Iets meer dan een jaar geleden, in december 2021, publiceerde Rusland een voorstel voor het opzetten van een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Europa. Rusland waarschuwde ook voor niet nader omschreven ernstige gevolgen als dit voorstel niet zou worden opgevolgd. De Verenigde Staten en andere westerse landen negeerden het Russische aanbod, of lachten er min of meer om. Rusland wilde de lijn van de NAVO-troepen terugbrengen tot waar deze lag toen het Warschaupact werd ontbonden. Dit betekende dat de NAVO uit de voormalige Oost-Europese landen, waaronder Oekraïne, moest verdwijnen. Het Russische voorstel werd gemakshalve het “Niet-Ultimatum” genoemd, omdat de Russen er beleefd over waren, maar tegelijkertijd dreigden met actie. Analisten probeerden te achterhalen wat Rusland precies zou kunnen doen, en boden veel verschillende scenario’s aan, schrijft Observer R.

In plaats van met Rusland te onderhandelen, bleef de NAVO dichter bij Rusland komen en zware troepen in Oekraïne opbouwen. Deze troepen stonden klaar om de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne binnen te trekken en een einde te maken aan hun onafhankelijkheidsstreven. Er waren geruchten of aanwijzingen dat Oekraïne eind januari of begin februari 2022 tegen de separatisten zou optreden. Hoe dan ook, Rusland sloeg als eerste toe en lanceerde op 24 februari 2022 een “speciale militaire operatie” (SMO) tegen de Oekraïense strijdkrachten. Zo begonnen de “gevolgen” waarvoor Rusland had gewaarschuwd.

Er is heel weinig gedaan om een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Europa te ontwikkelen, omdat de aandacht vooral uitging naar de oorlog in Oekraïne, met tegenstrijdige beweringen over welke kant aan de winnende hand is en wat er zou kunnen gebeuren als de grond voldoende bevriest om zware tanks te dragen. Er is ook een enorme controverse over welke wapens de NAVO naar Oekraïne moet sturen. Analisten zijn weer druk bezig om uit te zoeken wat Rusland hierna zou kunnen doen, en ook nu weer worden er veel verschillende scenario’s besproken. Ondertussen vinden er, meestal buiten het zicht van het publiek, grote veranderingen plaats in internationale diplomatieke, economische en militaire aangelegenheden. Analisten beweren nu zelfs vaak dat we al in WO III zitten en dat de Oekraïne-oorlog slechts één van de vele veldslagen is die overal ter wereld worden gevoerd. Daarom zal de zoektocht naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur niet stoppen bij Europa, maar zich uitbreiden tot de hele wereld.

Door deze strijd zijn er scheuren ontstaan in de “International Rules-Based Order” die sinds de Tweede Wereldoorlog door de VS is ontwikkeld en beheerd. Talrijke landen die zich door die orde benadeeld voelden, zijn begonnen hun soevereiniteit uit te oefenen en weigeren zich door de VS te laten dirigeren. Washington voelt dat de westerse controle aan het wegglijden is, maar is niet in staat een passende koers uit te zetten om de voortdurende afbraak tegen te gaan. Een deel van het probleem is dat de media in het Westen de situatie niet erg openhartig aan het publiek uitleggen. De media hebben zich geconcentreerd op het afschilderen van alles wat slecht is aan Rusland, en hoe de wereld het dappere kleine Oekraïne moet steunen in zijn verdediging tegen de grote boze wolf. Dit belet de denktanks en tijdschriften over buitenlands beleid om de wereldwijde situatie goed te analyseren en mogelijke nieuwe acties aan te bieden. Ook bereiden de media het publiek (en de politici) niet goed voor op de ingrijpende veranderingen die aan de oppervlakte komen.

PETRODOLLAR

Een van deze veranderingen betreft de Amerikaanse dollar en zijn wisselkoers met buitenlandse valuta. De Amerikaanse dollar werd ondersteund door afspraken met enkele van de belangrijkste olieproducerende landen, met name Saoedi-Arabië. Deze regeling, die van kracht was sinds president Nixon, liet olie alleen in Amerikaanse dollars verkopen, waardoor olie-importerende landen gedwongen werden dollars aan te schaffen, waardoor de dollar zeer sterk bleef. Hierdoor konden relatief goedkope consumptiegoederen in de VS worden ingevoerd, waardoor de levensstandaard hoog bleef en de inflatie laag. Dit was een belangrijk onderdeel van de “op regels gebaseerde orde” die de hegemonie van de VS ondersteunt. Saudi-Arabië sluit nu echter overeenkomsten om olie in Chinese valuta te verkopen, en andere grote producenten zoals Rusland, Iran en Venezuela doen hetzelfde. Als deze trend aanhoudt, zal de Petroyuan de Petrodollar vervangen. Een van de redenen voor de oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika was om landen te dwingen bij de Petrodollar te blijven. Deze westerse militaire avonturen bereiken dat doel niet, aangezien het Amerikaanse leger geleidelijk uit verschillende olieproducerende landen wordt verdreven. De gevolgen van de verkoop van olie voor goud of andere valuta dan de Amerikaanse dollar door de OPEC+-landen worden op geen enkele begrijpelijke manier aan het westerse publiek gepresenteerd. De VS gebruiken hun financiële macht om de wisselkoers van de valuta van andere landen te laten crashen wanneer de VS een operatie voor regimeverandering bevorderen. Toen Rusland de SMO in Oekraïne begon, lieten de VS-sancties tegen Rusland de roebel instorten in een poging het Rusland erg moeilijk te maken de oorlog voort te zetten. Veel analisten waren verrast dat de tactiek niet werkte zoals verwacht. Rusland had zich er eerder op voorbereid en ging door met overleven zonder de westerse import. Stel dat het einde van de Petrodollar de Amerikaanse dollar op dezelfde manier doet instorten; zouden de VS dan ook kunnen overleven? De Amerikaanse denktanks en deskundigen op het gebied van buitenlands beleid moeten berekenen en uitleggen wat er zou gebeuren met de prijzen en de beschikbaarheid van goederen bij Walmart als de Petroyuan de Petrodollar zou vervangen.

  Rusland's vergelding voor het NAVO-gesteunde "Georgische Legioen"

CHINA

De ineenstorting van de wereldorde heeft ook gevolgen voor de relatie tussen de VS en China. De VS heeft China uitgeroepen tot grootste vijand voor de toekomst en wakkert de controverse over Taiwan aan. De VS leggen China al enkele sancties op, maar de vraag is of die het gewenste effect zullen hebben – of zullen ze een averechts effect hebben zoals bij Rusland? Een vuurgevecht rond Taiwan zou de handelsvaart tussen de VS en China onderbreken, waardoor veel schappen in grote winkels leeg zouden raken. Analisten zijn het er niet over eens welk land slechter af zou zijn: China bij gebrek aan export naar de VS, of de VS bij gebrek aan import uit China. Dit is een zeer ernstige vraag, aangezien het antwoord de basis vormt voor de strategie van beide landen. Tijdschriften over buitenlands beleid zouden zich kunnen wijden aan het beantwoorden van deze vraag in plaats van de leider van China te demoniseren.

NUCLEAIR

Andere aspecten van het WOIII-scenario betreffen kernwapenkwesties. Toen het erop leek dat Rusland terrein won in Oekraïne, werd er gesproken over de mogelijkheid dat de verliezende partij (Oekraïne) een “vuile” kernbom zou gebruiken. Toen het tij keerde en Oekraïne terrein won, werd gesproken over het gebruik van tactische kernwapens door de verliezende partij (Rusland). Dit is niet erg nuttig om het publiek of de politici te laten begrijpen waar het om gaat. Hoe klein kan een kernwapen bijvoorbeeld worden gemaakt? Wanneer en hoe zijn kernexplosies gebruikt? In de “alternatieve” media schijnt hierover nogal wat discussie te bestaan. Hoe zit het met de mogelijkheid van een “neutronenbom” die een tijdje geleden in het nieuws was? Hoe krachtig kunnen kernwapens worden gemaakt en toch in de kop van de door de VS en Rusland gebruikte raketten worden geplaatst? Onder welke omstandigheden is het mogelijk een kernoorlog te overleven? Waar is het concept van mutually assured destruction (MAD) tegenwoordig? Hoe zit het met de verspreiding van kernwapens? Er is eindeloos gediscussieerd over Iran, maar nu zijn Japan, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië in het nieuws over de verwerving van dergelijke wapens. Hebben sommige landen een “door God gegeven recht” om kernwapens te hebben, terwijl andere landen dat niet hebben? Nu de internationale op regels gebaseerde orde uiteenvalt, wie gaat er dan beslissen over de kwestie van de nucleaire proliferatie? Wat betreft de overbrenging van kernwapens: Rusland heeft zojuist de eerste torpedo met kernaandrijving in gebruik genomen, die is bevestigd aan een nieuwe, extra grote onderzeeër met kernaandrijving. De kernkop op de torpedo zou worden gebruikt om tsunami’s te veroorzaken in kustgebieden. Andere Russische raketten hebben zo’n groot bereik dat ze over de Zuidpool kunnen vliegen om de VS vanuit een relatief onverdedigde richting aan te vallen. Het is duidelijk dat een nieuwe veiligheidsarchitectuur een wereldwijd bereik moet hebben en veel creatiever moet zijn.

INDUSTRIEEL

Het is het Westen onlangs duidelijk geworden dat er veel fabrieken nodig zijn om wapens en munitie te produceren voor een lange oorlog. De oorlog in Oekraïne heeft dit punt levendig geïllustreerd, waarbij de NAVO de hele wereld afspeurt om meer militair materieel en munitie te vinden om naar Oekraïne te sturen. Het zou ook beter zijn om die fabrieken in de buurt en onder eigen controle te hebben. De VS hebben China uitgeroepen tot vijand nummer één, terwijl de meeste goederen die in de VS worden verkocht afkomstig zijn uit fabrieken in China. Dit heeft geleid tot een late verandering waarbij de VS de bouw van fabrieken in de VS subsidieert, met als prominent voorbeeld de fabrieken voor het maken van computerchips in Arizona. De pogingen van de VS om het fabrieksprobleem op te lossen hebben echter geleid tot onenigheid met Europa over protectionisme. De acties van de VS schaden de fabrikanten in Europa en komen bovenop hun andere problemen om goedkoper gas, olie en andere natuurlijke hulpbronnen uit Rusland te krijgen. Er zijn andere stormsignalen aan de horizon: China en Rusland willen allebei hun export van motorvoertuigen verhogen. Rusland lijkt echter zeer traag te zijn met het opvoeren van de productie, hoewel Rusland zelf over veel van de benodigde grondstoffen beschikt en deze of energie niet uit het buitenland hoeft in te voeren. Momenteel zijn de VS en Europa de enige grote producenten van commerciële vliegtuigen; Canada en Brazilië zijn kleine producenten van regionale vliegtuigen. Dit kan in de toekomst veranderen, aangezien China de C919 bouwt en Rusland de MC-21 om te concurreren met de Amerikaanse 737 en de Europese A320. Zowel de Chinese als de Russische vliegtuigen zouden oorspronkelijk motoren, elektronica en vele subsystemen krijgen die in het Westen worden geproduceerd door dezelfde bedrijven die aan de westerse vliegtuigbouwers leveren. Maar terwijl de C919 is uitgerust met westerse onderdelen en bijna klaar is voor commerciële exploitatie, moest de MC-21 afzien van westerse onderdelen vanwege de sancties tegen Rusland. Bijgevolg moest Rusland inheemse onderdelen ontwerpen en bouwen ter vervanging van de westerse versies. Dit heeft de MC-21 vertraagd, maar geeft Rusland volledige controle over het ontwerp en de productie en vergroot de behoefte aan meer fabrieken in Rusland om de onderdelen te produceren. Op papier lijkt de MC-21 superieur aan de andere drie vliegtuigen, maar het valt nog te bezien of de Russische bekwaamheid in het bouwen van militaire jets zal overgaan op het bouwen van commerciële jets. Als Rusland daarin slaagt, is dat opnieuw een voorbeeld van het contraproductieve karakter van sancties.

  Sy Hersh onthult en NAVO waarschuwt voor escalatie oorlog in Oekraïne?

INTERNATIONALE ORGANISATIE

De Orde stuit op meer problemen in verband met de internationale organisaties die zijn opgericht om het door de VS gesteunde systeem te beheren en te handhaven. De VN-Veiligheidsraad is een voorbeeld: wie heeft het recht om te beslissen welke landen permanente leden mogen zijn? Als Rusland dat is, waarom dan niet Japan? Als China dat is, waarom dan niet India? Als Groot-Brittannië en Frankrijk, waarom dan niet Duitsland en Brazilië? Tot nu toe lijkt het erop dat de meeste huidige permanente leden van de Veiligheidsraad niet staan te springen om plaats te maken voor nieuwe leden. Dat is vreemd, aangezien zowel Rusland als China blijven verwijzen naar de VN als basis voor de politieke wereldorde. De mogelijke doorbraak is dat een Britse functionaris onlangs heeft verklaard dat de Veiligheidsraad kan worden uitgebreid met nog een aantal landen. Rusland heeft aangegeven voorstander te zijn van een permanente zetel voor India in de Veiligheidsraad. Noord-Korea heeft al krachtig geprotesteerd tegen het idee om Japan in de Raad te plaatsen. Maar naarmate de relatieve macht onder landen verschuift, waarbij sommige landen in relatieve economische en militaire status toenemen, zal de druk om nieuwe leden toe te laten en oude leden misschien te verwijderen alleen maar toenemen. Uiteindelijk zullen de nieuwe grootmachten tegemoet moeten worden gekomen, anders verliest de VN de effectiviteit die zij nog bezit.

Hoewel de VS blijven proberen de organisaties te leiden, worden er concurrerende organisaties gevormd, die waarschijnlijk terrein zullen winnen in de strijd om de macht. De VS klagen nu al dat Afrika schulden heeft bij China, terwijl ze over het hoofd zien dat dat continent in het verleden schulden heeft gemaakt bij westerse financiële belangen. Andere landen staan in de rij om toe te treden tot de SCO, BRICS, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de “Nieuwe Zijderoute” van China. De VS lijken traag met een effectieve oplossing te komen, zodat de Amerikaanse invloed op internationale organisaties steeds verder afneemt. Een deel van het probleem werd al onderkend in 1776, toen Adam Smith zijn boek “Wealth of Nations” publiceerde. Smith beweerde dat imperia de rijkdom van naties niet bevorderden vanuit het oogpunt van “nationaal belang”, maar veeleer de rijkdom van “speciale belangen” in de natie. Deze vraag lijkt geschikt voor denktanks om grondig te bestuderen, als zij zich serieus bezighouden met het “nationaal belang” en de plus en min van buitenlandse avonturen. Had Smith gelijk of niet?

SOCIAAL

Het scenario van WO III wordt niet alleen uitgevochten met dollars en goud, wapensystemen, cyberveiligheid en biologische oorlogsvoering, maar ook met sociaal beleid. Uit informatie blijkt nu dat menselijke groeperingen het op de lange termijn beter doen als zij zich beperken in hun seksuele gedrag, en uit sociologisch werk blijkt dat het “Wokeism”-beleid van het Westen niet bijzonder aantrekkelijk is voor de meerderheid van de mensen in het Oosten en Zuiden. Zo wordt de geroemde “zachte macht” van het Westen in een groot deel van de wereld snel uitgehold. De strijd om de harten en geesten van miljarden mensen over de hele wereld was in het verleden een slam-dunk voor het Westen en Hollywood. Nu Hollywood echter films en shows uitbrengt die het Wokeïsme promoten, is er reden tot bezorgdheid over de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse hegemonie. Nogmaals, denktanks en tijdschriften over buitenlands beleid zijn traag met het onderzoeken en rapporteren van deze factor.

OLIGOPOLIE

In plaats daarvan besteden deze organisaties in het Westen tijd aan het beweren dat de VS de democratie in vreemde landen bevordert, in de gelukzalige onwetendheid dat de mensen in die vreemde landen daar meestal verbijsterd over zijn omdat ze weten dat professoren aan beroemde Amerikaanse universiteiten bewijzen dat de VS eigenlijk een oligopolie is. Dit is een belangrijk punt, aangezien China zich onlangs bewust is geworden van de vraag of de partij de oligopolisten controleert, of dat de oligopolisten de partij controleren. Als gevolg daarvan heeft China de extreem rijken hard aangepakt en duidelijk gemaakt dat de Communistische Partij aan de top staat. De zorg was dat de zeer rijken in China verwantschap zouden vinden met de zeer rijken in het Westen, en mettertijd deel zouden gaan uitmaken van een “Plutocratenpartij”, waardoor het gezag van de Communistische Partij zou worden ondermijnd. Het is opmerkelijk dat het World Economic Forum (WEF) vorige maand bijeenkwam in Davos, Zwitserland, en dat er geen mensen uit China (of Rusland en Iran) op de presentielijst stonden. Er waren wel deelnemers uit Hongkong, maar die stonden vermeld onder “H” als in “Hongkong, SAR, China” – waardoor het leek alsof ze probeerden het hek te omzeilen. Politici leken minder aanwezig te zijn, met alleen de Duitse leider van de G7-landen op de lijst. Ook het Vaticaan was niet aanwezig, hoewel het wellicht onder een andere noemer dan “V” viel – een hoge vertegenwoordiger zou de vorige bijeenkomst hebben bijgewoond. Misschien heeft de pers rond het controversiële WEF-programma publieke figuren doen aarzelen om al te nauw geassocieerd te worden met de Grote Reset. In Rusland hebben de oligopolisten die tijdens het Jeltsin-tijdperk zijn ontstaan ermee ingestemd het huidige regime te steunen, of ze hebben Rusland verlaten voor meer uitnodigende plaatsen, vaak Groot-Brittannië, Israël of de VS. Mensen uit de hele wereld die geen deel willen uitmaken van de Grote Reset die door het WEF wordt gepromoot, hebben dus alle reden om zich te distantiëren van de belangrijkste ondersteuners van het WEF – de VS en Europa.

  Russische aanval op NAVO-troepen in Oekraïne zou artikel 5 niet activeren - Duitsland

CIA’s WORLD FACTBOOK

De belastingbetalers van de VS geven elk jaar miljarden dollars uit aan een instelling die bekend staat als de Central Intelligence Agency. Een deel van dit geld gaat naar het onderzoek, het schrijven en de publicatie van een document genaamd The World Factbook. De laatste editie dateert van 26 januari 2023 en kan met een eenvoudige zoekopdracht op internet worden gevonden. Het boek bevat een schat aan informatie over elk land ter wereld. Een van die feiten is een pagina waarop de landen worden gerangschikt naar Bruto Nationaal Product (BNP). Volgens de CIA is China het land met het grootste BNP, gevolgd door, in volgorde, de VS, India, Japan, Duitsland en Rusland. De Russische economie (nummer 6) ligt qua omvang dicht bij die van Duitsland en niet ver achter die van Japan. Veel schrijvers, analisten, redacteuren, bureaucraten en politici in de VS lijken echter niet bekend te zijn met de inspanningen van de CIA. Er zijn nog veel gevallen waarin het BNP van de VS nog steeds nummer één wordt genoemd, en het Russische BNP, om de een of andere reden, als zijnde ter grootte van Spanje, nummer 16. Mensen die onder de invloed van deze waan zijn, zouden gemakkelijk kunnen geloven dat Rusland economisch gezien een zwak en klein land is, dat zou bezwijken onder het gewicht van uitgebreide sancties. Misschien had het Oekraïne-ongeluk voorkomen kunnen worden als het CIA-boek beter bekend en geraadpleegd was geweest. In ieder geval zal Rusland Duitsland binnenkort waarschijnlijk voorbijstreven door de energieproblemen van dat land, die leiden tot niet-concurrerende industrieën.

CONCLUSIE

Het voorstel van Rusland om te onderhandelen over een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Europa werd door de VS verworpen. Dat was voor iedereen bijzonder jammer, want het had de daaropvolgende oorlog in Oekraïne kunnen voorkomen. Vervolgens zijn Oekraïne en Rusland na de Russische SMO in Turkije om de tafel gaan zitten en hebben zij een soort overeenkomst gesloten. Vermoedelijk naar het voorbeeld van de Minsk-akkoorden. Helaas werd dit akkoord weer de nek omgedraaid toen de Britse premier naar Oekraïne vloog en een gesprek had met de ambtenaren daar. Deze actie gaf aan dat Oekraïne eigenlijk niet de baas was over zijn eigen lot, maar dat de oorlog werd gestuurd door de NAVO-machten. De machten in het Westen dachten duidelijk dat zij in de oorlog als winnaar uit de bus zouden komen en dat dit de hegemonie van de VS op de een of andere manier in stand zou houden. Helaas heeft het Westen opnieuw verkeerd gegokt en een beslissing genomen die achteraf gezien waarschijnlijk catastrofaal zal blijken te zijn. Rusland kan niet worden verslagen in een conventionele oorlog in Eurazië, en waarschijnlijk hadden de militaire deskundigen en inlichtingenmensen in het Westen zich daarvan bewust moeten zijn. Bovendien waren de sancties tegen Rusland contraproductief. Rusland was al in hoge mate zelfvoorzienend en de sancties hebben de vervanging van import sterk versneld. Ook de droom van een regimeverandering in Rusland was een geval van hoop boven werkelijkheid.

Bovendien maakten de VS, door diplomatie te weigeren, van een probleem in Oost-Europa een in feite WO III. Nu zullen de onderhandelingen over een nieuwe veiligheidsarchitectuur de hele wereld moeten bestrijken. Dit wordt een veel moeilijkere onderneming en een problematische uitkomst voor het Westen. Het Westen bevindt zich noch in een militaire, noch in een economische, noch in een sociale positie om erg succesvol te zijn in de onderhandelingen met het Oosten en het Zuiden. Zelfs het voeren van onderhandelingen is problematisch, aangezien het Oosten en het Zuiden het Westen beschouwen als “niet tot overeenstemming in staat”. Vroeg of laat zal het de Westerse leiders dus duidelijk worden dat zij meer hebben afgebeten dan zij konden kauwen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Ach kijk! Met WO III voor de deur is preppen opeens geweldig en trendy. De vlag draait naar de nieuwe wind!   Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRoger Waters interview met Berliner Zeitung
Volgend artikelGEEN GRAP: In Schotland worden tientallen windturbines in het geheim aangedreven door dieselgeneratoren! – U zult niet geloven waarom…
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. De oorlog in Oekraïne wordt uitgespeeld over de rug van Oekraïne. Het interesseert het westen geen ene moer hoeveel Oekraïners om het leven komen of voor het leven verminkt raken.

  De oorlog gaat over de wereldmacht, olie, gas, kolen, landbouwgrond, zeldzame mineralen.

  We hebben het kunnen zien. De Filipijnen WAS een rijk land onder Marcos. Marcos pleitte ervoor om een met goud gedekt Aziatische dollar in te voeren en gelijk moest Marcos verdwijnen. We hebben het met Saddam Hoessein gezien toen hij olie voor euro’s wilde verhandelen. We hebben het met Gaddafi gezien die de goud gedekte Dinar in wilde voeren.

  Nu hebben de BRICKS landen hun goud gedekte valuta en dat kan natuurlijk niet van een op schulden berustende westerse hegemonie.

  Van mij mag Poetin een kernbom op Kiev gooien en totale overgave eisen. Ik kots van de EU dictators die het volk knechten.Doe maar heer Poetin en als de EU doorgaat aarzel dan niet Brussel en Straatsburg te nuken.

  Rusland is altijd bereid geweest om het conflict diplomatiek op te lossen maar het westen is een onbetrouwbare maffia.

  Ik ben voor vrede en ik ben niet voor of tegen Rusland maar Rusland heeft het recht zich te verdedigen tegen een oorlogshitsige NATO die overal dood en verderf zaait en miljoenen burgers heeft vermoord.

  En dan het achterlijke partijdige UN. Wat een lachertje is dat. Hoevaak heeft Israël de Palestijnen aangevallen en grond ingenomen en wat doet de UN… niets. Hoe zit het met de veroordeling van NATO op Joegoslavië, Iran, Jemen, Afghanistan, Syrië, Oekraïne etc etc.
  Opdoeken die hele corrupte criminele UN.

  Ik vind dat we zo wie zo alle Verdragen door onze criminele landverraders gesloten per direct moeten ontbinden.

  • Ohhh nog een oproep aan de UN…… wanneer gaan jullie Oekraïne aanklagen voor oorlogsmisdaden en het gebruik van verboden chemische wapens !!!

   Als Rusland chemische wapens zou gebruiken was de wereld te klein maar nu Oekraïne chemische wapens inzet is het geen enkel probleem voor de UN …… fuck you UN.

   En waar blijft het onomstotelijk bewijs dat Rusland oorlogsmisdaden pleegt …. waar zijn de video opnames. Van Oekraïnse soldaten die oorlogsmisdaden plegen zijn er tientallen filmpjes.

   We horen alleen valse beschuldigingen net als de toedracht met MH17 wat ook een grote leugen is. Waarom krijgen we bijvoorbeeld de cockpit recorder opname niet te horen ? !!!

 2. Ja, Peterus… “confessions of an economic hitman” van Perkins beschrijft het tot in detail. Niemand bij de NOS zal dit boek gelezen hebben, maar een atoombom op Kiev gaat me echt te ver. De Oekraïners zijn erin geluisd, net zoals wij er door Rutte en Kaag continue ingeluisd worden. Het beste is om gewoon niet mee te doen aan deze shitshow en dat is al moeilijk genoeg. Zelf ben ik bijv. niet gevaccineerd, maar mijn vrouw bijvoorbeeld weer wel. Er zijn nog te veel mensen die aan het systeem blijven meedoen.

  • Versta mij niet verkeerd. Ik ben ook tegen oorlog !
   Maar in dit geval is het denk ik de enige manier om de westerse agressie te stoppen…. luisteren willen ze toch niet.

  • Oei, Emile, ik zou als ik jou was toch mijn bloed maar eens laten controleren want er zijn sterke aanwijzingen dat gevaccineerden via lichamelijk contact hun vergif kunnen doorgeven aan niet gevaccineerden. Het blijft altijd een gok of ze een placebo heeft gehad en dat kan ook aangetoond worden via dat bloedonderzoek maar dan op max. vergroting.
   Voor de rest heb je natuurlijk gelijk: het grootste gif hier zit in de MSM met hun leugenpropaganda en heel veel van onze landgenoten zitten daar in een soort van verslavende hypnose iedere dag smachtend naar uit te kijken.
   Een atoombom op Kiev kan inderdaad een stap te ver gaan, maar een kruisraket precies op het parlementsgebouw zou voor wonderen kunnen zorgen, als de kop van de slang (Ze) eraf geslagen word.

 3. Waar moet Emile zijn bloed na laten kijken ??
  In de ziekenhuizen of bij de artsen???

  Hoe stel je dat vast , met de PCR test??? Leugens en bedrog.
  Groet, Jema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in