Nu beweert ook gerenommeerde universiteitsprofessor: “Corona komt uit laboratorium”

0

Na een maand in China hebben deskundigen van de WHO geconcludeerd dat vleermuizen hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van SARS-CoV-2. Maar ook wetenschappers laten van zich horen, die ervan uitgaan dat de oorzaak een laboratoriumongeluk was, meldt RT.

De bekende natuurkundige Prof. Dr. Roland Wiesendanger gaat nu ook uit van een laboratorium ongeluk. Politici en de media beschouwen SARS-CoV-2 over het algemeen als een speling van de natuur, een natuurramp die de mensheid is overkomen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de oorsprong van het wereldwijd gevreesde virus SARS-CoV-2 zijn deskundigen van de WHO afgereisd naar de vermoedelijke bron van het gebeuren: de Chinese metropool Wuhan in Centraal-China.

Na vier weken beëindigde het team zijn werkzaamheden in China zonder een duidelijk eindresultaat. Zij waren er dan ook niet in geslaagd de exacte oorsprong van de wereldwijd uitgeroepen Covid-19 pandemie vast te stellen.

Een paar dagen geleden zei Peter Ben Embarek, een Deen en hoofd van het WHO-team:

De hypothese van een laboratorium ongeluk is uiterst onwaarschijnlijk. Het is niet de hypothese die wij zullen voorstellen voor verder onderzoek.

Hij zei dat de “meest waarschijnlijke route” van overdracht van het nieuwe Coronavirus was van vleermuizen op mensen via een ander dier als tussengastheer. Toch, zei hij, is verder onderzoek nodig.

Intussen hebben deskundigen zich echter gebogen over een hypothese die al vroeg in de globale Coronacrisis naar voren kwam, maar al snel officieel in de ijskast werd gezet: een groep wetenschappers onder leiding van microbiologe Rossana Segreto van de Universiteit van Innsbruck beweerde bewijs te hebben gevonden dat de ziekteverwekker die de longziekte Covid-19 veroorzaakt, afkomstig zou kunnen zijn van het Instituut voor Virologie in Wuhan.

Microbiologe vindt brisante aanwijzingen van laboratorium-oorsprong van het Coronavirus

Een laboratoriumongeluk, waarbij het virus mogelijk door een menselijke fout was vrijgekomen, was te vroeg uitgesloten.

  Het Schapensyndroom

Een studie van een deskundige op het gebied van scanning tunneling microscopie van de Universiteit van Hamburg pleit nu ook voor de suggestie dat de verspreiding van SARS-CoV-2 het gevolg zou kunnen zijn van een ongeluk in het virologie-instituut in Wuhan, dat is geclassificeerd als een BSL-4 hoogbeveiligd laboratorium. In zijn “Study on the Origin of the Coronavirus Pandemic”, die sedert vorig jaar over een periode van 12 maanden loopt, concludeert de leider van de studie en hoog gedecoreerd natuurkundige Prof. Dr. Roland Wiesendanger “dat zowel het aantal als de kwaliteit van de indirecte bewijzen wijzen op een laboratoriumongeval in het virologisch instituut van Wuhan City als de oorzaak van de huidige pandemie”.

Men heeft “talrijke en ernstige indirecte bewijzen” waren verzameld die van een laboratoriumongeval de meest waarschijnlijke theorie maakten. Er is nog steeds geen wetenschappelijk gefundeerd bewijs in de strikte zin van het woord over de oorsprong van het nieuwe virus.

De vrijgave voor publicatie, die plaatsvond op 12 februari 2021, was bedoeld om een zo breed mogelijke discussie op gang te brengen onder het publiek, “dat gezien het belang van de kwestie, op een op feiten gebaseerde manier moet worden geïnformeerd en moet worden betrokken bij toekomstige besluitvormingsprocessen”.

Tot dusver zijn vleermuizen geïdentificeerd als de bron van de verspreiding van SARS-CoV-2. Dit is echter in tegenspraak met het feit dat vleermuizen niet worden aangeboden op de veel geciteerde “dierenmarkt” (de Huanan Seafood Wholesale Market) in Wuhan, aldus de oorspronkelijke studie.

Een wezenlijk zwaarwegend argument is dat een aanzienlijk deel (34 procent) van de eerste gedocumenteerde Covid-19 patiënten geen contact had met de verdachte dierenmarkt.

Zoals het Leopoldina-medelid in zijn studie stelt, is daarentegen door verschillende originele wetenschappelijke publicaties bewezen dat in het Instituut voor Virologie in Wuhan gedurende een aantal jaren experimenten met vleermuizen uit een zuidelijke Chinese provincie zijn uitgevoerd. Het handelde zich daarbij om de grootste verzamelingen vleermuispathogenen ter wereld. In het kader van het zogenaamde “gain of function”-onderzoek waren de vleermuizen genetisch gemanipuleerd – om ze “besmettelijker en gevaarlijker voor de mens” te maken. Dit werd ook afdoende bewezen door verschillende originele wetenschappelijke publicaties.

  Advocaten bereiden Neurenburg 2.0 voor om allen te vervolgen die de Coronavirus zwendel in stand hielden

Tot dusver is nog geen dier geïdentificeerd als tussengastheer om de zoönose-theorie [van dier naar mens, red.] te bevestigen, d.w.z. de theorie dat SARS-CoV-2 via een ander wild dier als tussengastheer op de mens is overgesprongen.

De overeenkomstige theorie heeft dan ook “geen gefundeerde wetenschappelijke basis”, aldus de samenvatting van de studie van de Universiteit van Hamburg.

Opmerkelijk is ook dat de SARS-CoV-2-virussen “zich verbluffend goed aan menselijke celreceptoren kunnen koppelen en menselijke cellen kunnen binnendringen”. Deze eigenschappen zijn nieuw voor Coronavirussen en “wijzen op een niet-natuurlijke oorsprong van de SARS-CoV-2 pathogeen”.

De aanpassing van het SARS-CoV-2-virus aan de menselijke celreceptoren is zo goed dat naast de (bovenste) ademhalingsorganen ook andere inwendige organen kunnen worden aangetast, wat in sommige “gevallen leidt tot een zeer ernstig ziekteverloop bij Covid-19-patiënten, veroorzaakt door uitval van meerdere organen”.

In de studie zelf staat:

Men moet daarom noodzakelijkerwijs de vraag stellen hoe een dergelijke bijna perfecte aanpassing van Coronavirussen aan menselijke celreceptoren kon plaatsvinden om toekomstige pandemische risicopotenties te kunnen identificeren.

Voorts wijst Wiesendanger erop dat reeds vóór de uitbraak van de Covid-19 pandemie over aanzienlijke veiligheidstekortkomingen bij het virologisch instituut in Wuhan bericht werd.

Een blik op de statistieken van gedocumenteerde ongevallen in biotechnologische hoogbeveiligde laboratoria toont aan dat een onopzettelijke lekkage van zeer besmettelijke virussen uit dergelijke laboratoria in het verleden niet ongewoon was, zowel in China als bijvoorbeeld in de VS.

Als gevolg daarvan heeft de VS-regering bijvoorbeeld in oktober 2014 officieel een verbod ingesteld op “gain-of-function”-onderzoek in de VS, aldus de organisatie.

  Stop de maskers, de PCR-tests en leugens in media: Canadese artsen spreken zich uit tegen de COVID-maatregelen en roepen op deze "onmiddellijk" te stoppen!

Bovendien wordt verwezen naar onafhankelijk en rechtstreeks bewijs dat een jonge vrouwelijke laboratoriumwetenschapper als eerste besmet was met SARS-CoV-2 “en dus aan het begin stond van de besmettingsketen van Covid-19”.

Haar vermelding op de website van het instituut is verwijderd en ze wordt sinds eind 2019 als vermist beschouwd.

Verder verwijst het Hamburgse lid van verschillende academies (naast de Leopoldina ook bij Acatech en de Europese Academie van Wetenschappen) in zijn studie naar de eerste bevestigde gevallen van Covid-19-ziekte met dodelijke afloop in de stad Wuhan reeds in oktober 2019, wat op zijn beurt onder meer ook verklaart waarom er vervolgens al in november 2019 gevallen van Covid-19-ziekte in Europa werden vastgesteld, bijvoorbeeld in Frankrijk.

In een samenvatting stelt Wiesendanger dat de bewering dat de afgekondigde Covid-19 pandemie door een zoönose werd veroorzaakt, tot op heden niet op een wetenschappelijk verantwoorde gegevensbasis kan worden gebaseerd. Daarom is het onwetenschappelijk om over de verspreiding van SARS-CoV-2 te spreken als over een “natuurramp”.

Noors virusonderzoeker: het Coronavirus komt uit een laboratorium

Vorig artikelDeense bevolking komt in opstand tegen gedwongen staatsvaccinaties en Covidkampen
Volgend artikelKlokkenluider maakt videobeelden van gedwongen Covid-vaccins in Duitse verpleeghuizen openbaar – Advocaat: “We hebben te maken met doodslag, misschien zelfs moord”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in