Het Westen heeft de wind gezaaid door Rusland sancties op te leggen; Rusland zal de storm niet oogsten, zegt Scott Ritter in een interview met de Strategic Culture Foundation.

Scott Ritter is een voormalige inlichtingenofficier van het Amerikaanse Marine Corps, die internationaal respect heeft verworven voor zijn onafhankelijkheid en integriteit als commentator over conflicten en buitenlandse betrekkingen. Deze week werd hij op het sociale media-platform Twitter verbannen omdat hij Westerse beweringen over een bloedbad in Boetsja, Oekraïne, dat door Russische troepen zou zijn aangericht, in twijfel trok. Moskou ontkent de beweringen, evenals andere onafhankelijke analisten die wijzen op bewijzen dat het incident een valse-vlagprovocatie was, gepleegd door de door de NAVO gesteunde Oekraïense naziregimenten om Rusland internationaal te ondermijnen en de Westerse doelstellingen te ondersteunen. Het is een voorbode van een tijd dat Ritter verboden moet worden omdat hij dubieuze narratieven in twijfel durft te trekken. (Hij werd later weer in ere hersteld na een publieke verontwaardiging tegen de censuur).

In het volgende interview voor de Strategic Culture Foundation maakt hij het cruciale punt dat de Russische interventie in Oekraïne de betrokkenheid van de VS en de NAVO blootlegt bij de opleiding en bewapening van de dominante nazi-regimenten van dat land. Daarom hebben de Westerse media zo heftig geprobeerd om het conflict te verdraaien en Rusland de schuld te geven. De waarheid over de westerse smerige betrokkenheid in Oekraïne zou voor het westerse publiek te veel zijn om te verteren.

Toen Ritter in de jaren ’90 als VN-wapeninspecteur in Irak diende, heeft hij later de beweringen van de Westerse media en regeringen dat Irak WMD’s herbergde, in twijfel getrokken. Die beweringen werden gebruikt als voorwendsel voor de in 1993 begonnen Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak, die meer dan een miljoen levens heeft gekost, een natie heeft vernietigd, miljoenen ontheemden en miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, en tevens het internationale terrorisme heeft voortgebracht. Later bleek dat de beweringen over massavernietigingswapens gebaseerd waren op opzettelijke leugens, waarvoor geen enkele westerse leider ter verantwoording is geroepen. Scott Ritter kreeg gelijk in zijn waarschuwingen tegen die oorlog en het is een van de redenen waarom hij bij de internationale publieke opinie alom gerespecteerd wordt.

Ritter is een kritisch commentator op conflicten en buitenlandse betrekkingen van de V.S. Hij is een voormalig inlichtingenofficier van het Korps Mariniers die in de Sovjet-Unie diende om verdragen over kernwapenbeheersing uit te voeren, in de Perzische Golf tijdens Operatie Desert Storm, en als VN-inspecteur in Irak (1991-98) om toe te zien op de ontwapening van massavernietigingswapens. Hij is de auteur van Scorpion King: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump (Clarity Press, 2020).

Interview

Vraag: Vindt u dat Rusland een rechtvaardige reden heeft om op 24 februari zijn “speciale militaire operatie” in Oekraïne te beginnen?

  F-35 paraatheidscijfers staan NAVO's oorlogsplanning in de weg

Scott Ritter: Ik geloof dat Rusland een kenbare aanspraak op preventieve collectieve zelfverdediging krachtens artikel 51 van het VN-Handvest heeft gearticuleerd. De dreiging die uitgaat van de uitbreiding van de NAVO, en het acht jaar durende bombardement van Oekraïne op de burgers van de Donbass vallen onder deze paraplu.

Vraag: Denkt u dat Rusland zich terecht zorgen maakt over het feit dat het Pentagon biologische wapenprogramma’s sponsort in laboratoria in Oekraïne?

Scott Ritter: Het Pentagon ontkent elk biologisch wapenprogramma, maar geeft toe dat er biologische onderzoekprogramma’s op Oekraïense bodem zijn. Door Rusland in beslag genomen documenten hebben naar verluidt het bestaan aan het licht gebracht van programma’s waarvan de onderdelen zouden kunnen worden opgevat als toepassingen voor offensieve biologische oorlogsvoering. De V.S. zouden moeten worden verplicht het doel van deze programma’s uit te leggen.

Vraag: Wat vindt u van de beweringen in de westerse media dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben begaan in Boetsja en andere Oekraïense steden? Er wordt beweerd dat Russische troepen burgers summier hebben geëxecuteerd.

Scott Ritter: Alle beweringen van oorlogsmisdaden moeten grondig worden onderzocht, ook de Oekraïense beweringen dat Rusland Oekraïense burgers in Boetsja zou hebben gedood. De beschikbare gegevens over het incident in Boetsja ondersteunen de Oekraïense beweringen echter niet, en als zodanig moeten de media zich ervan onthouden deze beweringen als feiten te echoën totdat een behoorlijk onderzoek van het bewijsmateriaal is uitgevoerd, hetzij door de media, hetzij door onbevooroordeelde autoriteiten.

Vraag: Denkt u dat de vermeende Russische bomaanslagen op een ziekenhuis en een kunsttheater in Mariupol valse-vlag provocaties waren?

Scott Ritter: Beide locaties zijn beschikbaar voor gedetailleerd forensisch onderzoek dat de Oekraïense beweringen dat deze locaties door Russische luchtbommen zijn getroffen, zou bevestigen of weerleggen. Andere gegevens, zoals het bestaan van NAVO-radargegevens die Russische vliegtuigen boven deze twee plaatsen zouden plaatsen ten tijde van de vermeende aanval, zouden verzameld moeten worden. Een gedetailleerd forensisch onderzoek van elke plaats zou de Oekraïense beweringen voor een groot deel kunnen bewijzen of weerleggen door het verzamelen van wapenfragmenten en de evaluatie van milieumonsters die de chemische samenstelling van eventueel gebruikte explosieven zouden kunnen aantonen, waardoor men zich een beter idee zou kunnen vormen van welk wapen of explosief gebruikt werd om de plaatsen te vernietigen.

Vraag: De westerse regeringen en de mainstream media hebben de Russische doelstellingen om Oekraïne te “demilitariseren en te denazificeren” denigrerend veroordeeld. Het Westen zegt dat Rusland deze problemen heeft verzonnen of schromelijk heeft overdreven als voorwendsel voor een invasie. Denkt u dat dit westers ontkenningsgedrag komt omdat het niet wil erkennen dat Rusland inderdaad legitieme zorgen kan hebben, en ten tweede dat erkennen zou betekenen dat het Westen deel is van het probleem in de huidige oorlog?

Scott Ritter: De ironie is dat het Westen de omvang van de nazi-ideologie in de civiele, politieke en militaire structuren van Oekraïne tijdens en na de Maidan-coup van 2014 grondig had gedocumenteerd. Deze gedocumenteerde werkelijkheid werd opzettelijk verdoezeld door dezelfde bronnen die eerder het bestaan ervan hadden gedocumenteerd toen de Russische invasie eenmaal had plaatsgevonden. Om het bestaan van deze verfoeilijke ideologie door de NAVO te erkennen, zou de NAVO de rol moeten erkennen die zij sinds 2015 heeft gespeeld bij het opleiden en uitrusten van personeel van het Azov-regiment. De Russische documentatie van zijn voortdurende denazificatie-inspanningen in Oekraïne is een bron van voortdurende verlegenheid voor de NAVO, omdat zij de omvang en de reikwijdte blootlegt van de rol die de NAVO heeft gespeeld in het machtigen van de militarisering van de nazi-ideologie in Oekraïne.

  Oekraïne roept mensen met het syndroom van Down op voor de frontlinie (Video)

Vraag: Ongeveer vier maanden vóór de Russische interventie in Oekraïne heeft de Biden-regering non-stop beweerd dat Moskou een invasie plande. Denkt u dat dit een geval is van grote informatievergaring van de kant van Washington of het hoogtepunt van een provocatie door Washington die uitmondde in een Russische militaire actie in Oekraïne?

Scott Ritter: Wij weten nu dat de Amerikaanse inlichtingendienst onder de Biden-regering een beleid voert van het lukraak “declassificeren” van inlichtingen om de publieke opinie te vormen (het zogenaamde “vooruitlopen op het verhaal”). Er is geen bewijs dat de inlichtingen over mogelijke Russische militaire actie gebaseerd waren op iets anders dan gepolitiseerde speculatie, afgeleid van een ruwe analyse van de Russische militaire opstelling, zonder enige context. Elke echte beoordeling van de timing van een Russische militaire actie zou rekening hebben gehouden met de binnenlandse politieke noodzaak om de goedkeuring van de Doema [Russisch parlement] te krijgen voor de inzet van Russische troepen buiten de grenzen van Rusland, wat de eis van een kenbare rechtvaardiging voor deze militaire actie volgens het VN-Handvest met zich meebrengt. Daarvoor waren politieke stappen nodig, zoals het uitroepen van de onafhankelijkheid door Donetsk en Lugansk, en vervolgens een verzoekschrift aan het Russische parlement om deze onafhankelijkheid te erkennen, zodat Rusland zich legitiem op artikel 51 zou kunnen beroepen. Geen van deze factoren was bekend toen de regering Biden haar waarschuwingen over een op handen zijnde aanval uitvaardigde, en daarmee verklaarde zij dat de “inlichtingen” afkomstig waren van speculaties zonder feiten, en dus helemaal geen inlichtingen waren.

Vraag: De Westerse media berichten dat de Russische militaire operatie in Oekraïne spaak loopt, omdat het Oekraïne niet geheel heeft overrompeld. Hoe ziet u, als militair deskundige, het verloop van de Russische operatie?

Scott Ritter: Rusland voert een zeer moeilijke campagne, gehinderd door zijn eigen beperking, die bedoeld is om het aantal burgerslachtoffers en de schade aan de infrastructuur te beperken, en het feit dat Oekraïne over een zeer goed getraind leger beschikt, dat goed geleid wordt en goed uitgerust is. Rusland heeft ongeveer 200.000 troepen ingezet ter ondersteuning van deze operatie. Zij staan tegenover zo’n 600.000 Oekraïense strijdkrachten. De eerste fase van de Russische operatie was bedoeld om het slagveld in het voordeel van Rusland te vormen en tegelijkertijd de omvang en de capaciteit van het Oekraïense vermogen om een grootschalig conflict te voeren te verminderen. De tweede fase is gericht op de vernietiging van de voornaamste Oekraïense troepenconcentratie in Oost-Oekraïne. Rusland is goed op weg om deze taak te volbrengen.

  Oekraïne neemt toevlucht tot het opstellen van achterlijke mannen

Vraag: Ziet u gevaar dat Oekraïne door de Verenigde Staten en de NAVO-partners wordt omgevormd tot een proxy-oorlog tegen Rusland, op een manier die de heimelijke oorlog van het Westen in Syrië of de oorlog in Afghanistan (1979-89) met de Sovjet-Unie probeert te herhalen? Er zijn berichten dat er buitenlandse legioenen via NAVO-landen naar Oekraïne worden gestuurd. Denkt u dat er een Westers plan is om Rusland te verwikkelen in een proxy-oorlog, die erop gericht is Rusland politiek, economisch en militair te verzwakken?

Scott Ritter: Het Oekraïense conflict is een proxy-oorlog, maar wel een die Rusland op het punt staat beslissend te winnen. Hoewel er een plan van de NAVO en het Westen lijkt te bestaan om Rusland in een “nieuw Afghanistan” te verwikkelen, zie ik geen gevaar dat dit conflict zich nog langer dan hooguit een paar weken voortsleept voordat Rusland een strategische overwinning op Oekraïne behaalt.

Vraag: Onder de westerse regeringen heerst de arrogante veronderstelling dat zij Rusland verlammende economische sancties kunnen opleggen, zoals zij dat ook gedaan hebben tegen o.a. Iran, Venezuela en Noord-Korea. Maar bent u het ermee eens dat als Rusland zijn eigen tegensancties begint op te leggen door de olie- en gasexport te beperken, de westerse staten uiteindelijk een storm kunnen oogsten die verwoestend is voor hun samenlevingen?

Scott Ritter: Rusland was ruim van tevoren gewaarschuwd voor de omvang en de reikwijdte van de door de V.S. geleide sancties die zouden worden opgelegd als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Rusland heeft zijn eigen tegen-sanctiestrategie voorbereid, die niet alleen de Westerse sancties zal verslaan, maar ook de Russische economie verder zal versterken door haar los te koppelen van het Westen en de Westerse controle/invloed. Wij zien bewijzen van de doeltreffendheid van deze tegencampagne, want de Russische roebel wordt sterker, de Russische beurs geniet positieve tractie, en Europa en de V.S. spartelen economisch. Het Westen heeft de wind gezaaid door Rusland sancties op te leggen; Rusland zal de storm niet oogsten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Nederlandse journaliste doet verslag van “ongekend NAVO-arsenaal” in OekraïneVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRusland en het Westen verwikkeld in een fundamenteel conflict tussen globalisten en anti-globalisten
Volgend artikelPoetin heeft volop vuurkracht in zijn mouw
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Ik word misselijk van die EU leiders die de billen lopen te likken van die Nazi kabouter. Nazi’s moet je uitroeien aan welk kant ze ook vechten.
  Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel als kijk in de EU en zeker in Nederland dat je voor niet linkse standpunten ten onrechte wegens gebrek aan standpunten in de linkse hoek wordt uit gescholden voor fascist en Nazi is dit een compliment geworden. Als je klapt voor Nazi’s in de Oekraïne moet je dat ook doen voor de gene die jij denkt dat het Nazi’s zijn

 2. De meest media schapen geloven Reuters leugens, maar wie is er eigenaar van alle wereldwijde persagentschappen.
  de grootste crapuul uit de wereldgeschiedenis met geld en macht overal geïnfiltreerd.DE EUGENICS,ROTHSCHILD CLAN enz…..

 3. Hartverscheurend om die huizen op de afbeelding te zien.
  Man man man…dat zijn gewoon échte woningen van gezinnen die daar woonden… dit is echt te verschrikkelijk voor woorden…. ben er zo klaar mee met die oorlogen.. het is letterlijk ZO achterhaald…….om oorlog te voeren….

  • Voor 250€ per uur wil ik best wel even kalm op je inpraten hoor . 😛
   Deze krijg je graties ..
   Je kunt de wereld niet op je nek nemen Lee1990 🙂
   Fijne dag .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in