Op 7 december 2021 heeft de Zwitserse Federale Raad de strijdkrachten opgedragen zich te gaan bezighouden met de distributie van injecties, bericht Freewestmedia.com.

Ongeveer 2500 leden van het Zwitserse leger worden ingezet en hun taken hebben betrekking op de zorgsector, de logistiek en het “vaccinatie”-proces. Zij volgen hiermee het voorbeeld van hun Duitse collega’s.

In een persbericht staat: “De ondersteuning wordt geleverd door maximaal 2500 leden van het leger, die de ziekenhuizen kunnen ondersteunen met zorg of patiëntenvervoer en de kantons met vaccinaties. De strijdkrachten worden ingezet als de kantons daarom vragen en als hun civiele middelen ontoereikend zijn.”

De rechtvaardiging voor deze militaire opbouw in de civiele sector is het vermeende hoge “aantal gevallen” en de “situatie” in de ziekenhuizen. Als gevolg daarvan zouden de kantons “hun grenzen kunnen bereiken met hun beschikbare middelen”, speculeerde de Bondsraad. Om deze reden zal een derde militaire “bijstandsdienst” met maximaal 2500 leden van het leger in de gezondheidszorg “beschikbaar” zijn.

Volgens de Bondsraad ziet de invulling van de inzet er als volgt uit:

Persoonlijke ondersteuning in de civiele ziekenhuisvoorzieningen op het gebied van algemene basis- en behandelingszorg (“low-level care”).

Vaccinatieondersteuning onder civiel bevel en onder kantonnale medische verantwoordelijkheid.

Ondersteuning bij het vervoer van besmettelijke patiënten met geschikte transportvoertuigen en chauffeurs.

Ondersteuning van intensive care-afdelingen in civiele ziekenhuisfaciliteiten door middel van extra personeel voor de verplaatsing van intensive care-patiënten (opleiding en certificering moeten door de ontvanger van de dienst worden gewaarborgd), alsmede materiële ondersteuning (beademingsapparatuur en bewaking).

Het besluit is geldig tot en met 31 maart 2022. Aangezien de bijstandsverlening langer dan drie weken duurt, moet het federale parlement het goedkeuren. Daartoe heeft de Bondsraad een “boodschap ter attentie van het parlement” aangenomen.

De regering blijft erbij dat aan de criteria van “subsidiariteit” moet worden voldaan. Daarom worden de kantons verzocht in hun aanvraag aan te tonen dat zij alle civiele middelen en instrumenten waarover zij beschikken, hebben uitgeput. Dit zijn middelen van civiele bescherming, gemeenschapsdienst en brandweer, maar ook van de particuliere sector.

  Vaccins werken niet - Israël registreert hoogste aantal Covid-19 infecties ter wereld ondanks dat 78% van de bevolking volledig gevaccineerd is

De Bondsraad denkt dat ziekenhuizen overspoeld zullen worden

“Er moet onder meer worden aangetoond dat op de arbeidsmarkt geen extra personeel kan worden aangeworven, dat de mogelijkheid om werklozen in dienst te nemen is uitgeput en dat medische studenten alsmede Samaritanen en andere vrijwilligers zijn benaderd en niet meer beschikbaar zijn. Bovendien moet worden aangetoond dat andere gezondheidsinstellingen geen patiënten kunnen opnemen en dat niet-medisch urgente ingrepen worden uitgesteld, voor zover daardoor capaciteit vrijkomt.”

Het Federaal Bureau voor Volksgezondheid (FOPH), als voorzitter van de “federale staf voor civiele bescherming”, zal verantwoordelijk zijn voor de controle op deze vereisten en voor de “behandeling van de aanvragen”. In overleg met de conferentie van kantonnale gezondheidsdirecteuren gaat de federale staf na of aan de vereisten voor “subsidiariteit” is voldaan en beantwoordt zij de verzoeken van de kantons.

Het Coördinatiebureau voor de Strijdkrachten (SANKO) is verantwoordelijk voor de toewijzing van de middelen van de strijdkrachten. Het leger sluit een “dienstverleningsovereenkomst voor de omvang en de duur van de militaire dienstverlening met de te ondersteunen civiele instelling.”

Bovendien heeft de Bondsraad bepaald welke leden van het leger aan deze militaire operatie in de civiele sector deelnemen: De “ondersteunende diensten” worden dus in de eerste plaats geleverd door formaties die zich in de “herhalingscursus” bevinden, alsook door “vrijwilligers met medische opleiding” en “medische bedienden”.

En de regering laat er geen twijfel over bestaan dat de militarisering van de Corona-crisis op elk moment kan worden geïntensiveerd: “Als de behoefte groter is dan de beschikbare voorraad medische specialisten, kan de inzet van niet-dienende formaties met een hoge graad van paraatheid noodzakelijk zijn.” Vreemd genoeg zullen civiele gezondheidswerkers niet deelnemen.

De toenemende militarisering in de ministeries, of het nu in Duitsland is of in Zwitserland, moet met bezorgdheid worden bekeken. De inzet van geüniformeerde soldaten in de gezondheidsdienst, die deelnemen aan “vaccinatie”-evenementen en logistiek, is hoogst ongebruikelijk.

  COVID-19 vaccinatie: onnodig, inefficiënt en gevaarlijk! Dokters vellen een vernietigend vonnis

Duitsland zet 40.000 soldaten in, gekleed in een “bevolkingscompatibel ontwerp

In Duitsland wordt Operatie Sunrise voorbereid, waarbij de Bundeswehr zo’n 40.000 soldaten zal inzetten om de pandemie onder controle te houden. Eva Herman en Andreas Popp gaven interessante informatie over dit onderwerp in een podcast op 22 november 2021 op hun Telegram-kanaal.

Zij vernamen van klokkenluiders dat de Duitse federale regering een escalatiescenario heeft gepland voor begin 2022 met als doel chaotische toestanden in het land uit te lokken. Dit betekent vooral escalerende bedreigingen tegen de ongevaccineerden, en hen de schuld geven van de “dramatische” situatie.

Deze angstcampagne voorziet in het stilleggen van bevoorradingsketens, black-outs van meer dan een week of andere worst-case scenario’s. De wederopbouw zou jaren kunnen duren, aldus Popp, die ervan uitgaat dat we in die periode tot op zekere hoogte “zullen terugvallen op een pre-industriële levensstandaard”. Andere scenario’s kunnen oorlogen en hyperinflatie zijn.

In fase 1 van Operatie Sunrise zal de basiszorg voor de ongevaccineerden volgens Popp nog steeds gehandhaafd blijven, met bezoeken aan de supermarkt, apotheek en dergelijke, nog steeds toegestaan. De besluitvormers zijn zich terdege bewust van het escalatiepotentieel dat hun strategie met zich meebrengt. Daarom zal de propaganda in de media daarop worden afgestemd. Uiterlijk op 9 december zullen echter “draconischer maatregelen” van kracht worden, en een armada van juristen heeft al de opdracht gekregen dit juridisch te rechtvaardigen.

Popp vermoedt dat de bevolking zal worden geïntimideerd door uniformen om de uitvoering van Operatie Sunrise te verzekeren. Binnenkort zullen alle wettelijke hindernissen op het gebied van gegevensbescherming en technologie uit de weg worden geruimd om vaccincritici aan te pakken.

“Dat is wat de mensen de komende drie maanden te wachten staat”, aldus Popp. Het Bondsministerie van Volksgezondheid hoopt dat schrikreacties en Operatie Sunrise nog eens twee tot vier miljoen mensen ertoe kunnen brengen zich “vrijwillig” aan de prikken te onderwerpen.

  Deense premier vlucht als een crimineel wanneer zij wordt geconfronteerd met de waarheid over covid-19 vaccins en massamoord (Video)

Om dit te bereiken zullen de ongevaccineerden als de schuldigen worden aangewezen.

De Bundeswehr krijgt uitgebreide beslissingsbevoegdheid met een “centraal besluitvormingsorgaan dat boven alle ministeries en departementen staat om op korte termijn de ‘reddingslogistieke organisatie’ aan te sturen”, aldus Popp.

Op 2 december werd de “juridische herziening van de administratieve bijstand door de Bundeswehr” afgerond en definitief goedgekeurd door het Federale Constitutionele Hof. Dit betekent dat de Bundeswehr nu officieel “op grote schaal” in het binnenland kan worden ingezet. “Waarschijnlijk om de regering te beschermen tegen het volk,” voegde Popp eraan toe.

Hoewel dit officieel beperkt is tot de “pandemische situatie”, is in ieder geval “drie jaar goedgekeurd”. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat er “hoge investeringen en bedragen” beschikbaar worden gesteld zodat de aanjaagoperatie “stabiel en permanent” kan zijn.

Officieel wordt gezegd dat het de bedoeling is de druk op de huisartsen te verlichten, aangezien een “permanente vaccinatie tot driemaal per jaar” wordt gepland en er wordt gesproken over 180 miljoen vaccinaties per jaar. Meer dan 28.000 militairen plus burgerpersoneel zullen voor deze “booster prikken” worden ingezet.

Het bewijs dat dit alles al was gepland voordat het virus de kop opstak, blijkt onder meer uit het feit dat de soldaten in het kader van deze actie nieuwe uniformen zullen dragen. Dit is al ontwikkeld en heeft een “bevolkingscompatibel ontwerp”, legde Popp uit. De plannen hiervoor zijn in 2018 en 2019 opgesteld door het management- en strategieadviesbureau McKinsey.

Bijzonder perfide is dat er speciale voertuigen en mascottes voor de kindervaccinatie zijn gemaakt en dat er “absoluut neutrale kleding” is besteld voor het betrokken personeel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuw rapport werpt licht op het Doomsday VaccinVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEnorme toename van herpes: nieuwe ernstige coronavaccin bijwerkingen bewezen
Volgend artikelOperatie Uitroeiing – Het plan om het menselijke immuunsysteem te decimeren met een door het laboratorium gegenereerde ziekteverwekker
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. De honden werpen hun maskers af. Sieg Heil.
  De militairen is waarschinlijk het een of ander beloofd waar ze baat bij denken te hebben. Hun functie van verdedigers van volk en vaderland is daarmee beëindigd.

 2. Ik lees altijd alle artikels hier,maar ben ook onlangs beginnen lezen in het boek de 13 satanische bloedlijnen en ik vrees dat alle inspanningen om ons te onttrekken aan alle opgelegde en toekomstige dyostopische doelstellingen van de wereldelite niet gaan lukken.we hebben op voorhand reeds verloren.

  • We hebben pas verloren op het moment dat wij het hebben opgegeven. Voor die tijd niet. Maar ik geef toe dat het niet makkelijk gaat worden om dit tegen te houden en dat het allerminst zeker is dat dit ons gaat lukken. Wel ben ik me er vrijwel zeker van dat het ze niet gaat lukken om dit alles wereldwijd in te voeren dus mochten we over een paar jaar aan de verliezende hand zijn dan is het tegen die tijd wie weet wel duidelijk waar we naartoe kunnen voor een enigzins vrij leven. Tot die tijd kunnen we het beste onze rug recht blijven houden want anders hebben we sowieso verloren.

 3. De Tegenstrever heeft haast. Dat is een goed teken omdat hij weet dat zijn tijd kort is en met de minuut korter wordt. Het komt allemaal uit.

 4. We weten inmiddels dat dit ook hier in Nederland gemeengoed is geworden: https://www.defensie.nl/onderwerpen/gezondheidszorg/samenwerking-civiele-ziekenhuizen#:~:text=Defensie%20werkt%20samen%20met%2012%20ziekenhuizen%20in%20Nederland.&text=Deze%20medewerkers%20werken%20bovenop%20de,periode%20van%201%2C5%20jaar.

  “Defensie werkt samen met 12 ziekenhuizen in Nederland. Hier werkt het militair medisch personeel van Defensie als zij niet op uitzending zijn. Deze medewerkers werken bovenop de normale personeelsformatie van het ziekenhuis. Het militair medisch personeel gaat maximaal 4,5 maand op uitzending of oefening in een periode van 1,5 jaar. De rest van de tijd beschikt het ziekenhuis over deze (extra) medewerkers.”

 5. Zwitserland – neutrale staat?
  De krankzinnige demonische super rijken komen meermaals per jaar samen in Davos.
  Natuurlijk is Zwitserland fascistish en allesbehalve neutraal.
  Zwitserland, de kaasfondue etende Duitsers!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in