De Russische president Vladimir Poetin heeft besloten tot een “gedeeltelijke” mobilisatie binnen Rusland, om het hoofd te bieden aan het agressieve anti-Russische beleid en de volledige militaire steun van de NAVO aan Neonazi-Oekraïne. De militaire dienstplicht van militaire reservisten en mensen met een vroegere militaire opleiding op specifieke gebieden, begint vandaag, 21 september 2022, onmiddellijk.

In een voor de hele Russische natie uitgezonden toespraak schetste Poetin de geschiedenis van de door het Westen aangezette gedwongen omverwerping van de Oekraïense regering in 2014, en de aanvallen van Oekraïense neonazi’s tegen de burgers van Luhansk en Donetsk, omdat de bevolking daar Russischtalig is.

Het Westen heeft alle grenzen overschreden bij de activiteiten die zij, binnen Oekraïne, tegen Rusland ontplooien.

President van Rusland Vladimir Poetin:

Vrienden,

Het onderwerp van deze toespraak is de situatie in Donbass en het verloop van de speciale militaire operatie om het te bevrijden van het neonazistische regime, dat in 2014 in Oekraïne de macht greep als gevolg van een gewapende staatsgreep.

Vandaag richt ik mij tot u – alle burgers van ons land, mensen van verschillende generaties, leeftijden en etniciteiten, de mensen van ons grote moederland, allen die verenigd zijn door het grote historische Rusland, soldaten, officieren en vrijwilligers die aan het front vechten en hun gevechtsplicht vervullen, onze broeders en zusters in de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, de regio’s Kherson en Zaporozhye en andere gebieden die bevrijd zijn van het neonazi-regime.

De kwestie betreft de noodzakelijke, dwingende maatregelen om de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Rusland te beschermen en de wens en de wil van onze landgenoten om zelfstandig hun toekomst te kiezen te ondersteunen, en het agressieve beleid van sommige westerse elites, die hun uiterste best doen om hun overheersing te behouden en met dat doel voor ogen proberen alle soevereine en onafhankelijke ontwikkelingscentra te blokkeren en te onderdrukken om op agressieve wijze hun wil en pseudowaarden aan andere landen en naties te blijven opdringen.

Het doel van dat deel van het Westen is om ons land te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen. Ze zeggen nu openlijk dat ze er in 1991 in geslaagd zijn om de Sovjet-Unie op te splitsen en dat het nu tijd is om hetzelfde te doen met Rusland, dat verdeeld moet worden in talloze regio’s die op dodelijke voet met elkaar staan.

Zij hebben deze plannen al lang geleden bedacht. Zij moedigden groepen internationale terroristen in de Kaukasus aan en brachten de offensieve infrastructuur van de NAVO dicht bij onze grenzen. Zij gebruikten ongenuanceerde russofobie als wapen, onder meer door decennialang de haat tegen Rusland te voeden, vooral in Oekraïne, dat bedoeld was als bruggenhoofd tegen Rusland. Zij maakten van de Oekraïense bevolking kanonnenvoer en dreven hen in een oorlog met Rusland, die zij in 2014 ontketenden. Ze gebruikten het leger tegen burgers en organiseerden een genocide, blokkade en terreur tegen degenen die weigerden de regering te erkennen die in Oekraïne was ontstaan als gevolg van een staatsgreep.

Nadat het regime in Kiev publiekelijk had geweigerd de kwestie Donbass vreedzaam te regelen en zelfs had aangekondigd kernwapens te willen bezitten, werd duidelijk dat een nieuw offensief op de Donbass – het waren er al twee – onvermijdelijk was, en dat het onvermijdelijk zou worden gevolgd door een aanval op de Russische Krim, dat wil zeggen op Rusland.

  Waterloo bij Bakhmut: Honderden Oekraïense soldaten sterven massaal bij zelfmoordacties in Klishivka - Kerkhof (Video's)

In dit verband was het besluit om een preventieve militaire operatie te beginnen noodzakelijk en de enige optie. Het hoofddoel van deze operatie, namelijk de bevrijding van heel Donbass, blijft ongewijzigd.

De Volksrepubliek Lugansk is bijna volledig bevrijd van de neonazi’s. De gevechten in de Volksrepubliek Donetsk gaan door. In de afgelopen acht jaar heeft het bezettingsregime van Kiev een diep ingesloten linie van permanente verdedigingswerken gecreëerd. Een frontale aanval daarop zou tot zware verliezen hebben geleid, en daarom treden onze eenheden, evenals de strijdkrachten van de Donbass-republieken, competent en systematisch op, gebruiken zij militaire uitrusting en redden zij levens, gaan zij stap voor stap door met de bevrijding van Donbass, zuiveren zij steden en dorpen van de neonazi’s en helpen zij de mensen die door het Kiev-regime tot gijzelaars en menselijke schilden zijn gemaakt.

Zoals u weet, nemen professionele militairen op contractbasis deel aan de speciale militaire operatie. Zij aan zij met hen vechten vrijwillige eenheden – mensen van verschillende etniciteiten, beroepen en leeftijden die echte patriotten zijn. Zij hebben de oproep van hun hart beantwoord om in het verweer te komen voor Rusland en Donbass.

In dit verband heb ik de regering en het ministerie van Defensie al instructies gegeven om de wettelijke status van vrijwilligers en personeel van de militaire eenheden van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk vast te stellen. Deze moet dezelfde zijn als de status van militaire professionals van het Russische leger, inclusief materiële, medische en sociale voordelen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de organisatie van de levering van militaire en andere uitrusting voor vrijwillige eenheden en volksmilities in de Donbass.

Terwijl zij optraden om de belangrijkste doelen van de verdediging van Donbass te bereiken, overeenkomstig de plannen en besluiten van het ministerie van Defensie en de generale staf, hebben onze troepen aanzienlijke gebieden in de regio’s Kherson en Zaporozhye en een aantal andere gebieden bevrijd. Hierdoor is een langdurige contactlijn ontstaan van meer dan 1.000 kilometer lang.

Dit wil ik vandaag voor het eerst openbaar maken. Na het begin van de speciale militaire operatie, met name na de besprekingen in Istanboel, hebben vertegenwoordigers van Kiev vrij positief gereageerd op onze voorstellen. Deze voorstellen hadden vooral betrekking op het waarborgen van de veiligheid en de belangen van Rusland. Maar een vreedzame regeling kwam het Westen duidelijk niet goed uit, en daarom kreeg Kiev, nadat bepaalde compromissen waren gecoördineerd, in feite de opdracht om al deze overeenkomsten te vernietigen.

Er werden meer wapens in Oekraïne gepompt. Het regime in Kiev zette nieuwe groepen buitenlandse huurlingen en nationalisten in, militaire eenheden die volgens NAVO-normen waren opgeleid en orders kregen van westerse adviseurs.

Tegelijkertijd werd het regime van represailles in heel Oekraïne tegen de eigen burgers, dat onmiddellijk na de gewapende staatsgreep van 2014 was ingesteld, hardhandig opgevoerd. Het beleid van intimidatie, terreur en geweld neemt steeds meer massale, gruwelijke en barbaarse vormen aan.

Ik wil het volgende benadrukken. We weten dat de meerderheid van de mensen die in de van de neonazi’s bevrijde gebieden wonen, en dat zijn vooral de historische gebieden van Novorossiya, niet onder het juk van het neonazi-regime willen leven. Mensen in de regio’s Zaporozhye en Kherson, in Lugansk en Donetsk zagen en zien nu de wreedheden van de neonazi’s in de door Oekraïne bezette gebieden van de regio Charkov. De afstammelingen van Banderieten en leden van nazi-strafexpedities doden, martelen en sluiten mensen op; zij vereffenen rekeningen, mishandelen en begaan wandaden tegen vreedzame burgers.

  Militair overzicht: De AFU doet een tegenaanval in Volchansk, regio Kharkiv (kaartupdate, video's)

In de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s Zaporozhye en Kherson woonden vóór het uitbreken van de vijandelijkheden meer dan 7,5 miljoen mensen. Velen van hen werden gedwongen te vluchten en hun huizen te verlaten. Degenen die zijn gebleven – het zijn er ongeveer vijf miljoen – staan nu bloot aan artillerie- en raketaanvallen van de neonazistische militanten, die ziekenhuizen en scholen beschieten en terroristische aanslagen plegen op vreedzame burgers.

Wij kunnen en mogen niet toestaan dat onze verwanten door slachters in stukken worden gescheurd; wij kunnen niet anders dan reageren op hun oprechte streven om zelf over hun lot te beslissen.

De parlementen van de volksrepublieken van de Donbass en de militair-burgerlijke besturen van de regio’s Kherson en Zaporozhye hebben besloten referenda te houden over de toekomst van hun gebieden en hebben Rusland opgeroepen dit te steunen.

Ik wil benadrukken dat wij al het nodige zullen doen om veilige omstandigheden voor deze referenda te creëren, zodat de mensen hun wil kunnen uiten. En wij zullen de toekomstkeuze van de meerderheid van de mensen in de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio’s Zaporozhye en Kherson steunen.

Vrienden,

Vandaag vechten onze strijdkrachten, zoals ik al zei, op de contactlijn die meer dan 1000 kilometer lang is, en vechten ze niet alleen tegen neonazistische eenheden, maar eigenlijk tegen de hele militaire machine van het collectieve Westen.

In deze situatie acht ik het noodzakelijk het volgende besluit te nemen, dat volledig is afgestemd op de bedreigingen waarmee wij worden geconfronteerd. Meer in het bijzonder vind ik het noodzakelijk om het voorstel van het ministerie van Defensie en de generale staf over een gedeeltelijke mobilisatie in de Russische Federatie te steunen om ons moederland en zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen en de veiligheid van ons volk en de mensen in de bevrijde gebieden te waarborgen.

Zoals ik al zei, gaat het om gedeeltelijke mobilisatie. Met andere woorden, alleen militaire reservisten, in de eerste plaats zij die in het leger hebben gediend en specifieke militaire beroepsspecialiteiten en overeenkomstige ervaring hebben, zullen worden opgeroepen.

Voordat zij naar hun eenheden worden gestuurd, zullen degenen die voor actieve dienst worden opgeroepen, een verplichte aanvullende militaire opleiding volgen op basis van de ervaring van de speciale militaire operatie.

Ik heb het uitvoeringsbesluit inzake gedeeltelijke mobilisatie reeds ondertekend.

Overeenkomstig de wetgeving zullen de huizen van de Federale Vergadering – de Federatieraad en de Staatsdoema – hiervan vandaag officieel schriftelijk in kennis worden gesteld.

De mobilisatie begint vandaag, 21 september. Ik draag de hoofden van de regio’s op de nodige bijstand te verlenen aan het werk van de militaire rekruteringsbureaus.

Ik wijs erop dat de burgers van Rusland die in overeenstemming met het mobilisatiebevel worden opgeroepen, de status, betalingen en alle sociale voordelen zullen hebben van militairen die onder contract dienen.

  De ruil van de eeuw: Rusland zou moeten aanbieden Westerse huurlingen te ruilen voor Assange

Daarnaast voorziet het uitvoeringsbesluit inzake gedeeltelijke mobilisatie ook in aanvullende maatregelen voor de uitvoering van het defensiebevel. De hoofden van de ondernemingen van de defensie-industrie zullen rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen inzake verhoging van de productie van wapens en militaire uitrusting en het gebruik van extra productiefaciliteiten voor dit doel. Tegelijkertijd moet de regering onverwijld alle aspecten van materiële, financiële en middelensteun voor onze defensiebedrijven aanpakken.

Vrienden,

Het Westen is te ver gegaan in zijn agressieve anti-Ruslandbeleid en heeft ons land en volk eindeloos bedreigd. Sommige onverantwoordelijke westerse politici doen meer dan alleen praten over hun plannen om de levering van offensieve langeafstandswapens aan Oekraïne te organiseren, waarmee aanvallen op de Krim en andere Russische regio’s kunnen worden uitgevoerd.

Dergelijke terroristische aanvallen, ook met westerse wapens, worden uitgevoerd in grensgebieden in de regio’s Belgorod en Koersk. De NAVO voert in real time en met behulp van moderne systemen, vliegtuigen, schepen, satellieten en strategische drones verkenningen uit in de zuidelijke regio’s van Rusland.

Washington, Londen en Brussel moedigen Kiev openlijk aan om de vijandelijkheden naar ons grondgebied te verplaatsen. Zij zeggen openlijk dat Rusland op het slagveld met alle middelen moet worden verslagen, en vervolgens van politieke, economische, culturele en alle andere soevereiniteit moet worden beroofd en geplunderd.

Ze hebben zelfs hun toevlucht genomen tot nucleaire chantage. Ik doel niet alleen op de door het Westen aangemoedigde beschieting van de kerncentrale van Zaporozhye, waardoor een nucleaire ramp dreigt, maar ook op de verklaringen van sommige hoge vertegenwoordigers van de belangrijkste NAVO-landen over de mogelijkheid en toelaatbaarheid van het gebruik van massavernietigingswapens – kernwapens – tegen Rusland.

Ik wil degenen die dergelijke uitspraken doen over Rusland eraan herinneren dat ook ons land verschillende soorten wapens heeft, en dat sommige daarvan moderner zijn dan de wapens waarover de NAVO-landen beschikken. In het geval van een bedreiging van de territoriale integriteit van ons land en om Rusland en ons volk te verdedigen, zullen wij zeker gebruik maken van alle wapensystemen die ons ter beschikking staan. Dit is geen bluf.

De burgers van Rusland kunnen erop vertrouwen dat de territoriale integriteit van ons moederland, onze onafhankelijkheid en vrijheid zullen worden verdedigd – ik herhaal – met alle systemen die ons ter beschikking staan. Degenen die nucleaire chantage tegen ons gebruiken, moeten weten dat de windroos kan draaien. (NAVO-symbool kan draaien. Wat betekent dat de plannen van de NAVO in haar gezicht zullen waaien.)

Het is onze historische traditie en de bestemming van onze natie om diegenen tegen te houden die uit zijn op wereldwijde overheersing en dreigen ons Moederland op te splitsen en tot slaaf te maken. Wees ervan verzekerd dat we het ook deze keer zullen doen.

Ik geloof in uw steun.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Poetin slaat het woke Westen om de oren met ongemakkelijke waarheden – “Maak uw eigen huis schoon… de schuldigen voor de crisis zijn in uw eigen omgeving te vinden”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe VS, noch het VK hebben nooit echte defensieve gevechten op strategisch niveau gevoerd
Volgend artikelNAVO-baas: “Europeanen zullen de prijs van de oorlog betalen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Mij benieuwd hoe het z.g. Vrije westen hierop gaat reageren.
  Als er 1 volk weet wat lijden, incasseren en vechten is dan zijn het de Russen wel.
  Aangezien Amerikanen en hun NAVO medestanders specialisten zijn in het uitroeien van
  primitieve en slecht bewapende derde wereldland legertjes zullen ze nog heel raar gaan opkijken als ze het tegen een echt Leger moeten opnemen. Met echte kerels dan wel te bestaan.
  Maar ze zijn waarschijnlijk te stom en te arrogant om dat in te zien.

 2. Ik was toch al bezig met het aanleggen van een noodproviand, dus. . .
  En daarvoor kan ik nog even het niet-bestaand virtueel “geld” gebruiken, dat ik voorlopig nog om kan toveren in papiergeld mbv de enkele nog bestaande pinautomaten. Hiermee tracht ik geheel op piepkleine bijna futiele wijze het Digital Financial Complex te kunnen fucken door mijn proviand-aanvullingen met cash te betalen.
  Omdat Afdeling Nederland onder ‘Brussel’ valt en Brussel moedwillig de Totalkrieg met Rusland aanmoedigd en deels medefasciliteert is daarmee Afdeling Ned. / Ned. BV nu dus ook in OORLOG. De Nederlandse Corporate Media zal ook weer hiervan smúllen en helemaal als een vis in het water lósgaan. De grote PR- bureau’s, spindoctors, influencers, ” experts”, woordvoerders, CEO’s, etc. zullen het nog drukker gaan krijgen om het gehypnotiseerde tv verslaafde segment vd bevolking up to date te houden betreffende deze oorlog. Overvloedigheidshalve hier te vermelden, dat dat vanzelfsprékend conform de Voorgeschreven Werkelijkheid zal gebeuren en wel op zó’n abjecte manier dat een Joseph Goebbels er jalóers op zou zijn.
  Op nationaal niveau schept deze creëerde chaos weer tal van nieuwe ingangen en “opportunities” voor “ons” Regime om SAMEN met HUN media het Afbraakbeleid een paar tandjes hóger te zetten. Als een direct gevolg daarvan mogen de protagonisten van dit beleid ook hun beveiliging aanscherpen . . Dit is natuurlijk geen “dreigement”, maar slechts een mening. En aangezien “meningen” tegenwoordig als onbeduidend ervaren dienen te worden zeg ik hier dus hélemaal niets. En trouwens : elke comment verdwijnt sowieso in de exponentieel groeiende info-tsunami op het internet. Dus.

 3. Amerika en de NAVO zijn show oorlogen gewend, van schiet het civiele kapot en je wint de oorlog strategie. Ze hebben nog nooit zoveel verliezen geleden aan militair materieel en manschappen door de Russen en de Dombas. Maar ze blijven vasthouden aan hun strategie, om op de vreedzame burgers die merendeel ongewapend zijn te gaan schieten en hun huizen plat te bombarderen. Zich zelf blijven verschuilen achter de plaatselijke bevolking en hen als een levend schild te gebruiken, geeft al aan dat het westen angstige bangeriken zijn. Die elke echte confrontatie met een gelijke tegenstander uit de weggaan. Het westen heeft totaal geen enkele kans tegen de Russen met hun bondgenoten. Maar de westerse leiders zijn zo arrogant, kortzichtig en vooral dom. De westerse strategie op vast gelegde regels, is vragen om ten onder te gaan. Maar ze zijn en blijven in hun oneindige domheid geloven en dat maakt hen zo gevaarlijk.

 4. Poetin zal ze een een lesje leren dat ze nooit zullen vergeten,het us leger bestaat uit transgenders en tapetten met gsartellen aan

 5. Een rare gedachte
  Een front van 1000 km en een leger van 30.000 man dan staan er 30 militaire elke km. allemaal 33 mtr van elkaar. Is dat een front?

 6. Ik snap Poetin niet, vernietig de basissen van de NATO in de Oekraïene en waar vandaan hulp geboden word, dus ook buiten de Oekraïense grenzen, zet die rakketten in die buiten dampkring weer naar beneden komen, echt gewoon doen.

 7. Over toespraken gesproken…Het hele WEF kabinet loopt weg bij opsomming van feiten door FvD…Spreekrecht ontnomen Baudet…Hoop dat mensen nu inzien in wat voor een krankzinnig land wij leven en wie ons land echt bestuurd : Namelijk het WEF inclusief Zwarte adel Willem met WEF prominent Maxima beide nazaten van nazi’s en allen ongekozen. Dit kan niet. Cu/CDA/VVD/PvDA/GL/SGP echt allemaal geïnfiltreerd. Het is niet tijd om een nuclaire oorlog te beginnen of uit te lokken in een vreemd corrupt land met russische burgers die al jaren worden gebombardeerd door geïnstalleerde EU-nazi kliek en nu zelfs met onze wapens worden gekiertm Het is tijd om hier de bezem er flink doorheen te halen. Deel de wapens maar uit als ze er nog zijn. Tijd om onze kinderen te beschermen tegen die tranhumanistische psychopaten! Thierry zei vandaag iets wat ik al 2,5 jaar roep…En kijk zelf ook op sites van het WEF zelf en zie hoe diep ze zijn geïnfiltreerd in o.a. Buurtzorg en allerlei stichtingen waar ze omgang kinderen onder elkaar niet stimuleren maar ipv een A.I. vriendje beter vinden voor het kind en ook de rol van ouders willen decimeren…Krankzinnig klote volk is het..Dit wil uiteindelijk niemand in een maatschappij deze zieke sekte shit. Passief thuis zitten is geen optie meer. We krijgen oorlog of een mega lockdown omdat de vaxxies om gaan vallen nu massaal aan de griep of longontsteking waar het lichaam niet meer tegen kan vechten. Die kale psychopaat gaat zeggen nieuwe variant….Ja klopt de Vax-variant…

 8. Beste Mensen

  Het volgende schrijnen past ook hier heel goed bij

  Ringo Dada
  februari 17, 2023 at 12:58
  Beste Mensen

  Voorbeelden :
  Elke Muntstuk heeft 2 Keerzijden
  Maar men vergeet altijd die zijde
  Welke ??
  De Derde De Ring Rand
  Het aan elkaar geplakt houd randje
  Het Neutrale
  Deze zorgt ervoor dat dat ruilmiddel een waarde gaat krijgen
  Dus Buffer zones moeten er altijd zijn
  Genaamd Niemands Landen Grenzen
  Iedereen is daar bij wijze van : Een vrije vogel
  Die Randen moeten er dus altijd zijn
  Hoe dun ook
  Om onvrede te kunnen Neutraliseren
  Als er mensen zijn die daar willen gaan wonen ?!
  Eigen keus / schuld
  Niet zielig doen naderhand

  De Aarde kent een Noordelijke Halfrond
  Maar ook ….
  Een Zuidelijke Halfrond
  In het midden de naam Evenaar
  Wat betekend het woord Evenaar ???
  Het Positieve en het Negative aan elkaar geklemd houd Rand
  Neutraal terrein beste mensen

  Zo ook :
  De Oostelijke Halfrond de Zons opkomst Liefde Gedeelte Of Landen & Het Westelijke Halfrond de Zons ondergang’s Haat gedeelte Of Landen
  Ook hiertussen zit de Evenaar
  Neutraal terrein

  Mensen vergeten dit en plegen overspel
  Vervolgens zeggen …
  Uitgaan op Avontuur Sensatie

  Dan krijgt men oorlogje spelen

  Het is een realisatie proces
  Hoe eerder men realiseert hoe beter
  Alles JA ECHT ALLES heeft dus een plus en een min kant
  ELKE ATOOM
  DUS OOK DE ATOOM BOM
  Zelf verder denken en invullen

  Uiteindelijk overwint liefde toch alles
  Immers Haat word geboren uit Liefde
  Vervolgens uit Haat nog meer Haat
  Helaas word Nooit geboren Liefde uit Haat
  Liefde daalt neder in een Wezen
  Dit kan ook wel eens gebeuren in een mens om vervolgens weer langzaam te vervormen verloederen tot Haat Kannibalisme
  Dat komt door de verdwalingen tijdens de zoektocht op Avontuur
  Als men van het rechte Pad gaat afdwalen dan komt men bij Geloof
  Geloof betekend niks anders dan Negative aanleg aankweken

  Anders leeft in Dharma Liefde
  Liefde tot Alles is Alles
  Het hoogste wat een Mens kan bereiken als een Dier uit het Dierenrijk

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in