De recente islamitische onthoofding van een leraar in Frankrijk werd zowel geïnspireerd door een dreigende video die op social media werd geplaatst als een gesprek met de makers van de video.

Op 16 oktober 2020 schreeuwde de moslim asielzoeker Abdoullakh Abouyezidevitch Anzonov “Allahu Akbar” terwijl hij een 47-jarige geschiedenisleraar in Parijs onthoofdde. Kort na de moord schoot de politie de moslim dood. Wetshandhavers hebben in samenhang met de onthoofding van leraar Samuel Paty, die een vrouw en een 5-jarig kind achterlaat, vijftien moslimverdachten in hechtenis genomen. Onder de gearresteerden is Abdelhakim Sefrioui, een radicale imam die bij de inlichtingendiensten bekend is, en Brahim Chnina, de vader van een leerlinge van de school van Paty, meldt Rairfoundation.

Begin oktober gaf docent Paty zijn jaarlijkse cursus over de vrijheid van meningsuiting, waarin enkele cartoons van Charlie Hebdo van de islamitische profeet Mohammed aan bod kwamen. Dezelfde cartoons waren de aanleiding voor de islamitische terreuraanslag van januari 2015, waarbij 12 personen werden gedood in het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs.

De karikatuur van Mohammed en de voorpagina van “Charlie Hebdo” die de leraar van de Bois d’Aulne school aan zijn klas liet zien.

In de dagen na de les in de klas van leraar Paty plaatste Brahim Chnina een video en post op social media waarin hij ten onrechte beweerde dat Paty vóór de les in vrije meningsuiting alle moslimleerlingen had bevolen de klas te verlaten. Hij beweerde ook dat zijn dochter Zaina van school werd geschorst toen ze weigerde het klaslokaal te verlaten.

De directeur van de school verduidelijkte dat de oorzaak van Zaina’s schorsing van school verkeerd was uitgelegd. Haar schorsing was niet het gevolg van iets dat in de klas van Paty was gebeurd, maar het gevolg van het feit dat ze steeds weer te laat op school kwam.

Brahim Chnina ging vervolgens met zijn dochter naar het plaatselijke politiebureau en diende een klacht in tegen Samuel Paty wegens “verspreiding van pornografische beelden” van Mohammed. Hij wilde dat de leraar werd aangeklaagd voor zijn godslasterlijke misdaden tegen Mohammed. Chnina wilde de rechercheurs ook laten geloven dat zijn dochter had deelgenomen aan de les – wat niet waar is – en dat haar “psychologische integriteit” was aangetast.

Brahim Chnina

Wist de Franse politie dat degenen die Mohammed of Allah beledigen volgens de islamitische wet geëxecuteerd moeten worden? Heeft de politie de moslimvader onderzocht nadat hij zijn klacht had ingediend en verontrustende tekenen van radicalisering vertoonde? Nee, ze deden echter wel onderzoek naar de leraar en stuurden een politie-inspecteur om leraar Paty te herinneren aan “de regels van het secularisme en de neutraliteit”.

Toen de politie Paty onderzocht, ontdekten ze dat de leraar geen moslimleerlingen de klas had uitgestuurd, maar in plaats daarvan alle leerlingen de mogelijkheid had gegeven om zich van de les in de klas te onttrekken als ze zich ongemakkelijk voelden. Nadat wetshandhavers Paty hadden ondervraagd over de aantijgingen, diende de leraar een klacht wegens laster in tegen Brahim Chnina.

De lasterklacht schrikte Brahim Chnina echter niet af van zijn streven naar “gerechtigheid” tegen Paty. Samen met de extremistische imam Sefrioui filmden Brahim en zijn dochter Zaina zichzelf op 13 oktober voor de school om Paty te belasteren en verzonnen een ander verhaal over een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden. In de video beweert Zaina dat ze een leerling was in de klas op de dag dat Paty de cartoon aan de leerlingen liet zien. Ze verklaart dat de leraar haar als moslim vernederd, miskend en gediscrimineerd heeft doen laten voelen. Zaina klaagt dat ze niet langer naar de islamofobe school wilde gaan.

Bekijk de exclusieve vertaling van Brahim Chnina, zijn dochter Zaina en imam Sefrioui, Brahim:

Volgens het laatste bewijs uit het onderzoek was Zaina niet in de klas toen Paty de cartoon aan de leerlingen liet zien. In feite heeft Zaina zelfs nooit les gehad van het slachtoffer en deed alleen maar alsof zij zijn leerlinge was – Zaina kreeg les van een andere geschiedenisleraar.

In de video beschrijft imam Sefrioui Samuel leraar Paty als een “misdadiger” en smeekt hij het publiek om niet alleen de leraar aan te klagen, maar ook om zijn identiteit bloot te geven. Imam Sefrioui zet aan tot geweld tegen de leraar door te stellen dat de godslasterlijke beelden van Mohammed die in de klas worden getoond kunnen leiden tot de uiteindelijke genocide op moslims:

“Als we dat ooit accepteren [Mohammed-cartoons], kunnen we morgen misschien krijgen wat er in Srebrenica is gebeurd, wat er in Joegoslavië is gebeurd”.

Brahim Chnina en Imam Abdelhakim Sefrioui waren op een missie om de leraar te laten straffen. In de video bespreken ze de klacht die ze tegen de leraar hadden ingediend bij een “Academie Inspectie”. De twee mannen klagen over de schooldirecteur die de ernst van de “misdaden” van de leraar minimaliseerden en weigerde hem te ontslaan. De mannen noemen ook het indienen van een klacht tegen Paty bij de controversiële organisatie Comité tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF).

Imam Abdelhakim Sefrioui (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

Brahim Chnina bleef leugens verspreiden op Facebook, en beweerde dat Samuel Paty tegen zijn dochter had opgeschept “dat hij deelnam aan een kruistocht ter ondersteuning van Charlie Hebdo”.

Brahim Chnina plaatste de video niet alleen op zijn persoonlijke Facebook-account, maar hij onthulde ook de naam van Samuel Paty en deelde de locatie van de school waar hij te vinden was:

De school kreeg vervolgens een furie van dreigende telefoontjes. Volgens een leerling werd Paty lastiggevallen en bedreigd:

En hoe meer de dagen verstreken, hoe meer hij werd lastiggevallen door studenten en buiten de universiteit. Hij kreeg veel doodsbedreigingen. Veel mensen zeiden dat ze hem gingen vermoorden, enz. Maar we wilden het niet geloven. We zeiden tegen onszelf dat het niet mogelijk was dat dit kon gebeuren.

Fatwa tegen de onthoofde leraar

In iets minder dan twee weken tijd werd de fatwa die door Brahim Chnina en Imam Sefrioui op Samuel Paty’s hoofd werd geplaatst door een moslimvluchteling uitgevoerd. Chnina leidde samen met islamitische religieuze leiders en volgelingen een campagne van pesterijen, laster, aanzetten tot haat en verdachtmakingen die ertoe leidde dat Samuel Paty uiteindelijk onthoofd op de grond lag, niet ver van de school waar hij met moed en eer les gaf.

  13-Jarige jongen verliest gezichtsvermogen 10 dagen na Pfizer Covid-19 vaccin 

De moslim Anzonov, die Paty onthoofd heeft, plaatste de video via Chnina op Twitter met de imam die oproept tot actie tegen de professor. Anzonov nam ook rechtstreeks contact op met Chnina en de imam om zich te “informeren” over Samual Paty.

Anzonov werd naar verluidt gezien op de school om te informeren naar de leraar. De moslim gaf enkele honderden euro’s aan leerlingen in ruil voor informatie om de leraar te identificeren. Vier leerlingen van de school zitten in hechtenis, waaronder een 15-jarige leerling die werd betaald voor informatie over leraar Patty, en op zondag in hechtenis werd genomen.

Moslimorganisaties en veel moskeeën zonden ook de oproepen tot geweld van Chnina en de imam tegen de leraar uit. Hieronder ziet u slechts één voorbeeld van een Franse moskee (Grote Moskee van Pantin) die de video van Ibrahim op zijn social media plaatste, samen met de naam van de leraar en de school waar hij les gaf. Een prediker van de moskee is in hechtenis genomen als onderdeel van het onderzoek naar de onthoofding van Samual Paty. De moskee heeft sindsdien hun post verwijderd die hieronder is vastgelegd.

Vader van de leerlinge en de imam hebben allebei terroristische banden

Volgens informatie van het dagblad Marianne zijn Chnina en Sefrioui deze zaterdag 17 oktober in hechtenis genomen in het kader van het onderzoek naar de moord op Samuel Paty.

De met terreur belaste imam, Sefrioui, is lid van de raad van bestuur van imams in Frankrijk, een van de belangrijkste ringleiders die opriep tot protest tegen de geschiedenisleraar. Sefrioui is al meer dan tien jaar bij de Franse inlichtingendienst bekend vanwege zijn associaties met islamitische terroristische groeperingen, Palestijnse extremisten, steun aan terrorisme, gewelddadige intimidatiecampagnes en antisemitisme.

Tijdens een persconferentie zei de openbare aanklager van het Nationale Anti-Terrorisme Bureau, Jean-François Ricard, dat de halfzuster van Brahim Chnina zich in oktober 2014 bij de Islamitische Staat in Syrië had aangesloten.

Moslimterrorist’s social media account

Enkele minuten na de onthoofding van zijn slachtoffer eiste Abdoullakh Anzorov de verantwoordelijkheid op voor zijn moslimmisdaad op zijn Twitter-account dat in juni 2020 werd geopend.

Op vrijdag 16 oktober publiceerde de Twitter-account, @Tchetchene_270 (sindsdien geschorst) een foto van leraar Paty’s hoofd dat op de grond lag en een bericht met de vermelding: “In de naam van Allah, de meest barmhartige… aan Marcon [Franse president Emmanuel Macron] de leider van de ongelovigen, ik heb een van je hellehonden geëxecuteerd die Mohammed durfde te kleineren, ik maan je aan je medemensen te kalmeren voordat je een zware straf wordt opgelegd”. Een paar minuten later gaf de eigenaar van het account de identiteit van zijn slachtoffer door en schreef: “Het is Mr. Paty”.

De afbeelding hieronder is de tweet die nu is gewist door Twitter. De auteur van dit artikel probeerde de afbeelding vrij te geven van de beweringen van de terroristen op de dag van de aanval, maar deze werd snel gemarkeerd en gewist door Twitter.

In de weken voorafgaand aan de aanslag heeft de moslimterrorist honderden tweets op zijn Twitter losgelaten. De islamiet publiceerde vooral uittreksels uit de koran. Hij deelde ook regelmatig persoonlijke opmerkingen over het aan de kaak stellen van Macron’s wetsvoorstel tegen het separatisme en Iran’s veroordeling van de heruitgave van Charlie Hebdo-cartoons.

Op 27 juli werd het account van de moslim door de Internationale Liga tegen Racisme en Antisemitisme (Licra) gerapporteerd vanwege zijn antisemitische opmerkingen.

Op 30 juli klaagde een andere Twitter-account over de “racistische en homofobe” opmerkingen van de terrorist op Twitter:

In het Franse nieuws werd gemeld dat de moslimterrorist op 30 augustus een fotomontage met onthoofdingen op zijn Twitter-account had geplaatst.

De achtergrond van de moslim als vluchteling

Vluchteling Abdoullakh Abouyezidevitch Anzonov was een 18-jarige Russische Tsjetsjeense moslim die in Moskou is geboren. In maart 2020, toen Anzonov 18 jaar werd, kreeg hij een automatische verblijfsvergunning die hem toestond om legaal in Frankrijk te verblijven tot 2030. Om een onbekende reden werd de beslissing echter in 2011 door een rechter in de Nationale Asielrechtbank vernietigd. Als de rechter de oorspronkelijke uitspraak had gevolgd, zou dit gezin gedwongen zijn Frankrijk te verlaten en zou Samuel Paty nu nog in leven zijn.

Hieronder staat de beslissing van de rechtbank die de staat dwong om de vluchtelingenstatus toe te kennen aan het gezin van de moslimterrorist:

Polen had eerder Anzonov asiel geweigerd

Polen heeft onlangs geweigerd te luisteren naar de eisen van de links-liberale Europese Unie om zijn land te land te laten overspoelen met potentieel gevaarlijke en incompatibele moslimvluchtelingen.

De radicale achtergrond van de moslimterrorist

  Franse student wordt 10 dagen na vaccinatie met AstraZeneca dood aangetroffen - Familie: "Hoe het zit met het vaccin?"

Anzonov was een vrome moslim die reeds als minderjarige bij de autoriteiten bekend was wegens “vernieling van openbare eigendommen en geweld tijdens bijeenkomsten”. De politie heeft Anzonov op de lijst gezet als lid van een bende in Éragny, een noordwestelijke voorstad van Parijs. In het Franse nieuws wordt melding gemaakt van het feit dat Anzonov in de bende een tijdje met een bekende radicale jihadi heeft doorgebracht.

Anzorovs buren en vrienden beschrijven hem als gedurende de afgelopen drie jaar “ondergedompeld in zijn religie [de islam]”. Zal de politie een onderzoek instellen naar de moskee die hij bezocht heeft, en naar een van de imams waar hij misschien mee heeft gestudeerd?

Onder degenen die gearresteerd zijn voor hulp en medeplichtigheid aan Anzorov zijn de terroristen grootvader, ouders en 17-jarige broer. Tsjetsjenië, waar de terrorist en zijn familie vandaan komen, is een gebied in Rusland dat wordt bestuurd door de sharia en dat in de loop der jaren de bron is geweest van veel jihad-terroristen, waaronder de bomaanslag in Boston in 2013. Tsjetsjenië heeft de afgelopen jaren homo’s gemarteld, gevangengezet en vermoord. Onder de sharia wordt homoseksualiteit met de dood bestraft.

Heeft Frankrijk zich ingespannen om vast te stellen of de familie Anzorov sharia-aanhangers waren alvorens hen in Frankrijk te verwelkomen? Heeft Frankrijk onderzoek gedaan naar de mening van de familie betreffende de vrijheid van meningsuiting, homo’s, christenen, joden, etc.? Of werden deze zeer belangrijke vragen genegeerd uit vrees dat de staat zou worden beschuldigd van islamofobie? Of waren de ambtenaren van de staat bang dat het stellen van dergelijke vragen over de islam hen in de straten van Frankrijk de kop zou kosten, zoals Samuel Paty?

Zaina’s father, together with a member of the office of the Council of French Imams, on Thursday October 8 2020 went to the Bois d’Aulne high school in Conflans-Sainte-Honorine in the Paris region

[Father:]

Salaam aleikum. We are in front of the high school Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-Honorine, where a disgusting thing happened yet again. This week we witnessed, simply, the answer of a thug who is a teacher, to this call of the President of the Republic to hate Muslims, To combat Muslims, to stigmatize Muslims.

It’s been forty-five minutes that we’ve waited here in the cold, because the so called principal, she is in a meeting.

They didn’t even let us enter the lobby.

Anyway it’s been forty-five minutes. —Salaam aleikum, Zaina.

Salaam —Sorry to see you in those circumstances, but could you tell us exactly what happened?

[Zaina, Student in class, allegedly in the room with the teacher who was decapitated]

—We were in the history class about Islam and one teacher said to raise our hands if we were Muslims. At that point my girlfriend and I didn’t understand so we decided to raise our hands.

We raised our hands, and he said: I’m going to show a picture that might shock you, so, if you want, you can leave the room. So right away we said that we will do like everybody else, so like everybody else we want to see the picture you are going to show. Anyway, I refused to leave the room, and he showed the picture. It was the prophet Mohammed without his clothes.

Without his clothes on, and he showed it to us just like that. So in the class we were all shocked, even those who weren’t Muslim were all shocked.

So we were all shocked and [unintelligible].

[Father]

How did it affect you?

[Zaina]

—Well, he doesn’t have respect.

For them we aren’t equal to them, even though we are exactly like them.

Since I expressed that, he decided that I was disrupting his class, and he excluded me from classes for two days.

And I’m shocked that we were showed that, a completely naked man, during history class.

He doesn’t respect us. He doesn’t see us like the others, in fact. Why is he showing that precisely about OUR religion? In this way he wants to humiliate us in front of the others.

[Father]

Is that what you felt?

I found out that you didn’t feel like going to school

anymore after that.

[Zaina]

—No, I don’t feel like going to that class anymore, if it’s to see things like that. I no longer want to, with this teacher.

Ibrahim, Zaina’s daddy.

I’m not OK, like everybody else. Voilà,

I decided to make this video in order to tell you straight that my daughter was shocked as a result of the behavior of her teacher.

I don’t even like to use the word “teacher”; he is a thug.

A “history thug” who is supposed to teach them history and geography.

So this week he had the audacity to tell them to raise their hands if they were Muslim. They raised their hands and he told them: voilà, leave the class. My daughter refused to leave and she asked him why.

He said he was going to show a picture that would shock them.

Some students left, but my daughter didn’t.

Sure enough, he showed a completely naked man, telling them that this was the prophet.

He said that this was the Muslims’ prophet.

What was the message that he wanted to send to those children?

What hate! Why this hate? Why a history teacher is behaving like that?

In front of 13-year-old students?

This story is my story of the daughter, of my daughter.

My daughter is 13 years old, and it’s not only my daughter’s class

that this is about, but all four grades.

  Leraar onthoofd door moslim in Parijs - schokkende beelden verspreiden zich op Twitter

And in my opinion he has been behaving that way for years.

So all those who disagree with this behavior, or all those who had problems, or whose children were sent outside, because my daughter, since she refused leaving the room, the teacher made her leave the room by giving another reason.

If you want us to be together and that we say: “Stop!

don’t touch our children!” — send a message to me at 06 60 53 02 62.

This thug cannot stay in the national education system, he cannot continue educating children.

He has to go educate himself. Thank you for sharing as much as possible. I think this is about all of you. I’m speaking in the name of my daughter, but your children as well; the same thing is done to them in class.

[Spokesman for Bureau of French Imams]

We went with Ibrahim, with the father of little Zaina, and myself, in the name of the Council of French Imams, To the administration of the high school. So, as I already said in front of To the [administration of] the high school that it really was a lack of respect, already at the beginning, to make us wait for one hour in the cold and the wind.

Once we were allowed inside, we explained the seriousness of the case, but it didn’t seem to shock [the school administration] except for the [female] school principal, but very little. Apparently they knew already, and this had previously been done for about 5 or 6 years.

It’s been 5 or 6 years that children of 12 and 13 years, Muslims, have been shocked, have been attacked, have been humiliated in front of their fellow students, because that’s what they told us, those with whom we talked, and this doesn’t seem to be a problem whatsoever.

So we expressed our disagreement and our stupefaction, to find out that the administration could have known this and tolerated it. They even told us what it was on their internet page in the school program. So we let her know one thing, that we, the Council of French Imams and the Muslims, flatly refuse this type of irresponsible and aggressive behavior.

And that they don’t respect the rights of those children to keep their psychological integrity. So we said that we demanded the immediate suspension of that thug because he was not a teacher. A teacher is something else.

And this is a function that has a lot of nobility, greatness; by the way, it’s the case with the majority of teachers, who respect their work, who respect the goal of their work.

At the end of our conversation we understood that nothing was going to happen with this institution.

They let us know that. But she told us that she was going to follow through on the information. Indeed we left there with a strong resolve to mobilize for an action before this institution and before the Academic Inspectorate. But in the afternoon the Academic Inspectorate contacted the parent of the student and also expressed to him their surprise that this happened in the class of that thug, and that they were going to crack down, and that they were going to act in this direction, and that they were going to send inspectors to see that thug.

So , what am I telling you? I’m simply telling you that there we are in a straight line.

Indeed, we can see the development, this machine that is starting to work, and perhaps tomorrow, if we accept that [this type of treatment/behavior], tomorrow we might experience what happened in Srebrenica, what happened in .

Because those were people who lived very well, who lived together, who intermarried, and at the end they were… they arrived at… they didn’t know, just like today we don’t know. But when we hear a heinous discourse By the President of the Republic towards the Muslims, this lets us predict dark days. So, I’m asking everybody to stay vigilant.

We are expecting in the coming days the decision of the Academic Inspectorate, and that’s when we are going to react. And I’m asking all the parents, everywhere in France, to be very, very, very, very vigilant about what their children hear in the classes. So if there is a tiniest attempt at — because the problem is that the children, when… as in the current case: in the current case Zaina didn’t dare to talk to her parents on the first day. Because she was ashamed to talk.

She was really even feeling guilty for having seen it, so you see the extent to which they are inflicting on those 13-year-old children very, very, very, very damaging psychological violence. This is why we have to — absolutely, absolutely — stay very, very, very, very vigilant and mobilized, in order to be able to rapidly act against these violations of the rights of children, as well, because that’s what it’s about.

Days after the police became involved, the father released a second slanderous videos about the teacher Facebook account.

The two men also exposed the teacher’s identity and called for action against Professor Paty. This dangerous video was promoted on Twitter and was shared by the terrorist who beheaded the teacher.

Several weeks ago, history and geography teacher Samuel Paty, held a debate in his classroom on freedom of expression. During this debate he showed his students caricatures of Muhammad published by Charlie Hebdo. The annual event turned into a controversy on October 7, when Ibrahim, a father of a student at the school released one of two slanderous videos about the teacher and the event on his Facebook account.

Franse leger staat klaar om het veroverde grondgebied van moslims terug te veroveren

Vorig artikelFrankrijk sluit Pantin moskee die haatvideo tegen onthoofde leraar verspreidde – Update: Moskee gesloten (wel liefst 6 maanden!)
Volgend artikelTrump: “Biden is een crimineel, en jullie journalisten zijn criminelen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Compleet verhaal, dat ook de moslim leugenachtigheid ten toon spreid.

  Die griet was dus niet eens op school, was 2 dagen weggestuurd wegens te laat komen.
  Daarover-en over andere dingetjes liegt de vader–schijnbaar een imam- dat het gedrukt staat.
  Doel;opstoken. Ik denk dat de rechter dat zwaar laat wegen–als hij niet links is.

  hij klaagt als een typische moslimover Srebenica.
  Waren er maar 7000.
  Hij vergat te vertellen hoeveel Serven de moslims hebben afgemaakt/verkracht/gemarteld gedurende de oorlog; vele malen meer;dichtbij de 700.000
  De moslimlegers deden dat voor de nazi’s.

  Een weer zie de afwezigheid van doorgeven info; de moordenaar werd door Polen geweigerd. Terecht.

  Ik hoop datdegenendie er direct bij betrokken waren,zoals die griet en haar vader zeer zwaar gestraft worden,en dat de gezinnen vanalle betrokkenen, na beslagname vanalle bezittingenen bankrekeningen- de grens over worden getrapt, naar de barbarij waar ze vandaan komen.

 2. Misschien is het meest opmerkzame betreffende deze casus in hoedanig grote mate (sub)culturele principes ertoe doen. Niet in de laatste plaats te (willen) strijden en desnoods te sterven voor datgene wat men – collectief – aanhangt c.q. stelt als prioriteit(en).

  Mijn gedachten gaan uit naar de – extreme – situaties waarbij kinderen in het basisonderwijs gehersenspoeld worden inzake gender(neutraliteit); shocktherapie dienen te ondergaan doordat men naakte mannen en vrouwen voor de klas zet in het kader van dezelfde indoctrinatie; waar kinderen klassikaal het schoolgebouw dienen te betreden via en onderdoor een toog van papieren en/of plastic regenboog – met inherent verdere instructies – en waar protesterende ouders soms in ziekelijke omstandigheden komen te verkeren vanwege – juridische – druk van bovenaf; de vele, vele kinderen die onterecht uit huis worden geplaatst en op locaties worden ondergebracht waar de meerderheid van het personeel geen enkele affiniteit heeft met de kinderen an sich en men ze ook op die wijze behandelt waardoor een deel van deze kinderen uiteindelijk het etiket ‘onbehandelbaar’ krijgen opgeplakt. Laat ik het hier maar even bij houden en als laatste het punt maken dat de meeste ingezetenen van westerse samenlevingen, vooral in de – niet voor niets – groter opgestelde locaties, in grote gebreke zijn van enige cohesie om in groepsverband – het enige verband welke iets van rechtsgeldigheid lijkt te genereren, wanneer het daarom zou gaan – te opereren om maatschappelijk wanbeleid aan de kaak te stellen of zoals in de casus op dit draadje te elimineren.

  Om een ideologie te kunnen erven,
  zullen er mensen sterven …

  Hoe je het ook wendt of keert.

 3. Wat erg van die Directeur om zijn staf zulke vernedering te willen laten ondergaan. Waarom zou die man zich moeten hebben verontschuldigd? Dat is de voornaamste reden waarom die moslims zich hier zo machtig en onaantastbaar voelen. Zij kennen de politieke correctheid van het establishment maar al te goed. Hoog tijd dat de pers , de politiek en iedereen trouwens, terug ruggegraat krijgt en fier is op onze morele waarden zoals die zijn. Het is vele malen beter dan deze van waaruit dat soort van crapuul afkomstig is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in