Voorgrond © Markus Spiske op Unsplash / achtergrond: Pixabay

Vanwege de dreigementen die nu worden geuit om tegen het advies van het JCVI in een experimentele Covid-19 injectie aan kinderen te geven, en de bevestiging dat vanaf oktober in het Verenigd Koninkrijk vaccinpaspoorten zullen worden ingevoerd, bent u er waarschijnlijk niet van op de hoogte dat Public Health England precies op hetzelfde moment een rapport heeft vrijgegeven waaruit blijkt dat 70% van de Covid-19 sterfgevallen sinds februari mensen zijn die waren gevaccineerd, bericht Theexpose.uk.

Het rapport, getiteld “SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England”, is de 22e technische briefing over vermeende varianten die aanleiding geven tot bezorgdheid in het Verenigd Koninkrijk en is bijzonder interessante lectuur als je je realiseert wat de statistieken ons eigenlijk vertellen.

PHE heeft een nuttige tabel samengesteld met het aantal bevestigde gevallen van de Deltavariant in het Verenigd Koninkrijk en het aantal vermeende sterfgevallen als gevolg van de variant. De tabel laat zien dat er sinds 1 februari 2021 tot 29 augustus 2021 492.528 vermeende bevestigde gevallen van de Deltavariant zijn geweest. Hiervan zijn er 144.067 alleen al in de afgelopen 28 dagen bevestigd.

Uit de gegevens blijkt dat mensen die niet gevaccineerd zijn slechts 44% van de vermeende bevestigde uitmaken, terwijl mensen die volledig gevaccineerd zijn 23% van de vermeende bevestigde Covid-gevallen uitmaken. Nog eens 16% van de vermeende gevallen zijn mensen die ten minste 21 dagen vóór hun vermeende bevestigde Covid-infectie één dosis van een Covid-19 vaccin hadden gekregen.

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, zijn bijna twee keer zoveel ongevaccineerden verantwoordelijk voor bevestigde Covid-gevallen dan volledig gevaccineerden. Wanneer men echter het aantal meerekent dat één dosis van een Covid-19 injectie heeft gekregen, overtreft het aantal gevallen onder de gevaccineerde groep (222.693) in feite het aantal dat is geregistreerd onder de ongevaccineerde bevolking.

"Verzacht de symptomen van angst" met grafeenoxide; het zit in miljoenen mondkapjes

Toen de Covid-19 vaccins een vergunning voor gebruik in noodsituaties kregen, hadden de autoriteiten geen idee of ze zouden werken. In de beperkte proeven die werden uitgevoerd, werd alleen gemeten of een gevaccineerd persoon al dan niet ernstige ziekte opliep wanneer hij met Covid-19 werd geïnfecteerd; er werd niet gemeten of een gevaccineerd persoon nog steeds met Covid-19 besmet kon raken, en er werd niet gemeten of een gevaccineerd persoon het virus nog steeds kon verspreiden in overeenstemming met de algemeen aanvaarde ziektekiemtheorie.

Er wordt beweerd dat de vaccins de kans op ernstige ziekte bij besmetting met Covid-19 aanzienlijk verminderen, dus hoewel de gevaccineerde bevolking in feite het aantal besmettingen onder de ongevaccineerde bevolking overtreft, zou je toch aannemen dat het omgekeerde zou worden gezien in het aantal mensen dat naar verluidt aan de Deltavariant is overleden?

Omdat ons keer op keer is verteld dat de Covid-19 vaccins onze enige weg terug naar het normale leven zijn en dat we naar voren moeten komen, de mouwen moeten opstropen en de prik moeten halen wanneer we daartoe worden opgeroepen. Dus de vaccins moeten zeker doen wat ons beloofd wordt?

Dat moet de reden zijn waarom ze zo wanhopig zijn om kinderen een experimentele injectie te geven, ook al lopen ze al een te verwaarlozen risico op ernstige ziekten. Misschien blijkt uit de laatste gegevens van Public Health England dat het risico tot nul zou worden gereduceerd?

Helaas lijkt het erop dat we zijn voorgelogen en dat de Covid-19 vaccins niet onze weg terug naar het normale leven zijn, maar juist het tegenovergestelde. Want uit de door Public Health England gepubliceerde gegevens blijkt dat het aantal vermeende sterfgevallen als gevolg van de Deltavariant niet alleen hoger ligt bij degenen die twee doses van het Covid-19 vaccin hebben gekregen, maar zelfs astronomisch hoger.

Uit de gegevens blijkt dat pieken in de sterfte samenvallen met vaccinaties & bevorderen hele reeks neurologische aandoeningen na 1,5 jaar

Het totale aantal sterfgevallen die zich sinds februari 2021 hebben voorgedaan en waarbij de Deltavariant van Covid-19 in verband is gebracht met de vaccinatiestatus, bedraagt 1.698. Hiervan was slechts 30% onder de ongevaccineerde bevolking, ondanks het feit dat de meeste tweede vaccinaties tussen april en juni werden toegediend.

Terwijl volledig gevaccineerden goed zijn voor 64,25% van de sterfgevallen door Covid-19 sinds februari 2021, en wanneer de gedeeltelijk gevaccineerden in die aantallen worden meegerekend, zijn zij goed voor 70%. Het is echter belangrijk op te merken dat veel van de sterfgevallen die zich voordeden in de gedeeltelijk gevaccineerde populatie in feite mensen kunnen zijn geweest die twee doses van een Covid-19-injectie hadden gekregen, omdat PHE hen niet beschouwt als mensen die twee doses hebben gekregen als het nog geen twee weken geleden is dat ze de tweede dosis hebben gekregen.

Maar wat betekent dit voor het risico op overlijden als men geïnfecteerd is met de Delta Covid-19 variant? Het betekent dat het risico op overlijden aanzienlijk toeneemt bij degenen die volledig zijn gevaccineerd.

Sinds februari zijn er 536 doden gevallen onder 219.716 bevestigde gevallen in de ongevaccineerde populatie. Dit is een sterftecijfer van 0,2%.

Onder de volledig gevaccineerde bevolking zijn 1.091 sterfgevallen opgetreden onder 113.823 gevallen. Dit is een sterftecijfer van 1%.

Dit betekent dat de Covid-19 injecties het risico op overlijden als gevolg van Covid-19 met 400% lijken te verhogen in plaats van het risico op overlijden met 95% te verlagen, zoals de vaccinfabrikanten, de volksgezondheidsinstanties en regeringen beweren, en nu willen ze deze experimentele, dodelijke behandeling aan uw kinderen geven.

Acute psychose na COVID-19 vaccinatie

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Duitse ambtenaar lekt rapport van ministerie van Binnenlandse Zaken waarin Corona wordt afgedaan als “een globaal vals alarm”Volg Frontnieuws op Telegram

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here