Joden die in Auschwitz aankomen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, is in de clinch met Israël over zijn steun aan nazi-milities in de Oekraïne, schrijft Moonofalabama.org. De directe aanleiding is een passage in een interview dat Lavrov had met het Italiaanse televisienetwerk Mediaset:

Vraag: Zo ziet u het, terwijl Vladimir Zelensky het anders stelt. Hij vindt dat denazificatie geen zin heeft. Hij is een Jood. De nazi’s, Azov – daar zijn er maar heel weinig van (enkele duizenden). Vladimir Zelensky weerlegt uw visie op de situatie. Denkt u dat Vladimir Zelensky een obstakel voor de vrede is?

Sergej Lavrov: Het maakt mij niet uit wat president Vladimir Zelenski al dan niet weerlegt. Hij is zo wispelturig als de wind, zoals men zegt. Hij kan verschillende keren per dag van standpunt veranderen.

Ik heb hem horen zeggen dat zij bij de vredesbesprekingen zelfs niet over demilitarisering en denazificatie zouden spreken. Ten eerste torpederen zij de besprekingen, net zoals zij acht jaar lang de Minsk-akkoorden hebben getorpedeerd. Ten tweede vindt daar de nazificatie plaats: De gevangengenomen strijders en de leden van de bataljons Azov en Aidar en andere eenheden dragen hakenkruizen of symbolen van de nazi-bataljons van de Waffen SS op hun kleding of laten die op hun lichaam tatoeëren; zij lezen en propageren openlijk Mein Kampf. Zijn redenering is: hoe kan er nazisme zijn in Oekraïne als hij een Jood is? Ik kan het mis hebben, maar Adolf Hitler had ook joods bloed. Dat betekent absoluut niets. De wijze Joodse mensen zeggen dat de vurigste antisemieten meestal Joden zijn. “Elke familie heeft haar zwarte schapen,” zoals wij zeggen.

De zionistische entiteit in Palestina heeft met harde woorden gereageerd:

De Israëlische premier, Naftali Bennett, veroordeelde maandag een recente bewering van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej V. Lavrov, dat Joden “de grootste antisemieten” zijn.

Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken ontbood ook de Russische ambassadeur in Israël om de opmerkingen van de heer Lavrov uit te leggen, terwijl de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, een verontschuldiging eiste.

De heer Bennett zei dat hij de opmerkingen van de heer Lavrov met de “grootste strengheid” bekeek, en zei dat de opmerkingen “onwaar waren en dat hun bedoelingen verkeerd zijn.”

Bennett voegde eraan toe: “Het doel van dergelijke leugens is de Joden zelf te beschuldigen van de afschuwelijkste misdaden in de geschiedenis, die tegen hen gepleegd zijn, en daarmee de vijanden van Israël vrij te pleiten van verantwoordelijkheid.”

Afzonderlijk zei de heer Lapid dat de opmerkingen van de heer Lavrov “zowel een onvergeeflijke en schandelijke uitspraak als een verschrikkelijke historische vergissing” waren.

“Joden hebben zichzelf niet vermoord in de Holocaust,” voegde hij eraan toe. “Het laagste niveau van racisme tegen de Joden is de Joden zelf van antisemitisme te beschuldigen.”

De heer Lapid heeft een grote mond die het witwassen van Joodse nazi-collaborateurs, waarbij zijn eigen familie betrokken was, verbergt.

Maar laten we eerst de kwestie van de afstamming van Adolf Hitler aanpakken. Het History Channel heeft er een stuk over:

In de decennia na de dood van Adolf Hitler is de afstamming van de nazi-leider onderwerp geweest van ongebreidelde speculaties en hevige controverse. Sommigen hebben gesuggereerd dat zijn vader, Alois, geboren uit een ongehuwde vrouw met de naam Maria Schickelgruber, het buitenechtelijke kind was van Leopold Frankenberger, een jonge Joodse man wiens familie haar als dienstmeisje in dienst had. (Zij trouwde later met Johann Georg Hiedler – later gespeld als “Hitler” – wiens achternaam haar zoon aannam).

In 2019 berichtte de Jerusalem Post over nieuw onderzoek over deze kwestie:

[Een] studie van psycholoog en arts Leonard Sax heeft nieuw licht geworpen dat de bewering ondersteunt dat de vader van Hitler Joodse wortels had.

De studie, getiteld “Aus den Gemeinden von Burgenland: Revisiting the question of Adolf Hitler’s paternal grandfather,” die in het huidige nummer van het Journal of European Studies is gepubliceerd, onderzoekt beweringen van Hitlers advocaat Hans Frank, die de waarheid zou hebben ontdekt.

  Is het Game, Set, Match voor Moskou?

Hitler vroeg Frank in 1930 om de bewering te onderzoeken, nadat zijn neef William Patrick Hitler dreigde te onthullen dat de grootvader van de leider Joods was.

In zijn memoires uit 1946, die zeven jaar na zijn executie tijdens de processen van Neurenberg werden gepubliceerd, “beweerde Frank in 1930 bewijzen ontdekt te hebben dat Hitlers grootvader van vaderskant een Joodse man was die in Graz, Oostenrijk, woonde, in het huishouden waar Hitlers grootmoeder in dienst was,” en het was in 1836 dat Hitlers grootmoeder Maria Anna Schicklgruber zwanger werd, verklaarde Sax.

Sax schrijft in de studie dat volgens de brieven in Frank’s memoires, “Frankenberger Sr. geld stuurde voor het onderhoud van het kind vanaf de zuigeling tot zijn 14e verjaardag.”

“De motivatie voor de betaling was, volgens Frank, geen liefdadigheid, maar in de eerste plaats een bezorgdheid over het betrokken raken van de autoriteiten: “De Jood betaalde zonder gerechtelijk bevel, omdat hij bezorgd was over het resultaat van een rechtszitting en de daarmee verbonden publiciteit,” aldus de brieven.

Het lijkt mij dat Lavrov daar gelijk in heeft. Het lijkt er echt op dat Adolf Hitler enkele Joodse voorouders had, die zelfs voor de opvoeding van zijn vader betaalden.

Nu over de andere kwestie, de bewering van Lavrov dat:

… de vurigste antisemieten meestal Joden zijn. “Elke familie heeft haar zwarte schapen,” zoals wij zeggen.

Yair Lapid is het daar niet mee eens. Nou, zijn vader ook niet, totdat, tot zijn verlegenheid, enkele nieuwe feiten hem ongelijk bewezen. Zo is er bijvoorbeeld de bekende zaak van Rudolf Kasztner waarbij de vader van Lapid betrokken was.

Zoals de Times of Israel in 2016 berichtte:

[De Brits-Joodse historicus Paul] Bogdanor was “extreem geschokt” toen hij ontdekte dat alles erop wees dat Kasztner “een collaborateur” met de nazi’s was geweest, en een “verrader van de Zionistische beweging en het Joodse volk.”

In het nieuwe boek van Bogdanor, “Kasztner’s Crime”, dat in oktober verscheen, wordt de zaak tegen de Joodse leider in vernietigend detail uiteengezet. Zelfs de meest toegewijde verdediger zou na het lezen van zijn boek wel eens kunnen gaan twijfelen.

Kasztner was een leider van een kleine zionistische groepering in Boedapest tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij leidde een Joods reddingscomité dat, vóór de nazi’s Hongarije binnentrokken, er wel in slaagde het leven van een aantal Joden te redden. Maar toen de nazi’s eenmaal waren gearriveerd, raakte Kasztner, een ambitieuze advocaat, verwikkeld in langdurige onderhandelingen met de nazi-leiding, met name met Adolf Eichmann.

Na ingewikkelde onderhandelingen met Eichmann slaagde Kasztner erin de nazi’s te laten instemmen met de deportatie van een groep van 1.684 Hongaarse Joden, de zogenaamde “Kasztner Trein,” die uiteindelijk in vrijheid in Zwitserland terechtkwam.

Maar duizenden anderen vervolgden de gedoemde weg naar Auschwitz. Bogdanor zegt dat Kasztner niet alleen wist dat zij naar hun dood gestuurd werden, maar dat hij die informatie ook actief geheim hield voor andere Joden in Hongarije en de wijdere Joodse wereld.

Kasztner zette met opzet geselecteerde uitgesproken zionisten, die naar Palestina wilden emigreren, op zijn lijst. De Hongaarse Joden die niet wilden emigreren werden door hem misleid om te geloven dat de nazi’s geen gevaar voor hen vormden. Kazstner zelf vond later een rol in het zionistische establishment:

Kasztner zelf stapte niet op de trein, maar overleefde de oorlog en baande zich een weg naar Palestina. In 1952 was hij woordvoerder van het Ministerie van Handel en een kandidaat-lid van de Knesset, hoewel hij er niet in slaagde een plaats te veroveren die hoog genoeg was op de lijst van Mapai om verkozen te worden.

Toen een verbitterde Hongaarse Jood, Malkiel Gruenwald, in 1953 een pamflet over Kasztner verspreidde, waarin hij hem een nazi-collaborateur noemde, vond de Israëlische regering hem echter goed genoeg om hem aan te klagen wegens laster en Gruenwald van laster te beschuldigen.

Tijdens het proces getuigden tientallen getuigen over de daden van Kasztner tijdens de oorlog. De zaak duurde 18 maanden en eindigde niet goed voor hem. De voorzittende rechter oordeelde dat Kasztner inderdaad had gecollaboreerd, en in woorden die tot in de jaren echoën, zei hij dat hij “zijn ziel aan de duivel had verkocht.”

  Polen's hoogste militaire functionaris deelde enkele impopulaire waarheden over de NAVO-Russische proxy-oorlog

De Israëlische regering van die tijd viel en Kasztner en zijn gezin werden virtuele gevangenen in hun huis. Hij nam ontslag, zijn vrouw raakte in een depressie en zijn dochter vertelde, jaren later, dat zij op school door andere kinderen was uitgestoten en bespot.

Op 3 maart 1957 schoten rechtse extremisten Kasztner dood. Het jaar daarop, te laat voor hem, werd het vonnis van de rechtbank teruggedraaid, wat suggereerde dat veel van wat men tegen hem beweerde niet juist was. De campagne die in de daaropvolgende jaren werd gevoerd om Kasztner te rehabiliteren werd geleid door journalist en politicus Tommy Lapid, zelf een Hongaarse Jood en vader van Yair Lapid, de leider van de huidige Yesh Atid partij.

De vader van de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Israël Yair Lapid probeerde Kasztner te rehabiliteren. Maar de Britse historicus vond dat Kasztner wel degelijk schuldig was:

“Kasztner is niet begonnen als iemand die slecht was,” zegt Bogdanor. “Hij begon als iemand die Joden wilde redden, en vóór maart 1944 redde hij inderdaad Joden. Maar toen de nazi’s Hongarije bezetten, begon hij met hen te onderhandelen en al heel snel, zo beweer ik, werd hij een collaborateur.”

De centrale aanklacht van de overlevende Hongaarse Joden tegen Kasztner was, zegt Bogdanor, “niet alleen dat hij verzuimd had hen te waarschuwen [voor het voornemen van de nazi’s]. Het was dat Kasztner de plaatselijke Joodse leiding had opgedragen hen te misleiden, en te bedriegen zodat zij op de treinen naar Auschwitz zouden stappen. Nadat Kasztner de plaatselijke gemeenschappen bezocht had, verspreidde de leiding valse informatie – die hij hun gegeven had – dat de Joden in Hongarije geherhuisvest zouden worden. Agranat en de andere rechters zagen deze kwestie van bedrog over het hoofd.”

Bogdanor geeft toe diep geschokt te zijn door de diepte en de omvang van wat hij over Kasztner te weten is gekomen. Het zou al erg genoeg geweest zijn, stelt hij, als Kasztner passief met de nazi’s had gecollaboreerd. Maar hij heeft actief samengewerkt, zegt hij, door stappen te ondernemen om zowel de Joden in Hongarije als zijn Joodse contacten in de buitenwereld te misleiden.

Yair Lapid heeft het, net als zijn vader, bij het verkeerde eind. Er waren heel wat Joodse collaborateurs en sommigen waren zelfs officieren in Hitlers Wehrmacht.

Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de valse beschuldigingen van Yair Lapid:

Michael Elgort ✡️ @just_whatever – 9:18 UTC · May 3, 2022
Vandaag heeft het Russische @mfa_Rusland op zijn telegramkanaal officieel geantwoord op de verklaring van @yairlapid die u hieronder ziet, en dit antwoord verdient het om in zijn geheel vertaald en geplaatst te worden. Een lange draad met volledige vertaling hieronder, link naar de bron op het einde

De volledige vertaling van de verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat hier. Er staat (opmaak bewerkt voor de leesbaarheid):

Wij hebben aandacht besteed aan de anti-historische uitspraken van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, die voor een groot deel de koers van de huidige Israëlische regering verklaren om het neonazi-regime in Kiev te steunen. De Israëlische minister zei letterlijk het volgende: “De Joden hebben zichzelf niet vernietigd tijdens de Holocaust. Joden de schuld geven van antisemitisme is een schaamteloos niveau van racisme tegen Joden”.

Om de een of andere reden maakt de Westerse pers (en sommige van onze liberalen) er nog steeds ruzie over of er neonazi’s in Oekraïne zijn. De Joodse afkomst van Vladimir @ZelenskyyUa wordt gegeven, als één van de “gewapend betonnen” argumenten. Het argument is niet alleen onhoudbaar, maar ook listig. De geschiedenis kent helaas tragische voorbeelden van samenwerking tussen Joden en de nazi’s. In Polen en andere landen van Oost-Europa benoemden de Duitsers Joodse industriëlen tot hoofden van getto’s en Joodse raden (“Judenrats”), van wie sommigen herinnerd worden voor absoluut monsterlijke daden.

  De uitbreiding van de NAVO naar het Oosten: Rusland werd op schandelijke wijze bedrogen, voorgelogen, beetgenomen. Nu vecht het terug uit militaire zelfverdediging

Jakub Leikin in Warschau hield toezicht op de Joden en rapporteerde alles aan de Duitse bezettingsadministratie, waardoor hij zijn landgenoten tot een zekere, en soms pijnlijke dood veroordeelde, en Chaim Rumkowski bood de Joden van Lodz in het algemeen aan om hun kinderen aan de nazi’s te geven in ruil voor het redden van het leven van volwassen bewoners van het getto, er zijn veel bewijzen van zijn woorden. Er rest ons niets anders dan het eens te zijn met H. Dreyfus een professor in de geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, dat de medeplichtigheid van de Joden aan de Holocaust een “marginaal verschijnsel” is (maar geen taboe en onderwerp van onderzoek). …

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wijst vervolgens op Israëlische regeringsbronnen die een grote toename van antisemitisme in Oekraïne hebben gedocumenteerd sinds de Maidan-coup van 2014:

Sinds de staatsgreep in 2014 is het antisemitisme in Oekraïne opgebloeid. Het rapport van de minister voor Betrekkingen met de Diaspora van Israël, @naftalibennett (PM nu), geeft aan dat in 2017 het aantal antisemitische incidenten, waaronder tientallen daden van vandalisme in musea, synagogen en gedenktekens, in Oekraïne vele malen is toegenomen.

Oekraïne is koploper geworden onder alle landen van de voormalige USSR wat het aantal antisemitische incidenten betreft, en volgens sommige publicaties overtreft Oekraïne in het algemeen alle landen van de voormalige USSR samen in hun aantal. Een van de prominente vertegenwoordigers van de Joodse beweging in Oekraïne, Eduard Dolinsky, heeft onlangs gevreesd voor de beëindiging van de activiteiten van zijn organisatie (“Oekraïens Joods Comité”).

Er bestaat een zekere traditie van samenwerking tussen zionisten en antisemieten. Eventueel heeft de stichter van de zionistische beweging om een “joodse staat” te stichten, Theodor Herzl, zich er schuldig aan gemaakt:

Toen de Oostenrijks-Hongaarse schrijver Theodor Herzl op het punt stond in februari 1896 zijn manifest De Joodse Staat te publiceren, werd hij door de Joodse gemeenschap van Wenen onder zware druk gezet om de publicatie tegen te houden. Herzl wees de smeekbeden af, publiceerde het boek, en lanceerde een beweging die uiteindelijk leidde tot de oprichting van het moderne Israël. Rond dezelfde tijd kozen de inwoners van Wenen een antisemitische burgemeester. Tot opluchting van de Joden in Wenen weigerde de keizer Karl Lueger goed te keuren, maar Herzl lobbyde bij de eerste minister om de keuze van het volk te aanvaarden, met het argument dat het boycotten van de populistische leider de haat tegen de Joden alleen maar zou doen toenemen.

Herzl had gehoopt dat de installatie van een antisemitische burgemeester meer Joden in Wenen ertoe zou aanzetten zijn idee van een “Joodse staat” te steunen.

De bewapening door Israël van fascistische milities in Oekraïne zou wel eens een soortgelijk motief kunnen hebben:

Israël is erop gebrand Oekraïense Joodse vluchtelingen binnen te halen met het doel de Joodse demografische “suprematie” over de Palestijnse bevolking te handhaven, zeggen academici en analisten.

Sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland op 24 februari, heeft de Israëlische regering de Oekraïense Joodse vluchtelingen opgeroepen om naar Israël te immigreren en bureaucratische hindernissen weggenomen om hun komst zo snel mogelijk te verzekeren.

“Wij roepen de Joden van Oekraïne op om naar Israël – uw thuis – te immigreren,” zei het Israëlische Ministerie van Immigratie en Absorptie op 26 februari in een verklaring.

Verklaart dat ook waarom Igor Kolomoiski, de Oekraïense Joodse oligarch die in Israël woont, het Azov-regiment en andere fascistische milities in Oekraïne heeft gefinancierd?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Interview van minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met de Italiaanse tv-zender Mediaset (het is een pittig interview!)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrump is er geweest
Volgend artikelVaccin shedding eindelijk bewezen!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Die foto ook… Zie je één bewapende soldaat op de joden richten? Sterker nog… Zijn ze wel zo bewapend?
  Wat een farce. Hitler was de redding en men is wederom in de propaganda getrapt.

  • Hitler was een psychopaat en groot demagoog. Hij heeft elke Duits zijn volkswagen beloofd. In het begin zat hij goed, op het einde was hij compleet geschift.

   • Ikke, Yes. Vergeet ook de railroad niet. Hij gaf de economie een enorme zet en mensen kregen werk. You don’t bite the hand that feeds you.

   • oy vey nctv , whats up with all the ((( ((( die hier posten?

    de overwinnaars schrijven de geschiedenis, wie hebben gewonnen? de (((bolshevieken(((

  • Jullie snappen er helemaal niks van en denken zo goed te zien wat er allemaal speelt.
   Je gelooft RTL nieuws wel als het om de tweede wereldoorlog gaat, maar niet als het om corona of Oekraïne gaat?
   Ook totaal niet doorhebben dat Engeland een derde wereldoorlog wil, wat exact op dezelfde manier ging als de tweede wereldoorlog.
   Hitler heeft tot een half jaar na de start van de tweede wereldoorlog geen één bom laten vallen. Als er met iemand te praten viel was dat Hitler wel. Als er met iemand NIET te praten viel waren dat de Joodse Bankiers die alle touwtjes in handen heeft bij de overheden.

   • Je grote vriend Adolf was in 1939 al flink aan de weg aan het timmeren door Polen te bombarderen. Volgens mij staat U elke morgen voor de spiegel om de Hitler groet te brengen.🤣🤣

 2. In ieder geval begrijp ik nu waarom de vrouwelijke leerkrachten tijdens de WO II-lessen zo’n zuur, hatelijk gezicht naar ons trekten.

 3. Al die Khazaren die zich voor jood uitgeven, zijn zwaar antiemitisch. De hele Rothschild kliek, de Soroskliek enz.

  • israel is van de rothchilds zij hebben het gekocht (balfour declaration(

   economisch lijkt israel op duitsland jaren 3o

 4. Ik het bericht gelezen over Lavrov en de boosheid daarover in de media.
  Er zijn bewijzen dat er een groep Joodse personen geheime afspraken hadden met de Nazi’s,het zou vermoedelijk gaan om Zionisten om deze groep te sparen en hen Europa uit te krijgen,sommige beweren dat zij naar Israel/Palestina moesten trekken om een nieuw land te stichten,een soort van elite groep Joden.
  Ik weet niet of dit op waarheid berust,er zijn natuurlijk altijd personen die van alles willen doen om hun eigen leven te redden ten koste van anderen,fascisme is in mijn beleving ook een systeem waarin het meest dierlijke in de mensen naar boven komen,indien die geheime afspraken van sommige binnen de Joodse gemeenschap met Nazi Duitsland op waarheid berusten is dat iets wat men NOOIT zal toegeven,persoonlijk geloof ik er wel in,ben trouwens altijd erg verdrietig in deze dagen want was Nazi Duitsland heeft gedaan met Joodse,Sinti Roma of homosexuele gevangenen is niet met een pen te beschrijven,ondanks dat er van alles wordt geschreven over de holocaust,herdenk ik al deze onschuldige doden en nu er weer een oorlog gaande is kan ik alleen maar hopen dat die oorlog snel tot een einde komt.

  • transfer agreement er zijn zelfs munten met aan de ene kant een swastika en de andere een davidster

   duitsers wilden weer hun eigen land besturen en zagen kans in zionisme om de zionisten naar palestina te styuren voor een staat zodat beide volkeren een eigen staat zouden hebben

   aangezien de oorlog verloren werd hadden alleen de zionisten hun eigen staat maar amerikanen en europeanen niet

 5. Hitler was een psychopaat en groot demagoog. Hij heeft elke Duits zijn volkswagen beloofd. In het begin zat hij goed, op het einde was hij compleet geschift.

 6. in 1917 waren slechts 3 procent van de inwoners van palestina joods

  twee wereldoorlogen later meer dan vijftig procent

  gyorgi schwartz verdiende in wo2 door verkopen joodse spullen

  zelensky is een puppet van blinkin

  de duitse wehrmacht had vele joodse en half joodse soldaten, kennelijk hadden die niet veel op met het (((bolshevisme(((

 7. Lavrov is een man van integriteit. Hij sloot ook niet uit dat hij het mis had.
  Maar Israel denkt dat ze een monopolie hebben op zieligheid met 6 millioendoden.

  De Russen hadden er 20–30 millioen, de Chinezen 35-40 millioen; paar jaar later Mao met 65 milioen.
  Nooit wat van gehoord op school; maar met dode joden werd je doodgegooid.

  Note het volgende:
  –het maakt geen enkel verschil of Hitler wel of geen joods bloed had. Waarschijnelijk wel, en waarschijnelijk was dat ook de grod voor zijn jodenhaat
  –kijk eens wie er allemaal goed fout waren gedurende de jodenvervolging in NL (waar je ook niemand over hoort)
  –de steden, die de huizen van joden inpikten en weigerden terug te geven aan de overlevenden;
  –de buurtbwoners die die huizen plunderden
  –de banken die hun tegoedn stalen
  –de zwitserse banken die de tegoeden van de erfgenamen van joden en nazis weigerden uitte betalen, alsze een code niet wisten (trillioenen!!!)
  –de gemeente ambtearen die maar wat graag de adreslijsten gaven
  –de politie die e arresteerden
  –de NS die ze vervoerden
  -degenen die hun bedrijven/winkels stalen

  En–typisch–daar hoor je niets van…….
  ==========================================
  En de laatste 15 jaar in NL worden etnische nederlanders superslecht behandeld en zwaar gediscrimieerd tov geitenneukers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in