Deze regeringsverraders van de vrijheid onderdrukken de rechten van de mensen die ze beweren te eerbiedigen…” ∼ Majoor Stephen Chledowski van het Canadese leger.

De Canadese Armed Forces hebben het weer eens gemunt op een van hun hooggeplaatste officieren die zich heeft uitgesproken tegen door de regering opgelegde mandaten en autoritaire beperkingen. Canada is de zoveelste linkse regering die militaire of politieofficieren aanvalt die de grondwet van hun land verdedigen, schrijft  Rairfoundation.com.

De Canadese majoor Stephen Chledowski

Een krachtige video van de Canadese legermajoor Stephen Chledowski, in uniform, verscheen donderdag op social media, terwijl duizenden burgers in Ottawa verblijven voor de Truckers Freedom Convoy. De video kwam ook op een moment dat een groot aantal militairen dreigden uit het leger te worden gezet omdat ze weigerden zich te laten injecteren met de controversiële mRNA-gentherapie.

In de video beschrijft Maj. Chledowski zichzelf als een vader, bijna 21 jaar militair, en een veteraan van Afghanistan. De ongevaccineerde soldaat beleed zijn liefde en toewijding aan de mensen van Canada, hun mensenrechten, vrijheden en lichamelijke autonomie gedurende zijn bijna zeven minuten durende toespraak op YouTube voordat deze werd verwijderd.

De linkse media grepen de video onmiddellijk aan en schilderden Maj. Chledowski af als een extremist die zijn regering tegenwerkt. Integendeel, de militaire held riep zijn regeringsleiders op om te stoppen met het ontnemen van Canadese burgers van de vrijheden die hij vocht om te beschermen. Bovendien moedigde hij anderen die hebben gezworen het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en andere ondertekende internationale mensenrechtenverdragen te beschermen en te eren aan zich hun eed te herinneren.

Lees en luister naar de woorden van Maj. Chledowski in plaats van naar die van de linkse premier van Canada, Justin Trudeau, zijn militaire boegbeelden, en de door de staat betaalde laster van de mainstream media.

Goedendag, mensen; mijn naam is majoor Stephen Chledowshi. Ik heb Canada gediend in de Canadese strijdkrachten gedurende meer dan 20 jaar.

Ik heb een eersteklas graad in politieke wetenschappen en heb verschillende legercommandoposten bekleed. Ik heb een dringende boodschap voor alle Canadezen.

Bijna twee jaar lang hebben onze eigen gekozen regeringsfunctionarissen de intimidatietactiek van angst, intimidatie, dwang en financieel en fysiek geweld tegen ons gebruikt om bepaalde herhaalde medische procedures te doen naleven.

Wij vertellen onze kinderen dat pesten verkeerd is. We weten dat het zo is, maar toch staan we toe dat onze leiders ons dit aandoen. Zij hebben willens en wetens herhaaldelijk de hoogste wetten van het land geschonden, zoals het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden en andere ondertekende internationale mensenrechtenovereenkomsten.

De Canadezen zijn in de waan gelaten dat dezelfde regering die jullie vrijheden onderdrukt in naam van de veiligheid, jullie op een dag gewoon zal belonen met jullie vrijheden. Als je maar voldoet aan de steeds veranderende regels en gezondheidsbevelen. Dat, mensen, is de definitie van tirannie, niet van democratie.

Mensen zijn van nature vrij; koningen en koninginnen en regeringscollega’s kunnen u uw fundamentele mensenrechten niet geven; ze zijn van nature van u. Ze kunnen niet worden gegeven; ze kunnen niet worden genomen; ze kunnen alleen worden onderdrukt. In het Handvest van Rechten en Vrijheden, erkent Koningin Elizabeth in de wet zijn fundamentele vrijheden. De federale en provinciale regeringen van Canada hebben via een goed geplande en georkestreerde reeks maatregelen besloten u, de mensen die hen hebben gekozen en die hun salaris betalen, te misleiden en bang te maken, zodat u instemt met de onderdrukking van onze fundamentele mensenrechten. Zij hebben u en mij willens en wetens verraden onder het mom van veiligheid.

  Politiegeweld 2021: Baby getroffen door pepperspray

Toen ik afgelopen Remembrance Day voor de militaire cenotaaf in Fredericton stond om mijn kameraden te eren die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen, hoorde ik de premier van New Brunswick, Premier Higgs, en ons parlementslid Jenica Atwin aan leden van het publiek vertellen hoe bijzonder het was dat deze moedige militairen hun leven gaven voor hun vrijheid. Diezelfde vrijheid die deze leugenaars en bedriegers nu actief proberen te onderdrukken.

Ik stond daar als soldaat van bijna 21 jaar als hoge officier in het Canadese leger, als veteraan van Afghanistan die deelnam aan Operatie Medusa, de grootste gevechtsoperatie voor Canada sinds de Koreaanse Oorlog – waar ik mijn eigen dappere kameraden zag vechten en gewond zien raken en sterven. Maar ik stond daar ook als een persoon die de Covid-19 injectie niet heeft genomen.

De ironie wil dat ik, hoewel ik dit land dien en het een eer is geweest dit te doen, een absolute eer zoals vele duizenden Canadezen die kiezen voor lichaamsautonomie en pro-keuze, nu niet kan delen in dezelfde privileges zoals eten in een restaurant, uitgaan in het openbaar naar een evenement of zelfs door de provincie reizen om mijn kind te zien. Dit gebeurt met vele anderen; deze regeringsverraders van de vrijheid onderdrukken de rechten van de mensen die zij beweren te eerbiedigen, en ik werd er misselijk van.

Deze Canadese regeringen richten zich nu op onze kinderen met een medische genetische therapie waarvan door herhaalde medische papers/studies is bewezen dat zij Covid-infecties niet voorkomt noch de overdracht ervan op anderen voorkomt. Voor onze kinderen zijn ernstige ziekte en dood door Covid-19 onbestaande, tenzij je kind om te beginnen al chronisch ongezond is. Toch zal het gif in deze injectie ernstige, levensbeschadigende, permanente effecten hebben op de immuniteit van uw kind. Het feit van natuurlijke T-cel en DNA schade kwam onlangs ook aan het licht door medisch-wetenschappelijke studies. Ik roep de medische gemeenschap op om onmiddellijk een einde te maken aan de injecties voor kinderen totdat het Canadese publiek accurate, waarheidsgetrouwe gegevens kan ontvangen over deze Covid-injectieschade die al heeft plaatsgevonden.

Het Canadese publiek heeft het recht om weloverwogen medische keuzes te kunnen maken, vooral voor kleine kinderen. Hen herhaaldelijk vertellen dat het veilig en effectief is en hen die keuze niet geven is een misdaad, en het is ook genocide.

De media en de regering moeten onmiddellijk een einde maken aan alle wetenschappelijke medische censuur en het monddood maken van gezondheidswerkers die zich niet schikken naar hun agenda, en ook luisteren naar de slachtoffers van Covid-letsel. Het Canadese publiek heeft het recht te horen van diegenen in onze gemeenschappen en families die door deze procedure letsel hebben opgelopen.

  "Stealth Omicron" herinnert ons eraan dat het pandemienarratief niet dood is... het slaapt alleen maar

Ik roep mijn militaire en politie kameraden op, jullie allemaal, wij allemaal, die een persoonlijke eed hebben gezworen om onze familie, onze vrienden en onze gemeenschappen te beschermen, om nu op te staan en jullie dierbaren te beschermen tegen deze door de regering afgedwongen medische tirannie.

Jullie hebben ervoor gekozen om te dienen omdat jullie iets terug wilden doen voor jullie gemeenschap, maar in plaats daarvan heeft de regering jullie liefde voor de gemeenschap en jullie loyaliteit tegen jullie gekeerd, en zijn jullie nu een wapen tegen de mensen waar jullie juist van houden. Broeders en zusters, jullie kunnen niet voor altijd voor veranderende industrie-overheidsmaatregelen zijn die angst en geweld gebruiken en ook niet voor jullie dierbaren en voor vrijheid zijn. Jullie moeten kiezen; ik vraag jullie te kiezen voor jullie familie en jullie gemeenschap. Dit is waarom jullie dienen; dit is jullie moment om een held te zijn voor jullie geliefden. Zij verdienen de waarheid; zij verdienen het om beschermd te worden.

Ik roep ook alle Canadezen op om samen solidair te zijn. Vrijheid en liefde voor onze gemeenschap. Vrijheid om te kiezen, wie je wilt zijn, waar je wilt wonen, wat je wilt ervaren en leren wat je spiritualiteit is, en wat je wilt beoefenen, van wie je wilt houden, wat je in je eigen lichaam wilt stoppen is de basis van onze democratie in Canada. We kunnen de vrijheid niet laten sterven met deze generatie.

Moge God voor altijd de vrije burgers van Canada zegenen.

Trudeau Panicking: Canadian Army Major Stephen Chledowski Breaks Rank

Trudeaus woordvoerder Daniel Le Bouthillier van het militaire defensiedepartement bevestigde vrijdagochtend dat het leger op de hoogte was van de video en dat wat hij omschreef als “gepaste actie” zou worden ondernomen. Le Bouthillier zei echter niet wat die gepaste actie zou kunnen zijn, inclusief of er strafrechtelijke vervolging zou kunnen worden ingesteld.

Officier cadet Ladislas Kenderesi aangeklaagd wegens muiterij

Vorig jaar richtte Trudeau’s leger zich tegen een ander militair, officier cadet Ladislas Kenderesi, omdat hij er bij andere leden van de Canadese strijdkrachten op had aangedrongen niet te helpen bij de distributie van experimentele injecties, zie Frontnieuws “Killer-vaccin” – Canadese militair beschuldigd van muiterij.

In een schokkende en uiterst zeldzame stap werd de officier beschuldigd van muiterij. De aanklacht van muiterij is in decennia niet meer gebruikt. Veel mensen geloven dat Trudeau’s regering Kenderesi gebruikte om andere militairen het zwijgen op te leggen. Volgens het Canadese militaire recht staat op muiterij een maximumstraf van levenslang.

Volgens de Canadese specialist in militair recht, Michel Drapeau, is dit waarschijnlijk het eerste geval van beschuldigingen van muiterij in de Canadese strijdkrachten sinds de Tweede Wereldoorlog.

  Inmiddels stort het COVID-narratief in Pfizraël in

Op 5 december 2020 verscheen Kenderesi op een vrijheidsbijeenkomst in Toronto, gekleed in zijn militaire uniform. Hij waarschuwde de aanwezigen voor de mogelijke bijwerkingen van de experimentele “vaccins” en riep andere militairen op om te weigeren deel te nemen aan de distributie ervan.

“Ik vraag de militairen, op dit moment dienstdoende vrachtwagenchauffeurs, medici, ingenieurs, wat je ook bent, neem deze onwettige opdracht in de distributie van dit vaccin niet aan,” zei hij op de bijeenkomst.

Canadian Officer Cadet Ladislas Kenderesi Was Charged With “Mutiny” For This Speech

Ambtenaren zeggen dat Kenderesi kort na zijn optreden op de bijeenkomst uit zijn functie werd ontheven en op 12 mei door de militaire politie in staat van beschuldiging werd gesteld.

De strijdkrachten hebben een sleutelrol gespeeld bij het uitrollen van de vaccins in Canada, door toezicht te houden op de nationale distributie via Operatie Vector. De minister-president, Justin Trudeau, noemde de operatie de “grootste mobilisatie-inspanning die Canada sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gekend”. De militarisering van de gezondheidszorg in Europa is voor velen een grote zorg, zie Frontnieuws De militarisering van de Coronacrisis rukt op in Europa. Als gevolg daarvan hebben generaals de leiding genomen over covid taakgroepen. “Toevallig” riep globalistische miljardair Bill Gates in 2015 al eerder op tot de militarisering van de gezondheidszorg.

Militairen en politie die hun grondwet verdedigen zijn het doelwit

Landen belasteren en vervolgen militairen die trouw blijven aan de eed die ze hebben afgelegd om hun land te verdedigen tegen alle buitenlandse en binnenlandse vijanden. Bijvoorbeeld, zoals eerder gemeld op Frontnieuws, werd de Duitse sergeant-majoor Andreas Oberauer onwettig gearresteerd en besmeurd door de internationale linkse media, omdat hij een video had vrijgegeven waarin hij eiste dat er een einde zou komen aan de Duitse lockdownmaatregelen, verplichte “vaccins” en gewelddadige mishandeling van demonstranten.

Westerse naties vallen de klassieke democratie aan in naam van de strijd tegen het coronavirus. Als gevolg daarvan worden gewapende militairen die ervoor kiezen hun ambtseed te gehoorzamen, gecriminaliseerd. Tegelijkertijd kunnen degenen die zich tegen de meest fundamentele rechten van de burgers verzetten, zelfs zo ver gaan dat zij zich ontwikkelen tot misdadigers van de staat, volkomen straffeloos te werk gaan.

Veel voormalige politie- en militaire veteranen hebben wereldwijd organisaties opgericht om burgers te beschermen, door vreedzaam te protesteren tegen de Covid lockdowns en mandaten van de regering. Vrijdagochtend verzamelden veteranen van de strijdkrachten zich voor het Canadese parlement en betuigden hun steun aan de truckers. Hoe lang duurt het voordat Trudeau’s regering hen onderzoekt?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Misdadig Canada injecteert kinderen met COVID-19, koopt ze om met ijsjes terwijl de politie de ouders op afstand houdtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCanada’s leiders zijn in paniek omdat burgers nu hun tirannie trotseren
Volgend artikelWaarom een samenleving delen met politiek links onmogelijk is
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

9 REACTIES

 1. Elke morgen word ik wakker in de hoop dat er een aantal psychopaten zoals Justin Trudeau in de boeien geslagen zijn. Het is zo onbegrijpelijk dat er mog militairen zijn die achter deze moordzuchtige tirannen blijven staan. Het verhaal van majoor Chledowski alleen al zou toch iedere militair en mounts moeten wakker schudden? Je gaat toch niet je eigen volk laten uitmoorden door de zoon van Fidel Castro? De vent heeft niets van een democratisch leider van een vrij westers land, maar werkelijk alles van een communistische dictator, en wel één van het type Stalin.
  Gezegend de dag dat de eerste van de WEF-despoten in de boeien wordt geslagen. Rutte hoort wat dat betreft ook op mijn verlanglijstje! Wat zal ik genieten als deze eeuwig liegende lachebek achter de tralies verdwijnt, hij verdient het

  • In de gevangenis,?nooit en dan netals Volkert vd Graaf na een jaar met goed gedrag en zakgeld er weer uit nee hij moet het touwtje voor zijn ogen zien.

   • Breek me de bek niet open. Zodra de mensen massaal wakker worden en inzien wat de ‘regerende’ massa-moordenaars op hun geweten hebben, kan dat niet uitblijven. Ik bedoel dus: wat zal ik blij zijn als er een begin wordt gemaakt aan het oppakken van de misdadigers, daar moet het toch eindelijk eens mee beginnen. Ook het geval Macron is toch ongelofelijk! Vroeger waren het hooguit ‘een paar’ tirannen per continent, momenteel zitten ze overal, zelfs in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De landen waar je vroeger als Europeaan naar emigreerde als je genoeg had van de regelgeving in je geboorteland.

  • Zeer juist Leen de RT! En dit soort artikels geeft ons hoop!
   Wij zijn de generatie die de regering, overheid, wetenschappers, medische sector, enz. nooit meer zullen vertrouwen tot onze dood. Tenzij diepgaande grote kuis wordt ondernomen…

 2. Geweldig artikel> eindelijk staan ze op>> wow super….ik zei al veel eerder dat gedwongen vaccinaties geen een regering dat erdoor kan drukken zonder gevolgen,politie,leger.brandweer etc alle diensten werken mensen misschien sommige wel gevaccineerd maar direkte familie weer niet… nou dan ga je toch echt staken als commisaris etc… want dat accepteerd geen een burger!!Helaas is de politieke macht nog tegroot mbt Corona crisis> maar steeds meer mensen zien al in dat de pandemie een leugen is>> ook in ziekenhuizen > men gaat al administratie bijhouden … de besmettingescijfers zijn hoog maar gevallen in ziekenhuizen niet…. dus geen vaccinatie plicht meer nodig

 3. Deze corruptie is nog een klein topje van de ijsberg, hoe verder je naar beneden gaat hoe corrupter het is. Als je alles zou weten wat er af speelt wat het daglicht niet verdraagt, dan is het wel 1000x erger dan wat jij überhaupt kunt voorstellen. In die kringen stelt een burger leven niets voor, wij burgers worden enkel gezien als een wegwerp artikel wat constant gebruikt, misbruikt wordt, vanaf kleins af aan (baby’s) worden we misbruikt, ritueel afgeslacht om het bloed te oogsten, organen roof, slaven handel jongetjes en meisjes vooral blanken worden als los lopend wild gezien en er jaagt op gemaakt, niet voor niets verdwijnen er jaarlijks 10.000 den kinderen op een verdachte manier die misbruikt worden totdat de dood erop volgt. Die we via de fastfood ketens in onze hamburgers verwerkt krijgen.

  De burgers zijn allemaal slaven via een uitgekookt systeem, zodat dat iedereen belasting plichtig is en iedereen zijn rechten ontnomen is. Als jij gehoorzaamd kun je privileges daarvoor krijgen als je er voor betaald, maar deze privileges kunnen ze direct ook weer intrekken, als het ze zo uitkomt. Zie maar bij de QR code. Dus laat je niets wijsmaken door de regeringleiders die tot het bot corrupt zijn. Deze loopjongetjes en loopteven voeren enkel orders van hogerhand uit, als zij falen dan is het over en uit met hen. Dat betekent de dood voor hen. Dus zullen zij alles blijven verdraaien, zodat dat zij er onderuit kunnen komen. De onzichtbare macht spelen al eeuwen voor GOD, maar zonder macht kunnen zij niets. Zij hebben ons nodig om te kunnen overleven. Dus als we alle staken en ons niet de macht voor laten schrijven, breekt er een lichte paniek uit bij de regeringsleiders. Want dat was niet de bedoeling. Als er weer de goud standaard ingevoerd wordt zijn ze failliet en machteloos. Dan imploderen ook alle beurzen. Die op fantasie geld gebaseerd zijn.

  Zoals banken die geld uit het niets laten ontstaan, waar wij voor moeten werken en de rente daarover ook moeten ophoesten. De burgers die gezien worden, als een onuitputtelijke geldboom. Die steeds meer moet opbrengen. De pensioenleeftijd worden steeds opgerekt onder valse voorwaarden. De pensioengelden van Nederland zijn al verkwanselt aan de EU, maar dat mogen de Nederlanders nog niet weten. Nu met de vooruit ziende grote reset, waar alle eigendommen inclusief onze lichamen inbeslag wordt genomen, om zo nog meer van de burgers te kunnen profiteren. Daarom moet en zal iedere burger die transhumaan spuit in zijn lichaam krijgen en die zal iedere 3 maanden geupdated worden. Zodat we via internet verbonden kunnen blijven, voor onze bewaking en controle 24/7. Als jij te oud of niet meer nodig bent of als je te weinig opbrengt zal je worden geruimd door die gasten, die nooit tevreden zijn wat zij hebben. Hun hebzucht kent geen grenzen, het moet altijd meer en meer.

 4. Kijk dat is een man van eer en zal altijd voor zijn eed staan om volk en land te verdedigen hadden wij maar wat meer van zulke soldaten maar wij hebben er ook wel maar worden het spreken verboden door de moordenaars van Rutte, ons leger vlucht bij een beetje tegenstand dat hebben wij allemaal kunnen zien, maar zij zullen hun frustratie op hun eigen volk uit voeren want burgers zijn niet bewapend en brengen alleen maar liefde en vrijheid en daar heb je geen wapens voor nodig alleen maar moedige mensen en de vele slappelingen die wij nu zien in het slaap leger der Nederlanden.

 5. Ons leger is een moordenaars leger het zijn allemaal meelopers van het grote geld hoe durven zij nog een militaire pak aan te doen, het zijn en gedragen zich als zwijnen volks verraders het wordt tijd dat er van hun veel worden op gepakt en ontslagen worden en de hogere rangen voor een militaire hof komen te staan voor verraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in