De toekomst van de mensheid zal worden beslist op een slagveld in Oekraïne. Dat is niet overdreven. Het conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland zal bepalen of de mondiale economische integratie zich zal uitbreiden binnen een zich ontwikkelend multipolair systeem of dat de “op regels gebaseerde orde” erin zal slagen elke tegenstander van haar westerse model te verpletteren. Dit is wat er nu in Oekraïne gebeurt. In alle recente regeringsdocumenten over de nationale veiligheid worden Rusland en China als de grootste bedreigingen voor de Amerikaanse hegemonie beschouwd. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit korte fragment uit het rapport van de Congressional Research Service uit 2021, getiteld Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress:

Het Amerikaanse doel om de opkomst van regionale hegemonen in Eurazië te voorkomen… is een beleidskeuze die twee oordelen weerspiegelt: (1) dat gezien de hoeveelheid mensen, middelen en economische activiteit in Eurazië, een regionale hegemoon in Eurazië een machtsconcentratie zou vertegenwoordigen die groot genoeg is om vitale Amerikaanse belangen te bedreigen…

Vanuit een Amerikaans perspectief op grootschalige strategie en geopolitiek kan worden opgemerkt dat de meeste mensen, middelen en economische activiteiten van de wereld zich niet op het westelijk halfrond bevinden, maar op het andere halfrond, met name Eurazië. In antwoord op dit fundamentele kenmerk van de wereldgeografie hebben Amerikaanse beleidsmakers de afgelopen decennia als kernelement van de Amerikaanse nationale strategie gekozen voor het voorkomen van het ontstaan van regionale hegemonen in Eurazië. (“Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress“, US Congress).

Dat vat het buitenlands beleid van de VS in een notendop samen: “de opkomst van een regionale hegemoon voorkomen”, ten koste van alles. Bekijk nu deze samenvatting van de Amerikaanse nationale defensiestrategie voor 2022 door Andre Damon op de World Socialist Web Site:

Deze documenten, die niet serieus zijn besproken in de Amerikaanse media, maken de fundamentele onwaarheid duidelijk dat de enorme militaire opbouw van de VS dit jaar een antwoord is op “Russische agressie”. In werkelijkheid, zo denken de oorlogsplanners van het Witte Huis en het Pentagon, zijn de enorme verhogingen van de militaire uitgaven en de plannen voor een oorlog met China het gevolg van “dramatische veranderingen in de geopolitiek, de technologie, de economie en onze omgeving”.

Deze documenten maken duidelijk dat de Verenigde Staten de economische opkomst van China zien als een existentiële bedreiging, waarop moet worden gereageerd met de dreiging van militair geweld. De Verenigde Staten zien de onderwerping van Rusland als een kritische opstap naar het conflict met China.” (“Pentagon national strategy document targets China”, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Deze twee uittreksels zijn geenszins een volledige samenvatting van de doelstellingen van het buitenlands beleid van de VS, maar ze zijn een behoorlijk effectieve schets. Conclusie: de oorlog in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. De duidelijk geformuleerde strategische doelstellingen van Amerika zijn als volgt: Rusland verzwakken, zijn leider ten val brengen, de controle over zijn enorme natuurlijke hulpbronnen overnemen en vervolgens China in toom houden. Eenvoudig gezegd is de escalerende agressie van Washington in Oekraïne een Weesgegroetje om de opkomende economische machtscentra in toom te houden en zo zijn tanende positie in de wereldorde te behouden, schrijft Mike Whitney.

Dit is de geopolitieke schaakwedstrijd die wordt gespeeld onder het mom van “een oorlog tegen de niet-uitgelokte agressie van Rusland”. De mensen moeten zich niet laten misleiden door dat absurde bedrog. Deze oorlog is uitgedacht als een wanhopige poging van de Verenigde Staten om hun wegkwijnende mondiale hegemonie te verdedigen. Dat is waar het in Oekraïne allemaal om draait. Het is een botsing tussen de oorlogszuchtige westerse oligarchen die een wurggreep hebben op de westerse media en het politieke establishment, en de opkomende economieën die het marktsysteem gebruiken om hun grondstoffen en geproduceerde goederen te koppelen aan landen over de hele wereld via “snelle” infrastructuur en coöperatieve ontwikkeling.

  VK maakt zich op om de rode lijn te overschrijden die de VS niet durven te overschrijden

De vraag die iedereen zich dus moet stellen is deze: wilt u meer economische integratie, lagere prijzen, meer gedeelde welvaart en minder oorlog of nog eens 80 jaar lastige en willekeurige sancties, kleurgecodeerde revoluties, regimewisselingsoperaties, genocidale interventies en oorlogsvoering met biowapens (Covid-19)? Wat wilt u?

Misschien bent u een van de miljoenen Amerikanen die geloven dat China een vijand is van de Verenigde Staten. Misschien bent u zich ook niet bewust van de rol die de VS hebben gespeeld bij het ontstaan van het moderne China. Hier is een vraag voor u: hebben de VS en westerse bedrijven hun activiteiten massaal naar China verplaatst om te ontsnappen aan de hoge productiekosten in de VS?

Antwoord: Ja, dat deden ze.

En hebben ze westerse arbeiders verraden omdat ze niet wilden dat een eerlijk loon hun buitensporige winstgevendheid in de weg zou staan?

Antwoord: Ja.

En hebben ze hun bedrijven geoffreerd, de productie van hun producten uitbesteed en er alles aan gedaan om winnaars te worden, terwijl ze westerse arbeiders beroofden van de mogelijkheid om een fatsoenlijk loon te verdienen, zodat ze eten op tafel konden zetten?

Antwoord: Dat hebben ze zeker gedaan.

Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor de opkomst van China?

Antwoord: westerse bedrijven zijn verantwoordelijk. Als Amerikanen iemand de schuld willen geven, geef hen dan de schuld!

Maar nu zijn de bedrijfsmandarijnen en andere elites ongelukkig met China omdat China hen niet toestaat de controle over hun markten, financiële systeem en valuta over te nemen, zoals ze in Amerika hebben gedaan. Dus nu willen diezelfde meedogenloze bedrijven dat wij een oorlog uitvechten met het monster dat zij hebben gecreëerd?

Ziet u dat? Ziet u dat de niet aflatende provocaties tegen China niets te maken hebben met de nationale veiligheid of de belangen van de VS? Wij worden bij de neus genomen om te vechten en te sterven voor de kaders van de vraatzuchtige westerse oligarchen die China hebben uitgekozen als het volgende doelwit van hun grote plunderoperatie.

Maar laten we het verleden even vergeten en ons richten op de toekomst, want daar gaat het toch om?

Welnu, welk land heeft een meer “positieve visie” op de toekomst: China of de Verenigde Staten?

Hebt u ooit gehoord van China’s Belt and Road Initiative, het gigantische infrastructuurplan van meerdere biljoen dollar dat de kern vormt van China’s buitenlands beleid? Het is het grootste infrastructuurprogramma in de geschiedenis en meer dan 150 landen hebben al in het plan geïnvesteerd. Het is een ontwikkelingsgericht project dat de connectiviteit moet vergroten door middel van hogesnelheidstreinen, scheepvaartroutes en havens, wolkenkrabbers, spoorwegen, wegen, bruggen, luchthavens, dammen, elektriciteitscentrales en spoortunnels. Door de snelheid van reizen te verhogen zullen de producten en koopwaar van China sneller op de markten aankomen, wat meer welvaart oplevert voor China zelf en voor de andere betrokken landen. En vergeet niet dat de BRI landen over de hele wereld met elkaar zal verbinden in een hogesnelheidssysteem dat niet vereist dat de deelnemers een specifiek economisch model volgen dat door Peking wordt gedicteerd. Met andere woorden, het Belt and Road Initiative is vrijemarkteconomie zonder politiek. Het is een “win-win”-situatie voor iedereen, een garantie voor wederzijdse welvaart zonder politieke manipulatie, dwang of uitbuiting.

  Waarom vertelt Kiev eindelijk de waarheid over het Oost-Oekraïense front?

De corrupte oligarchen die de VS besturen, kunnen zich niet eens een project van deze omvang of dit potentieel voorstellen. In feite kunnen zij niet eens genoeg geld bijeenbrengen om de treinen in Amerika op de rails te houden. De winsten die deze miljardair-parasieten uit hun activiteiten halen, komen steevast voort uit het terugkopen van aandelen, belastingontduiking en andere slinkse, schuldbelovende ponzi-zwendel waar niemand baat bij heeft en die alleen maar meer rijkdom van het land naar hun eigen uitpuilende bankrekeningen verschuift. Het land bestelen zou natuurlijk al erg genoeg zijn, maar nu zien we hoe deze zelfde klasse van onverlaten zich heeft gevestigd op de volksgezondheid als middel om hun politieke macht te vergroten, zodat ze repressieve, politiestaatmaatregelen kunnen opleggen die de vrijheid van de hele bevolking sterk beknotten. Kortom, ze willen absolute sociale controle en ze zullen niet ophouden tot ze die krijgen.

Waar is de “positieve visie” in dit gedrag?

Die is er niet. Amerika was vroeger een land van ideeën, idealen en visie. Nu is het een door oligarchen geleid detentiecentrum waarin alle hoop op de toekomst meedogenloos is uitgedoofd door een handvol miljardairs.

In het geval van China kunnen we ons tenminste een betere, meer welvarende wereld voorstellen, die onderling verbonden is en toegankelijker voor iedereen. Maar hoe zit het met de Verenigde Staten? Moeten wij geloven dat een oorlog in Oost-Europa ons leven zal verbeteren? Moeten wij geloven dat de enige manier om “aan de top te blijven” is door alle anderen naar beneden te duwen? Wordt er van ons verwacht dat we China en Rusland haten, zelfs als onze eigen regering 80 miljoen van ons demoniseert omdat we op de verkeerde presidentskandidaat hebben gestemd of omdat we de terroristen die onze steden verbranden en plunderen niet steunen, of omdat we geloven dat de mensen in Oost-Palestina onze steun en hulp meer verdienen dan de nazistische stormtroepen in Kiev?

Feit is dat onze leiders zich niet kunnen voorstellen dat zij publieke middelen besteden aan een gigantisch onderling verbonden infrastructuurproject als de BRI, omdat dat minder winst voor henzelf zou betekenen. Dus hebben ze besloten het te vernietigen, net zoals ze Nord Stream hebben vernietigd. Lees maar eens de persrecensies over dit baanbrekende project. Westerse journalisten kunnen er geen “goed woord” over zeggen. Een uitgestrekt gebied in het centrum van Amerika werd op duivelse wijze bestookt met vinylchloride, butylacrylaat en isobutyleen, maar de westerse media bekritiseren liever China’s ambitieuze BRI-project dan dat ze hun betaalmeesters ter verantwoording roepen.

Dezelfde regel geldt voor Rusland. Het Biden-team en hun rijke bondgenoten willen geen nauwere betrekkingen tussen Duitsland en Rusland, want nauwere betrekkingen betekenen meer welvaart voor beide landen, en dat kan Washington niet hebben. Zo heeft Washington het probleem opgelost. Het duwde Duitsland en Rusland naar beneden zodat de VS aan de top kon blijven. Wie ziet dit niet?

Het Belt and Road Initiative daarentegen biedt een positieve visie op de toekomst, een idee waar de meerderheid van de wereld achter staat. Het zet ons op weg naar een onderling verbonden wereld waarin mensen hun levensstandaard kunnen verhogen, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap en kunnen genieten van hun eigen cultuur en tradities zonder bang te hoeven zijn voor sancties, opsluiting of bombardementen. Dit is een fragment uit China’s Global Times:

Het door China voorgestelde Belt and Road Initiative (BRI) is al een goed ontvangen internationaal publiek goed geworden en een belangrijk platform voor internationale samenwerking…

“BRI overstijgt de verouderde mentaliteit van geopolitieke spelletjes en creëert een nieuw model van internationale samenwerking. Het is geen exclusieve groep die andere deelnemers uitsluit, maar een open en inclusief samenwerkingsplatform. Het is niet alleen de solo-inspanning van China, maar een symfonie uitgevoerd door alle deelnemende landen …..

Sinds het Belt and Road Initiatief (BRI) in 2013 werd voorgesteld, is het initiatief altijd ontwikkelingsgericht geweest, en er zijn consequente inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat het aan hoge normen voldoet, duurzaam is en gericht is op mensen…..

In augustus had China’s goederenhandel met landen die deelnemen aan het BRI ongeveer 12 biljoen dollar bereikt en de niet-financiële directe investeringen van het land in die landen overschreden de 140 miljard dollar. … Tegen eind 2021 hadden Chinese bedrijven 43 miljard dollar geïnvesteerd in de bouw van economische en handelssamenwerkingszones in BRI-landen, waardoor meer dan 340.000 lokale banen werden gecreëerd, zo blijkt uit officiële gegevens …

China staat open voor deelname van andere landen en regio’s aan het BRI en overweegt aansluiting te zoeken bij infrastructuurinitiatieven van andere landen om de wereld meer collectieve goederen van goede kwaliteit te bieden… China hoopt de handen ineen te slaan met alle partners om de ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen … en benadrukt dat China streeft naar wereldwijde verbinding in plaats van versnippering, naar wederzijdse openstelling in plaats van het sluiten van deuren, naar wederzijdse integratie in plaats van zero-sum games. (“BRI remains open, inclusive for all, transcends the outdated mentality of geopolitical games“, Global Times)

Wat is het project onder Amerikaanse leiding dat het Belt and Road Initiative evenaart?

  De 3 Oorlogen van de Apocalyps komen gevaarlijk dichtbij

Dat is er niet. De VS trekt meer dan 1 triljoen dollar per jaar uit voor dodelijke wapens en oorlogvoering, en nog eens triljoenen om de banksters van Wall Street te redden, en nog eens triljoenen om alle bedrijven in het hele land te sluiten die gedwongen werden te voldoen aan de dictaten van miljardair-elites die de bevolking wilden injecteren met hun giftige smurrie, maar nul voor een mondiaal infrastructuurproject dat de wereldbevolking vreedzaam dichter bij elkaar zou brengen door middel van handel en recreatie.

Niemand zegt dat China perfect is, althans, ik niet. Ik wil ook niet in China wonen. Dat wil ik niet. Ik ben een Amerikaan en ik ben van plan hier te sterven.

Maar ik ben niet blind. Het is gemakkelijk te zien dat deze oorlog met Rusland niets te maken heeft met “niet-uitgelokte agressie”. Dat is slechts een rookgordijn dat wordt gebruikt om het echte doel te verbergen, namelijk het behoud van Amerika’s wereldwijde hegemonie. Wat we nu moeten doen, is eerlijk analyseren “wat er gebeurt”; proberen te begrijpen “waarom het gebeurt”, en vervolgens uitzoeken wat het resultaat zal zijn als de Verenigde Staten zegevieren. Met andere woorden, willen we een door oligarchen gecontroleerd systeem in stand houden dat Rusland verplettert, China insluit, Europa uithongert van de energie die het nodig heeft, het Belt and Road infrastructuurplan saboteert en hetzelfde mislukte beleid versterkt dat ons Afghanistan, Libië, Syrië en Irak heeft gebracht?

Willen we dat? Wilt U dat?

Het Amerikaanse volk wil dat zijn regering samenwerkt met andere landen om een welvarender en vreedzamer wereld te creëren. Ze willen geen nieuwe wereldorde en ze willen zeker geen Derde Wereldoorlog.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Verplettering van het Oekraïneproject van de hegemon VSVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSchrödingers Rusland-paradox
Volgend artikelWie vertrouwt u?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

 1. Operatie Z gaat als een trein, niet meer gehinderd door buitenlandse huurlingen van PMC Mozart

  PMC “Mozart” faalde in Oekraïne vanwege alcohol verslaving en stripclubs in Kiev – The New York Times

  Het artikel meldde dat de oprichter van het bedrijf, Andrew Milburn, zijn ondergeschikten vertelde dat “de groep dood is”. Een van de redenen voor het beëindigen van de activiteiten waren financiële moeilijkheden.

  In het begin wist PMC “Mozart”, dat was opgevat als tegenwicht voor PMC “Wagner”, meer dan $ 1 miljoen op te halen met donaties. Maar toen begonnen de fondsen op te raken en als gevolg daarvan begonnen de huurlingen te deserteren. Veel strijders bleken zeer problematische mensen te zijn met gevechtservaring in combinatie met psychische stoornissen. Volgens de auteur van het artikel, Jeffrey Gettleman, werden ze aangetrokken door stripclubs, bars en online dating in Kiev.

  https://t.me/intelslava/44009

 2. “Deze documenten maken duidelijk dat de Verenigde Staten de economische opkomst van China zien als een existentiële bedreiging, waarop moet worden gereageerd met de dreiging van militair geweld.”

  Ergens paradoxaal omdat het juist de VS is geweest die op de eerste rij stond om China in een absolute economische grootmacht te laten veranderen. Niet dat ik daar overigens rouwig om ben want de vijand van mijn vijand is mijn vriend.

  • Niet de VS maar de Deep State/ cabal/ illuminati heeft veel, zo niet alles uit de kast om communistisch China op het schild te hijsen ten koste van ‘het vrije westen’. Prominent Deep Stater David Rockefeller (1915 – 2017) vond het sinds 1949 o.l.v. Mao Zedong (1893 – 1976) staande China een geweldig sociologisch experiment en hij kwam graag & frequent langs om de ‘vooruitgang’ zelf in ogenschouw te nemen.

   • Triest om te vernemen dat bijna elk land volledig door de Deep State gecontroleerd wordt alhoewel dat in geval van Hongarije een stuk minder is.

 3. Kan ook nu alleen maar reageren met te zeggen dat we zullen zien wie er gaan winnen, hoop dat de multipolaire landen het tij gaan keren, het is de hoogste tijd om de VS te dwarsbomen, na al dat leed wat zij veroorzaken wereldwijd!

 4. Ik vrees dat het te laat is om de Amerikaanse TITANIC nog te redden.
  ALLEEN wanneer het land spontaan uit elkaar valt doordat er staten vertrekken uit de US en het geheel vanzelf minder machtig wordt, wordt hun wereldwijde TERREUR vanzelf minder .
  Een ander feit is dat de hele wereld nu bekend is met hun terroristische acties en hun oorlogs-gestook, waardoor ze op den duur ook zullen te maken krijgen met een teneur van “IEDEREEN TEGEN DE US”.
  Niemand lust hun bemoeienissen nog.
  Daarnaast wordt nu al de PETRODOLLAR afgeschaft en hun militaire hegemonie staat op instorten (NAVO).
  Het is simpelweg te laat en de schade is wereldwijd te groot om zomaar te kunnen vergeven !
  Als de USA wil blijven bestaan in z’n huidige vorm zal het zich moeten verantwoorden voor al zijn desastreuze daden vanaf WO2 en dienovereenkomstig schadevergoedingen betalen.
  Dit is uiteraard NIET MOGELIJK, bovendien niet iets waar het gewone Amerikaanse volk 100% schuld aan heeft.
  DUS, hoe je het ook draait of keert. De USA IS STERVENDE !
  Uiteindelijk kan er zelfs wereldwijd door de voltallige VN (of uiteraard een nieuwe en eerlijker opvolger) een REGIME CHANGE met bijbehorende OPSPLITSING van het land in kleinere delen (gecontroleerd door de gehele rest van de wereld) worden opgelegd.
  Dit is den letterlijk:
  WIE EEN PUT GRAAFT VOOR EEN ANDER, VALT ER MEESTAL ZELF IN. (dit is zeker van toepassing wanneer de put-graver zo uitermate arrogant is en aan volkomen zelfoverschatting lijdt)
  Hopelijk zakt het gewoon als een pudding in elkaar, zoals ook de hele NAVO-organisatie.
  RIP USA !

  • Het uiteenvallen van de vs is niet ondenkbaar. Het aantal stemmen in Californië en in Texas, om zich van de vs af te splitsen, neemt langzaam toe.

  • Ik ben er een voorstander van om het plan van Amerika om Rusland in drie beheersbare delen op te splitsen van toepassing te laten worden op Amerika zelf.
   Ook al het geroofde goud moet terug naar de oorspronkelijke eigenaren.
   Maar laten we niet vergeten dat ook het Amerikaanse volk tot op het bot misbruikt en belogen is.

 5. Ondertussen weten we dat allemaal al een tijdje. De kernvraag is: wie is de actor die hier “de Verenigde Staten” wordt genoemd? Zijn dat de Amerikaanse mensen die in steden en op landerijen wonen en waar een groot deel kampt met de armoedegrens? Neen dus. We moeten kijken naar 1) de driehoek Washington/London/Israël want er is een duidelijk verschil tussen deze en de vazallanden 2) herkenbare definiëring die bij vele hoofdactoren gemeenschappelijk zijn, nu, maar ook doorheen de laatste honderd jaar. Het gaat niet alleen om de politiekers, maar ook van diegenen die de lijnen uitzetten bij pers, media en bancaire wereld.
  Deze overdenking is belangrijk als men hoopt dat de huidige spanning wel zal wegebben in plaatst van een knetterende wereldoorlog.

   • Neen, dat geloof ik niet. De Katholieke Kerk is hier door de Vrijmetselarij uitgeschakeld. De Paus heeft het zelf aangedurfd betreffende Oekraïne de Navo te vergelijken met Blaffende Honden voor de poorten van Moskou, de deugniet… wat hem zuur is aangerekend in onze pers.

    • Pope Francis praises ‘brave’ Ukrainians and decries the ‘cruelty’ of Russian troops, but says the situation is not black and white.

     Pope Frances condemned “the ferocity, the cruelty of Russian troops”; said “we must not forget the real problems if we want them to be solved”; and included the arms industry among the factors that provide incentives for war.

     “It is also true that the Russians thought it would all be over in a week. But they miscalculated. They encountered a brave people, a people who are struggling to survive and who have a history of struggle,” he said in the transcript of the conversation, published by the Jesuit journal La Civilta Cattolica.

     https://www.aljazeera.com/news/2022/6/14/pope-francis-says-war-in-ukraine-perhaps-in-some-way-provoked

    • uitgeschakeld ? Snapt u niet dat ze allemaal samenwerken ?

     Waarom komen al die vrijmetselaartjes dan naar vaticaanstad en zitten ze op hun knietjes en kussen de ring van de paus ?

     • Zit je niet wat in overdrive door de folklore en oude traditie van de Zwitserse Garde te associëren met de hedendaagse banksters ? Rome heeft geen macht meer, maar invloed en gezag bij volgelingen vooral in de Derde Wereld. Ook de vrijmetselaars zijn nog wel opgevoed in hun omgang met het nodige respect en beschaafde gedrag tegenover hun tegenstander.

      • https://m.facebook.com/media/set/?set=a.650654891639488

       The Vatican in Rome:
       Vatican’s assets include massive investments by Rothschild in the UK, France and the U.S., billions of shares in oil and weapons companies like Shell and General Electric, Bethlehem Steel. The Vatican is the world’s largest owner of private property and its gold reserves are stored by the Bank of England and the U.S. Federal Reserve Bank… The flag in Washington’s District of Columbia has 3 red stars, each symbolizing a city state within the three city empire. The three city empire consists of Washington D.C., London, and Vatican City. London is the corporate center of the three city states and controls the world economically. Washington’s District of Columbia city state is in charge of the military, and the Vatican offers spiritual guidance. The constitution of the district of Columbia operates under a tyrannical roman law known as lex fori, which in no way resembles the U.S. constitution. When congress passed the act of 1871, it created a separate corporate government for the District of Columbia. This allowed the District of Columbia to operate as a corporation outside the constitution. If you take a moment to study some signed treaties and charters between the United States and Britain, you will find that the United States has always been a British crowned Colony. In 1606, King James (yes, the King James who revised the bible) signed the charter of Virginia. The charter granted Americas British forefathers a license to settle and colonize America. The charter also guaranteed future kings and queens of England would have sovereign authority over all citizens and colonized land in America.

 6. Het was in de constitutie van amerika ingesloten dat ze vrede zou bewarrn, vrede zou brengen, vrede zou behouden, in eigen land en in elk ander land vd wereld.
  Maar al snel reisde rothschild af naar amerika om de constitutie te vernietigen en van de natie een corporate staat maakte.
  De Clinton of een waarnemend acteur of cloon daarvan werd gedwongen door de goede krachten om een papier te ondertekenen waardoor de lange strijd begon de weg terug
  Naar de constitutie van de VS.
  Een moment waar we nu dichtbij zijn.
  Amerika heeft een onontgonnen kwaliteit voor zich en dst is zelfzorg!! En zelfvoorzienendheid.
  Het is daar waarmee deze natie zijn contacten met overzee waar kan opbouwen tot een menselijke staat!
  Inderdaad de val van The Biden is het sein dat het zover is.
  Ik zie er echt naar uit. Na 70 jaren bevrijd ye zijn van deze bezetter en vernietiger van souvereiniteit van andere landen.

 7. Zelensky krijgt het nu wel heel hoog in zijn bol.

  ‘Zelensky zegt dat Oekraïne voorbereidingen treft om de Krim aan te vallen’

  ‘De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vrijdag dat Oekraïne zich voorbereidt op aanvallen om de Krim te heroveren door nieuwe militaire eenheden te vormen en troepen te sturen om in andere landen te trainen.’

  “Er zijn militaire stappen en we bereiden ons erop voor. We zijn er mentaal klaar voor. We bereiden ons technisch voor: met wapens, versterkingen, de vorming van brigades, in het bijzonder de aanvalsbrigades, van verschillende categorieën en aard”, zei Zelensky op een persconferentie, volgens het Oekraïense persbureau Ukrinform.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-says-ukraine-preparing-attack-crimea

 8. USA is economisch, sociaal, moraal dood.
  Productie is in China.
  USA is een derde wereld land, met militaire en andere stuiptrekkingen.
  Wat er over is van het leger stelt niet veel voor; de hight tech (ultra sonicraketten e.d.) blijven achterwege.

  Economisch moeten ze het hebben van de export van lpg, en van de militaire productie; dat heeft alleen de kans bij grootschalige oorlogen, en als europa failliet is; dat is ook de reden dat ze Nordstream 2 opbliezen.

  Hun scholing is syteem is slechter dan waardeloos; 20% van de bevolking is analfabeet, 20% is arm.
  Van de negers groeit 72% van de koters op zonder vader in huis.

  Dat is ook de achterliggende reden dat ze zo de pest in hebben dat Rusland zich niet laat provoceren tot een conventionele WO3, maar als het niet anders kan, per special delivery een paar grote boems naar USA zal sturen.

  De dollar als mondiale betaal eenheidloopt ten einde; zal vervangen worden door een goud gedekte munt.

  Wat werd gebruikt tegen Rusland, za Rusland welverdiend rijk maken.

   • Gelukkig maar !
    Jammer dat het idee van een vrije samenleving mee de schroothoop op gaat.
    Maar de USA hebben GEEN ENKEL RECHT meer om te blijven voort modderen met hun bevoorrechte financiële en militaire status (dat geldt nu ook voor de hele bevolking, wanneer de intelligentsia van een volk/land zo weinig kritisch ingesteld is tegen de eigen leiders !).
    RIP USA !

     • Dat begrijp ik net zo goed als U mijn vriend !
      Alleen; waar moet je beginnen met het opkuisen, als dat nog mogelijk is natuurlijk.
      Met alle begrip maar ik LEES uit uw kommentaar op het mijne een afschuwelijk PESSIMISME i.d.v. een onvermijdelijkheid.
      Alle begrip hiervoor versta me niet verkeerd.
      Maar ik weiger me daar bij neer te leggen.
      Het ga je goed overigens.
      We zitten zelfs in hetzelfde kamp als ik me niet vergis.

 9. Tijd voor diplomatie?

  ‘Westerse leiders geven privé toe dat Oekraïne de oorlog niet kan winnen’

  ‘Westerse leiders vertelden de Oekraïense president Volodymyr Zelensky privé dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland niet kan winnen en dat het dit jaar vredesbesprekingen met Moskou moet beginnen in ruil voor nauwere banden met de NAVO.’

  ‘The Wall Street Journal, die rapporteerde over de privé-opmerkingen aan Zelenksy, zei:
  ‘We blijven herhalen dat Rusland niet mag winnen, maar wat betekent dat? Als de oorlog lang genoeg met deze intensiteit doorgaat, zullen de verliezen van Oekraïne ondraaglijk worden’, zei een hoge Franse functionaris.’

  ‘En niemand gelooft dat ze de Krim kunnen heroveren.’

  De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vertelden Zelensky eerder deze maand tijdens een diner in het Élysée-paleis dat hij vredesbesprekingen met Moskou moet overwegen, meldde de Journal.’
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/western-leaders-privately-admit-ukraine-cant-win-war

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in