Van alle sociale drijfveren in de geschiedenis is het concept van vrijheid het krachtigst en het meest fascinerend. Er zijn veel waarneembare objectieve waarheden in de wereld en het is altijd belangrijk ze te erkennen, maar het idee van vrijheid is zeldzamer omdat het een universele SUBJECTE waarheid is.

Dat wil zeggen, het bestaat inherent in de meerderheid van de individuen; we leren het niet, we weten het gewoon instinctief. De meesten van ons delen de ervaring, maar er bestaat geen microscoop of telescoop die die ervaring kan waarnemen. We moeten er gewoon op vertrouwen, of misschien, vertrouwen hebben, schrijft Brandon Smith.

Vrijheid wordt ons niet aangeleerd, we worden geboren met het idee al in onze genen. Als er al iets is, moet het uit ons geconditioneerd worden. We zien de naweeën van de menselijke ervaring van vrijheid in de grote omwentelingen die zich voordoen wanneer onze samenlevingen te star, te beheerst en te autoritair worden.

Sommigen zullen aanvoeren dat tirannen geen concept van vrijheid hebben en dit ontkracht het idee dat het een inherente psychologische kwaliteit is, maar dit is een misvatting. Veel tirannen houden van vrijheid, maar alleen voor zichzelf. Net als een obsessieve dwangmatige ziet de gemiddelde autoritair, wanneer hij vrij verkeer ziet in de rest van de maatschappij, alleen maar chaos die met microbeheersing moet worden aangepakt. Hij is zo geestelijk ontredderd door het bestaan van onafhankelijke activiteit dat hij gedwongen is die te verpletteren en zijn merk van “orde” op te leggen.

Als je het denkproces van politiek links vandaag de dag wilt begrijpen, moet je hier beginnen. Zij geloven dat alleen bepaalde speciale mensen vrijheid verdienen (of verdienen om te leven), en zij maken natuurlijk deel uit van die groep. De rest van ons kan geen vrijheid worden toevertrouwd omdat we “verkeerd denken”, en dus moeten we worden omringd en omheind.

Dit wil niet zeggen dat een bepaalde structuur binnen de samenleving verkeerd is, het kan een goede zaak zijn, maar niet wanneer hij wordt opgelegd door een elitaire minderheid van psychopathische mensen. Binnen zo’n systeem zal er nooit enige rechtvaardigheid zijn, geen eerlijkheid en geen echte vooruitgang. Autoritarisme is het tegendeel van vooruitgang; het is de antithese, en toch noemen deze mensen zichzelf “progressieven”.

Vrijheid vereist moed en durf omdat het persoonlijke verantwoordelijkheid vereist. Wanneer je vrij bent om je eigen beslissingen te nemen, ben je ook vrij om te falen, en alleen jij kunt de schuld krijgen van je eigen falen. Dit is een angstaanjagende gedachte voor de meeste linksen en collectivisten, omdat zij geloven dat zij een positief resultaat te danken hebben, ongeacht hun daden of verdiensten.

Zij geloven dat het hun “recht” is om door anderen te worden verzorgd als zij niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, maar dit is geen gelijkheid, dit is “billijkheid”. Dit is het stelen van rijkdom en kansen van meer waardige mensen om anderen die weinig of geen moeite doen kunstmatig op te blazen.

Meritocratie is het meest gelijke systeem dat er bestaat, omdat het gebaseerd is op vrijheid; gelijkheid van kansen is het toppunt van eerlijkheid; gelijkheid van resultaat is het toppunt van onrechtvaardigheid.

Linkse mensen hyperfocussen op ras, huidskleur en seksuele identiteit om precies deze reden. Zij zijn wanhopig op zoek naar een manier om de obstakels van vrijheid, verdienste en individualisme te omzeilen. Als alles in de samenleving kan worden teruggebracht tot ras, dan zijn persoonlijke prestaties en verantwoordelijkheid niet langer relevant.

In de geest van de linkse mensen, als bepaalde mensen inherent onderdrukt zijn en anderen inherent onderdrukkend, dan is gelijkheid van kansen niet genoeg en moet gelijkheid van resultaat worden afgedwongen.

Door alles te laten draaien om de status van slachtoffergroep, wordt de vrijheid uitgewist en kan meritocratie niet functioneren. Iemand hoeft alleen maar te zeggen: “Ik ben onderdrukt, daarom heb ik er recht op,” en als hij voldoet aan de brede linkse criteria, dan krijgt hij een inkomen of succes aangeboden, gewoon omdat hij bestaat.

  Zweedse justitie: Niet illegaal om op te roepen tot doodschieten van blanken

Een week geleden zag ik op YouTube een reclamespotje voor weer een documentaire over social justice, getiteld ‘Everything’s Going To Be All White’, waarin opnieuw werd geprobeerd onze vermeende heerschappij over alle facetten van de wereld te pontificeren, en ik kon het niet helpen, maar dit hele narratief is niets meer dan een laffe poging om verantwoordelijkheid af te wentelen.

Ja, het is ook een poging om de westerse naties te verdelen en te veroveren, maar hoeveel mensen kijken eigenlijk on-ironisch naar deze door rassen gehypte documentaires en tv-shows? Volgens de statistieken en recensies zijn dat er niet veel.

Bijna elke bewering die in deze producties wordt gedaan is gebaseerd op eerder ontkrachte onjuiste voorstellingen van de geschiedenis door social justice, uit boeken als ‘White Fragility’ en bewegingen als het 1619 Project.

Slavernij is slechts een voetnoot in ons verleden, niet een allesomvattende determinant van ons heden en onze toekomst, zoals linkse mensen graag beweren. Er is geen legale slavernij in Amerika, en er is niemand die vandaag de dag in Amerika leeft die te maken heeft gehad met slavernij op basis van ras of die er door is beïnvloed.

Slavernij en racisme waren in de geschiedenis veel alomtegenwoordiger in naties van bruine en zwarte mensen. Sterker nog, sommige van deze landen doen vandaag de dag nog steeds aan verschillende vormen van slavernij.

Zeer goed artikel: Top 8 Zwarte Slavenhouders.

Als je echt racisme wilt ervaren als een zwarte of bruine persoon, reis dan naar een land als China en zie hoe lang het duurt voordat je uit een etablissement wordt geschopt vanwege je huidskleur.

Blanken zijn niet het probleem, mensen die de voordelen van vrijheid niet respecteren zijn het probleem, ongeacht hun huidskleur.

Wat we moeten begrijpen is dat propaganda voor ras en onderdrukking niet echt geworteld is in ras en onderdrukking. Het spreekt een bepaald deel van onze bevolking aan omdat het hen een manier biedt om hun gebrek aan verdiensten en hun angst voor vrijheid en consequenties te rationaliseren.

Als je blanke mensen de schuld kunt geven van al je problemen en dit wordt geloofd, dan wordt de verleiding om te falen groter omdat er geen consequenties zijn. Waarom hard werken om iets van jezelf te maken als je niets kunt doen en toch beloond wordt?

In het verlengde daarvan is het racisme beschuldigen-spel voor velen in de samenleving aanlokkelijk omdat het kan worden gebruikt als wapen om politieke vijanden te schaden. Wanneer linkse mensen klagen over het kwaad van “blanke mensen”, hebben zij het in werkelijkheid over het kwaad van conservatieven en anderen die zich niet conformeren aan de linkse ideologie. Ze zeggen het zelden ronduit, maar op een dag zullen de documentaires veranderen van “Beste blanken” in “Beste conservatieven”.

De strijd ging nooit over ras, het ging altijd over idealen en principes en het elimineren van de idealen die in strijd zijn met de linkse missie. Dit is waarom ze consequent vijandig staan tegenover iedereen die conservatief is, zelfs nog meer als die persoon zwart is.

De linkse agenda draait om het verminderen van vrijheid en maatschappelijk respect voor vrijheid met alle middelen die nodig zijn. Alles draait om management, alles draait om centralisatie, alles draait om controle. Conservatieven en veel gematigden staan hier lijnrecht tegenover.

De meest gemaakte fout onder nieuwelingen in de vrijheidsbeweging is wanneer zij proberen linkse acties weg te verklaren door te wijzen op het “valse links/rechts paradigma”. Deze mensen begrijpen niet wat dit eigenlijk betekent.

Het links/rechts paradigma bestaat aan de TOP van de sociale en politieke piramide; politieke en bedrijfsleiders aan de top doen alsof ze tot de ene of de andere partij behoren, terwijl ze in werkelijkheid allemaal samenwerken en hetzelfde beleid uitvoeren.

Aan de onderkant van de piramide onder gewone mensen is er geen vals links/rechts paradigma – Er is een zeer reële links/rechts verdeling.

  Black Lives Matter-leider begint nieuwe politieke partij - wil blanke mensen tot slaaf maken

Dat valt nu niet meer te ontkennen, gezien de mandaten van Covid en injectie. Lange tijd heb ik mensen horen beweren dat toen de drang naar autoritarisme in de VS opkwam, veel conservatieven er gewoon in mee zouden gaan. Toch vechten vandaag talrijke conservatieve rode staten zich met hand en tand tegen de mandaten, terwijl linkse blauwe staten erdoor verstikt zijn.

In feite hebben de rode staten gefungeerd als bakens van opstand voor de wereld – zonder hen is het onwaarschijnlijk dat het Hooggerechtshof Biden’s federale vax-mandaten zou hebben laten vallen. De dreiging van burgeroorlog is tastbaar als dergelijke mandaten ooit worden ingesteld, en het Hooggerechtshof weet dit.

Mensen hebben me in het verleden gevraagd waarom er geen grote acties zijn geweest van de kant van de conservatieven in de VS tegen de mandaten, en ik moet ze vertellen dat er GEEN MANDATEN zijn in conservatieve kringen en dat is al minstens 18 maanden niet het geval. Geen enkele. Nul. Nul. We hoeven niet te protesteren omdat we de mandaten tegenhielden voor ze van kracht konden worden.

Zoals ik vanaf het allereerste begin van de pandemische reactie heb gezegd, als zelfs maar een handvol staten of landen vrij kunnen blijven van covid-controles, zullen ze mensen over de hele wereld inspireren en als bewijs dienen dat de mandaten zinloos zijn.

Terwijl Amerika doorgaat met het terugdringen van de covid-agenda zijn er nu massale protesten in Canada en het Verenigd Koninkrijk heeft de meeste van zijn covid-beperkingen opgeheven.

Vrijheid verspreidt zich als een lopend vuurtje zodra de vlammen zijn aangewakkerd. Linksen haten dit.

Covid, net als de fantasie van “institutioneel racisme,” is een verleidelijk middel om hun ideologie te bevorderen. Als je het publiek ervan kunt overtuigen dat zij een voortdurende bedreiging vormen voor zichzelf en elkaar, dan is het een kleine moeite om hen ervan te overtuigen dat de overheid moet ingrijpen en de maatschappij moet beschermen tegen zichzelf en tegen ideeën van vrijheid die de maatschappij in gevaar zouden kunnen brengen.

Zonder de covid als dekmantel heeft politiek links niets, en dus blijven ze de leugen volhouden dat het virus een onmiddellijke bedreiging vormt voor de meerderheid van de mensen, terwijl het gemiddelde sterftecijfer bij besmetting slechts een minieme 0,27% bedraagt.

De echte vraag hier is, als een groep mensen vrijheid zo haat, hoe is het dan mogelijk om met hen samen te leven? Het antwoord is dat we dat niet kunnen. Iedereen die verdienste en vrijheid verdedigt zal altijd een doelwit zijn van hen die verdienste en vrijheid verachten. Ze zullen nooit ophouden. Ze zullen altijd op zoek zijn naar manieren om beide te ondermijnen.

Als covid mandaten en op ras gebaseerde propaganda niet werken, dan zullen ze een ander middel zoeken om de klus te klaren. Als men iets “goeds” over linksen kan zeggen, dan is het wel dat ze niet opgeven, zelfs wanneer ze duidelijk overklast en verslagen zijn.

Het probleem is dat deze toewijding aan hun zaak niet gebaseerd is op liefde of waarheid, maar op fanatisme en cultisme. Het zijn jihadisten, en niets, geen logica, geen feiten, geen rede of morele principes kunnen hen overtuigen van de dwaling van hun wegen.

Wat is dan de oplossing? Men zou kunnen voorstellen dat we het hen gemakkelijk maken om te vertrekken. Immers, als zij Amerika zo haten als zij beweren, waarom wonen zij dan nog hier? Waarschijnlijk omdat de meeste andere plaatsen in de wereld erbarmelijk zijn in vergelijking. Maar als we ze hier houden, slepen ze het land mee naar hetzelfde verschrikkelijke niveau.

Het is een raadsel. Buiten dat, welk land zou ze willen? Social justice wordt in veel landen gezien als een kankergezwel en een toevloed van linkse migranten zou voor hen economisch en sociaal een ramp zijn, zelfs in landen die beweren linkse modellen te steunen.

De meeste linksen zouden ook weigeren te vertrekken, omdat zij vinden dat zij de toekomst van Amerika moeten bepalen. Hoezeer zij dit land ook haten, zij zien zichzelf als de redders ervan.

  Moslimfamilie smokkelde tienermeisje binnen - in slavernij gedwongen en verkracht

Dan is er nog de optie van interne afscheiding, die ik verkieslijk acht. Dit gebeurt al in vele vormen nu conservatieven en gematigden uit blauwe staten met miljoenen naar rode staten verhuizen.

In mijn thuisstaat Montana is er een toevloed van migranten uit blauwe staten geweest en elke nieuwe persoon die ik heb gesproken is een conservatief/prepper wiens familie generaties lang in een blauwe staat heeft gewoond en die het eindelijk zat was. De overgrote meerderheid van de mensen die verhuizen zijn conservatief gezind en zij komen nu bij elkaar.

Waarom zouden we dit proces niet voortzetten tot zijn natuurlijke einde? Rode staten breken van blauwe staten en rode districten breken van de controle van de blauwe staat en wij leven ons leven zoals wij dat willen. Laat de linksen doorgaan met hun draconische economische en politieke modellen en kijk hoe goed dat voor hen uitpakt.

Ik garandeer dat ze binnen tien jaar financieel geruïneerd zullen zijn (de lijst van plaatsen met de grootste schuldenlast in het land wordt gedomineerd door blauwe staten) en dat ze zullen smeken om terug te keren naar een unie met rode staten (behalve de fanatiekelingen, die hun invloed zouden verliezen omdat ze blijven falen).

Maar dit zal niet vreedzaam gebeuren omdat, nogmaals, linksen geen vrije activiteit kunnen tolereren. Hun dwangstoornis zal hen niet toestaan tevreden te zijn met een leven in hun eigen collectivistische staat; ALLE staten moeten collectivistisch zijn voordat zij tevreden zijn.

Mensen zijn voor hen eigendom; eigendom van het collectief, en mensen die eigendom zijn, kan men niet toestaan beslissingen te nemen zonder toezicht.

Er zijn mensen die naïef zullen beweren dat het establishment Amerika verdeeld wil hebben en dat scheiding hen in de kaart speelt. Wat denk je? Er is geen verzoening met tirannen en proberen om een unie met hen te handhaven is het toppunt van idiotie. Er is geen unie, het is een verzinsel van je verbeelding.

Ik denk dat de gevestigde orde liever heeft dat we binnen de kaders blijven; dat we al onze tijd en aandacht blijven verspillen aan het bij elkaar proberen te houden van een systeem dat onherstelbaar corrupt is. Het zal ons nooit worden toegestaan om op vreedzame wijze te herstellen wat is gebroken.

Helaas is de enige weg die overblijft er een van geweld [persoonlijk keur ik geweld niet goed]. Linksen zullen gedwongen moeten worden uit posities van macht en invloed en verwijderd uit onze cultuur zoals een kankergezwel uit het lichaam wordt gesneden om het lichaam te redden. Ik denk niet dat dit de voor de hand liggende keuze moet zijn. Ik wil niet dat het dat is.

Wat ik wil zeggen is dat de linksen en hun partners in de regering en het bedrijfsleven de kwestie zullen forceren omdat zij er niets aan kunnen doen; zoals het verhaal van de schorpioen en de kikker, ligt het in hun aard om te vernietigen.

Zij zullen blijven aandringen en stelen en dreigen en misbruiken totdat zij de onvermijdelijke reactie krijgen van een vuistslag op de tanden. Dan zullen ze het slachtoffer spelen zoals ze altijd doen.

Dit huilen en gaslighting zal moeten worden genegeerd. Uiteindelijk kunnen deze mensen niet worden getolereerd in een vrije cultuur en hun macht om anderen te schaden en tot slaaf te maken moet worden weggenomen, op de een of andere manier.

“Afrika’s rol in de slavenhandel is bewust vergeten… Ze hebben een mythe gecreëerd dat we onschuldig zijn”, zegt Afrikaanse historicus

De vergeten slaven: Blanken in slavernij in vroeg Amerika en industrieel Brittannië

Zweedse justitie: Niet illegaal om op te roepen tot doodschieten van blanken


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

SLAVERNIJ DOSSIER

Top 8 zwarte slavenhoudersVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelTrudeau in paniek: Opnieuw een Canadese militaire leider verbreekt de gelederen, regering van slag (Nederlands transcript)
Volgend artikelDr. Roger Hodkinson: De poortwachters van het vaccinnarratief zullen onwetendheid gebruiken als hun “verdediging bij de Neurenburg II processen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

 1. D666 en V(oor) V(olledig) D(ictatuur) brullen democratie en achter de schermen werken ze aan de doodsteek van de democratie. Kuipers zal vast en zeker zijn handtekening onder het verdrag dat bij een volgende pandemie het who beleid gevolgd moet worden. Oh! Wat betekend dat op europese basis de grondwet van elk land er niet meer toe doet. Wat dus kan betekenen dat ze daadwerkelijk deur aan deur kunnen gaan met een spuit.. denk daar maar aan als je weer gaat stemmen. Ach. Stem maar niet meer want de vorige verkiezing is ook met fraude gewonnen.
  Als ze mijn vrijheid af willen nemen zal ik dat wat mij persoonlijk betreft tot de dood
  verdedigen. En als het zover komt zal ik degene die mijn vrijheid komt afnemen meenemen naar waar ik ook vast en zeker zal eindigen. Liever als vrij man mijn eigen einde kiezen dan als slaaf eindigen

  • Universele Liefde
   Een en al Liefde
   Liefde zonder keuze
   Liefde Kent geen keuzes
   Van hun wel en Die niet
   Een Man
   Een Man
   Een Woord
   Een Woord
   Zo is het
   Sta voor Uw Woorden & Daden in
   Weest geen Laffaards
   Alleen dan bent U een echte trouwe dienaar van het Recht
   U zal de weg terug naar huis door het Alomtegenwoordige ZELF worden vrij geveegd

   Dank U .

   • Stemmen is het beleid blijven ondersteunen, want dan geef jij je eigen autorisatie over je zelf weg aan andere. Alleen stommelingen doen dat, die nog geloven in de illusie van een regering. Wat we regering noemen is in werkelijkheid een commercieel bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN coöperatie, waar Rutte de CEO van is en het kabinet niets anders is dan het managersteam. Wat we 2e kamer noemen is 1 groot toneelspel, wat opgevoerd wordt voor de idioten onder het volk, om de illusie hoog te houden dat we zogenaamd in een democratie leven.

    Terwijl we al sinds 1815 in een dictatuur leven. Daar officieel Nederland al sinds 18-05-1940 niet meer bestaat als land, toen werd het voormalig Nederlandsgrondgebied een deelstaat van Duitsland. Na de overgave van Duitsland op de Lunerheide op 04-05-1945 aan de Amerikanen is het voormalig grondgebied Nederland Amerikaans bezet grondgebied tot op heden. Het lease contract van het voormalig grondgebied Nederland is vorig jaar verlopen op 19-07-2021. Sinds dien opereert het criminele bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN coöperatie onder leiding van het WEF illegaal over dit grondgebied. Maar ja er zijn nog steeds landgenoten, die deze kennis niet hebben en blijven hardnekkig geloven dat ze in een democratie leven, wat Nederland nog nooit is geweest.

    Alleen onwetende landgenoten denken dat zij de wijsheid impact hebben om op een bepaalde politieke partij te gaan stemmen, dat zij dan een verschil kunnen maken. Deze mensen zijn in mijn zienswijze zielig, ga zelf meer onderzoeken naar de werkelijkheid en verblijf niet in de fictie wereld rond hangen van de illusie. Tenminste als de de werkelijkheid onder ogen durf te zien.

    • Goed gezien
     Stemmen op Uzelf
     Is het beste

     Anders laat U Uzelf dirigeren
     Als een marionetten poppetje uit de poppenkast

     Touwtjes houden anderen vast
     En laten poppetjes lopen , zitten ,
     gaan , staan waar die crimineelen maar willen

     Dank U .

   • Herman, als we mijn redenering volgen dan heb je ergens een punt!
    In een gezonde democratie is zowel Links als Rechts nodig.
    Een bevolking met gezond verstand zal steeds zorgen dat de weegschaal mooi in balans blijft (daarvoor zijn we wel te dom).
    Voor zover ik weet heeft links steeds de macht gehad en daarom veel sh*t.
    Het enige wat hier dus nodig was is idd dat jullie massaal op FvD hadden gestemd om de weegschaal in balans te houden. Jullie hebben je kans gehad… want nu is het veel te laat voor.
    Want grootste probleem is dat de stembus niet transparant en het systeem uiteindelijk nu volledig corrupt is… zieke geesten uitnodigt om hiermee te sjoemelen…
    Goed voorbeeld is Trump met de democraten en België met Vlaams Belang en N-VA die de grote winnaars waren. En wat zien wij? Trump verliest door gesjoemel en VB met NVA ook want de grote linkse verliezers zijn terug met zelfde zever aan de macht…
    Maar stel mij ook vragen hoe die Sigrid Kaag zover is geraakt? Is dat niet door haar grootvader Klaus Schwab?
    Democratie is zoals de Rechten Van De Mens groot luchtballon.
    Jammer!

 2. Zelf ook flibk aan het preppen hier in Pennsylvania. En ik ben niet de enige.
  Keur ik geweld goed? Soms wel. Ik heb me (toen ik nog in Nederland woonde) een paar keer moeten verdedigen en daar heb ik geweld bij gebruikt. Geen enkel berouw over en indien nodig doe ik het weer.
  Als ze zouden komen om me gedwongen te prikken dan gaan er doden vallen, want dat laat ik me niet aandoen.

  Wanneer men onder bezetting leeft is geweld geoorloofd om de vrijheid te herwinnen.
  Zo zie ik ook de steeds zwaardere repressie door links; een bezetting die steeds meer onderdrukkend wordt, steeds totalitairder. Met dergelijke figuren valt niet te redeneren, valt niet samen te leven. Aangezien ze niet bereid zullen zijn om ons alleen te laten zullen ze gedwongen moeten worden. En dat kan niet via stemmen omdat ze al herhaaldelijk hebben bewezen alleen volgens de regels te willen spelen als dat voor hen gunstig uitpakt.
  Ik kan slechts hopen dat conservatieven meer gaan samenwerken en meer bij elkaar gaan komen en bereid zullen zijn een lijn te trekken. Links heeft door het inherente groepsdenken wat dat betreft een voordeel dat ze meestal beter georganiseerd zijn. Rechts zal hun onderlinge verschillen minimaal tijdelijk opzij moeten zetten om dat te kunnen evenaren.

 3. Linkse of rechtse politiek….politiek is niet fout de interpertatie ervan maakt allerlei bochten …het is meer: aan de macht komen en blijven wat belangrijk ipv het volk te dienen.. een debat winnen is meer belangrijk dan de werkelijke problemen op deze planeet oplossen.Vele valse profeten die van alles beloven en eenmaal aan de macht maken ze er zooitju van en komen ze 80% niet eens na… of dat nu in Rusland is of in Usa….ook China doet zogenaamd alles voor het volk > oja> er sterven mensen van de honger en vele dingen zijn voor de armen zeer slecht geregeld.. maar de gladde aal president doet alsof er niks aan de hand is…Het falende in de politiek zit m in het feit dat er geen echte sollicitatie-gesprekken zijn dus iedereen die maar wat roept mag aan de macht komen> ervaring telt nauwelijks mee en iemand erop afrekenen dat je je werk niet goed doet kan niet eens… in de gewone wereld heet dat wanprestatie en dat is strafbaar alleen in de politiek niet!

 4. Wat een gezeur.

  Ik heb niets maar dan ook niets met politiek.
  Dat de theoretische trias politica van Montesquieu in de praktijk niet werkt is ook gebleken.

  Het probleem is dat het systeem van bepaald zaken gemeenschappelijk laten regelen en daar uitvoerders op zetten compleet ontspoord is.
  Ze hebben ongemerkt dienstbaarheid omgezet in macht en zijn juist onze (en wij hun) vijanden geworden.

  Kleinschalige gemeenschappen zijn wsl de oplossing.
  Hoe groter het machtsgebied hoe minder verantwoording wordt gedragen en hoe langer onrecht mogelijk is.

  (verdiep je eerst in de rechtsgeschiedenis als je de termen “links/rechts” wilt gebruiken)

 5. De meeste mensen realiseren zich niet eens dat hitlers politieke tak de N.S.D.A.P. heette. Oftewel de nationaal SOCIALISTISCHE arbeiders partij. De onderligende doelstelling en idealen verschillen niet veel met die van de huidige politiek. Ze verschillen alleen in aanpak en wapens.
  rené

  • Correct, alleen weinig die dit zien en snappen, vele partijen in Nederland varen een linkse koers, maar beweren liberaal of christelijk te zijn waar in de praktijk weinig van klopt, dat zien de meeste ook niet !

 6. Oo beste schrijver van mooi artikel
  U maakt alleen maar èèn hele kleine foutje
  U gebruikt het gebraindraind gehersenspoeld opgelegd woordje Blanken

  Gebraindraind door de Duivel opgelegd

  Oo Witte mensen U bent Allen enig en allenig Wit

  Wit is niet Blank
  &
  Blank is niet Wit

  De Duivel Wil U doen geloven dat ook U Witte mensen Blank zijn

  Zo kan de Duivel = Blank makkelijker de intrede doen in het Witte belichaming mens

  Om vanuit de overgenomen belichaming de mede schepselen levende wezens die van plaats A naar B op eigen kracht zichzelf kunnen verplaatsen te domineren

  Onderdanig slaafs te maken aan de Duivel
  Meer niet

  Dank U .

  • blank sugereerd doorzichtig
   of misschien zelfs niet zichtig
   of niet aanwezig is als men het niet kan zien
   en wat we niet zien is er niet.
   en wat er niet is , kan geen rechten hebben.

   liberalistsen zijn taal tovernaars.
   de canaan lineages.
   babylonische dubbele sprekende tong
   van de slang.

   de native indian ,:
   “blanke” man spreekt met gespleten tong.

 7. links definitie.

  een geevolueerde parasitaire soort gespecialiseerd in het met mk-u mind controle
  de orginele en echte gastheer ervan te overtuigen dat hij de parasiet is …
  en de parasiet de gastheer is.

  de perfecte twighlightzone aflevering.

  • Dank U voor snelle begrip
   Was ook van plan dat voorbeeld wat Uzelf aangeeft met Indiaan aan te stippen mocht het niet worden begrepen

   Dank U

 8. In de kern komt het erop neer dat een klein groepje machthebbers achter de schermen de mensheid heeft verdeeld en inmiddels een harde klap heeft uitgedeeld middels de dodelijke spuiten. De gevolgen hiervan zullen we de komende tijd ondervinden terwijl ze een nieuwe golf van aanvallen in voorbereiding hebben en uitvoeren. Wij die zogezegd wakker zijn, zijn de enigen die dit kunnen stoppen. Dat vereist realisme, planning en organisatie anders is de mensheid verloren.

 9. Steeds trapt men in de val links of rechts of het midden , mensen de elite gebruikt wie ze kunnen om hun doel te bereiken ,stoken de boel op . ,het is gewoon het principe van verdeel en heers ,sinds julius ceasar gebruikt ,toevallig ook het rijk van de antichrist ,hetgeen nog steeds bestaat ,de paus heeft de titel nog steeds

 10. Linkse mensen zijn de meest onbekwame mensen die er zijn.
  Het enige waar deze systeem-parasieten goed in zijn is het bedenken van allerlei ‘sociale’ smoezen om ‘hun’ deel te eisen van de welvaart die door productieve mensen gecreëerd wordt.

 11. Begin me steeds meer te ergeren aan het gebruik van de etiketten-begrippen ‘links’ en ‘rechts’ en ‘conservatief’ en ‘progressief’ evcengoed als ‘woke’ en noem nog maar wat van die nonsens op..alleen maar gebruikt om vooral níet de achterliggende argumenten te hoeven melden en mensen met een etiket in een hoek te duwen…In de praktijk is namelijk helemaal níet meteen duidelijk voor iedereen welke opvattingen en argumenten achte de diverse benamingen zitten…In de praktijk loopt alles in elkaar over en zie je bij veel zogenaamd linkse mensen vaak hee rechtse ideeën en overtuigingen en andersom en dat geldt voor alle genoemde benamingen/groepen…Is rechts en liberaal altijd onderdrukking, uitbuiting, recht van de sterkste schoft en laat maar kapotgaan wat zichzelf niet meteen kan redden ? Jij en je kliek boven alles en iedereen ten koste van alles ? Denk het niet !! Is sociaal gedrag altijd zwakzinnige onzin ? Is rechtvaardigheid een onzinnig begrip ? Waarom is sociale rechtvaardigheid dan ineens iets walgelijks ? Is maar net wat jij daaronder verstaat !! Houd op met dat kinderachtige demagogische oneerlijke gezwets en stemmingmakerij, die etikettenplakkerij en vecht met onderbouwde argumenten.: oneerlijke, corrupte en naïeve en criminele ‘gelovers’, alles maar nabrouwers en meelopers hebben we in onze politiek al genoeg ! Amen !

  • Beste Rudolf
   De Duivel Regeert NU

   Daarom
   Niet ergeren A.U.B.

   Dit is wat de Duivel in ons Wil
   Dan gaat men beginnen te falen
   Steekjes laten vallen

   Wie profiteert ?

   De Duivel = het Blanke in ons
   Weest daarom bedaart kalm rustig
   Bij elke onderneming

   Een mens bestaat altijd Uit drie 3 delen
   Links Midden Rechts
   Onder Midden Boven

   Mama Justitia houd een weegschaal vast
   In de weegschaal zit ene kant het te wegen produckt en aan de andere kant de gewichten

   Met de gewichten kunnen geknoeid worden
   Via buiten Aspecten door innerlijke Duivel in scene gezet

   Een muntstuk heeft 3 Zeiden
   Kopkant Muntkant en nog Èèn
   Het is heel moeilijk om daarop te balanceren
   Het is voor een olifant makkelijker om door het oog van de naald te gaan

   In een belichaming zitten Altijd drie Geesten
   1. Duivel
   2. Het Ego IK de beslisser
   3. God

   Als men bij nr 1 al gaat falen dan bereikt men nr 3 nooit
   Laat staan het hogere zelf

   Het lichaam is Vrouwe Justitia
   Welleswaar geblinddoekt

   Wie laat U Vrouwe Justitia Regeren ?
   De voortouw nemen ?

   Denk en oordeel zelf
   Dat is het geheim

   Dank U

  • Dat lijkt mij ook logisch dat je nooit 100% akkoord gaat met een partij.
   Er zijn ook maar weinig partijen waar alle leden het over alle beginselen eens zijn…
   Een paar kernpunten zullen je overhalen om een partij te kiezen, en je bent mooi vertrokken…
   Het zijn niet die kernpunten die belangrijk zijn maar de weegschaal in evenwicht houden.
   Maar duidelijk dat Links steeds aan de macht is… en de sh*t wordt alsmaar groter.
   Wilders zal nooit aan de macht komen, dus geen paniek.
   In België werd in 1989 een cordon sanitaire tegen het Vlaams Blok in het leven geroepen door de overige linkse Vlaamse partijen. En rechts was nu weer grote winnaar maar werden weer bij de neus genomen… door linkse partijen.
   Wanneer een groep van 50 rechtse mensen de straat opgaan om te betogen tegen massa immigratie dan staan er 100 linkse achter de hoek te wachten om hun hoofd in te slaan.
   Ik sta dus volledig achter dit artikel en vraag mij af op wie jij gestemd hebt?

 12. Toch op FvD en Baudet hoor !!! En niet eens uitgeweken naar van Haga ! En–onder voorbehoud van wat je zelf ook aangeeft–uit volle overtuiging ! Hij en Gideon en Pepijn en sinds kort ook Freek…het zijn mijn mannen hoor !! En ben ook lid, al ben ik ook binnen de partij wel een zeer kritisch lid ! Dus maak je niet ongerust ! Vond je reactie goed trouwens..Weet je, ik ben een waarheid-freak, ben nu 72 en heb vanaf mijn vroegste jeugd teveel leugens en zwets en bedrog moeten meemaken..Geloof helemaal níets meer, bij mij moet alles op z’n minst bewezen of in hoge mate waarschijnlijk gemaakt dan wel sluitend beredeneerd worden voor ik ook maar iets–onder voorbehoud–aanneem ! Ik lachte en spotte al met heel de covidnonsense en -hysterie en die clown Neil Ferguson toen Thierry nog vóór de mainstreamnonsense was :eind 2019/begin 2020…En ik lach met álle nonsens op deze wereld van welke kant ook ! Maar zolang Thierry keihard stelt en roept dat hij voor de waarheid en niets dan dat gaat blijf ik vol achter hem staan en houd hem daaraan !!
  En geloof of vertrouw vooral nooit mensen die beweren dat er geen waarheid of waarheden bestaan : die domme discussies–alleen goed om de hersens te trainen in het herkennen van drogredeneringen–zijn er in de klassieke oudheid al uittentreure en oeverloos geweest..naast gelukkig ook zinniger visies !!!

 13. Had en heb overigens ook meer sympathie voor het Vlaams Blok…En mogelijk zijn er bij wat jij links noemt méér mensen die compleet ‘van het padje zijn’, de weg kwijt zijn, maar ik weet–netzogoed als jij waarschijnlijk, ken je (wereld)geschiedenis !–dat er ook bij rechts genoeg figuren zijn met neiging tot volslagen krankjorume opvattingen..Hoeveel dat er procentueel zijn kan ik niet schatten, maar die autoritairen heb je rechts evengoed.. En in de tijd dat wij Indonesië nog koloniaal overheersten/bestuurden en ook al in de slaventijd in Amerika werd al de opmerking gemaakt door mensen met karakter dat je “echt geen socialist hoefde te zijn om toch je hond en je bedienden en personeel en zelfs sláven fatsoenlijk te behandelen !” En die opmerking werd gemaakt omdat die bitter hard nodig was… En meer nationaal : de oude liberalen konden mijn respect nog wel krijgen, maar die zogenaamde ‘neo-liberalen’…moeten we daar maar eens niet een heel andere naam voor bedenken ? We blijven alert, haha !!

  • Sorry Rudolf maar dan begrijp ik je reactie niet van februari 14, 2022 at 11:27, maar kan aan mij liggen. Als jij voor een Rechtse partij gaat stemmen zelfs met meer Linkse ideeën op zak, dan geef jij jezelf het etiket Rechts, of zie ik het verkeerd?
   En als Vlaams Belang 40 jaar aan de macht had geweest dan hadden we ook waarschijnlijk geklaagd want toen die nog Vlaams Blok waren gingen ze zelfs bepalen wat je wel en niet op je tv mag zien…
   Denk dat Baudet een zeer milde versie is met pak meer verstand maar ken hem niet persoonlijk.
   Het heeft ook geen zin meer om daarover verder te gaan want die (schijn) democratie is verleden tijd.
   Wij moeten zelfs niet meer alert zijn want dat zal de overheid wel doen over ons, haha.
   Je hebt alvast voor de beste gekozen, had ik zeker ook gedaan.

 14. Ha Jossi ! Erg druk, maar toch nog even reactie ! Dit is best boeiend… Weet je, ik geef mezelf geen etiket, moeten anderen maar doen als ze dat willen of nodig vinden. Ik denk steeds meer dat binnen alle stromingen de mensen die zo eerlijk en nuchter mogelijk proberen te zijn eigenlijk niet zoveel van elkaar verschillen.. Ben voor vrijheid van ondernemen, maar niet voor vrijheid van uitbuiting en ander soort misbruik of roofbouw en het anderen kansen op ondernemen ontzeggen…Ben inderdaad ook voor beloning naar prestatie…niet voor een systeem dat mensen 3 banen moeten nemen, nauwelijks tijd overhouden om te slapen en nog geen fatsoenlijk eten en een dak boven het hoofd kunnen betalen…Of dat mensen een of meer werelduitvindingen doen en worden afgescheept met een basisloon omdat ze toevallig in mijn dienst werken, terwijl ik ervan een mooi jacht van 40 miljoen koop…Realiseer je ook eens dat alle partijen binnen en buiten het parlement die tegen de covidhysterie, de ‘vaccins’ en die pas en de Great Reset zijn zwéren bij referenda..!
  Ben ik het niet mee eens ! Wil niet geregeerd worden door een meerderheid die al decennia voor de neo-liberalen en de leugens van het medisch-farmaceutisch kartel, Big-Farma kiest en nu dús ook voor déze vaccinatiemanie…Democratie, direct of niet, ze stemmen je recht de hel in, want de meerderheid heeft in geen enkele tijd het patent op gezond verstand..Al dan niet directe democratie–élk systeem waarbij gekozen moet worden–is voor mij eigenlijk alleen acceptabel als er keiharde zínnige eisen gesteld worden aan kiesgerechtigdheid zoals bijv. aantoonbaar voldoende algemene ontwikkeling, een zelfstandige huishouding voeren, een eigen inkomen, een met goed gevolg gehaalde cursus eerlijk logisch denken en zo misschien nog wat… Ben ik nu daarmee rechtser dan Baudet ? Super-superrechts of zo ? Het is nóg grappiger : ik ben SP-lid geweest van vóór de oprichting af, langer dan Jan M. ! Overigens niet altijd op hun gestemd, stem sowieso bij voorkeur per item, belangrijk onderwerp, níet uit partijdiscipline of -loyaliteit..Moeten mijn stem maar verdienen… Geloofde erin, zag er een groot stuk eerlijkheid, rechtvaardigheidsgevoel in en vond de afdrachtsregeling en het altijd stemmen tegen de verhoging–zelfs vóór verláging–van de kamerledenvergoeding één prachtige demonstratie en bewijs van karakter ! Heb dit lidmaatschap rigoureus opgezegd–voor het front van alle troepen, mail naar alle partijen–toen zij níet net als Baudet zich op tijd van de overduidelijke covid-waanzin distantieerden : mensen die in krankzinnige onzin geloven, daar om wat voor reden dan ook (dom opportunisme, zwakzinnigheid dan wel criminaliteit ?) achter blijven staan kan ik niet meer serieus nemen…!
  Kon dit even niet laten…kunt er ook wel een boek mee vullen..Hier maar niet doen, haha !

 15. Bovendien was en is één van mijn eisen/voorstellen ook dat er een volledig onafhankelijk wetenschappelijk gerechtshof dient te komen met absoluut onafhankelijke rechters, een hof dat zelf ook getoetst mag worden ! Nooit meer de walgelijke vertoning dat rechters die de logica van 1 = 1 = 2 no niet snappen hun oordeel laten afhangen van een meerderheid van belangenverstrengelde deskundigen… Amen !

  • Walgelijk ´feest´. Degenen die daaraan meedoen, zie de versieringen vandaag de dag om je heen, zouden zich eens MOETEN verdiepen in de oorsprong en betekenis van de Halloween Death Cult.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in