Wagner-soldaat neemt foto van de ruïne in Soledar

Binnen enkele dagen, zo niet uren, dreigen de resterende fortificaties van Soledar en Artyomovsk volledig onder Russische controle te komen. Dit zou dan de kern van de Oekraïense verdedigingslinie breken, waardoor het Oekraïense front van achteren kan worden opgerold en/of van bevoorrading kan worden afgesneden. Welke opties blijven er dan over voor Kiev en het Westen? schrijft Rainer Rupp.

Ondanks de alarmerende berichten over de dreigende nederlaag van de Oekraïense troepen in de Donbass-fortificaties Artjomovsk en Soledar, die al acht jaar lang met hulp van de VS en de rest van het Westen werden uitgebreid, heeft de Oekraïense president Vladimir Zelensky afgelopen zondag in een realiteitsloze toespraak tot de Oekraïense volksgemeenschap vertrouwen uitgesproken:

“De strijd om de Donbass gaat door. En hoewel de bezetters hun troepen nu op Soledar hebben geconcentreerd, zal het resultaat van deze moeilijke en lange strijd de bevrijding van onze hele Donbass zijn. (…) Dank aan alle strijders in Soledar die steeds nieuwe en steeds hardere aanvallen van de bezetters doorstaan! Het is erg moeilijk – er is bijna geen steen meer over op een andere. (…) Dankzij de standvastigheid van onze strijders daar, in Soledar, hebben we extra tijd en krachten gewonnen voor Oekraïne.”

Zelensky’s surrealistische toespraak, uitgezonden via radio en televisie, kon echter alleen worden ontvangen waar nog elektriciteit was, wat suggereert dat zijn slogans van doorzettingsvermogen vooral gericht waren aan aanhangers van zijn anti-Russische regime die hun toevlucht hebben gezocht in wat voorlopig nog veilige gebieden zijn in het westen van Oekraïne of het nabijgelegen Polen.

Toch kan men niet anders dan een zekere bewondering opbrengen voor Zelensky’s propagandakliek in Kiev. Als het gaat om de kunst om hun eigen nederlagen mooi op te dienen en zelfs in overwinningen om te zetten, zijn ze onverslaanbaar. Als bij toverslag werd in de toespraak van Zelensky de plaats Soledar, die tot dan toe altijd was geprezen als een “onneembare vesting” en een bijzonder belangrijk middelpunt van de Oekraïense verdedigingslinie, veranderd in een “niet bijzonder belangrijk object” waarvan de belangrijkste taak was om “tijd te winnen voor Oekraïne”.

Soledar en de naburige stad Artyomovsk (Bakmuth in het Oekraïens) liggen ongeveer in het midden van de Oekraïense verdedigingslinie die van noordoost naar zuidwest over de Donbass loopt en die de afgelopen acht jaar door het Westen is uitgebreid. Een groot deel van het huidige front loopt langs deze lijn, die bestaat uit een labyrint van in elkaar grijpende versterkte loopgravenstelsels en ondergrondse faciliteiten aan de ene kant, en twee andere linies, verspringend in diepte naar achteren en eveneens zwaar versterkt, waarop de verdedigers zich kunnen terugtrekken na de val van de respectieve frontlinie.

In de huidige fase van de Oekraïense oorlog zijn Soledar en Artjomovsk van groot strategisch belang, omdat hun val de Oekraïense verdedigingslinies in het noorden en zuiden vanuit de achterhoede zou kunnen oprollen. Omdat Soledar en Artyomovsk vanwege enkele bijzondere omstandigheden als onneembaar werden beschouwd, waren zij gekozen als de hoeksteen van de Oekraïense verdedigingslinie. Ze kunnen elkaar namelijk logistiek ondersteunen met hun militaire vuurkracht, deels via ondergrondse verbindingen en deels via diepe geulen in het landschap, en ook de aanvoerroutes vanuit het achterland werden als bijzonder veilig beschouwd.

  De nieuwe Duitse Bondskanselier vat de onwetendheid van het linksdenken in slechts één interview samen

Enkele dagen geleden had Jevgeni Prigozjin, wiens “Wagner”-troepen voornamelijk in Artjomovsk zijn ingezet en op wiens conto de geleidelijke maar onverbiddelijke verdrijving van de Oekraïense verdedigers staat, de volgende levendige beschrijving gegeven van de geografische bijzonderheden van Artjomovsk vanuit militair oogpunt:

“Artjomovsk is de centrale basis aan het Oostfront en een belangrijk logistiek centrum. … De essentiële bijzonderheid van Artjomovsk is zijn unieke historische en geografische verdedigingsmogelijkheden. Deze omvatten ten eerste de verdeling van de stad in verschillende secties door waterbarrières. Ten tweede bestaat de omgeving van Artjomovsk uit een complex van plaatsen die een verenigd verdedigingssysteem vormen. Ten derde is er het unieke landschap: Valleien, lage heuvels die samen natuurlijke “tunnels” vormen. En ten vierde, de kers op de taart: het systeem van mijnbouwputten van Soledar en Artyomovsk – de facto een netwerk van ondergrondse verbindingen. Daar, op een diepte van 80 tot 100 meter, is er niet alleen ruimte voor veel mensen, maar bewegen zelfs tanks en pantserwagens rond. Bovendien zijn daar sinds de Eerste Wereldoorlog wapenvoorraden opgeslagen.”

De laatste dagen en uren is er op zowel Russische als Oekraïense internetfora steeds meer discussie over de op handen zijnde terugtrekking van de Oekraïense troepen uit Soledar, namelijk vanwege de hoge verliezen en hun onvermogen om de stad te behouden.

Desondanks verklaarde de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie tegelijkertijd dat het grootste deel van het Oekraïense leger nu is gemobiliseerd. Het ging hier niet om de ondersteuning van Soledar en Artjomovsk, maar blijkbaar om de opbouw van het reeds aangekondigde nieuwe legerkorps, waarmee blijkbaar de “bevrijding van de Krim” nog steeds gepland is. Aan de waanzin komt geen einde, want ook deze nieuwe, haastig en dus slecht getrainde soldaten zonder militaire ervaring moeten vervolgens tot de laatste man worden opgeofferd voor de NAVO als kanonnenvoer met de veelal verouderde wapens die nog door het Westen moeten worden geleverd, met het verklaarde Amerikaanse doel om daarmee de Russen te verzwakken.

Tot dusver heeft de VS/NAVO proxy-oorlog in Oekraïne echter aan beide zijden het tegenovergestelde bereikt van de effecten waarop het Westen had gehoopt. De Russische munt is geen toiletpapier geworden, maar is nu een van de sterkste ter wereld, in tegenstelling tot de dollar en de euro. De Russische economie is niet geruïneerd, zoals de noodlottige Annalena Baerbock had aangekondigd, maar ze bloeit en zal dit jaar opnieuw een sterke groei vertonen met een sterk gedaalde inflatie, in tegenstelling tot de meer dan sombere vooruitzichten in het Westen, vooral in de EU, waar hele sectoren van de economie op de rand van de afgrond staan.

In tegenstelling tot de steeds meer verdeelde samenlevingen van de westerse landen, die steeds meer vertrouwen in hun staatsinstellingen en in de gesynchroniseerde mainstream media hebben verloren en blijven verliezen, staat de Russische natie eensgezind achter haar president. Juist vanwege de leugens van de VS/NAVO en hun agressie in Oekraïne steunen alle nationaliteiten van de Russische Federatie met zeer grote meerderheden de speciale operatie van president Vladimir Poetin in Oekraïne.

  Zodra de oorlog voorbij is, zal Oekraïne ophouden te bestaan binnen zijn huidige grenzen

Want inmiddels heeft zelfs de laatste twijfelaar begrepen dat de NAVO, met hulp van Oekraïne, het doel nastreeft om politieke chaos te zaaien in Rusland en de regering omver te werpen met een Maidan-achtige coup op het Rode Plein, om vervolgens de afzonderlijke nationaliteiten tegen elkaar uit te spelen en Rusland in verschillende delen te verdelen om het beter te kunnen plunderen – zoals in de tijd van Boris Jeltsin. Dit zijn geen elementen van een complottheorie, maar elementaire onderdelen van strategieën die zijn uitgewerkt door zeer gerespecteerde en invloedrijke Amerikaanse denktanks zoals de RAND Corporation (bijv. “Extending Russia”) om politieke beslissingen in Washington voor te bereiden.

Ook militair staat Rusland vandaag niet verzwakt maar sterker dan voorheen. Russische soldaten hebben laten zien dat zij niet alleen kunnen vechten, maar dat ook doen met grote efficiëntie en intelligentie, en dat zij hun nieuwe wapensystemen goed kunnen beheersen en gebruiken. De verschillende door het Westen geleverde “wonderwapens” zijn daarentegen rotte eieren gebleken.

Deze wonderwapens moesten het tij doen keren naar de overwinning van Kiev na de toenemende tegenslagen die het Oekraïense leger de afgelopen maanden heeft geleden. Maar niemand heeft het meer over de veelgeprezen Javelin antitankraket, en ook de Amerikaanse M142 HIMARS meervoudige raketwerper is stilgevallen, omdat de Russen deze systemen sneller tot schroot verwerken dan het Westen ze kan leveren.

Dat wil niet zeggen dat deze nieuwe wapens de strijd van de Russen aanvankelijk niet moeilijker maakten, maar ze hebben zich eraan aangepast en tegenmaatregelen genomen. De wapens zijn en blijven in het beste geval militaire speldenprikken: ze doen pijn, maar hebben geen beslissende invloed op het verdere verloop van de oorlog. In ieder geval hebben deze westerse “Wunderwaffens” niet de verhoopte grote ommekeer op het slagveld gebracht.

Tegelijkertijd heeft het Westen dus zijn eigen reserves grotendeels opgebruikt, en nu is de vraag of de Westerse regeringen hun eigen strijdkrachten moeten ontmantelen en hun wapens in de handen van ongetrainde Oekraïense soldaten moeten geven, waar ze – net als hun voorgangers – een voor een zullen worden vernietigd en door de Russen tot schroot zullen worden verwerkt. Of zullen de liberale en neoconservatieve haviken in Washington zegevieren met hun eisen om Amerikaanse en NAVO-soldaten samen met hun wapens naar Oekraïne te sturen om de nederlaag van Oekraïne daar te voorkomen, wat volgens verklaringen van hooggeplaatste Amerikaanse politici ook zou neerkomen op een totale nederlaag van de “op regels gebaseerde”, door de VS gedicteerde wereldorde?

Veel zal in de komende dagen, mogelijk zelfs in de komende uren in Soledar en Artjomovsk worden beslist. Tot gisteravond hielden de restanten van de Oekraïense troepeneenheden die nog bereid waren te vechten, zich nog vast aan enkele punten in Soledar. Maar hoe dan ook, de weegschaal slaat niet door in het voordeel van de Oekraïense strijdkrachten. Volgens berichten uit het veld via Telegramkanalen controleren de Russische strijdkrachten reeds de “levensader”, de weg tussen Artyomovsk en Soledar, wat betekent dat de operationele bevoorrading van de Oekraïense soldaten aanzienlijk is verstoord, wat neerkomt op opgesloten zitten in een ketel. Het resultaat is dat – net als in Mariupol – de gevangenen zich vroeg of laat zullen overgeven of sterven.

  Seymour Hersh: Haat tegen Poetin laat Amerikaanse functionarissen "domme dingen doen"

Ondertussen zijn er ook in de VS steeds meer tekenen dat zelfs vooraanstaande haviken vrezen dat de tijd niet aan de kant van Kiev staat in het Oekraïne-conflict. Temeer omdat de economie en het leger van Oekraïne nu bijna volledig afhankelijk zijn van westerse steun. Daarom maken de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice (in functie van 2005 tot 2009) en het voormalige hoofd van het Pentagon Robert Gates (2006 tot 2011) zich in een gezamenlijk artikel in de Washington Post grote zorgen over het prestige van de VS, dat in voor- en tegenspoed verbonden is met een overwinning in Oekraïne. In het opiniestuk dat op 7 januari werd gepubliceerd, merken de twee auteurs op dat als het Oekraïense leger er niet in slaagt een belangrijke doorbraak in het conflict te bereiken, de westerse druk op Kiev om staakt-het-vurenbesprekingen te houden zal toenemen met elke maand militaire impasse.

“De enige manier om dit scenario te voorkomen,” zeggen Rice en Gates, “is dat Washington en zijn NAVO-bondgenoten de militaire steun aan Kiev zodanig opvoeren dat deze voldoende is om een nieuw Russisch offensief te voorkomen en de Russische troepen in het oosten en zuiden terug te dringen.” Dit is echter op zijn minst puur wensdenken, dat gebaseerd is op het feit dat de VS en andere westerse commentatoren zich uitsluitend baseren op de sterk verfraaide oorlogsverslagen van de Oekraïense propaganda en dus elke realiteit ontberen. Dit kan leiden tot verkeerde of catastrofale conclusies zoals:

“Wat we nu nodig hebben zijn besluiten van de VS en hun bondgenoten om de Oekraïners te voorzien van extra militair materieel, met name mobiele pantservoertuigen,” schreven de voormalige hoofden van het State Department en het Pentagon.

De dynamiek van de gevechten in en rond Soledar en Artjomovsk en de reeds waarneembare, zij het nog verspreide, tekenen van desintegratie van de daar strijdende Oekraïense formaties zouden de verheven plannen van de VS om Oekraïne tot de laatste man volledig te militariseren, kunnen verhinderen en frustreren.

Tegelijkertijd hebben de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en andere Russische regeringsfunctionarissen echter herhaaldelijk gewezen op het gevaar dat de door het Westen aan Oekraïne geleverde wapens zich naar andere regio’s kunnen verspreiden. Ook de Russische ambassadeur bij de Verenigde Staten Anatoly Antonov waarschuwde onlangs opnieuw dat de militarisering van Oekraïne door het Westen een directe bedreiging vormt voor de Europese en mondiale veiligheid.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Lees deze tekst, als u Europeaan bent zal zij u pijn doen, u zult lijden, maar u moet haar lezen – “Wat u nu ziet is de dood van Europa”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBREAKING. Russen veroveren AFU-bolwerk Soledar
Volgend artikelWat gaat u doen in de naderende Derde Wereld omstandigheden?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Het beste voor de wereldbevolking zou zijn dat oorlogszuchtige en oorlog uitlokkende politici afgezet worden en veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen !!
  Een mooie taak voor een internationaal strafhof !

  • De grootste agressor in het conflict, de US of A, is geen lid van het ICC en erkent het ICC ook niet. Ze hebben zelfs een wet (American Service Members’ Protection Act (ASPA) voor die het mogelijk maakt om Amerikanen in ICC-gevangenschap (te Scheveningen) militair te bevrijden.
   De Yanks zullen er alles aan doen om het werk van ICC te dwarsbomen als het Hof toekomt aan het berechten van bijv. Amerikaanse (Blackrock) huurlingen in dienst van het Oekraïense leger wegens oorlogsmisdaden. Berechten wordt dan wel erg hachelijk.
   Ze hebben in het verleden al hooggeplaatste functionarissen van ICC op een sanctielijst gezet en de toegang tot de US of A ontzegd.

  • hear hear, maar nog liever zie ik ze ‘verdwijnen’ en stoppen met Co2 te stelen van ons, voor een ‘more sustainable’ environment. 😉

   • Ik stel voor om de ‘gewone’ aanklachten op zo’n strafhof, uit te breiden met nieuwe aanklachten.
    Bijvoorbeeld misdaden tegen de natuur, misdaden tegen de menselijke integriteit en speciaal misdaden tegen kinderen…
    Overigens, er bestaat al zoiets als de ‘The Hague Invasion Bill’, aangenomen in het Amerikaans Congres en de Senaat onder de regering Bush II, en daarbij eigenen zij zich het ‘recht’ toe Nederland binnen vallen, wanneer Amerikaanse militairen voor oorlogsmisdaden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag zouden worden voorgeleid. Gewoon, omdat zíj wel bepalen wat die zgn. Internationale Rechtsorde is…

 2. Iedere keer weer ” tanks en andere gepantserde voertuigen ”
  Wat gaat dat spul doen zonder luchtoverwicht ?
  Er zijn veel manieren om een tank te open te breken als een knalbom in een colablikje
  Kijk eens even terug naar de S-300 die in Polen een tractor raakte , en gezien dat de Russen nu al relatief goedkope S-300 raketten gebruiken voor andere doelen als luchtverdediging bestaat er ook een kans dat ze hier en daar eens een MBT op de korrel gaan nemen .
  S-300 en alle daar na komende er op gelijkende systemen hebben een optie om van bovenaf laag vliegende helicopters aan te vallen , dat is waarschijnlijk ook de reden dat in Polen de tractor een voltreffer kreeg.
  Zelfs als NAVO tanks lucht verdediging zouden hebben blijven ze heel kwetsbaar

 3. Polen word momenteel “klaar gestoomd” om het “stokje” over te nemen!!! Drie kwart van al het militaire materiaal welke in Europa aankomt gaat linea recta direction Polen! Oekrainie is passé! Nu krijgt Polen een beurt. We zullen zien hoe dit gaat aflopen. Oekrainisch “nieuwe” generation ligt onder de grond, nu die van Polen. We zijn “lekker” bezig toch?

 4. Hebben we toch allemaal al eens eerder gehoord, 1940-45, de Wochenschau melde allerlei successen van de Wehrmacht en aan het einde van het lied stonden de russen in Berlijn.
  Daar werd ook met “wonderwapens” de hoop omhoog gehouden.
  Toch wel makkelijk als je 80 jaar later gewoon hetzelfde plaatje kunt afspelen en alle sukkeltjes trappen er gewoon weer in.

 5. Het westen stuurt, om de ‘democratie’ te redden, wat lichte tanks, sardienenblikjes, zoals de Duitse Marders. Die zullen zeker het verschil maken, Lt. Gruber ’s ‘little tanks’. Maar pas op hoor, minister Baerbock van Duitsland, op bezoek in Kharkov, belooft zware tanks Leopards II! Ook Polen zou zware tanks leveren. Secretaris-generaal Stoltenberg zei echter dat de NAVO haar militaire arsenalen aan het ledigen is! Idioten8 Ze maken zichzelf kwetsbaar! Hetgeen misschien de lange termijn doelstelling van Poetin is!

  • Volgens NTV (Duitse tv) zou de levering door Duitsland van zware Leopard Panzer nog niet voor morgen zijn. Levering van zware tanks door Polen zou afhankelijk zijn van Duitslands goedkeuring. Kanselier Scholz is uiterst weigerachtig om militair materiaal aan Oekraïne te leveren. Intussen noemt het Zelensky-regime de inname van Soledar, alsook de foto’s van Wagner in de zoutmijnen van Soledar, de omsingeling van 400-500 Oekraïnse soldaten als ‘fakenews’. De propagandaslag gaat door, zoals altijd.

  • hoe zwaarder de tanks zijn des te meer schroot dat ze hebben voor het moment dat ze Azofstal weer in werking zullen zetten.
   ik heb ooit een leopard tank vervoerd dat was 60 ton

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in