Vandaag gewoon iets geks, omdat ik mijn neurochemie veranderd heb. Voor mij is dit echter een interessante intellectuele oefening. Als u aannam dat de regering de statistieken vervalst, zou u dan merken dat er een heleboel mensen doodgaan? De statistieken van de oversterfte wijzen er op het ogenblik op dat in de meeste westerse landen ongeveer 20% meer mensen sterven dan gewoonlijk. Als de sterfte werkelijk verdubbeld zou zijn, zouden wij verwachten dat de regeringen dat zouden verbergen. De mensen die de statistieken produceren zouden zich niet schuldig voelen, zij zouden denken dat zij helpen om massale paniek te voorkomen, schrijft Rintrah.

Op dit ogenblik zou het sterftecijfer in mijn land ongeveer 9,24 per 1000 mensen per jaar zijn. Maar stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat het werkelijk verdubbeld zou zijn. Zou u zoiets voor de mensen kunnen verbergen? Ik zal beginnen met iets eenvoudigs. Ik denk niet dat u het zou merken door naar lege huizen te zoeken. Na twee jaar zou nog eens 2% van de bevolking dood zijn.

Het algemene menselijke patroon van migratie naar de steden zou gewoon doorgaan, dus u zou het patroon opmerken dat u nu al opmerkt: lege huizen op het platteland, huizen met mensen erin in de steden. In huizen wonen meestal meerdere mensen, als er één persoon zou sterven, zou het huis er niet verlaten uitzien. Er is een vrij massale uitsterving nodig, om verlaten huizen in de steden te gaan zien.

Erger nog, als er werkelijk een toename van leegstaande huizen zou zijn, zouden de samenlevingen zich gewoon aanpassen. U kunt nu bijvoorbeeld een huis verhuren via airBnB. Toen de overburen van mijn ouders jaren geleden stierven, deed mijn vader het licht aan en deed de gordijnen open en dicht voor de dochter die het huis erfde, zodat het er niet verlaten uitzag, omdat ze bang waren dat er iemand zou inbreken. Als je niet goed oplette, leek het huis dus nog bewoond. Mensen hebben de gewoonte om opzettelijk de indruk te wekken dat de zaken gewoon doorgaan, ook als dat niet zo is. Daar hebben zij geen instructies van een baas voor nodig.

Ik denk ook niet dat de huizenprijzen veel zouden dalen als er mensen zouden sterven, behalve buiten de steden misschien een beetje. De gevolgen voor de economie zouden de regering dwingen de uitgaven te verhogen om de economie te stimuleren. De verhoging van de uitgaven zou dan inflatie veroorzaken, van het soort dat wij nu zien. De regering zou proberen de inflatie te compenseren, zoals wij die nu zien, waardoor nog meer inflatie zou ontstaan. Dit zou ook helpen de huizenprijzen op te krikken. Bovendien zou de bouw van nieuwe huizen gewoon dalen.

Wij zouden dat dus niet per se merken via de prijzen van onroerend goed of zelfs alleen maar lege huizen. Dat merkt u pas echt als plaatsen in feite ontvolkt zijn. Wat moeilijker te verhullen zou zijn, is hoe bepaalde sectoren van de economie gewoon onder het gewicht zouden bezwijken. U zou een groeiend tekort aan arbeidskrachten verwachten, met bedrijven die zich haasten om banen te vervangen door AI. De tekorten aan arbeidskrachten zouden de prijzen doen stijgen.

Als de chaos van het tekort aan arbeidskrachten echt erg zou worden, zou u zich zelfs kunnen voorstellen dat de regering een oorlog in scène zet, met de neerslag van sancties als verklaring voor wat er gebeurt. Het sanctieverhaal zou slordig en irrationeel lijken. Politici zouden het erover hebben dat het tijdperk van welvaart voorbij is.

Overlijdensberichten in de krant? Wel, als de stijging tot 200% van het normale sterftecijfer tenminste enigszins geleidelijk gebeurde, zou u dat niet direct merken, gewoon door de rouwadvertenties te vergelijken met vorig jaar. Met de economische crisis zouden een heleboel mensen misschien niet eens meer de moeite nemen om voor een rouwadvertentie te betalen.

Zou u meer verhalen horen van vrienden en kennissen, van mensen die sterven? Als u jong bent, zoals ik, hoort u toch al niet veel van mensen die doodgaan, als u oud bent lijkt het wel of iedereen doodgaat. Ik heb een vriend die zich bezighoudt met begrafenissen, hij zegt dat hij het behoorlijk druk heeft, maar hoe beoordeel je dat? Mensen klagen over het algemeen dat ze het druk hebben.

Er zouden na een tijdje waarschijnlijk grotere problemen opduiken: de dreiging van black-outs, omdat het elektriciteitsnet niet meer werkt. Puur hypothetisch, als vaccins gefaald hadden, lockdowns gefaald hadden en er heimelijk veel meer mensen stierven dan normaal, zou u verwachten dat regeringen drastische maatregelen zouden nemen om de luchtvervuiling te verminderen, zoals het stilleggen van een stel boerderijen in Nederland, waar de COVID-sterfte het hoogst was op plaatsen met een hoge stikstofuitstoot.

Geleidelijk aan zouden AI de leemten in onze maatschappij gaan opvullen, samen met telewerkers uit het buitenland. Toen ik naar de sportzaal ging, was de deur op slot, dus na op de contactknop gedrukt te hebben, hoorde ik een Engels sprekende Afrikaanse man, die geen Nederlands kon. Anderen spraken hem aan en die hadden moeite om Engels te spreken, dus vonden ze het vervelend. In het verleden, nog maar twee jaar geleden, kreeg ik, als ik op die knop drukte, een plaatselijke Nederlands sprekende vrouw. Ik was er ook niet op vreemde uren, het was gewoon 7PM, ik heb die knop jaren geleden rond 23PM gebruikt en ik kreeg gewoon iemand Nederlands.

  De spike-eiwitten van mRNA-vaccins verlaten nooit meer uw lichaam...

AI die de leemten opvult is ook gemakkelijk te zien. AI kan nu kunst en stemmen produceren. Stemacteren, tekenen? Mensen die vroeger dat werk deden, kunnen nu naar andere delen van de beroepsbevolking overstappen. Algoritmen kunnen gewoon vrij gemakkelijk gezichten in films veranderen. Het zal binnenkort gewoon geldverspilling zijn om echte films te filmen, men kan gewoon oude films pakken en AI toepassen om gezichten en dialogen te veranderen. Waarom een miljoenenbudget hebben?

U kunt waarschijnlijk een toename verwachten van het aantal ambulances en wachttijden voor ziekenhuizen. Wel, die is gemakkelijk te bewijzen dat het gebeurt, u kunt de statistieken van het VK bekijken, daar hebben ze torenhoge wachttijden. En zo zou het niet te onthullen zijn dat er massaal mensen sterven: wij zien die berichten in de krant en zij brengen niemand van ons ertoe te denken “misschien gaan er wel twee keer zoveel mensen dood als de regering zegt”. Ik hoor en zie meer ambulances dan vroeger, andere mensen merken het ook, maar iedereen haalt gewoon zijn schouders op en accepteert het.

De mensen die zouden zeggen “hé, de statistieken zijn nep” zouden vooral het soort mensen zijn dat al in verschillende “alternatieve theorieën” gelooft, en u zou het dus gewoon met een korreltje zout nemen. Die kerel van market-ticker.org had een bericht waarin hij volhield dat er een paar miljoen mensen ontbreken in een of andere arbeidsstatistiek die moeilijk te vervalsen is en alleen verklaard kan worden door een paar miljoen sterfgevallen (niet door arbeidsongeschiktheid), maar ik kan dat bericht niet meer vinden.

Kijkt u hier eens naar:

In 1959 en 1961 vond een Grote Hongersnood plaats. Twee decennia lang hield de Chinese regering vol dat er in die tijd tussen de 10 en 20 miljoen stierven ten gevolge van droogte en slecht weer. Nu meent men dat er tussen de 30 en 45 miljoen gestorven kunnen zijn, waardoor het de grootste ramp ter wereld is sinds de Grote Pest in de Middeleeuwen. Wat nog erger is, is dat die catastrofe nu een rechtstreeks gevolg schijnt te zijn geweest van – of althans verergerd is door – Mao’s onbeholpen pogingen tot industrialisatie tijdens de Grote Sprong Voorwaarts.

China telde in die tijd 660 miljoen mensen. Als u zegt dat er 22 miljoen meer stierven dan de regering toegaf, dan stierf 3,33% van de bevolking in een periode van drie jaar, waarvan de doden in feite gewoon in de doofpot werden gestopt. Elk niveau van de bureaucratie was betrokken bij het toedekken van wat er gebeurde, tot aan de artsen toe, die verschillende doodsoorzaken moesten registreren.

Stelt u zich eens even voor dat dit echt aan de hand is: er gaan veel meer mensen dood dan de regering zegt: veel meer mensen die sterven dan de regeringsstatistieken doen geloven. Het zou aan COVID kunnen liggen, of u zou zich kunnen voorstellen dat het aan de vaccins ligt. Ik wil dat u nadenkt: wij weten dat er mensen gestorven zijn aan de COVID-vaccins, wij weten dat de regeringen niet meer zo enthousiast zijn over deze vaccins als zij vroeger waren.

Stelt u zich eens voor dat in plaats van de ~20% oversterfte die wij in de officiële statistieken zien, het is als de Chinese Grote Hongersnood, waar slechts een kleine omvang van het probleem wordt toegegeven en de werkelijke omvang veel groter is dan ons verteld wordt. Er is een balsemer die beweert dat hij nu 80% van de lijken ziet met vreemde vezelachtige klonters in hun vaten.

Wie zijn de mensen die dat zouden doen:

1. Opmerken dat er iets vreemds aan de hand is.

2. Verslag doen van iets vreemds dat aan de hand is.

3. Op uw radar opduiken.

Ik denk dat het vooral deze balsemers zouden zijn. Artsen zijn niet te vertrouwen om er tijdens zo’n gebeurtenis verslag van uit te brengen, wij hebben talloze voorbeelden in de geschiedenis waar artsen medeplichtig waren aan het toedekken van massale sterfte, door verkeerde doodsoorzaken in te vullen wanneer mensen van honger stierven. Dit gebeurde op grote schaal tijdens de Grote Chinese Hongersnood, in feite waren alle regeringsniveaus betrokken bij het toedekken van die hongersnood. De schizo’s die dit zouden opmerken en er verslag van zouden uitbrengen, zouden niet op uw radar verschijnen, u zou alleen maar denken dat ze gek zijn.

Het is duidelijk dat dit idee zo schizo is, dat ik een beetje beschaamd ben om toe te geven dat ik het niet van me af kan schudden. Het blijft me dwarszitten, het zat me al dwars lang voordat ik dit 4chan bericht zag. Ik ga buiten mijn woonplaats en ik zie lege huizen waarvan ik me afvraag “waarom staat dit huis leeg, het is een geweldige locatie en wij hebben zogenaamd een woningtekort”.

  Hoe (en waarom) Israël veranderde wat "volledig gevaccineerd" betekent

Naar stadjes verder weg op het platteland gaan, voor zover ik er nog met de treinen kan komen, doet mij ook afvragen “Waar is iedereen in godsnaam!?!!”. Het voelt er te rustig aan. Er is gewoon te weinig verkeer, te weinig drukte op straat, zeker te weinig oude mensen. Ik kan het niet bewijzen, maar het is moeilijk om niet op te merken dat er iets “niet goed” aanvoelt.

Zou u lege verpleeghuizen opmerken? Ik denk het niet. Verpleegtehuizen in mijn land hebben altijd vervelende wachtlijsten. Als datgene wat mensen doodt ook de cognitieve achteruitgang zou versnellen, zou de vraag zelfs gewoon gelijk kunnen blijven.

Dit alles wil niet zeggen dat ik echt geloof dat er op dit moment twee keer zoveel mensen sterven als normaal. Mijn punt is eerder: als er iets fout zou gaan, een heleboel mensen zouden beginnen te sterven en dat zou wijd verspreid zijn over de hele bevolking, dan zouden de regeringen er waarschijnlijk mee weg kunnen komen door 10-20% van het eigenlijke probleem toe te geven en de andere 80-90% te verdoezelen zonder dat wij het merken. In China zijn ze er een paar jaar mee weggekomen dat het sterftecijfer verdubbelde.

Kijk maar eens naar de treinen in Nederland. Dit voelt voor mij gewoon heel raar aan.

Dus in het weekend en ’s avonds gaat het aantal treinen met 50% omlaag. Door de week daalt het aantal intercity’s met 33%. Waarom? Ze hebben een tekort aan personeel, Oké, dat begrijp ik, maar 33% bezuinigen, of 50% bezuinigen? Hoe kunt u in het weekend zomaar 50% minder treinen laten rijden? Zijn de mensen gestopt met uitgaan? Hoeveel personeel missen ze? En bedenk wel dat ze voor 2023 weer 10% op de treinen bezuinigen. Blijkbaar daalt het aantal passagiers met 20%. Is dat niet gek, 20% minder passagiers?

Waar zijn al die mensen gebleven? Zeker, sommige mensen werken nu vanuit huis, maar hoe verdwijnt 20% van de passagiers? En u merkt het ook in andere sectoren van de economie. Bioscopen, musea, theaters, ze zijn allemaal nogal tamelijk leeg, met moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En natuurlijk merkt u de enorme tekorten aan arbeidskrachten. Is dat echt allemaal te wijten aan 1% van de mensen die thuis met long COVID zitten opgescheept?

Het andere wat mij opvalt, iets wat mij vóór 2020 niet opviel, zijn de ratten. Ze zijn nu OVERAL. Normaal zou je verwachten dat de mensen over hen zouden klagen en dat ze gedood zouden worden. Dat schijnt niet te gebeuren. Ze zwerven ’s avonds gewoon vrolijk rond, overal in de stad, van het verlaten stadscentrum, tot meer groene delen van de stad.

Als het systeem iets vreselijks gedaan zou hebben, iets dat per ongeluk een heleboel mensen gedood zou hebben, zoals Mao in China, dan zou het proberen het in de doofpot te stoppen, zeker, maar het zou ook gewoon voortdurend het soort mensen dat het zou opmerken woedend maken, met allerlei kleinzielig irrelevant gelul waar de rest van het publiek geen boodschap aan heeft. O nee, kijk die zwarte zeemeermin Disneyfilm eens! Hunter Biden is weer crack aan het roken! Kijk eens hoe dom Joe Biden eruit ziet! In plaats van te proberen uw woede niet uit te lokken, zou ik proberen ze over zoveel mogelijk dingen te verspreiden. Het grootste deel van het publiek trekt zich niets aan van een zwarte zeemeermin, de minderheid die dat wel doet zal zichzelf met hun woede alleen maar in diskrediet brengen in de ogen van de meerderheid.

Stelt u zich eens even voor dat dit allemaal werkelijk aan de hand was. Het zou ook een ander vreemd feit verklaren: het voortdurend aandringen op lockdowns, die niet schijnen te werken en meer problemen schijnen te veroorzaken dan ze oplossen. Is het verstandiger te denken dat regeringen gewoon voortdurend de economie vernielen, ook al gebeurt er niets, of is het verstandiger te denken dat zij zulke dingen doen zonder toe te geven waarom zij het doen?

Vergeet niet dat Nederland tijdens de vorige winter een volledige lockdown had, terwijl onze oversterfte er zogenaamd zo uitzag:

 

Dus het hele land is in lockdown, we mogen niets doen, maar de oversterfte is lager dan normaal. En dan vertellen ze ons dat het virus nu plotseling veranderd is en geen mensen meer doodt, hoewel meer mensen het krijgen dan ooit tevoren. Wat is de eenvoudigste verklaring, welke past het best bij Occam’s scheermes?

 • Overheid vernietigt per ongeluk de hele economie zonder reden voor de derde keer in twee jaar.
 • Ze verdoezelen een hoop mensen die sterven door de oversterftestatistieken te vervalsen, ze hebben gelogen door te zeggen dat het nu een niemendalletje is.

Ik weet het niet. Het probleem is dat je eigenlijk niets kunt vertrouwen. Naarmate AI beter wordt, wordt het alleen maar moeilijker om iets te vertrouwen. Als je iets op video vastlegde, betekende dat vroeger iets, het was het bewijs van iets. Vandaag? U zou een idioot zijn om het te geloven.

  De vaccins hebben gefaald - Het is tijd, ver over tijd, om de waarheid toe te geven

Maar hier komt het grootste punt: ZIJ PASSEN DE VERDOMDE STATISTIEKEN AAN ZONDER HET TE ERKENNEN!

De cijfers blijven gelijk, maar zij hebben de blauwe betrouwbaarheidsintervallen uitgebreid. Zij hebben nooit uitgelegd waarom.

Statistieken betekenen niets meer. De regering van de VS besluit de definitie van een recessie te veranderen en dus haast men zich vervolgens om Wikipedia te veranderen om te doen alsof twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei van het BBP niet noodzakelijk een recessie is. Is het in een wereld waar zoiets kan gebeuren echt vergezocht om te denken dat oversterftestatistieken vervalst kunnen worden?

En over het algemeen zal uw eigen perspectief vertekend zijn. New York City is een stad met meer jonge vrouwen dan jonge mannen. Zou u dat als jonge man merken? Waarschijnlijk niet. Uw werk is waarschijnlijk met andere mannen. Uw sportclub zou mannen hebben en het rockconcert waar u heen gaat is waarschijnlijk een mannelijke band.

Stelt u zich ook eens voor dat iedereen zou sterven door terugslag van vaccins. Als u nog leeft, is de kans groter dat u niet gevaccineerd bent. U hebt ook meer kans om ongevaccineerde mensen te kennen, als u zelf ongevaccineerd bent. Uw eigen perspectief zal altijd bevooroordeeld zijn.

Ik probeer u hier op te leiden, om wat Robert Anton Wilson een toestand van veralgemeend agnosticisme over alles noemde, te ontwikkelen. Ik probeer u te laten zien hoe u eigenlijk niets kunt weten.

Dump alle kennis die u de afgelopen twee jaar hebt opgedaan. Ga terug naar 2019. Als iemand u zou zeggen:

“Er is een of ander nieuw virus ontsnapt uit een lab in China, maar iedereen heeft het in de doofpot gestopt, men heeft geprobeerd de verspreiding tegen te houden, maar dat is niet gelukt en er zijn een paar miljoen mensen gestorven, o maar u kunt gewoon naar de officiële regeringsstatistieken kijken en dan zult u zien dat het gewoon een grote niemendal was en ja het vaccin dat niet werkte heeft een handvol mensen gedood, maar voor de rest kunt u gewoon naar de regeringsstatistieken kijken om te weten dat alles wat we gedaan hebben dom en zinloos en hysterisch was.”

Zou uw eerste reactie niet zijn:

Eh… weet u zeker dat die regering, die alles in de doofpot gestopt heeft, die statistieken waar u naar kijkt, niet vervalst? Gelooft u echt dat ze u allemaal zeggen dat u binnen in uw huis moet gaan zitten, maar dan kijkt u naar het dodental en dat er niets is gebeurt?

Ik bedoel, een regering bekritiseren omdat ze te paniekerig is over een virus dat ontsnapt is uit een Chinees biowapen-lab lijkt een heel vreemde kant voor de extreem-rechtse chronisch boze gekken om zich op te stellen, als u de context van de afgelopen twee jaar niet hebt meegemaakt.

Als ik de regering was in deze situatie, zou ik de extreem-rechtse chronisch boze gekken klaarstomen om mij van de andere kant aan te vallen. Als regeringsfunctionaris weet ik dat wat ik ook doe, u uw geniale inzichten over hoe alles wat ik doe verkeerd is op het Internet zult spuwen, dus in plaats van te proberen u ervan te overtuigen dat ik iets goed doe, zorg ik ervoor dat u mij aanvalt vanuit de richting waarin ik aangevallen wil worden.

Ik zou mensen op tv laten komen, die u vertellen dat zij bij een of andere kerel die van een ladder gevallen is of een schotwond in zijn hoofd gehad heeft, een diagnose gesteld hebben met dit nieuwe Chinese virus. Op die manier zou u mij aanvallen vanuit de richting van waaruit ik aangevallen wil worden: “HET IS ALLEMAAL EEN NIEMENDAL!!!”

Als het allemaal zo duidelijk een niemendal is en paniek en hysterie en een saaie griep die 290-jarigen met twintig verschillende reeds bestaande aandoeningen doodt, zou het dan kunnen dat het allemaal net iets TE duidelijk is?

UPDATE: Goed, nu is het niet meer grappig, ik begin bakstenen te schijten.

Kijk hier maar eens naar:

2022 Wikipedia sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2022_deaths

6.704 artikelen.

2021 Wikipedia sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2021_deaths

11.986 artikelen.

2020 Wikipedia-sterfgevallen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2020_deaths

12.352 artikelen.

Oké, en hier komt het. Bereid u voor om bakstenen te schijten, het is niet grappig meer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2019_deaths

9.885 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2018_deaths

9.813 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2017_deaths

9.806 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2016_deaths

9.799 artikelen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2015_deaths

9.833 artikelen.

Valt het u op hoe consequent dat getal verhoogd is? Er is een stijging van 20-25% voor 2020 en 2021.

Dat is al juist meer dan u zou verwachten, op grond van de sterftestatistieken. Mijn land had 10% meer sterfgevallen dan normaal in 2021. Vlaanderen had op dezelfde manier bijna geen stijging in 2021 ten opzichte van 2019.

Het is moeilijk om hiernaar te kijken, zonder de indruk te krijgen dat wij te veel mensen hebben die sterven. En bedenk wel, dat dit alleen maar enigszins bekende mensen zijn die sterven. De hemel weet wat het werkelijke sterftecijfer is voor de gemiddelde proletariër.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom kunnen sommige mensen ongemakkelijke dingen ‘zien’ en anderen niet?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEuropese levensmiddelenindustrie waarschuwt: “Geen energie betekent geen voedsel”
Volgend artikelBill Gates hoopt dat “samenzweringstheorieën” over zijn globalistische agenda “beginnen te verstommen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

29 REACTIES

  • De mensen gingen ook massaal spuiten halen en in lockdown, heb jij bewijs gezien van het bestaan van dit zogenaamde killervirus? Vroeg je toen bewijs? FEIT is dat er overal personeel wordt gevraagd. Dit KAN gewoonweg niet als er niet iets heel erg vreemds aan de hand is.

  • Wat dacht dat gedaan wordt om zelf na te denken en te checken en de mensen die slapen wakker te schudden jij bent misschien wakker mooi dan kun je anderen hierop wijzen ipv te blèren als een schaap🤔😜🤣🤣🤣🤣🖕💉

  • Geachte Martens, Beste Fried,

   Er is waarheid en er zijn bewezen feiten. Je ogen sluiten voor onbewezen waarheid is jezelf tekort doen.
   Lees de stelling van Gödel nog eens op na!

  • Goed lezen sub dit artikel is gemaakt om iedereen tot nadenken te zetten en niet als al die schapen aannemen, door kauwen en blaten🧐😜🖕💉

 1. Het is zo dat in ons dorp tot nu toe weinig tot geen mensen sterven zoals voor 2020 maar er zijn wel meer mensen die ongemakken vertonen en of en toe zich ziek melden in een vereniging e.d. sinds 2020 Er de wereldbevolking volgens het CBS groet nog steeds ondanks de hierboven genoemde oversterfte met en toename van maar liefst 20% Dus er worden meer kinderen gemaakt en dat zie je ook dat veel jonge met meer dan drie kinderen zijn dat is dan sinds 2020 Dus de oversterfte wordt gecompenseerd met het produceren van kinderen in corona tijden Vandaag op het nieuws dat de rivm 1000 vrijwilligers zoeken om de nieuwe corona covis spuit te zetten Dat duidt erop dat veel verplegend personeel gestorven is of in de wao zitten van de opgelopen covid 19 ziekte Ik vernam van iemand dat als je bereid bent om als leek spuiten te zetten dat je dan als die rally is afgelopen dat je dan 1000 euro aan uitkering krijgt om voor de volgende oproep weer aan het spuitwerk te gaan of dat waar is daar wordt niets van bekend gemaakt door de overheid Gegarandeerd dat het schapenvolk wederom massaal naar de priktent loopt en zich door een snotneus die spuit laten zetten die hierna 1000 euro WW geld ontvangt Dus er komt ene tekort aan arbeidkrachten in de horeca en is de verzorging want die snotbellen gaan dan weer verder met hun studie

 2. Echt, precies dit! Ik zeg dit al maanden tegen wat mensen om me heen. Er zijn door die idiote lockdowns heel, heel veel bedrijven failliet gegaan en gewoonweg gestopt. Er moeten massaal mensen werkeloos thuiszitten en smachten om werk. Maar het tegenovergestelde is nu al ruim een half jaar aan de hand. Bedrijven kunnen geen mensen vinden, werkelijk overal wordt personeel gezocht. DIT KAN NIET! Bijna niemand wil dit inzien, ik word hier zoooo moedeloos van. Ik weet 100% zeker dat er mensen weg zijn, gewoon wég! Ik denk, nee ik wéét bijna 100% zeker dat er heel veel mensen dood neer zijn gevallen door die spuiten en dat ze gewoonweg afgevoerd zijn. Geen nabestaanden? Mooi dan doen we net of deze persoon nooit heeft bestaan. Gewoon naam doorhalen, bankrekeningen etc wegstrepen, geld naar regering doorsluizen en klaar. Zo moet het ongeveer gaan. Wie mist een oudere zonder kinderen uit een verzorgingstehuis? Wie mist een alleenstaand persoon die altijd veel werkte en nu poef, weg is? Wegstrepen is niet moeilijk. Ik weet 100% zeker dat het niet klopt, er zijn mensen WEG!

  En inderdaad, overal zie je opeens jong personeel of buitenlands sprekende mensen. Waar zijn de ouderen die normaal leidinggevende functies hadden? Waar zijn de mensen die eigenlijk met pensioen zijn maar toch doorwerken omdat ze het leuk vinen of een extra centje wel kunnen gebruiken? Tuurlijk, her en der zijn ze er nog (niet iedere oudere is ingespoten), maar het zijn er maar bar weinig.

  En hebben jullie ook in de gaten hoeveel mensen kanker hebben? Ik hoor het overal om me heen en zelfs als er mensen in het winkelcentrum aan het praten zijn hoor ik als ik langsloop dikwijls mensen praten over “uitzaaiingen”, “chemo”, dat soort uitspraken. Voorheen hoorde ik dit NOOIT! Ik vrees echt voor wat er komende maanden gaat gebeuren, oorlog, kou, massale slachting van de mensen in vooral de EU. Ik houd wel hoop op betere tijden en een mooie lente over wat maandjes, maar op korte termin vrees ik chaos, hel en ellende. En het idiote is, de mensen willen het niet zien, 99% heeft nog steeds geen idee wat er aan de hand is, geeft Poetin de schuld en is nog steeds bang voor het verzonnen virusbeestje. Het gros van de mensheid is simpel, kortzichtig en DOM.

  • Helaas (gelukkig) ligt het meerendeel van het probleem, de situatie, buiten onze controle. We constateren het, beamen het en vervolgens kun je er gewoon niets mee. Breng je het ter sprake, dan wordt je afgebrand, verketterd.

   Maar het constateren an sich is wat ons onderscheidt van de anderen. Misschien denken ze het ook, maar zeggen het ook niet. Dat weet je niet, want ons groepsgedrag zorgt dat ze hun mond houden.

   Wij vinden bepaalde dingen vreemd, merkwaardig, frapant, uitheems, buitengewoon enz. Dat de schapen het maar normaal vinden is erg griezelig te noemen. Want je kunt niet op ze rekenen. Nu is er nog geen pleuris uitgebroken, maar dat scheelt niet zo heel veel meer. En dan kun je die mensen niet vertrouwen. Ze achten ons labiel, maar zien zelf niet dat ze meewerken aan de idioterie.

 3. Weet niet wat ik van dit artikel moet denken, het lijkt mij een mix van desinformatie en informatie, wat ik wel weet dat het eerste kwartaal van 2022 een oversterfte van ± 20 % was, er werden Kamervragen door het FvD gesteld die tot op het heden onbeantwoord gebleven.

  Wat mij ook opviel en de auteur ook dat ik gemiddeld 4 – 5 sirenes van de hulpverleners hoor per dag, het geluid van de sirenes draagt ver maar in de andere gedeelte van de gemeente waarin ik woon kan ik deze niet horen. Ook het personeel tekort bij allerlei diensten en instellingen komt hoofdzakelijk door een hoog ziekteverzuim, en dit wordt toegeschreven aan de uitrol van de zgn. mRNA ‘vaccins’.

  Voor de rest draaien de gekochte media u elke dag een rad voor de ogen en wordt de angstporno soms tot het maximum gedreven, angst maakt het limbische systeem van de mens in de war, de vermeende bedreigingen die door de media geuit worden activeert de amygdala het angstcentrum van je hersenen, de oeroude overlevingshersenen (instinct). Vluchten of vechten, geen van beide wordt daadwerkelijk geactiveerd, de rest kan u raden.

  • Ziekmeldingen en afhaken klopt wel in het verzorgingstehuis van mijn schoonmoeder is het scheer en inslag. Wat betreft sirenes van ambulances dit is zeker waar want waar ik woon is het zeker toch wel een paar keer per dag moet ik wel bij zeggen kunnen ook verkeers ongelukken bijzitten maar elke dag een ongeluk?🤔

   • Jazeker gebeurt dat. Huisartsen worden ingeschakeld. En de huisarts stuurt weer de politie op je dak. Het is mij gebeurd. De politie laat zich heel gemakkelijk aansturen door kwaadwillenden. Heel vreemd was dat.
    Er was niets aan de hand, ik had niemand wat misdaan en opeens politie rond mijn huis die de ramen er bijna uit ramden.
    Gelukkig kon ik goed met die politiemensen praten, ze waren erg aardig. Ze zagen wel in dat er niets aan de hand was. Dat ik helemaal niet psychotisch of anderszins in de war was. Want met dat idee waren ze naar mijn huis gestuurd door de huisarts.
    Het heeft mijn vertrouwen in de huisarts een dodelijke knauw gegeven.
    Nadien niet eens excuses gekregen van haar.
    Het machtsvertoon van de huisarts en politie geeft je een stempel in de buurt. De anderen weten niet dat de politie op valse gronden was gestuurd dus voor de rest van je leven zit je met dat labeltje….
    Dus de opzet van de huisarts om een onwillige te stigmatiseren is wel geslaagd.

 4. Welke God ??
  Die zijn niet te tellen
  Er zijn er zoveel

  Als wij onszelf bijstaan
  Betekend :
  God staat ons bij

  De schepping
  Het gematerialiseerde is naar evenbeeld van het Alomtegenwoordige geschapen
  Immers Alles is een illusionaire super klein deeltje genaamd de God bekend als Ego of kopie van het Alomtegenwoordige

  Wij allen zijn Goden

  De tong is de boosdoener

  Die is gespleten
  In :
  Zoete praatjes
  Zuure praatjes

  Bijden zijn verkeerd

  Gezegde :
  Horen , Zien , Zwijgen

  Zwijgers worden gered
  Zo ook U word gered mits U zult zwijgen

  Oordeel en veroordeel niks
  Wees neutraal

  Over het algemeen gezien op de Aardbol
  Welk land heeft een Neutrale opstelling ?
  T.o.v. Alles

  Treed in die voetsporen

  Weest neutraal
  Laat gebeuren wat gebeurt

  Dus als toeschouwer zijnde toekijken
  Zoals bij een voetbal wedstrijd

  Immers de toeschouwer heeft geen enkele invloed op de uitslag

  Dank U

   • Beste mensen

    Overgave in
    Onvoorwaardelijke Volledige Liefde
    Liefde en nog eens Liefde
    Het Alomtegenwoordige èèn
    Het onzichtbare
    De Leegte

    Bekend als de enige echte
    Vader / Moeder van Alles zonder belichaming vorm gedaante
    Immers alle energieën stammen af van een Super energie
    In het illusionaire denkbeeldige
    Of droom in fata morgana land

    Trouwens alles wat zichtbaar is
    Is in werkelijkheid een droom
    Waarbinnen wij met z’n allen in verdwaald zijn geraakt

    Dank U

   • Beste Mensen

    The true Spirit
    Onvoorwaardelijke Liefde
    Dus overgave tot het innerlijke van Alles in het Universum
    Tot het Allerkleinste deeltje van een Atoom zo ook het Aller grootste deeltje van een Atoom als er tussenin

    Dank U

 5. Wij zijn een volk wat niet meer weet of ze van achteren of van voren leven het is best wel zielig als je ze zie lopen op de straat onzeker angstig maar nog even vol houden dan is het lopen op straat ook niet meer zo van zelf sprekend de angst bepaald jullie leven en de vraag is ga je dood aan de giftspuit of ga je straks dood van de honger.

 6. Bijna off topic: waarom stemmen we eigelijk nog? Democratie is allang begraven ook door de reerakkoorden; tweede kamer staat volkomen buiten spel; enige tienduizenden doden: niet genoeg van belang voor een vergadering.
  En dat hebben Rutte, Jetten, Klavertje en nog wat andere corrupte incompetente gladiolen geregeld.
  De enige kamer waar die geschikt voor zijn: de donkere kamer in de homo kroegen….

  Het is ook duidelijk dat dit zo niet door kan gaan.
  Verandering moet.
  Een tijdelijke verandering: geen partij gebonden kabinet, maar een zakenkabinet; zittende kabinet eruit en voor de rechter wegens landverraad.
  En dan Kaag….de moslim invloed is heel duidelijk: het westen moet vernietigd worden.

  Maar een totaal ander systeem; parlement voor voorlichting publiek; een keer per maand via electronisch referendum beslissen; zaken kabinet uitvoeren.

  Wat ik nooit begrijp is dat er zulke slechte besluiten kwamen; nem de toeslag affaire.
  De belasting kantoren hadden maar een paar week nodig om die mensen te criminaliseren; dus kunnen ze ook in dezelfde periode die mensen compenseren.

  Kan een belasting kantoor dat niet? dat boetes op de lonen van die ambtenaren van 25%.
  —————————
  maar een ding is 100% zeker: dit kabinet en de linksen in parlement moeten een berufverbot krijgen en eruit worden getrapt.
  Zij zijn de SA van de jaren 30 in DE; we wachten op de nacht van de lange messen om recht te doen.

  Eerst duizenden mensen om zeep helpen, nu de kou en honger injagen; mag allemaal van links; moet zelfs; want Zwabbertje heeft dat gezegd….

 7. Prachtige denkoefening. Ik zie in mijn landelijk dorpje ook plots veel huizen te koop staan. Mensen gestorven of kunnen ze hun hypotheek/energierekening niet meer betalen? Dat is de mooiste zet om mensen te manipuleren: verwarring zaaien. Je kunt niets meer geloven. Tegelijk zetten ze hiermee de onafhankelijke media schaakmat. Want die helpen mee om onheil te verspreiden. Bij mij werkt het niet. Ook niet bij veel mensen die nog een ons gezond verstand hebben. Kijk en luister zonder voorbehoud en trek zelf je conclusies. Besteed geen tijd of geld aan dom mediagezwets. Zolang we nog een stop- en delete-toets hebben kan dat. Anders trekken we gewoon de stekker uit. Laat ze dan maar eens proberen om onze geest te vergiftigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in