Tegenwoordig worden we vaak geconfronteerd met een moeilijke situatie. Er komen vraagstukken aan de orde over technische onderwerpen. Wordt de wereld bedreigd door de “opwarming van de aarde” of is dit bedrog? Zijn de zogenaamde Covid-vaccins goed of slecht voor u? Verschillende “deskundigen” hebben verschillende meningen. Hoe beslissen we welke we moeten geloven? schrijft Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Een van de belangrijkste manieren om deze vraag te beantwoorden is te kijken naar de verborgen agenda van de mensen die een bepaald programma promoten. De “deskundigen” die de opwarming van de aarde prediken, willen bijvoorbeeld onze economie, die gebaseerd is op fossiele brandstoffen, ontmantelen. Ze zeggen dat we dit moeten doen omdat de wereld anders zal opwarmen en dat dit slechte gevolgen zal hebben. Wat ze u niet vertellen is dat ze van mensen af willen. Het zijn radicale milieuactivisten, die vinden dat de wereld “overbevolkt” is. In sommige gevallen willen ze helemaal van de mens af.

Brandon Smith heeft blootgelegd wat zij voor ons in petto hebben: “Aan het eind van de jaren ’60 en in de jaren ’70 was er een heropleving van de retoriek over bevolkingsbeperking vanuit globalistische kringen. Onder toezicht van de VN en enkele verwante wetenschappelijke groepen werd de Club van Rome opgericht. Een prominent onderdeel van de agenda van de Club van Rome was bevolkingsbeperking. In 1972 publiceerde de groep “wetenschappers” onder leiding van de VN een document genaamd “The Limits Of Growth”, waarin werd opgeroepen tot een sterke vermindering van de menselijke bevolking in naam van “het redden van het milieu”. Dit streven hield rechtstreeks verband met een andere agenda – de instelling van een wereldregering die op grote schaal bevolkingscontroles zou kunnen uitvoeren.”

De elites hadden een nieuw wetenschappelijk front gevonden voor hun eugenetica-obsessie: De klimaatwetenschap. Begin jaren negentig publiceerde de Club van Rome een boek genaamd “De eerste wereldwijde revolutie”. Daarin staat

Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke in aanmerking zouden komen. In hun totaliteit en hun wisselwerking vormen deze verschijnselen inderdaad een gemeenschappelijke bedreiging die door iedereen gezamenlijk moet worden aangepakt. Maar door deze gevaren als de vijand aan te merken, trappen we in de val waarvoor we de lezers al gewaarschuwd hebben, namelijk door symptomen met oorzaken te verwarren. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen in natuurlijke processen en kunnen alleen worden overwonnen door een andere houding en een ander gedrag. De echte vijand is dus de mensheid zelf.

De uitspraak komt uit hoofdstuk 5 – The Vacuum, waarin hun standpunt over de noodzaak van een wereldregering wordt behandeld. Het citaat is vrij duidelijk: er moet een gemeenschappelijke vijand worden opgeroepen om de mensheid ertoe te brengen zich onder één vlag te verenigen, en de elites zien milieurampen, veroorzaakt door de mensheid zelf, als de best mogelijke motivator. Het schetst ook de perfecte reden voor bevolkingsbeperking – de mens is de vijand, dus moet de mens als soort onder streng toezicht worden gehouden en moet zijn proliferatie worden beperkt.

De Club van Rome en de VN-agenda zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. In de jaren negentig, op hetzelfde moment dat “The First Global Revolution” werd gepubliceerd, publiceerde VN-assistent-secretaris-generaal Robert Muller zijn manifest dat nu is verzameld op een website genaamd “Good Morning World“. Muller betoogt dat mondiaal bestuur tot stand moet komen met als kernpunten “bescherming van de aarde” en milieubewustzijn. Door angst voor de milieu-apocalyps zou het publiek kunnen worden overtuigd om een wereldregering te accepteren als een noodzakelijke betuttelingsstaat om te voorkomen dat de samenleving zichzelf vernietigt.

In een artikel getiteld “Proper Earth Government: A Framework And Ways To Create It‘ schetst Robert Muller hoe klimaatverandering kan worden gebruikt om de massa te overtuigen van de noodzaak van een wereldregering. Integraal onderdeel van zijn plan waren de invoering van een nieuwe “wereldreligie” en bevolkingscontrole.

  WAARSCHUWING: Als u een COVID-vaccin of -booster hebt gehad, kan dit artikel u stress en bezorgdheid veroorzaken

Het hoeft niet te verbazen dat de VN het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft opgericht en dat dit panel en zijn uitlopers nu het voortouw nemen bij het pleidooi voor bevolkingsbeperking. Nu we de einddatum naderen van Agenda 2030 van de VN, die oproept tot een radicale verschuiving van de menselijke productie van olie en andere grootschalige energiebronnen naar kleinschalige “hernieuwbare energiebronnen”, hebben de globalisten nog maar 10 jaar om hun doelen te bereiken als ze hopen hun aangekondigde deadline te halen. Dit zou een gewelddadige verandering vereisen in de menselijke samenleving en in de meeste van alle geïndustrialiseerde landen.

De menselijke bevolking zou drastisch moeten worden gereduceerd om te kunnen overleven op de schamele energieproductie van hernieuwbare energiebronnen alleen. Er zou snel een ramp van epische proporties moeten plaatsvinden, zodat de globalisten het volgende decennium de daaruit voortvloeiende angst zouden kunnen gebruiken om de overlevende bevolking ervan te overtuigen dat mondiaal bestuur nodig is. Zonder agressieve crisis en verandering zouden de meeste mensen uit eenvoudig verlangen naar zelfbehoud nooit instemmen met de agenda van de VN. Zelfs veel linkse mensen zouden, als ze eenmaal zijn blootgesteld aan de ware aard van koolstofbeheersing en bevolkingsbeperking, wel eens van gedachten kunnen veranderen als ze beseffen dat het hen kan treffen.

De sleutel tot het begrijpen van mensen die voor bevolkingsbeperking of -reductie zijn, is dat deze mensen er altijd van uitgaan dat ZIJ de overlevenden en erfgenamen van de aarde zullen zijn na het ruimen. Ze gaan er nooit van uit dat zij degene zullen zijn die op het hakblok worden gelegd.

In 2019 gaat de bevolkingsagenda in de hoogste versnelling en wordt het publiek zorgvuldig geconditioneerd om het idee te accepteren dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt is en dat de bevolking de bron van het probleem is. Onlangs eiste een groep wetenschappers, gedeeltelijk gefinancierd door iets dat de “Worthy Garden Club” heet, 11.000 handtekeningen op voor een verklaring over de noodzaak van bevolkingsvermindering in naam van het redden van de aarde van de opwarming van de aarde.

In de verklaring wordt dezelfde lang ontkrachte IPCC- en VN-propaganda inzake klimaatverandering aangehaald als de redenen waarom de aarde op het punt staat te worden vernietigd. Feit is dat klimaatwetenschappers consequent op heterdaad zijn betrapt bij het manipuleren van hun eigen gegevens om het beoogde resultaat van de opwarming van de aarde aan te tonen. Ze zijn zelfs betrapt op het aanpassen van hun eigen gegevens van 20 jaar geleden om ze beter te laten overeenstemmen met de vervalste gegevens die ze vandaag publiceren.

De Worthy Garden Club is een merkwaardig steriele groep en er lijkt geen lijst te bestaan van hun beschermheren en wie hen financiert. De mainstream media was er echter snel bij om de verklaring van de “11.000 wetenschappers” op te pikken en te koppelen aan verklaringen van het IPCC van de VN.

Bevolkingsbeperking is ook consequent ter sprake gebracht als thema in de race voor de presidentsverkiezingen van 2020. Bernie Sanders pleitte voor geboortebeperkende maatregelen in arme landen. Elizabeth Warren promootte abortus door te zeggen dat het net zo veilig is als “je amandelen laten verwijderen“. Zij heeft consequent de koolstofbeheersingsagenda van de VN gepromoot en was, interessant genoeg, in de jaren tachtig lid van het University Of Texas Population research Center. En, Green New Deal-politici scharen zich achter de verklaringen van de Worthy Garden Club over bevolkingsbeperking.

Dit is de eerste keer dat ik het argument voor bevolkingsvermindering zo schaamteloos en wijdverbreid in de mainstream media heb zien gebruiken, en het suggereert voor mij dat er een trend aan het ontstaan is. Al jaren waarschuw ik mijn lezers dat zij weten wanneer de globalisten op het punt staan de stekker uit het huidige systeem te trekken, is wanneer zij openlijk over hun criminaliteit beginnen te praten. Wanneer zij hun agenda op een vrije manier toegeven, betekent dit dat zij dicht bij een wereldwijde reset zijn en het niet meer uitmaakt wie ervan weet. De openheid van het plan om de wereldbevolking terug te dringen wordt duidelijk.

  Perfide resultaat van 100% vaccinatiegraad: Vergelijking met de ongevaccineerden verhinderen

Vreemd genoeg wordt er weinig gesproken over het feit dat de wereldbevolking, vooral in het westen, eigenlijk afneemt. In plaats van te exploderen boven de capaciteit van de aarde, krijgen mensen nauwelijks genoeg kinderen om de huidige bevolking stabiel te houden. Het lijkt erop dat de agenda van de globalisten al in beweging is. Door kunstmatige economische desintegratie wordt de bevolking langzaam teruggedrongen. Maar deze langzame afname zou wel eens niet genoeg kunnen zijn om de globalisten tevreden te stellen.

Hoeveel mensen zouden de globalisten willen doden om hun utopische aspiraties te verwezenlijken? Welnu, globalist Ted Turner zei in een moment van eerlijkheid tegenover We Are Change dat de bevolking moet worden teruggebracht van 7 miljard tot 2 miljard.

Naast de morele horrorshow van eugenetica gaat het hier vooral om de vraag: wie wordt er geruimd? En verder, wie beslist wie er wordt geruimd? Wie beslist of u kinderen mag krijgen of niet? Wie beslist of u toegang krijgt tot de middelen om te produceren en in uw levensonderhoud te voorzien of niet? Wie beslist of de wereldeconomie de bevolking kan onderhouden of niet? Wie haalt de trekker over van het ruimen van de bevolking?

Zoals de geschiedenis ons heeft geleerd, zijn het altijd de elites die uiteindelijk beslissen over het lot van miljoenen of miljarden. Van de sterilisatieprogramma’s van de Rockefeller Foundation in de VS begin 1900 tot de VN vandaag, de globalisten, een echte doodscultus, zijn wanhopig op zoek naar een rationalisatie waarom zij degenen zouden moeten zijn die menselijk leven toestaan of ontzeggen op basis van leugens zoals door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Zij geloven niet in de dreiging van de klimaatverandering, ZIJ waren de mensen die deze hebben verzonnen. Dus, wat is de belangrijkste reden achter dit alles?

Een verminderde bevolking die volledig afhankelijk is van beperkte energiebronnen is misschien gemakkelijker te overheersen. Maar ik heb een andere theorie – het zijn psychopaten die een sociaal verantwoorde manier zoeken om zoveel mogelijk mensen te doden. Waarom? Omdat ze het leuk vinden.

Een andere trefzekere manier om de juiste “deskundigen” te kiezen is om te vragen. Hebben de mensen die zich met onze vrijheid willen bemoeien een persoonlijk belang bij wat zij willen dat wij doen? Voor de meest beruchte van de “vaccin” voorstanders, de beruchte “Dr.” Fauci, is het antwoord een duidelijk “ja”. Zoals de grote Tom DiLorenzo zegt: “Ik heb net mijn exemplaar van RFK Jr. gekregen. Bij het doorbladeren van de eerste paar hoofdstukken viel één ding echt op – dat Fauci zo’n 7 miljard dollar aan onderzoekssubsidies uitdeelt aan “volksgezondheids”-onderzoekers over de hele wereld. Hij bekleedt die positie al 30 jaar. Dit betekent dat hij al dertig jaar een monopolie heeft op vrijwel alle “peer review” gepubliceerd onderzoek op het gebied van volksgezondheid. Dit bewijst in overvloed wat een clowneske, liegende, incompetente, corrupte stroman Fauci is wanneer hij op kritiek reageert met uitspraken als “iedereen die ik ken is het hierover met mij eens.” Ja, iedereen die voor hem werkt en door hem betaald wordt, of voor hem wil werken en door hem betaald wil worden (met belastinggeld). Dit betekent dat peer reviewed “volksgezondheid”-onderzoek een grap en een fraude is. Geen enkele andere beroepsgroep in de wereld zou serieus worden genomen als één enkele overheidsbureaucraat daadwerkelijk de leiding had over alle vakpublicaties in het hele vakgebied.

  Bewijs van hoe Ivermectine COVID-sterfgevallen in onderontwikkelde landen drastisch vermindert

En wat Fauci niet controleert via overheidsfinanciering, doen andere overheidsbureaucraten bij de NIH en elders. Het zijn Fauci wannabees op dit corrupte, stinkende, frauduleuze gebied van de “volksgezondheid”. Geen wonder dat Dr. Scott Atlas, een echte arts en medisch onderzoeker, zo geschokt was door de immense incompetentie waaraan hij werd blootgesteld toen hij in de COVID-taakgroep van president Trump diende en vergaderingen bijwoonde met dopey Fauci en die maffe sjaalvrouw. Hij vertelde Tucker Carlson dat die “twee 100% los leken te staan van en zich niet bewust leken van de relevante wetenschap en niets anders deden dan linkse lockdown/masking/you-must-obey/jab-every-child/shut-down-all-the-schools-and-churches-praatjes herhalen, zonder ook maar enige wetenschappelijke basis daarvoor te bespreken.”

Een laatste advies. Als de deskundige onze waarden deelt, hebben we een goede reden om te denken dat wat hij zegt in ons belang is. Laten we het beste voorbeeld nemen. De grote Dr. Ron Paul is de belangrijkste voorvechter van vrijheid op het politieke toneel van vandaag. Hij is arts, dus we kunnen zijn advies over Covid-“vaccins” vertrouwen. Dit is wat hij zegt: “Als het vaccin een hoge mate van immuniteit tegen het virus zou bieden, die niet na verloop van tijd zou verminderen, zou het aanmoedigen van mensen om de prik te nemen – die gebruik maakt van experimentele technologie – zinvol kunnen zijn, hoewel het verplicht stellen ervan nog steeds immoreel en illegaal zou zijn.”

Maar Biden’s eigen hoge gezondheidsfunctionarissen, zoals CDC-directeur Wallensky, zeggen al sinds augustus dat de prik geen infectie met het virus voorkomt en de overdracht van het virus niet verhindert. Het is dus geen “vaccin” volgens welke definitie dan ook. Daarom heeft het CDC zelf in september zijn officiële definitie van de term “vaccin” gewijzigd om de term “immuniteit” uit te sluiten. Het bedrog is zo doorzichtig.

Ze zeggen dat je de prik moet nemen omdat het ernstige ziekte door het virus kan voorkomen. Maar we weten dat er genoeg andere dingen zijn die ernstige ziekte door het virus kunnen voorkomen. Mediapersoonlijkheid Joe Rogan werd alom belachelijk gemaakt omdat hij ivermectine en andere medicijnen en procedures gebruikte om zijn aanval van Covid-19 te behandelen. Maar het lijkt te hebben gewerkt. Ook Green Bay Packers legendarische quarterback Aaron Rodgers behandelde zijn Covid met succes met ivermectine en andere procedures. Ook al heeft hij nu natuurlijke immuniteit voor het virus, hij is aangevallen door de mainstream media omdat hij de eisen van Fauci niet heeft opgevolgd. Succes betekent niets. Alleen gehoorzaamheid telt.

Een nieuw onderzoek naar de effectiviteit van de Covid-injecties is geen goed nieuws voor de regering Biden. Op 4 november gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, volgden onderzoekers 800.000 Amerikaanse veteranen gedurende zes maanden na ontvangst van de prik. Tussen maart en november daalde de effectiviteit van Moderna van 85 procent naar 58 procent – net iets beter dan een muntje opgooien. De Pfizer/BioNTech tweedosis daalde in effectiviteit van 87 procent naar 45 procent, en de Johnson & Johnson daalde in effectiviteit van 86 procent naar 13 procent!

Zoals de Washington Times schreef over de belangrijke nieuwe Nature-studie: “Rekening houdend met natuurlijke immuniteit kan men stellen dat deze vaccins bijna waardeloos zijn.”

Laten we alles doen wat we kunnen om de echte deskundigen, zoals Dr. Ron Paul, te steunen en de nepperds uit te schakelen.


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Great Reset Klaus Schwab’s WEF geeft een gids uit over hoe het publiek te dwingen en te manipuleren om het COVID-19 vaccin te nemenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelShowdown in Oekraïne
Volgend artikelWat Oekraïne en Rusland betreft, verwart de inlichtingendienst van de Verenigde Staten pyriet met echt goud
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

68 REACTIES

 1. Daar gaan we weer. The Club of Rome is opgericht in 1968 in David Rockefellers buitenhuis aan het Comomeer door Aurelio Peccei & Alexander King. Prominente Bilderbergers als Trix & Claus van Amsberg waren vanaf het begin grote voorstanders & uitdragers van het gedachtegoed van deze Deep State-club.
  Anthony Fauci’s alma mater is de in Washington D.C. gevestigde Georgetown University, een notoir jezuïetenbolwerk. Robert Kennedy’s nichtje Maeve Kennedy Townsend (1979) is op 04.04.2021 met haar zoontje Gideon vermoord als waarschuwing richting Robert Kennedy jr. (1954) om zich niet langer uit te spreken tegen de door de overheid verplichte vaccinaties.

  • Ron Swart februari 27, 2023 at 15:57
   Bedankt voor het delen Ron, je weet altijd veel interessante achtergrond feiten die inzicht verschaffen.

 2. De bestuurlijke elite aangestuurd door een op hoger niveau en achter de schermen werkende selecte groep “mesen” trekken aan de touwtjes van de politici de verdomde hebberig klootzaken, het lijkt er veel op dat de laaste tijd deze dystopie in een stroomversnelling is geraakt, dat komt mijns inziens dat de Russen voor hun overwinning staan in Oekraïne.

  De ongekozen EU leiders zijn al een poosje in paniek en beginnen wild omzich heen te slaan, dan krijg je het recept zoals de auteur van dit artikel keurig netjes heeft geschreven, moet je meemaken wat er gebeurt na drie dagen niets te eten hebt gehad en door je voorraadje heen bent, ieder voor zich zelf en God voor ons allen, maar de God is satan, Allah of beide.

    • De joden die zeggen dat ze joden zijn, maar liegen. Zoals ook Yahusha meerdere malen stelde. 165 jaren B.C. annexeerden de Maccabees / Hasmonian / Modaim ofwel de Farizeeën het land en de Tempel en zetten zichzelf neer als de ´joden´. Zelfs het woord ´jood´ is uit de lexicon der Farizeeërs. Vandaag de dag staat deze clan bekend onder de naam ´rabbinic judaïsm´ welke in de basis Farizeeërs zijn en hun grondslag hebben in het oude Babylonië. De Tempelpriesters weken uit naar Bethabarra vandaag de dag bekend als Qumran, de locatie waar de zogeheten Dode Zee Rollen zijn teruggevonden en welke bewaard zijn gebleven door toedoen van de Priesters van Zadok met behulp van de Enige Levende God en Schepper van hemel en aarde en al wat daarin is.

   • From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. Winston Churchill, 1920

    “Sabbateanism [Satanism, Cabala] is the matrix of every significant movement to have emerged in the eighteenth and nineteenth century, from Hasidism, to Reform Judaism, to the earliest Masonic circles and revolutionary idealism. The Sabbatean “believers” felt that they were champions of a new world which was to be established by overthrowing the values of all positive religions .” – Gershom Scholem (Respected Jewish scholar)

    • In de Bijbel komen twee mannen voor met de naam Henoch. De ene is een afstammeling van Seth, de derde zoon van Adam en Eva en de tweede is een afstammeling van Kain die zijn broer Abel doodsloeg en daarmee de eerste moordenaar werd. De laatste werd een bouwer van steden en wordt door de masonics gezien als hun stamvader.

 3. Als we al zeldzaam iemand kunnen vertrouwen worden we sentimenteel.
  Doordat je niemand kan vertrouwen, om te exploiteren, hebben we extra zekerheid nodig.
  Dus die zekerheid bestaat enkel op het vlak van de bewijzen, de wetenschap die voorgetrokken wordt door de techniek.
  Ik kreeg vandaag een rood potlood van de SP, dat is organisch. Immers democratie wordt steeds meer een digitale zaak wie de meeste stemmen heeft gestolen.
  Marx zei dat in Nederland nooit de revolutie zal ontstaan, omdat je hier niet over het gazon mag lopen. Ik denk niet dat het hele klimaatprobleem verzonnen, is maar je kunt je wel afvragen of de verwoesting van de oerwouden van de Amazone goed komt door vaker het gras te maaien.

 4. Mensen elimineren is niet nodig als men er voor zorgt dat er einde komt aan de bevolkingsexplosie in de derde wereld, met name in Afrika, want daar willen ze het beste van beide werelden: onbeperkt aantal kinderen en die allemaal dezelfde welvaart geven als die in het Westen. Wie 5 kinderen wil moet er zich maar mee tevreden stellen dat die kinderen ieder maar 1/5 krijgen van iemand met één kind.

    • Ook dat zal ik niet ontkennen. Vanavond om 19u op BLCKBX Today:

     ´In Nigeria is chaos ontstaan, omdat de regering het opnemen van contant geld ernstig beperkt waardoor de samenleving vastloopt.´

     Nigeria, het land dat door SHELL in erbarmelijke toestand is achtergelaten.

     • In Nederland gebeurt het nu ook. Plotseling kan ik niet meer bij mijn geld komen. Heb geld voor mijn te betalen rekeningen, maar de bank verrekt ’t om de overschrijvingen te doen. Ben niet de enige hoorde ik op Twitter. De bank antwoordt niet op mijn vragen. Ook anderen krijgen geen antwoord.
      Daar zitten we dan.
      Het is begonnen mensen.
      Ik noem de banknaam niet want wil geen bankrun ontketenen.

   • Afrikaanse stamhoofden hebben altijd voor geld hun eigen stamleden verkocht als slaven. Ze wilden graag alle producten die de blanken hen te bieden hadden en ze hadden zelf niets anders om te verkopen dan hun eigen stamleden.

   • Tja dan moeten ze daar maar zorgen, wij moesten dat hier ook doen.
    Ongelofelijk toch dat, terwijl er in al die ontwikkelingslanden nog zoveel werk aan de winkel is, al hun ‘bekwame’ jongemannen naar hier komen.
    Dat bewijst duidelijk dat ze niet over de nodige vaardigheid beschikken om zichzelf te organiseren en op eigen houtje een welvarende maatschappij op te bouwen.
    Het IQ en de welvaart van een bevolking zijn aan mekaar gelinkt.
    https://brainstats.com/nl/gemiddelde-iq

 5. Op de dag van vandaag moet je ” de wetenschap, msm en de Roverheid ” zéér wantrouwen !

  Ik vertrouw alleen op alternatieve media maar dan wel in combinatie met mijn eigen boeren verstand en mijn intuïtie .

 6. Er is een manier om te weten of je iemand kunt vertrouwen. Wees je aardige vriendelijke zelf en je bent target voor de onbetrouwbare.
  Een fijn intelligent mens die zelf niet eens vriendelijkheid voorop heeft staan reageert fatsoenlijk op je en schat je op waarde in. Veel mensen reageren nog vanuit het primitieve.

 7. Ik vertrouw niemand!
  Oorzaak ligt in vorige levens.
  Omdat het toen even erg was in de wereld als dat het nu is.
  Moord, oorlog, Ziekte, Diefstal,
  Onteigening. Lijfeigenen, Ophanging, Guillotine,
  Vietendelen , Galg, Verdrinking, Vergiftiging, Verbranding, Roofmoord, Vuurpeleton, onthoofding,
  En nu na 2000 jaren onderdrukking en dood staan wij werkelijkop.
  Waarom zou ik iemand vertrouwen?

  • U snapt het. Maar je kunt je ego niet groter maken omdat er over je heen gelopen wordt. Iemand zei me eens dat ik me te kwetsbaar opstelde. Eyeopener. Mezelf blijven maar scherpe selectie toepassen.

  • 2000 jaren ? Dit gaat veel veel verder dan dat.

   Waarom mensen nu pas wakker aan het worden zijn ?
   Danzij de snelle verspreiding van info ( internet)

  • @Republikein – Top! Ik zet hieronder even wat tekst neer vanuit jouw bron:

   ´VOORKOM GENOCIDE 2030
   ONZE MISSIE: WERELDWIJD EXIT DE WHO/VN

   De verklaring van de COVID-19 “pandemie” luidde een niveau van aanval op onze vrijheden in dat nog nooit eerder in de moderne wereld is gezien. Openlijke aanvallen op het vermogen om openlijk te spreken, vrij te associëren en op lichamelijke autonomie zijn onophoudelijk en onderdrukkend geweest. Schendingen van de Neurenberg Code hebben welig gevloeid door dwang, propaganda en het zaaien van onenigheid onder de vrije mensen. In de voorhoede van deze aanvallen zijn overheidsfunctionarissen, hun hoogbetaalde medische vertegenwoordigers en de Wereldgezondheidsorganisatie. De Wereldgezondheidsorganisatie bereidt zich nu voor om individuele en nationale soevereiniteit en te vernietigen en zichzelf te vestigen als een wereldwijde medische dictatuur. We zijn vastbesloten om hun machtsgreep te beëindigen door onze regeringen te dwingen de WHO onmiddellijk te verlaten.

   Wij zijn met velen en zij met weinigen en er is kracht in aantallen! Burgers van alle naties, doe alsjeblieft met ons mee in de strijd voor ons leven!´

 8. Part of the plan en in 1992 al door Lubbers en daarna door Rutte in Agenda2030 is ingezet met nog 7 jaar te gaan. Zag weekend veel demonstraties in Frankrijk en Duitsland. Is de UK al wakker Oxford Protest to 15 min city’s and turns up https://youtu.be/jzdgyd_SG_Q

  The same around the globe he King will take the Royal Oath, or is there something else going on?https://youtu.be/F3aXekqZwVQ

  Two organizations are linked to globalism, agenda 2030, and the push for a one-world government so we chose this weekend to send them this powerful message. https://www.weareready.world/locations/

  ‘These deeply illiberal, unBritish 15-minute cities are beyond the pale’ | Mark Dolan https://youtu.be/7mxvBuwY9eA

 9. Desinformatie is te kwader trouw verspreide misleidende of onjuiste informatie. Desinformatie wordt publiekelijk bekendgemaakt of “strategisch” uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen.

  Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. Ze is psychologisch gezien dermate krachtig, dat wanneer desinformatie succesvol verspreid wordt, ze door een relatief groot deel van het publiek geaccepteerd wordt als feit. Dit kan zo ver gaan, dat als de betrokkenen later de waarheid onder ogen krijgen, dit zelfs kan leiden tot ontkenning daarvan.

  Tot zover het woordje DES.
  Ik vraag me al geruime tijd af hoe het zit met de door de overheid aangewezen én betaalde DESkundigen….

   • Volgens mij is het heel simpel: zodra een onderwerp veel aandacht krijgt in- en door de msm, gelieve het “verhaal namens de overheid” 180 graden om te draaien om vervolgens dicht bij de (echte) waarheid uit te komen.

   • @ Bas februari 27, 2023 at 21:39 : in de artikelen van bomenenbos is alles zeer helder en duidelijk hoe we allemaal in NL zijn en worden belazerd. Dat wisten velen al, maar nog zichtbaarder door WOB en andere documenten. Meeste was me bekend, maar wordt netjes op een rijtje gezet.

 10. Uit mijn veldstudie in de esoterie ken ik een aantrekkelijke (autochtone) blanke lerares die echter niet alleen licht helderziend is maar die ook in de realiteit staat, ze werkte op een school waar op pubers geëxperimenteerd wordt door moderne opvoedkundigen met een carrière Marokkaan als directeur waarvan ze het gevoel had dat ze ’s nachts met hun koffertje bij haar voor de deur stonden. Dat was zo bleek later hoe ze in de astrale wereld in hun slaap op haar ingetuned waren. Mogelijk, zoals wel vaker gebeurt, verlieten ze ’s nachts hun lichaam en leidde hun instinct hen daarnaartoe.

  • Ik kwam pas weer met hetzelfde gevoel uit de winkel als die ene keer toen ik als kind een paar boodschappen moest doen voor mijn moeder. Ik moest even wennen, de familie daartegenover met al die bruine kinderen toen zag me door de gordijnen. Veel later hoorde ik uit deze bron dat ik geen vrolijk kind was. Dat was gebaseerd op dat moment.
   Ik vond ze toen al een beetje verdacht, maar er waren veel leeftijdgenootjes, ik zag dat ze zich niet wilden laten zien terwijl ze me des te scherper in de gaten hielden. Ik liet dat bewust toe en bleef daar een tijdje staan, iedere gêne opzij zettend. Dit was een van mijn eerste beproevingen op multicultureel vlak. Later toen hij net volwassen was kwam de zoon van deze familie plotseling bij me langs, die ik sindsdien nooit had gesproken al kende ik hem door en door. Hij vroeg me indirect onder andere hoe hij met onwillekeurige nachtelijke zaadlozingen om moest gaan. Hij kon niet goed aan een vriendinnetje komen. Nog later gaf hij toe dat er als bruin kindje in een gemengde familie, ze logeerden daar, allerlei seksuele gevoelens op hem geprojecteerd werden. Hij had hieraan duidelijk een fixatie overgehouden. Deze is meer voorkomend dan we vaak denken. Een politieke oplossing werd dus noodzakelijk.

 11. Het valt op dat vaak informatie – ook in dit artikel – wordt overgenomen uit het boek ´De 13 Satanische Bloedlijnen´van Robin de Ruiter. Dit baanbrekende boek is vertaald in velerlei talen en verkrijgbaar in meer dan honderd landen. De eerste uitgave van dit boek verschijnt 1989 in Mexico. Tegenwoordig bestaat de Spaanse uitgave uit vijf delen. De Nederlandse vertaling verscheen in 2003. Het was het eerste boek in Nederland dat waarschuwt voor de opkomst van een dictatoriale werelddictatuur. Sinds 2020 heeft de tijd het boek ingehaald.
  De laatste dertig jaar hebben zijn publicaties overal ter wereld ontelbare mensen aan het denken gezet en de ogen geopend. Het bewustzijn onder de bevolking over de oprichting van een technocratische ’Nieuwe Wereldorde’ is dankzij zijn boeken aanzienlijk gegroeid.

  Helaas wordt vaak misbruik gemaakt van zijn jarenlang onderzoek. De onderzoeksresultaten in zijn boeken zijn door velen overgenomen en tegenwoordig terug te vinden op het internet en boeken. Daarbij wordt meestal bewust vergeten te verwijzen naar De Ruiters onderzoek en publicaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in