Toneelhypnotiseurs die toeschouwers ervan overtuigen dat koud warm is, of dat ze niet kunnen zien, hebben ons misschien iets te leren over Covid. Veel mensen, waaronder regeringsministers, hoofden van de NHS en mediaverslaggevers steken hun kop in het zand of worden boos en overstuur als ze geconfronteerd worden met feiten die hun geloof in de vaccins tegenspreken. De Belgische psycholoog Dr. Mattias Desmet zegt dat de wijdverbreide acceptatie van Covid onwaarheden in het algemeen kan worden begrepen als een vorm van massahypnose, geworteld in onzekerheid, schrijft Neville Hodgkinson.

Een groeiende erkenning in het Verenigd Koninkrijk van de lockdownwaanzin heeft zich tot nu toe niet uitgebreid tot de Covid-prikken. Volgens dit bericht in de Telegraph werken de Britse regelgevende instanties zelfs samen met de Wereldgezondheidsorganisatie aan een plan om ze routine te maken.

Nu het publiek, het personeel van de nationale gezondheidsdienst, verpleeghuispersoneel en anderen begint te beseffen dat de meeste van hun “lockdown”-opofferingen zowel wreed als nutteloos waren, lijkt het erop dat de illusie van “veilige en effectieve” Covid-prikken nog belangrijker wordt om de hypnotische trance te handhaven.

Op een gegeven moment moet deze echter breken, en het is zeker belangrijk dat degenen die begrijpen welke schade wordt aangericht, nu hun stem verheffen, voordat nog eens duizenden mensen schade ondervinden, en voordat werkelijk levensreddende vaccins (waartoe de griepprik niet behoort) in diskrediet worden gebracht.

Dr. Jessica Rose, de strijdlustige Canadese analiste wier werk we hier eerder deze maand publiceerden, is een van degenen die weigert zich het zwijgen op te laten leggen, ondanks censuur en intimidatie.

“Iedereen die deze producten nu neemt – het spijt me echt dat ik gek klink, want ik weet dat dit voor veel mensen moeilijk te horen is – maar als je deze producten hebt genomen, ben je een experiment aangegaan,” zegt ze.

En dat experiment is mislukt.

Rose is een immunoloog en moleculair bioloog die gespecialiseerd is in het onderzoeken van mechanismen van infectieziekten. Afgelopen september vertelde zij de adviescommissie voor vaccins van de Amerikaanse Food and Drug Administration dat het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen voor alleen al Covid-gerelateerde serums in 2021 al meer dan 1.000 procent hoger lag dan het totaal van de jaarlijkse meldingen voor alle andere vaccins die de afgelopen tien jaar zijn toegediend. Een vergelijkende analyse van griepgegevens toonde aan dat de stijging reëel was, en een duidelijk signaal van “enorme risico’s die, naar mijn mening, zwaarder wegen dan de potentiële voordelen van deze producten, vooral voor kinderen.”

  Topviroloog die stemde voor noodvergunning COVID-vaccin STERFT PLOTSELING en ONVERWACHT

Haar schatting van het werkelijke aantal ongewenste bijwerkingen, op basis van proefgegevens van Pfizer en rekening houdend met onderrapportage, is dat het 31 keer hoger is dan de aantallen die zijn geregistreerd bij VAERS, het Amerikaanse programma voor toezicht op de veiligheid van vaccins. Andere analisten zijn met soortgelijke schattingen gekomen.

Als we dit in gedachten houden, zijn de aantallen gewonden immens.

In oktober schreef Rose samen met de Amerikaanse topcardioloog Dr. Peter McCullough een rapport over nadelige gevolgen voor het hart, voornamelijk myocarditis (ontsteking van de hartspier), na de eerste of tweede injectie met Covid. Uit analyse van VAERS-gegevens bleek dat jongeren tussen 13 en 23 jaar een aanzienlijk hoger risico liepen, waarbij ongeveer vier op de vijf gevallen zich bij mannen voordeden.

Binnen acht weken na de uitrol voor 12-15-jarigen, vond de studie 19 keer het verwachte aantal myocarditisgevallen in de vaccinatiegroep vergeleken met de achtergrond myocarditispercentages voor die leeftijden. Na de tweede dosis werd bij 15-jarigen een vijfvoudige stijging van het aantal gevallen van myocarditis vastgesteld, vergeleken met de eerste vaccinatie.

De studie werd peer-reviewed beoordeeld en goedgekeurd voor publicatie in een cardiologisch tijdschrift, maar vijf dagen voordat Rose zou spreken voor een panel dat zou stemmen over uitbreiding van de vaccinatiecampagne tot 5-11-jarigen, werd deze zonder opgaaf van redenen door de uitgever, Elsevier, ingetrokken.

Sindsdien, met verschillende andere artikelen die tot soortgelijke conclusies komen (zie bijvoorbeeld hier en hier) en talrijke verslagen van jonge mannelijke atleten die bezwijken met hartproblemen, wordt het gevaar dat de prik voor het hart kan betekenen steeds beter onderkend.

Uit andere VAERS-gegevens blijkt dat de schade voor de gezondheid allerlei vormen aanneemt die velen niet met de prik in verband zouden brengen.

Toen Rose bijvoorbeeld sleuteltermen gebruikte om problemen met de vrouwelijke voortplanting aan te duiden, vond zij meldingen van 43.350 getroffen vrouwen, meestal in de leeftijdsgroep 20-50 jaar. De codes die ze gebruikte zijn hier te zien. Veel voorkomende bijwerkingen zoals hoofdpijn en vermoeidheid vallen hier niet onder.

“Dit is zo belangrijk voor onze soort,” schreef ze. “Ik kan nog steeds niet geloven dat dit is wat ik doe met mijn tijd – mensen ervan proberen te overtuigen waarom het een goed idee is om na te denken over wat er in een spuit zit die in verband is gebracht met een ongekend aantal bijwerkingen in elk verzamelsysteem voor bijwerkingen in de wereld…”

  Op een dag zul je blij zijn dat je je kinderen van school haalde of ontslagen werd

“Dames, als u twijfelt of u door moet gaan met uzelf te injecteren met wat ik ‘deze shit’ noem, overweeg dan te wachten. Er is niets mis met tijd nemen om een complexe situatie te beoordelen. In feite is het heel intelligent en zelfverantwoordelijk om dat te doen.”

Dezelfde analyse onthulde voorvallen bij tien babymeisjes (de leeftijdsgroep van 0-5 jaar), waarvan er negen afkomstig waren uit een buitenlandse dataset die in VAERS was opgenomen. Zeven zijn overleden. Een baby van vijf maanden en een baby van zes maanden bezweken aan wat werd omschreven als “vaginale bloeding”.

Rose, een onderzoeker aan het Israëlische Institute for Pure and Applied Knowledge, heeft ook in de database gezocht naar oog-, oor- en huidproblemen na de injectie met Covid.

Hier zijn haar bevindingen.

Ogen: (op 7 januari): 74.080 meldingen van ongewenste voorvallen, waaronder 1.038 mensen die blindheid meldden. De overgrote meerderheid betrof personen van 25 jaar en ouder, maar er waren er 334 in de leeftijdsgroep van 0-5 jaar, met voorvallen zoals “zwelling van de ogen” en “oogbewegingsstoornis”. Vijfenveertig procent van de meldingen werd onmiddellijk gedaan en 65 procent binnen 24 uur.

Oren: 659.294 meldingen, waaronder evenwichtsproblemen, duizeligheid en oorsuizen. Meestal bij mensen van 20 tot 80 jaar, maar ook 341 baby’s (0-5) werden getroffen.

Huid: 156.769 meldingen, waaronder 128 baby’s. Veel van de reacties waren onmiddellijk en waarschijnlijk op de injectieplaats, zegt Rose, maar er was ook een cluster van meldingen op dag 7 na de injectie, wat wijst op een vertraagde reactie van het immuunsysteem.

In het VK zijn bijna 2.000 sterfgevallen en meer dan een miljoen ongewenste bijwerkingen gemeld aan regelgevende instanties in de nasleep van Covid-injecties. In Europa zijn de cijfers tot nu toe 37.927 doden en bijna 3.500.000 bijwerkingen.

De “kop in het zand”-benadering van deze duizelingwekkende statistieken bestaat erin vol te houden dat ze meestal toevallig zijn, en dat eventuele problemen niet opwegen tegen de voordelen van de prik.

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben echter aangetoond dat hartproblemen bij mannen onder de 40 jaar groter zijn dan de risico’s voor het hart als gevolg van een Covid-infectie, en commentatoren hebben aangevoerd dat in de studie van Oxford het relatieve risico voor 40-plussers ook wordt onderschat.

  Vaccinwaanzin: Ongevaccineerde Canadezen krijgen in supermarkten bewakers toegewezen om ervoor te zorgen dat ze geen "niet-essentiële" artikelen kopen

Bovendien heeft een analyse van officiële gegevens waarin de sterftecijfers onder gevaccineerden en ongevaccineerden in Engeland worden vergeleken, “geen betrouwbaar bewijs opgeleverd dat het vaccin de mortaliteit door alle oorzaken vermindert”, de enige cruciale test voor de effectiviteit.

Eerder deze maand publiceerde professor Ehud Qimron, hoofd Microbiologie en Immunologie aan de Universiteit van Tel Aviv, een gepassioneerde open brief waarin hij kritiek uitte op het beheer van Covid door het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid, met als kop “Het is tijd om mislukking toe te geven”.

Het is de moeite waard om de brief in zijn geheel te lezen, als een samenvatting van zo ongeveer alles wat er mis is gegaan in zo veel landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk (Zie Frontnieuws Israëlische Professor Ehud Qimron: “Ministerie van Volksgezondheid, het is tijd om falen toe te geven”).

“U hebt het onderwijs van onze kinderen en hun toekomst vernietigd. Jullie hebben ervoor gezorgd dat kinderen zich schuldig voelen, bang zijn, gaan roken, drinken, verslaafd raken, voortijdig school verlaten en ruzie maken, zoals schooldirecteuren in het hele land getuigen. U hebt de bestaansmiddelen, de economie, de mensenrechten, de geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid geschaad.

U hebt collega’s belasterd die zich niet aan u overgaven, u hebt de mensen tegen elkaar opgezet, de samenleving verdeeld en het discours gepolariseerd. U hebt, zonder enige wetenschappelijke basis, mensen die ervoor kozen zich niet te laten vaccineren, gebrandmerkt als vijanden van het publiek en als verspreiders van ziekten. U bevordert, op ongekende wijze, een draconisch beleid van discriminatie, ontzegging van rechten en selectie van mensen, waaronder kinderen, op grond van hun medische keuze. Een selectie die elke epidemiologische rechtvaardiging ontbeert.

De enige noodsituatie nu is dat jullie nog steeds het beleid bepalen en enorme budgetten hebben voor propaganda en psychologische manipulatie in plaats van ze te gebruiken om de gezondheidszorg te versterken. Deze noodsituatie moet stoppen!”


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Prof. Dr. Mattias Desmet: “Blijf je uitspreken. Als er andere stemmen zijn in de publieke ruimte, dan zal de massahypnose verstoord worden.”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVAIDS – Elke daling van 1% in de effectiviteit van het Covid-19 vaccin is het resultaat van een daling van 0,5-1% in uw immuunsysteem
Volgend artikelJustin Trudeau verbergt zich voor de Grote Truckers Opstand
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Vooral Johan Derksen exelleert in onnozelheid en doet alle onbegrijpelijke acties van de leden van het Outbreak Mangement Team af als: ‘…maar zij hebben er voor geleerd en zij hebben er verstand van.’ Met zo een goedgelovige grondhouding is het slachthuis nooit ver weg.

 2. Alles afwegende is een belangrijke factor achter de huidige wereldwijde kennis-crisis samen te vatten in één woord: luiheid. Mensen zijn te lui geworden om zelf na te denken en laten het denken graag aan anderen over, die ze dan natuurlijk eerst heel gemakzuchtig hun vertrouwen schenken.

  Het is de aloude wijsheid van Salomo: het volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Dat is al 150 jaar geleden begonnen met de evolutietheorie, de meest domme, onnozele, stupide en innerlijk tegenstrijdige theorie, die ooit in het menselijk brein heeft postgevat. Maar er zijn tegenwoordig hele volksstammen die klakkeloos aannemen dat we van de apen afstammen omdat ‘ze’ dat ‘bewezen’ hebben.

  (1) Het is niet bewezen (2) Het is onmogelijk (3) In dat geval zouden we juist nooit en te nimmer op wetenschap kunnen vertrouwen want het is afkomstig van toevallige processen en wie zegt of het op toeval berustende denken van de mens de juiste uitkomsten genereert?

  Maar, fijn dat iedereen het gelooft, want nu kunnen de heren jezuïeten en vrijmetselaars gaan sleutelen aan het menselijk DNA, op weg naar de volgende stap in de ‘evolutie’.

  Echter, de mens is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Alle gepruts aan de mens leidt louter en alleen tot verslechtering. Niet tot verbetering. Dat blijkt wel, met al die ‘vaccins’ die zogenaamd beogen ‘het immuunsysteem te verbeteren’m dat overigens eindeloos complex is en talloze beschermingsconstructies bevat. Vaccins kunnen dat onmogelijk verbeteren. Die leiden slechts tot bakken vol met ellende en het enige waar ze goed voor zijn, dat zijn de portemonnees van de farma-reuzen.

  Jeremia 17:5 – ‘Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6 Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. 7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! 8 Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.’

  Hebben we hier niet een beschrijving van de gevaccineerde, die op menselijke wetenschap vertrouwt, en de ongevaccineerde, die op Gods bescherming vertrouwt? Waar zijn de kerken in deze? Maken ze allemaal deel uit van het grote Babylong van Openbaring 17?

  Zie meer op:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/heden/pil-of-tomaat

  • Babylong?? duh?? 🙂 was dat voor een baby?? Maar Corona = niet het probleem > 99,95% van de mensheid lijd aan lichte tot zware vorm van de ziekte van Downsyndroom…zelfs debieltjes zijn intelligenter dan de meesten

 3. De meeste stomme redenatie mbt het nemen van de vaccins zitten bij vrouwen van 30-45jr > zo van ff gauw nog een prik halen voordat de GGD dichtgaat,kan ik daarna lekker door naar Disneyland met mijn 2 zoontjus.
  Ik doe het voor de kwetsbaren om me te beschermen tegen die kwetsbaren..ja het moet nu eenmaal kunnen we daarna weer normaal leven..ik moet nu gaan de bus komt zo… 🙂 🙂 🙂 busju komt zo…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in