De voorgestelde clausules zouden het melden van “pandemieën” aanmoedigen, en de landen zouden gestraft worden voor “niet-naleving”. De eerste openbare hoorzittingen over het voorgestelde “pandemie-verdrag” zijn gesloten, en de volgende ronde zal medio juni beginnen, schrijft Kit Knightly.

Wij hebben geprobeerd dit onderwerp op de voorpagina te houden, alleen maar omdat de mainstream media het zo graag negeert en partijdige oorlogsporno en propaganda blijft uitkramen.

Toen wij – en anderen – een link plaatsten naar de publieke inzendingenpagina, kwam er zo’n respons dat de website van de WHO zelfs even crashte, of ze deden alsof hij crashte, zodat de mensen zouden stoppen met brieven sturen.

Hoe dan ook, het is een overwinning. Hopelijk kunnen we dat in de zomer herhalen.

Tot die tijd lijkt het erop dat de schaarse persaandacht die er is, meestal op de metaforische achterpagina’s van het internet, erop gericht zal zijn het verdrag “sterk genoeg” te maken en ervoor te zorgen dat de nationale regeringen “ter verantwoording kunnen worden geroepen”.

Een artikel in de Britse Telegraph van 12 april kopt:

Reëel risico dat een pandemieverdrag “te verwaterd” zou kunnen zijn om nieuwe uitbraken te stoppen

Het richt zich op een rapport van het Panel for a Global Public Health Convention (GPHC), en citeert een van de auteurs van het rapport Dame Barbara Stocking:

Onze grootste vrees […] is dat het te gemakkelijk is om te denken dat verantwoording er niet toe doet. Een verdrag hebben dat geen naleving inhoudt, wel, dan heeft het eerlijk gezegd geen zin om een verdrag te hebben.

Het GPHC-rapport zegt verder dat de huidige Internationale Gezondheidsregeling “te zwak” is, en roept op tot de oprichting van een nieuw “onafhankelijk” internationaal orgaan dat “de paraatheid van de regeringen beoordeelt” en “landen publiekelijk berispt of prijst, afhankelijk van de mate waarin zij zich houden aan een reeks overeengekomen eisen”.

Een ander artikel, gepubliceerd door de London School of Economics en mede geschreven door leden van de Duitse Alliantie voor Klimaatverandering en Gezondheid (KLUG), dringt ook vrij hard aan op het idee van “verantwoordingsplicht” en “naleving”:

Wil dit verdrag tanden hebben, dan moet de organisatie die het bestuurt de macht hebben – hetzij politiek, hetzij juridisch – om naleving af te dwingen.

Het is ook een echo van het VN-rapport van mei 2021, waarin wordt gevraagd om meer bevoegdheden voor de WHO:

Het verslag beveelt aan “niet-overheidsactoren” zoals de World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organisation en International Labour Organisation bij de onderhandelingen te betrekken, en stelt voor dat het verdrag financiële stimulansen biedt voor het vroegtijdig melden van “noodsituaties op gezondheidsgebied” [nadruk toegevoegd]:

In geval van een afgekondigde noodsituatie op gezondheidsgebied moeten middelen vloeien naar de landen waar de noodsituatie zich voordoet, waardoor reactie-elementen zoals financiering en technische ondersteuning in gang worden gezet. Deze zijn vooral van belang voor LMIC’s, en zouden kunnen worden gebruikt om het tijdig delen van informatie door staten aan te moedigen en te verbeteren, door hen de verzekering te geven dat zij niet zullen worden onderworpen aan willekeurige handels- en reissancties omdat zij zich hebben gemeld, maar in plaats daarvan zullen worden voorzien van de nodige financiële en technische middelen die zij nodig hebben om doeltreffend op de uitbraak te reageren.

Daar blijft het echter niet bij. Zij stellen ook de vraag aan de orde of landen gestraft moeten worden voor “niet-naleving”:

[Het verdrag moet beschikken over] een aanpasbare stimuleringsregeling, [met inbegrip van] sancties zoals openbare berispingen, economische sancties, of het ontzeggen van voordelen.

Om deze suggesties van bureaucraat in het Engels te vertalen:

 • Als u “ziekte-uitbraken” “tijdig” meldt, krijgt u “financiële middelen” om ze aan te pakken.
 • Als u ziekte-uitbraken niet meldt, of de aanwijzingen van de WHO niet opvolgt, loopt u internationale hulp mis en krijgt u te maken met handelsembargo’s en sancties.

In combinatie zouden deze voorgestelde regels letterlijk een aansporing zijn om mogelijke “ziekte-uitbraken” te melden. Verre van “toekomstige pandemieën” te voorkomen, zouden zij deze actief aanmoedigen.

Nationale regeringen die weigeren het spel mee te spelen worden gestraft, en degenen die meespelen worden omgekocht, is niet nieuw. Wij hebben dat reeds gezien met Covid.

Twee Afrikaanse landen – Burundi en Tanzania – hadden presidenten die de WHO letterlijk van hun grenzen weghielden, en weigerden mee te gaan in het pandemie-narratief. Beide presidenten stierven onverwacht binnen enkele maanden na dat besluit, om dan vervangen te worden door nieuwe presidenten die het covid-beleid van hun voorgangers onmiddellijk terugdraaiden.

  Moderne injectienormen in twijfel trekken

Minder dan een week na de dood van president Pierre Nkurunziza stemde het IMF ermee in om bijna 25 miljoen dollar van de nationale schuld van Burundi kwijt te schelden om de Covid-19 crisis te helpen bestrijden.

Amper vijf maanden na de dood van president John Magufuli ontving de nieuwe regering van Tanzania 600 miljoen dollar van het IMF om “de COVID-19 pandemie aan te pakken”.

Het is toch wel duidelijk wat hier gebeurd is, niet?

Globalisten steunden staatsgrepen en beloonden de daders met “internationale hulp”. De voorstellen voor het pandemieverdrag zouden dit proces alleen maar legitimeren, door het van heimelijke achterkanalen naar openlijke officiële kanalen te verplaatsen.

Laten wij nu, voordat wij de implicaties van nieuwe bevoegdheden bespreken, even stilstaan bij de macht die de WHO reeds bezit:

 • De Wereldgezondheidsorganisatie is de enige instelling in de wereld die bevoegd is om een “pandemie” of Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) uit te roepen.
 • De directeur-generaal van de WHO – een niet-gekozen functie – is de enige persoon die die macht controleert.

Wij hebben al gezien hoe de WHO deze bevoegdheden misbruikt om uit het niets een nep-pandemie te creëren…en dan heb ik het niet over covid.

Vóór 2008 kon de WHO alleen een grieppandemie uitroepen als er “een enorm aantal doden en zieken” was EN als er een nieuw en duidelijk subtype was. In 2008 heeft de WHO de definitie van “grieppandemie” versoepeld om deze twee voorwaarden te schrappen.

Zoals in een brief aan het British Medical Journal in 2010 werd opgemerkt, betekenden deze veranderingen dat “veel seizoensgriepvirussen als pandemische griep konden worden ingedeeld.”

Als de WHO die veranderingen niet had aangebracht, had de uitbraak van de “Mexicaanse griep” van 2009 nooit een pandemie kunnen worden genoemd, en zou ze waarschijnlijk ongemerkt voorbij zijn gegaan.

In plaats daarvan hebben tientallen landen miljoenen dollars uitgegeven aan vaccins tegen de Mexicaanse griep die ze niet nodig hadden en die niet werkten, om een “pandemie” te bestrijden die minder dan 20.000 doden opleverde. Veel van degenen die de WHO adviseerden om de Mexicaanse griep tot noodsituatie voor de volksgezondheid uit te roepen, bleken later financiële banden te hebben met vaccinproducenten.

  Frans geneesmiddelagentschap slaat alarm: ongewenste bijwerkingen van vaccins zoals dood in de baarmoeder

Ondanks dit historische voorbeeld van flagrante corruptie zou een voorgestelde clausule van het Pandemieverdrag het nog gemakkelijker maken om een PHEIC uit te roepen. Volgens het verslag “Covid19: Make it the Last Pandemic” van mei 2021 [cursivering toegevoegd]:

Toekomstige verklaringen van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang door de directeur-generaal van de WHO moeten gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel wanneer dat gerechtvaardigd is.

Ja, het voorgestelde verdrag zou de directeur-generaal van de WHO in staat kunnen stellen een wereldwijde noodtoestand uit te roepen om een potentiële pandemie te voorkomen, niet als reactie daarop. Een soort pandemische pre-crime.

Als u dit combineert met de voorgestelde “financiële hulp” voor ontwikkelingslanden die “potentiële noodsituaties op gezondheidsgebied” melden, dan ziet u wat ze aan het bouwen zijn – in wezen het omkopen van regeringen van de derde wereld om de WHO een voorwendsel te geven om een noodtoestand af te kondigen.

De andere hoofdpunten die waarschijnlijk in een pandemieverdrag zullen worden opgenomen, kennen wij al. Men zal vrijwel zeker proberen internationale vaccinpaspoorten in te voeren, en geld in de zakken van de Big Pharma’s pompen om nog sneller “vaccins” te produceren, met nog minder veiligheidstests.

Maar dat alles kan verbleken bij de wettelijke bevoegdheden die de directeur-generaal van de WHO (of welk nieuw “onafhankelijk” orgaan zij ook besluiten op te richten) zou kunnen krijgen om nationale regeringen te straffen, te berispen of te belonen.

Een “pandemieverdrag” dat nationale of plaatselijke regeringen overruled of terzijde schuift, zou supranationale bevoegdheden overdragen aan een niet-gekozen bureaucraat of “deskundige”, die ze geheel naar eigen goeddunken en op grond van volkomen subjectieve criteria zou kunnen uitoefenen.

Dit is de definitie zelf van technocratisch globalisme.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WHO beveelt genetische manipulatie van mensen aanVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWashington is bereid een sanctieoorlog te voeren, tot de laatste Europeaan
Volgend artikelDe propagandacampagne is nu compleet: Linksen omhelzen oorlog en steunen “letterlijke nazi’s”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Hoe kan men iets bestrijden wat op lucht is gebaseerd ?
  Zeg maar gerust onder de tafel betalingen verricht aan criminelen die eerst door nog grotere criminelen op die posten zijn geplaatst nadat de vorige positie bekleders uit de weg waren geruimd omdat die niet naar de pijpen van de Duivel = Het Blanke wilden dansen

  Dank U

 2. Een ding is duidelijk, dit is een machtsovername.
  Het soort voor-en nadelen (beloning of straf) zet elke democratie buiten spel.

  De lichamelijke integriteit en autonomie worden weggevaagd.

  WHO, USA en EU moeten ophouden en doen waar ze in beginsel voor zijn opgericht.
  Het zijn burger organisaties, die zijn opgericht om juist datgene wat ze nu in willen voeren te voorkomen.

  Dit word een grote chaos, want waar ze volgzaamheid verlangen, daar zal het fout gaan.

  Nog een overkoepelend, controlerend orgaan erbij, wie zullen dat controleren op de wereldwijde corruptie, die dit alles heeft veroorzaakt.

  Dat pandemieverdrag mag er nooit komen.
  Het zal vele slachtoffers veroorzaken.
  Zie de vaccinaties in het verleden, dan weet je genoeg.

  Om van c-19 nog maar niet te spreken.
  De lieg en bedrieg plandemie.
  Omdat de gewone burger niet intelligent genoeg zou zijn werden we in onwetendheid over de inhoud van het vaccin niet ingelicht.
  De geregistreerde toestemming werd niet uitgelegd en geregistreerd, zoals dat in een testfase hoort.

  Neen we zijn de afgelopen 2 jaar willens en wetens, door alle bestuursorganen belazerd en in onwetendheid gehouden.

  Wat zegt dat over degenen die de nwo willen?

  Niets goeds voor de toekomst, miz vernietigen ze de wereld met alles erop, ook zichzelf.

 3. PDF The Jew World Order :

  https://ia800403.us.archive.org/29/items/JewWorldsOrdertheNationalIntelReportWithJohnStadtmiller201208021/The%20Jew%20World%20Order%20Unmasked.pdf

  ZO maar even de koshere moord op 60 tot 80 milJOEN Russen in de periode 1917-1980 weggepoetst !!!

  Knàp hè ?

  Ook blijken nu de èchte gaskamers (mobiele in dit geval) van Koshere (communistische) Signatuur te zijn geweest :

  https://www.mzwnews.com/geschichte/adolf-hitler-hat-keine-juden-vergasen-lassen-aber-juden-haben-nichtjuden-massenhaft-vergast/

  Over “chutzpa” gesproken-gnn-GNNN ..!!!

 4. Zo langzamerhand begint de onpartijdige toeschouwer, die alle berichtgeving over Covid en WHO volgt, zich ernstig af te vragen waar die ‘H’ in de afkorting voor staat. Gaat het om het verbeteren van de Health of om het verslechteren ervan?

  Want wat moet je met zo’n organisatie, die het ouderwetse en achterhaalde virusgeloof misbruikt om democratieën om zeep te helpen? Wat moet je met zo’n organisatie, die dat ongerijmde en onbewezen virusgeloof hanteert om draconische maatregelen wereldwijd te laten uitvaardigen, die zowel de fysieke als de economische en geestelijke gezondheid grotere schade hebben toegebracht, dan ooit eerder in de wereldgeschiedenis is voorgekomen? Wat moet je met zo’n organisatie, die dat achterlijke en vermaledijde virusgeloof misbruikt om de mensheid te laten injecteren met gif dat wereldwijd al miljoenen mensen gedood of voor hun leven ongelukkig heeft gemaakt.

  Dan is toch duidelijk waar de ‘H’ voor staat? En waar de ‘O’ voor staat? Het is de organisatie die een wereldwijde oorlog voert TEGEN de gezondheid van de mensheid.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/heden/angstzaaierij

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in