Het aantal meldingen en video’s van mensen die enorme lichamelijke klachten hebben gekregen in verband met de vaccinatie tegen COVID-19 heeft waarschijnlijk inmiddels astronomische hoogten bereikt. Een bijzonder drastisch geval werd onlangs gepubliceerd door het Britse alternatieve nieuwsportaal The Daily Expose. Op de video is te zien hoe een vrouw in een auto, geschud door oncontroleerbare, aanval-achtige stuiptrekkingen, om hulp smeekt, terwijl een doodsbange jongen gedwongen wordt het gebeuren vanaf de achterbank gade te slaan, bericht Report24.news.

Onder de titel “Mother suffers seizure at the wheel with kids in the car after having the Pfizer Covid-19 Injection“, wordt gemeld dat het incident plaatsvond in de VS. De moeder van de jongen bestuurde de auto en kon de auto nog net op tijd naar de kant van de weg sturen voordat ze de controle over haar lichaam verloor.

De dochter, ook in de auto, steunt haar en belt de hulpdiensten. Hun aankomst is nog te zien aan het eind van de video. De geluidskwaliteit is goed genoeg om de gesprekken te verstaan. De moeder heeft nooit eerder aanvallen gehad, en er is ook geen ruzie geweest die de commotie zou kunnen verklaren. De betrokkene zelf legt meermaals een verband met de vaccinatie tegen COVID-19 en beschrijft dat zij het “Pfizer-vaccin” “vier dagen geleden”, op een zondag, heeft gekregen.

Alternatieve link naar de video: https://t.me/StuttgartGrundgesetzdemos/15881

Uit het zicht van de mainstream media…

Iedereen die denkt dat deze video een ongelukkig alleenstaand geval is, heeft het mis. Er zijn er talloze – internetgebruikers en vrienden van de alternatieve media weten er al maanden van. Toch haalt een dergelijk lot nauwelijks de mainstream media. Een van de weinige uitzonderingen stond begin juli in de Niederösterreichische Nachrichten onder de titel “Ademhalingsmoeilijkheden na COV-vaccinatie. Corona vaccinatie maakte mijn twee kinderen ziek“.

… veruit geen alleenstaand geval.

De Weense psychiater Dr. Raphael Bonelli stelde onlangs op zijn YouTube-kanaal de vraag: “Ken jij iemand die gestorven is MET de vac####?” De nu meer dan 7.570 commentaren onder de video geven een duidelijk antwoord. Vermeldenswaard is ook dat YouTube de video kort na het verschijnen heeft verwijderd wegens vermeende medische onjuiste informatie, maar hem onmiddellijk weer heeft vrijgegeven nadat Bonelli’s juridische vertegenwoordiging een proefproces had aangekondigd. “Video entsperrt: Dr. Bonelli und RA Beneder siegen über BigTech-Zensur“.

De video kan worden bekeken op deze link:

Arts vraagt naar sterfgevallen “met” vaccinatie: massa’s reacties choquerend

Een uittreksel:

“Beste collega Dr. Bonelli,

Ik heb in mijn kennissenkring uw interessante verklaring over de effecten van vaccinatie gezien en ben hartelijk verheugd over uw kritische en eerlijke verklaring.

Ik heb een huisartsenpraktijk in XXX en word dagelijks geconfronteerd met patiënten die na de eerste of nog meer na de tweede vaccinatie op het spreekuur komen wegens bijwerkingen en bijna zonder uitzondering ziektedagen moeten opnemen.

Van mijn ca. 1000 patiënten/kwartaal zijn er sinds het voorjaar van 2020 ca. 110 met Covid 19 geïnfecteerd  en op 2 na alle patiënten (waarvan één met reeds bestaande aandoeningen: Diab.mell., CHD, Z.n.MCI, stents, WK fracturen, Fe deficiëntie anemie, Vd.a.pulmonale RF, vasculaire sclerose; anderen: Dementie, Fe-deficiëntie anemie) zijn allemaal hersteld met of zonder behandeling, bijna zonder uitzondering in het tehuis.

Het aantal slachtoffers van bijwerkingen van vaccins is veel groter dan het aantal mensen dat ziek is geworden.

In het beste geval wordt pijn (en zwelling) van de betrokken bovenarm gemeld, maar meestal ook rillingen, koorts, waanzinnige hoofdpijn (“alsof het hoofd in metalen klemmen geklemd zit”), opflakkering van herpes zoster, waterige diarree, duizeligheid, hartritmestoornissen, myalgie, polyartralgie, ACS, erysipelas, in 1 geval aangezichtsverlamming links en paresthesie aan de linkerkant van het lichaam; daarnaast pseudoparalyse bd. UE 1 uur na vaccinatie;

Wat ook zeer opvallend is, ook in mijn kennissenkring: acute hypertensieve ontsporing na vaccinatie; in 2 gevallen opeenvolgende hersenbloeding->bedlegerig->dood;

in andere gevallen acute hartdecompensatie met beenoedeem “zodat het water eruit loopt” en dagelijks verband en mobiele thuisverpleging en 24-uurs hulp enz. noodzakelijk worden.

Ik blijf met bezorgdheid toekijken en hoop dat de voordelen van vaccinatie kritisch in vraag zullen worden gesteld!

Met zeer vriendelijke groeten

Dr. med. A.F.”

Een doktersverklaring die Dr. Bonelli op zijn Telegram-Kanaal heeft geplaatst (Bold toegevoegd door Frontnieuws):

Australië ervaart pandemie van volledig gevaccineerden terwijl het aantal gevallen onder de dubbel-geprikte en geboosterde bevolking toeneemt

Webportaal vraagt medische professionals

Het onlineportaal Medscape, dat zich expliciet richt tot medische beroepsbeoefenaren, vroeg medische beroepsbeoefenaren op een speciaal daarvoor gecreëerde pagina een vraag te stellen: “How concerned are you about adverse events related to the vaccines? Tell us what you think – your expectations and concerns – om hun mening te geven over de risico’s van het COVID-19 vaccin:

Artsen delen HUN EIGEN horrorverhalen over vaccinletsel en onthullen dat vaccins een verwoestende uitwerking hebben op de medische wereld

Een uittreksel:

“Zeer bezorgd. Ons bescheiden buurtziekenhuis met 300 bedden heeft ten minste drie keer zoveel spoedmeldingen als een jaar geleden. We hebben elke dag een beroerte oproep en hebben er tot 4 gehad op een dag met recente gebeurtenissen. Historisch gezien, hebben we gemiddeld één tot twee beroerte-oproepen per week. Naast een hoog percentage beroertes onder de gevaccineerden, zijn er geïsoleerde gevallen geweest van verergering van dementie / veranderde mentale status bij ouderen die de afgelopen maanden volgens familie zelfstandig functioneerden. Er waren verscheidene afwijkingen waarbij patiënten geen voorgeschiedenis van trombose hadden en een aanzienlijke stolsellast hadden en soms aanzienlijk bloedarmoede leden. Nog zorgwekkender is het feit dat deze voorvallen niet in verband kunnen worden gebracht met de EUA-vaccins, omdat het ontbreekt aan naar behoren uitgevoerde studies van voldoende lange duur. Dit is ongekend in de volksgezondheid.”

Medscape, (Bold toegevoegd door Frontnieuws)

Telegramgroep: Vaccinatieschade en bijwerkingen

In een Telegramgroep, die momenteel al bijna 34.000 leden telt en bedoeld is om mensen de gelegenheid te geven openlijk over hun vaccinatieschade te praten, melden vooral vrienden, familieleden en kennissen wat zij in de loop van de tijd bij mensen in hun omgeving waarnemen in verband met de COVID-19 vaccinatie. De link naar de groep.

“Mijn zoon, 26 jaar jong, heeft helaas 2x vaccinaties gehad en heeft nu problemen met één testikel. Het wordt steeds dikker, harder en roder. De dokters weten niet waarom of wat het is. Antibiotica werkten niet. Nu krijgt hij cortisone. Mijn moeder stierf na de tweede vaccinatie.”

Neytiri (https://t.me/Impfschaden_D_AUT_CH/41015) (Bold toegevoegd door Frontnieuws)

Gezondheidsautoriteit medische onderzoekers verdoezelen data over 82% miskramen bij mRNA gevaccineerde vrouwen

Verplegend – en ziekenhuispersoneel 

Deze Telegramgroep publiceert persoonlijke getuigenissen van gezondheidswerkers in anonieme vorm.  Link naar de groep

“Hallo,

Ik heb tien jaar in een kinderdagverblijf gewerkt als diabetesspecialist en pedagogisch specialist en werk nu sinds een jaar freelance voor de stad in de kinderopvang.

Dit was echter niet de reden voor de vaccinatie, maar mijn werk voor een vrijwilligersdienst met kinderen die aan diabetes lijden. Het was belangrijk voor mij om de kinderen te beschermen en de kinderen te blijven bezoeken om hen te helpen om te gaan met het dagelijkse leven met diabetes. In het kader van deze job geef ik vorming aan kinderdagverblijven, scholen, hotelvoorzieningen, crèches en geef ik ook voorlichting aan de gezinnen.

Als ik had geweten wat me te wachten stond na deze vaccinatie, zou ik gewoon voor testen en mondkapjes zijn gegaan. Een tweede vaccinatie zit er voor mij niet in. Ik hoop dat deze nachtmerrie snel achter ons ligt.

Na tien weken heb ik nog steeds gezichtsstoornissen en een hoge bloeddruk, die waarschijnlijk behandeld moet worden, en dat was daarvoor allemaal niet het geval. Ik wil de vaccinatie niet demoniseren, maar je moet echt goed nadenken over wat je doet.

Ik ben op 2 april ingeënt met Biontech. Sindsdien staat mijn leven op zijn kop. Het begon meteen op de dag van de vaccinatie, 15 minuten later met hoge bloeddruk. Ik bleef toen 1 uur ter observatie en alles werd aan mijn psyche toegeschreven. Ik zou niemand de symptomen toewensen die daarna voor de komende tien weken kwamen. Mijn hoofd voelt aan als watten, ik heb permanent hoge bloeddruk, extrasystolen, ik ben doodmoe, soms oorsuizingen, stemmingswisselingen, tintelingen in mijn benen, gewoon beven. Ik was zo blij toen ik hoorde dat het BioNTech was, maar de afschuw die me nu vergezelt is vreselijk. Ik heb de tweede vaccinatie geannuleerd omdat ik nog steeds problemen heb met mijn zicht. Duim alsjeblieft voor me dat alles weer goed komt. Wij zijn moderne proefkonijnen.”

Bericht een deelnemer (https://t.me/pflegeInDer_c_krise/763) (Bold toegevoegd door Frontnieuws)

Relevante informatie in context

Over de gevaarlijkheid van COVID-19: In februari 2021 bedraagt het wereldwijde infectiesterftecijfer IFR / wereldwijde infectie-dood ratio ongeveer 0,15% met 1,5 – 2 miljard infecties.

Zie: Stanford-Professor Ioannidis korrigiert Todesrisiko bei Covid-Erkrankung auf 0,15%

Wat de vaccinatiestudie in de “echte wereld” betreft (EMA: Real World Safety Study):

De farmaceutische bedrijven hebben verschillende termijnen gekregen waarbinnen zij studieresultaten over de werkzaamheid en veiligheid van hun producten moeten voorleggen: Moderna 2022, BioNtech / Pfizer 2023 en AstraZeneca 2024. De Advocaten voor de Grondrechten wijzen erop dat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in dit verband zelf spreekt van een “Real World Safety Study”.

Zie: Inhalt, Risiken und Nebenwirkungen der Impfungen: Fragen an die Ärztekammer

Covid: De Nieuwe Wereldorde - Er is iets gevaarlijks gebeurd

Over het melden van vaccinatiereacties:

Volgens deskundigen van de Oostenrijkse vereniging van farmaceutische bedrijven Pharmig worden er over het algemeen veel te weinig meldingen gemaakt van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen – slechts 6 procent van de verwachte problemen wordt gemeld.

Zie: Meldungen von Nebenwirkungen schwierig: nur 6 Prozent reichen ein

De berichten over ernstige bijwerkingen en zelfs sterfgevallen in mogelijk verband met de vaccinatie tegen COVID-19 houden niet op. Integendeel, er zijn zelfs twijfels over de volledigheid van de verslagen. De Extra-Parlementaire Corona Onderzoekscommissie Oostenrijk  Austria ACU-Austria heeft opgeroepen contact op te nemen in geval van mogelijke schade door vaccinatie en biedt hulp aan in geval van noodzakelijke bewaring van bewijsmateriaal.

Zie: Österreich: Anwälte betreiben Portal zur Meldung von Impfschäden

Over autopsies:

De patholoog Prof. Dr. Arne Burkhardt en zijn team bieden specifieke onderzoeken aan in een nieuw opgericht instituut om na te gaan of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinatie tegen COVID-19 die aan een persoon is toegediend en zijn of haar overlijden dat zich in de onmiddellijke nabijheid van de vaccinatie heeft voorgedaan.

Zie: Neues Pathologie-Institut für Meldungen und Untersuchungen bei Todesfällen nach Impfung

De directeur van het Instituut voor Pathologie in Heidelberg dringt aan op meer lijkschouwingen in het gehele land van sterfgevallen die in een tijdelijk verband staan met een vaccinatie tegen Covid-19. Volgens hem wordt de frequentie van dodelijke bijwerkingen van vaccinaties onderschat.

Zie: 40 Prozent ursächlich an Vakzinen verstorben: Uni Heidelberg obduziert Tote nach Covid-Impfung

Over het mogelijk levensreddende onderzoek van D-dimers:

“Er mag geen geneesmiddel bij mensen worden ingespoten dat bij een derde van de patiënten tot klontervorming leidt. Of ze hen nu opmerken of niet. Dat staat in geen verhouding tot een mogelijk voordeel”, aldus het voormalige hoofd van een gezondheidsdienst. Voor hun eigen veiligheid zouden degenen die gevaccineerd willen worden, de zogenaamde D-dimers moeten laten onderzoeken door middel van een laboratoriumtest en daarmee ook vooruit moeten lopen op schadeclaims.”

Siehe: Dr. Wodarg zu Thrombosen nach mRNA-Impfung: So ein Mittel dürfte nicht am Markt sein!

Lezers vertellen ons dat zij zichzelf of naaste familieleden door het onderzoek hebben kunnen behoeden voor het levensbedreigende risico van trombose.

Zie: Leser schreiben Report24: Bestimmung der D-Dimere nach Impfung hat Leben gerettet

Lieve lezers!

Als u nog twijfelt of u zich moet laten vaccineren of zelfs als u al besloten hebt om voor de COVID-19-vaccinatie te kiezen – trefwoord “booster; varianten” – overweeg dan alstublieft: Niemand kan van tevoren weten of hij of zij een van die “zeldzame, onwaarschijnlijke uitzonderingen” zal zijn die later massale inentingsreacties zullen krijgen of zelfs zullen overlijden.

Een lot zoals in de video hierboven kan ook u overkomen. Uw kind zou dan op de achterbank van de auto kunnen zitten.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kan magnetische hydrogel het COVID vaccin-magneetfenomeen verklaren?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMeer dan 23.000 Duitse artsen vaccineren niet langer mRNA-stoffen
Volgend artikelDokter Zev Zelenko waarschuwt voor een “mondiale volkerenmoord”
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

9 REACTIES

 1. Wisten we al dat Bill Nye die reclame maakt voor deze gezondheid ondermijnende prikken tevens rondleidingen geeft – ook aan kinderen – om hen te vertellen hoe geweldig het NASA instituut is en bij zijn bezoek aan her Ark van Noah Project aan de initiatiefnemer vroeg hoeveel dit project wel niet (contradictie) gekost had ?

  Just saying …

 2. Afgezien van het feit dat zijn moeder nu op z’n minst ernstig ziek is, heeft die jongen een trauma voor het leven. Dit gaat hem nog vele nachtmerries kosten.

  En de jongedame ook. We zien haar niet, maar omdat ze zei dat haar moeder (?) 34 is neem ik aan dat ook zij nog niet al te oud is. Ze kan zo goed en rustig bellen al hoor je de onderdrukte paniek in haar stem, echt bijzonder.

  En dan zal de moeder het denk ik niet halen. Echt verschrikkelijk voor die kinderen. Straks worden zij ook gedwongen het vaccin te nemen terwijl ze dit hebben gezien. Als je je nu nog niet walgelijk voelt dan weet ik het niet meer.

 3. moeten jullie eens via bitchute kijken op de dagelijkse nieuws pagina’s : beelden uit Australië gefilmd door jonge kids op hun school : politie pakt ze keihard aan omdat ze geen masker dragen en gebruiken zelfs pepperspray op een 12 jarige..te bizar voor woorden..ook beelden van een inenting aktie bij zo te zien een gymzaal : kind valt na de injectie op de grond en degene die op afstand staan te filmen met hun mobiel worden weggeduwd door aanwezige politie en verpleging zet snel een scherm neer..waar gaat dit heen en waar eindigt dit ??..dit kan toch maar op 1 ding uitdraaien?!..fijn hoor dat links zionistisch globalistisch communisme..tevens ook op bitchute : type in de zoekbalk : red ice : zeer pro trump en nationalistisch : opname van de linkse mainstream media die terwijl de blm / antifa rellen in volle gang zijn dit een beetje goed staan te praten en een stuk over wat je daar als blanke al niet meer kan zeggen of doen zonder dat ze je daar al meteen uitmaken voor racist / white supremacist en meer : voorbeeld : man had een dating site opgezet met de text : where white people meeting white people : wordt aan alle kanten aangevallen hierover terwijl hij kan laten zien dat er ook dating sites zijn waar staat : the latino dating site / black dating / Asian dating enz : nee, die van hem moest verdwijnen want : racisme..kan je eens zien waar dat woke shit tot leid..dat soort mensen begint hier ook steeds meer voet aan de grond te krijgen : kijk maar hoe die sylvana simons altijd maar loopt te zeiken..ons mooie Nederland wordt door dit soort mensen totaal verkankerd en daarbij geholpen door geesteszieke geperveteerde genderneutralen / zogenaamde feministen die de schijt die ze scanderen eens moeten schreeuwen ergens in het midden oosten : ik geef ze nog geen 2 uur..mijn vraag aan u alle : laten we dit maar over onze rug gebeuren..heel onze kultuur en volk wordt uitgewist..de hele Europese kultuur wordt gewist..en maar meer van die gelukzoekers binnen halen..hebben jullie niet in de gaten dat dit ook bijna allemaal mannen zijn : worden hier binnen gelaten met maar 1 doel : zoveel mogelijk blanke vrouwen bezwangeren om in de nabije toekomst 1 soort cappuccino kleurig mensje te kweken zonder enige vorm van blanke kultuur..ons land en Europa is divers genoeg : we hebben dat volk NIET nodig..laten we toch niet gebeuren hoop ik..wordt lid van de NVU : grenzen dicht / uit de EU : Voor Volk en Vaderland

  • zoek op Demolition theory

   Telegram ‘Patel Patriot’ – kanaal. Dit is sind 3 weken de verklaring van allerlei gebeurtenissen.
   kort: er zijn 2 presidenten! één om alle fraude te laten doorgaan en de bevolking wskker maken, de andere met cruciale militaire eenheden om op een bepaald moment in te grijpen. Het is een schaakspel waarbij er één al weet dat hij schaakmat staat

   x22report (Dave) geeft het elke dag een plek.
   X22report is ook o.m recent een telegram kanaal.

   Think about this:

   Devolution is in process, the country is scared of vaccine mandates and a illegitimate President that wasn’t elected.

   What is Trump waiting on?!? Well you have to show the people. What is Mike Lindell going to demonstrate today? Foreign interference in our election. What is Arizona getting ready to drop soon? The Audit results!

   What do you have when a foreign country colluded with a political party in our government to unseat a duly elected President?

   You all know the answer. These events had to take place, Trump had to ensure that Americans know the truth without a shadow of doubt.

   Lindell goal = Foreign interference
   Arizona goal = Democrat fraud
   Outcome = Stolen election
   Solution = Dissolve Gov with the Military and restore faith.

   “You must show the people”

 4. Het gebrek aan reactie van de jongen is schrijnend: the silence of the lambs. Waarschijnlijk is hij ook emotioneel beschadigd door tv en internet. Als kinderen stonden we de volwassenen onmiddellijk bij, als er iets dringends was. Toen ik jong was, kwam bij elk noodgeval iedere omstaander zijn hulp aanbieden zonder opdringerig te zijn. Er was empathie; iedereen kon op steun rekenen. Nu is iedereen autistisch en kruipt in zijn schelp, bang afwachtend. Onze maatschappij is ernstig ziek.

  Als we niet samen opstaan, is het met ons gedaan. Elke dag vermindert de kans op een menswaardig leven. Elke dag vernauwen onze alternatieven, tot er uiteindelijk geen heil meer is buiten een gigantische vlammenwerper.

  • Je heb helemaal gelijk en ik weet precies wat je bedoelt, maar zelfs m’n heel intelligente neefje van 19 reageert met zo wazig als die duffe autist achter in de auto. Het is allemaal helemaal kansloos als het van de jeugd af moet hangen. Degenen met gezond verstand en beide voeten stevig op de bodem zullen in moeten grijpen, met hooivorken, pek- en veren, en alles wat verder bruikbaar is inclusief jouw gigantische vlammenwerper. De Franse revolutie is gekaapt door “les Girondins” die sindsdien het in Frankrijk voor het zeggen hebben. Deze keer zullen we ervoor moeten zorgen dat het niet wéér de 0,1% zijn die de overwinning kapen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in