Elke zieke medemens en elk familielid van overleden medemensen heeft mijn diepste meeleven, maar heeft, eerst en vooral, ook het recht om de waarheid te weten, schrijft Dr. Thomas Binder.

Ik wil de werkelijkheid van de corona-crisis uiteenzetten, de chronologie ervan uit de doeken doen en de talrijke mythes en intellectuele absurditeiten ervan met wetenschappelijke ernst confronteren. De belangrijkste studies zijn in de tekst met elkaar verbonden. Verdere wetenschappelijke informatie, inclusief links naar andere belangrijke studies, is te vinden op de homepages van ‘Aletheia – Medicine and Science for Proportionality‘, het ‘Corman-Drosten Review Report‘, en ‘Doctors for Covid Ethics’, waarvan ik lid ben.

Epidemie van PCR-testen, 2006

Als verantwoordelijke artsen en wetenschappers moeten we bij infecties die worden gediagnosticeerd met snelle PCR-tests in de context van een vermeende epidemie van nationale of pandemische omvang altijd rekening houden met de mogelijkheid van een pseudo- of testepidemie.

Op 27 januari 2007 publiceerde de New York Times, zowat de bijbel van journalisten wier integriteit men toen nog kon vertrouwen, een belangrijk stuk met als titel: ‘Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t‘ (Vertrouwen in snelle test leidt tot epidemie die er niet was).

Dr. Herndon, internist in een medisch centrum in de Amerikaanse staat New Hampshire, hoest vanaf midden april 2006 veertien dagen lang schijnbaar onophoudelijk. Al snel krijgt een specialist in infectieziekten het verontrustende idee dat dit het begin zou kunnen zijn van een kinkhoest epidemie. Tegen het einde van april hoesten ook andere ziekenhuismedewerkers. Ernstig, aanhoudend hoesten is een belangrijk symptoom van kinkhoest. En als het kinkhoest is, moet de uitbraak onmiddellijk onder controle worden gebracht, omdat de ziekte fataal kan zijn voor baby’s in het ziekenhuis en kan leiden tot een gevaarlijke longontsteking bij kwetsbare oudere patiënten.

Maandenlang geloven bijna alle betrokkenen dat er een enorme kinkhoestuitbraak is in het medisch centrum met verstrekkende gevolgen. Bijna 1.000 personeelsleden krijgen een snelle PCR-test en worden met verlof gestuurd totdat de resultaten binnen zijn; 142 mensen, 14,2 procent van de getesten, onder wie Dr. Herndon, worden positief bevonden in de snelle PCR-test, dus gediagnosticeerd met kinkhoest. Duizenden, waaronder veel kinderen, krijgen antibiotica en een vaccin als bescherming. Ziekenhuisbedden worden uit voorzorg buiten gebruik gesteld, waaronder verscheidene op de intensive care afdeling.

Maanden later vernemen al diegenen die blijkbaar aan kinkhoest lijden tot hun verbijstering dat in bacteriekweekjes, de diagnostische gouden standaard voor kinkhoest, de bacterie die kinkhoest veroorzaakt in geen enkel monster kon worden aangetoond. De hele waanzin was vals alarm.

De vermeende kinkhoestepidemie had in werkelijkheid niet plaatsgevonden, maar alleen in de hoofden van de betrokkenen, aangewakkerd door blind vertrouwen in een uiterst gevoelige snelle PCR-test die o zo modern was geworden. In werkelijkheid hadden al degenen die ziek waren geworden, een onschuldige verkoudheid opgelopen. Infectiologen en epidemiologen hadden hun deskundigheid en gezond verstand opzij gezet en deze meest waarschijnlijke differentiële diagnose van het symptoom hoest schaamteloos genegeerd.

Veel van de nieuwe moleculaire tests zijn snel, maar technisch veeleisend. Elk laboratorium voert ze op zijn eigen manier uit als zogenaamde “eigen brouwsels”. Meestal zijn ze niet in de handel verkrijgbaar en er zijn zelden goede schattingen van hun foutenmarge. Door hun hoge gevoeligheid zijn vals-positieven waarschijnlijk. Wanneer honderden of duizenden mensen worden getest, zoals hier is gebeurd, kunnen vals-positieve resultaten de schijn van een epidemie wekken.

Een infectioloog zei: Ik had toen het gevoel dat dit ons een schim gaf van hoe het zou kunnen zijn tijdens een griepepidemie.

En een epidemioloog legde uit: Een van de meest verontrustende aspecten van de pseudo-epidemie is dat alle beslissingen op dat moment zo verstandig leken.

De waanzin van een pseudo- of testepidemie leek voor zoveel betrokkenen volkomen normaal.

Ik raad u aan dit artikel te lezen dat in 2007 in de New York Times verscheen en uzelf af te vragen: “Hadden we hier niet allemaal veel van moeten leren voor de toekomst?”

Mexicaanse griep schandaal, 2009

Als verantwoordelijke artsen en wetenschappers moeten we bij een vermeende of echte epidemie van nationale of pandemie van internationale omvang altijd denken aan eerdere vermeende of echte epidemieën of pandemieën. Hier is de laatste.

In het voorjaar van 2009 lijkt een zeer besmettelijk, zeer gevaarlijk griepvirus, H1N1, de mensheid te bedreigen. De ziekte die het veroorzaakt is klinisch niet te onderscheiden van de seizoensgriep en wordt Mexicaanse griep genoemd.

Deskundigen zoals de Duitse viroloog prof. Christian Drosten verspreiden horrorscenario’s waarin wereldwijd miljoenen doden worden voorspeld. In mei versoepelt de WHO de criteria voor het uitroepen van een pandemie om redenen die nooit zijn uitgelegd. De gevaarlijkheid van de veroorzakende ziekteverwekker wordt uit de definitie van een pandemie geschrapt.

Nu is de snelle, massale verspreiding van een relatief onschadelijke ziekteverwekker over ten minste twee WHO-regio’s voldoende. Elke endemische, seizoensgebonden golf van een griep- of verkoudheidsvirus, hoe onschadelijk ook, kan een pandemie worden genoemd. Prompt roept de WHO op 11 juni de H1N1-pandemie uit.

De politici nemen de waarschuwingen van de deskundigen en de WHO serieus. Zonder de bevolking te raadplegen, schaffen zij honderden miljoenen verpakkingseenheden met weinig effectieve, dure antivirale geneesmiddelen aan en honderden miljoenen doses inderhaast goedgekeurde vaccins, die nog steeds op conventionele wijze worden geproduceerd.

  Franse studie kijkt naar het potentieel van volledig covid geprikten om "shedding" bijproducten op anderen af te geven

Critici die het virus als betrekkelijk ongevaarlijk bestempelen worden in eerste instantie belachelijk gemaakt of genegeerd. Tenslotte krijgen wetenschappers in Europa, met name de Duitse microbioloog en infectie-epidemioloog prof. Sucharit Bhakdi en de Duitse longarts en politicus dr. Wolfgang Wodarg, aandacht in de massamedia en de politiek. De toen al dreigende globale waanzin kan nog net op tijd worden afgewend.

Wereldwijd stierven ongeveer 150 tot 600 duizend mensen met of aan H1N1, dat minder gevaarlijk bleek te zijn dan de seizoensgriep. De vaccinatiebereidheid was dan ook laag. Niettemin liepen alleen al in Zweden ongeveer 700 kinderen een invaliderende narcolepsie, slaapziekte, op, veroorzaakt door overhaast goedgekeurde onnodige en onveilige vaccins. In Zwitserland werden 1,8 miljoen vaccindoses aan het buitenland verkocht of weggegeven, en werden 8,9 miljoen vaccindoses weggegooid.

Er was nauwelijks media-aandacht voor het Mexicaanse griepschandaal. Het tijdelijke succes van de door de media aangewakkerde paniek was vooral te danken aan de onderlinge verwevenheid van deskundigen, de farmaceutische industrie, de WHO en gezondheidspolitici. Uiteindelijk waren de schijnbaar volledig overrompelde gezondheidsautoriteiten gevallen voor een bijna perfect georchestreerde propagandacampagne.

Ik raad u aan de documentaire ‘Profiteers of Fear – The Swine Flu Business‘ te bekijken, die in november 2009 door Arte in het Duits werd geproduceerd, en uzelf af te vragen: “Zouden we hier niet allemaal veel van geleerd moeten hebben voor de toekomst?”

‘Event 201’:Corona Pandemie Simulatie, 2019

De situatie is dreigend. Een nieuw coronavirus verspreidt zich over de wereld. Het aantal gevallen op het dashboard van de Johns Hopkins Universiteit stijgt en stijgt. Het zeer besmettelijke, immuunresistente, gevaarlijke virus verlamt de handel en het vervoer wereldwijd en stuurt de wereldeconomie in een vrije val.

Wat klinkt als de vermeende uitbraak van de vermeende SARS-CoV-2 pandemie in de Chinese provincie Wuhan in december 2019, is het scenario van “Event 201”.

Op 18 oktober 2019 organiseren de Bill and Melinda Gates Foundation, de Johns Hopkins University en het WEF een pandemie-simulatie onder deze naam. Na de Spaanse griep, de vogelgriep en de varkensgriep kiezen ze als ziekteverwekker niet een ander griepvirus, maar een coronavirus dat bij leken tot nu toe totaal onbekend is, zeker niet bij politici en journalisten.

De deelnemers zijn het erover eens dat een coronaviruspandemie ontwrichtend is, alleen kan worden overwonnen door globale samenwerking van regeringen en particulieren, dat systeemrelevante globale bedrijven financieel overeind moeten worden gehouden, dat middelgrote bedrijven zo nodig moeten worden opgeofferd, dat stemmen die in de mainstream media en social media afwijken van het heersende narratief consequent moeten worden gecensureerd, en dat de pandemie alleen kan worden beëindigd door de hele wereldbevolking in te enten.

De simulatie eindigt met 65 miljoen doden wereldwijd.

Ik raad u aan de documentaire ‘Event 201: Corona Pandemic from the Drafting Table, in juni 2020 in het Duits met Engelse ondertiteling geproduceerd door ExpressZeitung, te bekijken en uzelf af te vragen: “Hadden de massamedia hier niet uitvoerig over moeten berichten?”

Corona schandaal, 2020

Twee en een halve maand later, op 31 december 2019, meldt het Chinese CDC, onder leiding van Dr. George Gao, 27 gevallen van longontsteking met onbekende oorzaak aan de WHO – op een Chinese bevolking van 1,4 miljard. Op 7 januari 2020 identificeren de Chinese gezondheidsautoriteiten een nieuw coronavirus als de veroorzaker.

Op 21 januari 2020 dienen prof. Christian Drosten e.a. een document in met het recept waarmee laboratoria een snelle RT-PCR-test kunnen produceren voor de opsporing van het virus, 2019-nCoV genaamd. Het wordt meteen de volgende dag aanvaard en nog geen dag later in het tijdschrift Eurosurveillance gepubliceerd.

De WHO had de snelle RT-PCR-test van Drosten al een week eerder op haar website geplaatst en aanbevolen als de wereldwijde diagnostische gouden standaard.

Op 30 januari publiceerden Drosten et al. de verantwoording van het verhaal van epidemiologisch relevante asymptomatische transmissie van 2019-nCoV in de brief aan de redacteur van het New England Journal of Medicine, vrijwel een van de bijbels van onze artsen wier integriteit we toen nog konden vertrouwen, met de titel ‘Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany’.

Op 11 maart verklaart de WHO dat er sprake is van een COVID-pandemie. Intussen is haar directeur-generaal, de bioloog, immunoloog en filosoof Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Ethiopië voor het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd wegens genocide. Het vermoeden van onschuld is natuurlijk van toepassing.

Nu gaat bijna alles net zo als tijdens het Mexicaanse griepschandaal in 2009, maar op een nog gesmeerdere manier. Deskundigen, meestal laboratoriumartsen en biologen die als viroloog of epidemioloog werken en nog nooit iemand met een infectie van de luchtwegen hebben onderzocht, laat staan behandeld, verklaren dat SARS-CoV-2 zo goed als een onbekende is waarover we absoluut niets weten en die we als uiterst gevaarlijk moeten beschouwen, totdat grotendeels dezelfde deskundigen op een zeker moment het tegendeel zullen hebben bewezen. In Zwitserland vormen zij de ‘Swiss National COVID-19 Science Task Force’ en bieden ze zich aan bij de Zwitserse Federale Raad als wetenschappelijke adviseurs.

De uitvoerende en wetgevende politici en de federale en kantonnale gezondheidsautoriteiten, die allen door hen in paniek zijn gebracht, nemen hun aanbod aan en lijken hen even blindelings te volgen als de Federale Raad blijkbaar blindelings de WHO volgde toen deze de COVID-pandemie uitriep. In tegenstelling tot elke kegelclub houdt de nu officiële wetenschappelijke adviesraad van de Zwitserse regering tijdens wat de grootste crisis van Zwitserland sinds de Tweede Wereldoorlog zou moeten zijn, geen enkel verslag bij van zijn activiteiten.

  Vaccin-bijwerkingen "betekent dat het lichaam goed reageert"

Op 16 maart verklaart de Zwitserse Federale Raad de “uitzonderlijke situatie”, het hoogste gevaarniveau van de epidemiewet, op basis van precies nul wetenschappelijk bewijs.

De massamedia, waaronder de Zwitserse openbare omroep SRG, nemen de derde rol op zich in dit conglomeraat van wederzijds escalerende onwetendheid, arrogantie, incompetentie en georganiseerde onverantwoordelijkheid. Hersenloos en harteloos hameren ze ons de klok rond in het hoofd:

Er heerst een pandemie van een zeer besmettelijk en zelfs epidemiologisch relevant asymptomatisch overdraagbaar corona killer virus. Elke schijnbaar gezonde en gezonde medemens kan uw engel des doods zijn!

Anders dan in 2009 censureren, discrediteren en belasteren de massamedia consequent vragende artsen en wetenschappers, waaronder grootheden als John Ioannidis, hoogleraar geneeskunde, epidemiologie en volksgezondheid aan de Stanford University School of Medicine, een van ’s werelds bekendste en meest geciteerde wetenschappers, gespecialiseerd in wetenschapsfraude, prof. Sucharit Bhakdi, en dr. Wolfgang Wodarg. Nadat ik door een mij welbekende privé-persoon was belasterd, onder meer met vermeende bedreigingen aan het adres van politici en mijn familie, werd ik in mijn praktijk brutaal gearresteerd door een antiterreureenheid en, nadat onmiddellijk was gebleken dat ik niemand had bedreigd, alleen maar het wereldbeeld van krankzinnigen, werd ik wegens “zelfbedreiging terwijl ik in COVID ontoerekeningsvatbaar was” voor zes dagen naar een gesloten psychiatrische afdeling afgevoerd, zie :

Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebracht

De regeringen van bijna alle landen schijnen hun epidemieplannen te zijn vergeten, die het individu, de samenleving en de economie wijselijk ontzien. In blinde gehoorzaamheid aan de WHO en aan lobbyisten, die deskundigen worden genoemd, voeren zij zelfvernietigende niet-farmacologische interventies uit, waaronder nooit eerder overwogen lockdowns, naar het voorbeeld van het autoritaire China. Zij doen dit bijna overal ter wereld, in lockstep.

Zonder de bevolking te raadplegen, schaffen zij miljarden doses noodinjecties met mRNA en DNA aan, die zelfs tijdelijk zijn goedgekeurd door Swissmedic. Deze technologie wordt voor het eerst op grote schaal op mensen toegepast. Bijna wereldwijd worden de grondwet, de rechtsstaat, de mensenrechten, de burgerlijke vrijheden, de ethiek, de wetenschap en het gezond verstand opgeofferd ten gunste van een quasi-globaal autoritair regime onder controle van de WHO: Wie de WHO controleert, controleert de wereld!

Alle elementen van het heersende corona-verhaal zijn verzonnen uit het feitenvrije vacuüm

1. SARS-CoV-2 is niet in december 2019 in Wuhan opgedoken. Eerst, in november 2020, toonde een studie uit Milaan aan dat SARS-CoV-2 al in september 2019 endemisch was in Italië, vóór het griepseizoen 2019/20. Andere studies toonden later hetzelfde aan, bijvoorbeeld in Frankrijk.

2. Er is geen sprake van een SARS-CoV-2-epidemie van nationale omvang, dus ook niet van een pandemie. Dit blijkt al uit het ontbreken van oversterfte wanneer gecorrigeerd wordt voor demografie, en uit de vrij lage bezetting van de intensive care units, waarvan de capaciteit bovendien sinds april 2020 massaal is gereduceerd.

3. De indicatie om niet alleen kritisch zieke ziekenhuispatiënten te testen die een specifieke antivirale therapie nodig hebben, in het surveillancesysteem, en in een studiecohort, maar om zelfs asymptomatische, voorheen gezonde, mensen te testen en bovendien om slechts op één van alle respiratoire virussen te testen die in de differentiële diagnose van respiratoire infecties in aanmerking moeten worden genomen, is verkeerd.

4. De Drosten RT-PCR test is niet diagnostisch voor een infectie met SARS-CoV-2 noch voor een ziekte of overlijden ten gevolge van COVID-19. Op 27 november 2020 publiceerde een internationale groep van 22 biowetenschappers, waaronder ikzelf, een ‘External Peer Review of the Corman-Drosten Paper’.

We leggen uit dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat de zogenaamde peer review binnen 24 uur absurd is, en tien fundamentele wetenschappelijke gebreken heeft. Deze belangrijkste medische publicatie van 2020, die qua gebrek aan wetenschappelijkheid nauwelijks overtroffen kan worden, had nooit gepubliceerd mogen worden.

Het Corman-Drosten RT-PCR testprotocol is slecht en vaag gefabriceerd, zonder validatie en standaardisatie. Als gevolg van kruisreacties met andere coronavirussen daalt de specificiteit van de test van ongeveer 98,6%, wat overeenkomt met 1,4% fout-positieven, die reeds laag is bij afwezigheid van enig virus, tot maximaal 92,4%, wat overeenkomt met 7,6% fout-positieven, tijdens het griepseizoen. Overal wordt de test anders uitgevoerd en met te hoge cyclusdrempels. Hoewel studies hebben aangetoond dat er geen kweekbare virussen aanwezig zijn in monsters met een Ct-waarde boven 28, worden de tests nog steeds uitgevoerd met cyclusdrempelwaarden boven 35. De resultaten worden wereldwijd gerapporteerd zonder verwijzing naar klinische symptomen.

5. De symptomen, klinische, laboratorium- en radiologische bevindingen van COVID-19 zijn niet duidelijk te onderscheiden van ziekten die worden veroorzaakt door andere virussen van de luchtwegen.

6. Er is geen epidemiologisch relevante asymptomatische overdracht van respiratoire virussen. Wat wij op de medische school leerden, is intussen ook voor SARS-CoV-2 door talrijke  studies bevestigd. Het door Prof. Drosten in de Brief aan de Redactie van 30 januari 2020 verzonnen ‘asymptomatisch contact’ was wel degelijk symptomatisch: de patiënte had haar symptomen met medicatie onderdrukt.

  Studie onthult: Gevaccineerde mensen verachten diegenen die vaccin weigeren - maar het omgekeerde is niet waar

Daarom zijn alle niet-farmacologische interventies voor asymptomatische, voorheen gezonde, mensen buiten de bewezen effectieve maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te dammen, hygiëne en zelfisolatie van zieke mensen, niet effectief.

7. Het lang geciteerde hoge sterftecijfer (CFR) van 2% was misleidend. Iedere basisschoolleerling weet dat niet het CFR van belang is, maar het infectiesterftecijfer (IFR), dat gemakkelijk een factor honderd lager kan zijn vanwege het aantal niet-opgespoorde gevallen.

8. De aanvankelijke bewering dat 5% van de besmette personen een intensive care behandeling nodig zou hebben, was onjuist, om dezelfde redenen die elke leerling op de lagere school begrijpt. Het leidde tot de aanschaf van ongeveer 1.000 beademingsapparaten en tot uitstel van niet-spoedeisende maar wel noodzakelijke operaties.

9. SARS-CoV-2 is geen massamoordenaar. De meest recente realistische schatting van het wereldwijde IFR is 0,15%, minder dan 0,05% voor minder dan 70-jarigen. Na vervanging van het aantal overledenen binnen 28 dagen met een positieve PCR-test op welke oorzaak dan ook door het aantal overledenen door COVID-19, is het nog veel lager, ver onder dat van de seizoensgriep.

10. Een epidemie verspreidt zich niet exponentieel, maar volgens een logistische of Gompertz-functie.

11. Door basis- en kruisimmuniteit loopt tijdens elk griepseizoen slechts ongeveer 10-20% van de mensen het seizoensgebonden corona- en griepvirus op. Kudde-immuniteit bestaat waarschijnlijk sinds het einde van het Corona-19-seizoen, in onze middennoordelijke breedtegraden in april 2020. Daarom is een “zoveelste-golf van een respiratoir virus” ook een biologische onmogelijkheid.

12. Er is een effectieve profylaxe: bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, veel sociale contacten, en vitamine D3.

13. Er is een effectieve, goed verdraagbare, goedkope therapie: bijvoorbeeld uitwendig budesonide, normale doses hydroxychloroquine en ivermectine.

14. De seriële experimentele mRNA- en DNA-injecties zijn overbodig (IFR 0,15%, voor <70a: <0. 05%, nog veel lager na vervanging van het aantal overledenen aan welke oorzaak dan ook binnen 28 dagen met een positieve PCR test door het aantal overledenen aan COVID-19, bovendien muteert SARS-CoV-2 permanent en in die zin dat het besmettelijker wordt terwijl het minder gevaarlijk is), ondoelmatig (volgens de registratiestudies, die het papier waarop ze geschreven zijn niet waard zijn, verminderen de mRNA-injecties het risico op milde COVID-19 ziekte absoluut(! ) met <1%, er zijn geen gegevens voor ernstige kuren en bij >75-jarigen), en onveilig (anafylactische reacties, trombo-embolie, trombocytopenie, DIC, en myocarditis op korte termijn, mogelijke ADE op middellange termijn, mogelijke auto-immuunziekten, kanker, en andere op middellange tot lange termijn).

SARS-CoV-2 is geen buitenaards wezen! Het is een pas ontdekt lid van de bekende bèta-coronavirusfamilie. Daarom komt het vanzelfsprekend seizoensgebonden voor van november tot april en muteert het, zonder menselijk ingrijpen, zodanig dat het steeds besmettelijker maar minder gevaarlijk wordt. Door de bestaande basis- en kruisimmuniteit wordt slechts een fractie van de bevolking ziek. De ziekte is meestal zelfbeperkend en laat immuniteit achter, mogelijk voor het leven, en beter dan de beste vaccinatie ooit zou kunnen. De ziekte doodt relatief weinig mensen en, in tegenstelling tot influenza, geen kinderen.

Het hele heersende corona-narratief is onzin. Het rechtvaardigt de globale overheersende onwetenschappelijke, onmenselijke waanzin. Dat kan met elk respiratoir virus: als we niet langer alle mensen testen met een overgevoelige, laag-specifieke RT-PCR-test die kruisreageert met andere virussen op theoretisch één RNA-fragment van SARS-CoV-2, maar op één van, zeg, influenza- of metapneumovirussen, hebben we meteen een influenza- of metapseudo-pandemie.

Overigens moet elke tweedejaars geneeskundestudent de grondbeginselen van de epidemiologie bestuderen. Daar leert hij of zij dat wanneer een epidemie van nationale omvang wordt afgekondigd, onmiddellijk een studiecohort moet worden gevormd dat representatief is voor de bevolking. Dit cohort wordt gebruikt om het aantal gevallen, de ernst van de ziekte en de status van de immuniteit te controleren, in dit geval door het bepalen van antilichamen en T-celimmuniteit.

Hoewel het al meer dan een jaar geleden is dat de WHO de COVID-pandemie uitriep, bestaat zo’n representatief surveillancecohort nog niet. Erger nog: van week 13 tot en met 44 had de FOPH het surveillancesysteem ook gepauzeerd, waarmee de totale blinde vlucht compleet was.

De epidemie is grotendeels een irreële PCR-test-epidemie, maar de onderdrukkende maatregelen die zij heeft voortgebracht zijn reëel; zij bedreigen onze vrijheid, onze bestaansmiddelen en zelfs ons leven.

Beste verantwoordelijke collega’s!

Denk aan de Eed van Hippocrates (“Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare”) en de Verklaring van Genève van de World Medical Association:

Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder bedreiging.

Beste verantwoordelijke medemensen!

Wordt wakker, sta op en vecht, vreedzaam maar vastberaden; zo niet voor uzelf, dan voor de toekomst van uw kinderen en die van uw kleinkinderen!

Dr. Binder is gespecialiseerd in Cardiologie en Interne Geneeskunde, met een proefschrift in Immunologie en Virologie, en 32 jaar ervaring in diagnose en behandeling van Acute Respiratoire Ziekten. Deze tekst is grotendeels gebaseerd op zijn presentatie (Duitse tekst / Duitse video) gehouden op de persconferentie van ‘Aletheia – Medicine and Science for Proportionality, 28 mei 2021.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebrachtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelFransen riskeren 6 maanden gevangenisstraf voor het betreden van een café of restaurant zonder COVID-pas
Volgend artikelTechnocraten leiden de wereld naar een nieuw duister tijdperk
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Het lijkt er steeds meer op dat de hele toestand alleen kon worden opgezet met veel geld en marionetten. De uitvoerders zien er uit als mensen maar zijn het niet.
  Alles is te koop als genoeg geboden wordt, of waarschijnlijker beloofd.
  Paniekvoetbal is nu aan de orde van de dag om te proberen de werkelijkheid voor te blijven.

 2. Het klopt wel wat veel dokters zeggen als je corona griep zo noem ik het maar hebt gehad bouwt je lichaam een imuumsysteem op deze vorm van griep had dus een wat andere variant en dat klopt wel want er gingen wel wat oude en zwakke mensen aan dood zoals dat eigenlijk altijd gebeurt als er een griepgolf is dus enten totaal overbodig als baby heb ik kinkhoest gehad en dan werd je ineens als baby met de dktp prik volgens mij is dat dyfterie kinkhoest tuberculose en polio ik heb in m.n boekje gekeken en wat staat daar ik heb een dtp prik gehad als kind wat dus zou betekenen dat door de kinkhoest die ik gehad had ik daar imuum voor zou zijn dus vandaar de DTP prik nou dan zijn we er toch enten tegen covid je reinste nonsens

  • Vroeger zo rond 1960 kreeg je ook niet meer dan de DKTP inentingen.
   Ongeveer die tijd zijn ze daar ook mee begonnen.
   Ik dacht dat ze er nu wel iets van richting de 15 prikken krijgen.
   In ieder geval veel dan ik gehad heb.

 3. Veel, heel veel is er geschreven en duidelijk gemaakt. Welnu, het is duidelijk. Ik weet niet wie er in staat zijn om te gaan doen wat nodig is. Zelf ben ik eenentachtig. Een wereld oorlog heb ik al eerder meegemaakt zoals je kunt uitrekenen. Maar het is, om het op zijn Rotterdams te zeggen tijd voor: Niet Lullen maan poetsen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in