© Mika Baumeister op Unsplash

Ik wil u wijzen op de wezenlijke absurditeit van deze onderneming, en ik hoop dat u die ook inziet: een bedrijf met winstoogmerk brengt een product uit en iedereen op de planeet wordt gedwongen redenen te bedenken waarom hij het niet wil hebben. Dit is waanzin, schrijft James Edward Taylor.

Voor om het even welk ander product, in om het even welk zinnig universum, zouden wij zeggen dat het de verantwoordelijkheid van het winstmakende bedrijf is om de mensen ervan te overtuigen dat zijn product het consumeren waard is, en niet omgekeerd.

Het feit dat zij een wijdverspreide, overhaaste, onbetwiste consumptie tot stand hebben gebracht (en een wijdverspreide belastering van iedereen die dat niet doet) kan alleen verklaard worden door propagandistische manipulatie.

Telkens weer stel ik vast dat, wanneer ik deze informatie aan mensen voorleg, zij er geen flauw idee van hadden. Zij hadden geen flauw idee, omdat zij niet de moeite namen er vragen over te stellen of er naar te kijken. Zij wilden dat iets waar was, en zij gedroegen zich daarnaar. Zij wilden dat de prikken het einde van COVID zouden betekenen, dus stonden zij ervoor in de rij.

Ik ben een kritisch denker. Ik neem de dingen niet klakkeloos aan. Ik onderzoek. Ik denk na over dingen. Ik stel vragen.

Ik ben niet “aarzelend”. Het onderzoek is duidelijk.

Nee, dank u. Ik wil het niet. U kunt met uw injecties naar de hel lopen.

Is dat duidelijk genoeg?

Mijn bezorgdheid is er het afgelopen jaar niet minder op geworden. Die is toegenomen.

Ik zeg niemand wat hij moet doen. Dat is hun keuze. Dit zijn mijn redenen om de prik niet te nemen.

In grote lijnen vallen ze in vier categorieën uiteen:

1. Ik ben niet overtuigd van de veiligheid. (38 redenen)

2. Ik ben niet overtuigd van de noodzaak. (11 redenen)

3. Ik ben niet overtuigd van de werkzaamheid, (d.w.z., het werkt niet.) (15 redenen)

4. Ik ben niet overtuigd van de eerlijkheid van de betrokken actoren. (14 redenen)

Concreet gezegd, op dit moment ben ik ervan overtuigd dat deze injecties niet veilig zijn, niet nodig, niet werkzaam, en dat de betrokken actoren oneerlijk zijn geweest in het manipuleren van de publieke opinie voor hun producten.

Volg de links die ik geef. Denk na. Beslis zelf.

Daar gaan we…

A. Gebrek aan veiligheid:

1. Spike-eiwit is schadelijk voor de bloedvaten en de organen. Of het nu door een infectie of door een prik komt, spike-eiwit veroorzaakt vasculaire endotheliitis, dat wil zeggen stolling in het hele vatenstelsel. De prik veroorzaakt dat het lichaam van de ontvanger meer spike-eiwit gaat produceren. Dit zou het einde van de discussie moeten zijn, maar op de een of andere manier is het nog maar het begin. Onderzoek van het Salk Instituut.(30 april/21)

2. De lipide nanodeeltjes passeren de bloed-hersenbarrière. In feite worden lipide nanodeeltjes in andere geneesmiddelen gebruikt om specifiek de bloed-hersenbarrière te overbruggen. Daar zijn ze goed in. Maar in het geval van dit geneesmiddel, SLECHT. Als spike-eiwitten tot expressie komen in de hersenen, krijgen we hersenontsteking, stolling, en een heleboel neurologische problemen, zoals GBS, Bell’s Palsy, beroerte, enz.

3. Wij zijn herhaaldelijk gewaarschuwd voor door vaccins veroorzaakte ziekten: “Het verkeerde vaccin kan de dingen erger maken” door het immuunsysteem te sterk aan te zetten. Dit is de reden waarom coronavirusvaccins in het verleden zo moeilijk te maken waren. (19/20 april)

4. Ziekteversterking is een historisch bekend probleem bij vroegere pogingen om een coronavirusvaccin te ontwikkelen. De dieren in die vaccinproeven kregen te maken met pathogene priming, of ziekteversterking, die ontstekingen in hun hele lichaam veroorzaakte, en/of de dieren doodde. (5 maart/20)

5. Mensen met ACE2-deficiëntie hebben de neiging vatbaarder te zijn voor ernstige COVID-19. Het spike-eiwit onderdrukt ACE2. Dus, meer spike-eiwit maakt de deficiëntie nog erger. (20 april/20)

6. Ernstige ongewenste bijwerkingen in de proeven: Twintig procent van de proefpersonen in het cohort met de hoge dosis (250 mcg) kreeg binnen 43 dagen na ontvangst van de Moderna-prik een “Graad 3 systemische bijwerking” (door de FDA gedefinieerd als “verhindering van dagelijkse activiteit en medische interventie noodzakelijk”) . Analyse hier. (18/20 mei)

7. Het spike-eiwit in deze mRNA shots is genetisch veranderd om te voorkomen dat de ACE2 receptoren goed sluiten, waardoor de ontvanger ACE2 gaat dereguleren. Dit leidt tot een verhoogd risico op pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen, en beroerte. (Juli/20)

8. Spike-eiwit heeft een inflammatoire werking op de endotheelcellen van de hersenen, waardoor de functie van de bloed-hersenbarrière veranderd wordt, zodat ze gemakkelijker kunnen oversteken. Niet goed. Twee studies. (December/20)

9. Pfizer’s eigen onderzoeksgegevens laten een 300% hoger risico op ongewenste bijwerkingen zien – inclusief overlijden – in ruil voor een 0,84% lager risico op het krijgen van COVID – een risico/voordeel verhouding die niet alleen laag is, maar ook obsceen.

10. Dit is de eerste keer, ooit, dat polyethyleenglycol in een injectie gebruikt is. Deze onderzoekers identificeren het als de oorzaak van anafylaxie. (April/21)

11. Dit paper, gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, bespreekt in tweeënveertig bladzijden de onbedoelde gevolgen van in allerijl toegediende injecties, waaronder het verband van spike-eiwit met een breed scala van zowel acute als op lange termijn veroorzaakte pathologieën, zoals bloedziekten, neurodegeneratieve ziekten, auto-immuunziekten, en prionziekten. (26/21 mei)

12. De Japanse Biodistributiestudie van Pfizer heeft uitgewezen dat de lipide nanodeeltjes van de injectie in elk orgaan van het lichaam zijn aangetroffen (mogelijk vervoerd door lymfe), overweldigend in de eierstokken. Dus, nee, ze blijven niet gelokaliseerd op de injectieplaats, zoals men ons heeft gerustgesteld. (14/21 juni)

13. Men heeft ons gezegd dat spike-eiwitten ongeveer zes maanden in het menselijk lichaam zouden kunnen overleven. Uit een recenter onderzoek bleek dat het spike-eiwit bij herstelde COVID-patiënten 15 maanden bleef bestaan. Wie weet hoe lang ze met boosters zullen aanhouden? (25/21 Juni.)

  Mijn pandemie openbaring - Onze buren zijn onze vijanden

14. In dit peer reviewd beoordeelde paper staat: “best-case scenario kosten-batenanalyse toonde zeer conservatief aan dat er vijf maal zoveel sterfgevallen zijn toe te schrijven aan elke inenting dan aan COVID-19 in de meest kwetsbare 65+ demografie. Het risico van overlijden door COVID-19 neemt drastisch af naarmate de leeftijd daalt, en de effecten op langere termijn van de inentingen op lagere leeftijdsgroepen zullen de risico-batenverhouding ervan verhogen, misschien wel aanzienlijk.” (17/21 september)

15. In dit peer-reviewed paper staat: “voor 6 sterfgevallen die door vaccinatie voorkomen werden, waren er ongeveer 4 sterfgevallen gemeld … die na vaccinatie optraden, wat een potentiële risico/voordeel verhouding oplevert van 2:3.” (Augustus/21)

16. De eigen studie van Pfizer toont 4X meer sterfgevallen door hartstilstand in de groep die de prik kreeg. (15 september/21)

17. Uit deze analyse blijkt dat de NNTV (Number needed to vaccinate) voor kinderen van 5-11 jaar de risico-batenanalyse voor die leeftijdsgroep obsceen hoog maakt. In de woorden van de auteur: “Om het eenvoudig te zeggen… voor elk kind dat door de prik gered wordt, zouden er nog eens 117 gedood worden door de prik.”

18. De auteurs van deze studie vonden dat de natuurlijke immuniteit wordt aangetast door het aannemen van gevaccineerde immuniteit, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor nieuwe varianten. (27 september/21)

19. Deze artsen voelden zich door hun geweten gedwongen om de FDA te schrijven over een alarmerend aantal verwondingen en sterfgevallen na injecties die zij op hun IC-afdeling hadden gezien. En elf andere artsen volgden hun voorbeeld. (1/2 november)

20. Verwoestende getuigenissen van mensen die door deze injecties ernstig gewond zijn geraakt. (8/21 november)

21. Het doodt kinderen. De CDC heeft een analyse gepubliceerd van 14 kinderen die gestorven zijn nadat ze hun COVID injecties gekregen hadden (maar verzuimde een eigenlijke analyse op te nemen). (11 november/21)

22. 17.000 artsen en medische wetenschappers hebben een openbare verklaring ondertekend tegen het vaccineren van kinderen voor COVID-19, vanwege de gevaarlijke en mogelijk dodelijke gevolgen van het veranderen van de genen om giftige spike-eiwitten te produceren, die onherstelbare en onomkeerbare schade kunnen veroorzaken. (14/21 december)

23. VAERS: Het vaccinsurveillancesysteem van de CDC heeft op 12/21 de grens van 1 miljoen meldingen van ongewenste bijwerkingen overschreden (1.016.999 op 31/12/21) voor de COVID-vaccins, waaronder 21.382 sterfgevallen, waardoor dit verreweg de dodelijkste vaccins zijn die ooit zijn toegediend. Onder de sterfgevallen zijn 71 kinderen onder de 18 jaar. (31 december/21)

24. Bijna een kwart van de sterfgevallen (5.252) deed zich voor binnen de eerste achtenveertig uur na de injectie. Dat is geen statistisch toeval of “achtergrondruis”. Elke student statistiek zal u zeggen dat dit een oorzakelijk verband is. (31 december/21)

25. De CDC geeft toe dat bijwerkingen in VAERS met een factor 6,5 te weinig gerapporteerd worden. Vermenigvuldig de bovenstaande getallen met 6,5 en u begint de gruwel te begrijpen van het massaal injecteren van hele bevolkingsgroepen (en waarom wij het niet doen). (31 december/21)

26. Verzekeringsmaatschappijen melden een alarmerende stijging van 40% van het sterftecijfer van mensen in de werkende leeftijd (18-64 jaar), in 2021, het jaar van de massavaccinatie.

27. Uit onafhankelijk onderzoek van deze artsen blijkt dat “de overgrote meerderheid van de sterfgevallen die na vaccinatie optreden, in feite veroorzaakt worden door de prikken”. (22 januari). U kunt hun onderzoeksartikel hier vinden.

28. Deze verpleegster, die getuigde tijdens een hoorzitting van de Commissie Gezondheid en Welzijn van het Huis van Louisiana, zei dat haar ziekenhuis getuige is van bloedstolsels, hartaanvallen, beroertes, encefalopathie en hartritmestoornissen na COVID-vaccinatie, en dat het personeel verzuimt iets aan de VAERS te melden, en dat de meeste medici in haar ziekenhuis niet eens weten dat de VAERS bestaat. (6/22 januari)

29. Deze studie uit Denemarken laat een negatieve Omicron werkzaamheid zien (wat betekent dat de gevaccineerden MEER vatbaar waren voor het virus dan de ongevaccineerden), en bevestigt nog eens dat vaccinatie iemands immuniteit tegen nieuwe varianten vermindert. (7/22 januari)

30. Nobelprijswinnaar in de geneeskunde Professor Luc Montagnier waarschuwt voor de prion-component van de injecties, die “in staat zijn om op onvoorspelbare wijze eiwitmodificaties aan te brengen. Als arts kende ik 21 mensen die 2 doses Pfizer-vaccin kregen, er is nog iemand die Moderna kreeg. De 21 zijn gestorven aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, veroorzaakt door prionen.” (13/22 januari)

31. Journal of Microbiology and Infectious Diseases publiceert een artikel over het risico van prionziekte na de prikken. (18/22 januari)

32. Ik wil geen myocarditis. 98 studies leggen een verband tussen myocarditis en de injecties. (2/22 februari.)

33. Wij hebben momenteel 148 studies (komen nog meer) die de risico’s van deze injecties benadrukken. (2/22 februari.)

34. Dit Nature Medicine paper laat een duidelijke associatie zien met myocarditis na vaccinatie. (Februari/22)

35. In deze preprint studie vonden de auteurs dat de Pfizer prik kritische mitochondriale functies in de hersenen terugschroefde. (2/21 maart)

36. Aan de hand van de gegevens van de CDC zelf kunnen wij zien dat door de injecties tienmaal zoveel kinderen (leeftijd 5-11) in het ziekenhuis opgenomen zullen worden dan er gered worden. (18/22 maart)

37. VAERS Update: Tot 25 maart 2022 heeft VAERS 26.396 sterfgevallen geregistreerd die met COVID-prikken te maken hebben. (17.234 van Pfizer injecties). Tot de massaal gemelde bijwerkingen behoren miskramen, hartinfarcten, myopericarditis, trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes), gordelroos, Bell’s verlamming en een verscheidenheid van blijvende handicaps, waarvan vele neurologische disfunctie. (25 maart/22)

38. Een rapport waaruit blijkt dat 992 jonge sporters zijn ingestort (en 644 zijn overleden) door een hartstilstand tijdens het beoefenen van hun sport, sinds zij COVID-prikken kregen. (26 april/22)

  Te veel bijwerkingen: Steeds meer huisartsen raden Covid-vaccinaties af

B. Gebrek aan noodzaak

1. Het COVID-sterftecijfer voor mijn leeftijdscategorie is 0,08%. Ongeveer evenveel als de kans om per ongeluk te verdrinken. En dat is alleen rekening houdend met de leeftijd. Zelfs geen rekening houdend met andere risicofactoren zoals zwaarlijvigheid, vit-D tekort, vroegere gezondheidsaandoeningen (die ik geen van allen heb) verlaagt mijn sterfterisico zo dicht bij nul dat het niet eens de moeite van het bespreken waard is. COVID-19 Sterfterisico voor niet-bejaarden (8 april/20)

2. COVID is veel minder dodelijk dan we aanvankelijk dachten. Duitse viroloog legt uit. (5 mei/20)

3. Artsen hebben vroege behandelingsprotocollen ontwikkeld die doeltreffend en veilig zijn, en geen van de risico’s van de mRNA injecties met zich meebrengen. (December/20)

4. Israëliërs die een infectie hadden gehad, waren beter beschermd tegen de Delta coronavirus variant dan degenen die een vaccin hadden gehad. Wetenschapsartikel (dat amusant zijn best doet om zo vaak mogelijk “zeer effectief” en “vitaal” te vermelden, ondanks de onderzoeksresultaten). (26/21 augustus)

5. Deze studie in het European Journal of Immunology toont aan dat natuurlijke immuniteit van een voorafgaande infectie zowel duurzaam als langduriger is dan gevaccineerde immuniteit. (27 september/21)

6. Deze preprint studie toont aan dat herstelde immuniteit veel sterker is dan gevaccineerde bescherming. (20/21 november)

7. De Indiase provincie Uttar Pradesh heeft hun COVID-sterftecurve uitgeroeid door aan hun bevolking een verzorgingspakket uit te delen bestaande uit traditionele geneesmiddelen en supplementen. Als wij echt bevolkingsimmuniteit wilden, zouden wij dit kunnen doen. (15/22 januari)

8. 150 Onderzoeken (en er komen er nog meer) bevestigen de superioriteit van natuurlijk verworven immuniteit boven gevaccineerde immuniteit. Lijst van studies op 22 februari.

9. Mijn leeftijdsgroep heeft een genezingspercentage van 99,632% van COVID. Nogmaals, alleen rekening houdend met de leeftijd, en niet met andere gezondheidsfactoren en behandelingen, die dit getal nog hoger doen kantelen. (24 februari 22)

10. Er zijn meer dan 1600 studies die de veiligheid en werkzaamheid aantonen van over de toonbank geneesmiddelen bij de behandeling van COVID. (6 april 22)

11. 72 landen hebben vroege behandelingen voor COVID goedgekeurd. De officiële lijn van de VS is natuurlijk dat zulke vroegtijdige behandelingen niet bestaan en dat er ook niet over te praten valt. (6 april 22)

C. Gebrek aan werkzaamheid (Het werkt niet…)

1. Het werkt niet #1 ALLE apen in deze proeven werden geïnfecteerd toen zij met het levende virus werden geconfronteerd. Hmm. Forbes (16/20 mei)

2. Het werkt niet #2 Dit CDC-paper: “driekwart van de gevallen deed zich voor bij volledig gevaccineerde mensen.” Ook uit hetzelfde paper: “The viral load of vaccinated and unvaccinated persons infected with the coronavirus is similar,” een beleefde manier om te zeggen dat het vaccin de viral load niet vermindert. (6/21 augustus)

3. Het werkt niet #3 Deze studie toonde een “marginaal positief verband aan, zodanig dat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is, hogere COVID-19 gevallen per 1 miljoen mensen hebben.” In gewone taal: meer gevaccineerden = meer gevallen. Let op de positie van Israël: zij vaccineerden het vroegst en het hardst en staan nu op de hoogste gevallen ter wereld. (17/21 augustus)

4. Het werkt niet #4 Klokkenluidergegevens: Van 90% van de personen die in [het] ziekenhuis opgenomen waren, was gedocumenteerd dat zij dit vaccin hadden gekregen. (17 oktober/21)

5. Het werkt niet #5 Ziekenhuizen zitten vol met gevaccineerde patiënten. (9 november/21)

6. Het werkt niet #6 Ondanks 9 maanden inentingen is het aantal COVID-doden in 2021 al hoger dan in 2020, en dat is nog maar tot oktober gerekend. (22 november 21)

7. Het werkt niet #7 Ondanks massale inname door ouderen is het sterftecijfer onder ouderen helemaal niet gedaald. Sterker nog, in de categorie 65 tot 74 is het gestegen. (4 december/21)

8. Het werkt niet #8 Ondanks bijna 100% vaccinatiegraad in bepaalde landen en staten, zijn de gevallen toch geëxplodeerd. De vaccins verminderen de gevallen duidelijk niet. (11 december/21)

9. Het werkt niet #9, en geen wonder, want het kan niet werken, volgens deze onderzoekers. De reden: de COVID-prikken produceren het verkeerde soort antilichamen. “Vaccins die in de spier – d.w.z. het inwendige van het lichaam – ingespoten worden, zullen alleen IgG en circulerend IgA opwekken, geen secretorisch IgA. Dergelijke antilichamen kunnen en zullen de slijmvliezen niet doeltreffend beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2.” (15/21 december)

10. Het werkt niet #10 Deze analyse herhaalt: Wanneer u geïnjecteerd wordt met de COVID prik, zal uw lichaam alleen IgG en circulerend IgA opwekken – geen secretorisch IgA, en deze soorten antilichamen beschermen uw slijmvliezen niet doeltreffend tegen SARS-CoV-2 infectie. Verkeerde antilichamen = geen bescherming. (18/21 december)

11. Het werkt niet #11 COVID uitbraak in een volledig gevaccineerd Antarctisch onderzoeksstation. (1/22 januari)

12. Het werkt niet #12 Het sterftecijfer door alle oorzaken is op een historisch hoog peil, ondanks een jaar van de injecties. (3/22 januari)

13. Het werkt niet #13 COVID uitbraken op volledig gevaccineerde cruiseschepen. (4/22 januari) “Op alle 92 cruiseschepen die momenteel in de Amerikaanse wateren varen, waren mensen aan boord geïnfecteerd met COVID-19.” (6/22 januari.)

14. Het werkt niet #14 Uit de laatste gegevens van het VK blijkt dat gevaccineerde personen de meerderheid uitmaken van alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de groep boven de 50, (6/22 januari)

15. Het werkt niet #15 De mortaliteit door alle oorzaken was hoger in 2021 (het jaar van de massavaccinatie) dan in 2020 (het jaar van geen vaccinatie). (Januari/22)

D. De oneerlijkheid van de betrokken actoren

1. Haastig op de markt gebracht… voordat er zelfs maar een markt was. Hier is een Nature artikel dat waarschuwt om de uitrol van COVID vaccins niet te overhaasten… in maart 2020?? Moderna had zijn mRNA-vaccin al naar het NIAID gestuurd. Ongelooflijk. (16/20 maart.)

  Minstens 1 miljard doden of gehandicapten door biowapen CV19 vaccin - Dr. Betsy Eads

2. Massavaccinaties hebben een misdadige staat van dienst: Het varkensgriepvaccin van 2009 bijvoorbeeld leidde tot ernstige neurologische schade en rechtszaken die in de miljoenen liepen.

3. Peter Doshi, associate editor van de BMJ, bekritiseert de manier waarop de proeven worden uitgevoerd, overhaast, en slecht doordacht. (26 november/20)

4. Een hoeksteen van wetenschappelijk onderzoek is dat wanneer u een experimentele proef doet, u een controlegroep doet. Daaruit kunt u opmaken of datgene wat u uitprobeert ook werkelijk werkt. Pfizer en Moderna hebben hun controlegroepen echter geëlimineerd, wat opzettelijk schijnt te zijn geweest. (Ik blijf maar al te graag in de controlegroep.) (Februari/21)

5. Relatieve vs. Absolute werkzaamheid. Pfizer en Moderna meldden relatieve risicovermindering (ten opzichte van de controlegroepen) van 94%-95%. Klinkt prachtig, totdat u de absolute risicovermindering berekent (d.w.z. de risicovermindering voor de hele populatie, beschouwd in vergelijking met het achtergrondrisico), die eerder 0,7% tot 1% blijkt te zijn. Dit is een “outcome reporting bias“, die gebruikt wordt om het publiek te misleiden. Zouden de meeste mensen deze inentingen riskeren als ze wisten dat ze maar 0,7% meer bescherming boden? (26/21 februari)

6. In dit paper wordt gewezen op veel van de belangrijke gebreken in de klinische proeven van fase III: het ontbreken van berekeningen van absolute risicovermindering (en de daaruit voortvloeiende “reporting bias”), tegenstrijdige studieprotocollen, tegenstrijdige definities van “geval”, welke bevolkingsgroepen van de proeven werden uitgesloten, welke eindpunten werden gemeten, enz. Bovendien wijzen de auteurs erop dat deze studies hun werkzaamheidsresultaten alleen baseren op het al dan niet aanwezig zijn van een milde infectie, niet (zoals ons verteld is) op het voorkomen van ziekenhuisopname, ernstige ziekte, of overlijden, noch op het voorkomen van overdracht. (20/21 april)

7. Bepaalde artsen wordt de mogelijkheid ontzegd VAERS-rapporten in te dienen. Tot zover het toezicht op veiligheidssignalen. (Oktober/21)

8. De uiterst schimmige manier waarop de proeven van Pfizer veiligheidsprotocollen oversloegen, met de statistieken speelden (door alleen op jonge gezonde mensen te testen en risicovollere groepen uit te sluiten), en de natuurlijke immuniteit volledig negeerden. Zie deze video.

9. De CDC geeft toe dat zij geen gegevens hebben waaruit blijkt dat een natuurlijk geïnfecteerde en herstelde patiënt het virus overdraagt, ondanks dat zij herhaaldelijk beweren dat gevaccineerde immuniteit superieur is aan natuurlijke immuniteit. (11/21 november.)

10. Apothekers worden onder druk gezet om het vaccin te geven, in weerwil van de internationale wetten over geïnformeerde toestemming, en zonder zelf geïnformeerd te zijn. (24 december/21)

11. De flagrante lokkertjes waar het publiek in is getrapt: er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin beschikbaar in de VS. De “goedkeuring” van Pfizer waarover u in de media hoorde, was slechts een uitbreiding van de EUA (emergency use authorization) die een experimenteel geneesmiddel in geval van nood beschikbaar maakt. De goedkeuring was voor Comirnaty, waarvan niet één flacon in de VS verkrijgbaar is. Het nietsvermoedende publiek denkt dus “ik neem een door de FDA goedgekeurd produkt”, maar de fabrikant geniet nog steeds van het aansprakelijkheidsschild dat de EUA hem biedt. Slimme truc, farma. (29/21 december.)

12. Definitiespelletjes. Door de boosters pas 2 weken na de prik als “boosters” te tellen, wordt iedereen die in die fase COVID krijgt, ondanks de booster, niet als “geboosterd” geteld, waardoor de booster veel effectiever lijkt dan zij is. (Hier is een naam voor: het heet fraude.) (16/22 januari)

13. Schaamteloos gesjoemel met de statistieken over de werkzaamheid, zoals het laten vallen van alle COVID-gebeurtenissen (gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen) die binnen 14 dagen na de prik plaatsvinden (en het verkeerd toepassen van deze gebeurtenissen op het “ongevaccineerde” cohort, waardoor ze er veel slechter uitzien). Alles kan er prachtig uitzien, als je alle slechte dingen maar negeert. (20/22 januari)

14. “De CDC publiceert grote delen van de COVID gegevens die zij verzamelt niet.” De titel van het artikel in de NY Times zegt het al. Zij hebben gegevens, waarvan zij toegeven dat zij die verbergen, omdat die “vaccin aarzeling” zullen veroorzaken. Welnu, als de vaccingegevens prachtig zijn, waarom zou men dat dan doen? (20/22 februari)

*LET OP: dit is bedoeld als een levend document. Ik zal er punten aan toevoegen naarmate de tijd het toelaat (ik heb een privé-lijst met honderden en nog eens honderden punten van bewijs om toe te voegen). Ik heb het “onvolledig” gepost om er snel iets uit te kunnen halen als een vriend of kennis zegt: “Heb je je COVID-prikken niet gehad?”, alsof ik masochistisch een rechtstreeks geschenk van de goden had afgeslagen.

Als u een bijzonder saillant punt hebt dat volgens u moet worden toegevoegd, voeg het dan toe in de commentaren, samen met een link die uw bewering staaft. Ik zal het lezen, erover nadenken, en het toevoegen als de tijd het toelaat.

**LET OP 2: Ik sta open voor rede. Als u mij ervan kunt overtuigen dat een reden die ik hier heb opgesomd geen reden tot ongerustheid is, d.w.z. dat ik iets verkeerd begrepen heb of de gegevens of de logica verkeerd geïnterpreteerd heb, dan zal ik het verwijderen. Als u denkt mij van het tegenovergestelde te overtuigen, waag uw kans wagen. Veel succes.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” isVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWat voor soort Westerse mensen wapperen met een Oekraïense vlag?
Volgend artikelWetenschappelijke Studie bevestigt dat Pfizer’s COVID Vaccin het menselijk DNA verandert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden, en dit is een mooie samenvatting met alle feiten tegen die dodelijke gifspuit.

  Wat ik heel erg vind, is dat wij zo ons best doen naar de waarheid te speuren en onze bevindingen te delen met anderen. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat wij ons in bochten moeten wringen om in het duister antwoorden te vinden op schijnbaar kwaadaardige zaken. Dat de diersoort zijn eigen soort hiertoe dwingt… nooit eerder gezien in het universum. En wat het nog erger maakt is dat de schapekudde nergens een donder om geeft. Het maakt ze niet uit, hoe oprecht wij ze waarschuwen. Ze nemen die spuiten toch, ook al worden ze er zelf ziek van. En ze waarschuwen hun eigen kennissen ook niet! Ze zeggen, ‘oh het is de schuld van de ongevaccineerde’ en ‘oh als ik doodval dan weet ik het toch niet’ en ‘het staat in openbaringen!’ en ‘oh als de bom valt dan weet ik het toch niet.’ En ondertussen sleuren ze ons mee met hun stupide gedrag.

  Ik geef voldoende om mijn leven om me af te vragen of dingen goed zijn, en ik maak een bewuste keuze. Kennelijk geven die schapen niet om het leven, of dat van een ander, en hoe hun gedrag anderen meesleurt hete donker in. Ondertussen glijdt de boel steeds dieper het dal van verderf in, steeds verder het duister in, zonder einde in zicht. Het leven is zeer kort, het is eenmalig, en het is buitengewoon bijzonder omdat we een bewustzijn hebben. Om dit zo kapot te maken voor anderen, er zijn geen woorden voor…

 2. Mensen zijn hun hele leven in een hypnotische staat geweest en aangezien ze nog best tevreden met hun leven zijn, zien ze het nut er niet van in om zich uit die hypnose te laten schudden. Dat gaat ons ook niet lukken, temeer omdat er duizenden agent Smith’s zijn (controlled opposities zoals Jensen, Viruswaarheid, al die pseudo-new-age-doctors uit Amerika) die de ontwakenden weer in slaap sussen..

  Als je de film The Matrix herinnert, dan laten ze Neo op een gegeven moment zien hoe het leven er buiten de Matrix eruit ziet. Dat is de wereld waarin wij, zeg maar, leven…maar die wereld is helaas spuuglelijk. Elke dag weer verrassen wij ons in die spuuglelijke (maar echte) wereld hoe verdorven mensen zijn vanwege financieel gewin en ook al heb ik geen spijt dat ik de rode pil heb genomen..soms verlang ik terug naar mijn jeugd waarin al deze zaken er helemaal niet toe deden.

 3. Wanneer beginnen te vallen onder de grond de amerikanen met zijn gebooster leider (moderna 3X sterker)en de mensen uit Israel.

 4. Helden artikel!
  Het covid “virus” is nog nooit geïsoleerd.
  Er is ook van alles mis met de maskers en de testen.

 5. I had a dream:
  Stel dat in de oorlog tegen Rusland, Amerika besluit biologische wapens in te zetten boven Rusland.
  En dat die gemspuiten (tegen covid) een nog macaberder programma heeft, nl zij die gevaxt zijn beschermen tegen het oorlogsgif.

  • denk dat zij die gevaxxed zijn juist WEL vatbaarder zijn voor het ‘oorlogsgif’ dan zij die NiET gevaxxed zijn…
   ’s goed gelezen wat die vaxxins zo allemaal doen??? en dat is hetgeen NU geweten is…, stel je de vraag maar over de effecten op middellange en lange termijn…….
   we gaan nog grapjes zien…
   ps..in la douce belziek is er al maanden een toename in neurologie van 40%, landen zoals australië en canada, waar verplichte vaxxinatie is nb, kennen ze een toename tot 70%….
   drie keer raden wat ze allemaal gemeen hebben….en dit is nog maar KORTE TERMIJN……

 6. Ik mis nog:

  Ik bepaal dat er NIETS van die maffia in MIJN lijf kom!!!!! (en ja, ook nevernooitnietmeer ziekenhuis voor mij, dus wees niet bang dat ik een bed bezet)

  Daarnaast:
  Gruwelijk dierenleed voor een verborgen aantal gehouden dierproeven enkel voor winstbejag (terwijl bekend is dat dieren anders reageren dan ons laagste levensvorm)

  Èn als vegetariër/veganist laat je geen dierlijke conponenten in je ader douwen (een injectie/vaccin kan alleen met deze ingrediënten).

  Daarnaast ook niet onbelangrijk:
  MOETEN….met gezond verstand betekent dat hakken in het zand!

 7. Goed document. Mooi overzicht.

  Misschien aanvulling Eudravigilance getallen ?
  Wob documenten?
  Sjoemelen oversterfte getallen?
  Er was een werkend medicijn en overheid wist het

 8. Het doet me denken aan leraren, die een werk nakeken van een leerling met heel veel moeilijke termen en grammaticale bochten en dan vroegen: “Begrijp je zelf wat je schrijft?” Goed bedoeld en ik ben ook zeker overtuigd van de slechte bedoelingen van regeringen, Big Pharma en WHO/WEF, maar een geschoold medicus hoeft maar door te vragen en je valt door de mand, als die even doorvraagt.

 9. wat ik mis zijn juridische argumenten.

  al sinds dec. ’21 draag ik dit bij me:

  Mijn redenen om te weigeren:

  1. Omdat deze inenting, zelfs al was het een vaccin, een medisch experiment is, vervallen mijn verzekeringen (zorg, leven, hypotheek en zelfs aansprakelijkheid) als ik die spuit accepteer.
  En niet zij, maar ik zal dan moeten bewijzen dat de schade niet het gevolg is van mijn deelname aan dat medische experiment.

  2. Noch de producent, noch de overheid is aansprakelijk voor enige bijwerking van welke aard dan ook.

  3. Iedere vorm van aandrang of dwang bij een medisch experiment is een overtreding van de Neurenbergcode.
  En omdat ik niet mag weten wat er in zit, kan er nooit sprake zijn van geïnformeerde toestemming.

  4. Dit heeft niets te maken met antivaxx. Dit, valselijk ‘vaccin’ genoemde, serum is gen-manipulatie, hetgeen tot 16 december 2020 nog verboden was.

  5. Aangezien dit gen-manipulatie is, waar patentrecht op rust, word ik eigendom van de patenthouder als ik die prik accepteer.
  God is mijn eigenaar! Geen patenthouder of welk mens of andere entiteit dan ook.

  6. Volgens een, wereldwijd bindende, uitspraak van het Supreme Court of the United States uit 2013, ben ik geen mens meer als mijn DNA veranderd is en verlies ik mijn mensenrechten!
  https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf

  Dit laatste is in overeenstemming met wat Jezus zei:
  “En wees niet bang voor degene die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees eerder bang voor degene die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in Gehenna.” Matthéüs 10:28

 10. Hier slaan slechts twee verzen in de bijbel de spijker op de kop, ook meteen de twee ENIGE verzen die ik in dit boek enigszins serieus neem: Mattheus 7, vers 13 en 14….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in