The White House / Wikimedia / (Public Domain)

Aan het begin van de oorlog tussen Gaza en Israël kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan dat zijn oorlogsregering van plan was om Hamas volledig te verpletteren. De president van de VS, Joe Biden, onderschreef dit standpunt en begon wreedheidspropaganda te verspreiden om elk aantal burgerslachtoffers in Gaza te rechtvaardigen om Israëls verklaarde doel te bereiken. Nu, begin februari, is het duidelijk geworden dat Hamas alleen maar sterker is geworden en dat de Amerikaans-Israëlische alliantie in een perfect voorbereide val is gelopen, schrijft Robert Inlakesh.

Gaza, na 9 grootschalige militaire aanvallen te hebben doorstaan die de civiele infrastructuur decimeerden, te hebben overleefd in een gebied waarvan VN-experts zeiden dat het in 2020 onleefbaar werd, bovenop het doorstaan van 17 jaar belegering en sancties, zijn de Palestijnse gewapende groepen erin geslaagd te bereiken wat de meesten voor onmogelijk hielden: een beslissende nederlaag van Israël.

Ondanks het krankzinnige niveau van menselijk lijden dat is toegebracht door Israëls genocidale aanval op Gaza, waardoor velen zouden terugdeinzen voor de bewering dat het regime van Benjamin Netanyahu een nederlaag heeft geleden, is de lukrake moord en etnische zuivering deze keer geen tevergeefs offer geweest. Voor velen die niet op de hoogte waren van het onderwerp voordat Israël een van de ergste en meest willekeurige militaire aanvallen in de moderne geschiedenis lanceerde, een litanie van oorlogsmisdaden die zelfs ISIS tam doet lijken, kan het idee dat dit conflict allesbehalve een catastrofe is geweest voor de Palestijnse nationale zaak nogal contra-intuïtief lijken.

Voor een beetje context: dit is lang niet de eerste grootschalige aanval van dit soort tegen het Palestijnse volk. Velen weten waarschijnlijk inmiddels van de duizenden onschuldige burgers die werden afgeslacht door het Israëlische regime tijdens de Israëlische aanvallen op Gaza in 2008/2009, 2012, 2014 en 2021. Sommigen, die wat beter hebben opgelet, zullen ook op de hoogte zijn van de brute aanvallen in augustus 2022 en zelfs in mei 2023, maar ik zou willen voorstellen dat de meest solide vergelijking hier zou zijn om kort te kijken naar Israëls aanval op Libanon in 1982.

In 1982 lanceerde het Israëlische regime een moorddadige aanval op Libanees grondgebied met als doel de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), destijds geleid door Yasser Arafat, te ontmantelen. De PLO, een overkoepelende organisatie waaronder de Palestijnse politieke partijen en facties historisch gezien bestonden, werd door de Verenigde Staten en Israël beschouwd als een terroristische organisatie. Haar hoofdkwartier was gevestigd in Beiroet, Libanon, en haar verschillende groepen voerden raketaanvallen en grensoverschrijdende aanvallen uit op Israëlische militaire doelen en doelen van illegale nederzettingen. Elk van deze aanvallen leidde tot buitenproportionele Israëlische “vergeldingsaanvallen”, zoals ze destijds werden genoemd.

Israëls aanval op Libanon resulteerde uiteindelijk in de massamoord op ongeveer 20.000 Palestijnen en Libanezen, waarvan de meesten burgers waren. De aanval werd destijds echter niet geïnitieerd door enige actie van de Palestijnen en werd bestempeld als preventief van aard, wat leidde tot de ineenstorting van de slecht voorbereide Palestijnse en Libanese verzetsgroepen. De PLO-leiding werd uiteindelijk, samen met veel strijders, gedwongen Beiroet te ontvluchten na hevig verzet te hebben geboden en werd verbannen naar Noord-Afrika. Hierna verslechterden de macht en invloed van de PLO aanzienlijk en het gebrek aan enige macht om de Palestijnse vluchtelingen in Libanon te beschermen, leidde tot een aantal bloedbaden onder de burgerbevolking, die ofwel werden uitgevoerd ofwel onder toezicht stonden van de Israëli’s die Zuid-Libanon hadden bezet – de meest beruchte was het bloedbad in het Sabra- en Shatila-kamp. Alleen al in het bloedbad van Sabra en Shatila werden maar liefst 3.500 burgers vermoord.

Waarom haal ik de Libanonoorlog van 1982 aan? Omdat dit een voorbeeld was van een nederlaag, maar ondanks de overweldigende Israëlische overwinning stopte het verzet niet, integendeel. De PLO werd uit Libanon verdreven, maar bleef actief en zou later machtiger worden in bezet Palestina. Wat betreft het verzet in Libanon, uit de oorlog van 1982 ontstond een van de machtigste gewapende groepen in de geschiedenis van West-Azië, Hezbollah. De Libanese Hezbollah zou later Zuid-Libanon bevrijden van de Israëlische bezetting en vervolgens het Israëlische leger verslaan in een stand up gevecht in 2006.

Een nederlaag op militair gebied

Deze oorlog tussen het Palestijnse verzet in Gaza en Israël begon met de door Hamas geleide en geplande militaire operatie die bekend staat als ‘Al-Aqsa Flood’. De gewapende vleugel van Hamas, de Qassam Brigades, lanceerde een nauwkeurig geplande gewapende inval die erin slaagde om het Israëlische leger in het zuidelijke deel van het land volledig te ontmantelen, terwijl het Israëlische bevel en controle werden uitgeschakeld, de Israëlische troepen in een willekeurige slachtpartij werden gestuurd en er in slaagden om ongeveer 240 Israëli’s gevangen te nemen.

Israël en zijn westerse bondgenoten hebben wanhopig geprobeerd om de gebeurtenissen die plaatsvonden op 7 oktober, toen de Al-Aqsa Flood begon, af te schilderen als een terroristische aanslag, vergelijkbaar met de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten in 2001. Hoewel dit artikel niet ingaat op de details, is het duidelijk dat de militaire campagne rommelig verliep en eindigde met verschillende gewapende groepen die de scheidingsmuur tussen Gaza en door Israël bezette gebieden overstaken, waarbij ongeveer 670 Israëlische niet-strijders werden gedood. De wreedheidspropaganda, waaronder beweringen over een massale verkrachtingscampagne met voorbedachten rade en dat 40 baby’s werden onthoofd, werd vervolgens gebruikt om Israëls militaire reactie te rechtvaardigen nadat zijn troepen waren verpletterd door de Palestijnse gewapende groepen.

  Meerderheid Amerikanen zou niet dienen in geval van een nieuwe wereldoorlog

De militaire leiding van Hamas anticipeerde op de Israëlische invasie van de Gazastrook en wachtte geduldig op de invasie van de volledige macht van de zionistische strijdkrachten, zodat ze hen konden aanvallen met hun in eigen land geproduceerde handvuurwapenarsenaal. Gebruikmakend van honderden kilometers van hun complexe web van tunnels, hebben de enkele tientallen Palestijnse gewapende groepen het offensief van het Israëlische leger in alle gebieden van het belegerde kustgebied aangevallen. Meer dan 1.000 Israëlische militaire voertuigen zijn gedeeltelijk of volledig vernietigd, terwijl duizenden Israëlische soldaten zijn gedood en gewond.

Wat de verliezen aan Palestijnse kant betreft, heeft het Israëlische leger beweerd tussen de 9 en 10 duizend Hamas-strijders te hebben gedood, terwijl de Wall Street Journal meldde dat het aantal ergens tussen de 20 en 30% van alle Hamas-strijders in Gaza ligt. Hoewel het WSJ-artikel concludeerde dat het aantal gedode Hamas-strijders volgens de analyse van de VS achterblijft bij hun oorlogsdoelen, zijn deze statistieken gemakkelijk te ontkrachten met gezond verstand.

Om te beginnen zijn er meer dan een dozijn Palestijnse gewapende groepen die in Gaza tegen het Israëlische leger vechten. De Abu Ali Mustafa Brigades, de Nationale Verzetsbrigades, de Quds Brigades, de Mujahideen Brigades en de Salahudeen Brigades hebben allemaal een aanzienlijk aantal soldaten. Met name in het geval van de Quds Brigades, die behoren tot de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) beweging, is bekend dat ze meer actieve strijders hebben dan Hamas in haar bekende Qassam Brigades. De schattingen die Israël en de Verenigde Staten hebben gemaakt over het aantal Hamas-strijders in Gaza, liggen normaal gesproken tussen de 30 en 40 duizend, hoewel deze cijfers niet bewezen zijn en het wordt begrepen dat in tijden van oorlog mogelijk een beroep kan worden gedaan op de politie en veiligheidstroepen van Gaza om deel te nemen aan de gevechten, als dat nodig is.

Gezien het bovenstaande en het feit dat alle gewapende facties in Gaza opereren onder de ‘Joint Room’ van gewapende verzetsgroeperingen, zijn de schattingen van Israël en de VS eenvoudig niet geloofwaardig. Voor iedereen die de honderden video’s van de strijders in Gaza heeft bekeken, is het duidelijk dat de strijders geen formele insignes dragen als ze op het slagveld zijn, wat de vraag oproept: hoe weet Israël wanneer het Hamas-strijders doodt? Alle strijders van de groep zijn in principe niet van elkaar te onderscheiden, dus waarom beweren de Israëli’s en Amerikanen dat er 9-10.000 Hamas-strijders zijn gedood, zonder enige uitsplitsing van het aantal dat ze van andere groepen schatten te hebben gedood? Het slaat allemaal nergens op.

De waarheid is dat het Israëlische leger geen idee heeft, en geen harde bewijzen kan presenteren, die erop wijzen dat het zulke grote aantallen strijders in Gaza heeft gedood. Tel Aviv heeft ook geen idee hoeveel raketten, RPG’s, strijders of zelfs tunnels er in Gaza zijn, het is allemaal willekeurig giswerk, soms bijgestaan door AI en het verzamelen van inlichtingen.

Aan de Palestijnse kant geven ze elke dag tientallen communiqués vrij en laten ze dagelijks video’s zien waarin ze hun succesvolle aanvallen op Israëlische troepen documenteren en precies aangeven welke schade ze hebben toegebracht aan het binnenvallende leger. We zien niets dat ook maar in de buurt hiervan komt van de Israëlische kant, die heeft laten zien dat ze er niet in slaagt om een aanzienlijk deel van het tunnelsysteem van Gaza te vernietigen en om effectief een deel van het gebied in te nemen zonder op verzet te stuiten. Zelfs in gebieden waarvan het Israëlische leger beweert dat het “volledige operationele controle” heeft, hebben we video’s gezien van hun troepen die in stukken worden geblazen.

  De oorlog tussen Israël en Hamas bevordert REEDS de agenda van de Grote Reset

Er zijn geen Hamasleiders in Gaza gedood, zoals Yahya Sinwar, Mohammed Deif of Abu Obeida. Er zijn geen Israëlische gevangenen met geweld teruggenomen, terwijl bij drie afzonderlijke gelegenheden operaties van de Israëlische speciale strijdkrachten om hun gevangenen weer terug te nemen zijn verijdeld, zelfs bij één gelegenheid door de Abu Ali Mustafa brigades van de PFLP – bekend als de op drie na machtigste gewapende groep in Gaza. Bij één gelegenheid schoot Israël zelfs drie van zijn eigen gevangenen neer die waren vrijgelaten en met witte vlaggen zwaaiend hun strijdkrachten naderden. Eén van hen werd 15 minuten na de eerste twee neergeschoten. Vier maanden en Hamas is nog niet verslagen, vertoont geen tekenen van overgave en de Israëli’s hebben geen enkel militair doel bereikt. Ondertussen heeft de Libanese Hezbollah het Israëlische leger teruggedrongen van de noordgrens met meer dan 700 aanvallen op hun posities en de Iraakse, Syrische en Jemenitische gewapende verzetsgroepen hebben ook allemaal het vuur geopend op Israëlische posities.

Een nederlaag op politiek niveau

Op politiek niveau is Hamas erin geslaagd om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten, waardoor het niet alleen de belangrijkste kwestie in de West-Aziatische politiek is geworden, maar misschien ook wel in de wereldpolitiek. Zelfs de VS en Groot-Brittannië hebben hun intentie uitgesproken om na afloop van de oorlog een Palestijnse staat te erkennen. Aan de andere kant is Hamas erin geslaagd om de Saoedisch-Israëlische normaliseringspogingen te ontmantelen, de Amerikaans-Israëlische regionale inspanningen te verpletteren en een proces op gang te brengen om de westerse invloed in het Midden-Oosten uit te wissen.

Hamas is nu de populairste politieke partij onder de bevolking van de Arabische wereld en haar steun is exponentieel gegroeid in heel bezet Palestina. Geen enkele serieuze analist zou op dit moment suggereren dat Hamas een democratische verkiezing in de bezette gebieden zou verliezen. Voor de overgrote meerderheid van de Arabische wereld leveren de Qassam Brigades de meest heldhaftige strijd tegen wat zij zien als een koloniale entiteit die het Westerse imperialisme vertegenwoordigt.

Ondertussen wordt Hamas serieus genomen door alle landen in West-Azië en zelfs door landen als Rusland en China. Het heeft zijn kracht en eeuwige toewijding aan de zaak van de oprichting van een Palestijnse staat laten zien op een manier die niet langer kan worden genegeerd.

Israël aan de andere kant heeft elke schijn van zijn ooit zo geroemde “afschrikkingscapaciteit” volledig verloren – niemand is meer bang voor Tel Aviv. De Israëli’s hebben laten zien dat ze een papieren tijger zijn, bestaande uit soldaten die incompetent zijn, slecht getraind en slecht gemotiveerd voor de uit te voeren taken, en die alleen de capaciteit bezitten om op grote schaal van een afstand te doden op de meest laffe manieren die je je maar kunt voorstellen. De Israëlische strijdkrachten lijken nu te zijn waar ze het tegenovergestelde van wilden voorstellen, een bange groep lafaards die niet in staat zijn om een gevecht te winnen.

De Hasbara-machine van Israël verslagen

Door het plegen van een genocidale aanval op een burgerbevolking heeft het Israëlische regime op elk niveau laten zien dat het onstabiel, ontspoord en gevaarlijk is. De genocidale verklaringen van de politieke, militaire en inlichtingendienstenleiders zijn de hele wereld overgegaan, net als de video’s van populaire figuren in de Israëlische media, soldaten op de grond in Gaza en zelfs leden van het grote publiek. Dit, terwijl Zuid-Afrika Israël aanklaagt voor het plegen van schendingen van de Genocide Conventie in Gaza, waarvan de rechters van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) overweldigend oordeelden dat het een haalbare zaak was en voorlopige maatregelen uitvaardigden.

Volgens alle opiniepeilingen die we hebben uit de VS en Groot-Brittannië, wil de meerderheid van de Amerikanen en Britten een staakt-het-vuren in Gaza en vinden ze dat de Israëlische militaire campagne te ver is gegaan. De gruweldaden tegen de burgerbevolking van Gaza hebben ook geleid tot ongekende wereldwijde straatprotesten en geweldloos activisme, op een schaal die de anti-Irak Oorlogsbeweging in de schaduw stelt.

Een sleutelrol in de nederlaag van het Israëlische narratief is weggelegd voor de social media en de echt onafhankelijke pers, die erin is geslaagd om de toon van het verhaal te zetten, ondanks de enorme inspanningen van de mainstream bedrijfsmedia om de schade te beperken ten gunste van Israël. Zoals blijkt uit de opiniepeilingen, walgen jongeren in het Westen gemiddeld van wat ze zien in Gaza en is de kans groter dat mensen van 35 jaar en jonger de kant van de Palestijnen kiezen.

  "Het zal langzaam gaan, heel moeilijk": Kan Israël zijn doelen bereiken bij de invasie in Gaza?

Een andere grote nederlaag voor het Israëlische narratief is de aandacht die is gevestigd op de geschiedenis van het conflict in het algemeen, wat van grote invloed is geweest op de zionistische poging om de geschiedenis van het conflict te framen als zijnde begonnen op 7 oktober 2023. Jonge mensen met een Joodse achtergrond komen ook in recordaantallen naar buiten om directe actie te voeren die oproept tot een staakt-het-vuren en de acties van Israël veroordeelt, wat opnieuw een enorme nederlaag is voor de Israëli’s, die beweren dat ze alle Joden vertegenwoordigen.

Voor alle duidelijkheid: ondanks dat de titel gaat over een overwinning van Hamas, steunt de overgrote meerderheid van het Westerse publiek de Palestijnse politieke partij of haar gewapende vleugel niet. We zien nu echter een groter begrip van waarom de Palestijnse gewapende strijd noodzakelijk is en dat ze volgens het internationaal recht, volgens de 4e Conventie van Genève, het recht hebben om zich met geweld te verzetten, omdat ze een bezet gebied zijn.

De VS en Israël kunnen hun nederlaag niet accepteren

Door zich te gedragen als een zwaargewicht wereldkampioen boksen die duidelijk was overtroffen en verslagen, is het beeld van de onoverwinnelijkheid van Israël en de VS voor het oog van de wereld ontmanteld en dit is iets dat noch Washington noch Tel Aviv kan accepteren. Dus, zoals veel boksers met waanideeën excuses beginnen te verzinnen en beweren dat hun tegenstander vals heeft gespeeld, zien we hier een soortgelijke reactie van de kant van deze twee regimes.

De realiteit is dat Hamas op 7 oktober de hele beleidsagenda voor het Midden-Oosten van de Amerikaans-Israëlische alliantie volledig heeft ontmanteld. Als vergelding kiezen ze nu dus voor massamoord op burgers om wraak te nemen. Het Israëlische leger heeft geen van zijn militaire doelen in Gaza bereikt en het is duidelijk geworden dat ze geen duidelijke oorlogsplannen hebben, het is gewoon een bloedbad dat wordt uitgevoerd in de hoop dat het de Palestijnse gewapende groepen tijdens het proces zal verpletteren.

Samengevat heeft Hamas het volgende bereikt:

 • De kwestie van een Palestijnse staat weer op de internationale agenda zetten, tot het punt dat zelfs de VS en het VK hebben aangekondigd dat ze overwegen de staat Palestina te erkennen bij de Verenigde Naties.
 • Het toebrengen van een verbluffende militaire nederlaag aan de Israëlische strijdkrachten.
 • Het uitbreiden van hun achterban in heel bezet Palestina en de Arabische wereld.
 • Het bewijzen van de capaciteiten en kracht van de regionale alliantie van inheemse verzetsgroepen en regeringen, die binnen de Iraanse invloedssfeer vallen.
 • Het ontmantelen van Joe Biden’s poging om Saoedisch-Israëlische normalisatie en een nieuwe handelscorridor door de regio te brengen, iets wat waarschijnlijk absoluut niet zal gebeuren onder de huidige regering, ervan uitgaande dat de Democraten er niet in zullen slagen herkozen te worden.
 • Hebben de beweging voor Palestijnse bevrijding over de hele wereld nieuw leven ingeblazen en hebben van Israël een pariastaat gemaakt.
 • Erin geslaagd zijn om de Israëlische gevangenen vast te houden, wat Tel Aviv zal dwingen om een ruil aan te gaan die de ongeveer 10.000 Palestijnse gevangenen die Israël vasthoudt, zal bevrijden.
 • De Israëli’s ervan zal hebben weerhouden om door te gaan met hun roekeloze agressie tegen de Al-Aqsa moskee. wanneer de oorlog is afgelopen.

Bovenop dit alles zal er ook nog de mogelijkheid zijn, aan het eind van deze oorlog, dat Hamas zal bereiken dat er een einde komt aan de 17 jaar durende belegering van Gaza, door middel van een proces waarin de politieke partij een overeenkomst zal uitwerken met de Palestijnse Autoriteit van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Terwijl Israël niets kan laten zien van zijn genocidale aanval, behalve een eindeloze lijst van oorlogsmisdaden en dode burgers, hebben de Palestijnen de ultieme prijs betaald in de strijd voor vrijheid en hebben ze voor elkaar gekregen waar geen enkele Arabische beweging, groep of regime ooit bij in de buurt is gekomen. Hamas heeft de regeringen van de VS en Israël zwaar gewond achtergelaten. In het geval van Israël heeft het verwondingen opgelopen waarvan het misschien nooit volledig zal herstellen, terwijl de Palestijnen het idee naar voren hebben gebracht dat wat er ook tegen hen wordt gedaan, ze nooit de strijd zullen opgeven om hun thuisland te bevrijden en de vluchtelingen te laten terugkeren.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het imperium vaart een orkaan van consequenties tegemoet in het Midden-OostenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen Israëlische aanval op Rafah kan de vonk zijn die een grotere explosie ontsteekt
Volgend artikelSpontaan herstel – De kracht van het lichaam om te genezen van kanker en chronische ziekten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

43 REACTIES

 1. je wist het op voorhand, dat al die slachtingen op burgers, Vrouwen en Kinderen voorop én hun onovertroffen moed en zelfopoffering een Niet te verslaan volk zou creëren…elk dood kind wordt in 100 maal Haat een Pantser dat ondoordringbaar is…de will voor Rechtvaardigheid..en maak je maar geen illusies een tweestaten oplossing Bestaat Niet/Nooit meer mogelijk trouwens… slapen in hetzelfde bed zal niet lukken..het volk dat zoveel en zolang heeft afgezien is Nooit meer te verslaan…Ps het belachelijke Al..is WAARDELOOS..ik heb het al zo dikwijls gezegd… teveel variabelen kan nooit een strijdbaar volk sturen naar een richting die ze Niet willen…ik zeg wel een Strijdbaar volk waar ook ter Wereld…het echte leven is Hollywood niet hé…🖕🖕

    • Inderdaad, het is nogal dom om iets te boycotten terwijl alles uiteindelijk in hun handen ligt…Vanguard en blackrock enz….. hij moest eens weten!!!arme oprecht

     • Als ik geen joodse sinaasappel koopt maar een Spaanse, dan gaat mijn geld naar Spanje.
      Ik zal geen producten en diensten van Vanguard en blackrock afnemen als ik daar buiten kan, en dat banken er tussen zitten kan ik ook niet wijzigen.
      Maar als U mee zou doen, en met U het Nederlandse volk, zouden er containers in Rotterdam met joodse sinaasappels staan te verrotten.
      Maar ik voel me al gewonnen als ik 1 Joodse sinaasappel kan boycotten. Ik doe iets en dat voelt als een over winning.
      Ik ben niet iemand die de ander veroordeeld op zijn poging ook al met 1 sinaasappel de joden te boycotten, ik heb juist meer respect voor deze mensen. Ik persoonlijk vind het nogal “DOM” als iemand denkt dat als hij niets doet de wereld vanzelf verandert.!

      • Beste Oprecht,
       Een hele mooie en goede reactie.
       Het gezegde gaat dan ook:

       ” verbeter de wereld en begin bij jezelf”
       Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken.

     • Beste Djennis,
      En wat doe jij om in ieder geval binnen jouw mogelijkheden de wereld een klein beetje beter te maken behalve een ander onderuit te halen?

  • Raphael,
   Je zou uit dit bericht hoop moeten halen maar de realiteit zegt dat Bibi, Rafah ook helemaal met de grond gaat gelijk maken en het Westen is in stilte, er was vroeger een tijd dat er een vredesmacht ingreep, ik hoor daar niks meer over, ik leef met het onmenselijke leed mee wat die Palestijnen moeten ondergaan, het is met geen pen te beschrijven, een apartheidsregime en illegale bezettingen, het mag allemaal en nu de genocide voor iedereen te zien!

   • Volgens mij zijn ‘de Nederlanders’ al heel lang slachtoffer van een groep gewetenloze psychopaten die iedereen keihard hersenspoelen. De meeste Nederlanders maken bijna geen kans tegen de machine die alle menselijkheid uit ons wringt zodra we in de baarmoeder een foetus worden. Het pleit ons niet vrij, maar komop… we leven echt in een matrix van leugens en bedrog. Ik heb al meerdere keren getipt en ik doe het nog een keer; kijk de docu Khazarian maffia, the godeaters. De mensheid is voor 99,99% kansloos, alleen een natuurkracht (de waarheid) kan ons nog redden.

    • Je moet eens weten hoeveel sociale druk en hersenspoeling er is in nederland, Waar je je nog niet eens allemaal van bewust bent. Het lijkt op een systeem dat iedereen elkaar in de gaten moet houden en als het nodig is moet corrigeren, zo als in een soort sekte.Hou je je er niet aan wordt je uitgekost uitgelachen,( groeps druk) ben je een loser tegenwoordig heet dat gecanceld toch?. Enkele voorbeelden, je moet praten met een Goois accent zeker geen dialect, (laag opgeleide praten met accent) je moet je wel kleden met de nieuwste mode (juiste kleur en merk en model) zeker niet in je oude kloofie. Allemaal het prikje Je moet wel mee doen aan fake boek ect. betalen met het liefst met je slimme horloge want anders ga je niet mee met de tijd.Je moet je wel letterlijk je eigen dood werken want anders ben je lui en dus een loser en niet geslaagd in dit leven, als het jou niet is gelukt in het leven vertel je de hele wereld over het success van je kinderen, wat heb je in godsnaam te bewijzen. we moeten met zijn allen met pasen naar de meubel winkels naar de high tea met kerst naar het restaurant allemaal een nieuwe keuken badkamer tuin loungeset man cave zonnepanelen en wat kopen op valentijnsdag enz. Allemaal pro regenboog. Afwijkend gedrag wordt niet getolereerd .Die mensen worden op alle mogelijke manieren (tv krant familie vrienden groeps druk gehersenspoeld) De kopjes staan bijna allemaal de zelfde kant op.Dit valt mij steeds meer op als ik na een wat langere tijd weer eens in nederland komt.Ik persoonlijk voel mij steeds verder afstaan van die (zogenaamde ) nederlanders Nog even dan lijkt het een andere planeet voor mij.

     • Aanvulling. Eerste vraag bij een eerste ontmoeting…. Wat voor werk doe je, wat doe je voor de kost Als je zegt niet zo min mogelijk kijken ze je aan alsof ze water zien branden.Met een denkwolk dit staat niet goed op je CV.

      • @BAVIAAN…

       Exact… de westerse mens/wereld is een gehersenspoelde sekte die van conceptie tot graf bijna geen kans maakt om zich ZELF te ontwikkelen. De meeste mensen worden geboren en dan zo snel mogelijk onder hypnose gebracht. En de sekte waarin we geboren worden denkt dat ze de meest superieure mensen ooit zijn… terwijl ze het omgekeerde zijn. De westerse mens is totaal op de kop gedraaid en die westerse mens heeft geen idee waar het leven echt om draait en wie/wat ze ZELF eigenlijk zijn.

       Als je wat afstand neemt of je valt door trauma buiten de sekte, dan bestaat de kans dat je wakker wordt. We worden in die sekte gehouden met angst dat we alleen komen te staan. Onze westerse levens worden puur en alleen gedreven door angst… want waar angst is, is geen liefde en waar geen liefde is wordt alles angst… WIJ ZIJN angst (ego) of liefde.

       Ze houden ons gevangen in angst en de enige remedie tegen angst is liefde. Maar mensen lachen me al jaren, eigenlijk al mijn hele leven uit omdat ik overal over liefde praat. Omdat mensen denken dat liefde niks anders is dan aardig zijn. Terwijl liefde waarheid is die voor de meeste mensen mokerslagen zijn waar ze doodsbang voor zijn… de westerse mens is bang gemaakt voor liefde en het verliezen van liefde… daarom leven we nu in een hel. En Nederland is een van de diepste krochten in die hel. Alleen als je 10jr niet meer meedoet aan de ratrace in Nederland of voor jezelf werkt, dan maak je een kans om jezelf te bevrijden uit de angst sekte die Nederland is.

       Nederland is een zeer duister land… met als gevolg dat hier ook zeer krachtig licht wordt ontwikkeld. Liefde zal ons redden uit de sekte van angst.

        • Als je voor je zelf werkt, ook al ben je zzp er betaal je alleen maar veel belasting. Vaste kosten huur materiaal/gereedschap, btw afdracht, autokosten,leningen, inkoop van goederen die je moet verzenden plus de invoer belasting, loonbelasting.Onder aan de streep blijft er een fractie over van wat je omzet. Hoe meer je werkt hoe meer belasting je betaald aan die verrotte overheid.Ik werk precies genoeg wat ik nodig hebt, en dat is niet veel.

       • Mooi geschreven, Je moet schrijver worden.Het gaat je beter af dan mij. Die zogenaamde superieure Mensen zoeken naar erkenning door hun onzekerheid.Wie wil er nou een loser zijn…. Mij maakt het niet uit wat een anderen van mij vinden.

        • @BAVIAAN…
         ‘Mij maakt het niet uit wat een anderen van mij vinden.’

         De meeste mensen leren dat niet, omdat ze nooit lang genoeg buiten de sekte komen. Als ik met mensr

      • @Vok…
       Als ik om me heen kijk zie ik iedereen hetzelfde doen… eten, drinken, leuke dingen, spullen kopen… consumeren. Als angstige eekhoorntjes verzamelen mensen zoveel mogelijk geld en spullen, maar ze vergeten dat leven niet draait om doen en worden, maar om ZIJN.

       Mensen zijn onbewust, ze staan uit.

        • @Vok…

         De meeste mensen zijn geen mensen, maar geprogrammeerde egoïsten. Ego = angst, een egoïst is dus een sektelid van het geloof in angst. Alles draait om angst angst angst… daarom wil iedereen zo dwangmatig leuke dingen doen, omdat ze op de vlucht zijn voor hun ego, hun angst. Mensen zijn van nature geen angst, het wordt ons aangeleerd om permanent angst te zijn om onze natuurlijke staat van liefde te onderdrukken. Door ons angstig (ego) te houden, blijven we dom en zwak en ongezond.

         We leven in een sekte obv ego/angst. Wie niet bang is, wordt bang gemaakt of verstoten.

     • Beste Baviaan,
      Prachtig, je gaat helemaal los😀
      Ken je die reclame? ” als je maar lang genoeg gewoon blijft wordt je vanzelf bijzonder”.

      Je bent uniek man, net als ik en nog vele anderen.
      En dat maakt de wereld geestelijk kleurrijker.

      • Beste Tigron,
       Het klopt, ik ben geen eenheidsworst.Uniek voel ik me zelf niet,misschien beetje anders. Ik heb me geleerd tot (minstens) tot 10 te tellen voor dat ik mijn mond open doet voor dat ik los gaat. Dan wil er nog misschien iemand luisteren naar mij.Maar bedankt voor je compliment. Die zijn uiterst zeldzaam, maar dat vind ik niet zo belangrijk.

     • Baviaan,
      Ik zit jouw stukjes nu te lezen door een reactie van Tigron, je bent gewoon een vrije geest, ik zelf werk met veel buitenlanders, niet alleen maar wel veelal, ben praktisch opgeleid zoals je dat moet noemen tegenwoordig, niet dat ik er mee zit als mensen op je neer kijken vanwege mijn opleiding want ik heb mij ook ontwikkeld, ik kan alleen maar respect hebben voor jouw eigen mening, dat heb ik zelf ook, ik hou van muziek en dat zijn diverse stijlen maar metal is wel waar ik mij het meeste in thuis voel, in die scene kun je erg vrij voelen en diverse bands zijn geen eendagsvliegen en dat spreekt mij aan, een groet naar jou van mij, welkom hierop de site, het vrije woord voor allemaal, waar vind je dat nog?

 2. Geweld……..ik haat het. Altijd zo geweest. Ik zit er vol mee.
  Als voorbeeld?…….naar rechts afslaan, en dan zo’n agressief inhalertje op rechts, wat in de remmen moet omdat je gewoon invoegt met je knipperlichten aan, en je dan vervolgens achterna komt.

  En jawel hoor……bij de Super gebeuk op je ramen met benige knokkels en een hoop geschreeuw van een zultkop met het grootste gelijk van de wereld, en die je het wel even zullen vertellen.

  Ik verzocht hem nog beleefd niet meer rechts in te halen.

  Blablarechtsinhalenasocialeklootzak………..en meer van dergelijke strekking was het antwoord. Ik noemde hem een idioot…….”blablablanoemjemijeeniduoot”…..en toen ben ik uitgestapt…..heb zijn vraag met volmondig ‘JA’ beantwoord, mijn jas uitgetrokken en gevraagd wat hij nou eigenlijk wou.

  Hij had een bibberende onderkaak. Eigenlijk een beetje zielig.
  Hij deinsde naar achter.

  Wat mij vooral heeft verbaasd……het bleef de halve avond toch hangen. Ik heb voldoende in huis om zo’n sukkel op te frommelen…..het heeft geen enkele zin.
  Stom geboren, suf gewiegd, niks bijgeleerd………zou mijn oma hebben gezegd. Het goede mens had twee wereldoorlogen meegemaakt.

  De enige reden van het waarom van dit schrijven, ligt besloten in het gegeven dat ik, ondanks het feit dat ik absoluut niet bang ben voor zo’n sukkel, ik toch ben opgezadeld met een rotgevoel,……
  door een lulhannes die de moeite niet waard is .

  Dit is micro tov macro, en exact hetzelfde.

  Wanneer houden we op met haten?…..en het enige antwoord wat ik vinden kan……..het begint met mij……met jou…….

  De verkrachters van mijn kind liggen onder zwaar beton. Die worden nooit meer gevonden.

  Het heeft niet geholpen om ook maar iets van de pijn te verdrijven.

  Ik weet niets.

  • Die schreeuwende lulhannes, stom geboren sukkel, suf gewiegd, niets geleerd,
   Mag elke keer kiezen.! voor een nieuw parlement ..!!
   En met de mensen die door bovenstaande asbak is gekozen wordt Nederland geregeerd..!!
   Wanneer komt er is een keer een verbod voor boven staande mensen om deel te nemen aan een vrij democratische samenleving?
   Waarschijnlijk bent U iemand tegen gekomen die ik hier op FN de Bankhangers noem.
   Iemand die de hele tijd met in een hand een fles bier en de ander in een zak ships, onderuit hangend op de bank ligt, en alleen maar naar betaald voetbal kijkt, wat door de overheid met Uw en zijn miljard belastinggeld elk jaar wordt gesubsidieerd.
   De wereld van deze man bestaat uit een paar vierkante meters gras met twee doelen.!

  • Beste Inhetmeer,

   Dankjewel voor jouw openheid in de worsteling in jouw leven, respect daarvoor.
   Zodra wij geboren worden heeft onze ziel gekozen om in dit leven lessen te leren en daarvan geestelijk te groeien.
   Van leuke ervaringen in ons leven leren wij minder dan van vervelende/verschrikkelijke.
   Bedenk dat, alles in ons leven een reden heeft, of wij dat nu achterhalen of niet.
   Met verstandelijke beredenering is het meestal moeilijk om de diepere reden te doorgronden.

   Kijk eens diep in jezelf en vraag jezelf af hoe je de ervaringen die je hebt moeten beleven op een positieve manier kunt gebruiken in jouw verdere leven.

   Ikzelf heb eveneens ervaringen in mijn leven gekregen waardoor ik flink gefrustreerd door ben geraakt voor een hele tijd.
   Uiteindelijk ben ik hulpverlener geworden voor jaren, om anderen te helpen met hun ellendige ervaringen.

   Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik met mijn shit ervaringen anderen weer op de poten kon krijgen waardoor ze de draad weer konden oppakken.
   Mijn ervaringen werden niet minder, ze bleven in mijn geheugen.
   De toepassing van mijn ervaringen om anderen te helpen gaven voor mij voldoening en zingeving.

   Ga eens een paar uur met gesloten ogen zitten en zoek eens diep in jezelf wat jouw doel is in dit leven en waarom jij de ervaringen hebt gekregen, zonder mitsen en maren en zonder ego die een mogelijke ontdekking in jouw zelf zou kunnen beïnvloeden.

   Dit advies is niet uitsluitend voor jou.
   Ook jouw dochter en alle andere mensen zouden dit kunnen doen.

   ” De beste kennis is zelfkennis “

  • Ik begrijp wat je bedoeld met dat klote gevoel.Ik kan ook nog al heftig reageren in dat soort situaties, en ben dan ook de hele dag van slag door zo’n idioot.Allemaal van dat alleen op de wereld ego typetjes.

   • Tip;
    Tel NIET tot tien… maar adem tot tien. Je focust dan je gedachten (waar de stress begint) op je lijf en dat onderbreekt je patroon. Oefen dat tellen van je ademhaling veel en je zult langzaam rustiger en rustiger worden tot je niet meer laat meeslepen in een lage vibratie.

 3. Het vuile, smerige hypocriete Zgn democratische Westen. Wat een verschrikkelijk politieke bende is het toch. Hoe kun je een land steunen dat zoveel ellende aanricht.
  Mijn moeder zei vroeger: de joden hebben in Amerika een heel grote invloed. Als klein jochie begreep ik daar niets van. Maar nu wel. Geld is macht, geld maakt “ goed” wat krom is en daarom kijken zoveel landen, regeringen, burgers de andere kant op. Er ligt voor de kust van Gaza een grote gasbel, dus…. Ja hoor, daarom pang, pang…
  Net als nu bij de waanzin in dat corrupte Oekriland, dat alleen maar een proxy oorlog is van de usa tegen Rusland om de grondstoffen in te kunnen pikken. Het volk daar wordt compleet opgeofferd voor de usa belangen en ook nu zijn de westerse regeringen en Brussel zo ontzettend hypocriet. Streef verdomme naar vrede, drijf handel met elkaar. Dan bouw je iets op ipv deze moordpartijen.
  Het is toch geen wonder dat steeds meer landen de rug naar het westen keren. De tijd van overvallen, leegroven en in chaos achterlaten is voorbij voor het Westen. Een kat in het nauw…. (Vul zelf maar in), En dat ook naar haar eigen burgers.

 4. Dit las ik net: “De Belgische geriater Yerma Coppens is tegen Het Nieuwsblad duidelijk. Over Biden en ook over Trump die 77 is. “Dit is een job die topvorm vereist en op deze leeftijd kun je niet in topvorm zijn. Dat is een gegeven. Het presidentschap is een job die veel stress geeft en om continue beschikbaarheid, grote daadkracht en snelle beslissingen vraagt. Maar daar is het lichaam op die leeftijd niet meer op gebouwd.” “In de Democratische partij wordt in paniek naar een vervanger gezocht voor Biden.”

  Waar ik meteen aan dacht: “ze proberen mensen nu over te halen om toch niet op Trump te stemmen, ondanks zijn populariteit. Vanwege zijn leeftijd en mogelijke gezondheidsklachten in de komende 4 jaar.” Blijkbaar vertrouwen ze niet meer op de Dominion stemmachine …

  • Nobodyisperfect,
   Het er voor mij allang niet meer om of het Trump of Biden zal worden die men kiest, zowel Trump als Biden zijn een pop, die pop valt onder de mensen die echt de beslissingen maken, de geheime macht die boven de President staat, Biden of Trump betekenen niks, een omhulsel, John F.Kennedy en Robert Kennedy probeerden als gekozen Presidenten de toen ontstane geheime macht boven de President te voorkomen, beiden werden vermoord, dit zijn feiten en Ron Swart zal er wel weer inkomen met zijn verhaal dat die familie Kennedy van de elite waren en fout, zij probeerden een macht die in oprichting was, die deep state te ontmaskeren en voorkomen en betaalden daarvoor met hun leven, tot nu toe heb ik geen enkele Amerikaanse Presidenten gezien zowel van de Democraten of de Republikeinen die zoiets deden of probeerden, allemaal nobody’s althans voor mij dan, dit is mijn mening mooier kan ik het niet maken, voor velen in Nederland is de VS een voorbeeld, nou voor mij niet hoor, een despoot, maar de wereld is aan het veranderen en daar is mijn hoop op, niet van Europa of de VS, maar Afrika, het Aziatische deel en natuurlijk delen van Zuid-Amerika of de Russen, net als in de 2e wereldoorlog is Rusland de leider van het verzet!

 5. Misschien is het mogelijk iets meer belangstelling te tonen voor elkaars mening. Alles wat de ether, onze gezamenlijke ruimte binnen komt, blijft hangen, iets om aandacht voor te hebben wellicht?
  Ik vind het verbazingwekkend hoe ook mensen hier zich ..af-reageren….dwz. ik denk dat dat het is. Liefde zegt ons, dat een ieder onze broeder en zuster is, nietwaar? voor de wet gelijk, dus stemrecht voor een ieder, in de economie elkaars gezamenlijke belangen dienend, in broederschap en in de vrije in te vullen ruimte een ieder ruimte gevend voor cultuur, scholing enz. Een mooie zindag gewenst………..

  • Beste Joseph,
   Op internet schrijven met hoofdletters wordt gezien als schreeuwen.
   Het geeft ook een opdringerige indruk.
   daar hebben de meeste mensen de afgelopen jaren hun neus van vol gekregen.

 6. Iets van geheel andere orde….

  Natuurlijk willen Israël en de VS doorgaan met hun oorlog voering en de tunnels vernietigen.

  Ze zijn als de dood voor de waarheid die hieruit naar boven zal komen en alles te maken heeft met misbruik van baby”s en jonge kinderen, orgaanhandel en adrenochrome, hun grote voorraad aan financiën en vooral ook bestiale genoegens.

  Maar het zal boven water komen en het zal wereldwijd bekend worden, evenals het gegeven dat onder tal van kerken, banken, gerechtsgebouwen, regeringsgebouwen, koninklijke paleizen etc. etc. een enorm netwerk van onderaardse tunnels loopt, met dezelfde doelstellingen.

  Ik kan werkelijk niet wachten op het moment dat dit allemaal aan het licht komt. Het zal alle schuldigen opruimen en heel veel vrijheid en ruimte scheppen voor de bevolking op deze prachtige planeet en vooral….. onze kinderen zullen weer veilig zijn, terwijl er nu 4 miljoen per jaar verdwijnen en gemarteld en geofferd worden op vreselijke wijze voor de doelen en ter bevrediging van de satanisten…

  Geen bewapening meer, geen misbruik meer, geen martelingen meer, geen doden meer, doch Liefde, Onderling Respect, Balans en Harmonie en Vrede vanuit deze positieve gegevens. Moge deze creativiteit uit alle ellende geboren worden, voor altijd en eeuwig!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in