als die groot zijn, kan Rusland in de winter aanvallen, anders kan het voorraden aanleggen en in het voorjaar na het modderseizoen aanvallen. De timing wordt ook bepaald door de trainingsvereisten voor de gemobiliseerde reservisten. Een langere training verhoogt de effectiviteit van de reservisten en vermindert het aantal slachtoffers, waardoor het politieke risico voor het Kremlin afneemt. Uiteindelijk zal de druk die het Russische leiderschap het belangrijkst vindt de uitkomst bepalen. Zal de druk van de binnenlandse politiek voor een snelle overwinning het winnen, of zullen militaire overwegingen de voorkeur geven aan uitstel tot het einde van het modderseizoen in maart/april? Tot nu toe heeft het Kremlin militaire overwegingen laten prevaleren boven politieke, wat erop wijst dat Rusland deze winter slechts een beperkt offensief zal beginnen.

De locatie is een andere factor. Het Kharkiv-front is zwaar bebost, wat de effectiviteit van de vuurkracht beperkt, en het is strategisch zinloos zonder de stad Kharkiv aan te vallen. Het zou maanden duren om dit grote stadscentrum te veroveren, tegen zeer hoge kosten. Een beperkte aanval om de Oskil-lijn te heroveren zou de Russische verdedigingslinie verbeteren, maar levert geen strategische winst op. In Donbas houdt het Russische leger al volop druk. Extra mankracht en artillerie-eenheden zullen dat offensief niet veel versnellen. Voor het Russische leger is het front in Zaporizja het meest veelbelovend. De spoorlijn Pologi-Gulai Polie-Pokrovskoye is ideaal gelegen om een Russisch offensief vanuit Pologi naar het noorden te bevoorraden. Als Pavlograd uiteindelijk wordt ingenomen, kan Donbas worden veroverd door twee belangrijke spoor- en snelwegen af te snijden die het Oekraïense leger in Donbas bevoorraden en het Oekraïense leger daar van achteren aan te vallen. Het open terrein is ideaal voor de Russische vuurkrachtgerichte strategie, en een kans om de laatste Oekraïense operationele reserves aan te trekken en te vernietigen en de mankracht verder uit te putten, ligt in de lijn van de Russische doelstellingen. Ten slotte maakt de harde bevroren grond het moeilijk om zonder zwaar materieel nieuwe verdedigingsposities te graven. De beperkte aanval in de buurt van Ugledar zou een vormende operatie kunnen zijn om de oostflank van het toekomstige offensief veilig te stellen.

  Poetin's Winteroffensief

Conclusie

Uitputtingsoorlogen worden gewonnen door zorgvuldig omgaan met de eigen middelen en het vernietigen van die van de vijand. Rusland ging de oorlog in met een enorm materieel overwicht en een grotere industriële basis om verliezen op te vangen en te vervangen. Zij hebben hun middelen zorgvuldig bewaard en zich telkens teruggetrokken als de tactische situatie zich tegen hen keerde. Oekraïne begon de oorlog met minder middelen en vertrouwde op de westerse coalitie om zijn oorlogsinspanningen te ondersteunen. Deze afhankelijkheid dwong Oekraïne tot een reeks tactisch succesvolle offensieven, waarbij strategische middelen werden verbruikt die Oekraïne naar mijn mening moeilijk volledig zal kunnen vervangen. De echte vraag is niet of Oekraïne al zijn grondgebied kan herwinnen, maar of het voldoende verliezen kan toebrengen aan de gemobiliseerde Russische reservisten om de binnenlandse eenheid van Rusland te ondermijnen en het land te dwingen naar de onderhandelingstafel te gaan op Oekraïense voorwaarden, of dat de Russische uitputtingsstrategie zal werken om een nog groter deel van Oekraïne te annexeren.

De Amerikaanse Lt. Kol. Alex Vershinin ging met pensioen na 20 jaar dienst, waarvan acht jaar als pantserofficier met vier gevechtstours in Irak en Afghanistan en 12 jaar als modellerings- en simulatieofficier bij de NAVO en het Amerikaanse leger voor conceptontwikkeling en experimenten. Dit omvatte een periode bij het U.S. Army Sustainment Battle Lab, waar hij het team van experimentele scenario’s leidde.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Zal de agressie van de NAVO Rusland dwingen de speciale operatie tot buiten Oekraïne uit te breiden?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMission Impossible: Ongevaccineerd bloed bankieren
Volgend artikelLaat de Patriot Games beginnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. “Laten we Kiev terugbrengen naar het pre-industriële tijdperk”: Iran reageerde op de dreigementen van Oekraïne aan Iraniërs

  De Iraanse journalist Reza Abbasi, die dicht bij de veiligheidsdiensten van het land staat, reageerde op oproepen van Mikhail Podolyak, de woordvoerder van de regering van Zelensky, om Iraanse fabrieken die aanvalsdrones produceren te vernietigen.

  https://rusvesna.su/news/1671970089

  Het Russische leger rukt op in de buurt van Donetsk en vernietigt de vijand in de buurt van Liman, Kupyansk en Vugledar

  Het Russische leger rukt op in de buurt van Donetsk en vernietigt de vijand in de buurt van Liman, Kupyansk en Vugledar – het belangrijkste uit de ochtendsamenvatting van het Russische Ministerie van Defensie over de situatie in de zone van de speciale militaire operatie.

  In de richting van Kupyansk werden meer dan 30 Oekraïense militairen, drie gepantserde gevechtsvoertuigen en drie voertuigen vernietigd als gevolg van brandschade aan vijandelijke bolwerken in de gebieden van de nederzettingen Kislovka, Tabaevka en Berestovoe in de regio Kharkiv.

  https://rusvesna.su/news/1671966597

  Tanks “Armata” bereiden zich voor op gevechten in de NVO-zone
  Unieke shots van de nieuwste tank van het Russische leger.

  https://t.me/RVvoenkor/34530

  BELANGRIJK: Rusland zal in principe geen olie leveren tegen door het Westen vastgestelde prijzen
  Moskou zal nieuwe markten zoeken, zelfs als de kosten stijgen.

  Het offensief van het Russische leger gaat door: vliegtuigen, militaire uitrusting van de strijdkrachten van Oekraïne en honderden nazi’s worden vernietigd
  Het ministerie van Defensie rapporteert over de succesvolle acties van het Russische leger in de heetste sectoren van het front.

  https://rusvesna.su/news/1671885422

 2. In 1974accpteerde het westen olieprijzen die 4 maal zo hoog waren als voorheen van Opec.
  De producent bepaalde de prijs.
  En nu wil de klant de prijs bepalen?
  Wat een achtelijke zakken!

  Stel het plafond is 100; en ik wil kopen; prijs overeengekomen 120.
  Dan betaal ik 20 voor ïnkoopadvies’of voor wat anders.

  Hoe stom kan je zijn te denken dat je handel kan beheersen? Zie drugs, alcohol, wapens….

  • Logisch. Maar met een rechtse overheid makkelijk te omzeilen.
   Massief van elders op goede prijs olie importeren; vrij van invoerrechten.
   Op olie uit Opec landen: 25% invoerrechten.

   Derest gaat automatisch.

 3. Ik vond het een redelijk genuanceerd artikel. Dat men de uitkomst niet kent is niet meer dan normaal. Het verloop is heel moeilijk te voorspellen.
  Eerst moet je de vraag beantwoorden of Poetin niet ook gewoon een WEF lid is en dat hiet poet verdeeld wordt.
  Dan moet je als onbenullige lezer heel veel inzicht hebben in moderne oorlogsvoering. Dat inzicht hebben zelfs de oorlogsvoerders zelf niet. Kijk maar naar de vorige wereldoorlogen. Methodieken en strategieën werden eerder ontdekt tijdend de oorlog dan echt gepland.

 4. DE uitkomst is mij duidelijk. Een verarmde bevolking bestaande uit slaven die willoos moet accepteren wat een kleine groep machthebbers hen opdraagt. De verdeel en heers politiek wordt geserveerd met een flinke klodder angst. Wij doen niets dus we gaan ten onder.

 5. DeRussen willen niet meer onderhandelen, maargaan alleen akkoord met onvoorwaardelijke overgave.
  Logisch; zie de Minsk akkoorden en de “naleving”ervan.
  Bovendien; met gekken kan je niet onderhandelen.

  Ru zal nog even doorgaan met uitputtingsoorlog, maar ook nieuw front openen en doorgaan met drones.
  Drones worden trouwens betaald met veroverde westerse wapens………prachtig!
  Eventueel zullen ze (eindelijk) bommenwerpers inzetten met aanvallen op andere grote steden.
  ——————-
  De Oekies doen nu zielig–maarre…..ze hadden zo’n lol toen er russen werden vermoord…
  Karma is een bitch….

  Ik denk dat eind van de winter ook eind oorlog is.
  Zo niet, verwacht ik dat RU terecht alle graan en olie van komend jaar neemt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in