Puur, onversneden kwaad

"De hel is leeg en alle duivels zijn hier." - William Shakespeare.

1

Mike Yeadon is een welbespraakte microbioloog en een voormalig Vicepresident van allergie en respiratoir onderzoek bij Pfizer. Hij heeft 32 jaar voor grote farmaceutische bedrijven gewerkt en is een vooraanstaand deskundige op het gebied van virale infecties van de luchtwegen. Hij is ook een man met een missie, en zijn missie is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de elite machthebbers die de pandemie gebruiken als een rookgordijn om hun werkelijke doelen te verbergen. Hier is Yeadon in een recent interview:

“Als je een aanzienlijk deel van de wereld zou willen ontvolken, en dat zou willen doen op een manier die geen vernietiging van het milieu met kernwapens zou vereisen, of het vergiftigen van iedereen met miltvuur of zoiets, en je wilde aannemelijke ontkenning, terwijl je een meerjarige infectieziektecrisis had; ik denk niet dat je met een beter werkplan zou kunnen komen dan wat er nu voor mij ogen gebeurt. Ik kan niet zeggen dat dat is wat ze gaan doen, maar ik kan geen goedaardige verklaring bedenken voor waarom ze het doen”. (“Interview with Dr Mike Yeadon“, The Delingpole Podcast; minuut 44:25)

“Ontvolking”? Wie zei er iets over ontvolking? Is het niet een beetje vergezocht om van een massale vaccinatiecampagne te gaan naar beschuldigingen van een samenzwering om “een aanzienlijk deel van de wereld te ontvolken”?, schrijft auteur Mike Whitney op de The Unz Review.

Dat is het inderdaad, maar Yeadon heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze zaak en levert overtuigend bewijs dat een dergelijk duivels streven in feite het doel kan zijn. Bovendien is het niet door gebrek aan bewijs dat de mensen er niet van overtuigd zijn dat Yeadon gelijk heeft, maar door iets fundamentelers; het onvermogen om te bevatten dat mensen in staat zijn tot een bijna onvoorstelbare wreedheid en kwaadaardigheid. Hier is Yeadon weer:

“Het is me absoluut duidelijk geworden, zelfs wanneer ik praat met intelligente mensen, vrienden, kennissen … en ze beseffen dat ik ze iets belangrijks vertel, maar ze komen tot het punt [waarop ik zeg] ‘je regering liegt tegen je op een manier die kan leiden tot je dood en die van je kinderen,’ en ze kunnen niet beginnen om zich verder ermee bezig te houden. En ik denk dat misschien 10% van hen begrijpt wat ik zei, en 90% van hen onderdrukken hun begrip omdat het te moeilijk is. En mijn zorg is, we gaan dit verliezen, omdat mensen niet willen omgaan met de mogelijkheid dat iemand zo slecht is…

Maar ik herinner u aan wat er gebeurde in Rusland in de 20e eeuw, wat er gebeurde in 1933 tot 1945, wat er gebeurde in, je weet wel, Zuidoost-Azië in enkele van de meest vreselijke tijden in het naoorlogse tijdperk. En, wat er in China gebeurde met Mao en zo…

We hoeven maar twee of drie generaties terug te kijken. Overal om ons heen zijn er mensen die net zo slecht zijn als de mensen die dit doen. Ze zijn overal om ons heen. Dus, zeg ik tegen de mensen, het enige wat echt opvalt aan dit geval, is de schaal.

Maar eigenlijk is dit waarschijnlijk minder bloederig, het is minder persoonlijk, is het niet? De mensen die dit sturen… het zal veel makkelijker voor ze zijn. Ze hoeven niemand in het gezicht te schieten. Ze hoeven niemand met een honkbalknuppel dood te slaan, of dood te vriezen, uit te hongeren, te laten werken tot ze dood zijn. Al die dingen gebeurden twee of drie generaties terug… Zo dichtbij zijn we”.

En alles wat ik wil zeggen is, dat sommige verschuivingen zoals toen gebeurden, nu gebeuren, maar nu gebruiken ze moleculaire biologie.” (“Former Pfizer VP: ‘Your government is lying to you in a way that could lead to your death.“, LifeSite News)

Hij heeft gelijk, is het niet? Terwijl heel veel mensen weten dat de regering, de media en de volksgezondheidsfunctionarissen tegen hen hebben gelogen over alles, van de effectiviteit van mondkapjes, sociale distantie en lockdowns, tot de levensbedreigende gevaren van experimentele vaccins, weigeren zij nog steeds te geloven dat de mensen die deze operatie orkestreren, hen onverbiddelijk in de richting van onvruchtbaarheid of een vroege dood zouden kunnen duwen. Ze kunnen zich zoiets duivels niet voorstellen, dus steken ze hun kop in het zand en doen alsof ze niet zien wat er onder hun neus gebeurt. Het wordt ‘ontkenning’ genoemd en het versterkt alleen maar de positie van de poppenspelers die achter de schermen opereren. Hier is meer van Yeadon:

“…In het afgelopen jaar heb ik me gerealiseerd dat mijn regering en haar adviseurs liegen tegen het Britse volk over alles wat met dit coronavirus te maken heeft. Absoluut alles. Het idee van asymptomatische overdracht en dat je geen symptomen hebt, maar wel een bron van het virus bent, is een misvatting. Dat lockdowns werken, dat mondkapjes een beschermende waarde hebben voor jou of iemand anders, en dat varianten enge dingen zijn en dat we zelfs internationale grenzen moeten sluiten voor het geval sommige van deze vervelende buitenlandse varianten binnenkomen”. (“Former Pfizer VP: ‘Your government is lying to you in a way that could lead to your death.“, LifeSite News)

Veel lezers hebben misschien opgemerkt dat dit interview voor het eerst verscheen op een kleine christelijke website, genaamd “Lifesite News”. Waarom is dat? Zouden de gefundeerde observaties van een voormalig vicepresident van Pfizer niet op de voorpagina’s van de New York Times of Washington Post moeten verschijnen? Zou men niet verwachten dat de grote nieuwszenders een brisant interview als dit als hun hoofdverhaal zouden brengen?

Natuurlijk niet. Niemand verwacht dat, omdat iedereen weet dat de media hotemetoten reflexmatig elk verhaal de kop indrukken dat niet het “officiële verhaal” ondersteunt, dat wil zeggen, dat Covid het meest besmettelijke en dodelijke virus aller tijden is dat een nieuwe autoritaire politieke structuur vereist en de grootschalige vernietiging van burgerlijke vrijheden. Is dat niet de onderliggende verhaallijn van het afgelopen jaar? Covid sceptici en nee-zeggers, zoals Yeadon, mogen de officiële propaganda niet weerleggen of over de kwestie debatteren op een openbaar forum. Ze worden effectief verbannen uit de mainstream media en naar de uithoeken van het internet gestuurd waar slechts een kleine groep wil weten wat ze te zeggen hebben. Hier is meer:

“Alles wat ik u heb verteld, elk van deze dingen is aantoonbaar onjuist. Maar ons hele nationale beleid is gebaseerd op het feit dat ze allemaal in grote lijnen zouden kloppen, maar ze zijn allemaal fout.

Maar wat ik graag zou willen, is het hebben over immune ontsnapping, omdat ik denk dat dat waarschijnlijk het eindspel zal zijn van dit hele gebeuren, dat volgens mij waarschijnlijk een samenzwering is. Vorig jaar dacht ik dat het ging om wat ik “convergent opportunisme” noemde, dat wil zeggen dat een aantal verschillende groepen belanghebbenden erin geslaagd zijn om een wereld in chaos te dompelen om ons in een bepaalde richting te duwen. Dus het leek alsof er een verband was, maar ik was bereid te zeggen dat het gewoon samenloop van omstandigheden was.

Ik denk nu dat dat naïef is. Het staat voor mij buiten kijf dat zeer belangrijke machthebbers in de wereld ofwel gepland hebben om te profiteren van de volgende pandemie ofwel de pandemie hebben gecreëerd. Een van die twee dingen is waar, want de reden dat het waar moet zijn, is dat tientallen regeringen allemaal dezelfde leugens verkondigen en dezelfde inefficiënte dingen doen die aantoonbaar levens kosten.

En ze spreken allemaal hetzelfde soort toekomstscenario, namelijk: “We willen niet dat u zich verplaatst vanwege dit vervelende ongedierte, deze “varianten””- die ik overigens “samianten” noem, omdat ze vrijwel hetzelfde zijn – maar ze zeggen dit allemaal en ze zeggen allemaal: “Maak u geen zorgen, er zullen “top-up” vaccins zijn die de potentiële ontsnapten zullen opvangen. Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is”.

  Transhumanisten zoeken onsterfelijkheid door hun lichaam in te vriezen na hun dood

Laten we even stilstaan en ons afvragen waarom een bescheiden, ingetogen microbioloog, die zijn hele professionele carrière in de schaduw heeft geopereerd, zichzelf in de schijnwerpers heeft gezet terwijl hij zeker weet dat hij ofwel belachelijk zal worden gemaakt, besmeurd, in diskrediet gebracht, door het slijk gehaald of vermoord. Hij geeft zelfs openlijk toe dat hij voor zijn veiligheid vreest en ervan uitgaat dat hij door zijn vijanden zou kunnen worden “verwijderd” (“vermoord”). Dus, waarom doet hij dit? Waarom riskeert hij lijf en leden om het woord over vaccins bekend te maken?

Omdat hij een morele verplichting voelt om mensen te waarschuwen voor het gevaar dat zij lopen. Yeadon is geen aandacht zoekende narcist, in feite zou hij het liefst helemaal uit het openbare leven verdwijnen. Maar dat zal hij niet doen omdat hij onbaatzuchtig zijn plicht wil doen door alarm te slaan over een kwaadaardige strategie die wel eens zou kunnen leiden tot het lijden en de dood van letterlijk tientallen miljoenen mensen. Daarom doet hij het, omdat hij een eerbaar man is met een sterk gevoel voor fatsoen. Herinner je je fatsoen? . Hier is nog meer:

“U ziet dat ik wanhopig probeer niet te zeggen dat het een complot is, want ik heb geen direct bewijs dat het een complot is. Persoonlijk, als mens, roepen al mijn instincten dat het een samenzwering is, maar als wetenschapper, kan ik niet wijzen op de smoking gun die zegt dat ze dit opzettelijk hebben verzonnen”. (“Yeadon Interview“), Delingpod, minuut 41:25)

Velen van ons die de gebeurtenissen het afgelopen jaar op de voet hebben gevolgd en het internet hebben afgezocht naar alternatieve gezichtspunten, zijn er evenzeer van overtuigd dat het een samenzwering is, net zoals Russiagate een samenzwering was. En hoewel we misschien geen sluitend, keihard bewijs van criminele activiteiten hebben, is er veel indirect bewijs om de bewering te ondersteunen. Per definitie is een “samenzwering” “een kwaadaardig, onwettig, verraderlijk of heimelijk plan dat in het geheim door twee of meer personen is opgesteld”. (Dictionary.com) Wat er op dit moment in de westerse wereld gebeurt, voldoet aan die basisdefinitie. Net zoals de inhoud van dit artikel voldoet aan de basis definitie van een “Samenzweringstheorie”, welke is: “Een poging om schadelijke of tragische gebeurtenissen te verklaren als het resultaat van de acties van een kleine machtige groep. Dergelijke verklaringen verwerpen het geaccepteerde verhaal rond die gebeurtenissen; sterker nog, de officiële versie kan worden gezien als een verder bewijs van de samenzwering.” (Britannica)

Wij doen geen poging om te ontkennen dat dit een complottheorie is, net zo min als wij ontkennen dat hooggeplaatste ambtenaren van de FBI, CIA, DOJ en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken waren bij een geheime operatie die tot doel had het Amerikaanse volk ervan te overtuigen dat Donald Trump een Russische agent was. Dat was een samenzweringstheorie waarvan later is bewezen dat het een feit was. Wij verwachten dat de feiten over de Covid-operatie uiteindelijk boven water zullen komen en ons ook op dat punt zullen vrijpleiten. Hier is meer van Yeadon:

“Ik denk dat het eindspel zal zijn: ‘iedereen krijgt een vaccin’… Iedereen op aarde zal worden overgehaald, aangespoord, niet helemaal verplicht, om een injectie te nemen.

Wanneer ze dat doen zal ieder individu op de planeet een etiket hebben, of een unieke digitale ID en een gezondheidsstatusvlag die ‘gevaccineerd’ zal zijn, of niet… en wie dat bezit, een soort van enkele database, centraal bedienbaar, overal toepasbaar om te controleren, om als het ware een privilege te verschaffen, je kunt ofwel deze bepaalde drempel overschrijden of deze bepaalde transactie uitvoeren of niet, afhankelijk van wat de beheerders van die ene menselijke bevolkingsdatabase beslissen. En ik denk dat het daar allemaal om draait, want als je dat eenmaal hebt, worden we speelbal en kan de wereld zijn zoals de beheerders van die database het willen”.

Dus massavaccinatie is eigenlijk de weg naar absolute sociale controle door een technocratische elite die aan niemand verantwoording schuldig is? Zijn we er al?

Bijna, zou ik zeggen. Hier is meer:

“En ze praten over hetzelfde soort toekomstscript, dat is: ‘We willen niet dat je je verplaatst vanwege deze vervelende ‘varianten”- (maar) ‘maak je geen zorgen, er zullen ’top-up’ vaccins zijn die de potentiële mutanten zullen opvangen’. Ze zeggen dit allemaal terwijl het duidelijk onzin is”.

Heeft hij gelijk? Wordt de variant hobgoblin nu ingeroepen om de restricties te verlengen, de paranoia te versterken en de weg vrij te maken voor eindeloze rondes van massavaccinatie?

Oordeelt u zelf, maar hier is een selectie van artikelen die vandaag in het nieuws verschenen zijn om u te helpen beslissen:

1- Reuters, South African variant can ‘break through’ Pfizer vaccine, Israeli study says

“De in Zuid-Afrika ontdekte coronavirusvariant kan tot op zekere hoogte door het COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech “breken”, zo blijkt uit een real-world datastudie in Israël, hoewel de prevalentie in het land laag is en het onderzoek niet is peer reviewed…

‘We vonden een onevenredig hoger percentage van de Zuid-Afrikaanse variant onder mensen die gevaccineerd waren met een tweede dosis, vergeleken met de ongevaccineerde groep. Dit betekent dat de Zuid-Afrikaanse variant tot op zekere hoogte in staat is om de bescherming van het vaccin te doorbreken’, aldus Adi Stern van de Universiteit van Tel Aviv”. (Dus, volgens het artikel – werkt het vaccin niet.)

2- The New York Times: Rise of Variants in Europe Shows How Dangerous the Virus Can Be

“Europa, het epicentrum van de Coronavirus pandemie van afgelopen lente, is weer aangezwollen met nieuwe gevallen, die sommige lokale ziekenhuizen overspoelen en een zorgwekkende wereldwijde toename van Covid-19 aanjagen.

Maar deze keer is de dreiging anders: de toename van het aantal nieuwe gevallen wordt aangedreven door een coronavirusvariant die voor het eerst in Groot-Brittannië is waargenomen en bekend staat als B.1.1.7. De variant is niet alleen besmettelijker dan het virus van vorig jaar, maar ook dodelijker.

De variant verspreidt zich nu in ten minste 114 landen. Nergens zijn de verwoestende gevolgen echter zo zichtbaar als in Europa, waar elke dag duizenden mensen sterven en de toch al gehavende economieën van de landen opnieuw worden getroffen door nieuwe beperkingen op het dagelijks leven….

Vaccins zullen uiteindelijk de varianten verslaan, zeggen wetenschappers. (Dus, ze werken nu niet??) En strenge beperkingen kunnen het aantal gevallen van B.1.1.7 terugdringen. (Dus, verlaat je huis niet.)…

‘We hebben in zoveel landen gezien hoe snel het dominant kan worden’, zei Lone Simonsen, een professor en directeur van het PandemiX Center aan de Roskilde Universiteit in Denemarken. ‘En als het domineert, kost het zoveel meer moeite om de epidemie onder controle te houden dan nodig was met de oude variant'”. (Met andere woorden, we hebben in feite te maken met een andere ziekteverwekker die een ander tegengif vereist. Het is een erkenning dat de huidige generatie vaccins niet werkt).

3- SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1escape from neutralizing antibodies, cell.com

“….onze bevindingen wijzen erop dat de B.1.351en P.1 varianten zich zouden kunnen verspreiden in herstellende patiënten of BNT162b2-gevaccineerde personen en dus een verhoogde bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Inperking van deze varianten door niet-farmaceutische interventies is een belangrijke taak”. (Opmerking – Met andere woorden, de nieuwe vaccins werken niet tegen de nieuwe Covid-stammen, dus moeten we misschien voor altijd de zware lockdown beperkingen handhaven).

Hoe kunnen mensen deze angstzaaiende onzin lezen en niet zien dat het is ontworpen om de massa angst aan te jagen en te manipuleren tot schaapachtige volgzaamheid?

Het valt niet te ontkennen dat de variant wordt gebruikt om de Covid hysterie aan te wakkeren en de repressieve sociale beperkingen in stand te houden. De vraag die we ons dus moeten stellen is of we kunnen vertrouwen op wat ons door de media en de volksgezondheidsfunctionarissen wordt verteld?

En het antwoord is “Nee”, we kunnen hen niet vertrouwen. Zij hebben het publiek herhaaldelijk misleid over allerlei onderwerpen, waaronder mondkapjes, asymptomatische overdracht, immuniteit, het sterftecijfer van infecties, sociale distantie en nu ook varianten. Volgens Sunetra Gupta, hoogleraar Theoretische Epidemiologie aan het Departement Zoölogie van de Universiteit van Oxford, en een Royal Society Wolfson Research Fellow:

  Filmsterren Robert Downey jr. en Mel Gibson onthullen elite Hollywood pedofiele ring

“…sommige van deze varianten zouden meer overdraagbaar kunnen zijn, maar de waarheid is… zelfs met een marginale toename in overdraagbaarheid… heeft dat niet veel wezenlijk effect of verschil in hoe we met het virus omgaan. Met andere woorden, de opleving van het virus kan niet worden toegeschreven aan een nieuwe variant…

De andere vraag is of deze varianten virulenter zijn, en de waarheid is dat we dat niet weten, maar het is onwaarschijnlijk omdat de gegevens dat niet lijken te zeggen ondanks de angstaanjagende krantenkoppen…Ziekteverwekkers hebben de neiging om te evolueren naar een lagere virulentie….omdat dat hun overdraagbaarheid maximaliseert…Het is veel waarschijnlijker dat deze stammen niet wezenlijk zo verschillend zullen zijn dat we ons beleid zouden moeten veranderen”. (“Sunetra Gupta: Are these new variants more transmissible?” YouTube)

Dus, volgens Gupta, zelfs als de nieuwe stammen van Covid meer overdraagbaar zijn, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze dodelijker zijn.

Hier is meer over het onderwerp van diagnostisch patholoog, Dr Claire Craig die een meer technische uitleg geeft:

“De genetische sequentie van SARS-CoV-2 heeft ~30.000 letters. Veranderingen in een handvol letters zullen de vorm niet veel veranderen – als dat wel het geval zou zijn, zou het toch niet goed functioneren. Angstzaaierij over ontsnapping aan het immuunsysteem is niet nodig en onverantwoordelijk, vooral als er geen bewijs is om de beweringen te staven”.  (Claire Craig)

In wezen zegt Craig hetzelfde als wat we eerder zeiden, namelijk dat de lichte mutaties aan de infectie geen invloed zullen hebben op de immuunreactie van mensen die het virus al hadden. De huidige oogst van “varianten” zou dus geen reden tot ongerustheid moeten zijn. Als je al Covid hebt gehad of als je al immuniteit hebt door eerdere blootstelling aan soortgelijke infecties (SARS, bijvoorbeeld), hoeft de nieuwe stam geen probleem te zijn. Het zou ook geen probleem mogen zijn als de nieuwe vaccins het soort brede immuniteit bieden dat men ervan mag verwachten. Nogmaals, de mutaties vertegenwoordigen slechts de geringste verandering in de samenstelling van de ziekteverwekker (minder dan 1%), hetgeen betekent dat – als de vaccins niet werken – zij in feite nutteloos zijn.

Hier volgt een langere uitleg die sommige lezers misschien te technisch en misschien vervelend vinden, maar het is de moeite waard om er doorheen te worstelen om te zien dat de media opzettelijk de wetenschap verkeerd weergeven om het publiek angst aan te jagen. Dit uittreksel komt uit een artikel van Yeadon. Dit is wat hij zegt:

“Het idee wordt in de hoofden van de mensen geplant dat dit virus muteert op een zodanige wijze dat het de immuniteit kan omzeilen. Dit is volstrekt ongegrond, zeker wat betreft de immuniteit…(die) op natuurlijke wijze is verkregen, na afweer van het virus ….

Het is belangrijk te beseffen dat het menselijk immuunsysteem bij infectie een infectie-agens in korte stukjes knipt. Elk van deze korte stukjes eiwit worden gepresenteerd aan andere cellen in het immuunsysteem, als een identiteitsparade. …Deze hebben een scala aan functies. Sommige maken antilichamen en andere zijn geprogrammeerd om door het virus geïnfecteerde cellen te doden, herkend door signalen op hun oppervlak die het lichaam vertellen dat ze zijn binnengedrongen.

In bijna alle gevallen,… overwint dit slimme adaptieve systeem de infectie. Cruciaal is dat deze gebeurtenis vele soorten langlevende geheugencellen achterlaat die, als je weer geïnfecteerd wordt, snel elke poging tot herinfectie teniet doen. U zult dus niet opnieuw ziek worden door hetzelfde virus, en omdat het virus zich eenvoudigweg niet mag vermenigvuldigen, bent u ook niet langer in staat deel te nemen aan transmissie….

De algemene “reisrichting” (voor virussen) is om minder schadelijk te worden maar gemakkelijker overdraagbaar, en zich uiteindelijk aan te sluiten bij de andere 40 of zo virussen die veroorzaken wat wij collectief “de gewone verkoudheid” noemen.

Met andere woorden, 99,9% van die code verschilt niet van de zogenaamde Wuhan-stam. Evenzo worden de veranderingen in het eiwit die door deze lettercodewijzigingen worden vertaald, overweldigd door de overgrote meerderheid van de ongewijzigde eiwitreeksen. Dus uw immuunsysteem, dat misschien tientallen korte stukjes… herkent, zal niet voor de gek worden gehouden door een paar kleine veranderingen in een minieme fractie daarvan. Nee: je immuunsysteem weet onmiddellijk dat dit een indringer is die het al eerder heeft gezien, en heeft geen enkele moeite om er snel en zonder symptomen mee om te gaan. Dus, het is een wetenschappelijk ongeldige..

… zelfs als mutaties een paar van deze veranderen, zal het merendeel van de stukken…. van het gemuteerde virus nog steeds onveranderd zijn en herkend worden door het vaccin-immuunsysteem of het virus-geïnfecteerde immuunsysteem en een snelle, krachtige reactie zal je nog steeds beschermen.” (“Variants, Covid”, Michael Yeadon, My Thread Reader)

Laten we even samenvatten:

We hebben de geïnformeerde mening van drie gerenommeerde wetenschappers weergegeven, die allen expliciet het idee weerleggen dat de zogenaamde “varianten”:

  1. Meer dodelijk zijn
  2. Het potentieel hebben om mensen te herinfecteren die reeds Covid hebben gehad
  3. Genoeg gemuteerd zijn om mensen die al gevaccineerd zijn opnieuw te besmetten (tenzij, natuurlijk) het vaccin om te beginnen geen brede immuniteit verschaft. (wat mogelijk is omdat fase 3 langetermijnproeven nooit zijn uitgevoerd).

Dus, waarom liegen de volksgezondheidsfunctionarissen en de media over deze zaak die vrij duidelijk en oncontroversieel is? Dat is de vraag.

Yeadon concludeert dat er iets flagrant duivels is aan hun ontkenning. Hij denkt dat zij liegen om meer mensen over te halen zich te laten injecteren met een stof die hen onvruchtbaar zal maken, hen grote lichamelijke schade zal toebrengen of hen regelrecht zal doden. Kies maar uit. Hier is meer:

“De eugenetisten hebben de hefbomen van de macht in handen gekregen en dit is een heel listige manier om je in de rij te zetten en je iets te laten toedienen dat je zal beschadigen. Ik heb geen idee wat het eigenlijk zal zijn, maar het zal geen vaccin zijn want dat heb je niet nodig. En het zal je niet doden aan het einde van de naald omdat je dat zou zien.

Het kan iets zijn dat normale ziekteverschijnselen veroorzaakt, het zal op verschillende tijdstippen tussen de vaccinatie en de gebeurtenis plaatsvinden, het zal plausibel te ontkennen zijn omdat er op dat moment iets anders aan de hand zal zijn in de wereld, in de context waarvan uw overlijden, of dat van uw kinderen, normaal zal lijken.

Dat is wat ik zou doen als ik me wilde ontdoen van 90 of 95% van de wereldbevolking. En ik denk dat dat is wat ze aan het doen zijn”. (LifeSite)

“De eugenetisten hebben de hefbomen van de macht in handen gekregen”?

Is Yeadon gek geworden? Heeft de druk van de globale pandemie hem in het diepe gedreven of is hij “iets” groots op het spoor, iets waar niemand zelfs maar aan durft te denken; een plan dat zo duister en sinister is dat de uitvoering ervan de zwaarste en koelbloedigste misdaad tegen de mensheid aller tijden zou zijn; de injectie van miljarden mensen met een giftig elixer waarvan de piekproteïne hun immuunsysteem drastisch aantast en de weg vrijmaakt voor kwellend wijdverbreid lijden, gevolgd door bergen massacre?

Er zijn echter anderen die een verband zien tussen de huidige vaccinatiecampagne en “de eugenetisten”, in feite wijst Dr. Joseph Mercola op het verband tussen de hoofdontwikkelaar van het AstraZeneca-vaccin, Adrian Hill, en de eugenetische beweging. Volgens Mercola:

“Hill gaf een lezing aan het Galton Instituut (dat bekend stond als de U.K. Eugenics Society) in 2008 voor haar 100-jarig bestaan. Zoals opgemerkt in Webb’s artikel:8

Het meest verontrustend van alles is waarschijnlijk de directe link van de belangrijkste ontwikkelaars van het vaccin met de Wellcome Trust en, in het geval van Adrian Hill, het Galton Institute, twee groepen die al lang banden hebben met de Britse eugenetica-beweging.

  WEF-adviseur roept op om verkiezingen te schrappen: "Slecht voor de democratie"

Laatstgenoemde organisatie, genoemd naar de “vader van de eugenetica” Francis Galton, is de omgedoopte U.K. Eugenics Society, een groep die al meer dan een eeuw berucht is om haar bevordering van racistische pseudo-wetenschap en pogingen om “het rassenbestand te verbeteren” door het terugdringen van de bevolking van degenen die als inferieur worden beschouwd.

De banden van Adrian Hill met het Galton Instituut zouden duidelijk aanleiding moeten geven tot bezorgdheid, gezien de druk om van het Oxford-AstraZeneca vaccin dat hij samen met [Sarah] Gilbert heeft ontwikkeld het vaccin bij uitstek te maken voor de ontwikkelingslanden, met name landen in Latijns Amerika, Zuid- en Zuidoost Azië, en Afrika, juist de gebieden waar de vroegere leden van het Galton Instituut hebben opgeroepen tot het terugdringen van de bevolkingsgroei …

Emeritus hoogleraar moleculaire genetica aan het Galton Instituut en een van de leidinggevenden is niemand minder dan David J. Galton, wiens werk onder meer “Eugenics: De toekomst van het menselijk leven in de 21e eeuw” is.

David Galton heeft geschreven dat het Human Genome Mapping Project… “de mogelijkheden voor eugenetica enorm heeft vergroot… vanwege de ontwikkeling van een zeer krachtige technologie voor de manipulatie van DNA.

Deze nieuwe “ruimere definitie van eugenetica,” zei Galton, “zou methoden omvatten voor het reguleren van bevolkingsaantallen evenals het verbeteren van de kwaliteit van het genoom door selectieve kunstmatige inseminatie door donor, gentherapie of genmanipulatie van kiembaancellen”. In zijn toelichting op deze nieuwe definitie is Galton neutraal ten aanzien van de vraag “of sommige methoden door de staat verplicht moeten worden gesteld, dan wel volledig aan de persoonlijke keuze van het individu moeten worden overgelaten…

Het Wellcome Centre financiert regelmatig het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en geboortebeperkingsmethoden met …. een stichting (naam geheim gehouden) die zich actief en toegegeven bezighoudt met bevolkings- en voortplantingsbeheersing in Afrika en Zuid-Azië door, onder andere, prioriteit te geven aan de wijdverspreide distributie van injecteerbare langwerkende omkeerbare voorbehoedsmiddelen (LARC’s).

De Wellcome Trust heeft ook rechtstreeks studies gefinancierd die tot doel hadden methoden te ontwikkelen om de “opname” van LARC’s te verbeteren op plaatsen zoals het platteland van Rwanda….”. LARC’s bieden vrouwen in het Zuiden “de kleinst mogelijke keuze, afgezien van daadwerkelijke sterilisatie”.

Sommige LARC’s kunnen vrouwen tot wel vijf jaar lang onvruchtbaar maken, en, zoals Levich stelt, ze “laten veel meer controle in handen van providers, en minder in de handen van vrouwen, dan condooms, orale anticonceptiemiddelen, of traditionele methoden”…

EngenderHealth’s oorspronkelijke missie, geïnspireerd door raciale eugenetica, was het ‘verbeteren van het biologische bestand van het menselijk ras”‘. (“Exploring the Oxford-AstraZeneca Eugenics Links”, Mercola.com)

Dus, hoe speelt “eugenetica” een rol in de creatie en distributie van het mRNA vaccin? Is er een verband of grijpen we naar strohalmen?

We kunnen die vraag niet beantwoorden, maar een recent artikel van Mathew Ehret in The Off-Guardian geeft een paar interessante aanwijzingen. Dit is wat hij zegt:

“Het feit dat de organisaties die de opkomst van dit eugenetiekbeleid in Nazi-Duitsland en Noord-Amerika bevorderden, machtige organisaties omvatten als de Rockefeller Foundation, de Wellcome Trust en de Human Sterilization League for Human Betterment… die de afgelopen decennia allemaal een leidende rol hebben gespeeld in de Wereldgezondheidsorganisatie, is meer dan een beetje verontrustend.

Het feit dat deze eugenetiek organisaties zichzelf eenvoudigweg een nieuwe naam hebben gegeven na WO II en nu betrokken zijn bij de ontwikkeling van moderne RNA vaccins naast het Galton Instituut (voorheen de Britse Eugenetiek Associatie), Oxford’s AstraZeneca, Pfizer en de… Foundation zou iedere serieuze denker moeten doen nadenken over de vraag welke patronen in de geschiedenis we bereid zijn te tolereren dat ze zich herhalen in onze huidige onzekere tijd”. (“Nazi Healthcare Revived Across the Five Eyes: Killing Useless Eaters and Biden’s COVID Relief Bill”, The Off-Guardian)

We sluiten dit stuk af met een uittreksel van een artikel uit 2010 van Andrew Gavin Marshall bij Global Research die vooruitziend opmerkte dat:

“Eugenetica gaat over de sociale organisatie en controle van de mensheid…. (in het bijzonder) bevolkingscontrole….

De ideeën van Malthus, en later van Herbert Spencer en Charles Darwin werden omgevormd tot een elite-ideologie van “Sociaal Darwinisme”, wat “het idee was dat in de strijd om te overleven in een harde wereld, veel mensen niet alleen minder waard waren, maar dat velen eigenlijk voorbestemd waren om te verdorren als een ritueel van vooruitgang. De zwakken en behoeftigen behouden was, in essentie, een onnatuurlijke daad.” Deze theorie rechtvaardigde eenvoudigweg de immense rijkdom, macht en overheersing van een kleine elite over de rest van de mensheid, omdat die elite zichzelf zag als de enige werkelijk intelligente wezens die het waard waren om zulke macht en voorrechten te bezitten.

Francis Galton bedacht later de term “eugenetica” om dit opkomende gebied te beschrijven. Zijn volgelingen geloofden dat de ‘genetisch ongeschikten’ “zouden moeten worden weggevaagd”, gebruik makend van tactieken zoals, “segregatie, deportatie, castratie, huwelijksverbod, verplichte sterilisatie, passieve euthanasie – en uiteindelijk uitroeiing”… Sir Julian Huxley was vanaf 1925 ook een levenslange vertrouwenspersoon van de Britse Eugenetica Vereniging, en haar voorzitter van 1959-62. Huxley geloofde dat eugenetica op een dag zou worden gezien als de weg vooruit voor het menselijk ras en dat er “Een catastrofale gebeurtenis nodig zou kunnen zijn om de evolutie in een versneld tempo te laten verlopen. Zo is het ook met ideeën waarvan de tijd nog niet gekomen is; zij moeten perioden overleven waarin zij over het algemeen niet welkom zijn”.

De technologieën van de 21e eeuw zijn zo krachtig dat zij hele nieuwe klassen van ongelukken en misbruik kunnen voortbrengen. Het gevaarlijkste is dat deze ongelukken en misbruiken voor het eerst binnen het bereik van individuen of kleine groepen liggen. Zij vereisen geen grote installaties of zeldzame grondstoffen. Kennis alleen zal het gebruik ervan mogelijk maken…. Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat we op de drempel staan van de verdere vervolmaking van het extreme kwaad, een kwaad waarvan de mogelijkheden veel verder reiken dan wat de massavernietigingswapens de natiestaten hebben nagelaten, tot een verrassende en verschrikkelijke machtsovername van extreme individuen.

… Door verbeterde technieken zal de elite meer controle hebben over de massa’s; en omdat menselijke arbeid niet langer nodig zal zijn, zal de massa overbodig zijn, een nutteloze last voor het systeem. Als de elite meedogenloos is, kan zij eenvoudigweg besluiten de massa van de mensheid uit te roeien. Als ze menselijk zijn, kunnen ze propaganda of andere psychologische of biologische technieken gebruiken om het geboortecijfer te verlagen tot de massa van de mensheid is uitgestorven, en de wereld overlaten aan de elite.

Een afschuwelijke visie, maar wel één die voortbouwt op de ideeën van Huxley, Russell en Brzezinski, die een volk voor ogen hadden dat – met biologische en psychologische middelen – wordt gemaakt om van hun eigen slavernij te houden. Huxley zag een wereld ontstaan waarin de mensheid, nog steeds een wild dier, gedomesticeerd wordt; waar alleen de elite wild blijft en de vrijheid heeft om beslissingen te nemen, terwijl de massa’s als huisdieren gedomesticeerd worden. Huxley meende: “Mannen en vrouwen zullen opgroeien om van hun dienstbaarheid te houden en zullen nooit dromen van revolutie. Er lijkt geen goede reden te zijn waarom een door en door wetenschappelijke dictatuur ooit zou moeten worden omvergeworpen”.  (“New Eugenics and the Rise of the Global Scientific Dictatorship”, Andrew Gavin Marshall, Global Research)

We moeten ons afvragen of de huidige massale vaccinatiecampagne een op wetenschap gebaseerde inspanning is om ziekte en kwalen te verlichten of een snelweg naar een duistere en angstaanjagende dystopie die wordt opgeroepen door slechte mannen die hun greep op de hele mensheid willen verstevigen?

Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”

Vorig artikel20-jarige Schotse man DOOD 12 uur na injectie met het experimentele Pfizer mRNA-vaccin – moeder eist antwoord
Volgend artikelDr. Reiner Fuellmich: Dit zijn geen vaccinaties, maar gentherapie-experimenten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Es difícil aceptar que exista tanta maldad en un ser humano, cuando no aceptamos la verdadera constitución del hombre y nos creemos llenos de virtudes que no tenemos. Lo que el mundo europeo vive fue por creer que esa maldad no existía en los hombres de la izquierda comunista, por lo que santificaron a los judios clandestinos marranos Marx y Engels y aceptaron para sus países el socialismo comunista, por ellos propuesto, para destruirnos; y que ahora está legislando a favor de los malvados judios clandestinos que siempre han querido destruir y esclavizar a los gentiles. Esta pandemia no sólo es un genocidio político- económico, sino también un genocidio religioso, planificado para destruir no sólo el cuerpo físico de los gentiles sino, sobre todo, también su alma, a través de aprobar por medio de los congresistas llenos de soberbia, por creerse infalibles, cultos, muy modernos o civilizados, aberraciones como el matrimonio gay para tener la cochina relación anal, el aborto, eutanacia para acabar con los ancianos, pedofilia, zoofilia, etc., y todo por complacer a un fenómeno judío
    invertido travesti, que aparece en las redes vestido y pintarrajeado de mamarracho y al que todos quieren oir y celebrar sus malvados planes y ahora se vislumbra una hambruna por culpa del otro invertido travesti que lleva a cabo una guerra; todo porque los congresista no legislan para el pueblo sino para la èlite de judios clandestinos diabólicos.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in