Ursula von der Leyen en Margrethe Vestager zijn de drijvende kracht achter het sanctiebeleid dat de Europeanen verplettert. Montage: NyD-Europaparlamentet/CC BY 2.0

Het is nu meer dan twee jaar geleden dat Rusland de Oekraïense buren binnenviel om de inwoners van de Donbass te beschermen tegen genocide door de regering in Kiev.

Maar zo ziet Washington de huidige oorlog in Oekraïne niet. Integendeel, het Westen spant nu samen tegen Rusland, of liever tegen president Poetin – want Vladimir Vladimirovitsj Poetin is nu de nieuwe boeman van het NAVO-bondgenootschap geworden, ter vervanging van de moslimextremist van weleer, die op zijn beurt de goddeloze communist van de Koude Oorlog had vervangen, schrijft Dr. Can Erimtan.

Het Westen rechtvaardigt zijn steun aan de regering in Kiev op grond van zijn “Verantwoordelijkheid om te Beschermen – bekend als R2P,” wat “een internationale norm is die ervoor moet zorgen dat de internationale gemeenschap nooit meer nalaat om de massale gruweldaden van genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen de menselijkheid een halt toe te roepen,” zoals het Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) uitlegt. De Verenigde Naties (VN) namen R2P aan in 2005 en het GCR2P werd op zijn beurt opgericht in New York in 2008 – een denktank die een academische vernislaag van respectabiliteit levert aan het Westen dat zijn militaire spierballen laat zien wanneer dat nodig is. Een van de hoofdauteurs van de tekst The Responsibility to Protect, Professor Ramesh Thakur legde in 2011 optimistisch en gedetailleerd uit wat de bedoeling was:

De unanieme goedkeuring van R2P door de grootste verzameling wereldleiders ooit op de VN-top in 2005 was historisch, want het sprak tot de fundamentele doelstellingen van de VN en beantwoordde aan een kritieke uitdaging van de 21e eeuw. Zo’n 150 wereldleiders verscherpten de toepassing van R2P op vier gruweldaden: oorlogsmisdaden, genocide, etnische zuivering en misdaden tegen de mensheid. Ze bevestigden dat staten de primaire verantwoordelijkheid hebben om alle mensen binnen hun territoriale jurisdictie te beschermen, maar dat als ze daar duidelijk niet in slagen door onvermogen, onwil of medeplichtigheid aan de misdaden, de internationale gemeenschap, handelend via de VN-Veiligheidsraad, tijdig en resoluut actie zal ondernemen om de internationale verantwoordelijkheid om te beschermen uit te voeren.

En volgens professor Ramesh Thakur was “het militaire optreden van internationale troepen in Libië in 2011 het eerste voorbeeld van de implementatie van de scherpe rand van de nieuwe norm van de verantwoordelijkheid om te beschermen (R2P).” En al deze verheven doelen komen in feite neer op “het feit … dat de mogelijkheden en instrumenten van [het Westen] om buiten [zijn] grenzen op te treden enorm zijn toegenomen”, zoals Thakur gelukkig zei.

President Biden’s uiteindelijke voorganger Barack Obama (2009-17) was dus verantwoordelijk voor de realisatie van R2P in de echte wereld. Op deze manier initieerde Obama in feite de huidige Nieuwe Koude Oorlog door middel van het bevorderen van een “proxy-oorlog waarin het Westen, vertegenwoordigd door de VS en haar NAVO en andere bondgenoten, tegenover de nieuwe onheilige drie-eenheid Rusland-China-Iran staat” in Afrika. En van daaruit verplaatste Obama dit proxy-conflict naar Syrië en van daaruit verplaatste hij “de ideologische strijd tussen het Westen en Rusland” naar “de uiterste rand van Europa”, in Oekraïne. En in 2014 stelde ik het volgende:

Van Libië, dat in een puinhoop werd achtergelaten en nu een nieuw Afghanistan is geworden, over Syrië, waar de veel verguisde Bashar Assad zich heeft weten te verzetten tegen allerlei “geassisteerde rebellen-met-een-oorzaak,” naar het schijnbaar eindeloze moeras vol dood en leed voor de burgerbevolking in Oost-Oekraïne. De regering-Obama blijft het Rusland van Poetin de schuld geven van de onrust bij de buren. Letterlijk zei Obama in zijn SOTU-toespraak dat de Verenigde Staten “het principe hooghouden dat grotere naties de kleine niet mogen intimideren – door zich te verzetten tegen de Russische agressie, de Oekraïense democratie te steunen en onze NAVO-bondgenoten gerust te stellen. Vorig jaar, toen we samen met onze bondgenoten het zware werk deden om sancties op te leggen, suggereerden sommigen dat de agressie van de heer Poetin een meesterlijke vertoning van strategie en kracht was. Welnu, vandaag is het Amerika dat sterk staat en verenigd is met onze bondgenoten, terwijl Rusland geïsoleerd is, met zijn economie aan flarden.”

Dit toont aan dat Biden’s ultieme voorganger verantwoordelijk is voor de huidige onstabiele aard van mondiale aangelegenheden. Biden heeft zelf het goede werk van Obama voortgezet door het vuur van de Nieuwe Koude Oorlog aan te wakkeren sinds hij op 20 januari 2021 POTUS werd. En op de eenjarige verjaardag van zijn ambtstermijn verklaarde Biden dat zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin “de Oekraïne zal binnentrekken.” Biden bleef keer op keer hetzelfde riedeltje zingen, zozeer zelfs dat velen (waaronder ikzelf) zich genoodzaakt voelden om hun ongeloof te uiten. En toen, op vrijdag 19 februari 2022, kwam de Amerikaanse president heel zelfverzekerd naar buiten: “Vanaf dit moment ben ik ervan overtuigd dat hij de beslissing heeft genomen,” sprekend over het besluit van president Poetin om buurland Oekraïne binnen te vallen. In feite leek het alsof Biden Poetin uitdaagde om het ergste te doen … want slechts een paar dagen eerder had de Russische Doema een resolutie gesteund waarin werd opgeroepen tot diplomatieke erkenning van de pro-Russische Volksrepublieken Donbass in Oost-Oekraïne. Nog geen week later hield president Poetin een televisietoespraak voor het Russische volk. Aan het begin legde Poetin de voorbereidende basis:

  Gooien de Europeanen elkaar onder de bus om Russische vergelding te voorkomen?

Ik vind het noodzakelijk om vandaag opnieuw te spreken over de tragische gebeurtenissen in Donbass en de belangrijkste aspecten van het waarborgen van de veiligheid van Rusland … Ik doel op de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, die haar militaire infrastructuur steeds dichter bij de Russische grens brengt … Elke verdere uitbreiding van de infrastructuur van de Noord-Atlantische alliantie of de voortdurende pogingen om militair voet aan de grond te krijgen op Oekraïens grondgebied zijn voor ons onaanvaardbaar.

Vervolgens ging de Russische president dieper in op zijn zorgen over Oekraïne en zijn recente geschiedenis: De volksrepublieken van Donbass [gelegen in het oostelijke deel van Oekraïne] hebben Rusland om hulp gevraagd. In deze context, in overeenstemming met artikel 51 (hoofdstuk VII) van het VN-Handvest … heb ik besloten een speciale militaire operatie uit te voeren. Het doel van deze operatie is om mensen te beschermen die nu al acht jaar te maken hebben met vernedering en genocide door het regime in Kiev. Daartoe zullen we trachten Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren … Hoe de gebeurtenissen zich ook ontwikkelen, wij zijn er klaar voor. Alle noodzakelijke beslissingen in dit verband zijn genomen. Ik hoop dat mijn woorden worden gehoord.

En na deze woorden begon het Russische leger met zijn “speciale militaire operatie”, wat de Amerikaanse president ertoe bracht zijn volk te vertellen dat het “Russische leger is begonnen met een brute aanval op het volk van Oekraïne zonder provocatie, zonder rechtvaardiging, zonder noodzaak.” Maar Poetin daarentegen gebruikte een westerse retoriek om de Russische actie te rechtvaardigen – “Artikel 51 (Hoofdstuk VII) van het VN-Handvest.”

Hoewel het lijkt alsof Oekraïne vrijwel onbekend was voordat de Obama-regering zich inspande om Rusland te destabiliseren, “Begonnen Oekraïners aan het eind van de 19e eeuw in opeenvolgende golven naar de Verenigde Staten te migreren.” Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog (1914-18, 1940-45) vond “een andere belangrijke exodus van Oekraïners” naar de nieuwe wereld plaats. Zodat “de Verenigde Staten nu de thuisbasis zijn van de op één na grootste Oekraïense bevolking ter wereld” – samen goed voor “ongeveer 1,1 miljoen mensen.” Het thuisland van deze mensen, Oekraïne, staat sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (26 december 1991) op de radar van de Amerikaanse regering. Elders ben ik al ingegaan op de invloed die wordt uitgeoefend door de non-profit denktank voor mondiaal beleid, de RAND Corporation (opgericht in 1948). In een document dat in 1996 werd gepubliceerd, verwijzen Richard L. Kugler en Marianna Kozintseva van RAND naar “Oekraïne als een neutrale staat tussen Rusland en Europa” (in tegenstelling tot “Wit-Rusland, dat een loyale buffer blijft).” Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de toenmalige Amerikaanse president George H.W. Bush (1989-93) Oekraïne al in mei 1992 de status van meest begunstigde natie verleende en Amerikaanse bedrijven verzekerde om te investeren in de pas opgerichte republiek. De VS beschouwden Oekraïne dus als een potentieel ‘wapen’ tegen Rusland vanaf de onafhankelijkheid op 1 december 1991. De huidige Under Secretary of State for Political Affairs of the United States Victoria Nuland verklaarde in 2013 dat de VS “meer dan 5 miljard dollar had uitgegeven om [de] Oekraïne te helpen” sinds haar “onafhankelijkheid” – wat betekent dat Obama’s inspanningen om Rusland alleen maar te provoceren of ronduit te destabiliseren teruggaan tot het beleid van de eerste regering Bush in de vorige eeuw. Dit brengt ons bij de huidige oorlog aan de oostelijke rand van Europa, en het oordeel van het Global Centre for the Responsibility to Protect is ondubbelzinnig:

  Over Wunderwaffe denken, alweer, en enkele andere punten

De internationale gemeenschap moet Oekraïne blijven steunen bij het nakomen van zijn internationale verplichtingen om zijn bevolking te beschermen, onder andere door de territoriale integriteit van het land te waarborgen, binnen de parameters van het internationaal recht.

De Amerikaanse steun aan Oekraïne heeft nu het Koude Oorlogsspook van een duidelijk en dreigend gevaar van Rusland in het oosten doen herleven. Eind januari sprak de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius in het dagblad Der Tagesspiegel de volgende waarschuwing uit:

We horen bijna elke dag dreigementen van het Kremlin … dus we moeten er rekening mee houden dat Vladimir Poetin op een dag zelfs een NAVO-land zou kunnen aanvallen …. Onze experts verwachten een periode van vijf tot acht jaar waarin dit mogelijk zou kunnen zijn … we moeten ook weer leren leven met gevaar en ons voorbereiden – militair, sociaal en op het gebied van civiele verdediging.

Al in november vorig jaar had Duitsland een nieuwe militaire en strategische doctrine van 34 pagina’s uitgegeven. – Verteidigungspolitische Richtlinien 2023. Dit document lijkt aan te tonen dat Duitsland en zijn militaire establishment zijn teruggekeerd naar hun vroegere houding in de Koude Oorlog:

De oorlog is teruggekeerd in Europa. Duitsland en zijn bondgenoten hebben opnieuw te maken met een militaire dreiging. De internationale orde ligt onder vuur in Europa en de rest van de wereld. We leven in een keerpunt … De Russische Federatie blijft de grootste bedreiging voor vrede en veiligheid in het Euro-Atlantische gebied.

Nog vóór de Duitse minister van Defensie had de Zweedse opperbevelhebber generaal Michael Bydén zijn landgenoten opgeroepen om zich “mentaal voor te bereiden” op oorlog. En de Zweedse minister van Civiele Defensie, Carl-Oskar Bohlin, waarschuwde op dezelfde manier dat “oorlog elk moment naar Zweden zou kunnen komen”. In dezelfde geest gaf iets meer dan een maand geleden ook de chef van de Britse generale staf, generaal Patrick Sanders, een grimmige waarschuwing af tijdens zijn keynote speech op de internationale tentoonstelling van gepantserde voertuigen in Londen (22-25 januari 2024), waarbij hij de autoriteiten aanspoorde om “de natie te mobiliseren” met het oog op de Russische dreiging in het oosten:

Binnen de komende drie jaar moet het geloofwaardig zijn om te praten over een Brits leger van 120.000 man, met daarin onze reserve en strategische reserve. Maar dit is niet genoeg … We zullen niet immuun zijn en als vooroorlogse generatie moeten we ons op dezelfde manier voorbereiden – en dat is een nationale onderneming… Oekraïne illustreert op brute wijze dat reguliere legers oorlogen beginnen; burgerlegers winnen ze.

Deze verschillende Europese stemmen lijken erop te wijzen dat het proxy-theater van de Nieuwe Koude Oorlog in Oekraïne heel goed de rest van Europa binnenkort zou kunnen overspoelen. En nu heeft zelfs het hoofd van de Militaire Academie van de Generale Staf van het Russische leger, kolonel-generaal Vladimir Zarudnitsky, zich bij het koor aangesloten. Zoals het Russische persbureau RIA op 7 maart 2024 meldde:

  Generaal Gerasimov's missie

De mogelijkheid van een escalatie van het conflict in Oekraïne – van de uitbreiding van deelnemers aan ‘proxy forces’ die worden ingezet voor militaire confrontatie met Rusland tot een grootschalige oorlog in Europa – kan niet worden uitgesloten … De belangrijkste bron van militaire bedreigingen voor onze staat is het anti-Russische beleid van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, die een nieuw soort hybride oorlogsvoering voeren om Rusland op alle mogelijke manieren te verzwakken, zijn soevereiniteit in te perken en zijn territoriale integriteit te vernietigen.

Het lijkt erop dat tegenwoordig niemand minder dan de paus de enige publieke figuur is die een niet-militaire oplossing voor de oorlog in Oekraïne voorstaat. Franciscus I sprak met de Zwitserse omroep RSI toen hij met de volgende mededeling kwam:

Ik denk dat de sterkste degene is die naar de situatie kijkt, aan de mensen denkt en de moed van de witte vlag heeft, en onderhandelt … Het woord onderhandelen is een moedig woord. Als je ziet dat je verslagen bent, dat het niet goed gaat, moet je de moed hebben om te onderhandelen.

En zo vloog de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy verleden week vrijdag, 8 maart 2024, naar Istanboel om te praten met de oprichter en leider van het Nieuwe Turkije, Recep Tayyip Erdoğan. En in alle opzichten lijkt deze laatste kampioen van de soennitische islam acht te slaan op de woorden van het hoofd van de katholieke kerk. Gezien de eerdere Turkse pogingen om te onderhandelen over een vredesregeling – in 2022, om precies te zijn, probeerde het Nieuwe Turkije een bemiddelaar te worden tussen Rusland en Oekraïne. Deze pogingen liepen op niets uit, maar twee jaar later wil Tayyip Erdoğan het blijkbaar nog een keer proberen:

We hebben vandaag de ontwikkelingen over de oorlog in detail besproken, ik heb onze observaties met al mijn oprechtheid verklaard … We doen ons uiterste best om de oorlog te beëindigen op basis van onderhandelingen. We zijn bereid als gastheer op te treden voor een vredestop waaraan ook Rusland zal deelnemen.

Terwijl het politieke leiderschap van de wereld zich afwisselend bezighoudt met angstzaaierij en/of vredesinspanningen, wordt het Europese continent momenteel overspoeld met Oekraïense vluchtelingen, vluchtelingen die de vruchten plukken van de EU en de verschillende welvaartsstaten in haar schoot: “momenteel] profiteren meer dan 4,2 miljoen mensen uit Oekraïne van het tijdelijke beschermingsmechanisme” dat de Europese Unie sinds 4 maart 2022 biedt: “Op 27 september 2023 bereikten de EU-ministers een politiek akkoord over de verlenging van de tijdelijke bescherming tot 4 maart 2025. Het besluit is op 19 oktober 2023 aangenomen.” En deze melkkoe houdt in dat deze Oekraïners verblijfsrechten en toegang tot huisvesting krijgen; daarnaast krijgen ze toegang tot de arbeidsmarkt en tot gezondheidszorg, sociale voorzieningen en medische bijstand.

En dat betekent dat ongeveer 10% van de Oekraïense bevolking op dit moment kritiekloos geniet van de genereuze gastvrijheid van de EU. Terwijl de wereld afstevent op een nieuwe enorme vuurzee, heeft het aandringen van de VS op voortdurende pogingen om Rusland te destabiliseren nu geleid tot de opkomst van een nieuw type vluchteling: De Oekraïense, Europees uitziende en christelijke vluchteling … en op dit moment lijkt de bevolking van de EU mee te gaan in de beslissing van haar leiders om de agenda van de Nieuwe Koude Oorlog van Washington te bevorderen.

Maar hoe lang kan dit nog doorgaan? En wanneer zullen de EU-burgers vraagtekens gaan zetten bij de melkkoe die aan de Oekraïners wordt uitgedeeld? Of zullen ze dat niet doen?


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Kiev blijft burgers vermoorden in gebieden die het heeft verloren (Foto’s, video 18+)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmish officieel uitgeroepen tot ‘gezondste kinderen ter wereld’ na afwijzing van Big Pharma vaccins
Volgend artikelWesterse troepen in Oekraïne: Hoe een grote leugen kan leiden tot de grootste oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Als die smerige oorlogophitsers zelf naar het front zouden gaan dan was het hele gedonder per direct afgelopen.
  Moeten er nog meer dan de geschatte 400.000 tot 500.000 doden en gewonden vallen om een stel nitwitten te bevredigen? Als ik dat plaatje boven aan het artikel zie, dan….
  Laat dat schuim der aarde zelf gaan. Maar dat durven de “ helden “ niet, bang voor der haggie. Maar wel gezonde jongens opofferen. Dat geldt overigens ook voor die usa marionet die Zelensky heet. Moordenaars zijn het. En dan nog de krankzinnige sancties tegen Rusland waarmee Europa zelf naar de donder gaat. Kijk maar in Duitsland, waar de deindustralisatie al volop aan de gang is. Arm Europees volk dat door dit schorum aan de bedelstaf komt, geen werk, geen loon, maar wel een zware hypotheek.
  Alles loopt volgens het WEF plan. Des te meer doden, des te eerder is het aantal van 500.000.000 slaven voor de k.t elite bereikt. En die mogen dan de kakkerlakken vreten. En het schuim lekkerebiefstuk met een toastje kaviaar.
  Wat een wereld, in en in verrot!
  Had verdomme naar vrede gestreefd, wat door boris Johnson verboden werd. Dan was heel dat gedonder daar allang afgelopen, maar neen hoor de rijkdommen, olie, gas en veel grondstoffen, die willen de 1% zou ontzettend graag in hun bezit hebben. Ten koste van…, dat interesseert hun geen barst. Tuig regeert de wereld.

  • Ja die smerige corrupte EU die een mensenleven helemaal niets uitmaakt die willen oorlog.En de oorlogszuchtige Amerikanen zeker niet vergeten die hebben miljoenen mensen op hun geweten de laatste 35 jaar.

 2. beste Jan u heeft op vele punten gelijk.
  maar het is de 0.000001% die de grondstoffen van Rusland willen stelen.
  tijdens WO2 heeft de VS Duitsland met alle middelen gesteund om de Sovjet aan te vallen waar ze verloren en er verzwakt uit kwamen.
  daarna kregen de Duitsers een geschil met UK en wij moesten de Duitsers tegenhouden op dat moment heeft de VS ingegrepen en daarna ons de rekening gegeven die we niet konden betalen .
  vanaf dat moment zijn we door de VS bezet.
  nu probeert de VS om EU zover te krijgen dat ze in oorlog gaan met Rusland.
  stel dat de EU Rusland zodanig zou verzwakken dat ze bijna verliezen (onmogelijk) dan pas zou de VS ingrijpen om de genadeslag te geven eens de oorlog voorbij pikt de VS alle bodemschatten .en de EU heeft niks enkel grote verliezen en armoede.
  vandaar dat de VS alle moeite doet om Rusland schade aan te brengen.

 3. Ik word misselijk van die Oekrainse vluchtelingen, tuig is het dat jarenlang de loftrompet heeft geblazen toen het Oekrainse leger en misdadige bendes hun landgenoten in het oosten hebben vermoord. Nu de Rus eindelijk actie onderneemt tegen dit misdadige regime komen ze hier zielig lopen doen en de ruif leegvreten. Onze media heeft hierover ook altijd een vertekend beeld geschetst en de mensen in de Donbass weggezet als terroristen. Die keppelrukker van een Zelenski wordt hier als held gevierd terwijl hij een massamoordenaar is net zoals zijn rattenbroeder Netanjahu die ook een volkerenmoord uitvoert met steun van het geesteszieke westen. Maar ja…als je anti- Rusland bent mag dat allemaal.

 4. Je hebt helemaal gelijk die Oekrainers zitten overal krijgen onze huizen en onze kleinkinderen moeten noodgedwongen thuis blijven wonen,en krijgen alles gratis ze reizen naar Oekraine van ons gemeente of belastingcenten.

 5. Oekrainers in Nederland mogen werken en als ze dat doen dan nog hoeven ze geen huur-gas en licht-zorgverzekering.wegenbelasting en verkeersboetes te betalen,wel krijgen ze nog steeds 350 euro snoepgeld.
  Welkom in het gekkenhuis van de EU,onze nationale driekleur is tegenwoordig 2 kleurig namelijk geel en blauw,je kunt hem zien hangen bij praktisch elk gemeentehuis in Nederland.
  Oh en als je zorgverzekering dadelijk duurder gaat worden dan komt dat omdat Vitali een maagverkleining heeft laten uitvoeren,Andreij een kankerbehandeling van 60.000 euro heeft gehad en Svetlana een scootmobiel voor haar moeder heeft besteld,tja die dingen moeten toch ergens van betaald worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in