De Grote Reset is nu angstaanjagend dicht bij de enge ontknoping die wij allen hebben gevreesd. Wij leven nu al binnen een onderdrukkende, beperkende faux-communistische maatschappij die gebaseerd is op digitale controle en die snel vordert naar een totaal gebrek aan individualiteit en vrijheid.

Alles wat er de laatste twee jaar gebeurd is – de covid-fraude, de netto-nul fraude, de sancties tegen Rusland, de transgender-controverse – maakt deel uit van het plan dat de wereld naar de grootste recessie sinds de jaren dertig leidt.

De Nieuwe Wereldorde is er al. Wij leven er nu in. En het zal de komende maanden nog veel en veel erger worden, want we zitten nu al in de dodenfase van de Grote Reset,” schrijft Dr. Coleman.

Het is april 2022, dit is video nummer 308 en het schokkende nieuws is dat de Grote Reset niet langer alleen maar een nachtmerrie voor ons is, en een streven in de giftige geesten van een stel van de kwaadaardigste samenzweerders die we ooit gekend hebben.

De Grote Reset is nu angstaanjagend dicht bij de enge ontknoping die wij allen hebben gevreesd. Wij leven nu al in een onderdrukkende, beperkende faux-communistische maatschappij die gebaseerd is op digitale controle en die snel evolueert naar een totaal gebrek aan individualiteit en vrijheid.

Iedereen die dit ontkent is óf heel erg onwetend, óf heel erg dom, óf gekocht en betaald en deel van de nachtmerrie. De meeste mensen, de collaborateurs, zijn dood, maar beseffen het nog niet. Dit is de laxeervideo die ik nooit wilde hoeven maken. Alles gaat nu heel snel.

Iedereen die verbaasd is over de stijgende prijzen en de stijgende inflatie, heeft een jaar geleden natuurlijk niet naar mijn video’s gekeken. Zowat alles van betekenis wat ons overkomt was voorspelbaar. De inflatie zal trouwens niet stoppen bij 10%. Ik herinner me nog dat mensen met enthousiasme naar hypotheekleningen van 15% grepen. Als u dat al beangstigend vindt, hoe erg zal het dan zijn wanneer de inflatie 10.000 % bereikt? Niets is nu onmogelijk. Kijk naar de geschiedenis van Argentinië. De inflatie raakte 10.000 % en schijnt nu mooi op 50% te liggen. Kijk naar Duitsland iets minder dan een eeuw geleden en zie hoe de inflatie echte politieke veranderingen teweegbracht.

In deze video ga ik het bewijs leveren dat de Grote Reset al veel verder is dan de meeste mensen beseffen. Ik ga laten zien dat alles wat er de laatste twee jaar gebeurd is – de covid-fraude, de net-nul-fraude, de sancties tegen Rusland, de transgender-controverse – deel uitmaakt van het plan dat de wereld naar de grootste recessie leidt sinds de jaren dertig van de vorige eeuw – zoals ik al langer dan ik me wil herinneren voorspeld heb – en mogelijk nog erger dan dat. Het afsluiten van de toegang van Rusland tot zijn dollars zal ons allen enorme bedragen kosten.

De Nieuwe Wereldorde is er al. Wij leven er nu in. En het zal de komende maanden nog veel en veel erger worden, want wij bevinden ons nu al in de dodenfase van de Grote Reset. Besluiten worden genomen door of volgens de eisen van een kleine groep lobbyisten en sekteleden, die gemanipuleerd zijn om de belangen van de samenzweerders te behartigen – hetzij willens en wetens, hetzij door domheid en onwetendheid. Wij worden beheerst door samenzweerders die het soort mensen beheersen dat gelooft dat het goed is zich voor ambulances aan de weg vast te lijmen.

De wereld zit vol met mensen die denken dat degenen onder ons die zich zorgen maken over wat er gebeurt, half krankzinnige samenzweringstheoretici zijn. Maar het vreemde is dat de meeste van die mensen die denken dat wij samenzweringstheoretici zijn, zelf bezorgd zijn over dingen die gebeuren en die hen getroffen hebben. Het probleem is dat zij niet naar het grote geheel hebben gekeken – zij beseffen niet dat alle slechte dingen die de laatste jaren zijn gebeurd, allemaal met elkaar te maken hebben. Covid-19, de opwarming van de aarde, de gemanipuleerde oorlog tegen Rusland, de oorlog tegen ons, de opzettelijk vernietigde wereldeconomie, de prijsstijgingen, de inflatie – ze zijn allemaal met elkaar verbonden.

De onnozelen zijn er niet in geslaagd twee en twee bij elkaar op te tellen, deels omdat zij het te druk hebben gehad met zich zorgen te maken over individuele bedreigingen van hun dagelijks leven, deels omdat zij het moeilijk kunnen geloven dat iemand zo’n kwaadaardig complot zou kunnen bedenken als het complot dat al jaren aan de gang is, gedeeltelijk omdat zij naïef zijn, niet twijfelen en te graag geloven wat hun door een volkomen corrupte mainstream media verteld wordt, en gedeeltelijk omdat degenen onder ons die de waarheid vertellen van het begin af aan door de mainstream media gedemoniseerd, voorgelogen, gecensureerd, onderdrukt en zeer doeltreffend tot zwijgen gebracht zijn.

Sir Klaus Schwab, door koningin Elizabeth geridderd wegens diensten aan de samenzwering, zal de ongekozen koning worden van een volkomen corrupte wereldregering. Schwab, een schurk uit de jaren 40, een kruising tussen Dr. Strangelove, Ernst Blofeld en Dr. Mengele, zal omringd worden door een bende boeven, samenzweerders en beroemdheden van de C-lijst.

Als we niet oppassen zullen we gecontroleerd worden door mensen die ik beschouw als trieste, zielige, tweederangs mensen; mensen als Fauci, Whitty, armzalige ambtenaartjes, en Gates, een vriend van Jeffrey Epstein en de BBC. Als Epstein nog leefde zou de BBC hem een praatprogramma geven. Dolly Parton en Piers Morgan zullen gezamenlijk de wereldministers van onwetendheid zijn. Charles, een kerel van een jaar of 70 die hulp nodig heeft om de bovenkant van zijn ontbijtei af te halen en tandpasta op zijn borstel te doen, zal de baas zijn over rechten met William en Kate, een stel Stepford-vrouwen, als zijn assistenten. De hertog en hertogin van Californië zullen ongetwijfeld de leiding hebben over het zeuren en mokken – en dat zullen ze goed doen, daar ben ik zeker van.

Als wij toestaan dat deze trieste en zielige schepsels ons verslaan, zal het zijn alsof het Braziliaanse voetbalelftal wordt verpletterd door een team van éénbenige piraten met scheurbuik.

Al twee jaar waarschuw ik u dat wij in een oorlog tegen onze eigen regeringen zijn verwikkeld. Vergeet wat er in Oekraïne gebeurt – dat is opzettelijk georkestreerd om ons in een wereldwijde recessie te storten, die de volgende stap in het plan is – de werkelijk belangrijke oorlog is de oorlog die door regeringen over de hele wereld tegen ons wordt gevoerd. Ik denk dat wij nog hooguit acht maanden hebben voordat de oorlog verloren is.

Overigens, als iemand zich zorgen maakt over wat er in Oekraïne gebeurt, moet hij eens naar de artikelen op mijn website kijken en zich dan afvragen waarom niemand in de media zich zorgen maakt over wat er in Syrië of Jemen gebeurt, waar veel meer mensen in oorlogen gedood zijn. Het antwoord is natuurlijk dat Rusland de olie en het gas heeft en dat de sancties tegen Rusland de economie kapot hebben gemaakt. Sancties tegen Syrië of Jemen zouden wat de samenzweerders betreft zinloos zijn geweest.

Wist u trouwens dat Oekraïne stilletjes heeft aangekondigd dat het het eerste land is dat de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum uitvoert, door een sociale krediet-app op te zetten die een universeel basisinkomen, een digitale ID en een vaccinpaspoort in één app combineert? Wij dachten dat ze druk bezig waren bommen te ontwijken, maar ze hadden tijd om de Schwab’s plezier app op te zetten. Waarom denkt u anders dat de samenzweerders hen belonen door hen wapens en geld te sturen? Waarom denkt u dat u gevraagd wordt om hun geld, tanks, munitie en oude truien te sturen? O, en kijk eens naar Biden en zijn zoon en Oekraïne. Er zijn daar een paar onaangename verrassingen.

Ik ben niet somber, ik probeer u niet bang te maken, ik ben niet dramatisch. Ik zeg u de waarheid. Als u denkt dat ik overdrijf, bedenk dan dat ik absoluut accuraat ben geweest over alles wat er gebeurd is. In 2004 heb ik een boek geschreven met de titel Why Everything Is Going to Get Worse. Ik waarschuwde al meer dan tien jaar geleden voor verplichte vaccinatieprogramma’s en de aanvallen op ouderen. Iets minder dan twee jaar geleden waarschuwde ik voor het gevaar van digitale valuta en het vogelvrij verklaren van contant geld, het misbruik van DNR-verklaringen
(Niet reanimeren) in ziekenhuizen, het gebruik van de nutteloze PCR-tests om DNA-monsters te verzamelen – dat ontkend werd totdat bedrijven toegaven dat ze het DNA dat ze oogstten verkochten – en het gebruik van de lockdowns om wereldwijd miljoenen mensen te doden. Een jaar geleden waarschuwde ik dat de voedsel- en brandstofprijzen omhoog zouden gaan. Vandaag gaan ze bijna dagelijks omhoog en er is veel woekerwinst ben ik bang. De mensen lachten toen ik waarschuwde dat de inflatie en de rente de pan uit zouden rijzen. Kijk wat er nu gebeurt. Het VK heeft nu zoveel schulden dat de rente op de schuld van het land 83 miljard pond per jaar kost. Uw belastingen worden uitgegeven om de rente te betalen – laat staan het kapitaal.

De samenzweerders hebben een draaiboek gevolgd. Zij hebben hersenspoeling en propaganda gebruikt om de wereld over te nemen, en het is niet moeilijk geweest om te bedenken wat er daarna komt. De oorlog is een meedogenloze, brutale, propaganda-oorlog die gevoerd wordt met behulp van communistische technieken en psy-op trucs, bedacht door de CIA en het Amerikaanse leger. Ik heb de handleidingen bestudeerd om te zien wat ze doen en wat ze van plan zijn.

Twee jaar geleden heb ik het bewijs geleverd dat zelfs de adviseurs van de regering wisten dat covid niet erger was dan de griep. In 2020 heb ik bewijsmateriaal geleverd over de bijwerkingen – waaronder myocarditis en stolsels – van de covid-prikken. De sneerders hadden daar plezier in, maar mijn waarschuwingen waren absoluut juist.

Telkens als ik meer waarheden onthuld heb, is de censuur verscherpt. De waarheid vertellen is nu een ernstig vergrijp.

Ik ben al vele jaren gecensureerd, maar de censuur is drastisch toegenomen sinds de covid-fraude begin 2020 begon.

Wikipedia en Google hebben mij gedemoniseerd met leugens en ik ben volledig verbannen door alle mainstream media en uitgevers. Ik ben verbannen door YouTube – dat mij zelfs de toegang tot hun site verbood – door Facebook – dat twee jaar geleden nog zei dat ik een gevaar voor hun gemeenschap was – door Twitter, door Linkedin en door elke andere sociale-mediaketen. Ze beweren allemaal dat ze voor vrije meningsuiting zijn, maar ze doen het tegenovergestelde. Zij censureren, zij verpletteren en zij deplatformeren. Zij zijn de vijand. Overigens zijn Google en YouTube op een rode lijst voor kinderveiligheid geplaatst, omdat zij kinderen in gevaar brengen door hun censuur.

Al deze corrupte sites hebben mij permanent verbannen voor het simpele misdrijf dat ik de waarheid vertel en absoluut accuraat ben. Dat zij beweren dat zij de vrije meningsuiting vertegenwoordigen is net zoiets als Wikipedia die beweert dat het een encyclopedie is, terwijl het volgens mij meer een soort beschermingsracket is (geef een redacteur geld en hij zal een artikel dienovereenkomstig veranderen) of een platform voor door de regering gecontroleerde leugens en misleiding. De Royal Society of Arts heeft mij als Fellow geroyeerd. Ik geloof dat een medewerker van de BBC een klacht had ingediend omdat ik de waarheid had gesproken. Ik kan begrijpen dat de BBC dat nogal schokkend zou vinden.

Het delen van belangrijke waarheden over covid en opwarming van de aarde kan u in grote moeilijkheden brengen met de covid-gekken en de slecht geïnformeerde en krankzinnige alarmisten van de opwarming van de aarde. De regeringen beweren dat zij de wetenschap gevolgd hebben, maar dat is natuurlijk een leugen van Orwelliaanse proporties en ik kan alleen maar aannemen dat de wetenschap onder controle van Baron Munchausen is geweest.

De 77e brigade, de CIA en door de regering gesponsorde charlatans gaan het internet rond en plaatsen overal waar ze mijn naam zien leugens en scheldwoorden en zelfs doodsbedreigingen. En niet alleen mij, natuurlijk.

Er zijn nep-sites in mijn naam op de sociale media en hoewel de bedrijven die de platforms beheren weten dat de sites nep zijn, halen ze ze niet weg. Ik heb geen aanwezigheid op de social media. Alles wat op mijn naam staat is nep en wordt waarschijnlijk gecontroleerd door de 77e brigade of de CIA. De vijand heeft doelbewust en systematisch alles gedaan wat zij kon om mijn leven te vernietigen.

Ik heb nog steeds mijn websites – waar ik elke dag materiaal op zet – en Brand New Tube en de kanalen waar mensen welwillend zijn mijn video’s te kopiëren. Mohammad Butt en Brand New Tube werden onder enorme druk gezet om mij te bannen en moesten hun platform uit het VK verhuizen, zodat ik hier video’s kon blijven maken. Ik ben daar voor altijd dankbaar voor. Mijn websites worden duizenden keren per maand – elke maand – door hackers aangevallen.

Waarom zouden de autoriteiten mij het zwijgen willen opleggen als ik geen waarheden zou vertellen die zij onderdrukt willen zien? Waarom willen zij niet over deze kwesties debatteren? Waarom weigert de BBC bijvoorbeeld openlijk om een debat over vaccinatie toe te staan?

Kijk naar de feiten over dingen die gebeuren.

Ten eerste, de covid-prik. De Britse regering geeft nu eindelijk openlijk toe dat de symptomen van covid – de griep die een andere naam heeft gekregen – dezelfde zijn als die van griep of verkoudheid. Maar de dreiging van verplichte vaccinatie is niet weggenomen. En toch heeft de Britse regering een rapport vrijgegeven waaruit blijkt dat de volledig gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor 92% van alle covid-19 sterfgevallen. Het aantal sterfgevallen onder de geprikten stijgt – maar daalt onder de ongeprikten. De driedubbel geprikten zijn de mensen die de meeste kans hebben om te sterven. Zij schijnen het Acquired Immune Deficiency Syndrome op te lopen. Zoals een jaar of langer geleden voorspeld is, blijkt nu dat de prikken het immuunsysteem ongunstig beïnvloeden – en de geprikten kwetsbaarder maken voor infecties en kanker. Ik werd geminacht en aangevallen omdat ik daarvoor gewaarschuwd had. Uit cijfers in Canada blijkt dat de drievoudig geprikte mensen vijf keer zoveel kans hebben om aan covid te sterven als de niet-geprikte. In de VS blijkt uit cijfers van de CDC dat de prikken 61.000 mensen tussen 25 en 44 jaar hebben gedood. Dat zijn er 3.000 meer dan het aantal Amerikanen dat in de oorlog in Vietnam gestorven is en meer dan tien keer zoveel als er in Oekraïne gestorven zijn. Deskundigen uit de verzekeringssector verwachten 84% meer sterfgevallen onder millennials. Een Duitse verzekeringsdatabank van 11 miljoen mensen laat een enorme toename van ziektegevallen zien als gevolg van de spuiten. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat covid-prikken het aantal miskramen met 1.517 % hebben doen toenemen als ze tijdens de zwangerschap worden gegeven. De cijfers staan allemaal online, maar verwacht ze niet te zien op de site van de BBC, die ongeveer evenveel verband met de werkelijkheid heeft als een Dr. Who plot.

Gekochte en betaalde dokters in het VK worden nu rijker door vijfjarigen met het gif te prikken. In de VS hebben 800.000 kinderen van 5 tot 11 jaar die de covid-19-prik kregen, school moeten missen nadat zij ernstige bijwerkingen hadden gekregen. En er waren sterfgevallen door een prik die niet doet wat men beweert dat hij doet. Artsen in het Verenigd Koninkrijk krijgen extra bloedgeld voor het prikken van kinderen. En nu de covid prik voor 5-jarigen is toegevoegd aan de massa vaccins die gegeven worden, zullen ze natuurlijk blijven prikken en de covid prik aan het schema toevoegen. Niemand heeft ooit de moeite genomen om uit te zoeken hoe deze vaccins op elkaar inwerken of welke schade ze toebrengen aan het immuunsysteem. Kijk eens naar mijn boek over vaccins – het heet Anyone who tells you vaccines are safe and effective is lying. Alles wat erin staat is absoluut juist, en niemand zal over de enge inhoud debatteren. Het boek en ik zijn natuurlijk verboden door de BBC – en de rest van de mainstream media.

Een parlementslid dat in het Lagerhuis durfde op te staan en de schade van vaccins ter sprake te brengen, werd sneller uitgescholden dan wanneer hij gezegd zou hebben dat de plaats van de vrouw thuis is, waar zij de pantoffels van haar man warmt. Hetzelfde is in Amerika gebeurd. Iedereen, waar ook ter wereld, die de cijfers van zijn eigen regering citeert, wordt als samenzweringstheoreticus en anti-vaxxer aan de kaak gesteld. De aanvalsartikelen worden geschreven door naïeve en onwetende journalisten die niets weten en die nooit over hun onwetendheid durven te debatteren.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt een nieuw pandemieverdrag voor, dat haar de macht zal geven om landen en hun burgers te dwingen te doen wat hun gezegd wordt. Dat is het begin van een wereldregering. Verplichte vaccinatieprogramma’s zullen volgen. En zelfverspreidende vaccins zijn in aantocht.

China heeft zo ongeveer alles gesloten in de absurde overtuiging dat zij de griep met een nieuw merk permanent kunnen uitroeien. Niemand kan zo dom zijn om dat te geloven. Het is allemaal onderdeel van de vernietiging die hen in staat zal stellen de Grote Reset te voltooien. China is een vitaal onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen. Vaarwel daarmee.

En dan is er natuurlijk nog ” long covid “. Het is een van de belangrijkste redenen waarom er niets meer gedaan wordt. Een maand of twee geleden waren er in het VK meer dan een miljoen mensen met langdurige arbeidsongeschiktheid – twee derde van hen was langer dan een jaar werkloos. Nu nadert het aantal snel de twee miljoen. Maar uit de gegevens blijkt dat long covid een psychologische ziekte is en geen lichamelijk probleem. Het is een combinatie van hypochondrie en misleiding, maar het wordt door de regeringen sterk gepromoot, omdat het een uitstekende manier is om economieën over de hele wereld kapot te maken. Vreemd genoeg schijnt long covid zeldzaam te zijn onder zelfstandigen, maar veel voor te komen onder ambtenaren en gemeentepersoneel. Ik durf te wedden dat het het meest voorkomt bij de idioten die geprikt zijn.

Onthoud: onderzoek heeft aangetoond dat long covid geen lichamelijke ziekte is – het is een psychologisch probleem. De regeringen hebben long covid gecreëerd en gepromoot, omdat het een goede manier is om de economie in de war te brengen en een steeds diepere recessie te veroorzaken. Het is ook een goede manier om de schade te verdoezelen die door de giftige covid-prikken is aangericht. En paradoxaal genoeg moedigt het promoten van long covid meer mensen aan om zich te laten prikken, omdat zij, bizar genoeg, geloven dat de prikken zullen voorkomen dat zij long covid krijgen. Politici en journalisten en zelfbenoemde factcheckers houden zich niet bezig met nauwkeurig onderzoek als het hun niet uitkomt – en dat is het tegenwoordig altijd.

Ten tweede, denk eens aan de global warming hoax. Het enige warme aan deze onzin is de hete lucht die geproduceerd wordt door pseudo-wetenschappers, corrupte politici en kromme journalisten. Net als covid is de opwarming van de aarde gebaseerd op nog meer nepwetenschap – waarover politici en journalisten niet in het openbaar willen debatteren. Degenen die de hoax promoten weten dat zij geen wetenschap hebben om hun absurde beweringen te staven – de opwarming van de aarde leidt ons naar de absurditeit van netto-nul en naar miljarden doden. En, tussen haakjes, de recyclagezwendel is nooit meer geweest dan een oefening in gedwongen naleving. Ik heb altijd geweigerd het recyclingspel mee te spelen – net zoals ik de omroepbijdrage van de BBC niet betaal.

Het spelletje van de opwarming van de aarde geeft hun de gelegenheid om van de fossiele brandstoffen af te komen en ze te vervangen door waterstof – dat gemaakt wordt met behulp van fossiele brandstoffen; om van benzine- en dieselauto’s af te komen en ze te vervangen door elektrische auto’s, die slechter voor het milieu zijn en die elektriciteit gebruiken die gemaakt is met olie en gas en bomen die in pellets gehakt zijn, die geïmporteerd en verbrand worden in plaats van steenkool. En het geeft hun een excuus om 15 miljoen huiseigenaars in het Verenigd Koninkrijk te dwingen zulke enorme en ruïneus dure veranderingen aan hun huizen aan te brengen, dat de enige praktische oplossing zal zijn om volkomen goede, solide huizen af te breken. De daklozen zullen gedwongen worden in nieuwe, piepkleine, kartonnen flats in erkende stadscentra te gaan wonen. Gelooft u mij niet? Kijk het maar na. Het is allemaal al aan de gang. En elke nieuwe flat heeft een slimme meter. Als u geen slimme meter hebt, moet u topprijzen betalen voor uw elektriciteit. Geloof me, het is al aan het gebeuren.

  Spike-eiwit verslaafden: Covid vaccin-junkies liegen over ongevaccineerd zijn zodat ze extra booster injecties kunnen krijgen

Ten derde, de oorlog in Oekraïne.

Die oorlog is schaamteloos uitgelokt door de NAVO en de wereld heeft naar behoren volkomen absurde sancties tegen Rusland ingevoerd, en die sancties hebben opzettelijk en voorspelbaar overal de economieën verwoest, de olie-, gas- en voedselprijzen opgedreven en tekorten veroorzaakt die in Afrika en Azië tot honderden miljoenen doden zullen leiden. Als dat geen genocide is, dan hebben we er een nieuw woord voor nodig. De prijzen van kunstmest zijn in een mum van tijd verviervoudigd en staan nu op het hoogste peil ooit. Afrika is voor 70% van zijn kunstmest afhankelijk van Rusland, dus de politici die deze sancties hebben ingevoerd zullen duizendmaal zoveel mensen doden als Poetin.

Oh, en trouwens, in plaats van het Russische gas importeren het VK en Europa nu gas uit de VS – gas dat geproduceerd is met vervuilende frackingtechnieken. En Polen en China vervangen hun ontbrekende gas door steenkool. Het resultaat is dat het jaarlijkse steenkoolverbruik ongeveer 8,5 miljard ton bedraagt – een cijfer dat in jaren nauwelijks is veranderd.

Ten vierde zal de vernietiging van de economie, door de sancties, de absurde long covid, de dodelijke prikken, de enorme schulden die zijn opgebouwd als gevolg van de miljarden pond kostende covid-fraudes en de verderfelijke onzin van de global warming fraude, leiden tot een enorme wereldwijde recessie – veel groter dan de recessie van de jaren dertig. Een covid-vaccin-festival dat in Londen werd gehouden, kostte 500 pond voor elke toegediende prik. Wat een obscene geldverspilling. Zelfs de Wereldbank, een kwaadaardige organisatie, heeft gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne en de sancties de groei zullen vertragen en de armoede zullen doen toenemen. Niemand in de regering of de media trekt zich er iets van aan.

Het is allemaal opzettelijk, natuurlijk. Miljoenen zullen hun baan verliezen en nooit meer werken. Alleen al vorig jaar sloten in het Verenigd Koninkrijk 17.000 winkelketens hun deuren en die zullen nooit meer opengaan. Het basisinkomen, dat in Wales al wordt uitgeprobeerd, zal zich uitbreiden, en de middenklasse en de werkende klasse zullen verdwijnen om vervangen te worden door legers vergetende en opgedirkte drones. De wereldhandel en de globalisering zullen spoedig tot het verleden behoren. Het VK zal er meer onder lijden dan de meeste landen.

En dankzij die vervelende eikel, Trudeau in Canada is uw spaargeld niet veilig. Het woord distrain is nu in de mode. Het betekent dat de regering het recht heeft uw bezittingen te stelen en uw bankrekening te sluiten als u het waagt uw mond open te doen en de waarheid te vertellen.

De prijzen rijzen de pan uit en ze zullen blijven stijgen.

De Britse kanselier, Rishi Sunak, die mijn prijs krijgt als een van de kwaadaardigste mannen in Groot-Brittannië vanwege zijn kwalijke behandeling van gepensioneerden en de merkwaardige houding van zijn vrouw tegenover belastingen en sancties, heeft meer dan zijn steentje bijgedragen om een zetel in de wereldregering te veroveren. De hypotheekrente gaat omhoog, de benzinehandelaars profiteren, de energieprijzen voor de huishoudens rijzen de pan uit, de voedselinflatie bedroeg vorige maand meer dan 5%, vakanties en reizen zullen binnenkort niet meer dan een herinnering zijn, kleding en schoenen stegen met 8. 8%, de prijzen in cafés en restaurants zullen binnenkort niet meer te betalen zijn voor mensen die geen Sunak heten en die niet genieten van de financiële geneugten van een rijke schoonvader en veel slimme adviezen om de gezinsbelasting te verlagen, de gemeentebelastingen stijgen even snel als de dienstverlening verslechtert, de prijzen van treinen zullen dit jaar gemiddeld met 9,8% stijgen, postzegels stegen met meer dan 10%, meubels stijgen met 9,2% en abonnementen schieten overal omhoog. In Duitsland hebben ze het over rantsoenering en als u niet in Duitsland bent, zullen ze het binnenkort ook bij u in de buurt hebben. Fabrieken gaan sluiten. De straatverlichting zal uit gaan. Terwijl de parlementsleden van enorme loonsverhogingen genieten, wordt ons, gepensioneerden, de loonsverhoging ontzegd die de regering ons beloofd had. Sunak is gevaarlijker voor gepensioneerden dan midazolam.

En iedereen die hoopte zijn miserabele staatspensioen aan te vullen met eigen beleggingen of pensioenfonds zal pech hebben. De mensen die de grote beleggings- en pensioenmaatschappijen met meer dan 22 biljoen dollar aan activa controleren, nemen hun beslissingen niet op grond van beleggingslogica, maar op grond van hun morele waarden. Zij verkopen dus (of weigeren te investeren in) bedrijven die zij op de een of andere manier onethisch vinden – bijvoorbeeld oliemaatschappijen of mijnbouwbedrijven. En zij zullen zelfs niet beleggen in bedrijven die benzine verkopen. Deze onzin blijft niet beperkt tot de zogenaamde ethische beleggingsfondsen. Deze massaal overbetaalde beleggingsbeheerders zijn hardnekkig bezig pensioenen en beleggingen kapot te maken en iedereen te helpen verarmen, behalve zijzelf.

Toeval? Pech dat het allemaal tegelijk gebeurt?

Als u dat denkt, moet u in de rij gaan staan bij uw huisarts, een booster halen en de tabletten blijven innemen.

Ten vijfde, de verdwijning van contant geld gaat steeds sneller. Nog een toeval? Niet waarschijnlijk. Dankzij het enthousiasme van de onnozele collaborateurs die nog steeds hun stomme maskers dragen, zijn er nu minder winkels die contant geld willen aannemen. Het is bijna onmogelijk om benzine of diesel te kopen zonder plastic te gebruiken. De collaborateurs zijn dol op hun kleine kaartjes, omdat ze niet zien waar het toe leidt. En zoals ik vorig jaar al waarschuwde, voert de Bank of England haar eigen versie van bitcoin in. Maar deze is bijzonder. Het hoort allemaal bij de wereld van de digitale valuta en de digitale ID die ze ons opdringen. Ze gaan de nepvaluta zo inrichten dat u er geen drank mee kunt kopen als u alcoholist bent, geen chocolade als u te zwaar bent, voor niemand snelle auto’s of racefietsen, en niets als u als een slecht mens wordt beschouwd. O, en de digitale munt zal het u heel gemakkelijk maken om al uw belastingen en schulden aan nutsbedrijven te betalen, want die helpen hen gewoon aan wat ze maar willen.

Wie is een slecht mens? Iedereen die zijn prik niet heeft of zijn masker niet draagt. Iedereen die deze video bekijkt. En ze zullen weten dat u ernaar kijkt, natuurlijk.

En het is nu te laat om het af te zetten, vrees ik – dus u kunt net zo goed blijven kijken.

Over maskers gesproken, hebt u gezien dat Dr. Jenny Harries, hoofd van het Britse bureau voor de bescherming van de gezondheid, zegt dat zij nog steeds een masker zal dragen in winkels en in treinen. Dat is vreemd, want al in maart 2020 waarschuwde diezelfde Dr. Jenny Harries, die toen plaatsvervangend hoofdgeneesheer was, dat het mogelijk is het virus in een masker op te sluiten en het in te gaan ademen. Die Dr. Jenny Harries zei dat het dragen van een masker geen goed idee was.

Ten zesde, kijk naar wat er met de gezondheidszorg gebeurd is. De bureaucraten die de gezondheidszorg controleren alsof zij er de baas over zijn, worden gedreven door een haat en minachting voor ons. Er zijn meer bureaucraten in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk dan er verpleegsters en bedden zijn. Zij hebben meestal een dure particuliere ziektekostenverzekering.

Er is, in feite, geen huisartsendienst in het VK. Artsen staan erop om per telefoon te behandelen, ook al is onomstotelijk bewezen dat dat onveilig is. Daarom kan de ambulancedienst het niet aan – en wachten de mensen uren op een ambulance. Daarom zijn ze gestopt met het meten van de wachttijden op de Eerste Hulp toen die meer dan negen uur gingen bedragen. Daarom staan meer dan 12 miljoen mensen op wachtlijsten voor spoedgevallen, of zullen daar binnenkort op staan, en zullen zij waarschijnlijk nooit gescand, geröntgend of behandeld worden. Het is de reden waarom de sterftecijfers de pan uit rijzen. De medische zorg is veel slechter dan in de jaren vijftig. Het aantal sterfgevallen door onbehandelde sepsis stijgt explosief. Het ziekenhuispersoneel draagt maskers en doet aan sociale distantie, maar de ziekenhuizen zijn vuiler dan ooit. Ik ben er in Wales geweest en heb mijn voeten afgeveegd toen ik wegging. Diabetes type 2 wordt behandeld met medicijnen in plaats van met een dieet, omdat dat sneller en gemakkelijker is – ook al is het gevaarlijker en duurder. Verpleegsters mogen voorschrijven. Zorgassistenten, met weinig of geen opleiding, hebben werk overgenomen dat verpleegsters zouden moeten doen, omdat de verpleegsters dingen doen die dokters zouden moeten doen. Binnenkort zullen er kosten worden aangerekend om een huisarts te zien, omdat de meeste huisartsen zoveel geld hebben verdiend aan het prikken, dat ze om belastingredenen drie dagen per week werken.

En denk maar niet dat het er beter op wordt. Vóór de nep-pandemie beloofden de Britse ministers de diagnoses van kanker te versnellen, zodat Groot-Brittannië de achterstand op de rest van de wereld zou inhalen. Maar daar is van afgezien. De parlementsleden hebben gewaarschuwd dat slechts de helft van de kankerpatiënten in stadium één of twee wordt gediagnosticeerd. En, zo zeggen zij, het zal nog erger worden.

Ten zevende, kijk naar het onderwijs. Geletterdheid en rekenvaardigheid staan op een historisch dieptepunt bij tieners. De meeste schoolverlaters kunnen niet optellen zonder rekenmachine en kunnen hun eigen taal niet vloeiend lezen of schrijven. De incidentie van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen van alle leeftijden is ook nog nooit zo hoog geweest. Als u denkt dat dit allemaal nog toeval is, blijf dan die tabletten maar innemen. De schoolonderwijzers en hun vakbonden hebben meegewerkt aan de vernietiging van het onderwijsstelsel van de natie door scholen onnodig te sluiten en door erop aan te dringen dat kinderen beschadigd worden met dodelijke en nutteloze maskers. Een recordaantal kinderen wordt nu doorverwezen voor ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. Als ze geluk hebben, krijgen ze over 10 of 15 jaar misschien een afspraak om iemand te zien. En ik hoop dat u niet denkt dat ik een grapje maak. Een officieel OFSTED rapport legde bloot hoe het covid-19 beleid het leven van kinderen had verwoest en hun ontwikkeling had belemmerd. Onderwijzers en dokters en maatschappelijk werkers en politici zouden gearresteerd moeten worden. Maar niemand wordt gestraft. Wij leven nu volgens de regels van Schwab.

Ten achtste had u misschien gedacht dat de kerken enige troost hadden kunnen bieden. Niets van dat alles. De aartsbisschop van Canterbury en de paus moeten allebei van hun ambt ontheven en opgesloten worden. Zij hebben de mensen verraden voor wie zij geacht worden te zorgen. De sluiting van kerken en het wegnemen van geestelijke troost in een tijd dat de mensen die het meest nodig hadden, was niet alleen onnodig en laf – naar mijn mening was het kwaadaardig. Het verdwijnen van de traditionele godsdienst was natuurlijk allemaal onderdeel van het plan. Kijkt u maar. Zie de plannen van de VN voor de Chrislam. U zult Tony Blair daar ergens in terugvinden. Ze doen geen moeite om er iets van geheim te houden.

Ten negende, de toename van de immigratie maakt allemaal deel uit van het algemene plan om culturen te homogeniseren en nationale identiteiten te vernietigen. Ga dat maar na. Het zit allemaal in het plan en wat de vijand betreft gaat het goed.

Ten tiende, zij die denken dat de transgender-controverse een geïsoleerd probleem is, zijn nog steeds niet goed wakker geworden. De verwarring is overal, maar het is duidelijk dat er helemaal geen toekomst is voor de vrouwensport. Het kan me niet schelen wat Johnson gezegd mag hebben – transgender atleten zijn de toekomst, want dat is de toekomst die de samenzweerders voor ons gekozen hebben. Kijk maar. Intussen lijdt iedereen. Het basisprincipe van de metaverse is dat mensen kunnen kiezen wie zij willen zijn. Het maakt allemaal deel uit van de Grote Reset: vernietig gezinnen en traditionele rechten en vrijheden. Vrouwen die strijden voor enkel geslacht dit of enkel geslacht dat voeren een verloren strijd. Hun enige hoop is om in diskrediet geraakte samenzweringstheoretici te worden, sluit u bij ons aan en bestrijd de samenzweerders.

Elfde, als u denkt dat Black Lives Matter weer een aparte zaak is, dan hebt u het weer mis. Het wegwerken van standbeelden en geschiedenis is allemaal onderdeel van het plan van de samenzweerders om nationale identiteiten uit te wissen. Als de demonstranten echt om zwarte levens zouden geven, dan zouden ze wel strijden om de hongersnood en de massale sterfte in Afrika te stoppen. Hoeveel van de debiele sportmensen die knielen voor wedstrijden zijn zich er zelfs maar van bewust dat miljoenen kinderen verhongeren door wat er de laatste twee jaar gebeurd is? Racisme en seksisme zijn nu in onze maatschappij ingebakken – maar niet op de manier die u zou denken. Blanke mannen komen tegenwoordig niet eens meer in aanmerking voor topfuncties.

Ten twaalfde is er de cancel-cultuur onzin die door de linkse gekken gebruikt wordt om de waarheidssprekers het zwijgen op te leggen. Zij beweren dat iedereen die zich verzet tegen hun leugens over covid, klimaatverandering enzovoort, een extreem-rechtse moet zijn. Kijk naar wat er in de media gebeurt. Ik betwijfel of de BBC, die een financiële band heeft met de in diskrediet geraakte Bill Gates, al jaren een waarheid heeft uitgezonden. Naar mijn mening verspreidt de hele corrupte organisatie bedrog, verkeerde informatie en leugens onder de onnozelen en de goedgelovigen.

De hele mainstream media zijn gekocht met miljoenen dollars en ponden. Ons geld, natuurlijk. Ga maar na. Jaren geleden hebben ze alle ervaren journalisten ontslagen en honderden linkse sneeuwvlokjes binnengehaald, die zo dom, hebzuchtig en onverdraagzaam waren dat ze gemakkelijk te corrumperen waren. De BBC ronselde een gaziljoen echt domme Guardian lezende communisten om de echte journalisten te vervangen. Niemand bij de BBC, ITV, Sky of welke andere mainstream zender tv of radio dan ook durft de waarheid uit te zenden. Ik daag hen al twee jaar uit. Zwijgen. Ze zijn bevooroordeeld en krom. Geen eerlijkheid en geen lef. Zij weigeren standvastig te debatteren over vaccinatie, klimaatverandering of een van de grote thema’s. Waarom? Als zij geloofden wat zij zeiden, dan zouden zij toch wel graag hun gelijk willen bewijzen in een nationaal, live, netwerkdebat.

Mediadokters over de hele wereld hebben grof geld verdiend met het promoten van de leugens. Iedereen die ergens in gepromoveerd is noemt zich dokter en verdient grof geld.

En de gluiperds zijn overal – zij kunnen nu een app downloaden op hun verdomde smartphones om als flitspaal te gebruiken. Ik hoop dat degenen die er gebruik van maken leren hun laarzen te poetsen en hun hakken te klikken.

Tegenwoordig werkt iedereen die voor de belastingbetaler werkt – ambtenaren, omroepen, journalisten, leraren, dokters en de rest – thuis, verstopt zich in kasten, is in staking of geniet van long covid en verheugt zich op een zomer aan het strand.

Alles wat zij doen is in strijd met individualiteit, rechten, vrijheid. Het is van vitaal belang te bedenken dat dit geen afzonderlijke beleidsvormen zijn – het zijn verschillende tentakels van een octopus die ons wil verstikken, die het leven en de geest uit ons wil verpletteren. De Duitsers hebben er een woord voor – schlimmbesserung – zogenaamde verbeteringen die de zaken nog erger maken. Dit is schlimmbesserung op steroïden, met toegevoegde noten en dubbele slagroom.

Als wij willen overleven, moeten wij ons voorbereiden op een permanente revolutie, moeten wij hard vechten om te stoppen wat er nu al gebeurt en om dingen die gebeurd zijn terug te draaien en om dingen die nog gaan gebeuren tegen te houden. En ten tweede moeten wij ons nu gaan voorbereiden op hoe wij in de nieuwe wereld zullen leven zonder er deel van uit te maken. Als wij tegen het eind van de herfst niet gewonnen hebben, blijft alleen nog de tweede optie over.

En wij moeten bedenken dat als zij ons onderdrukken en demoniseren, wij wel iets goed moeten doen. Negeer de afleidingen en de bijzaken en concentreer u op het ene, grote punt: de Grote Reset is hier. De Nieuwe Wereldorde komt er niet aan – zij is gearriveerd. U leeft erin.

Onze strijd is de rechtvaardige. Wij hebben Robin Hood en Sir Garwain die met ons meevechten. Onze zaak is rechtvaardig en eervol. Wij zijn de goeden. Honi soit qui mal y pense.

Dus, wat doen wij?

Verspreid de boodschap. Deel deze video, die al mijn energie heeft gekost om te schrijven en op te nemen. Deel hem tot hij versleten is. Bezoek elke dag mijn websites en deel materiaal. Alles is gratis te downloaden en te delen. Er staat elke weekdag nieuw materiaal op.

Boycot de vijand. Doe het legaal, maar geef geen geld aan de BBC – die tot nu toe meer dan 80 miljoen pond heeft uitgegeven aan een nieuwe set voor Eastenders. Neem geen abonnement op Sky. Gebruik YouTube of Google niet – er zijn andere zoekmachines – gebruik Twitter of Linkedin niet. En als u ze toch moet gebruiken, denk er dan aan dat ze niet aan onze kant staan. Zij onderdrukken de vrije meningsuiting. Dat is wat zij doen. Zij deplatformeren waarheidsverkondigers.

Onthoud dat de collaborateurs de vijand zijn. De maskerdragers zijn de vijand. De jankerds en zeurpieten zijn de vijand, omdat zij de aandacht afleiden. Praat met hen. Leg hun de waarheid uit. Maar vergeet niet dat het domme mensen zijn: u zult de dingen eenvoudig moeten houden.

Als u schulden hebt, probeer ze dan af te betalen en maak geen nieuwe schulden die u zich niet zou kunnen veroorloven als de rente zou stijgen. Dring erop aan dat u zo vaak mogelijk contant betaalt. Als een winkel geen contant geld accepteert – loop dan weg tot u een winkel vindt die wel contant geld accepteert. Kijk op Awakened Pages voor winkels en bedrijven die u kunt steunen. Kijk op de standinthepark website voor details over hoe u gelijkgestemden kunt ontmoeten. Abonneer u op de Lichtkrant om in contact te blijven. Wordt distributeur voor hen.

Bezoek de websites van de kranten en vertel de mensen de waarheid. Zeg dat ze deze video moeten bekijken. Spot met hen die duidelijk de 77e brigade zijn. Bespot de zelfingenomenen en de schijnheiligen. Dit is oorlog en ik zeg het u niet graag, maar wij zijn aan het verliezen. Als u ziet dat de BBC of een andere omroep bevooroordeeld is, dien dan een formele klacht in. Dien klachten in over kranten die de waarheid verdraaien. Doe aangifte tegen dokters die liegen over covid en de prikken. Klaag over hen bij de GMC.

Bereid u voor op tekorten aan brandstof en voedsel. Bereid u voor op prijsstijgingen in elk aspect van uw leven.

Dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel. Abonneert u zich a.u.b. op mijn kanaal op Brand New Tube en verspreid mijn video’s over op andere platforms zoals Bitchute. Mijn dank aan iedereen die dit doet. Doe ook vertalingen, alstublieft. Zet voor de lol mijn video’s op YouTube en kijk hoe lang ze blijven staan.

Voor de goede orde, dit kanaal is niet gemonetariseerd – geen enkele van mijn video’s is dat ooit geweest, omdat ik geen advertenties op mijn video’s wil. Er staan geen advertenties, geen sponsors en geen verzoeken om geld op video’s of websites. Ik zou het alleen maar allemaal aan ijsjes hebben uitgegeven.

Met dank aan BNT en Muhammad Butt voor het platform.

Vergeet niet de geweldige video’s van mijn vriend Dr Colin Barron te bekijken, die altijd pertinent en altijd onderhoudend zijn. Lees The Light krant en bezoek de lightpaper.co.uk

Bezoek ook mijn eigen websites vernoncoleman.org en vernoncoleman.com. Er zijn gratis boeken en artikelen te vinden, en er worden de meeste dagen nieuwe dingen toegevoegd.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan aanvoelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn gaan ze niet meer terug slapen.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard vechten, met vastberadenheid en passie en de waarheid.

  Zelenskyy eist "preventieve" kernaanvallen op Rusland

Wantrouw de regering, vermijd de massamedia en bestrijd de leugens.

Dank u voor het kijken naar een oude man op een stoel.

Het is april 2022, dit is video nummer 308 en het schokkende nieuws is dat de Grote Reset niet langer alleen maar een nachtmerrie voor ons is, en een streven in de giftige geesten van een stel van de kwaadaardigste samenzweerders die we ooit gekend hebben.

De Grote Reset is nu angstaanjagend dicht bij de enge ontknoping die wij allen hebben gevreesd. Wij leven nu al in een onderdrukkende, beperkende faux-communistische maatschappij die gebaseerd is op digitale controle en die snel evolueert naar een totaal gebrek aan individualiteit en vrijheid.

Iedereen die dit ontkent is óf heel erg onwetend, óf heel erg dom, óf gekocht en betaald en deel van de nachtmerrie. De meeste mensen, de collaborateurs, zijn dood, maar beseffen het nog niet. Dit is de laxeervideo die ik nooit wilde hoeven maken. Alles gaat nu heel snel.

Iedereen die verbaasd is over de stijgende prijzen en de stijgende inflatie, heeft een jaar geleden natuurlijk niet naar mijn video’s gekeken. Zowat alles van betekenis wat ons overkomt was voorspelbaar. De inflatie zal trouwens niet stoppen bij 10%. Ik herinner me nog dat mensen met enthousiasme naar hypotheekleningen van 15% grepen. Als u dat al beangstigend vindt, hoe erg zal het dan zijn wanneer de inflatie 10.000 % bereikt? Niets is nu onmogelijk. Kijk naar de geschiedenis van Argentinië. De inflatie raakte 10.000 % en schijnt nu mooi op 50% te liggen. Kijk naar Duitsland iets minder dan een eeuw geleden en zie hoe de inflatie echte politieke veranderingen teweegbracht.

In deze video ga ik het bewijs leveren dat de Grote Reset al veel verder is dan de meeste mensen beseffen. Ik ga laten zien dat alles wat er de laatste twee jaar gebeurd is – de covid-fraude, de net-nul-fraude, de sancties tegen Rusland, de transgender-controverse – deel uitmaakt van het plan dat de wereld naar de grootste recessie leidt sinds de jaren dertig van de vorige eeuw – zoals ik al langer dan ik me wil herinneren voorspeld heb – en mogelijk nog erger dan dat. Het afsluiten van de toegang van Rusland tot zijn dollars zal ons allen enorme bedragen kosten.

De Nieuwe Wereldorde is er al. Wij leven er nu in. En het zal de komende maanden nog veel en veel erger worden, want wij bevinden ons nu al in de dodenfase van de Grote Reset. Besluiten worden genomen door of volgens de eisen van een kleine groep lobbyisten en sekteleden, die gemanipuleerd zijn om de belangen van de samenzweerders te behartigen – hetzij willens en wetens, hetzij door domheid en onwetendheid. Wij worden beheerst door samenzweerders die het soort mensen beheersen dat gelooft dat het goed is zich voor ambulances aan de weg vast te lijmen.

De wereld zit vol met mensen die denken dat degenen onder ons die zich zorgen maken over wat er gebeurt, half krankzinnige samenzweringstheoretici zijn. Maar het vreemde is dat de meeste van die mensen die denken dat wij samenzweringstheoretici zijn, zelf bezorgd zijn over dingen die gebeuren en die hen getroffen hebben. Het probleem is dat zij niet naar het grote geheel hebben gekeken – zij beseffen niet dat alle slechte dingen die de laatste jaren zijn gebeurd, allemaal met elkaar te maken hebben. Covid-19, de opwarming van de aarde, de gemanipuleerde oorlog tegen Rusland, de oorlog tegen ons, de opzettelijk vernietigde wereldeconomie, de prijsstijgingen, de inflatie – ze zijn allemaal met elkaar verbonden.

De onnozelen zijn er niet in geslaagd twee en twee bij elkaar op te tellen, deels omdat zij het te druk hebben gehad met zich zorgen te maken over individuele bedreigingen van hun dagelijks leven, deels omdat zij het moeilijk kunnen geloven dat iemand zo’n kwaadaardig complot zou kunnen bedenken als het complot dat al jaren aan de gang is, gedeeltelijk omdat zij naïef zijn, niet twijfelen en te graag geloven wat hun door een volkomen corrupte mainstream media verteld wordt, en gedeeltelijk omdat degenen onder ons die de waarheid vertellen van het begin af aan door de mainstream media gedemoniseerd, voorgelogen, gecensureerd, onderdrukt en zeer doeltreffend tot zwijgen gebracht zijn.

Sir Klaus Schwab, door koningin Elizabeth geridderd wegens diensten aan de samenzwering, zal de ongekozen koning worden van een volkomen corrupte wereldregering. Schwab, een schurk uit de jaren 40, een kruising tussen Dr. Strangelove, Ernst Blofeld en Dr. Mengele, zal omringd worden door een bende boeven, samenzweerders en beroemdheden van de C-lijst.

Als we niet oppassen zullen we gecontroleerd worden door mensen die ik beschouw als trieste, zielige, tweederangs mensen; mensen als Fauci, Whitty, armzalige ambtenaartjes, en Gates, een vriend van Jeffrey Epstein en de BBC. Als Epstein nog leefde zou de BBC hem een praatprogramma geven. Dolly Parton en Piers Morgan zullen gezamenlijk de wereldministers van onwetendheid zijn. Charles, een kerel van een jaar of 70 die hulp nodig heeft om de bovenkant van zijn ontbijtei af te halen en tandpasta op zijn borstel te doen, zal de baas zijn over rechten met William en Kate, een stel Stepford-vrouwen, als zijn assistenten. De hertog en hertogin van Californië zullen ongetwijfeld de leiding hebben over het zeuren en mokken – en dat zullen ze goed doen, daar ben ik zeker van.

Als wij toestaan dat deze trieste en zielige schepsels ons verslaan, zal het zijn alsof het Braziliaanse voetbalelftal wordt verpletterd door een team van éénbenige piraten met scheurbuik.

Al twee jaar waarschuw ik u dat wij in een oorlog tegen onze eigen regeringen zijn verwikkeld. Vergeet wat er in Oekraïne gebeurt – dat is opzettelijk georkestreerd om ons in een wereldwijde recessie te storten, die de volgende stap in het plan is – de werkelijk belangrijke oorlog is de oorlog die door regeringen over de hele wereld tegen ons wordt gevoerd. Ik denk dat wij nog hooguit acht maanden hebben voordat de oorlog verloren is.

Overigens, als iemand zich zorgen maakt over wat er in Oekraïne gebeurt, moet hij eens naar de artikelen op mijn website kijken en zich dan afvragen waarom niemand in de media zich zorgen maakt over wat er in Syrië of Jemen gebeurt, waar veel meer mensen in oorlogen gedood zijn. Het antwoord is natuurlijk dat Rusland de olie en het gas heeft en dat de sancties tegen Rusland de economie kapot hebben gemaakt. Sancties tegen Syrië of Jemen zouden wat de samenzweerders betreft zinloos zijn geweest.

Wist u trouwens dat Oekraïne stilletjes heeft aangekondigd dat het het eerste land is dat de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum uitvoert, door een sociale krediet-app op te zetten die een universeel basisinkomen, een digitale ID en een vaccinpaspoort in één app combineert? Wij dachten dat ze druk bezig waren bommen te ontwijken, maar ze hadden tijd om de Schwab’s plezier app op te zetten. Waarom denkt u anders dat de samenzweerders hen belonen door hen wapens en geld te sturen? Waarom denkt u dat u gevraagd wordt om hun geld, tanks, munitie en oude truien te sturen? O, en kijk eens naar Biden en zijn zoon en Oekraïne. Er zijn daar een paar onaangename verrassingen.

Ik ben niet somber, ik probeer u niet bang te maken, ik ben niet dramatisch. Ik zeg u de waarheid. Als u denkt dat ik overdrijf, bedenk dan dat ik absoluut accuraat ben geweest over alles wat er gebeurd is. In 2004 heb ik een boek geschreven met de titel Why Everything Is Going to Get Worse. Ik waarschuwde al meer dan tien jaar geleden voor verplichte vaccinatieprogramma’s en de aanvallen op ouderen. Iets minder dan twee jaar geleden waarschuwde ik voor het gevaar van digitale valuta en het vogelvrij verklaren van contant geld, het misbruik van DNR-verklaringen
(Niet reanimeren) in ziekenhuizen, het gebruik van de nutteloze PCR-tests om DNA-monsters te verzamelen – dat ontkend werd totdat bedrijven toegaven dat ze het DNA dat ze oogstten verkochten – en het gebruik van de lockdowns om wereldwijd miljoenen mensen te doden. Een jaar geleden waarschuwde ik dat de voedsel- en brandstofprijzen omhoog zouden gaan. Vandaag gaan ze bijna dagelijks omhoog en er is veel woekerwinst ben ik bang. De mensen lachten toen ik waarschuwde dat de inflatie en de rente de pan uit zouden rijzen. Kijk wat er nu gebeurt. Het VK heeft nu zoveel schulden dat de rente op de schuld van het land 83 miljard pond per jaar kost. Uw belastingen worden uitgegeven om de rente te betalen – laat staan het kapitaal.

De samenzweerders hebben een draaiboek gevolgd. Zij hebben hersenspoeling en propaganda gebruikt om de wereld over te nemen, en het is niet moeilijk geweest om te bedenken wat er daarna komt. De oorlog is een meedogenloze, brutale, propaganda-oorlog die gevoerd wordt met behulp van communistische technieken en psy-op trucs, bedacht door de CIA en het Amerikaanse leger. Ik heb de handleidingen bestudeerd om te zien wat ze doen en wat ze van plan zijn.

Twee jaar geleden heb ik het bewijs geleverd dat zelfs de adviseurs van de regering wisten dat covid niet erger was dan de griep. In 2020 heb ik bewijsmateriaal geleverd over de bijwerkingen – waaronder myocarditis en stolsels – van de covid-prikken. De sneerders hadden daar plezier in, maar mijn waarschuwingen waren absoluut juist.

Telkens als ik meer waarheden onthuld heb, is de censuur verscherpt. De waarheid vertellen is nu een ernstig vergrijp.

Ik ben al vele jaren gecensureerd, maar de censuur is drastisch toegenomen sinds de covid-fraude begin 2020 begon.

Wikipedia en Google hebben mij gedemoniseerd met leugens en ik ben volledig verbannen door alle mainstream media en uitgevers. Ik ben verbannen door YouTube – dat mij zelfs de toegang tot hun site verbood – door Facebook – dat twee jaar geleden nog zei dat ik een gevaar voor hun gemeenschap was – door Twitter, door Linkedin en door elke andere sociale-mediaketen. Ze beweren allemaal dat ze voor vrije meningsuiting zijn, maar ze doen het tegenovergestelde. Zij censureren, zij verpletteren en zij deplatformeren. Zij zijn de vijand. Overigens zijn Google en YouTube op een rode lijst voor kinderveiligheid geplaatst, omdat zij kinderen in gevaar brengen door hun censuur.

Al deze corrupte sites hebben mij permanent verbannen voor het simpele misdrijf dat ik de waarheid vertel en absoluut accuraat ben. Dat zij beweren dat zij de vrije meningsuiting vertegenwoordigen is net zoiets als Wikipedia die beweert dat het een encyclopedie is, terwijl het volgens mij meer een soort beschermingsracket is (geef een redacteur geld en hij zal een artikel dienovereenkomstig veranderen) of een platform voor door de regering gecontroleerde leugens en misleiding. De Royal Society of Arts heeft mij als Fellow geroyeerd. Ik geloof dat een medewerker van de BBC een klacht had ingediend omdat ik de waarheid had gesproken. Ik kan begrijpen dat de BBC dat nogal schokkend zou vinden.

Het delen van belangrijke waarheden over covid en opwarming van de aarde kan u in grote moeilijkheden brengen met de covid-gekken en de slecht geïnformeerde en krankzinnige alarmisten van de opwarming van de aarde. De regeringen beweren dat zij de wetenschap gevolgd hebben, maar dat is natuurlijk een leugen van Orwelliaanse proporties en ik kan alleen maar aannemen dat de wetenschap onder controle van Baron Munchausen is geweest.

De 77e brigade, de CIA en door de regering gesponsorde charlatans gaan het internet rond en plaatsen overal waar ze mijn naam zien leugens en scheldwoorden en zelfs doodsbedreigingen. En niet alleen mij, natuurlijk.

Er zijn nep-sites in mijn naam op de sociale media en hoewel de bedrijven die de platforms beheren weten dat de sites nep zijn, halen ze ze niet weg. Ik heb geen aanwezigheid op de social media. Alles wat op mijn naam staat is nep en wordt waarschijnlijk gecontroleerd door de 77e brigade of de CIA. De vijand heeft doelbewust en systematisch alles gedaan wat zij kon om mijn leven te vernietigen.

Ik heb nog steeds mijn websites – waar ik elke dag materiaal op zet – en Brand New Tube en de kanalen waar mensen welwillend zijn mijn video’s te kopiëren. Mohammad Butt en Brand New Tube werden onder enorme druk gezet om mij te bannen en moesten hun platform uit het VK verhuizen, zodat ik hier video’s kon blijven maken. Ik ben daar voor altijd dankbaar voor. Mijn websites worden duizenden keren per maand – elke maand – door hackers aangevallen.

Waarom zouden de autoriteiten mij het zwijgen willen opleggen als ik geen waarheden zou vertellen die zij onderdrukt willen zien? Waarom willen zij niet over deze kwesties debatteren? Waarom weigert de BBC bijvoorbeeld openlijk om een debat over vaccinatie toe te staan?

Kijk naar de feiten over dingen die gebeuren.

Ten eerste, de covid-prik. De Britse regering geeft nu eindelijk openlijk toe dat de symptomen van covid – de griep die een andere naam heeft gekregen – dezelfde zijn als die van griep of verkoudheid. Maar de dreiging van verplichte vaccinatie is niet weggenomen. En toch heeft de Britse regering een rapport vrijgegeven waaruit blijkt dat de volledig gevaccineerden verantwoordelijk zijn voor 92% van alle covid-19 sterfgevallen. Het aantal sterfgevallen onder de geprikten stijgt – maar daalt onder de ongeprikten. De driedubbel geprikten zijn de mensen die de meeste kans hebben om te sterven. Zij schijnen het Acquired Immune Deficiency Syndrome op te lopen. Zoals een jaar of langer geleden voorspeld is, blijkt nu dat de prikken het immuunsysteem ongunstig beïnvloeden – en de geprikten kwetsbaarder maken voor infecties en kanker. Ik werd geminacht en aangevallen omdat ik daarvoor gewaarschuwd had. Uit cijfers in Canada blijkt dat de drievoudig geprikte mensen vijf keer zoveel kans hebben om aan covid te sterven als de niet-geprikte. In de VS blijkt uit cijfers van de CDC dat de prikken 61.000 mensen tussen 25 en 44 jaar hebben gedood. Dat zijn er 3.000 meer dan het aantal Amerikanen dat in de oorlog in Vietnam gestorven is en meer dan tien keer zoveel als er in Oekraïne gestorven zijn. Deskundigen uit de verzekeringssector verwachten 84% meer sterfgevallen onder millennials. Een Duitse verzekeringsdatabank van 11 miljoen mensen laat een enorme toename van ziektegevallen zien als gevolg van de spuiten. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat covid-prikken het aantal miskramen met 1.517 % hebben doen toenemen als ze tijdens de zwangerschap worden gegeven. De cijfers staan allemaal online, maar verwacht ze niet te zien op de site van de BBC, die ongeveer evenveel verband met de werkelijkheid heeft als een Dr. Who plot.

Gekochte en betaalde dokters in het VK worden nu rijker door vijfjarigen met het gif te prikken. In de VS hebben 800.000 kinderen van 5 tot 11 jaar die de covid-19-prik kregen, school moeten missen nadat zij ernstige bijwerkingen hadden gekregen. En er waren sterfgevallen door een prik die niet doet wat men beweert dat hij doet. Artsen in het Verenigd Koninkrijk krijgen extra bloedgeld voor het prikken van kinderen. En nu de covid prik voor 5-jarigen is toegevoegd aan de massa vaccins die gegeven worden, zullen ze natuurlijk blijven prikken en de covid prik aan het schema toevoegen. Niemand heeft ooit de moeite genomen om uit te zoeken hoe deze vaccins op elkaar inwerken of welke schade ze toebrengen aan het immuunsysteem. Kijk eens naar mijn boek over vaccins – het heet Anyone who tells you vaccines are safe and effective is lying. Alles wat erin staat is absoluut juist, en niemand zal over de enge inhoud debatteren. Het boek en ik zijn natuurlijk verboden door de BBC – en de rest van de mainstream media.

Een parlementslid dat in het Lagerhuis durfde op te staan en de schade van vaccins ter sprake te brengen, werd sneller uitgescholden dan wanneer hij gezegd zou hebben dat de plaats van de vrouw thuis is, waar zij de pantoffels van haar man warmt. Hetzelfde is in Amerika gebeurd. Iedereen, waar ook ter wereld, die de cijfers van zijn eigen regering citeert, wordt als samenzweringstheoreticus en anti-vaxxer aan de kaak gesteld. De aanvalsartikelen worden geschreven door naïeve en onwetende journalisten die niets weten en die nooit over hun onwetendheid durven te debatteren.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt een nieuw pandemieverdrag voor, dat haar de macht zal geven om landen en hun burgers te dwingen te doen wat hun gezegd wordt. Dat is het begin van een wereldregering. Verplichte vaccinatieprogramma’s zullen volgen. En zelfverspreidende vaccins zijn in aantocht.

China heeft zo ongeveer alles gesloten in de absurde overtuiging dat zij de griep met een nieuw merk permanent kunnen uitroeien. Niemand kan zo dom zijn om dat te geloven. Het is allemaal onderdeel van de vernietiging die hen in staat zal stellen de Grote Reset te voltooien. China is een vitaal onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen. Vaarwel daarmee.

En dan is er natuurlijk nog ” long covid “. Het is een van de belangrijkste redenen waarom er niets meer gedaan wordt. Een maand of twee geleden waren er in het VK meer dan een miljoen mensen met langdurige arbeidsongeschiktheid – twee derde van hen was langer dan een jaar werkloos. Nu nadert het aantal snel de twee miljoen. Maar uit de gegevens blijkt dat long covid een psychologische ziekte is en geen lichamelijk probleem. Het is een combinatie van hypochondrie en misleiding, maar het wordt door de regeringen sterk gepromoot, omdat het een uitstekende manier is om economieën over de hele wereld kapot te maken. Vreemd genoeg schijnt long covid zeldzaam te zijn onder zelfstandigen, maar veel voor te komen onder ambtenaren en gemeentepersoneel. Ik durf te wedden dat het het meest voorkomt bij de idioten die geprikt zijn.

Onthoud: onderzoek heeft aangetoond dat long covid geen lichamelijke ziekte is – het is een psychologisch probleem. De regeringen hebben long covid gecreëerd en gepromoot, omdat het een goede manier is om de economie in de war te brengen en een steeds diepere recessie te veroorzaken. Het is ook een goede manier om de schade te verdoezelen die door de giftige covid-prikken is aangericht. En paradoxaal genoeg moedigt het promoten van long covid meer mensen aan om zich te laten prikken, omdat zij, bizar genoeg, geloven dat de prikken zullen voorkomen dat zij long covid krijgen. Politici en journalisten en zelfbenoemde factcheckers houden zich niet bezig met nauwkeurig onderzoek als het hun niet uitkomt – en dat is het tegenwoordig altijd.

Ten tweede, denk eens aan de global warming hoax. Het enige warme aan deze onzin is de hete lucht die geproduceerd wordt door pseudo-wetenschappers, corrupte politici en kromme journalisten. Net als covid is de opwarming van de aarde gebaseerd op nog meer nepwetenschap – waarover politici en journalisten niet in het openbaar willen debatteren. Degenen die de hoax promoten weten dat zij geen wetenschap hebben om hun absurde beweringen te staven – de opwarming van de aarde leidt ons naar de absurditeit van netto-nul en naar miljarden doden. En, tussen haakjes, de recyclagezwendel is nooit meer geweest dan een oefening in gedwongen naleving. Ik heb altijd geweigerd het recyclingspel mee te spelen – net zoals ik de omroepbijdrage van de BBC niet betaal.

Het spelletje van de opwarming van de aarde geeft hun de gelegenheid om van de fossiele brandstoffen af te komen en ze te vervangen door waterstof – dat gemaakt wordt met behulp van fossiele brandstoffen; om van benzine- en dieselauto’s af te komen en ze te vervangen door elektrische auto’s, die slechter voor het milieu zijn en die elektriciteit gebruiken die gemaakt is met olie en gas en bomen die in pellets gehakt zijn, die geïmporteerd en verbrand worden in plaats van steenkool. En het geeft hun een excuus om 15 miljoen huiseigenaars in het Verenigd Koninkrijk te dwingen zulke enorme en ruïneus dure veranderingen aan hun huizen aan te brengen, dat de enige praktische oplossing zal zijn om volkomen goede, solide huizen af te breken. De daklozen zullen gedwongen worden in nieuwe, piepkleine, kartonnen flats in erkende stadscentra te gaan wonen. Gelooft u mij niet? Kijk het maar na. Het is allemaal al aan de gang. En elke nieuwe flat heeft een slimme meter. Als u geen slimme meter hebt, moet u topprijzen betalen voor uw elektriciteit. Geloof me, het is al aan het gebeuren.

  Rutte zegt dat de NAVO Oekraïne gebruikt als proxy tegen Rusland

Ten derde, de oorlog in Oekraïne.

Die oorlog is schaamteloos uitgelokt door de NAVO en de wereld heeft naar behoren volkomen absurde sancties tegen Rusland ingevoerd, en die sancties hebben opzettelijk en voorspelbaar overal de economieën verwoest, de olie-, gas- en voedselprijzen opgedreven en tekorten veroorzaakt die in Afrika en Azië tot honderden miljoenen doden zullen leiden. Als dat geen genocide is, dan hebben we er een nieuw woord voor nodig. De prijzen van kunstmest zijn in een mum van tijd verviervoudigd en staan nu op het hoogste peil ooit. Afrika is voor 70% van zijn kunstmest afhankelijk van Rusland, dus de politici die deze sancties hebben ingevoerd zullen duizendmaal zoveel mensen doden als Poetin.

Oh, en trouwens, in plaats van het Russische gas importeren het VK en Europa nu gas uit de VS – gas dat geproduceerd is met vervuilende frackingtechnieken. En Polen en China vervangen hun ontbrekende gas door steenkool. Het resultaat is dat het jaarlijkse steenkoolverbruik ongeveer 8,5 miljard ton bedraagt – een cijfer dat in jaren nauwelijks is veranderd.

Ten vierde zal de vernietiging van de economie, door de sancties, de absurde long covid, de dodelijke prikken, de enorme schulden die zijn opgebouwd als gevolg van de miljarden pond kostende covid-fraudes en de verderfelijke onzin van de global warming fraude, leiden tot een enorme wereldwijde recessie – veel groter dan de recessie van de jaren dertig. Een covid-vaccin-festival dat in Londen werd gehouden, kostte 500 pond voor elke toegediende prik. Wat een obscene geldverspilling. Zelfs de Wereldbank, een kwaadaardige organisatie, heeft gewaarschuwd dat de oorlog in Oekraïne en de sancties de groei zullen vertragen en de armoede zullen doen toenemen. Niemand in de regering of de media trekt zich er iets van aan.

Het is allemaal opzettelijk, natuurlijk. Miljoenen zullen hun baan verliezen en nooit meer werken. Alleen al vorig jaar sloten in het Verenigd Koninkrijk 17.000 winkelketens hun deuren en die zullen nooit meer opengaan. Het basisinkomen, dat in Wales al wordt uitgeprobeerd, zal zich uitbreiden, en de middenklasse en de werkende klasse zullen verdwijnen om vervangen te worden door legers vergetende en opgedirkte drones. De wereldhandel en de globalisering zullen spoedig tot het verleden behoren. Het VK zal er meer onder lijden dan de meeste landen.

En dankzij die vervelende eikel, Trudeau in Canada is uw spaargeld niet veilig. Het woord distrain is nu in de mode. Het betekent dat de regering het recht heeft uw bezittingen te stelen en uw bankrekening te sluiten als u het waagt uw mond open te doen en de waarheid te vertellen.

De prijzen rijzen de pan uit en ze zullen blijven stijgen.

De Britse kanselier, Rishi Sunak, die mijn prijs krijgt als een van de kwaadaardigste mannen in Groot-Brittannië vanwege zijn kwalijke behandeling van gepensioneerden en de merkwaardige houding van zijn vrouw tegenover belastingen en sancties, heeft meer dan zijn steentje bijgedragen om een zetel in de wereldregering te veroveren. De hypotheekrente gaat omhoog, de benzinehandelaars profiteren, de energieprijzen voor de huishoudens rijzen de pan uit, de voedselinflatie bedroeg vorige maand meer dan 5%, vakanties en reizen zullen binnenkort niet meer dan een herinnering zijn, kleding en schoenen stegen met 8. 8%, de prijzen in cafés en restaurants zullen binnenkort niet meer te betalen zijn voor mensen die geen Sunak heten en die niet genieten van de financiële geneugten van een rijke schoonvader en veel slimme adviezen om de gezinsbelasting te verlagen, de gemeentebelastingen stijgen even snel als de dienstverlening verslechtert, de prijzen van treinen zullen dit jaar gemiddeld met 9,8% stijgen, postzegels stegen met meer dan 10%, meubels stijgen met 9,2% en abonnementen schieten overal omhoog. In Duitsland hebben ze het over rantsoenering en als u niet in Duitsland bent, zullen ze het binnenkort ook bij u in de buurt hebben. Fabrieken gaan sluiten. De straatverlichting zal uit gaan. Terwijl de parlementsleden van enorme loonsverhogingen genieten, wordt ons, gepensioneerden, de loonsverhoging ontzegd die de regering ons beloofd had. Sunak is gevaarlijker voor gepensioneerden dan midazolam.

En iedereen die hoopte zijn miserabele staatspensioen aan te vullen met eigen beleggingen of pensioenfonds zal pech hebben. De mensen die de grote beleggings- en pensioenmaatschappijen met meer dan 22 biljoen dollar aan activa controleren, nemen hun beslissingen niet op grond van beleggingslogica, maar op grond van hun morele waarden. Zij verkopen dus (of weigeren te investeren in) bedrijven die zij op de een of andere manier onethisch vinden – bijvoorbeeld oliemaatschappijen of mijnbouwbedrijven. En zij zullen zelfs niet beleggen in bedrijven die benzine verkopen. Deze onzin blijft niet beperkt tot de zogenaamde ethische beleggingsfondsen. Deze massaal overbetaalde beleggingsbeheerders zijn hardnekkig bezig pensioenen en beleggingen kapot te maken en iedereen te helpen verarmen, behalve zijzelf.

Toeval? Pech dat het allemaal tegelijk gebeurt?

Als u dat denkt, moet u in de rij gaan staan bij uw huisarts, een booster halen en de tabletten blijven innemen.

Ten vijfde, de verdwijning van contant geld gaat steeds sneller. Nog een toeval? Niet waarschijnlijk. Dankzij het enthousiasme van de onnozele collaborateurs die nog steeds hun stomme maskers dragen, zijn er nu minder winkels die contant geld willen aannemen. Het is bijna onmogelijk om benzine of diesel te kopen zonder plastic te gebruiken. De collaborateurs zijn dol op hun kleine kaartjes, omdat ze niet zien waar het toe leidt. En zoals ik vorig jaar al waarschuwde, voert de Bank of England haar eigen versie van bitcoin in. Maar deze is bijzonder. Het hoort allemaal bij de wereld van de digitale valuta en de digitale ID die ze ons opdringen. Ze gaan de nepvaluta zo inrichten dat u er geen drank mee kunt kopen als u alcoholist bent, geen chocolade als u te zwaar bent, voor niemand snelle auto’s of racefietsen, en niets als u als een slecht mens wordt beschouwd. O, en de digitale munt zal het u heel gemakkelijk maken om al uw belastingen en schulden aan nutsbedrijven te betalen, want die helpen hen gewoon aan wat ze maar willen.

Wie is een slecht mens? Iedereen die zijn prik niet heeft of zijn masker niet draagt. Iedereen die deze video bekijkt. En ze zullen weten dat u ernaar kijkt, natuurlijk.

En het is nu te laat om het af te zetten, vrees ik – dus u kunt net zo goed blijven kijken.

Over maskers gesproken, hebt u gezien dat Dr. Jenny Harries, hoofd van het Britse bureau voor de bescherming van de gezondheid, zegt dat zij nog steeds een masker zal dragen in winkels en in treinen. Dat is vreemd, want al in maart 2020 waarschuwde diezelfde Dr. Jenny Harries, die toen plaatsvervangend hoofdgeneesheer was, dat het mogelijk is het virus in een masker op te sluiten en het in te gaan ademen. Die Dr. Jenny Harries zei dat het dragen van een masker geen goed idee was.

Ten zesde, kijk naar wat er met de gezondheidszorg gebeurd is. De bureaucraten die de gezondheidszorg controleren alsof zij er de baas over zijn, worden gedreven door een haat en minachting voor ons. Er zijn meer bureaucraten in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk dan er verpleegsters en bedden zijn. Zij hebben meestal een dure particuliere ziektekostenverzekering.

Er is, in feite, geen huisartsendienst in het VK. Artsen staan erop om per telefoon te behandelen, ook al is onomstotelijk bewezen dat dat onveilig is. Daarom kan de ambulancedienst het niet aan – en wachten de mensen uren op een ambulance. Daarom zijn ze gestopt met het meten van de wachttijden op de Eerste Hulp toen die meer dan negen uur gingen bedragen. Daarom staan meer dan 12 miljoen mensen op wachtlijsten voor spoedgevallen, of zullen daar binnenkort op staan, en zullen zij waarschijnlijk nooit gescand, geröntgend of behandeld worden. Het is de reden waarom de sterftecijfers de pan uit rijzen. De medische zorg is veel slechter dan in de jaren vijftig. Het aantal sterfgevallen door onbehandelde sepsis stijgt explosief. Het ziekenhuispersoneel draagt maskers en doet aan sociale distantie, maar de ziekenhuizen zijn vuiler dan ooit. Ik ben er in Wales geweest en heb mijn voeten afgeveegd toen ik wegging. Diabetes type 2 wordt behandeld met medicijnen in plaats van met een dieet, omdat dat sneller en gemakkelijker is – ook al is het gevaarlijker en duurder. Verpleegsters mogen voorschrijven. Zorgassistenten, met weinig of geen opleiding, hebben werk overgenomen dat verpleegsters zouden moeten doen, omdat de verpleegsters dingen doen die dokters zouden moeten doen. Binnenkort zullen er kosten worden aangerekend om een huisarts te zien, omdat de meeste huisartsen zoveel geld hebben verdiend aan het prikken, dat ze om belastingredenen drie dagen per week werken.

En denk maar niet dat het er beter op wordt. Vóór de nep-pandemie beloofden de Britse ministers de diagnoses van kanker te versnellen, zodat Groot-Brittannië de achterstand op de rest van de wereld zou inhalen. Maar daar is van afgezien. De parlementsleden hebben gewaarschuwd dat slechts de helft van de kankerpatiënten in stadium één of twee wordt gediagnosticeerd. En, zo zeggen zij, het zal nog erger worden.

Ten zevende, kijk naar het onderwijs. Geletterdheid en rekenvaardigheid staan op een historisch dieptepunt bij tieners. De meeste schoolverlaters kunnen niet optellen zonder rekenmachine en kunnen hun eigen taal niet vloeiend lezen of schrijven. De incidentie van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen van alle leeftijden is ook nog nooit zo hoog geweest. Als u denkt dat dit allemaal nog toeval is, blijf dan die tabletten maar innemen. De schoolonderwijzers en hun vakbonden hebben meegewerkt aan de vernietiging van het onderwijsstelsel van de natie door scholen onnodig te sluiten en door erop aan te dringen dat kinderen beschadigd worden met dodelijke en nutteloze maskers. Een recordaantal kinderen wordt nu doorverwezen voor ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. Als ze geluk hebben, krijgen ze over 10 of 15 jaar misschien een afspraak om iemand te zien. En ik hoop dat u niet denkt dat ik een grapje maak. Een officieel OFSTED rapport legde bloot hoe het covid-19 beleid het leven van kinderen had verwoest en hun ontwikkeling had belemmerd. Onderwijzers en dokters en maatschappelijk werkers en politici zouden gearresteerd moeten worden. Maar niemand wordt gestraft. Wij leven nu volgens de regels van Schwab.

Ten achtste had u misschien gedacht dat de kerken enige troost hadden kunnen bieden. Niets van dat alles. De aartsbisschop van Canterbury en de paus moeten allebei van hun ambt ontheven en opgesloten worden. Zij hebben de mensen verraden voor wie zij geacht worden te zorgen. De sluiting van kerken en het wegnemen van geestelijke troost in een tijd dat de mensen die het meest nodig hadden, was niet alleen onnodig en laf – naar mijn mening was het kwaadaardig. Het verdwijnen van de traditionele godsdienst was natuurlijk allemaal onderdeel van het plan. Kijkt u maar. Zie de plannen van de VN voor de Chrislam. U zult Tony Blair daar ergens in terugvinden. Ze doen geen moeite om er iets van geheim te houden.

Ten negende, de toename van de immigratie maakt allemaal deel uit van het algemene plan om culturen te homogeniseren en nationale identiteiten te vernietigen. Ga dat maar na. Het zit allemaal in het plan en wat de vijand betreft gaat het goed.

Ten tiende, zij die denken dat de transgender-controverse een geïsoleerd probleem is, zijn nog steeds niet goed wakker geworden. De verwarring is overal, maar het is duidelijk dat er helemaal geen toekomst is voor de vrouwensport. Het kan me niet schelen wat Johnson gezegd mag hebben – transgender atleten zijn de toekomst, want dat is de toekomst die de samenzweerders voor ons gekozen hebben. Kijk maar. Intussen lijdt iedereen. Het basisprincipe van de metaverse is dat mensen kunnen kiezen wie zij willen zijn. Het maakt allemaal deel uit van de Grote Reset: vernietig gezinnen en traditionele rechten en vrijheden. Vrouwen die strijden voor enkel geslacht dit of enkel geslacht dat voeren een verloren strijd. Hun enige hoop is om in diskrediet geraakte samenzweringstheoretici te worden, sluit u bij ons aan en bestrijd de samenzweerders.

Elfde, als u denkt dat Black Lives Matter weer een aparte zaak is, dan hebt u het weer mis. Het wegwerken van standbeelden en geschiedenis is allemaal onderdeel van het plan van de samenzweerders om nationale identiteiten uit te wissen. Als de demonstranten echt om zwarte levens zouden geven, dan zouden ze wel strijden om de hongersnood en de massale sterfte in Afrika te stoppen. Hoeveel van de debiele sportmensen die knielen voor wedstrijden zijn zich er zelfs maar van bewust dat miljoenen kinderen verhongeren door wat er de laatste twee jaar gebeurd is? Racisme en seksisme zijn nu in onze maatschappij ingebakken – maar niet op de manier die u zou denken. Blanke mannen komen tegenwoordig niet eens meer in aanmerking voor topfuncties.

Ten twaalfde is er de cancel-cultuur onzin die door de linkse gekken gebruikt wordt om de waarheidssprekers het zwijgen op te leggen. Zij beweren dat iedereen die zich verzet tegen hun leugens over covid, klimaatverandering enzovoort, een extreem-rechtse moet zijn. Kijk naar wat er in de media gebeurt. Ik betwijfel of de BBC, die een financiële band heeft met de in diskrediet geraakte Bill Gates, al jaren een waarheid heeft uitgezonden. Naar mijn mening verspreidt de hele corrupte organisatie bedrog, verkeerde informatie en leugens onder de onnozelen en de goedgelovigen.

De hele mainstream media zijn gekocht met miljoenen dollars en ponden. Ons geld, natuurlijk. Ga maar na. Jaren geleden hebben ze alle ervaren journalisten ontslagen en honderden linkse sneeuwvlokjes binnengehaald, die zo dom, hebzuchtig en onverdraagzaam waren dat ze gemakkelijk te corrumperen waren. De BBC ronselde een gaziljoen echt domme Guardian lezende communisten om de echte journalisten te vervangen. Niemand bij de BBC, ITV, Sky of welke andere mainstream zender tv of radio dan ook durft de waarheid uit te zenden. Ik daag hen al twee jaar uit. Zwijgen. Ze zijn bevooroordeeld en krom. Geen eerlijkheid en geen lef. Zij weigeren standvastig te debatteren over vaccinatie, klimaatverandering of een van de grote thema’s. Waarom? Als zij geloofden wat zij zeiden, dan zouden zij toch wel graag hun gelijk willen bewijzen in een nationaal, live, netwerkdebat.

Mediadokters over de hele wereld hebben grof geld verdiend met het promoten van de leugens. Iedereen die ergens in gepromoveerd is noemt zich dokter en verdient grof geld.

En de gluiperds zijn overal – zij kunnen nu een app downloaden op hun verdomde smartphones om als flitspaal te gebruiken. Ik hoop dat degenen die er gebruik van maken leren hun laarzen te poetsen en hun hakken te klikken.

Tegenwoordig werkt iedereen die voor de belastingbetaler werkt – ambtenaren, omroepen, journalisten, leraren, dokters en de rest – thuis, verstopt zich in kasten, is in staking of geniet van long covid en verheugt zich op een zomer aan het strand.

Alles wat zij doen is in strijd met individualiteit, rechten, vrijheid. Het is van vitaal belang te bedenken dat dit geen afzonderlijke beleidsvormen zijn – het zijn verschillende tentakels van een octopus die ons wil verstikken, die het leven en de geest uit ons wil verpletteren. De Duitsers hebben er een woord voor – schlimmbesserung – zogenaamde verbeteringen die de zaken nog erger maken. Dit is schlimmbesserung op steroïden, met toegevoegde noten en dubbele slagroom.

Als wij willen overleven, moeten wij ons voorbereiden op een permanente revolutie, moeten wij hard vechten om te stoppen wat er nu al gebeurt en om dingen die gebeurd zijn terug te draaien en om dingen die nog gaan gebeuren tegen te houden. En ten tweede moeten wij ons nu gaan voorbereiden op hoe wij in de nieuwe wereld zullen leven zonder er deel van uit te maken. Als wij tegen het eind van de herfst niet gewonnen hebben, blijft alleen nog de tweede optie over.

En wij moeten bedenken dat als zij ons onderdrukken en demoniseren, wij wel iets goed moeten doen. Negeer de afleidingen en de bijzaken en concentreer u op het ene, grote punt: de Grote Reset is hier. De Nieuwe Wereldorde komt er niet aan – zij is gearriveerd. U leeft erin.

Onze strijd is de rechtvaardige. Wij hebben Robin Hood en Sir Garwain die met ons meevechten. Onze zaak is rechtvaardig en eervol. Wij zijn de goeden. Honi soit qui mal y pense.

Dus, wat doen wij?

Verspreid de boodschap. Deel deze video, die al mijn energie heeft gekost om te schrijven en op te nemen. Deel hem tot hij versleten is. Bezoek elke dag mijn websites en deel materiaal. Alles is gratis te downloaden en te delen. Er staat elke weekdag nieuw materiaal op.

Boycot de vijand. Doe het legaal, maar geef geen geld aan de BBC – die tot nu toe meer dan 80 miljoen pond heeft uitgegeven aan een nieuwe set voor Eastenders. Neem geen abonnement op Sky. Gebruik YouTube of Google niet – er zijn andere zoekmachines – gebruik Twitter of Linkedin niet. En als u ze toch moet gebruiken, denk er dan aan dat ze niet aan onze kant staan. Zij onderdrukken de vrije meningsuiting. Dat is wat zij doen. Zij deplatformeren waarheidsverkondigers.

Onthoud dat de collaborateurs de vijand zijn. De maskerdragers zijn de vijand. De jankerds en zeurpieten zijn de vijand, omdat zij de aandacht afleiden. Praat met hen. Leg hun de waarheid uit. Maar vergeet niet dat het domme mensen zijn: u zult de dingen eenvoudig moeten houden.

Als u schulden hebt, probeer ze dan af te betalen en maak geen nieuwe schulden die u zich niet zou kunnen veroorloven als de rente zou stijgen. Dring erop aan dat u zo vaak mogelijk contant betaalt. Als een winkel geen contant geld accepteert – loop dan weg tot u een winkel vindt die wel contant geld accepteert. Kijk op Awakened Pages voor winkels en bedrijven die u kunt steunen. Kijk op de standinthepark website voor details over hoe u gelijkgestemden kunt ontmoeten. Abonneer u op de Lichtkrant om in contact te blijven. Wordt distributeur voor hen.

Bezoek de websites van de kranten en vertel de mensen de waarheid. Zeg dat ze deze video moeten bekijken. Spot met hen die duidelijk de 77e brigade zijn. Bespot de zelfingenomenen en de schijnheiligen. Dit is oorlog en ik zeg het u niet graag, maar wij zijn aan het verliezen. Als u ziet dat de BBC of een andere omroep bevooroordeeld is, dien dan een formele klacht in. Dien klachten in over kranten die de waarheid verdraaien. Doe aangifte tegen dokters die liegen over covid en de prikken. Klaag over hen bij de GMC.

Bereid u voor op tekorten aan brandstof en voedsel. Bereid u voor op prijsstijgingen in elk aspect van uw leven.

Dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel. Abonneert u zich a.u.b. op mijn kanaal op Brand New Tube en verspreid mijn video’s over op andere platforms zoals Bitchute. Mijn dank aan iedereen die dit doet. Doe ook vertalingen, alstublieft. Zet voor de lol mijn video’s op YouTube en kijk hoe lang ze blijven staan.

Voor de goede orde, dit kanaal is niet gemonetariseerd – geen enkele van mijn video’s is dat ooit geweest, omdat ik geen advertenties op mijn video’s wil. Er staan geen advertenties, geen sponsors en geen verzoeken om geld op video’s of websites. Ik zou het alleen maar allemaal aan ijsjes hebben uitgegeven.

Met dank aan BNT en Muhammad Butt voor het platform.

Vergeet niet de geweldige video’s van mijn vriend Dr Colin Barron te bekijken, die altijd pertinent en altijd onderhoudend zijn. Lees The Light krant en bezoek de lightpaper.co.uk

Bezoek ook mijn eigen websites vernoncoleman.org en vernoncoleman.com. Er zijn gratis boeken en artikelen te vinden, en er worden de meeste dagen nieuwe dingen toegevoegd.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan aanvoelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn gaan ze niet meer terug slapen.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard vechten, met vastberadenheid en passie en de waarheid.

Wantrouw de regering, vermijd de massamedia en bestrijd de leugens.

Dank u voor het kijken naar een oude man op een stoel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Wij zijn in de eindfase van de opmars naar “De Grote Reset”; Wij moeten nu winnen of voor altijd verliezenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZelensky geboycot in Cyprus na nazi-coup
Volgend artikelRusland en het Westen verwikkeld in een fundamenteel conflict tussen globalisten en anti-globalisten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

47 REACTIES

 1. Dank U
  Oude Meneer
  Het is dat U deze twee woorden heel vaak zelf hebt gebruikt
  Anders zou dat niet worden aangehaald
  Met gezond verstand
  Daar zijn er niet veel van
  Hoop dat U de welwillenden merendeels jongeren nog heel lang zal kunnen
  steunen , helpen , bijstaan
  Nogmaals
  Dank U

 2. Met dank voor de vertaling. Een krachtige en waarachtige presentatie. Waarom zijn er niet meer artsen zoals deze?
  Het artikel staat er inderdaad twee keer in. Het verhaal begint opnieuw bij de zin; ‘Het is april 2022, dit is video nummer 308’

  De analyse van deze man is haarscherp. Alles wat hij schrijft is de spijker op zijn kop. Het is een wereldwijde samenzwering en mensen die nu nog steeds in de ontkenningsfase zitten zouden ‘conspiracy deniers’ moeten worden genoemd.

  Het kan niet lang meer duren of Jezus Christus komt voor zijn bruidsgemeente. Nog weer was er vandaag een dag voor bekering en geloof en een eeuwige verlossing. Of er morgen weer een dag aan de genadetijd zal worden toegevoegd, weet niemand. Meer over de geweldige zaken aan de horizon (nadat de wereld eerst door het aller aller aller donkerste dal in haar geschiedenis is gegaan met MILJARDEN doden).

  https://youtu.be/Ut0uH-G7izI

  Meer over waarom God dit allemaal toelaat in de wereld – zie laatste stuk van de uitleg over Openbaring 13 – dat gaat over de laatste en meest demonische helft van de zeven jaren van verdrukking:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-13b

 3. Wat een drammerig gejammer van iemand die de wereld niet meer begrijpt. Straks wordt de éénentwintigmiljoenste Bitcoin gedolven en is ook dat verhaal af want er komen er geen nieuwe meer bij. Bedenk zelf maar wat er dan in crypto-land gebeurt. De andere, nagemaakte, crypto-munten worden waardeloos en Bitcoin (en alléén Bitcoin) wordt exponentieel veel meer waard en blijft veel meer waard worden, zoveel dat ook alle centrale banken geld waardeloos wordt. En straks wordt van ons verwacht Noord-Afrikanen en Midden-Oosterlingen te voeden omdat die anders hier allemaal tegelijk op de stoep staan om voedsel te eisen.

  • Totale onzin, bitcoins bestaan helemaal niet, het is verzonnen software van 64 digitale tekens ergens op een driver…meer niet, sorry…Alleen fysiek goud en zilver zijn ECHT… en waarom komen er niet meer? Kwestie van programmeren!!!

  • Jeezus wat een dom gezwam van je.. ga terug masker dragen man! Bitcoin is al lang niet meer dan de btc van de witte papier. Soros & Co zitten al een tijdje te mijnen en die zitten daar om geld te verdienen? Bitcoin is de bitch van het grote geld en dat heeft btc onder controle. Zie naar de transacties die erop gebeuren en is meer dan 90% allemaal boven de 100k en de kleine man zit er maar 0.5% max van de wereld erin. Kan iedereen zien als men naar de btc-distributie ledger zoekt en kijkt! U leeft nog in sprookjesland 🙃

  • Ik denk niet dat je ook maar een snars begrijpt van Bitcoin, PJ. Wat een tentoonstelling van domheden, is je tekst. Veel sterkte met je gebrek aan realiteitszin en denkvermogen.

 4. Deze man is zielig (aan het worden). Ik, ik, ik, alsof hij uniek is en als enige de samenhang al jaren ziet.
  Daarnaast om dom volk wat te laten snappen moet je het simpel en kort houden, dus niet bepaald zijn teksten.
  Inhoudelijk weinig op aan te merken behalve dat hij m.b.t. pensioenen, zoals zovelen, duudelijk niet uit de financiële sector komt, Dus nogmaals, de ouderen van nu hebben maar ingelegd voor de veel kortere, verwachtte gemiddelde levensduur dan de leeftijd die ze nu gemiddeld hebben.
  Kortom: jongeren bouwen geen pensioen op maar betalen de huidige ouderen De pensioenpotten zijn al vele jaren keeg!

  • Deze man was een zeer populaire BBC tv arts. Hij heeft daardoor een enorm bereik, dus wat hij vertelt, dat de msm nooit zal halen, is zeer belangrijk om onwetenden te informeren.
   Nee, er is geld zat in de pensioenpotten, ook al zijn ze al diverse malen geplunderd(door politici, gieren/adviseurs/bestuursleden) en worden ze slecht en voor politiek gewin beheerd.
   Je bent door de war met de AOW.

   • Macel, je hebt er geen idee van dat je reageert op iemand die meer dan gemiddeld veel heeft kunnen zien en al jaren weet.

    Aow is geen pot, dat wordt betaald door de werkenden. Een heel ander systeem.

    Pensioen is een lege “spaar” pot, zoals ik al heb uitgelegd.
    Echt dom om te geloven dat er ooit nog vermogen is opgebouwd waar wij verplicht voor hebben ingelegd.

    Zoals met alle huidige shit is de na-oorlogse generatie een groot veroorzaker. Een egoistisch zooitje zelfverrijkende, onterechte klagers.

    (zoals bij alle generaliseringen, er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen)

   • De onnozelen zijn er niet in geslaagd twee en twee bij elkaar op te tellen, omdat ze over het geheugen van een eendagsvlieg beschikken.

    Zonder goed werkend geheugen, kan men nooit verbanden zien in de dagdagelijkse gebeurtenissen.

    Daarbij komt nog dat het msm-nieuws geen ruimte laat om tijdens de uitzending zelf, uw geheugen te gebruiken en de verbanden daadwerkelijk te zien.
    Uw geest wordt zo bespeeld met voor de hersenen in essentie interessante en afleidende slogan-zinnen.

    Dat schijnt effect te hebben, want hersenen in het algemeen schijnen dit graag te horen omdat het hen bezig houdt.

    En daar speelt men heel handig op in.
    En wanneer blijkt dat het voor de hersenen iets minder indrressant klinkt, en de aandacht van de hersenen op het punt staat om af te wijken, dan laat men op het msm-nieuws, de letter r eens rollen.
    Wat u op een dwingende manier terug bij de les brengt, en uw hersenen zich afvragen of dit bewust gedaan wordt, waarna deze erop gaan letten dat het niet nog eens gebeurt, want dat is dan de bevestiging die de hersenen zoeken…

    Helaas gebruikt men de rollende r niet meer, want daar achter de schermen, zijn ze zich ervan bewust dat uw hersenen daar nu op letten, maar het achterliggende doel is uiteraard bereikt: Uw afdwalende hersenen terug bij de les te krijgen.

    De onnozelen, kunnen niet zien dat hun hersenen bespeeld worden, en dat dit daadwerkelijk op ware wetenschap berust.

    Als je dat niet kan zien, dan ben je een pion, of een lege huls, welke voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden, zonder het zelf door te hebben.

 5. Crypto munt wat van metaal is vervaardigd
  Die zijn gemaakt om de domme massa in te palmen
  En velen trappen erin
  De rest gebeurt met computer
  Zogenaamde mijnen of maynen
  Hersenschim
  Meer niet
  Denkbeeldig
  Hier moet de domme massa dus ook intrappen
  Alle waardevolle edelmetalen worden door deze nonsence van U afgenomen gestolen met loze woorden beloften
  Door wie ?!
  De Nazaten van Columbus en Cornuiten
  Uiteindelijk blijft U de Domme Massa met lege handen achter .
  Met niks moet U genoegen nemen
  Want de Elite zal mede dankzij al die list en bedrog van U afgetroggelt hebben en in bezit hebben en beheren
  U kunt ernaar fluiten
  U moet het doen met wat U krijgt
  En U zult worden gecommandeerd gedirigeerd vertrapt
  U heeft het zo gewild
  U wou niet zelf nadenken
  Dat doen Ruttetje en HugHugje wel voor U
  U Moet dansen naar de Pijpen van AdolfBill HitlerGates & zijn Collega’s
  Ja ook Ruttetje is maar een hielen likker van die Elite clubje
  Hij krijgt uiteraard maar punten om te snoepen te gokken zodoende de Domme massa in toom houden

  Dank U

  • Geld is niks anders dan een ruilmiddel. En alles wat digitaal gaat/is.. Ver weg van blijven!

   Als we morgen besluiten goederen en diensten met elkaar te gaan ruilen tegen kralen of spiegeltjes, dan hebben die weer waarde. Zo simpel is het.

 6. Wat deze man vertelt is al de huidige praktijk in NL. Door contacten met overheidsinstanties/artsen e.d. is zijn verhaal te bevestigen. The Great Reset is realiseerbaar door uw geld wat op de banken en pensioenfondsen staat. Daaruit graaien de globalisten, onrechtmatig, (en door mateloos geld bij te drukken) om u te resetten (lees: onderdrukken). Cash geld wordt waardeloos verklaard door hoge inflatie, net als in WW2 (want veel gedachtengoed is gekopieerd door WEF-elite). Alleen met goud of zilver kunt u nog voedsel of brandstof kopen. Smokkel zal er altijd zijn. Zoals Schwab al voorspelt in zijn boek Covid the Great Reset zullen er gigantische opstanden komen als mensen beseffen geruineerd te zijn, die neergeslagen worden door Europees leger (net als Napoleon heeft gedaan bij royalistische opstand 1795 in Parijs). Of Poetin wordt de nieuwe Djengis Khan van Europa tot Midden-Azie en vernietigt het globalisme.

 7. Er bestaat een gezegde; De soep word nooit zo heet gegeten als die opgediend word. Als die voorgenomen wereldregering er wel zou komen (wat ik ten zeerste betwijfel) en de mensen-populatie sterk uitgedund is, heeft de elite ook geen leven meer. De wereldeconomieen zullen totaal verwoest zijn, en wat moet de elite met geld wat je nergens meer kunt beleggen of uitgeven. En hoe willen ze een complete aardbol besturen, op kleine schaal (landelijk) lukt zelfs dat nog niet eens wegens grote meningsverschillen c.q. tegenstand. Zelfs in de krant (Het Branants Dagblad) stond een artikel wat tot voor kort taboe was; dat Diederik Gommers en Hugo de Jonge ons alles voorgelogen hebben en dat ze een hoge zelfdunk van zichzelf hebben, ze spreken over de afgelopen twee jaar als een gouden periode voor hun. Niemand kan de toekomst voorspellen. Wie had immers kunnen voorspellen aan het begin van de tweede wereldoorlog dat de Russen in Rusland het miljoenenleger van de Wehrmacht in de pan zou hakken en zouden oprukken tot diep in Duitsland ?

 8. Weten jullie schijthuizen jullie weten niet en willen niet weten wat er waar voor is lopen als verdwaalde hondjes achter Rutte en Hugo aan die elke dag jullie wat nieuws wijs maken om dat jullie bang zijn en de waarheid van jullie willen afdrukken angst voor de toekomst en mij maak dat ook niet veel uit want ik ben in staat nog wel om zelf te denken dat heb ik al laten zien bij de corona gekte ik heb nog geen spuit gehad en zal die ook niet nemen ik heb wel al veel mensen door de giftspuit zien voorgoed verdwijnen en er zullen nog vele volgen en ik kan er keer op keer van genieten als er weer zo een hersenloze van de planeet verdwijnt, ik zou zeggen rust allen maal zacht in jullie dommigheid. RIP RIP dood geeft vrijheid.

  • haha die Coleman lacht zich dood. Lekker stukje lullen achter de pc en de miljoenen stromen weer binnen. Makkelijk verdienen zo. Misschien ga ik het ook maar eens proberen. Die gast is er gewoon multimiljonair mee geworden.

   • Beste Erik
    Begin dan maar alvast met te smeken om slimmer te mogen zijn
    Als U slim genoeg bent geworden
    Dan ziet misschien ook U dat ….
    Het is al te laat

    Anders moet Of mag U nu er een begin mee maken
    Dus geen verhalen uit de Duim zuigen
    Maar vertellen wat er vandaag de dag over de heele Aardbol plaats vindt
    Uw mening gevende
    Hoe het anders gedaan zou kunnen worden
    Op zo een manier dat het begrijpelijk zal over komen op de lezer of beluisteraar

    Dank U

 9. De NWO KOMT ER NIET!
  Het heeft er zeker alle schijn van!
  Maar de opvoering moet compleet zijn!
  De angst maximaal.
  Maar wordt en blijf wakker!
  Ook deze Malone veroorzaakt angst onder de mensen.
  Hij biedt geen alternatief voor een nieuwe vredevolle wereld.
  Onheilsprofeet. Die met duizenden feiten bijstaat dat we met z’n allen naar Schwabiland gaan.
  Wil jij dat. Of keer je je eigen tij??
  Wat wil jij voor een wereld?
  Verbouw je eigen voedsel.
  Help anderen zichzelf te helpen.

 10. De NWO KOMT ER NIET!
  Het heeft er zeker alle schijn van!
  Maar de opvoering moet compleet zijn!
  De angst maximaal.
  Maar wordt en blijf wakker!
  Ook deze Coleman veroorzaakt angst onder de mensen.
  Hij biedt geen alternatief voor een nieuwe vredevolle wereld.
  Onheilsprofeet. Die met duizenden feiten bijstaat dat we met z’n allen naar Schwabiland gaan.
  Wil jij dat. Of keer je je eigen tij??
  Wat wil jij voor een wereld?
  Verbouw je eigen voedsel.
  Help anderen zichzelf te helpen.

 11. Dus. we zijn al 2,5 jaar bezig met duiden en voorspellen en sommige mensen zijn daar beter in dan andere en achteraf kiek’ie de koe in de konte.
  Los daarvan. wereldwijd zijn er dan toch genoeg mensen om hiertegen te protesteren? waarom gebeurt er dan niks? Waarom staan er geen mensen op die een wereldwijde stop op deze idiote zaken gaan eisen? Zoals ik al in een andere reactie op een ander artikel zei: ik ben nu te oud om de barricades op te gaan. Volgen zal ik wel. Klein protest in mijn eentje: geen lap voor mijn neus en ik ga geen stap achteruit. Maar kom dan! Ga met z’n allen wereldwijd in protest!!! Stop met zeuren. DOE WAT!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in