Sinds de WHO-pandemie zou zelfs de meest afgezonderde heikneuter moeten beseffen dat het niveau van de berichtgeving door de westerse toonaangevende media in een vrije val is. Kortom, de grond der feiten is in het niets verdwenen, schrijft Globaleye1984.

Doelgericht en ideologisch opgezweept door volksvorming en regeringsconformistische thema’s, dringen de NOS’s, CNN’s en NRC’s zich sinds enige tijd op naar de narratieve marge. Waarmee bedoeld wordt het bereik onder slaapwandelende mainstream media-ontvangers. Idioten die elke avond met verve de gestandaardiseerde brij die uitgezonden wordt in zich opnemen en ’s morgens de kranten verslinden om dan prompt als woke-voetsoldaten de propagandaleugens te zingen, zijn beslist in de meerderheid.

Aangezien een provocerende, corrupte schurkenstaat neergeslagen moet worden en, voor de verandering, niet Uncle Sam maar Moeder Rusland de nationale veiligheid leidt om de wapens te laten spreken, draait het Westen zijn bidmolens en spreekt over ongekende beroeringen. Irak, Libië, Syrië, Jemen en andere schietgrage avonturen van de NAVO en haar entourage, die veel meer slachtoffers hebben geëist en nog steeds eisen dan het betrekkelijk milde Oekraïne-conflict, zijn overblijfselen van een geheugenverlies dat menselijk leed selectief classificeert. 500.000 dode Iraakse kinderen ten gevolge van de VS-sancties is slechts een statistiek. Een aantal Oekraïense burgers gedood, waarvan er niet weinigen militair doelwit werden nadat Zelensky hen had gecommandeerd om als combattanten te sterven, zijn nu ineens een enorme tragedie. Allen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk. Een vuistregel die nooit zijn relevantie verliest.

De toonaangevende media spreken voortdurend over de ergste “oorlog” aller tijden, en in hun obsessieve eenzijdigheid laten zij zich meeslepen door hun toevlucht te nemen tot methodes en retoriek die absoluut nooit meer overschaduwd kunnen worden. De ontmenselijking van de Russische etnische groep wordt bijvoorbeeld belichaamd door de volgende verachtelijke kop:

“Ergste nachtmerrie op Wimbledon: Hertogin Kate geeft trofee aan geboren Russin”

Een beetje woordspeling legt het racisme ad hoc bloot. Verwissel Russin voor Jodin. Klinkt nu niet meer zo flitsend, hé ? Maar “u kunt het met de Russen doen”. Dat schijnt de algemene consensus te zijn in redactiekantoren en plenaire zalen. Wij distantiëren ons tot op de Zuidpool van deze verachtelijke stigmatisering van een nationaliteit en cultuur. En wat hebben Russische atleten, katten, operazangers, musici, kunstenaars, dode schrijvers, schilderijen, levensmiddelen, nieuws, leraren, leerlingen, studenten, enz. in hemelsnaam te maken met het conflict in Oekraïne? De Cancel Cultuurmaffia, ironisch genoeg gemodelleerd naar Mao’s Rode Gardisten, heeft alles wat Russisch is in het Westen verboden. Hebt u ooit zo’n hyperventilerende en groteske overreactie gezien als gevolg van Amerikaanse interventies? Wij niet!

De demonisering van een heel volk, volgens de Tien Principes van Oorlogspropaganda, wordt geacht minder doeltreffend te zijn dan de gezamenlijke demonisering van een leider. In Richtsnoer 3, getiteld: “De leider van het vijandelijke kamp wordt gedemoniseerd,” staat geschreven:

  Waarom haten de Britten de Russen?

“U kunt een groep mensen niet als geheel haten, zelfs niet als vijanden. Het is dus doeltreffender om de haat op de vijandelijke leider te richten. De vijand krijgt zo een gezicht en dat gezicht wordt vanzelf het voorwerp van haat.”

“De overwinnaar zal zichzelf altijd afschilderen als een pacifist die van wederzijds begrip houdt, maar door het kamp van de tegenpartij tot oorlog wordt gedwongen, zoals bijvoorbeeld Bush of Blair deden.”

“Het kamp van de tegenpartij wordt zonder twijfel geleid door een gek, een monster (Milosevic, Bin Laden, Saddam Hoessein), (…) die ons uitdaagt en van wie de mensheid bevrijd moet worden.”

Er gaat geen dag voorbij of Vladimir Poetin wordt op de een of andere spastische manier belasterd, belachelijk gemaakt of ontmenselijkt. Soms zijn het de gebruikelijke dictator litanieën, soms psychoanalytische diagnoses op afstand of wilde speculaties over de gezondheidstoestand van de Russische president. “Zijn gezicht is opgeblazen, hij zit aan de steroïden… Hij heeft peptide nodig… Hij heeft nog maar een paar dagen te leven… blah blah blah.” Om maar een paar voorbeelden te noemen. Onlangs nog publiceerde de Britse krant Daily Mail, zich beroepend op het Oekraïense regime, een knaller die werkelijk intellectueel explosief is. Wij willen geen afbreuk doen aan de schittering van deze Pulitzer-vermoedende journalistiek, dus vertalen wij het voor nu zonder commentaar:

“Volgens het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne is het mogelijk dat Vladimir Poetin een dubbelganger heeft gebruikt om deze week op een topconferentie in Teheran aan te komen.

Hoewel de Russische leider er onbehaaglijk uitzag toen hij de trappen van zijn presidentiële vliegtuig in Teheran afdaalde, merkten Oekraïense bronnen op dat hij zich sneller dan gewoonlijk bewoog en alerter was dan bij vorige openbare optredens.

De Russische premier zag er opgewekt uit toen hij het wachtende gezelschap begroette, voordat hij zijn jas uittrok en in een zwaar gepantserde limousine stapte.

Het hoofd van de inlichtingendienst, generaal-majoor, Kyrylo Boedanov, was achterdochtig in een live interview dat uitgezonden werd op de nieuwszender, Oekraïne 1+1.

Volgens berichten in de Oekraïense media heeft Boedanov laten doorschemeren dat een dubbelganger van Poetin misschien naar Teheran is gevlogen voor een ontmoeting met de presidenten van Turkije en Iran.

“Ik geef alleen maar een hint,” zei hij. “Let u alstublieft op het moment dat Poetin uit het vliegtuig stapt. Is dat echt Poetin?”

Meesterlijke krachttoer, valt alleen er nog aan toe te voegen. Nog maar een paar maanden geleden zou het nog als een clandestiene samenzweringstheorie terzijde zijn geschoven. Nu zijn zulke idiote uitspattingen schering en inslag in de mainstream media. Dat zegt absoluut veel over de kwaliteit.

  Het kwartje valt - De wereld is multipolair

In plaats van zonder verificatie te vallen voor de monsterlijke propaganda van de Zelenskyjunta, zou het nu utopische idee van verscheidenheid van mening eindelijk weer eens een rol moeten gaan spelen. Audiatur et altera pars is het devies dat zo snel mogelijk in herinnering gebracht moet worden. Wat wij op dit ogenblik willen doen.

Genoeg speculatieve uitspattingen. Laten we de “favoriete vijand” van de Anglo-Amerikaanse kosmos persoonlijk aan het woord laten. Poetin heeft onlangs verschillende waarheidsgranaten op het Westen afgevuurd. Deze, let wel, worden niet verspreid in de zogenaamde Russische staatsmedia, maar in de alternatieve nieuwssector van de “aartsvijand”. Het Amerikaanse nieuwsportaal Infowars reproduceerde een fragment uit een van Poetins toespraken, waarin de Russische president beknopt uitlegt wat volgens hem de werkelijke oorzaken zijn van de dreigende wereldvoedsel- en energiecrisis. Poetin:

Iedereen heeft het over de actualiteit en geeft Rusland de schuld van de dreigende voedselcrisis. Als deskundigen zult u weten dat de crisis is ontstaan in de pandemische periode. Toen sommige van de hoogontwikkelde economieën misbruik maakten van hun monopoliemacht, in de vorm van monopolies op valuta. In de VS hebben ze de drukpers aangezet en $5,9 biljoen bijgedrukt. Dat is 38% van de geldvoorraad. Zij drukten dit bedrag binnen twee jaar. Dit is ongeveer de hoeveelheid die in de afgelopen 40 jaar gedrukt is. Dezelfde verhouding. En in de eurozone hebben zij 2,5 biljoen euro gedrukt. Zij pompten dit geld in de economie en betaalden er de burgers mee. Wat op zichzelf geen slechte zaak is. Wij gebruikten soortgelijke tactieken, maar wij waren zeer voorzichtig. Wij waren voorzichtig, en daarom is ons zo’n golf van inflatie bespaard gebleven. Terwijl zij hun pandemische maatregelen financierden door begrotingstekorten, waarop zij voedselvoorraden op de wereldmarkten opkochten. De VS, die in de voorgaande jaren een netto-exporteur van levensmiddelen waren, zijn nu een netto-importeur. Hun aankopen van levensmiddelen, overtroffen hun verkopen met 17 miljard dollar. Wat betekent dit? Wel, zij verergerden de problemen in arme en ontwikkelingslanden en compenseerden daarmee hun eigen problemen. Dit is het gevolg van een monopolie op de reservevaluta’s, de dollar en de euro. Dit proces begon tegen het einde van 2019, begin 2020. De sancties tegen Rusland, verergerden de situatie nog. Zij namen verschillende verkeerde beslissingen in de energiesector en de gasprijzen schoten omhoog. En de toegang tot gas, is van fundamenteel belang voor veel meststoffen. Terwijl de meststoffen steeds duurder werden, sloten bedrijven hun deuren, vooral in Europa. En de voedselprijzen zetten hun opwaartse trend voort.

  Oekraïners van de 127e Brigade in Bakhmut komen in opstand tegen de regering in Kiev: "Jullie hebben ons gestuurd om te sterven in de vleesmolen"

In een andere toespraak, die door de Amerikaanse satiricus Jimmy Dore is geciteerd, merkt Poetin op dat Rusland niet de schuld op zich kan nemen van alle problemen die het Westen zelf veroorzaakt. De Russische president:

Geef ons dus niet de schuld van de ongewenste ontwikkelingen in uw landen. Ik richt mijn woorden ook tot gewone westerse mensen. U krijgt voortdurend te horen dat uw huidige moeilijkheden te wijten zijn aan de vijandige acties van Rusland en dat u diep in uw eigen zakken moet tasten voor inspanningen om de vermeende Russische dreiging te bestrijden. Dit zijn allemaal leugens. De waarheid is dat de problemen waarmee miljoenen mensen in het Westen te kampen hebben, het resultaat zijn van verscheidene jaren optreden van de heersende elites van uw respectieve landen. Hun fouten, kortzichtige strategieën en ambities. Deze elites geven er niet om hoe het leven van de burgers van de Westerse landen verbeterd kan worden. Zij zijn geobsedeerd door hun egoïstische belangen en superwinsten. Dit blijkt uit gegevens van internationale organisaties, waaruit duidelijk blijkt dat de sociale problemen de laatste jaren verergerd zijn, zelfs in de toonaangevende westerse landen. Dat de ongelijkheid toeneemt en de kloof tussen arm en rijk groter wordt, en dat raciale en etnische conflicten zich doen voelen. De mythe van de westerse welvaartsmaatschappij, het zogenaamde Gouden Miljard, brokkelt af. Ik herhaal het nog eens. De hele planeet betaalt voor de ambities van het Westen en zijn pogingen om zijn bedrieglijke dominantie koste wat kost te handhaven.

Ongemakkelijke waarheden! Zelf veroorzaakte ellende, waarvoor Rusland blijkbaar de zondebok wordt gemaakt. Moskou is niet de wereld. En de superioriteit die haar nu wordt toegeschreven om de wereld te doen daveren met lokale oorlogshandelingen is niet te rijmen met het marginaliserende vooroorlogse colportage dat de Russische Federatie een onbeduidende speler is op het wereldtoneel waarvan de economie met die van Spanje vergeleken zou kunnen worden. Nu wordt er gezegd dat het Kremlin in staat is alle markten in te laten instorten. Wat is het nu? Nucleaire gasgrootmacht of junkstaat? Wat men ook van Poetin moge denken, zijn globale inschatting van de crisissituatie is veel aannemelijker dan het graan-hybride aanvalsoorlog-gewauwel dat alle belangrijke details weglaat en de Westerse bevolking voor gek zet.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

MOSSAD: “Wij weten wat er van Oekraïne zal overblijven”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMainstream media geven EINDELIJK toe dat de wereld aan de rand van voedselcrisis en burgerlijke onrust staat
Volgend artikelDe “vleesmolen” van Peski: Hoe de Oekraïense leiding haar soldaten opoffert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Ik ga dit stuk nog helemaal lezen na mijn reactie, vond het grappig dat zelfs het niet neutrale Amnesty International Oekraïne hard aanvalt dat zegt wel iets, lang waren ze doof en blind als het om de Donbass ging, een medewerker van de Oekraïnse Amnesty stapte op om de kritiek, leuk om dit te zien zelfs en gewone media, zo ga ik het bericht helemaal lezen, fijne dag verder reaguurders, du hast mich….

 2. Een geweldige bijdrage op de site, denk dat er veel waarheid in deze woorden van Poetin, als ik niks vind zeg ik het ook wat men daar ook van vind binnen FN is mij om het even, kritiek geven en nemen horen erbij !

 3. Dat is dus wat ik bedoel mij excuses. Hoer is HIER🙈🙈🙈🙈
  Ook al kijk ik het na, alles goed, verstuur en dan typefouten🤪

 4. Na Oekraïne is het Westen met het bezoek van Pelosi nu ook aan het stoken in Taiwan.
  Wie denkt dat dit allemaal ongepland toeval is, moet haast hersendood zijn.

 5. Wie wilde ook al weer de economie totaal verpesten? WEF en NWO en aanhangers.
  Gedeeltelijk gelukt.
  Met een wakkere bevolking kunnen ze afgestopt worden.
  Maar de makkelijkste manier is te zorgen dat we niet meer ondergeschikt zijn aan hun macht/invloed.

  Dus: uit EU, uit euro en gulden terug met gouddekking, uit Nato, uit VN, uit WHO, grenzen dicht, vluchtelingen zijn het gereedschap van WEF en NWO–uit NL.

  Neem mensen serieus; als ze burgeroorlog willen: laat ze. last man standing wins.
  Maar haal die gekkies per se NIET naar NL; laat ze in hun eigen boomhut blijven.

  Orban zei het goed. hij wil geen halfbloed bevolking maken, maar Hongaars blijven.
  Terecht.

  met bitenlanders; aanwezigheid kan, zolang het totale aantal onder 2% blijft.

 6. Ik denk dat Amnestie , eindelijk toestemming van de US heeft gekregen om de artikelen te plaatsen.
  Het witte huis ziet in dat hun proxy oorlog verloren is en wil nu van die zelensky af.
  Door hem (terecht) goed zwrat te maken kan Sleepyjoe , makkelijker van hem afkomen.
  Dat geloof ik

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in