3.964 DODEN 162.610 Letsels: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 “vaccins”

1

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt nu meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 “vaccins”.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

  De 8 leugens die regeringen overal rondbazuinen over COVID-19

Hun verslag tot 13 maart 2021 vermeldt 3.964 sterfgevallen en 162.610 letsels na injecties van drie experimentele Covid-19 injecties:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414), COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN), en COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).

Er zijn ook gegevens voor een vierde experimenteel COVID-“vaccin”, COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). Health Impact News heeft de gegevens van de Covid-19 injectie van Johnson and Johnson niet in dit verslag opgenomen, maar zullen dat in toekomstige verslagen wel doen.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt, en hier zijn de samenvattende gegevens tot 13 maart 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 2.540 doden en 102.100 gewonden tot 13/03/2021

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

• 7.604 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 15 doden
• 4.636 Hartaandoeningen incl. 276 doden
• 22 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
• 2.683 Oor- en labyrintaandoeningen
• 52 Endocriene aandoeningen
• 2.941 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
• 23.074 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 125 doden
• 72.072 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 957 doden
• 102 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 12 sterfgevallen
• 1.928 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
• 6.020 Infecties en infecties incl. 275 doden
• 2.198 Letsel, vergiftiging en complicaties bij de procedure incl. 32 sterfgevallen
• 4.565 Onderzoeken incl. 111 sterfgevallen
• 1.567 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 49 sterfgevallen
• 37.365 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
• 55 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
• 44.993 Zenuwstelselaandoeningen incl. 185 doden
• 81 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
• 57 Productproblemen
• 3.742 Psychiatrische aandoeningen incl. 28 sterfgevallen
• 525 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 37 sterfgevallen
• 545 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
• 8.788 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 294 sterfgevallen
• 10.808 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 18 doden
• 229 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
• 69 Chirurgische en medische ingrepen incl. 4 sterfgevallen
• 4.820 Vaataandoeningen incl. 74 doden

  Britse man tijdelijk verbannen van Facebook na delen gruwelijke foto van na-AstraZeneca, honkbalgrote bloedprop in zijn arm

Totaal aantal reacties op het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 973 sterfgevallen en 5.939 letsels tot 13/03/2021

COVID-19 MRNA-VACCIN MODERNA (CX-024414)

• 330 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
• 501 Hartaandoeningen incl. 96 sterfgevallen
• 1 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
• 116 Oor- en labyrintaandoeningen
• 6 Endocriene aandoeningen
• 181 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
• 1.283 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
• 4.198 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 393 sterfgevallen
• 21 Hepatobiliaire aandoeningen
• 219 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 sterfgeval
• 515 Infecties en infecties incl. 57 sterfgevallen
• 236 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 16 sterfgevallen
• 411 Onderzoeken incl. 36 sterfgevallen
• 165 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 18 sterfgevallen
• 1.727 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
• 12 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
• 2.324 Zenuwstelselaandoeningen incl. 111 sterfgevallen
• 15 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
• 4 Productproblemen
• 271 Psychiatrische aandoeningen incl. 14 sterfgevallen
• 93 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
• 34 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
• 817 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 93 sterfgevallen
• 740 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
• 48 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
• 40 Chirurgische en medische ingrepen incl. 4 sterfgevallen
• 368 Vasculaire aandoeningen incl. 32 doden

Totaal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 451 doden en 54.571 gewonden tot 13/03/2021

COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

• 1.180 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 11 doden
• 2.080 Hartaandoeningen incl. 63 sterfgevallen
• 17 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
• 1.237 Oor- en labyrintaandoeningen
• 41 Endocriene aandoeningen
• 1.977 Oogaandoeningen incl. 1 sterfgeval
• 17.491 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 15 sterfgevallen
• 42.367 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 198 sterfgevallen
• 32 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 1 sterfgeval
• 578 Immuunsysteemaandoeningen
• 3.340 Infecties en infecties incl. 46 sterfgevallen
• 853 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 2 sterfgevallen
• 2.384 Onderzoeken incl. 3 sterfgevallen
• 2.676 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 5 sterfgevallen
• 22 858 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
• 19 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 2 sterfgevallen
• 32.490 Zenuwstelselaandoeningen incl. 41 sterfgevallen
• 22 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
• 11 Productproblemen
• 3.105 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
• 560 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
• 266 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
• 4.293 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 33 sterfgevallen
• 6.815 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
• 99 Sociale omstandigheden incl. 2 sterfgevallen
• 138 Chirurgische en medische ingrepen incl. 4 sterfgevallen
• 1.656 Vaataandoeningen incl. 11 sterfgevallen

  Boosters zijn voorbij

Dit is openbare informatie die wordt gefinancierd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), maar die duidelijk wordt gecensureerd door de mainstream media.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Statistieken: Covid-sterfgevallen stijgen daar waar het meest gevaccineerd wordt

Vorig artikelLessen uit George Orwell’s ‘1984’
Volgend artikelLaboratorium in Wuhan: virussen genetisch gemodificeerd met CRISPR en ingebouwd in menselijke cellen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Geachte redactie,

    In de grafiekjes waarin de totale reacties m.b.t de ‘vaccins’ worden aangegeven staat het Verenigd Koninkrijk niet terwijl ze daar al verder zijn met vaccinatie.
    Enig idee? / reden?

    Met vriendelijke groet,
    C.Kempeneers

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in