De geallieerde mogendheden – Groot-Brittannië, Frankrijk, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten – openden een reeks rechtszaken, naoorlogse processen die tot doel hadden een zekere mate van gerechtigheid te bereiken voor de misdaden die in de loop van de Tweede Wereldoorlog waren begaan, waaronder die van de Holocaust, bericht Dailyexpose.co.uk.

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een internationaal tribunaal de leiders van een regime, zijn militairen en zijn handlangers in de civiele samenleving en het bedrijfsleven zou straffen. In november 2020, 75 jaar na het begin van de processen, herinnert Benjamin Ferencz zich zijn persoonlijke ervaring met de processen van Neurenberg.

Ferencz, geboren in 1920, is de laatste nog levende aanklager van de Neurenberg-processen en hij heeft een boodschap voor degenen die zich ontmoedigd voelen:

Ik geef drie adviezen. Eén, geef nooit op. Twee, geef nooit op. Drie, geef nooit op.

Hij is een echte inspiratie en kijk HIER om hem een kort verslag te horen geven van zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.

Na een gevecht in de laatste Slag om de Ardennen, werd Ferencz op een dag op de schouder getikt: “Jij, meld je bij het hoofdkwartier van Generaal Patton. We hebben wat orders voor je om je te melden”. Toen hij daar aankwam zei Patton, “We hebben hier een bericht uit Washington. We zijn gevraagd een afdeling oorlogsmisdaden op te richten.” Zo ontstond de eerste afdeling van het Amerikaanse leger die zich bezighield met oorlogsmisdaden. Hermann Göring was de eerste hoofdverdachte die gevangen werd genomen en de hoogste nazi-functionaris die in Neurenberg werd berecht. Hij werd ter dood veroordeeld maar pleegde zelfmoord de nacht voordat zijn executie was gepland.

Na het voltooien van zijn missie kreeg Ferencz eervol ontslag en keerde terug naar de Verenigde Staten. Enige tijd later ontving hij een telegram van het Pentagon om naar Washington te gaan. Toen hij daar aankwam, werd hem gevraagd terug te keren naar Duitsland. “Ik ga niet terug in het leger,” antwoordde Ferencz. Toen hij erachter kwam dat ze nog meer processen aan het opzetten waren, stemde Ferencz toe om terug te keren.

  Cardioloog verbluft BBC-interviewer door te pleiten voor pauzeren COVID-prikken

Bij zijn terugkeer kreeg hij wat Duitse legercorrespondentie – verslagen gemaakt door speciale eskaders, “Einsatzgruppen” genaamd, die tot taak hadden zonder medelijden of wroeging iedere Joodse man, vrouw of kind te doden die zij konden vinden. De Einsatzgruppen rapporteerden wat ze elke dag deden – hoeveel ze er gedood hadden en de naam van de officier, de eenheid, de tijd en de plaats. Hij begon op te tellen hoeveel mensen ze hadden gedood en toen hij bij een miljoen was, stopte hij met tellen. Hij nam het volgende vliegtuig van Berlijn naar Neurenberg en zei: “Generaal, we moeten een nieuw proces beginnen.” En zo werd hij de hoofdaanklager van het grootste moordproces in de geschiedenis van de mensheid, de “Einsatzgruppen zaak”.

Er waren 3.000 leden van de Einsatzgruppen die Ferencz had geïdentificeerd als massamoordenaars, maar hij mocht er maar 24 selecteren voor het proces. Maar slechts 22 haalden het einde van de processen, dus vervolgde Ferencz 22 verdachten van “de berekenende moord op meer dan een miljoen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen”.  Zijn openingsalinea tijdens het open proces was: “Ik vraag de rechtbank om mijn internationaal recht te bevestigen, het recht van alle mensen om in vrede en menselijke waardigheid te leven, ongeacht hun ras,” en de rechter deed dat. “Nu hebben we het belangrijkste, dat is om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt, en daar heb ik de rest van mijn leven aan gewerkt,” zei Ferencz.

De naoorlogse processen vervolgden niet alleen het regime en de militaire leiders, maar ook leden van de burgermaatschappij en het bedrijfsleven. Eén zo’n proces is het “Dokters Proces”. Nazi-artsen planden en voerden het “Euthanasie Programma” uit – het systematisch doden van diegenen die zij “het leven niet waardig” achtten. Bovendien voerden artsen pseudo-wetenschappelijke medische experimenten uit op duizenden gevangenen in concentratiekampen zonder hun toestemming – de meesten stierven of raakten blijvend verlamd als gevolg daarvan. Het vonnis van het tribunaal bevatte tien beweringen in een hoofdstuk getiteld “Toelaatbare Medische Experimenten”, ook bekend als “De Code van Neurenberg”.

  Wereldkampioen vaccineren Israël: COVID tiert welig - 50% van de gevallen en twee derde Covidpatiënten in ernstige toestand waren volledig gevaccineerd

De Code van Neurenberg (“Code”) bevat de normen waaraan medici zich moeten houden bij het uitvoeren van medische experimenten op mensen. De Code wordt wereldwijd aanvaard en de beginselen die erin zijn vastgelegd, zijn uitgebreid tot algemene codes van de medische ethiek.

Het eerste basisprincipe van de Code is volledig geïnformeerde en vrijwillige toestemming, en stelt: “De plicht en verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de toestemming vast te stellen rust op ieder individu dat het experiment initieert, leidt of eraan deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet straffeloos aan een ander kan worden gedelegeerd”.

De experimentele Covid-19 injecties zijn een duidelijke schending van alle tien principes van de Code en een groeiende lijst van medici, wetenschappers en advocaten over de hele wereld stellen deze schendingen aan de kaak, hieronder volgt een kleine greep uit deze personen:

 • De Corona onderzoekscommissie heeft sinds september 2020 het “Covid-19 schandaal” aan de kaak gesteld.
 • Er is een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (“ICC”) over schendingen van de Code door de Israëlische regering en anderen.
 • Dr. Peter Breggin schreef een rapport waarin hij concludeerde: “Volgens de beginselen van de Code van Neurenberg, alsmede de algemene medische ethiek die deze Code weerspiegelt, zou het de regering verboden moeten worden op haar burgers te experimenteren met Covid-19-vaccins.
 • Bij het ICC is een verzoek ingediend om de Britse regering en haar adviseurs te onderzoeken op genocide, misdaden tegen de mensheid en schendingen van de Code.
 • Bij het ICC is een verzoek ingediend wegens genocide en misdaden tegen de mensheid, alsmede oorlogsmisdaden tegen burgers, en schendingen van de Code en de Verklaring van Helsinki door de regeringen van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Polen.
 • In een brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (“EMA”) van “Doctors for Covid Ethics” wordt gesteld dat de Code “experimenten op mensen verbiedt van het soort dat door het EMA wordt gesteund en verdedigd.”
 • Dr. Richard Fleming, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het spike-eiwit dat in de Covid-19 injecties is gecodeerd, verklaarde: “Degenen die mensen vertellen dat ze de injecties moeten krijgen… moeten terechtstaan voor het plegen van misdaden tegen de mensheid en voor het schenden van de Biologische Wapens Conventie en de Code van Neurenberg, die medische experimenten zonder geïnformeerde toestemming verbiedt.”
 • In een open brief van een NHS-arts aan verschillende Britse autoriteiten wordt gesteld: “De oorsprong van de Code in het proces tegen nazi-artsen verhoogt de bezorgdheid dat de Code momenteel wordt geschonden door ons staatsgezondheidsstelsel en zijn geregistreerde artsen en verpleegkundigen.”
 • Een advocaat van het VK heeft een kennisgeving van aansprakelijkheid gedagvaard aan COVID-19 klinieken en personen die de Covid-19 injecties toedienen zonder volledig geïnformeerde toestemming, vrij gegeven in overeenstemming met de Code en de Britse en internationale wetgeving.
  De COVID-19 injectie/inenting is GEEN vaccin: als ze u dat verteld hebben, hebben ze tegen u gelogen

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

WHO, CDC en WEF: De nieuwe Neurenberg processen 2021Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGegevens onthullen de waarheid over COVID-tegenmaatregelen: “In feite is de elementaire wetenschap omgekeerd, op zijn kop gezet, gemacereerd en door het toilet gespoeld”
Volgend artikelZe hebben mensen vermoord voor vaccinwinsten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Lijkt me niet meer dan logisch dat er van af nu niet meer geroepen word “ vrijheid” maar dat er geprotesteerd word met een galg en geroepen word gerechtigheid.

 2. Alhoewel er op het Neurenberg proces ook rare dingen gebeurt zijn.
  Albert speer is er goedkoop vanaf gekomen,en Rudolf hess die bij het begin van de oorlog overgelopen is naar Engeland heeft zijn ganse leven in gevangenschap doorgebracht,
  Dus zullen er van huidige vaccinatie criminelen ook wel kopstukken de dans ontspringen.

 3. Voordat rechtzaken worden begonnen tegen regeringen zou eerst de vraag moeten gesteld wat er nog te verwachten is van rechtspraak als de eigen regering over wetten en verdragen heenstapt alsof het niets is.

  Moet de burger dan nog van de rechtbanken verwachten dat er een rode kraat word getrokken en de regering terug in het hok gaat? Wanneer een regering wetten en/of verdragen opzettelijk negeert is het openbaar ministerie de eerste die hier moet ingrijpen….na het parlement. Wanneer dit niet gebeurd kan een rechtbank niets….

  Wanneer burgers het werk moeten dien van het openbaar ministerie, namelijk rechtzaken beginnen tegen een regering omdat men de eigen wetten overteeed cq. negeert en rechten van de burger naast zich neerlegd, dan heeft het openbaar ministerie en de democratie al gefaald…
  Wat is dan nog de verwachting dat een regering wel luistert naar een rechtbank?

  Wanneer regeringen de rechten van de burgers negeert en de burgers schoffeert is ieder middel dat de burger te beschikking staat om deze regering te bestrijden gerechtvaardigd. Eenieder die een regerging steunt die de eigen wetten en burgers negeert is mede verantwoordelijk en moet als dusdanig worden gezien, collaborateur.

  De pers is hier de sleutel, en geweld het laatste redmiddel.

  • Ok, als geweld het laatste redmiddel is, wanneer is geweld dan volgens jou geoorloofd? Als IEDEREEN de genocidespuit heeft gehad? Als iedereen die weigert zich aan de “maatregelen” te houden óf (thuis) is opgesloten óf in een strafkamp zit? Dan is het duidelijk te laat. En daar zitten we niet ver vandaan… Mensen worden OP DIT MOMENT massaal verminkt en vermoord!! Nu is het dus tijd voor actie en NU is eigenlijk al te laat!

 4. Alle regeringen zullen eerst allemaal omver geworpen moeten gaan worden.
  Dan pas kun je gaan denken aan iets van een tribunaal. Niet eerder.
  Maar wie gaat dat doen? Welk land gaat hiermee beginnen?
  Het leger? Politie? Die staan allemaal aan de kant van de regering.
  Ze doen allemaal mee met het corona verhaal om het in stand te houden.
  Dus dat zie ik echt niet gebeuren dat we dat gaan meemaken.

 5. @Bert, mhhmm niet geheel de waarheid hetgeen jij schrijft.
  Middels de BPOC 2020 hebben wellicht velen meer dan de 80 opgestelden…politie-ambtenaren het tegendeel bewezen….
  Vanuit mijn defensiecontacten (van weleer) verneem ik toch dat ook daar de polarisatie heeft toegeslagen…. velen(percentage onbekend) WEIGEREN de gifspuit van hugo megele.
  Mocht er in de nabije omgeving van gefuckioneerde ambtenaren(staatsslaven)doden gaan vallen…en die gaan er komen…dan zijn die doden te herleiden naar de vaccins….1ste/2de/3de/4de/ en vergeet de gratieszzzz winterbooooooos niet mjammie mjam..

  • Sommige weigeren dus in het leger.
   Ik had begrepen van mijn soldaten broetje dat iedereen verplicht werd vol gespoten en anders kon je oprotten.
   Maar van hem hoef je geen enkele opstand te verwachten.
   Laten we het hopen dat er genoeg aan de goede kant staan.

 6. Vraag me af nu het neurenbergtribunaal als vergelijking erbij gesteld is, er ook is nagedacht over dat alleen de verliezende partij aangeklaagd werd voor misdaden. Alsof de geallieerden geen misdaden hebben gepleegd , zoals terreurbombardementen op civiele doelen, medische experimenten op atoomslachtoffers, uitmoorden van oude van dagen kinderen en vrouwen enz enz… als die vergelijking word gemaakt, bedoel je dan dat beide zijdes enorme misdaden plegen, of dat er maar één partij schuldig is…

 7. Goed verhaal binnen de goede verhalen vertellingen.
  Dezelfde infiltranten die de processen van Neurenberg controleerden, zijn degenen die ons deze prik opdringen, evenals agenda 30 en de geweldige reset.

  • @Rapunzel, Klopt…Neurenberg 1.0 was een show’tje voor de Buhne…Meeste en bruutste oorlogsmisdadigers stierven op hun oude dag met dikke pens met 10 kleinkinderen tegen een mooie Alpen achtige achtergrond wat sterk leek op hun geliefde Beieren…(Argentinië,Chili) En een verdwaalde medisch experimentele badgast op oude leeftijd in Brazilië al zwemmend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in