Na een overzichtstournee van de strijd die Oekraïne over het hele continent voert, kan deze verslaggever bevestigen dat het Zelensky-regime van Oekraïne onmiskenbaar zegeviert in zijn oorlog tegen de gewone Europeanen, schrijft Guy Somerset.

Hieronder volgt slechts een greep uit de manieren waarop Zelensky en zijn cohorten het leven en de geest van de gewone mannen en vrouwen te verpletteren die de moed hadden zich tegen zijn ijzeren wil te verzetten.

In Engeland… Geen Kerstmis voor jou, Bloke!

Een van de schrijnender voorbeelden van de manier waarop Zelensky het leven van gewone Europeanen beïnvloedt, is het verhaal van een Engelse therapeute die voltijds werkt, maar toch in haar auto moet wonen.

Zij probeerde zich een “gedeelde flat” met enkele andere huisgenoten te veroorloven, maar zelfs in die weinig benijdenswaardige omstandigheid kon zij niet aan het geld komen dat nodig was om een woning in haar buurt veilig te stellen.

Dus woont ze in een busje. Alsof dat nog niet genoeg is, is hier nog een verhaal van een vrouw die “dankbaar” is dat ze in een busje woont. Ten minste één minister van Financiën beweerde dat mensen die van 50.000 dollar moeten rondkomen, moeite hebben om hun energierekening te betalen.

Waarom? Omdat de regering van het Verenigd Koninkrijk meer dan 2,7 miljard dollar voor Oekraïne heeft verspild.

In Duitsland… Geen vakantie voor jou, Hun!

Door sabotage van de Nordstream-pijpleiding en allerlei “sancties” tegen Russische aardgasleveranties zullen miljoenen Duitsers zich dit jaar geen verwarming kunnen veroorloven. Natuurlijk zal dit de lagere en middenklasse onevenredig zwaar treffen.

De helft van het hele land heeft gemeld dat zij hun consumptie van basisaankopen verminderen. Velen doen boodschappen bij voedselbanken waar ze verouderde of verlopen producten aanschaffen.

  Ooit heerste West-Europa over de wereld - Nu zijn de vroegere grootmachten slechts vazallen van de VS

Een groot deel van het land lijdt onder een inflatie van bijna 8%, de ergste sinds de jaren negentig, die alleen maar erger dreigt te worden.

Waarom? Tot nu toe heeft de Duitse regering meer dan 2,45 miljard dollar gestolen voor Oekraïne.

In Frankrijk… Geen feest voor jou, Froggie!

Onlangs kwam het nieuws uit Parijs dat Frankrijk oorlog gaat voeren tegen de echte vijanden van de welvaart… de werklozen. De president kondigde vanaf de Elysee aan dat werkzoekenden voortaan recht hebben op 25% minder uitkeringen dan voorheen.

De inflatie voor het plebs bedraagt ongeveer 7%, wat beter is dan voor sommige anderen, maar niet wanneer de spaarrente voor velen rond de 2% ligt.

Momenteel zijn er energietekorten ondanks dat politici in sommige gevallen directe financiële steun verlenen.

Toch zijn veelgehoorde klachten van echte Fransen onder meer: “voortdurend aan mijn banksaldo denken”, de energie uitgeschakeld houden en de benzinetank van de auto nooit helemaal vullen. In één geval beschrijft een vrouw hoe ze een zorgassistente op het platteland in tranen zag uitbarsten terwijl ze haar voertuig tankte.

Waarom? Plutocraten die de regering van Frankrijk controleren, hebben meer dan 2 miljard dollar gestolen voor Oekraïne. Terwijl Macron kwikhoudende verklaringen heeft afgelegd over onderhandelingen om het conflict te beëindigen, heeft hij de afgelopen week toegezegd nog meer raketten te sturen om de gevechten op te voeren.

In Italië… Geen Vino voor jou, Valentino!

Het land Italië heeft tijdens het conflict meer dan 170.000 Oekraïense burgers opgenomen, dus ze zijn nauwelijks zonder mededogen. Tegelijkertijd steunt minder dan 40% van de Italianen handelingen van de regering die wapens geeft aan Oekraïne in een oorlog die voor henzelf geen gevolgen heeft.

  Oekraïne - Dringt aan op tanks

Bovendien verspreidt het faillissement zich over het hele land. De inflatie bedraagt bijna 12% in het land. Belangrijk is dat meer dan 60% van de Italianen leeft van minder dan 2.000 dollar per maand, wat hen zeer gevoelig maakt voor stijgingen.

Waarom? Ontkennende politici in de regering van Italië hebben ongeveer 1 miljard dollar omgeleid naar Oekraïne. Zij zijn momenteel bezig met hun zesde hulppakket voor hen dit jaar.

In Moldavië… Geen melk voor jou, Kameraad!

Van alle manieren waarop Zelensky zijn goddelijke recht heeft doen gelden om het leven te ruïneren van mensen die niets te maken willen hebben met zijn oorlogszucht, is dat misschien wel het zieligst in Moldavië.

Hier gingen de ontberingen verder dan het gebrek aan vrolijkheid met Kerstmis, verder dan alleen het ontzeggen van het recht van de burgers om warm te blijven en verder dan de angst om in het nieuwe jaar geen werk te hebben.

Integendeel! In dit land van fatsoenlijke hardwerkende mensen heeft Zelensky de zaken tot het uiterste gedreven. Hoe, zult u zich afvragen? Door de inflatie zodanig op te voeren dat de inwoners zich zelfs geen melk meer kunnen veroorloven.

U leest het goed, trouwe volgelingen… Zelensky is zo gebrand op verarming van het Moldavische volk dat hij hun de mogelijkheid heeft ontnomen om zich de meest elementaire levensbehoeften te veroorloven.

Terwijl de corrupte strijders in Kiev deze kerst met champagne proosten op hun nieuwste zwendel van miljarden uit het buitenland, smeek ik de lezers te denken aan de gewone Moldaviër die geen melk krijgt.

Waarom? De misleide regering van Moldavië, het armste land van Europa, heeft meer dan 500 miljoen dollar uitgegeven voor Oekraïne.

Europese tranen… waarvoor?

Voor Zelensky, in zijn heilige zaak om etnische Russen in Oekraïne te ontzeggen hun eigen taal te spreken.

  Oekraïense soldaten tonen Hitlergroet naast afvurende artillerie

Oh, en ook voor zijn beloofde vrijheid om kernwapens op Moskou te richten.

Waarschijnlijk ook om zijn luxe miljoenenhuizen in Europa te betalen.

Glorieuze dingen die komen gaan

Tot slot wil ik Zelensky en zijn Helden nogmaals complimenteren met de succesvolle Campagne van Ellende die hij een heel continent heeft bezorgd.

In plaats van een zeer kleine enclave van mede-etnici toe te staan zich op vreedzame wijze bij hun moederland aan te sluiten – wat niemand zou hebben gestoord en Oekraïne op geen enkele wijze schade zou hebben berokkend – heeft het Zelensky-regime in plaats daarvan miljoenen levens verwoest.

Zelensky heeft dit gedaan door miljarden dollars, misschien wel biljoenen in reële termen, te bevrijden uit de zakken van iedereen op deze planeet.

Elke verpleegster, buschauffeur, treinmachinist, schoolmeester, mijnwerker, expeditiebediende, winkelbediende en dagloner… u weet wel, alle echt rijke individuen in de samenleving… betaalt de prijs voor deelname aan een strijd waarin geen van hun nationale belangen op het spel staan.

Het is belangrijk om te onthouden, voor ons allemaal wanneer we bevriezen in onze krotten, of voor sommigen in hun auto’s, terwijl onze maag knort en onze zorgen aanzwellen, dat dit allemaal is gedaan om Russisch sprekenden in de Donbas te mishandelen en kernwapens op Moskou te richten.

Heil Zelensky – Bevrijder van geluk voor vele Europeanen!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het Westen – in de vicieuze cirkel van zelfvernietigingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne stort in: Rusland heeft opnieuw massale aanval gelanceerd – Reserves, huurlingen & NAVO-wapens geraakt – Honderden doden (Video’s)
Volgend artikelRussische “Sparta”-troepen veranderen de loopgraven van Oekraïners in graven – Video’s
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Een geluk dat hier niet van België gesproken wordt,hier is dus alles ok.
  Kan ook niet anders hè,met zo een team bekwame politiekers🤪😂

  • @Eric (Een geluk dat hier niet van België gesproken wordt,hier is dus alles ok.
   Kan ook niet anders hè,met zo een team bekwame politiekers🤪😂)

   Een geluk dat hier niet van Nederland gesproken wordt,hier is dus alles ok.
   Kan ook niet anders hè,met zo een team bekwame politiekers🤪😂

  • Eric, België is het plezantste land om in te wonen. Oud CVP/CD&V-politieker en lid van een Ur-Loge (ultrageheim genootschap en staat boven de vrijmetselaars) Marc Eyskens noemt België een apenland en hij kan het weten.

  • Van België kan ik meespreken. Leven in een wolk van zorgeloosheid, leugens en waanvoorstellingen. Geleid door de Zeven Dwergen zonder gezag: liberalen, vrijmetselaars, milieuhysterici, herverdelers, kameleons en gutmenchen. Het contrast van de huisjes waarin de Nederlander leeft, met welke autootjes hij rond snort en met zijn sleepwagen reist is groot. Een staatsschuld zoals aan de Middellandse Zee, dit jaar opnieuw 35 miljard. Maar we hebben een leger van professors en experten voor de pers. Santé!

 2. Zelensky krijgt wel een hele grote rol toebedeeld. Zelensky is niet meer dan een goedbetaalde trekpop van het WEF, UN, WHO, IMF, WORLD BANK en BIS om ons allen in armoede te storten en ons uit te roeien en zij die overblijven totaal slaaf van hun systeem te maken.

  Ik zal mij nooit overgeven en sterf nog liever dan mij te onderwerpen aan nazi dictators .

  Veruit de meeste millenniums zijn watjes en dat is de reden dat we nu in deze shit zijn beland.

 3. “Na een overzichtstournee van de strijd die Oekraïne over het hele continent voert, kan deze verslaggever bevestigen dat het Zelensky-regime van Oekraïne onmiskenbaar zegeviert in zijn oorlog tegen de gewone Europeanen, schrijft Guy Somerset”

  Sommerset heeft gelijk de Europeanen hebben het pleit verloren tegen hun francisehouders van Brussel anderhalve maand geleden, leden de Nederlanders althans de lagere middenklasse aan een inflatie van meer dan 11%.

  Volgens het aan de regering gerelateerde organisatie CBS is de geldontwaarding, een inflatie van 9,9 procent in november 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 9,9 procent hoger zijn dan in november 2021.8, toen in 2012 de voormalige partij voorzitter van de PvdA Hans Spekman, toen het onwaarschijnlijke waarheid werd de PvdA mee ging regeren met de VVD in 2012 zei spekman: niveleren is een feest, ziet men dat regeren vooruit zien is, het is bijna nu zóver dat wij allemaal altans de middenklasse allemaal even arm worden.

  En daar bovenop komt nog het feit dat hetWorld Economic Forum ons een getranshumaniseerd bestaan aanbieden om die lieden te dienen als willoze slaven en naar mijn idee kan niemand dit tegenhouden niet in daden en niet in geschrift, het is lang tevoren beklonken dat de planeet aarde of deze nu plat of bolvormig is wordt ontvolkt van de nutteloze vreters, Zbigniew Brzezinski zei het volgende hierover.

  “Een andere bedreiging, minder openlijk maar niet minder basaal, confronteert de liberale democratie. Meer direct gekoppeld aan de impact van technologie, gaat het om de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde en gerichte samenleving. Zo’n samenleving zou worden gedomineerd door een elite wiens aanspraak op politieke macht zou berusten op zogenaamd superieure wetenschappelijke kennis. Niet gehinderd door de beperkingen van traditionele liberale waarden, zou deze elite niet aarzelen om haar politieke doelen te bereiken door gebruik te maken van de nieuwste moderne technieken om het gedrag van het publiek te beïnvloeden en de samenleving onder streng toezicht en controle te houden. Onder dergelijke omstandigheden zou het wetenschappelijke en technologische momentum van het land niet worden omgekeerd, maar zou het zich voeden met de situatie die het uitbuit…
  Een aanhoudende sociale crisis, de opkomst van een charismatische persoonlijkheid en de uitbuiting van massamedia om het vertrouwen van het publiek te winnen, zouden de springplank zijn naar de stapsgewijze transformatie van de Verenigde Staten naar een sterk gecontroleerde samenleving”.
  ― Zbigniew Brzezinski

  ================================================

  “Technologieën zullen aan de leiders van grote naties ter beschikking worden gesteld technieken voor het voeren van geheime OORLOG waarvan geschat dat slechts een absoluut minimum van de veiligheidstroepen hoeft te worden ingezet (Illuminati). Technieken van WEERMODIFICATIE kunnen worden gebruikt om langdurige perioden van droogte of storm te veroorzaken”.
  – Zbigniew Brzezinski

  ==============================================

  “Binnenkort kan het publiek niet meer redeneren of zelf nadenken. Ze kunnen alleen de informatie papagaaien die ze op het nieuws van de vorige nacht hebben gekregen”.
  – Zbigniew Brzezinski

  =============================================

  Oekraïne vervreemden van Rusland terwijl het zijn veiligheidszorgen negeert, is een blijvend doel geweest voor de Amerikaanse hegemonie. Welke invloed hadden de theorieën van Zbigniew Brzezinski op het besluitvormingsproces en de strategische planning van opeenvolgende Amerikaanse regeringen?
  https://english.almayadeen.net/articles/analysis/ukraine-is-a-pawn-on-the-grand-chessboard

  Het is reeds gezegd en geschreven hoe de bevolkingen van de aarde totaal gesurveilleerd gaan worden en tot op zekere mate ontvolkt wordt.

  • Klopt helemaal. Al zo vaak een ban gehad. Het mag niet verteld worden. Dus mijn handen jeuken. Welke zionist nazi ss tuig aan mijn kinderen durft te komen o man die weet niet wat ze overkomt. Ik heb mijn messen al geslepen. Liggen al klaar.
   En Poetin go for it! Blaas die nazi Zelenski klojo maar weg!

 4. Uiteindelijk zijn WIJ het ook schuld.
  Veel te veel mensen denken niet meer.
  Veel te veel mensen zijn volgers geworden.
  Veel te weinig mensen staan op en strijden actief tegen de cabal.
  Waarom ?
  Simpel, bij de satanisten ligt de huidige macht.
  Maar WIJ zijn ons allemaal niet bewust van ONZE macht.
  Sta op proletariërs en verenigd U, zoekt mekaar en niet de verschillen.
  BLIJF de WAARHEID VERTELLEN.
  Ik wens U allen een verlichtend nieuw jaar

 5. Nederland heeft al ruim 5 miljard gegeven aan de (onze oorlog volgens dweil rutte) .
  Staat idd weer 2½ miljard klaar voor volgend jaar (belastinggeld) Terwijl hier het gros aan de niegus ligt.
  Voedselbanken en rijen mensen die verpauperen.
  Volgens Ruttel was en is er GEEN armoede in nederland.
  Zomaar wat berichten .
  “Voedselbank
  ‘Gelukkig mag ik elke week twee grote tassen komen vullen bij de voedselbank. Het voedsel is weliswaar van goede kwaliteit maar van een voedselpakket kun je niet de hele week eten. Je moet dan naar de supermarkt en, gezond voedsel is duurder dan het goedkopere eten. Dus kies ik vaker voor het laatste. Ik ben te dik, niet omdat ik teveel eet, wel omdat het eten te vet is. Nee, het leven is niet leuk als je in armoede leeft. Voor ons is het een feestje als we via de voedselbank gratis naar de bioscoop mogen. Ik ben niet boos, maar wel moedeloos. We zijn vrijwel geheel afhankelijk van anderen.’
  Nare gedachten
  ‘In de tijd dat we uit ons huis gezet dreigden te worden, zaten mijn man en ik tegen de grens aan van wat een mens verdragen kan. Toen kwamen ook de ‘nare gedachten’, de vraag of het leven op deze manier nog wel zin heeft. Je denkt er dan aan om er een eind aan te maken. Gelukkig hebben we die gedachten weten uit te bannen, maar nu zijn we bang voor de toekomst. Stel dat we over een jaar of drie, dus na achttien jaar, weer financieel op eigen benen mogen staan. Dan breekt er voor ons een bijna ‘onbekende’ situatie aan, misschien krijgen we de neiging om alles wat we hebben moeten missen, in te halen. Dan willen we weer eens met vakantie, kunnen de kinderen misschien gaan studeren, kunnen we weer eens met z’n allen naar een restaurant. Ik hoop dat we ook dan nog even goed begeleid worden zodat we niet in dezelfde fouten vervallen. Opnieuw in deze toestand terecht komen: dat nooit meer! Dan ben ik liever dood.’
  Yep nog commentaar rutte ?

  • Goed hoor OHJD. Rutte is net zo’n gore klootzak als de rest van de kerels in die mannenbolwerken die niets ontzien. Nederland niet arm? Bedelen is verboden, dus mensen moeten nog op de rand van armoe gehouden worden. Mss moeten we de bedelarij gewoon weer in stand brengen; mensen certificaten laten halen in het bedelen, leuke bedel emmertjes verkopen (oranje met een kroontje of zo), onderwijs geven in het bedelen ipv de sex en transgender shit, bedel spreuken schrijven, goede bedel plekken in kaart brengen, bedel belasting heffen, licenties voor de beste bedelplekken verkopen, het Maxima Bedel Centrum oprichten, PWA Bedel Parade elk jaar, bedel kleding verkopen, etc. Hee, dit is toch een heel mooie nieuwe dienstverlening in NederFuckersland dat de belastingzuigers ten goede komt??? Ik begin vast. Kijk naar het BlauwGele emmertje en het vlaggetje in mijn hand. Stort gul.

 6. Laat Zelensky de schurft krijgen. En de schapekudde ook. Maar kijk eens naar de buit die door de eeuwen heen vergaard is door het geloof. Was dat mss niet de grootste oorlog tegen de mens, met de grootste buit binnengeharkt in het mannenbolwerk van het Vaticaan, en in beroemde mannenbolwerken zoals de cathedralen, bijv die in Moskou? Al die arme mensen in busjes, of in kartonnen dozen op de NYC subway ventilatiegrids (al lang voor de pleuris uitbrak), kunnen met gemak daarbinnen parkeren, en verwarmd worden door alles wat daar glittert.

  Interesssante video om te zien hoor, een enorme weelde in de cathedraal in Moskou:
  https://www.youtube.com/watch?v=CX9YRRTejsE
  Over het vaticaan kun je ook heel wat vinden.

  Mensen (de nutteloze vreters) trappen al eeuwen in de Religie Oorlog tegen ze die ze continu berooft zonder ze zelfs maar met een zwaardje aan te raken. Het Zelensky Effect is kattepis daarbij vergeleken. Maar de werkelijke rovers van die arme mensen in busjes zijn Trutsula van de Lijken en haar Parasietenclub die geen flikker geven om het wel en wee van de bevolking. Dat is een ander verhaal. Zelensky is maar een willoze trekpop in hun bebloede handen.

 7. precies,Dat hele zooitje nutteloze opvreters zoals die ruttekliek en koningshuis en alle andere ellendelingen in in de wereld van het zelfde soort;Vervlieg,verdamp verdwijn van de aarde en alles zal goed terecht komen!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in