Jonestown massazelfmoord van een sekte

In de zomer van 2004 publiceerde Kolonel (gepensioneerd) Patrick Lang Drinking the Kool-Aid, waarin beschreven wordt hoe het groepsdenken tot de oorlog tegen Irak had geleid. Het idioom zelf heeft een sinistere achtergrond:

Jim Jones, een zelfbenoemde “messias” uit de Verenigde Staten riep zijn volgelingen bijeen op het dorpsplein en legde hun de situatie uit. Er waren een paar overlevenden, die achteraf allemaal zeiden dat het binnen de context van het “groepsdenken” dat in het dorp heerste best redelijk klonk. Jim Jones nodigde daarna alle aanwezigen uit om te drinken uit vaten Kool-Aid, die dodelijke doses vergif bevatten. Bijna allen deden dat, zonder fysieke dwang. Ouders gaven hun kinderen het gif en dronken het dan zelf op. Tenslotte dronk Jones. Vele honderden stierven met hem.

Velen hebben nog nooit van dat verhaal gehoord of zijn het vergeten. De betekenis van het idioom was veranderd:

Wat betekent vandaag de dag het drinken van de Kool-Aid? Het betekent dat de persoon in kwestie zijn persoonlijke integriteit heeft opgegeven en is gezwicht voor het heersende groepsdenken dat de beleidsvorming van vandaag typeert. Deze persoon is “deel van het probleem geworden, niet deel van de oplossing.”

Wat is het “probleem”? De oprechte overtuigingen van een kleine groep mensen, die denken dat zij de “dragers” zijn van een unieke juiste kijk op de wereld, trachtten het buitenlands beleid van de Verenigde Staten te domineren in de regering Bush 43, en slaagden daarin door iedereen uit te sluiten die het niet met hen eens was. Degenen die zij niet uit de regering konden verdrijven, intimideerden en ondermijnden zij totdat ook zij uit het vat gedronken hadden.

Wat de oorlog in Oekraïne betreft, heeft Patrick zelf van de Kool-Aid gedronken. Het heeft zijn oordeel duidelijk vertroebeld, schrijft Moonofalabama.org.

In een recente reactie op zijn blog schrijft Patrick:

Chuba

Ik laat mijn analyse nooit vertroebelen door patriottisme of enig ander sentiment. Rusland is voorbij het “culminatiepunt” van zijn offensief en is onderhevig aan een plotselinge ommekeer van het fortuin.

Het “culminatiepunt” is een vakterm die beschreven wordt in het boek “Over de Oorlog” van Carl von Clausewitz. Geboren in 1780 diende Clausewitz in het Pruisische leger. Later voegde hij zich bij het keizerlijke Russische leger in diens oorlog tegen Napoleon, voordat hij terugkeerde als chef-staf van het Pruisische leger:

Clausewitz was een beroepsmilitair die bij talrijke militaire campagnes betrokken was, maar hij is vooral beroemd als militair theoreticus die geïnteresseerd was in het onderzoek van de oorlog, waarbij hij de veldtochten van Frederik de Grote en Napoleon gebruikte als referentiekader voor zijn werk.

Ook nu nog is “Over de Oorlog” een “must-read” voor elke militaire officier.

Het culminatiepunt wordt besproken in Boek VII “De aanval”, hoofdstuk V “Culminatiepunt van de aanval“:

Het succes van de aanval is het resultaat van een aanwezige overmacht, met dien verstande dat de morele zowel als de fysieke krachten inbegrepen zijn. In het vorige hoofdstuk hebben wij aangetoond dat de kracht van de aanval zich geleidelijk uitput; misschien kan tegelijkertijd de overmacht toenemen, maar in de meeste gevallen neemt zij af. De aanvaller koopt toekomstige voordelen, die hij later in de vredesonderhandelingen zal gebruiken; maar intussen moet hij er ter plaatse een bepaalde hoeveelheid van zijn militaire macht voor betalen. Als een overwicht aan de kant van de aanval, hoewel dus dagelijks afnemend, toch gehandhaafd blijft tot de vrede gesloten is, is het doel bereikt. Er zijn strategische aanvallen die tot een onmiddellijke vrede hebben geleid, maar zulke gevallen zijn zeldzaam; de meerderheid daarentegen leidt slechts tot een punt waarop de overgebleven strijdkrachten juist voldoende zijn om een verdediging te handhaven, en de vrede af te wachten. Voorbij dat punt slaat de weegschaal om, er komt een reactie; het geweld van zo’n reactie is gewoonlijk veel groter dan de kracht van de slag. Dit noemen wij het culminatiepunt van de aanval.

  Prigozhin is weg, maar Wagner is overal

De aanvaller heeft, in de beschrijving van Clausewitz, een moreel en fysiek krachtsvoordeel aan het begin van de strijd. Maar naarmate hij aanvalt heeft hij gewoonlijk ook het nadeel dat hij meer verliezen lijdt dan de verdedigende partij. (Een vuistregel is dat de aanvaller een krachtsverhouding van 3 op 1 ten opzichte van de verdediger nodig heeft om een veldslag te winnen). Meer verliezen nemen dan de verdedigende partij betekent dat het relatieve voordeel van de aanvaller na verloop van tijd afneemt.

Naarmate de strijd (of oorlog) vordert slinkt de werkelijke machtsverhouding van 3 tot 1 tot 2 tot 1 en dan tot 1 tot 1 of nog lager. Er komt een punt waarop de aanvaller terugvalt tot de minimale kracht die nodig is om de tegenpartij op afstand te houden. Daarachter ligt het culminatiepunt van de aanval. Als de strijd of oorlog niet eindigt voordat dat punt is bereikt, zal hij waarschijnlijk eindigen in de nederlaag van de aanvaller.

Pat Lang beweert dat Rusland het culminatiepunt heeft bereikt en dus zijn krachten zover heeft uitgeput dat het geen voordelen meer heeft en nu waarschijnlijk een ommekeer in zijn fortuin zal meemaken. Maar dat veronderstelt dat wij een typische oorlog zien zoals die waaraan Clausewitz deelnam of de marsen van Napoleon of Hitler naar Moskou, waarvan de eerste, hieronder afgebeeld door Charles Minard, Clausewitz zeker voor ogen had.

Klik voor groot

De grande armée van Napoleon leed inderdaad onder uitputting, van 450.000 tot 10.000 man, die het culminatiepunt overschreden.

Maar de oorlog in Oekraïne is een “bijzondere militaire operatie” en om verschillende redenen zeer atypisch.

Rusland viel aan met een strijdmacht die kleiner was dan de Oekraïense strijdkrachten. Over het geheel genomen namen ruwweg 120 Bataljon Tactische Groepen (BTG) uit Rusland met elk 1.000 man plus ongeveer 50.000 soldaten uit de republieken Luhansk en Donetzk aan de oorlog deel. Aan het begin van de oorlog hadden de Oekraïense strijdkrachten 250.000 soldaten en sindsdien hebben zij er nog eens enkele honderdduizenden gemobiliseerd.

Rusland gebruikt veel meer gesofisticeerde wapens dan de Oekraïense kant. Het gaat om lange-afstandswapens en kruisraketten die voorraden en inkomende troepen in de achterhoede van de frontlinie treffen, maar ook strategische doelen. Het heeft een uitstekende en bijna ondoordringbare luchtverdediging en elektronische oorlogscapaciteiten die een hoge Amerikaanse officier omschreef als “oogverblindend”. Rusland heeft een enorm voordeel in artilleriecapaciteiten en een voldoende hoeveelheid munitie om jarenlang een hoge vuursnelheid aan te houden. Het streeft ook het “westen” voorbij wat betreft nieuwe wapens en voorraden.

Dit alles heeft geleid tot het zeer ongebruikelijke effect dat het Russische voordeel op het slagveld in de loop van de tijd groter is geworden. Aan het begin van de strijd was het misschien 1 tegen 1, maar sindsdien is het opgelopen tot ongeveer 2 tegen 1 of zelfs nog hoger.

In zijn laatste briefing (video) laat het hoofd van de Oostenrijkse militaire academie, Kolonel Reisner, zien hoe de krachtsverhouding in de loop van de tijd veranderd is. Op 7:10 min in laat hij deze grafiek zien.

Hij legt uit dat aan het begin van de strijd om Donbas in april de krachtsverhouding 93 Russische BTG’s tegen 81 Oekraïense BTG-equivalenten was. Op 26 juni was de krachtsverhouding 108 Russische BTG’s tegenover 60 Oekraïense bataljon-equivalenten. Rusland had de omvang van zijn geëngageerde strijdkrachten vergroot, terwijl de Oekraïense kant 25% van zijn capaciteiten had verloren. Volgens het Oostenrijkse leger was de krachtsverhouding bij het begin van de “speciale militaire operatie” dus 1,15 tegen 1, en op 26 juni was ze 1,8 tegen 1.

Wat wij zien is het tegendeel van de daling van de krachtsverhouding die Clausewitz beschreef als de weg naar het culminatiepunt.

  Twee keer in een eeuw: Rusland wordt geconfronteerd met een vernietigingsoorlog

Een recente toespraak van een hooggeplaatste Oekraïense generaal bevestigt het hoge uitputtingspercentage van het Oekraïense leger. Hij zegt dat “westerse” wapenleveranties slechts 10 tot 15% van de Oekraïense verliezen dekken. In feite kan het “westen” niet meer genoeg nieuwe wapens en munitie leveren om die verliezen te dekken.

In Foreign Affairs schrijft Prof. Barry Posen over Ukraine’s Implausible Theories of Victory:

De ondersteuners van Oekraïne hebben twee wegen naar de overwinning voorgesteld. De eerste leidt door Oekraïne. Met de hulp van het Westen, zo luidt de redenering, kan Oekraïne Rusland op het slagveld verslaan door zijn troepen door uitputtingsslag uit te putten of door het op sluwe wijze te slim af te zijn. De tweede weg loopt via Moskou. Met een combinatie van slagveldwinst en economische druk kan het Westen de Russische president Vladimir Poetin ervan overtuigen de oorlog te beëindigen – of iemand in zijn kring ervan overtuigen hem met geweld te vervangen.

Maar beide theorieën over de overwinning berusten op wankele fundamenten. In Oekraïne is het Russische leger waarschijnlijk sterk genoeg om de meeste van zijn overwinningen te consolideren. In Rusland is de economie autonoom genoeg en de greep van Poetin strak genoeg, zodat de president er ook niet toe kan worden gedwongen die verworvenheden op te geven.

De leiders en de aanhangers van Oekraïne spreken alsof de overwinning voor het grijpen ligt. Maar die opvatting blijkt steeds meer een fantasie te zijn. Oekraïne en het Westen zouden daarom hun ambities moeten heroverwegen en van een strategie om de oorlog te winnen moeten overstappen op een realistischer aanpak: een diplomatiek compromis vinden dat een einde maakt aan de gevechten.

Lt.Col. (gepensioneerd) Daniel Davis is het met Posen eens:

Kortom, er is geen geldige militaire weg waarlangs Oekraïne kan hopen dat het ruilen van ruimte voor tijd ertoe zal leiden dat de methodische opmars van Rusland door Oekraïne gestopt wordt – laat staan teruggedraaid. Elke stad en elk dorp blijven betwisten is ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers in Oekraïne blijft stijgen en dat zijn stedelijke gebieden vernietigd worden. Uiteindelijk zal Rusland waarschijnlijk toch een tactische overwinning behalen.

In het licht van deze fysieke realiteiten is het noodzakelijk dat het beleid van de V.S. en het Westen verandert. Doorgaan met het geven van verbale steun aan Oekraïne en beweren dat uiteindelijk de kant van Kiev de oorlog wel zal winnen, zal de uitkomst waarschijnlijk niet veranderen en zal waarschijnlijk uitlopen op een falend beleid voor Washington.

Prof. Posen bekritiseert de valse cijfers die verschillende organisaties naar buiten brengen om de hoge verliezen van de Russische strijdkrachten aan te tonen:

In het begin van de oorlog betoogden de voorstanders van Oekraïne dat Rusland door uitputting verslagen kon worden. Eenvoudige wiskunde leek het verhaal te vertellen van een Russisch leger dat op het punt van instorten stond. In april schatte het Britse Ministerie van Defensie dat 15.000 Russische soldaten in Oekraïne gesneuveld waren. Aangenomen dat het aantal gewonden driemaal zo hoog was, wat de gemiddelde ervaring tijdens de Tweede Wereldoorlog was, dan zou dat betekenen dat ruwweg 60.000 Russen buiten gevecht waren gesteld. Volgens de eerste westerse schattingen zou de omvang van de Russische frontliniemacht in Oekraïne 120 tactische bataljonsgroepen bedragen, die samen hooguit 120.000 mensen zouden tellen. Als deze schattingen van het aantal gesneuvelden juist waren, zou de sterkte van de meeste Russische gevechtseenheden onder de 50 procent zijn gedaald, een cijfer dat volgens deskundigen een gevechtseenheid op zijn minst tijdelijk ineffectief maakt.

Deze eerste schattingen lijken nu te optimistisch. Als zij juist waren, zou het Russische leger nu al ingestort moeten zijn. In plaats daarvan heeft het in de Donbas langzaam maar zeker terrein gewonnen.

  Scott Ritter legt uit dat het Westen de geavanceerde nucleaire raketten en hyperglide voertuigen van Rusland niet zal kunnen tegenhouden

De cijfers en andere beweringen van het Britse Ministerie van Defensie worden in de V.S. herhaald door het neoconservatieve Institute for the Study of War. Bijna alle Amerikaanse media citeren één van deze twee bronnen.

Zij schenken de Kool-Aid die Patrick Lang, TTG en anderen om hen heen al sinds het begin van de Russische operatie drinken.

Zij veronderstellen ook dat Rusland de oorlog niet zou kunnen intensiveren. De president van Rusland is het niet met hen eens:

Vandaag horen wij dat zij ons op het slagveld willen verslaan. Wel, wat kan ik daarop zeggen? Laat ze het maar proberen. Wij hebben al veel gehoord over het feit dat het Westen ons “tot de laatste Oekraïner” wil bestrijden. Dit is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar dat lijkt de richting te zijn waarheen het gaat. Maar iedereen moet weten dat wij in grote lijnen nog niets serieus begonnen zijn.

Tegelijkertijd wijzen wij vredesbesprekingen niet af, maar degenen die ze wel afwijzen moeten weten dat hoe langer dit doorgaat, hoe moeilijker het voor hen zal zijn om met ons te onderhandelen.

Traditiegetrouw maakte het Britse Ministerie van Defensie daar gebruik van om nog meer Kool-Aid te schenken:

“Ondanks de bewering van president Poetin op 7 juli 2022 dat het Russische leger “nog niet eens begonnen is” met zijn inspanningen in Oekraïne, zijn veel van zijn versterkingen ad hoc groeperingen, die met verouderde of ongeschikte uitrusting ingezet worden,” aldus een evaluatie van het Britse Ministerie van Defensie op zaterdag.

Eén teken waar het ministerie van defensie op wees was de verwachting dat verse Russische troepen zouden worden ingezet met MT-LB pantservoertuigen. De MT-LB, die voor het eerst in de jaren vijftig ontworpen werd om artillerie te trekken, is niet zwaar gepantserd en kan alleen een machinegeweer monteren om zijn troepen te beschermen.”

Ik durf te wedden dat wij geen MT-LB aan de frontlinie zullen zien. Ik betwijfel of wij er überhaupt een zullen zien. Rusland heeft nog duizenden tanks, echte, die het kan sturen als daar behoefte aan mocht zijn.

Al die Kool-Aid drinkers vergeten ook dat deze oorlog om veel meer gaat dan om dit of dat stadje in Oekraïne of zelfs Oekraïne zelf.

Zoals Poetin zei:

Maar dit is wat ik u duidelijk wil maken. Zij hadden vanaf het begin van onze speciale militaire operatie moeten beseffen dat zij zouden verliezen, want deze operatie betekent ook het begin van een radicale ineenstorting van de wereldorde naar Amerikaans model. Dit is het begin van de overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een waarlijk multipolaire wereld, die niet gebaseerd is op zelfbedieningsregels die iemand voor zijn eigen behoeften verzint en waarachter niets anders schuilgaat dan het streven naar hegemonie, niet op hypocriete dubbele maatstaven, maar op het internationale recht en de waarachtige soevereiniteit van de naties en beschavingen, op hun wil om hun historische bestemming te beleven, met hun eigen waarden en tradities, en om de samenwerking op één lijn te brengen, op basis van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Iedereen moet begrijpen dat dit proces niet te stoppen is. De loop van de geschiedenis is onverbiddelijk, en de pogingen van het collectieve Westen om zijn nieuwe wereldorde aan de rest van de wereld op te leggen zijn gedoemd te mislukken.

Geen Kool-Aid die in Washington of Londen wordt geschonken zal daar verandering in brengen. Het is dus beter er van weg te blijven.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dr. Coleman: De “Dodenfase” (Twaalf feiten)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelItaliaans tv-schandaal: Dokter geeft toe dat sterfgevallen gevaccineerd waren en niet “ongevaccineerd” (VIDEO)
Volgend artikelHaïti heeft zijn burgers niet gevaccineerd, het huidige vaccinatiepercentage is 1,4% – en toch heeft het land een van de laagste COVID-sterftecijfers ter wereld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Veel van de “professionele” analyses door NATO landen zijn politiek correcte rapportages, omdat de politieke elite graag wil horen hoe goed ze zijn….net als met de griep die uit China kwam wil men enkel horen en doorvertellen wat past in de politiek boodschap die zij uitdragen, iedere andere mening word dus geblokkeerd.

  De scene van de film “die untergang” waarin Hitler tekeer gaat tegen alle officieren die slecht nieuws brengen is denk ik ook bij de elite van toepassing. Hoge officieren van leger en staats veiligheid diensten die een juist beeld presenteren en een negatieve prognose in het NATO/EU/ VS beleid kunnen wel eens snel de tuin thuis gaan maaien want ze zijn ongewenst. Dit is de norm sinds een decennium, alles ander van inzicht of mening wegvegen.

  Het betekend dat de realiteit niet onder ogen word gezien maar dat men leeft in een eigen luchtkasteel. De burgers betalen de prijs….op dit moment zijn het vooral de Oekraïense burgers die kapot gaan maar om te denken dat deze situatie tot Oekraïne beperkt blijft is onnozel.

  Hier in west Europa zitten we op een kruitvat, met horden immigranten die alles willen hebben omdat ze er recht op denken te hebben ( Allah zegt dat de wereld van ons is, ben zielige negert, zwakke blanken pak je alles gewoon af)
  Kortom, iedereen heeft wel een reden om te nemen en niet bij te dragen. Bij een destabilisatie zijn die groepen de eersten die gaan nemen en geweld is daarbij het wisselgeld. Van overheid zul je niets zien, die kunnen gewapende groepen niet aan. Bewijzen voor die stelling zijn onder andere Dijon juni 2020, 6 dagen totale anarchie en de politie is gevlucht, Luik maart 2021, en andere data, Brussel, Parijs en eigenlijk is de lijst absurd. Dit is de etterende wond die op het punt staat een echte plaag te worden. De berovingen op het platte land waarbij mensen zwaar gewond raken, het zijn de tekenen van verval van onze wereld. De snelheid waarmee iets kan escaleren is in uren te tellen, kwestie van wie het vuur aansteekt en hoe snel men enkele honderden gewapende vrienden en kennissen op de been kan brengen. Ieder dorp kan ineens een oorlogsgebied zijn, en in minuten is de aanvaller weer weg….
  Dit is Europa vandaag, en dan sturen ze nog militairen elders heen, naar een uitgelokte oorlog die ons enkel schade brengt.

  Wanbeleid en puur verraad is wat de politieke “elite” hier pleegt, en ik zie enkel de politie en het leger in staat dit te stoppen door in te grijpen. zouden politie en boeren NU samengaan en naar Den Haag optrekken dan valt de regering, dan is er nog tijd om mensen met inzicht en verstand uit het bedrijfsleven en de academische wereld te halen die wel verstand hebben en begrijpen wat ten dienste staan van volk en land inhoud.

  Wat nu de leiding heeft mag nog geen huisdier meer commanderen…nooit meer.

 2. https://www.youtube.com/watch?v=igEAPV_tQ6Q

  Deze is met commentaar van de Indiase omroep, let goed op welke woorden er worden gebruikt….”armed refugees form Tjetjenia” is er een van….verslaggeving precies zoals het is, geen politiek correct verzwijgen….

  Dit zou ALLE reden zijn de grenzen direct te sluiten, maar nee, meer import dan ooit tevoren….politieke agenda tot omvolking, tot het creëren van chaos en burgeroorlog zodat alle rechten van burgers kunnen worden afgeschaft.

  Verraad van politiek naar de bevolking toe, in vele landen is dat goed voor de doodstraf.

 3. Beste Mensen

  De Heer Putin is een van de Weinigen die Nuchter kunnen denken

  De Meesten zijn Hersenlamme volgers van onbekende Entiteiten Geworden
  Zombies
  Mede dank zei de Vaccin

  Ja en Amen zeggende Achterna hollers
  Net als in het begin van verhaal word verkondigd

  Tegenwoordig zijn er veele duplicaten van Jim Jones die gevolgd worden
  Een van die heet Rutters en een Hugoug

  Dank U

  AlstUblieft gaat op zoek naar Uzelf
  Vind Uzelf
  &
  Word wederom een Mens

  Hebt Alles en Iedereen Lief
  Ja echt Alles en Iedereen

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in