Het eerste wondermiddel van slecht beheerde naties is valuta-inflatie. Het tweede is oorlog. Beide brengen tijdelijke voorspoed; beide brengen blijvende ondergang. Maar beide zijn toevluchtsoorden voor zowel politieke als economische opportunisten.” ∼ Ernest Hemingway

Het Westen staat aan de rand van de klif, vanwaar alleen zeer onzalige ontwikkelingen te zien zijn. In het beste geval staat de wereld een hyperinflatoire depressie te wachten, gevolgd door een deflatoire depressie. Maar helaas staat er vandaag veel meer op het spel, nu het Westen krampachtig de oorlogstrom slaat over kwesties die verband houden met de Russische invasie in Oekraïne.

Het Westen wil geen vrede

Nu de wereldeconomie op het punt van instorten staat, krijgen de afzonderlijke landen de leiders die zij verdienen. Vandaag de dag is er geen leider of staatsman in het Westen die op gelijke voet met Poetin over vrede zou kunnen onderhandelen. Biden heeft, helaas, noch de vitaliteit, noch de vaardigheden om een beslissende rol te spelen bij de oplossing van het conflict. Bovendien wordt hij door de neocons gepusht om Rusland aan te vallen en te elimineren.

Bovendien zijn de openbare verklaringen van Biden over Poetin – waarbij hij woorden gebruikt als oorlogsmisdadiger en genocide – niet erg bevorderlijk voor de vrede. Biden mag niet vergeten dat alleen al in de oorlog in Vietnam naar schatting een miljoen soldaten en twee miljoen burgers het leven hebben gelaten aan de kant van Noord-Vietnam en de Viet Cong. Niet uitgelokte oorlogen zijn natuurlijk altijd zinloos, wie ze ook begint.

Technisch gezien zijn de VS geen oorlog tegen Rusland begonnen. Rusland zal natuurlijk aanvoeren dat de door de VS gesteunde Maidan-revolutie van 2014, met de omverwerping van de gekozen president Janoekovitsj, een directe bedreiging voor Rusland was. De onderstaande kaarten van het NAVO-grondgebied van 1988 tot mogelijk vandaag, als Finland en Zweden lid zouden worden, laten duidelijk een zeer ongemakkelijke situatie voor Rusland zien.

President Zelensky doet er alles aan om de rest van de wereld militair bij het conflict te betrekken; hij eist dus geld en meer wapens van het Westen in plaats van aan te dringen op vredesonderhandelingen. Natuurlijk kan Oekraïne een oorlog tegen Rusland nooit alleen winnen. De VS en de NAVO erbij halen kan alleen maar leiden tot onvoorspelbare gevolgen en een mogelijke Derde Wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn.

En in het Westen zet geen enkele leider zich serieus in voor vrede. Van Biden tot Johnson tot Macron tot Scholz, alles wat wij horen is nieuwe wapentransporten en meer geld voor Oekraïne. Dit is vreselijk tragisch en een teken van volkomen incompetent leiderschap in het Westen.

Trump had veel zwakke punten, maar hij zou niet geaarzeld hebben om vredesbesprekingen met Poetin te beginnen.

Zwak leiderschap in Europa

De VS en het Westen hebben dus niet de kracht of de wil om vrede te bereiken. En de oorlog kwam Boris Johnson goed van pas om de aandacht af te leiden van de binnenlandse druk van zijn “Partygate” affaire. Daarom koos hij voor een agressieve houding tegenover Rusland in plaats van een vreedzame oplossing te zoeken.

Macron is een opportunist die de evenwichtsoefening tussen beide kampen doet; hij maakt zich sterk voor Poetin en veroordeelt hem tegelijk.

En Scholz, de Duitse kanselier, zit in een onmogelijke positie, veroorzaakt door Merkels slechte beleid inzake de Duitse energievoorziening. De drie resterende kerncentrales van Duitsland worden gesloten en fossiele brandstoffen zijn politiek onaanvaardbaar. Bijna 60% van de gasinvoer van Duitsland komt uit Rusland. De Duitse industrie kan niet overleven zonder Russisch gas. Scholz probeert dus de kwadratuur van de cirkel te berekenen: aan de ene kant sancties tegen Rusland, terwijl het land miljarden euro’s uitgeeft aan energieleveranties en andere grondstof-importen (ook voedsel) uit Rusland.

  EU wordt nu wakker en realiseert zich dat haar relatie met de VS het niveau van meester en slaaf heeft bereikt

Duitsland, met zijn volledige economische afhankelijkheid van de oorlogsvijand, bevindt zich dus in een nogal hachelijke situatie. Aan de andere kant is dit weer goed voor de wereld, want Scholz heeft zelf belang bij vrede. Men mag niet vergeten dat slechts een minderheid van de staten de acties van de VS en Europa daadwerkelijk steunt. Afrika, Zuid-Amerika en het grootste deel van Azië kiezen geen partij en blijven handel drijven met Rusland; en deze gebieden zijn goed voor 85% van de wereldbevolking.

Dus: de overgrote meerderheid van de wereld wil geen oorlog tegen Rusland, maar hun stem wordt nauwelijks gehoord in de door het Westen gedomineerde media. Nu de leiders in het Westen niet ophouden met hun oorlogszucht, moet men weer denken aan de woorden van Winston Churchill:

“Geloof nooit, nooit, nooit dat de oorlog vlot en gemakkelijk zal verlopen, of dat iemand die aan deze vreemde reis begint, de getijden en orkanen kan peilen die hij zal tegenkomen. De staatsman die voor de oorlogskoorts zwicht, moet beseffen dat hij, zodra het sein is gegeven, niet langer de meester van het beleid is, maar de slaaf van onvoorspelbare en oncontroleerbare gebeurtenissen.” – Winston Churchill

De heren Biden, Johnson, Scholz en Macron moeten er dus rekening mee houden dat zij binnenkort, en in de woorden van Churchill, “slaaf[ van onvoorspelbare en oncontroleerbare gebeurtenissen” kunnen worden.

Rusland is duidelijk vastbesloten terug te nemen wat zij historisch beschouwen als aan hen toebehorend, en dat is de regio Donbas in het oosten en het zuiden van Oekraïne, met inbegrip van Odessa, via welke zij volledige toegang hebben tot de Zwarte Zee. Geheel omringd te zijn door NAVO-landen, vooral wanneer Finland en Zweden binnenkomen, is natuurlijk een andere “ergernis” voor Rusland; maar aangezien deze landen nooit deel hebben uitgemaakt van het Russische Rijk, zijn zij van minder belang.

Einde van een monetair tijdperk & een nieuw nadert

Politiek en geld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en de geopolitieke situatie die zich thans voordoet zal als een ideale stimulans fungeren die een einde zal maken aan een tijdperk van een monetair beleid dat sedert de oprichting van de Fed in 1913 heeft bestaan. Het is belangrijk te bedenken dat dit het einde zal zijn van een monetair systeem dat hoofdzakelijk door het Westen (Japan inbegrepen) wordt gecontroleerd.

Deze laatste en wanhopige poging van de VS en de EU om hun eigen gebroken systeem te redden door sancties in de wereldhandel zal uiteindelijk mislukken, omdat de westerse economieën geleidelijk zullen instorten in een omgeving van zowel economische als sociale ineenstorting. Deze ineenstorting is terug te voeren op een grimmige mix van ineenstortende valuta, tekorten, schulden en historisch ongekende activabubbels.

In ieder geval zal de rijzende feniks het Oosten zijn, aangevoerd door China, met Rusland als belangrijke partner. China is het grootste land ter wereld in termen van wereldbevolking en zal binnenkort het grootste land zijn in termen van nationale economische output. Dankzij de volledige steun van de VS in de vorm van know-how en technologie is China een strategische en geavanceerde plaats voor de verwerkende industrie geworden, die reeds in vele sectoren domineert.

Zo komt bijvoorbeeld 18% van alle invoer in de VS uit China, waaronder 35% van alle computers en elektrische apparaten. 40% van alle topmerken op Amazon en 75% van alle nieuwe verkopers komen uit China.

De VS en de rest van de wereld bekritiseren Duitsland om zijn afhankelijkheid van Russische energie, maar het krankzinnige feit dat de VS een groot deel van zijn productie naar China heeft uitbesteed, is zeker een kanshebber voor de eerste prijs in de categorie “commerciële en strategische idiotie”. Aangezien goud het ultieme geld is en ook het enige geld dat in de loop van de geschiedenis heeft overleefd, zal het in de komende jaren een zeer belangrijke rol spelen bij de ineenstorting van het fiatmuntstelsel.

  Natuurlijk willen ze dat

De westerse vicieuze cirkel van zelfvernietiging

Wereldrijken beleven gewoonlijk een langdurig en kwellend verval. De val van de VS en het Westen is een halve eeuw geleden begonnen en is nu al enige tijd aan de gang. Maar slechts een kleine elite profiteerde van de valse voorspoed; de massa’s werden bedolven onder verpletterende schulden. In 1971 hadden de VS een schuld van $1,7 biljoen; 50 jaar later was dat $90 biljoen – slechts 53 keer zoveel.

Hoe dichter de uiteindelijke ineenstorting van schuld en valuta nadert, hoe meer – en exponentieel – de wanhoop toeneemt. Bijgevolg zal de productie van de geldhoeveelheid moeten toenemen en zullen er ook oorlogen gevoerd moeten worden om die schuldenexplosie te rechtvaardigen. Dit alles gebeurt in een soort vicieuze cirkel van zelfvernietiging. In meer dan een halve eeuw hebben de VS hun munt vernietigd en in tal van landen zonder aanleiding militaire acties gevoerd – die vrijwel allemaal geen succes hebben gehad.

Ja, de VS hebben tijdelijk in valse voorspoed geleefd. Maar dat is alleen gelukt met behulp van tekorten, schulden en de productie van vals geld. De enorme kosten van de mislukte oorlog in Vietnam brachten Nixon ertoe het goudvenster in 1971 te sluiten. En Nixon zei toen: “De sterkte van de munt hangt fundamenteel af van de sterkte van de economie.”!

Hmmm, een halve eeuw later heeft de valuta van de VS effectief (GOUD) 98% van zijn waarde verloren en is de staatsschuld 75-voudig gegroeid – van 400 miljard dollar naar 30 biljoen dollar. Het duurde 22 jaar (1971-1993) voordat de schuld was opgelopen tot 15 biljoen. Alleen al in de afgelopen 2 jaar is de huidige schuld met precies dat bedrag gestegen – met 15 biljoen dollar.

Het is krankzinnig hoe snel “politieke zowel als economische opportunisten” (Hemmingway citerend) zowel economie als munt kunnen vernietigen. En zo ziet het er nu uit: de Amerikaanse dollar is een volkomen mislukte munt en een spiegel van de failliete toestand van de Amerikaanse economie. Zoals ik al vaak heb gezegd, is de staatsschuld van de VS sinds 1930 elk jaar gestegen, op vier enkele jaren na.

Aangezien de meeste valuta’s sinds WO2 aan de dollar gekoppeld zijn, hetzij via Bretton Woods, hetzij via de petrodollar, zijn zij allen samen met de dollars in het moeras meegesleurd.

Aangezien mijn beroepsleven enkele jaren vóór die onheilspellende datum van 15 augustus 1971 (sluiting van het goudvenster) begon, bevond ik mij in een uitstekende positie om de ineenstorting van een monetair systeem waar te nemen, maar ook de trieste, maar onvermijdelijke komst van oorlog. Vanuit intellectueel oogpunt is het een fascinerende ervaring om onbekwame en wanhopige en gedreven staatsleiders te mogen gadeslaan, die over de hele linie gefaald hebben in het beheer van hun economie en munt.

Maar zelfs zonder een nieuwe wereldoorlog zullen de gevolgen van een ineenstorting van het Westen verwoestende en zeer langdurige gevolgen hebben voor de mensheid.

Sinds 2000 presteert Goud beter dan andere activaklassen 

Sinds zijn dieptepunt in 1999 van $250 is goud in US dollar uitgedrukt 8-voudig gestegen. Belangrijker is dat de Dow Jones in dezelfde periode 60% aan goud heeft verloren (dividenden niet meegerekend). In deze eeuw is goud een van de best presterende activaklassen geweest, en toch heeft niemand het. Minder dan 0,5% van de wereldwijde financiële activa is in goud belegd. Sinds januari 2000 is het goud verzevenvoudigd. Het is tamelijk fascinerend dat ondanks deze schitterende prestaties, goud in de beleggingswereld genegeerd wordt.

  Het bizarre effect van universele krankzinnigheid

Maar dat staat allemaal op het punt te veranderen.

Het huidige fictieve geldsysteem, dat gebouwd is op $300 biljoen aan wereldwijde schuld, plus zo’n $2 biljoen aan waardeloze papieren activa in de vorm van derivaten, zal in de komende jaren bezwijken onder zijn waardeloze dode gewicht. Toekomstige waarnemers en historici zullen talloze boeken schrijven over een illusoir systeem van vals geld, nep-effecten en schromelijk overgewaardeerde activa, die samen de grootste zeepbel uit de geschiedenis hebben gecreëerd.

Het is duidelijk dat China en Rusland in het centrum van de toekomstige wereldeconomie zullen staan – een combinatie van China’s wereldwijd dominerende productiebasis en Ruslands grootste grondstofreserves (totaal $75 biljoen!).

China en Rusland zijn ook de grootste goudproducenten ter wereld; zij hebben misschien goudreserves die veel groter zijn dan de officiële cijfers en zelfs de grens van 20.000 ton aanzienlijk zouden kunnen overschrijden. Anderzijds is het mogelijk dat grotere delen van de Amerikaanse goudreserve van 8.000 ton verkocht of geruild zijn tegen waardeloze papieren goudrechten.

Het ligt dan ook voor de hand dat het op de westerse dollar gebaseerde monetaire systeem in de komende jaren, als onderdeel van zijn ineenstorting, vervangen zal worden door op grondstoffen gebaseerde munteenheden, waarbij de yuan en de roebel (beide op goud gebaseerd) de dragende pijlers zullen zijn. Degenen die nog geen fysiek goud gekocht hebben, en dat geldt voor 99,5% van de beleggers, kunnen dat nog steeds doen tegen ongelooflijk goedkope prijzen – maar niet voor lang meer.

Markten

Aangezien wij ons concentreren op vermogensbescherming en vooral op fysieke edelmetalen, maken wij ons geen zorgen over papieren beleggingen en ook niet over prijsbewegingen op korte termijn. Maar aangezien 99% van de financiële activa van papier zijn en voor de korte termijn worden aangehouden, moeten diezelfde beleggers zich vooral zorgen maken over de bescherming van hun schijnpapieren activa.

Zoals ik onlangs op Twitter schreef, hebben de beurzen te maken met verwoestende koersdalingen en zijn zij niet de plaats om activa aan te houden. Maar helaas zullen de meeste beleggers geloven in een nieuw wonder of dat zij weer gered zullen worden door de Federal Reserve en andere centrale banken. Deze beleggers zullen er veel spijt van krijgen, want de grootste overdracht van rijkdom in de geschiedenis staat op het punt te beginnen.

Goud zal spoedig zijn sterke uptrend hervatten en een uiterst belangrijke rol spelen als dekkingsmiddel voor vermogensbehoud, dat bescherming biedt in de komende economische en geopolitieke stormen.

Het effect van de kelderende aandelenmarkten en de stijgende goudprijzen op de Dow/Goudratio kunt u hieronder zien. In 1980 was deze verhouding 1:1, met de Dow op 850 punten en goud op $850. Het is waarschijnlijk dat de trendlijn in de grafiek – die op 0,5 staat – op zijn minst weer bereikt zal worden.

Dit betekent dat de Dow (en andere aandelenmarkten) ten opzichte van goud met minstens 75% zullen dalen vanaf de huidige niveaus. Wat dit voor de prijzen betekent, kan alleen maar worden gespeculeerd. De Dow zou dus op 10.000 punten kunnen staan en goud op $20.000. Of 5.000 punten in de Dow en goud op $10.000. Naar mijn schatting zal de verhouding echter ruim onder de 0,5 komen te liggen.

Bij de komende ineenstorting van het monetaire systeem zal het behoud van rijkdom van cruciaal belang zijn. Gemeten in ineenstortend papiergeld, kunnen goud en zilver onvoorstelbare hoogten bereiken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De Groene Agenda en het plan om de industriële wereldeconomie te laten instorten – Bevolkingsvermindering op een massale schaalVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccinatieramp in Israël wordt steeds erger
Volgend artikelVerplichte vaccinatie bij KLM betekent veiligheidsrisico voor vliegend personeel en passagiers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  • Hoi Shem64,

   We zijn met elkaar verbonden door schuld. Van enkele seconden tot een paar decennia. Voorbeeld, je gaat naar de slager, je krijgt al het vlees maar moet nog betalen. Jij hebt dus nog een schuld aan de slager want die heeft al geleverd maar jij nog niet. Kan ook omgekeerd, jij hebt al betaald voor het vlees maar de slager heeft nog niet gelevert. Ook mensen in loondienst hebben een schuld relatie met hun werkgever. De eerste drie weken van de maand werk je maar je hebt nog niet betaald gekregen. Dus heeft de werkgever dan een schuld aan de werknemer. De laatste week is het echter omgekeerd. Dan heeft de werknemer een schuld aan de werkgever.

   De banken houden bij wie schuld aan wie heeft en verdienen daaraan. Uiteraard is dit een simpele weergave maar geeft je allicht een idee. Wil je er meer over weten kan ik het boek ”debt the first 5000 years” van harte aanbevelen. Heel interessant is zijn visie op slavernij en hoe de leiders in Afrika hun eigen bevolking in de schulden dreef om ze zo, in de ogen van de lokale gemeenschap, als slaven te verkopen aan de slavenhandelaren.

   Groeten,
   Hugo

 1. Dat is maar goed ook. Wat een perverse samenleving leven we. Zo’n lul van ‘Philips’ die nu nog een bonus krijgt ook. Ondanks de resultaten. Hoe pervers moet je wezen dat je dat nog accepteert ook. Al die perverse leiders je wordt er misselijk van. Zieke mensenwereld, van mij mag ie dood. Alleen jammer voor alle dieren.

 2. Winston Churchill… Echt? De man die direct verantwoordelijk is voor het begin van WO2 zou ik geen haarspeld ruimte of aandacht schenken.

 3. Hoi hoi wij krijgen oorlog en dat is ook maar goed de elite en de rijken willen gewoon alle macht en waarom geven wij hun dat niet Rutte smeek jullie geeft jullie over aan de macht en het vermoorden van jullie is een kleinigheid hij belt met Merkel nazi zij weet als geen ander hoe je mensen moet vermoorden en ook niet onbelangrijk ze doet het graag en er zijn geen kosten aan verbonden, zij zij nog wij laten ze zelf hun graf graven en Rutte met Hugo zullen de graven wel dichten.

  Dank je wel allemaal voor het begrip zo kan het niet langer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in