Zelfs met zeer hoge vaccinatiegraad zullen we geen kudde-immuniteit bereiken. Al meer dan 18 maanden vertellen onze regeringen en de media ons: “De terugkeer naar het normale leven zal mogelijk zijn dankzij het vaccin”; “Je zult je vrijheid terugwinnen als je gevaccineerd bent”; “De ongevaccineerden zijn verantwoordelijk voor het voortduren van de epidemie”, schrijft Dr. Gérard Delépine.

Maar geen enkele reële studie heeft ook maar het geringste bewijs geleverd voor deze propaganda voor injectiemarketing ten gunste van het vaccin.

En de analyse van de officiële gegevens van de WHO (beschikbaar op WHO covid dashboard) is zeer verontrustend.

Geen van de kampioenen van vaccinatie is erin geslaagd het virus uit te roeien of een sterke opleving van de epidemie te voorkomen, en slechts zeer weinigen hebben hun gevaccineerden volledig bevrijd van de zogenaamd gezondheidsbevorderende maatregelen die werden opgelegd zonder wetenschappelijk bewijs van hun doeltreffendheid.

Groot-Brittannië is de kampioen van de Astra Zeneca-injectie

Maar de hoge graad van “vaccinatie” heeft het land niet beschermd tegen een sterke opleving van de epidemie, die nu al vier maanden aanhoudt, met gemiddeld 40.000 gevallen per dag.

Op 10 augustus 21 zei professor Sir Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group, in een getuigenis voor Britse parlementsleden dat “het feit dat vaccins de verspreiding van Covid niet hebben gestopt, betekent dat het bereiken van de drempel van wereldwijde immuniteit onder de bevolking ‘mythisch’ is”, en hij voegde eraan toe dat “met de huidige Deltavariant dit niet mogelijk is”.

Israël is de kampioen van de Pfizer-injectie

In het voorjaar van 2021, vóór het opduiken van de Deltavariant, was Israël het eerste land ter wereld dat geloofde dat het kudde-immuniteit had bereikt met de Pfizer-injectie.

Maar zijn zeer hoog injectiepercentage kon niet een nieuwe golf vermijden met de vestiging van een nieuw absoluut record van dagelijkse infecties (11000/D of het equivalent voor Frankrijk van 70000 gevallen/D).

En de dagelijkse sterfte volgde ondanks de derde injecties. Deze heropleving van de ziekte deed de Minister van Volksgezondheid erkennen dat de doeltreffendheid van de injectie niet meer dan 39% bedroeg en dat ze slechts enkele maanden aanhield.

In een toespraak tot Channel 13 TV News op 5 augustus 2021 zei Dr. Kobi Haviv, medisch directeur van het Herzog Ziekenhuis in Jeruzalem, dat “85-90% van de ziekenhuisopnames volledig gevaccineerde mensen zijn” en dat “95% van de ernstige patiënten gevaccineerd zijn”, waarmee de propaganda van het vaccin, dat beweerde dat het vaccin bescherming zou bieden tegen ernstige vormen, teniet werd gedaan.

In Nederland is meer dan 75% van de bevolking gevaccineerd,

Maar dit grote succes van de pseudo-vaccinverkoop wordt momenteel gekenmerkt door een absoluut record van dagelijkse besmettingen (12.000 gevallen per dag), wat ze doet nadenken over nieuwe beperkende maatregelen.

Ook hier is gebleken dat vaccinatie niet in staat is de bevolking te beschermen.

Op 13 november verklaarde Dr. Kuipers, specialist in intensieve zorgen[1]

“De suggestie is gewekt van kudde-immuniteit. Vergeet het maar!”

“We werken nu met verschillende scenario’s. Eén daarvan is: er zal altijd een groot aantal coronapatiënten zijn. Bij een substantieel aantal patiënten moeten we de zorg op termijn echt anders organiseren. Vergroot de ziekenhuiscapaciteit om alle Covid-19 en reguliere zorgpatiënten op te kunnen vangen.”

  Ivermectine - WHO-hoofdwetenschapster hangt doodstraf boven het hoofd

Singapore is Aziatisch kampioen pseudo-Covid vaccinatie met ongeveer 90% van de bevolking geïnjecteerd

Maar dit succes in het aantal injecties heeft niet verhinderd dat het land een ware tsunami van infecties te verwerken kreeg met een aantal dat 4 keer hoger ligt dan de piek van voor de injecties.

Op donderdag 19 augustus 2021, tijdens een multi-conferentie van de task force van het ministerie, waarschuwde minister van Financiën Lawrence Wong:

“Singapore zal tijdens de pandemie geen kudde-immuniteit bereiken, ondanks zijn hoge COVID-19-vaccinatiegraad[2].”

“De weg om een COVID-veilige natie te worden zal lang en moeilijk zijn. Zelfs met een zeer hoge vaccinatiegraad zullen we geen kudde-immuniteit bereiken.”

Op 8 september 21 zei Tikki E. Pangestu, een infectieziektedeskundige en bezoekend professor aan de NUS Yong Loo Lin School of Medicine in Singapore:

“Het bereiken van 95% kudde-immuniteit voor Delta is een mythe. Nu de Deltavariant in de meeste landen dominant is, zou het doel in plaats daarvan immuniteit tegen de ziekte of preventie van ernstige ziekte en dood door het virus moeten zijn.”

Zuid-Korea haalt 80% vaccinatiegraad

In juni waren de Koreaanse media verheugd dat de kudde-immuniteit binnen handbereik was.

Ze beweerden zelfs dat “dit in november zou zijn bereikt[5]”. Woordvoerder Son Young-rae van het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde dat:

“Zelfs nadat de kudde-immuniteit in november is bereikt, zullen gezichtsmaskers en andere veiligheidsmaatregelen nog steeds nodig zijn.”

Maar sinds oktober is hun fata morgana aan het vervagen, de epidemie explodeert en zo ook het sterftecijfer:

In oktober steeg het dagelijkse aantal infecties tot 2,5 maal dat van het hoogtepunt van de epidemie vóór de vaccinatie (2600 vs 1000) en het sterftecijfer volgde.

 

Hieruit blijkt dat vaccins geen oplossing bieden voor het Covid-probleem, noch voor het probleem van de gezondheidsbeperkingen.

Duitsland heeft 70% van zijn bevolking geïnjecteerd

Maar dit succes van de verkoop van pseudo-vaccins heeft niet kunnen voorkomen dat de epidemie in juli weer sterk oplaaide met een exponentiële groei sinds september met een aantal dagelijkse besmettingen (36000) die de records van vóór de “vaccinatie” ruimschoots overtreffen.

De inwoners van de Berlijnse regeringswijk nemen langzaam en zwijgend afscheid, zonder verklaring, zonder persbericht, van een illusie, van het doel dat de politici sinds het begin van het jaar nastreven: de collectieve immuniteit.

“Helaas kan ik me op dit moment nauwelijks voorstellen dat we kudde-immuniteit zullen bereiken,” zei K. Lauterbach[6] een gezondheidsdeskundige van de centrum-linkse sociaal-democraten (SPD).

De vaccin-euforie heeft blijkbaar plaatsgemaakt voor vaccinatiemoeheid, en een deel van de bevolking wil zich nog steeds niet laten vaccineren, omdat ze weten dat de bescherming door het vaccin veel zwakker en korter is dan geadverteerd en dat er na de vaccinatie ernstige bijwerkingen kunnen gebeuren. Het land leert geleidelijk met de pandemie te leven, maar het heeft het moeilijk, deels omdat niet alle gevolgen bekend zijn en onvoorspelbaar blijven.

De Deense bevolking is voor meer dan 75% gevaccineerd

Maar deze hoge “vaccinatiegraad” heeft een plotselinge opleving van de epidemie en de dreiging van verdere besmetting niet kunnen voorkomen.

Het Deense Agentschap voor Besmettelijke Ziekten SSI heeft verklaard dat het niet langer gelooft dat kudde-immuniteit in het land kan worden bereikt door vaccinatie,[7] wat betekent dat sars CoV 2 nog jaren zou kunnen blijven circuleren.

  Rapport: "De vaccins zijn noch veilig noch effectief"

“Als vaccins 100% effectief zouden zijn tegen de varianten die nu spelen en we hadden 100% vaccinatiegraad bij mensen van 12 jaar en ouder, dan zouden we kunnen spreken over het bereiken van echte kudde-immuniteit tegen de Deltavariant,” zei Krause. “Maar helaas is dat niet de realiteit; dat kunnen we niet bereiken.”

“Dit betekent dat het nu zinvol is om Covid-19 op dezelfde manier te behandelen als we seizoensgriep behandelen, en niet te reageren op golven van infectie met strikte beperkingen. Het zal meer doen denken aan de griep dan voorheen,” verklaarde ze.

IJsland is het meest gevaccineerde Europese land

Helaas heeft deze vaccinatiegraad een grote herhaling van de epidemie niet kunnen voorkomen.

In juni 2021 zei Þórólfur Guðnason, IJslands staatsepidemieloog, dat de immuniteit tegen vaccins goed vooruitging.

Maar sinds de nieuwe golf moest hij in een interview op de publieke radio toegeven dat :

“Vaccinatie heeft niet geleid tot de kudde-immuniteit waarop de deskundigen hoopten en in werkelijkheid kan kudde-immuniteit niet worden bereikt door vaccinatie.”[9]

In een publiek radio-interview zei de hoofdepidemioloog dat kudde-immuniteit moet worden bereikt door transmissie, niet door vaccinatie. [lezen]

Bij gebrek aan iets beters deed hij een laatste poging om het te bereiken door een booster (3e dosis) aan te moedigen.[10]

Ook Ierland was sterk gevaccineerd (meer dan 75% van de bevolking volledig gevaccineerd)

In juni verklaarde Dr. Vellinga[11]:

“Met de vaccins, als we doorgaan zoals we bezig zijn, zouden we tegen het einde van het jaar een vrij normale situatie moeten hebben.”

Begin juli 2021 deed zich echter een grote opleving van het aantal infecties voor, die de afgelopen maand is toegenomen.

De stad Waterford heeft een van de hoogste Covid-19-vaccinatiepercentages in Ierland, met 99,7% van de volwassenen boven de 18 jaar die volledig zijn gevaccineerd, maar is de stad geworden met het hoogste Covid-19-infectiepercentage in het land.

Het 14-dagen incidentiecijfer bereikte 1.486 gevallen per 100.000 inwoners, driemaal het nationale gemiddelde van 493 infecties per 100.000 inwoners. Het aangrenzende kiesdistrict Tramore-Waterford City West heeft een 14-dagen incidentie van 1.121 per 100.000, volgens de laatste wekelijkse cijfers die zijn vrijgegeven door het Health Protection Surveillance Centre van de Health Service Executive.

Thierry Breton, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor vaccins, had op 14 juli 2021 een collectieve immuniteit in de Europese Unie mogelijk geacht. Voor de Senaat legde hij het principe van het vaccinatiecertificaat als volgt uit:

“Niets zal verplicht zijn!”.
“We zullen nooit het woord paspoort gebruiken. Dat geeft het gevoel verplicht te zijn. Dat zal het niet zijn. Het zal vrijwillig zijn”.

Hoe konden we hem nog geloven?

De WHO had vanaf het begin gewaarschuwd:

“Nooit in de geschiedenis van de volksgezondheid is kudde-immuniteit gebruikt als strategie om te reageren op een epidemie.”[12]

Op 12/11/2021 concludeerde Dr. Jefferson Jones, een arts in de CDC’s COVID-19 epidemiologie werkgroep tijdens de vergadering:

Sindsdien heeft het CDC zijn aandacht verlegd van een specifieke vaccinatiedoelstelling die, eenmaal bereikt, het einde van de pandemie zou inluiden.

Kudde-immuniteit kon alleen van het vaccin worden verwacht als het gevaccineerde personen lang genoeg volledig beschermde en verhinderde dat zij de ziekte zouden overdragen. Dit is het geval met vaccins tegen pokken of gele koorts.

De bewezen feiten tonen echter aan dat aan geen van deze twee voorwaarden wordt voldaan door de pseudo-vaccins tegen het corona-virus. Gevaccineerden zijn slechts voor 40% beschermd en niet langer dan enkele maanden, in geval van infectie is hun virale lading gelijk aan die van geïnfecteerde mensen en kunnen zij de ziekte perfect overdragen. Dit verklaart waarom kudde-immuniteit niet haalbaar is met de huidige pseudo-vaccinatie.

Conclusies

Dit overzicht van de evolutie van de epidemie in deze vaccinkampioen-landen, zoals beschreven door de gegevens van de WHO en de curven van de John Hopkins Universiteit, toont aan :

  • Dat de Covid pseudo-vaccins de bevolking niet beschermen tegen het opnieuw uitbreken van de epidemie.
  • Dat de gezondheidsdiensten de hoop op collectieve immuniteit door vaccinatie hebben opgegeven, die nu door bijna alle diensten die erin geloofden als een mythe wordt bestempeld.
  • Dat deze mislukking het gevolg is van de ontoereikende doeltreffendheid en de veel te korte duur[13] van de huidige pseudo-vaccins, die niet voorkomen dat men ziek wordt of dat de ziekte wordt overgedragen.
  • Dat vele deskundigen menen dat het tijd is om te leren leven met covid zoals met de seizoensgriep.

Het is de hoogste tijd dat onze minister van Volksgezondheid de feiten en de conclusies van buitenlandse bureaus in overweging neemt en de vruchteloze zoektocht naar een illusoire en gevaarlijke vaccingraal staakt.

Het falen van pseudo-vaccins is des te duidelijker nu goedkope vroegtijdige behandelingen veilig en effectief zijn gebleken, zowel in India als in Afrika (Nigeria, Madagascar), als we kijken naar de gegevens die door de WHO zijn gepubliceerd.

India heeft met succes de voorkeur gegeven aan vroegtijdige en preventieve behandelingen met Hydroxychloroquine en Ivermectine.

Nigeria heeft geprofiteerd van dagelijkse behandeling met antimalaria.

Madagascar is de zegevierende kampioen met Artemisin

∼ Dr. Gérard Delépine

Bronnen:

[1] https://www.curacaochronicle.com/post/main/nl-forget-it-acute-care-expert-says-about-covid-herd-immunity/
[2] : Lawrence Wong Singapour n’atteindra pas l’immunité collective contre le COVID
https://www.bworldonline.com/95-herd-immunity-vs-delta-is-a-myth-says-infectious-disease-expert/
[3] La Corée du Sud est en passe de créer une immunité collective après avoir vacciné 20 millions de personnes
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210803004500320
[4] https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/07/09/national/socialAffairs/herd-immunity-covid-antibody/20200709190007649.html
[5] https://www.nationthailand.com/international/40004280
[6] Milena Hassenkamp, Christoph Hickmann, Armin Himmelrath, Martin Knobbe, Timo Lehmann, Martin U. Müller, Miriam Olbrisch, Gabriel Rinaldi et Christoph Schult L’immunité collective est impossible. Maintenant quoi ? Der Spiegel 21/7/2021
https://www.spiegel.de/international/germany/herd-immunity-is-impossible-now-what-a-35335ea0-5ab2-4e3d-95e5-f2672b817056-amp
[7] Ritzau/Le local [email protected] @thelocaldenmark 6 août 2021
https://www.thelocal.dk/20210806/explained-why-has-denmark-given-up-on-achieving-herd-immunity-via-vaccines/
[8] https://grapevine.is/news/2021/06/11/icelands-herd-immunity-is-progressing-well/
[9] https://www.organiclifestylemagazine.com/iceland-says-herd-immunity-must-be-reached-through-transmission
[10] https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2021/11/08/hopes_booster_shot_will_create_herd_immunity/
[11] https://www.rte.ie/news/primetime/2021/0608/1226962-covid-19-ireland-herd-immunity/
[12] Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point de ‎presse sur la COVID-19 — 12 octobre 2020‎
https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—12-october-2020
[13] 4 à 6 mois alors que L’immunité naturelle dure beaucoup plus longtemps


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Verpleegster zegt dat volledig gevaccineerde Covid-19-patiënten worden behandeld met Ivermectine terwijl de ongevaccineerden aan de beademing worden gelegdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOogst wat je zaait? Artsen vallen sinds half oktober als vliegen in sterfgevallen omschreven als “onverwacht overleden” en “plotseling overleden” 
Volgend artikelFanatieke volgelingen van het Covid regime: Een Jim Jones-stijl sekte?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  1. Zucht. Ja. De echte pandemie komt er aan. Die van de gevaccineerden. Ondertussen is Spanje nu ook aan het overwegen een qr code te verplichten. Kutzooi. Waar nog heen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in