Пресс-служба Президента России / www.kremlin.ru / Wikimedia / (CC BY 3.0)

In een verrassende zet heeft de Russische president Vladimir Poetin Rusland jarenlang stilletjes weggeleid van de liberale wereldorde en heeft hij een dreigende catastrofe voorzien. De Russische econoom Sergei Glazyev onthulde hoe Poetins strategie, die begon met de vorming van de Euraziatische Economische Unie in 2014, gericht is op het creëren van een nieuw machtscentrum dat kan wedijveren met de VS en Europa. Glazyev waarschuwt voor een op handen zijnde economische ineenstorting van de VS als gevolg van onhoudbare financiële praktijken en voorspelt wereldwijde repercussies die vergelijkbaar zijn met de Grote Depressie. Terwijl Rusland zich voorbereidt door de dollar en internationale verdragen overboord te gooien, zet de wereld zich schrap voor ongekende veranderingen, schrijft Greatgameindia.

De hele verenigde Westerse wereld staat voor een zeer naderende en onvermijdelijke catastrofe. De Russische president Vladimir Poetin wist dit van tevoren en begon het proces van de terugtrekking van ons land uit het wereldwijde liberale systeem.

De beroemde Russische econoom Sergei Glazyev sprak hierover op de radio Moscow FM, meldt DEITA.

Zoals de expert uitlegde, begonnen de eerste stappen van het staatshoofd in deze richting al in 2014. Toen kwam Poetin volgens de expert tot de conclusie dat er een aparte Euraziatische economische zone moest worden gevormd onder voorzitterschap van Rusland. De belichaming van dit idee was de oprichting van de EAEU, merkte Glazyev op.

Deze associatie blijft echter een soort prototype van de supranationale associatie die vanaf het begin bedacht had moeten worden. De grote Euraziatische ruimte, zo legde de expert uit, moet in de toekomst een nieuwe machtspool worden op gelijke voet met andere centra in de vorm van de VS, China, India en andere regionale unies.

De noodzaak om het Amerikaanse systeem te verlaten en ons eigen systeem te creëren wordt niet alleen ingegeven door het feit dat de Verenigde Staten niet op gelijke voet met Rusland kunnen en willen omgaan, maar ook door het feit dat het belangrijkste financiële instrument van het Westen in de vorm van de dollar aan het instorten is en dat de eigenaars ervan in de zeer nabije toekomst de ineenstorting zullen formaliseren, aldus de econoom.

Volgens hem hebben de financiële elites van de VS deze ineenstorting jarenlang uitgesteld. In feite had een volledige ineenstorting van de financiële markten in Amerika al in 2008 moeten plaatsvinden, toen de bekende economische crisis uitbrak. De toenmalige regering besloot dit probleem echter op te lossen door fiatgeld bij te drukken.

  Libië: De vergeten reden waarom Noord-Korea zo graag kernwapens wil

In 2020 en 2021 besloot het Amerikaanse establishment om de ervaring van de financiële crisis te herhalen en opnieuw de toch al hopeloze economie te stimuleren met nieuwe gigantische injecties van liquiditeit. Zoals de huidige statistieken laten zien, was dit beleid echter slechts voor een zeer korte periode effectief en leidde het de Verenigde Staten naar een doodlopende weg.

De eerste “alarmbel” was het begin van een scherpe daling van de belangrijkste economische indicatoren aan het einde van het vierde kwartaal van 2021. Sindsdien is de economische situatie in de VS alleen maar verder verslechterd. De meest waarschijnlijke uitweg uit de huidige crisissituatie kan een snelle ineenstorting van de financiële markten zijn.

Het grootste probleem van het wereldwijde liberale systeem is dat het gebaseerd is op het principe van voortdurende expansie. Zodra er nergens meer ruimte is om uit te breiden, raakt dit systeem in een crisis, waardoor er geen andere uitweg is dan zijn eigen vernietiging en het afschrijven van alle eerder opgebouwde verplichtingen.

Zoals Glazyev uitlegde, betekent dit in de praktijk dat de Amerikaanse regering op een dag een wanbetaling kan afkondigen en alle andere economische actoren kan oproepen om alle schulden aan hun leners kwijt te schelden. Wanneer en als dit gebeurt, zal het Amerikaanse BBP met minstens 30% instorten en zal het consumptieniveau van de huishoudens daar met de helft dalen.

Een dergelijke scherpe mislukking zal te wijten zijn aan het feit dat, zoals de expert uitlegde, de Amerikaanse financiële leiding sinds de jaren 80 van de vorige eeuw volledig is overgeschakeld op een model dat de particuliere vraag stimuleert door de constante uitgifte van een ongedekte dollar. De Amerikaanse autoriteiten hebben de goudstandaard al in augustus 1971 publiekelijk verlaten.

Dergelijke roekeloze en onverantwoordelijke praktijken van de Amerikaanse monetaire autoriteiten leidden ertoe dat de economie van het land volledig afhankelijk werd van de voortzetting van het beleid van kwantitatieve versoepeling. Zodra de drukpers in de Verenigde Staten werd uitgezet, daalde de bedrijvigheid onmiddellijk en ontstond er een crisis van wanbetalingen, zodat de Fed om nog meer geld werd gevraagd.

De situatie is zo ver gegaan dat, zoals Glazyev uitlegde, de Verenigde Staten vandaag al dicht bij het absoluut reële vooruitzicht zijn gekomen om een faillissement af te kondigen. De huidige situatie zou een enorme stijging van de werkloosheid kunnen veroorzaken, wat zal leiden tot grote sociale en politieke omwentelingen in Amerika met zeer lange gevolgen.

“In elk geval dreigt de naderende crisis zich te ontwikkelen tot een grootschalige sociale en economische catastrofe, waarvan de omvang niet zal onderdoen voor de Grote Depressie van de jaren ’30 van de vorige eeuw,” zei de econoom.

  Oekraïense voorbereidingen op het Russische Armageddon: Dubbele verdedigingslinie in Chernihiv 

Tegelijkertijd merkte hij op dat Rusland op dit moment het enige land ter wereld is dat klaar is om de hele wereld een alternatief ontwikkelingsmodel te bieden. De Russische president Vladimir Poetin heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat er binnenkort een wereldwijde catastrofe zal plaatsvinden, die zal beginnen met een financiële ineenstorting van de Verenigde Staten.

Tegelijkertijd schuilt het gevaar van de ineenstorting van dit systeem in de wens van de begunstigden om het koste wat het kost in stand te houden. In hun pogingen om de ineenstorting uit te stellen, kunnen ze beginnen met het ontketenen van grote militaire conflicten over de hele wereld en met het uitlokken van verschillende rampen, zowel van menselijke als sociaal-economische aard.

Juist om de kosten van de komende catastrofe te minimaliseren, zoals Glazyev zei, is Poetin lang geleden begonnen Rusland erop voor te bereiden. Een belangrijke stap in deze richting werd gezet in 2021. Toen kreeg de dedollariseringscampagne in de Russische Federatie een krachtige impuls – het land begon zich actief te ontdoen van deze valuta in goud- en deviezenreserves en in de buitenlandse handel.

Bovendien begon de Russische president vanaf 2022, zoals de expert benadrukte, Rusland terug te trekken uit een groot aantal verschillende internationale verdragen die met het Westen waren gesloten. Deze verdragen brachten ons land geen enkel voordeel, maar beperkten onze ontwikkeling en gaven onze voormalige partners aanzienlijke voordelen.

“Nu wordt het voor iedereen duidelijk dat het niet langer mogelijk is om het uitbreken van een catastrofe in de Verenigde Staten te voorkomen, die zich vervolgens over de hele wereld zal verspreiden en een mondiaal karakter zal krijgen. Het enige wat je kunt doen is je er goed op voorbereiden. Dit is precies wat Poetin nu al enkele jaren doet. Rusland heeft zich al volledig ontdaan van de dollar in de structuur van zijn staatsreserves en heeft alle buitenlandse betalingen met al onze belangrijkste buitenlandse partners overgeheveld naar nationale valuta,” aldus de specialist.

Volgens hem zal Rusland veilig zijn wanneer de Amerikaanse economie begint in te storten onder het gewicht van de opgestapelde problemen en tegenstrijdigheden, wanneer het hele wereldwijde dollarsysteem instort, omdat ons land zich tegen die tijd volledig zal hebben bevrijd van alle verplichtingen die samenhangen met het feit dat het zich in een gecontroleerde staat bevindt. De Verenigde Staten maken deel uit van de wereld.

  Militair overzicht: Wagner-strijders naderen stadsbestuursgebouw in het centrum van Bakhmut (Video's)

Tegelijkertijd zullen alle andere staten die Amerika momenteel niet kunnen uitdagen, zoals de Russische Federatie deed onder het leiderschap van Poetin, na het begin van de meest acute fase van de dreigende wereldwijde catastrofe, grote spijt hebben dat ze ooit hun veiligheid en duurzame ontwikkeling hebben ingeruild op de loyaliteit van de Amerikaanse autoriteiten.

Volgens Glazyev zullen de grootste kosten en verliezen voor rekening komen van Europa, dat zich zelfs voor het begin van de komende wereldwijde catastrofe in een diepe recessie bevindt en dat geen vooruitzichten heeft om uit deze situatie te geraken. Hun enige hoop is de opheffing van sectorale sancties en het herstel van normale betrekkingen met Rusland.

“De Russische leider heeft herhaaldelijk verklaard dat het ongebreidelde verlangen van de Amerikanen om de hele wereld in één machtspool te houden, zeker zal leiden tot een catastrofe op wereldschaal, waarvan we vandaag allemaal al getuige zijn. Iedereen zal dus snel begrijpen dat Poetin helemaal gelijk had,” zei Glazyev.

Na deze crisis zal er volgens de expert een nieuwe economische structuur in de wereld ontstaan. Deze zal integraal zijn. Staten en privébanken zullen hun privémonopolie op het gebied van geld verliezen, overeenkomsten zullen worden gesloten tussen soevereine landen op een algemene basis en niet onder druk, zoals met name het geval is tussen de Verenigde Staten en Europa.

Zoals GreatGameIndia meldde, onthulden de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse voorzitter Kim Jong-Un onlangs een baanbrekende militaire en economische alliantie na hun historische top in Pyongyang. Poetin benadrukte een nieuw verdrag dat voorziet in wederzijdse verdediging tegen agressie, te midden van escalerende spanningen met westerse landen over wapenleveranties aan naburige regio’s. Kim prees het verdrag als cruciaal in het omvormen van de mondiale machtsdynamiek naar een multipolaire wereld en benadrukte de strategische visie en vriendschap tussen Rusland en Noord-Korea. De overeenkomst omvat economische projecten zoals het verbeteren van de spoorwegen en culturele uitwisselingen, wat hun gezamenlijke houding tegen buitenlandse overheersing en sancties onderstreept. Hun verenigde front daagt de westerse hegemonie uit en belooft een nieuw tijdperk van onafhankelijkheid en stabiliteit in Noordoost-Azië.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Geheim EU-document vreest economische ineenstorting DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRusland zou Noord-Korea kunnen bewapenen – Poetin
Volgend artikelJudging Freedom: De laatste zetten van Vladimir Poetin op een 3-dimensionaal schaakbord
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. De laatste 2 jaar hebben alleen met om geld gebedeld in Azië en gekregen maar de laatste keer kregen ze niets en waren zelfs niet welkom meer, de oplossing zal zijn oorlog zodat ze de schuld niet terug hoeven te betalen en dat geldt ook voor Europa die veel schulden heeft in heel veel landen. Ze wouden de grondstoffen hebben in Oekraïne en Rusland en landen in Afrika en Zuid Amerika niet goedschiks dan maar kwaadschiks en dat is het westen, onderdrukken en regeringen omver te werpen en puppets er neer te zetten in voordeel van het westen maar dat is nu over en uit……………….top

  • Klopt 1000% spaar zo snel mogelijk in fysiek goud en of zilver… de rest is schuld, en de man met de rekenmachine is onderweg!!!

 2. WEERAL een nonsense artikel. Poetin begon zich in 2022 overal ’terug te trekken uit internationale verdragen’ ? LOL, Poetin werd overal buitengegooid, eerder ….Dat hij absoluut niet wist wat boven zijn kop hing bewijst het feit dat Russisch geld, 300 miljard (Euro of Dollar), in 2022 nog steeds op buitenlandse rekeningen stond (en nu geconfisiceerd is) CLEVER indeed

  • Niet zo dom lullen als je de details niet kent en klaarblijkelijk niet begrijpt waar deze tegoeden door ontstonden. Jij zou het er veel slechter vanaf gebracht hebben.

  • Onzin Patrick, dat is wisselgeld op een buitenlandse rekening voor handel, dat kan je niet zomaar weg krijgen omdat dit mondjesmaat eraf en erbij komt!! Wel opletten bij economie hoor!!!

   • “100% invoerrechten laten betalen op goederen uit buitenland”..!!!
    Dat noemen de Amerikaanse economen verstandig beleid.!
    Een Chevrolet kopen of voor de zelfde prijs een Chinese Rolls-Royce.!
    Kijk op Google, Hongqi auto.!, ik heb er in gereden, en in een grote Chevrolet.
    Mijn oordeel over de beste, was binnen een kilometer beslist.!
    Een Chinees zei mij, als jouw regering je geen fijne auto gunt,
    “HOUDEN ZE NIET VAN JE”….!!!
    Iets om voor het weekeinde over na te denken…..!!!!
    Fijn weekend.!

   • Spijtig toch dat ik, ABSOLUUT pro Rusland zijnde, niet goed begrepen word….Ik slik nl NIET ALLES wat op pro Russische sites verteld wordt…..mag dat misschien, of is ENKEL één richtingsverkeer toegestaan ?!

  • Ja?, want dat had je allemaal op de tv gehoord, en ze zouden heus wel hebbeb gezegd als het anders was…..Whahahahahahahaha

 3. Niet zo dom lullen als je de details niet kent en klaarblijkelijk niet begrijpt waar deze tegoeden door ontstonden. Jij zou het er veel slechter vanaf gebracht hebben.

 4. BELANGRIJKE WAARSCHUWING!!!!! VERKOOP UW SOFTWARE!!! Begrijp me niet verkeerd, maar een systeem dat iedereen rijk maakt met 64 unieke digitale stukjes software is vrijwel onmogelijk, de waarde ervan komt van nieuwe toetreders, niet van het stukje software zelf omdat het zo waardeloos is…. Het is en blijft een Ponzi digitale KETTINBRIEF!! Gewoon fiches in het casino, gemaakt in 1996 door de NSA en nu volledig gecontroleerd door de FBI!!! Goud daarentegen is fysiek en je kunt het vasthouden, omsmelten tot Rolexen of prachtige kettingen, het blijft bestaan, onder water of zelfs als het smelt! De waarde zit in kleine korrels diep in de grond en de lange geschiedenis!! Bitcoins zullen uiteindelijk zichzelf opblazen en jij blijft er mee zitten als het casino zal haar omwissel loket sluit!!! ! Bitcoins bestaan helemaal niet…

 5. Dus daag usa, daaag dollar, maar ook daaag EU \ Europa, dag pleuro.
  En voor de EU geldt dat als de Brusselse bende ooit nog normale betrekkingen met Rusland zou willen, dan mag er in Brussel wel een heel grooooote straatbezem door de zittende politieke bende. Hoe kan het huidige Rusland vijandige beleid, na 14 krankzinnige sancties, ooit nog samenwerking willen ontvangen met Rusland?
  De idiote Brusselse politiek is toch volledig onbetrouwbaar voor Rusland na alles wat er in de afgelopen jaaaaaren gebeurd is.
  En wat heeft Europa nou voor grondstoffen? Nog een beetje gas, wat ijzererts en verder…..?
  Ik ben blij dat ik oud ben, maar arme kinderen en kleinkinderen, die de ellende uit de huidige krankzinnige politiek, opgelegd door natuurlijk usa, nog gaan meemaken.
  Begin om de yankees uit Europa te flikkeren, maak een eigen beleid op alle gebied, los van de overheersende usa, zoek samenwerking met de brics landen en drijf handel op een FAIRE manier ipv leegplunderen.
  Er zal nog heel veel water door de Europese rivieren moeten stromen, voor dat de realiteit kan worden. En tot die tijd…., oorlog, ellende, werkloosheid, armoede en een heel ontevreden bevolking die deze waanzin van de zgn democratische westerse elitebende helemaal niet wilt. Wat een wereld….!

  • Ik ben 78 en blij me nog jong te voelen, en dat hou ik nog zo voorlopig.
   Betreft kinderen en kleinkinderen, moet U zich geen zorgen over maken.
   Vroeger in U en mijn tijd, was einde van de straat ook einde van de wereld.
   De kinderen en kleinkinderen van nu spreken Engels, dus einde van de straat bestaat niet meer, de wereld is rond en daardoor eindeloos.
   De slimme jongeren gaan naar beteren plaatsen..!!
   Bijv. Vladivostok, Rusland c.q. BRICS.!
   Hier wordt op de grens met China, in samenwerking met China c.q. BRICS aan de grootste stad van de wereld gebouwd, ca. 50 miljoen inwoners, deze regio zal het hoogst technisch en economisch centrum van de wereld worden.
   Rusland verplaatst daar al zijn vliegtuig fabrieken heen, voorbereid om op waterstof te vliegen,
   China verplaatst zijn grootste Universiteit er heen.
   Ze roepen mensen op, om daar naar toe te komen, iedereen is welkom, niet alleen Chipmachine makers, maar ook Bakkers, Slagers en kruideniers etc..
   Dus kinderen en kleinkinderen hebben veel meer kansen dan U en ik vroeger.
   Maar ze moeten wel van de bank af, en ophouden met op hun telefoon spelen.
   Ze moeten opstaan, “een vogel die vliegt vangt wat”, ik zou willen zeggen tegen U blijf gezond dan kan je een keer bij hun logeren……!!!!!!

   • Beste oprecht,
    Vooral mijn dank voor uw laatste alinea. Maar of de kinderen zo ver uit gaan vliegen?? De tijd zal het leren, maar het is niet iedereen gegeven / mogelijk om dat te doen. Ik ga het zien. Maar dat er in Europa ( en usa) rare dingen gaan gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Daarom schrijf ik dat ik blij ben dat ik oud ben. Onze generatie heeft een goede tijd meegemaakt. En ik ben niet de enige die dat zegt.
    Waar kan ik meer info vinden over dat project?

 6. Een Amerikaan kan niet tegen z’n verlies.
  Dan gaan ze om zich heen slaan.
  Honderden jaren geleden konden ze het al niet eens worden met de eigenaren van Amerika,
  “De Indianen”.!
  Altijd moest alles opgelost worden met vechten (zie cowboy films).!
  Er zijn in Amerika dubbel meer wapens onder de bevolking, dan Amerikaanse inwoners….!!!!!
  Bij een burgeroorlog vernietigen ze zichzelf….!!!!!
  Amerikanen geloven alleen in “De sterkste zijn”, niet goedschiks dan kwaadschiks..!!
  Dus overgeven of overleggen of onderhandelen, “ZIT NIET IN HUN CULTUUR”..!!
  Dus gaan ze voor de “DOOD OF DE GLADIOLEN”….!!!!

 7. Beste Patrick,
  Als je een beetje thuis bent in schaken dan kun je zien dat soms een pion opofferen een belangrijke slag kan zijn.
  Doordat Putin de uitstaande buitenlandse Russische reserves in het buitenland heeft gelaten, is met het confiskeren ervan door het westen een belangrijk signaal gegeven aan vele landen om de onbetrouwbaarheid van datzelfde westen ervan aan te tonen.
  Vele landen zijn nu zich bewust geworden van de risico’s en trekken gaandeweg hun buitenlandse tegoeden en rekeningen terug.

  Het westen heeft nu veel goodwill verloren bij diverse landen terwijl Putin goede alternatieven o.a. BRICS te bieden heeft.
  Met het confiskeren van het buitenlandse Russische kapitaal heeft het westen zich flink in de voeten geschoten.
  Het lijkt er dus op dat Putin een slag verloren heeft, maar op lange termijn de winnende partij zal zijn.

  Om de tactieken te doorzien moet je soms een ander bril op zetten.

 8. ‘Schokkend’: overheidsfunctionaris geeft toe dat bevolking doelbewust wordt OMGEVOLKT

  Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegegeven dat het Westen wordt omgevolkt.

  Deze zogeheten omvolkingstheorie wordt door extreemlinks vaak afgedaan als een gevaarlijke complottheorie.

  Op undercoverbeelden van Project Veritas zegt een International Consular Officer van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er iedere dag criminelen worden binnengelaten in de VS. Hij zegt ook dat Mexico het ergste uitschot naar de VS stuurt. Het uiteindelijke doel van de ongebreidelde migratie is volgens deze functionaris demografische verandering.
  https://x.com/Project_Veritas/status/1803787015068045380

  “Traditionele Amerikanen zijn niet links. Zuid-Amerikanen zijn allemaal links. Dit wordt gedaan in een poging de demografische samenstelling te wijzigen,” zei hij.

  De Franse schrijver Renaud Camus schreef in 2010 het boek de Grote Vervanging, waarin hij stelt dat de elites de Franse en Europese bevolking doelbewust vervangen door een niet-Europese bevolking, voornamelijk afkomstig uit Afrika.

  Schokkend
  De media beweren dat deze theorie ‘racistisch’ en ‘xenofoob’ is, terwijl mensen die hier aandacht voor vragen worden gecanceld en gedemoniseerd.

  “Schokkend,” vindt journalist Joost Niemoller. “Medewerkers aan het Witte Huis geven informeel gewoon toe dat er een bewuste operatie is om illegale immigranten binnen te laten om de demografische samenstelling van de VS te veranderen.”

  https://www.ninefornews.nl/schokkend-overheidsfunctionaris-geeft-toe-dat-bevolking-doelbewust-wordt-omgevolkt/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in