In Amerika hebben we een oligarchenprobleem, en het is veel groter dan het oligarchenprobleem waarmee Poetin werd geconfronteerd toen hij in 2000 president werd. Het hele Westen is nu in de greep van miljardair-elites die de media, het politieke establishment en al onze belangrijke instellingen in een wurggreep hebben. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe deze oligarchen hun invloed hebben uitgebreid van markten, financiën en handel naar politiek, sociale kwesties en zelfs volksgezondheid. De invloed van deze groep op deze andere aandachtsgebieden is niets minder dan opzienbarend. De gevestigde elites en hun media stonden niet alleen vierkant achter Russiagate, de afzetting van Trump, de BLM-rellen en het fiasco van 6 januari, ze hadden ook de hand in de Covid-hysterie en de vele repressieve maatregelen die werden opgelegd in naam van de volksgezondheid. Wat wij zouden willen weten is in hoeverre deze groep actief betrokken is bij de vormgeving van andere gebeurtenissen die erop gericht zijn de Amerikaanse Republiek om te vormen tot een meer autoritair systeem? schrijft Mike Whitney.

Met andere woorden, zijn de verplichte injecties, de gedwongen lockdowns, de agressieve door de overheid ingestelde censuur, de dubieuze presidentsverkiezingen, het verbranden van voedselverwerkende fabrieken, het ontsporen van treinen, de aanvallen op het elektriciteitsnet, de BLM-Antifa rellen, de drag queen shows voor schoolkinderen, de maniakale aandacht voor genderkwesties en de blitse publieke showprocessen slechts toevallige incidenten die spontaan optreden tijdens een periode van grote sociale verandering of zijn ze in feite het bewijs van een heimelijk georkestreerde operatie door agenten van de staat die handelen namens hun elitaire weldoeners? We weten al dat de FBI, het DOJ en de inlichtingendiensten direct betrokken waren bij Russiagate – wat een heimelijke aanval was op de zittende president van de Verenigde Staten. De vraag is dus niet “of” deze agentschappen actief betrokken zijn bij andere daden van verraad, maar in hoeverre deze daden het leven van gewone burgers, onze politiek en het land beïnvloeden? Maar voordat we die vraag beantwoorden, kijk eens naar dit citaat uit een recent interview van kolonel Douglas MacGregor:

Ik las een document dat meer dan 10 jaar geleden is opgesteld door George Soros, waarin hij specifiek spreekt over deze totale oorlog die uiteindelijk tegen Rusland zou komen, omdat hij zei dat dit “de laatste nationalistische staat is die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern.” Dat moet worden verwijderd. Ik denk dus dat de verantwoordelijken in het westen en de verantwoordelijken in Washington denken dat zij met succes de identiteit van de Europese en Amerikaanse volkeren hebben vernietigd, dat wij geen besef van onszelf hebben, dat onze grenzen onverdedigd zijn, dat wij ons niet verzetten tegen de binnenkomende migranten uit de derde wereld die in wezen over ons heen walsen alsof wij hen iets verschuldigd zijn en dat onze wetten niet tellen. Tot zover zou ik zeggen dat dat een accurate evaluatie is van wat we hebben gedaan. En ik denk dat dit een grote overwinning is voor George Soros en de globalisten, de anti-nationalisten; degenen die open grenzen willen wat zij een “Open Samenleving” noemen, omdat je uiteindelijk niets overhoudt, een amorfe massa van mensen die worstelen om te overleven en gereduceerd worden tot het laagste bestaansniveau … (Soros) gaat zelfs zo ver om te zeggen hoe nuttig het zou zijn als het Oost-Europeanen waren wier levens in dit proces worden verspild en niet West-Europeanen die de verliezen gewoon niet willen incasseren. Dit is geen kleinigheid. Dit is het soort denken dat naar mijn mening zo destructief en zo slecht is, dat dit is waar we echt mee te maken hebben in onze eigen landen en ik denk dat Poetin dat erkent.” (Douglas Macgregor – A Huge Offensive“, You Tube;, 11:20 minuut)

Is Giorgia Meloni een lakei van de Globalisten?

Ik heb dit commentaar van MacGregor getranscribeerd omdat het de perceptie samenvat van heel wat mensen die de dingen op dezelfde manier zien. Het drukt de haat uit die globalistische miljardairs hebben tegen christenen en patriotten, die zij beide zien als obstakels voor hun doel van een grenzeloze éénwereldregering. MacGregor bespreekt dit fenomeen in relatie tot Rusland, dat Soros ziet als “de laatste nationalistische staat die rust op een fundament van orthodoxe christelijke cultuur met de Russische identiteit als kern”. Maar dezelfde regel kan toch ook worden toegepast op de 6 januari demonstranten? Is dat niet de echte reden waarom de demonstranten werden opgepakt en in de goelag van Washington gegooid. Iedereen weet immers dat er geen “opstand” was en dat er ook geen “witte supremacisten” waren. De demonstranten werden opgesloten omdat ze nationalisten (patriotten) zijn, de natuurlijke vijand van de globalisten. Het citaat van MacGregor zet het zwart op wit. De elites geloven niet dat nationalisten kunnen worden overtuigd door propaganda. Ze moeten worden uitgeschakeld door opsluiting of erger. Is dat niet de onderliggende boodschap van 6 januari?

De andere onderliggende boodschap van 6 januari is dat gewone mensen het gezag van de machthebbers niet langer mogen betwisten. Nogmaals, de politieke legitimiteit in de VS is altijd bepaald door verkiezingen. Wat 6 januari aangeeft, is dat legitimiteit er niet meer toe doet. Wat telt is macht, en de persoon die u kan laten arresteren omdat u zijn gezag in twijfel trekt, heeft alle macht die hij nodig heeft. Bekijk dit fragment uit een bericht op Substack van politiek analist Kurt Nimmo:

“Klaus Schwab, een leerling van de oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, is een mentor voor op macht beluste en narcistische sociopaten. De “Great Reset” van het WEF is ontworpen om de wereld te veranderen in een verarmd sociaal concentratiekamp, waar berooide lijfeigenen “niets bezitten” en dit, op ware Orwelliaanse wijze, hen zal bevrijden …

Ik daag mensen uit om het Global Redesign Initiative van het WEF te onderzoeken. Volgens het Transnational Institute in Nederland stelt dit “initiatief” het volgende voor een overgang van intergouvernementele besluitvorming naar een systeem van multi-stakeholder governance. Met andere woorden, ze marginaliseren stiekem een erkend model waarbij we regeringen kiezen die vervolgens over verdragen onderhandelen die vervolgens door onze gekozen vertegenwoordigers worden geratificeerd, met een model waarbij een zelfgekozen groep “belanghebbenden” namens ons beslissingen neemt.

Met andere woorden, grote transnationale “belanghebbenden” van bedrijven zullen beslissen waar u woont, wat u eet (insecten en onkruid), hoe u zich voortplant (of niet voortplant; kinderen produceren koolstofuitstoot), en wat u van hen kunt “huren”, of niet mag huren als u klaagt over een ongekozen globalistisch “economisch” kartel dat de mensheid tot lijfeigenschap, wereldwijde armoede en ontvolking drijft.” (“WEF Calls for Destruction of America’s Middle Class“, Kurt Nimmo over Geopolitiek)

De beheersers van geld, energie en voedsel, zullen de wereld beheersen - Er zullen ziekte, honger, armoede, hongersnood en dood komen

Wat Nimmo zegt is dat deze miljardair-elites nu zo machtig zijn, dat ze openlijk kunnen zeggen dat ze gaan “overstappen van intergouvernementele besluitvorming” (d.w.z. representatieve regering) naar een systeem van “multi-stakeholder governance”. Als ik me niet vergis, is dat een vrij ondubbelzinnige verklaring van een nieuwe vorm van supranationaal bestuur, waarin alleen de miljardairs een stem hebben in de uitvoering van het beleid. Maar werkt dat niet al zo? Over tal van onderwerpen, van ESG, tot digitale munten, tot vaccinpaspoorten, tot AI, tot gain-of-function onderzoek, tot 15-minutensteden, tot transhumanisme, tot oorlog met Rusland; de beslissingen worden allemaal genomen door een handvol mensen van wie we weinig weten en die nooit in functie zijn verkozen.

En dat brengt ons terug bij onze oorspronkelijke vraag: Hoeveel van deze vreemde gebeurtenissen (in de afgelopen jaren) werden tevoorschijn getoverd en uitgevoerd door agenten van de deep state om de elitaire agenda te bevorderen?

Dit lijkt een onmogelijke vraag, omdat het moeilijk is een verband te vinden tussen deze dramatisch uiteenlopende gebeurtenissen. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen een Drag Queen Children’s Hour en, laten we zeggen, het in brand steken van een voedselverwerkingsfabriek in Oklahoma? Of de meedogenloze politieke exploitatie van genderkwesties en de openbare showprocessen van 6 januari? Als er een verband was, zouden we het zien, toch?

Niet noodzakelijk, omdat het verband misschien niets te maken heeft met het incident zelf, maar met de impact ervan op de mensen die het meemaken. Met andere woorden, al deze gebeurtenissen zouden gericht kunnen zijn op het genereren van angst, onzekerheid, bezorgdheid, vervreemding en zelfs terreur. Hebben de inlichtingendiensten al eerder dergelijke destabiliserende operaties uitgevoerd?

Inderdaad, vele malen. Hier volgt een uittreksel uit een artikel waaruit u kunt opmaken waar ik heen wil. Het komt uit een artikel op The Saker, getiteld Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Fascism”. Kijk of u overeenkomsten ziet met de manier waarop de zaken zich de afgelopen jaren in Amerika hebben ontwikkeld:

Yves Guerin-Serac: de Black Ops grootmeester achter Operatie Gladio…. schreef de basistrainings- en propagandahandboeken die redelijkerwijs kunnen worden omschreven als de Gladio slagorde.”…

Guerin-Serac was een oorlogsheld, agent-provocateur, moordenaar, bommenlegger, inlichtingenagent, Messiasbelijdend katholiek, en de intellectuele grootmeester achter de “Strategie van Spanning” die essentieel was voor het succes van Operatie Gladio. Guerin-Serac publiceerde via Aginter Press het Gladio-handboek, inclusief Onze Politieke Activiteit in wat treffend kan worden omschreven als Gladio’s Eerste Gebod:

“Onze overtuiging is dat de eerste fase van de politieke activiteit moet bestaan uit het scheppen van de voorwaarden voor het installeren van chaos in alle structuren van het regime… Naar onze mening is de eerste stap die we moeten zetten het vernietigen van de structuur van de democratische staat onder de dekmantel van communistische en pro-Sovjet activiteiten… Bovendien hebben we mensen die geïnfiltreerd zijn in deze groepen.”

Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Guerin-Serac vervolgt:

“Twee vormen van terrorisme kunnen een dergelijke situatie [ineenstorting van de staat] uitlokken: blind terrorisme (lukraak bloedbaden aanrichten die een groot aantal slachtoffers maken), en selectief terrorisme (gekozen personen elimineren)….

Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van “communistische activiteiten”. Daarna moeten we ingrijpen in het hart van het leger, de juridische macht en de kerk, om de publieke opinie te beïnvloeden, een oplossing voor te stellen en duidelijk de zwakte van het huidige juridische apparaat aan te tonen. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Anarchistisch willekeurig geweld moest de oplossing zijn om een dergelijke staat van instabiliteit te bewerkstelligen, waardoor een geheel nieuw systeem, een wereldwijde autoritaire orde, mogelijk zou worden. Yves Guerin-Serac, die een openlijk fascist was, zou niet de eerste zijn die gebruik maakte van valse aanvalstactieken die werden toegeschreven aan communisten en gebruikt om een strengere politie- en militaire controle van de staat te rechtvaardigen….” (“Operation Gladio: NATO’s Secret War for International Facism“, The Saker)

Herhaal:

de eerste fase van de politieke activiteit moet erin bestaan de voorwaarden te scheppen die de installatie van chaos in alle structuren van het regime bevorderen… Deze vernietiging van de staat moet worden uitgevoerd onder de dekmantel van (communistische) activiteiten…. De publieke opinie moet zodanig worden gepolariseerd, dat wij worden voorgesteld als het enige instrument dat de natie kan redden.”

Met andere woorden, het doel van de operatie is om alle sociale relaties en interactie volledig te verstoren, gevoelens van onzekerheid, polarisatie en terreur te cultiveren, een groep te vinden die tot zondebok kan worden gemaakt voor de brede maatschappelijke ineenstorting, en vervolgens jezelf (elites) te presenteren als de beste keuze om de orde te herstellen.

Is dit wat er aan de hand is?

Het is heel goed mogelijk. Het zou allemaal deel kunnen uitmaken van een Grote Strategie die erop gericht is “de lei schoon te vegen” om “af te stappen van intergouvernementele besluitvorming” naar een systeem van “multi-stakeholder governance”.

Dat zou kunnen verklaren waarom er zo’n wrede en aanhoudende aanval is geweest op onze geschiedenis, cultuur, tradities, religieuze overtuigingen, monumenten, helden en stichters. Ze willen ons idealisme vervangen door gevoelens van schaamte, vernedering en schuld. Zij willen ons verleden, onze collectieve waarden, ons erfgoed, onze inzet voor persoonlijke vrijheid en het idee van Amerika zelf uitwissen. Ze willen alles met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen. Dat is hun basisgamma.

De vernietiging van de staat wordt uitgevoerd achter de dekmantel van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen die chaos verspreiden, politieke verdeeldheid vergroten, het aantal incidenten van openbare chaos doen toenemen en de weg vrijmaken voor een gewelddadige herstructurering van de regering.

Ze kunnen geen nieuwe wereldorde opbouwen totdat de oude is vernietigd.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky geeft toe dat verliezen worden verzwegen, ziekenhuizen eisen bloed, Polen rekruteert artsen
Volgend artikelDe Karelsprijs voor hypocrisie en massamoord
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

30 REACTIES

  • Ben benieuwd ,
   het ouwe boek zegt laat de doden de doden begraven.
   Of , ze zullen de dood zoeken maar de dood ontvlucht ze.

   Misschien rotten ze als een soort zombies weg tot er niets meer over is.
   Zou passend zijn.

   Saillant.: Zombie is geen holly wood woord btw dat ouwe boek spreek er ook over.

  • Pas maar op met zulke opmerkingen.
   Al zou je hen op straat aanhouden en ondervragen, dan is de kans groot dat een andere ‘zogenaamde ‘strijder’ het nog eerder opneemt voor deze criminelen dan voor jouw.
   Dit soort dingen genoeg meegemaakt in coronatijd.

   Je zult zien hoe hypocriet Nederlanders zijn.
   En dat weten de hoofd-machthebbers ook wel.

 1. Ben het met de auteur eens, als men politiek geageerd bent dan heeft men de afgelopen 12 precies kunnen hoe chaos stapje voor stapje geïntegreerd werd/wordt door achtervolgende kabinetten waar de VVD steeds en onverminderd de scepter zwaait.

  Niemand die hier enige invloed kon op uitoefenen omdat alle politici mee doen met deze scam, af en toe een show stukje opvoerend voor hun randdebiele achterban en weer doooor.

 2. NOOIT , zullen ze De
  heilige graal bereiken ,
  Nooit zullen ze daar staan waar ze willen staan.
  De diepe koude lege
  duisternis lonkt.

  Christ aims to wage war.
  Not to Sacrivice his self
  for disobidience.

  F soros F Gates F ehm All

  • Wat let je? Kom achter je toetsenbord vandaan en voeg je daad bij het woord. Verander eerst je foto, zet een bivakmuts op, dan loopt iedereen hard weg. Anders zie ik het somber voor je in!

  • Handjevol woorden……
   Probeer mensen (criminele miljonairs/miljardairs) zo scherp, authentiek en origineel mogelijk te treffen met woorden.

 3. Koop geen globalisten producten, laat hem vallen als een domino en dan valt de belangerijker Black Rockt. Wij worden gezonder zonder deze troep.

 4. Het WEF is enen staatsgevaarlijke organisatie die democratie en autonomie van landen ondergraaft.

  volgens alle geldende definities …

  Ja, ze zijn eropuit om ons onze vrijheid en het recht op leven te ontnemen. Hun hulpjes zitten in regeringen.

 5. Het enige virus wat bestaat is het WEF/Cabal Virus..
  Met name geld en macht zijn erg besmettelijk, en tasten uiteindelijk onze cognitieve vermogens aan en brengt het slechtste in de mens naar boven.

 6. Goed artikel… Het grootste gedeelte staat echter al sinds 2003 beschreven in het boek “De 13 satanische bloedlijnen” van Robin de Ruiter.

  Dit boek is vertaald in heel veel talen en verkrijgbaar in meer dan honderd landen. De Ruiter heeft meer dan twee decennia geleden met zijn boeken wereldwijd een ontelbaar aantal mensen de ogen geopend. In Nederland heeft men de auteur pas sinds 2020 ontdekt. Voordien werd hij afgedaan en weggezet als complotgek.

 7. Zoals de schrijver dezes al zegt, er is nog 1 Nationalistische staat, en die zal Niet begeven…tot grote frustratie van een stelletje super miljardairs..hun tijd tikt ook weg..deze Staat blijft, met zijn beschaving, kerken meren bergen en bossen en een zeer krachtige bevolking, met een geschiedenis die weerstaat aan de sterfelijke door demonen bezeten schepselen…

 8. Beste Mensen

  Kortom wat dient er plaats te vinden ?
  Heel eenvoudig
  Sanso Panther , Robbin Hood ,
  Don Quichot , The Avatar , Zorro
  Maak van die rijken weer Mensen met bijde benen op de grond
  Die Rijken verbeelden zich Nu dat die zonder vleugels kunnen leviteren dus zweven in de lucht
  Ja … hun kleine clubje gezamelijk teren op de Armen door pesten uitbuiten leugens dus angst op de mouw te spelden
  Dat kunnen die zeker
  En de Domme intellectuele massa laat het oogluikend toe

  Dank U

 9. Schitterene analyse. Zo zie ik ook hier in België de verloedering der maatschappij met rasse schreden vooruitgaan. Tel daarbij de zwakste generatie politiekers sins heugenis. Dat krijg je dan hier bij ons door de particratie. Alles wordt beslist op het partijbureau en de parlementariërs zijn al fier dat ze op een pluchen zetel mogen plaatsnemen. De derde macht zijn meestal politieke benoemingen uit extreemlinkse hoek en loge. Puppets zijn het geworden die vergeten zijn dat zij het volk moeten vertegenwoordigen en niet zichzelf. En altijd maar naar de E.U. verwijzen, die niet verkozenen die nationaal niet meer aan de bak komen.
  Respect voor Hongarije en Polen die zo moedig mogelijk de decadentie van het verloederde Westen proberen tegen te houden. Voor mij staan die extreem linksen inderdaad voor de verloedering der maatschappij. Tel daarbij nog de vierde macht die in plaats van objectief en neutraal nieuws te brengen, de slippendragers van de overheid zijn geworden. En zij die er iets aan zouden kunnen doen staan erbij en kijken ernaar. Dit is niet mijn Europese Unie!
  Ander en beter in 2024!!

 10. Zijn wel heel erg van de angstaanjagerij. Wat een trieste figuren en verre van volwassen als je op deze leeftijd dit soort dingen aanwakkert. Wat een gekunstel en zitten aan de top……Hebben toch weinig geleerd in deze 2 eeuwen en menen dit te mogen rechtvaardigen in eerlijkheid…….
  Alles doen ze er aan om het uit de media weg te houden want oh, oh, oh je zou er toch maar eens achter komen. De Belgen beginnen ook wakker te worden = Natural Law en autonomie: een sleutel tot zelfrespect? | hilde audenaert In deze aflevering heeft hilde het over geloof in de overheid, het verschil tussen wettelijk en legaal, en tussen man/vrouw en persoon. Het natuurrecht geeft ons een vrije wil die voortdurend onder druk staat door miljoenen regeltjes, en die tevens ons aangeboren moreel kompas helemaal op hol doet slaan. Kiezen voor autonomie vraagt wel zelf verantwoordelijkheid en risico nemen, iets dat we door het geslepen programma van mind-control verleerd zijn. Eens we ons daar ten volle terug bewust van zijn, wordt zelfrespect de sleutel tot de bevrijding uit deze moderne slavernij. https://youtu.be/mZPAGnyAs-I

  The Law of One comprises the necessary principles of behavior, practices and belief systems that humanity is required to learn in order to achieve spiritual freedom and sovereignty, by committing to re-educate themselves to expand consciousness into higher frequency realities that allow them to progress into the future GSF Timelines, during the Ascension Cycle.

  https://energeticsynthesis.com/about-energetic-synthesis

  It’s lies, all lies! with Richard Vobes
  The rubbish that is coming down the line is all predicated on one big lie. We much push back against this nonsense and set foot toward the life we really want. https://youtu.be/rFGgQUnxRPE

  We need to stop the CBDC = Everyone must be informed and listen to the end to see the clu. “You wil own nothing and be happy” as they decided how much digital money you get on your account to spend and eat each month……Considering the implication of an outage or downtime, this is a horrible idea. Imagine an outage and nobody has access to money. How can anyone think this is a good idea? https://youtu.be/R_UnRBXbyo8

  Zijn zij net zo arm als de rest van de wereld als je een fake wereld in staat houd op angst met macht en controle houden is alsof je naar een oude Mozes film zit te kijken waar ze toen ook alle baby’s van iedereen afnamen en in het water gooide. Deze lui zijn echt ziek tussen hun oren en Decoded https://youtu.be/mPuYkPLLKlM

  De VS begonnen destijds conflicten in zowel Irak als Oekraïne. Blackrock typeerde de huidige Oekraïense president, Vladimir Zelensky, als niets meer dan een “ marionet ” van Washington die “ doet wat hem wordt opgedragen. Verre van normaal en hebben totaal geen bewustzijn dus ook geen gevoel bij mensen.

  Those in power and explores the lack of wisdom leading the world today. https://youtu.be/kawBVP1cozM ze zelf alles verzonnen en zetten zei in gang = Disruption of the Global Financial System + Fragmentation of Democratic Societies https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/2020

  WE ARE READY – 20th May GLOBAL EVENT https://youtu.be/AwdJVI89R0A

  They Trade Us All Like SLAVES on the BOND MARKET AND WE THE PEOPLE are never told this or made aware of it. https://youtu.be/uaWt4l8xsas

  Ze hebben het al ingericht = UKRAINE 2030 THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION https://youtu.be/PV2MYx–ljc

  BOOOOM! 🔥 https://youtu.be/o1E5TDQNuwoEn straks hier in Nederland is Agenda2030 en daarom moeten de boeren weg hier…..Ukraine = How powerful is the Bilderberg group? https://youtu.be/HCBSYATuBX0

  Met als resultaat De giftige cocktail van de covid vaccin concentreren zich in de eierstokken 64x meer dan enig ander orgaan. De spike eiwit, grafeenoxide, nanodeeltjes, concentreren zich in de eierstokken.
  -Mensen die niet gevaccineerd zijn kunnen schade oplopen door de gevaccineerden: dit noemt men ‘’shedding’’.
  -We gaan een enorme bevolkingsdaling zien. Deel zoveel mogelijk onze post. Hoe meer bewustwording, hoe meer gezondheid. https://t.me/GEZONDwereldnieuws_telegram

  Als banken onder deze vallen = False Kundalini Snake The Caduceus geometry was a false light insert that was installed to take advantage of the underworld rift in the 2D fields and control the black force current for generating creations in the Womb Worlds. https://ascensionglossary.com/index.php/Kundalini#False_Kundalini_Snake

 11. Al bij al bijkt de belofte van 5G een wolf in schaapskleding en gaan achter deze techniek zaken schuil waar we veel meer over zouden horen te weten.

  1). SCHADELIJKE EFFECTEN GEZONDHEID
  De verschillende soorten straling beinvloeden onze gezondheid en zijn o.a. verantwoordelijk voor diabetes. 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Straling en Covid (maar ook andere griepsoorten) hebben dezelfde kenmerken. Is Covid het alibi voor deze straling?

  2). 5G – GEHEIM EN ONZICHTBAAR WAPEN / CONTROLE GEREEDSCHAP
  5G is een uograde van 4G en heeft de schadelijke eigenschappen van 4G gecombineerd met dat van een wapen dat ons voortdurend volgt en ons overal kan treffen.

  3). GIGANTISCH ENERGIEVERBRUIK VAN ZENDMASTEN 3-4-5G BEINVLOED HET KLIMAAT
  We verwachten een aantoonbare relatie tussen het enorme energieverbruik van zendmasten en hun beïnvloeding van het weer. Gebruiken zij stikstof als argument maar is dit dus de werkelijkheid van het opwarmen van onze aarde maar hebben zij toch lak aan en verzuipen we op den duur met zijn allen als alles zo heet wordt van al die electriciteit die ervoor nodig is met al die datacenters die gekoeld moeten worden vanwege de enorme hitte. Je kan het maar verzinnen voor het goede doel…..

  https://youtu.be/g4X5le5tvrg

  Roostert ons brein op de lange termijn en vernietigen we langzaam onszelf.

 12. History Repeat = The Devaluation of Rome: Roman Inflation and the Demise of the Empire
  READ LATER PRINT
  Inflation is a common economic phenomenon that can have a significant impact on the stability of a country’s economy and social structures. This was certainly true for the Roman Empire, which experienced a period of rampant Roman inflation in the centuries leading up to its eventual collapse.
  The causes and effects of this period of Roman inflation, which played a key role in the fall of Rome, are complex and multifaceted. However, by examining the economic policies, political events and social conditions that contributed to the inflationary spiral, we can gain a deeper understanding of the factors that led to the decline and eventual collapse of one of the world’s most powerful and influential empires.
  Roman Inflation and its Role in the Fall of Rome
  To fully understand just how disastrous the fall of Rome really was, and how we can learn from it, we first need a little background. When we talk about the Roman Empire we’re talking about the period after 27 BC, when Augustus came to power. The period before this, known as the Roman Republic , lasted from 509 BC to 27 BC and came after the old Roman monarchy, which according to legend began in 753 BC with twins Romulus and Remus.
  https://www.ancient-origins.net/history-important-events/roman-inflation-0018443?utm_source=jeeng&utm_medium=email&trigger=click

  Heeft Nederland na 2 eeuwen nog steeds De term Terra Nullius stamt uit het Romeinse Rechtssysteem (049 BC) en is tot op heden een rechtsgeldig onderdeel van de Grondwet. Terra Nullius betekent Niemandsland. Het is een stuk grond, gebied of terrein dat tot geen enkele Staat behoort. Hoewel het weldegelijk iemands eigendom of erfgrond kan zijn, vatte het Romeinse Rechtssysteem het op als land dat aan niemand toebehoort en derhalve geen recht had op bescherming door het Romeinse militaire apparaat. Wie geen staatsbescherming geniet betaalt ook geen belasting, immers belasting is van oorsprong bedoeld om het staatsleger te kunnen bekostigen.

  Terra Nulliusus werden meestal onmiddellijk ingelijfd door een Militaire Staat, die daarbij geen enkel verzet ondervond. De Europese VOC beschouwde alle grondgebieden buiten de VOC-lidstaten als Terra Nullius. Zo werd het mogelijk een compleet land met inwoners en al te kolonialiseren. Kolonialiseren is een chique woord voor veroveren, bezetten of botweg roven. De inwoners werden tot slaven gemaakt, waarmee zij al hun rechten op bescherming verloren. SLAVEN ZIJN DUS MOBIELE TERRA NULLICI.
  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=364

  The Three Factors of Gnosis: Death, Birth & Sacrifice
  https://youtu.be/e_oHJz_2wLY

  Gnosis: het intuïtieve weten van het hart. Het is een pad van vragen stellen en helen. Het doel is het ontdekken en realiseren van je eigen potentieel.
  ‘Sta op en herinner jezelf’. 

  Gnostiek
  Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Het woord heeft te maken met innerlijk weten, zelfinzicht, authenticiteit van handelen en soevereiniteit. Als zodanig hangt het eerder samen met het woord ‘geweten’, maar dan in neutrale zin. Gnosis vormt een schril contrast met ‘geloof’ dat van buitenaf wordt opgelegd, met blinde gehoorzaamheid aan leefregels en dogmatische wetten. De kerk heeft gnostici fanatiek vervolgd en vermoord omdat deze leer geen volgzame schaapjes kweekt.
  HET GEHEIM VAN DE KATHAREN, Het is een Inwijdingsweg die door geen enkele traditie of religie kan worden geclaimd, maar universeel is en zich ook richt is op de westerse mens van deze tijd.

  Met frequenties in anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht(stelen), wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus in Vissen die langzaam aan het veranderen is en het eeuwenlange effect zie je hier de Gnosis deel 2 Katharen 1990 https://youtu.be/1FtYE1ghfdw en doen we dus na 2 eeuwen in gedrag nog steeds hetzelfde.

  De nieuwe Waterman energie in frequenties is dat we terug naar oorsprong gaan in authenticiteit met respect voor het individu en moeder aarde zoals in deze Transformatie wereldwijd in Eenheid vanuit Holisme weer in Liefde met Acceptatie in Naastenliefde met Compassie en Vrijheid als we beseffen dat we onze Vrije wil ervaren.

  THE RELIGION AND GOVERNMENT DISASTER explained by Hans Wilhelm
  Why do we have so many religions claiming to represent the one and only God?
  What influence does religion have on our soul?
  https://youtu.be/XRJKkQnJiVc

  “The Age of Inner Wisdom”
  De komende 2000 jaar in the “Age of Aquarius leven we zonder specifieke leiders is jezelf volgen in authenticiteit.

 13. Most people are unaware of the power, potential and danger of thoughts – particularly when they are not our own. Enter the amazing world of thoughts. https://youtu.be/IwAcTVlsqrA

  HE ALWAYS COMES BACK AGAIN IN BEHAVIOR IS THE UNCONSCIOUS MIND……..OM de 260 days as the world turns…..The 5e Element in every human body An Introduction to HeartMath Institute tools and technology that are transforming people’s lives. https://youtu.be/-otFYviO2zQ

  “Always Kept In Closed Circles” | SACRED VIBRATIONAL METHODS https://youtu.be/Va2gzG0A8pQ

  Social Coherence Explained: How Getting In-Sync with Each Other’s Hearts Uplifts the Energetic Field https://youtu.be/k8Eyr_lDvBI

  Inner Worlds, Outer Worlds Deel-1 Akasha https://youtu.be/TOufSIfW_rE

  From imposed behavior to one’s own authority.
  Heart Coherence – HeartMath Institute https://youtu.be/5-Vk6ITY5iA
  https://www.heartmath.org

 14. Saturn is the underworld and the world of secret societys.

  Fall Of Empires: Rome vs USA = Hidden Secrets Of Money
  https://youtu.be/OuOcnGAv4oo
  Mislukt het iedere keer weer opnieuw en doen we dus al 2 eeuwenlang…..

  False Kundalini Snake
  The Caduceus network runs on reversal 7D Violet Ray current and has been intermixed with the “serpent” or snake symbolism that is commonly used to describe the human energy field via the Chakra system. The Caduceus geometry was an extension used to anchor the human Lightbody to align with the reversal systems connecting back into the black star Abaddon and connect through the 7D Crucifixion Implants and the related networks. Thus, it was also used to bring the Qlippoth currents from the Black Tree of Life architecture to systematically override the organic architecture of the 12 Tree Grid and install artificial machinery and false memory earth timelines. During the Egyptian timelines the blue staff of Tara was utilized to de-materialize a section of the 2D fields causing an underworld rift, or rip in time. The Caduceus geometry was a false light insert that was installed to take advantage of the underworld rift in the 2D fields and control the black force current for generating creations in the Womb Worlds.
  https://ascensionglossary.com/index.php/Kundalini#False_Kundalini_Snake

  Evil or Stupid?
  Is a lack of awareness to strive for higher consciousness and low self esteem.
  https://youtu.be/kawBVP1cozM

  Is unaware of their Devine image of themselves is clear them up and let go of the negative unfelt emotions on a deeper leven as we leave the zodiac sign Pisces (2 centuries of mind-fuck about medicines, false doctrines, destructive indoctrinations, absurd ideas, education and about true love) it is gradually moving towards Aquarius in our time. The age of Aquarius could, according to some astrologers, be accompanied by major changes on a global scale.

  The new culture of Aquarius would be associated with creative individuality.

  They intended to radically increase black subtle forces by filtering negative polarity aspects of the constellation archetypes, in order to influence humanity into the negative polarity and to use planetary dark matter for running AI machinery. Is unlearning from false realities to your own reality is wake up from disillusions that they told you what is true……is believing yourself first Astrology is the study of the movements and relative positions of celestial bodies and their interpretation as influencing human affairs and the natural world.

  The Ancient Art and Science of Awakening Consciousness
  https://glorian.org/learn/courses-and-lectures/astrology/

  Don’t be a slave to the social order! “only a mind that is at peace can solve problems” https://youtu.be/gOpggn4IKig

  Anders zitten we nog steeds in deze…..
  Decimatie was een straf die aan legioensoldaten werd gegeven voor ernstige overtredingen van discipline, de meest voorkomende oorzaak was als ze het strijdveld ontvluchtten.
  Elk cohort zou worden opgesplitst in groepen van 10, die elk een strootje trekken. Wie het korte strootje trok, werd dan door de andere 9 doodgeslagen. Stel je de brutaliteit voor om gedwongen te worden je naaste vrienden en collega’s dood te slaan, zonder zelfs maar te beseffen degene te zijn die het korte strootje trok.
  https://nl.quora.com/Wat-was-de-duistere-kant-van-het-oude-Rome

 15. Complete Banking collapse in June

  722 US banks reported unrealized losses exceeding 50% of capital
  Banking Black Swan Month: https://dinarchronicles.com/2023/05/05/kat-anonup-update-banking-black-swan-month/
  Around 2,315 banks across the US are currently sitting on assets worth less than their liabilities, according to a Hoover Institution report by Professor Seru and a group of banking experts, as cited by the media.
  The market value of the loan portfolios of these lenders is reportedly $2 trillion lower than the stated book value.

  The explanation how it comes = Choosing autonomy does require taking responsibility and taking risks, something that we have forgotten through the cunning program of mind control. Once we are fully aware of this, self-respect becomes the key to liberation from this modern slavery. https://youtu.be/mZPAGnyAs-I

 16. Wordt het niet eens tijd om die mensen voor het gerecht te brengen? Dan kunnen in het openbaar verklaren wat ze precies van plan zijn. Ik weet dat het moeilijk is maar toch onuitvoerbaar?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in