De volgzame eerbied voor op macht beluste ultraglobalisten zoals Klaus Schwab, boegbeeld van het Economisch Wereldforum, zijn politici die beweren in dienst te staan van hun respectieve naties onwaardig. Het is de hoogste tijd om de steeds totalitairder wordende regeringen van de Coronapolitiek te noemen wat zij werkelijk zijn: regimes, schrijft Isac Boman.

De politieke regimes van het Oostblok van de Sovjet-Unie worden in de geschiedenisboeken genoemd als waarschuwende voorbeelden van totalitaire regimes. Al verschillende generaties is het leven achter het oude IJzeren Gordijn een absurde koortsdroom in het publieke bewustzijn in het Westen, met inbegrip van de Scandinavische landen. Voor de meesten leek het leven in een gecontroleerde maatschappij met een uniform media-apparaat dat systematisch cruciale informatie verdraait en achterhoudt voor de burgers, een verre dystopie. Even vreemd is een Big Brother-machine die de persoonlijke levenssfeer negeert om de privé-correspondentie van de burgers vast te leggen en het als een politieke zaak beschouwt wie wie, waar, wanneer en waarom ontmoet

Tegelijkertijd kan ieder nuchter denkend mens vandaag de dag zien dat dit alles niet meer zo ver weg of bijzonder dromerig is. De Coronacrisis heeft een omwenteling teweeggebracht waarbij talloze politieke regimes, waaronder het Zweedse, een volledig nieuwe en arbitraire aanpak volgen van wat vroeger als absoluut onschendbare burgerlijke vrijheden werd beschouwd. Ondanks talloze alarmsignalen en klokkenluiders over valse besmettingsstatistieken en misleidende overdrijvingen van de pandemie, lijken de media en de politieke machinerie geen enkele maatregel als te extreem te beschouwen onder het voorwendsel van het stoppen van de verspreiding van een voortdurend muterend virus.

Vertraagde zorg, geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van isolement en sociale afstand, hele bedrijfstakken die failliet gaan met groeiende werkloosheid als gevolg – niets lijkt een te hoge prijs om te betalen – zelfs niet het negeren van de grondwet die de basis van democratie vormt. De vraag is – voor wat?

Het vergt momenteel veel naïviteit om vast te houden aan het beeld dat de machthebbers de volksgezondheid en de belangen van de burgers op de eerste plaats stellen – met andere woorden, wat een regering onderscheidt van een regime.

Het huidige bewijs, na bijna twee jaar Coronabeleid, is dat het veeleer gebruik heeft gemaakt van de besmettelijke angst en de groepsdruk die onder de bevolking zijn ontstaan om te trachten hen hun grondwettelijk beschermde rechten en vrijheden te ontnemen en de traditionele democratie te vervangen door een nieuw technocratisch maatschappijmodel.

Aan de spits van de Coronapolitiek staat het boegbeeld van het Economisch Wereldforum, Klaus Schwab, en zijn visie van “de Great Reset”. De beruchte ultra-globalist is tijdens de Coronacrisis het moderne equivalent geworden van een pamflet in de nomenklatura van het Politburo van het steeds pseudo-democratischer systeem in het Westen. Op de Davos-agenda van dit jaar was “The Great Reset” het hoofdthema, met op de deelnemerslijst onder meer VN-secretaris-generaal Gutérres, directeur Adhanom van de Wereldgezondheidsorganisatie, directeur Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds, hoofd Fauci van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, president Lagarde van de Europese Centrale Bank en voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie.

De “Great Reset” houdt onder meer in dat het huidige kapitalistische en democratische systeem wordt omgevormd tot een meer gemondialiseerd en technocratisch systeem, met verregaande digitalisering en robotisering, niet alleen van de samenleving in het algemeen – maar ook van de mensen zelf. In combinatie met de nadruk op economische centralisatie doet zijn visie denken aan de “Nieuwe Economische Politiek” van Lenin.

De voornaamste concurrent van Schwab als meest spraakmakende ultra-globalist tijdens de Coronacrisis is de multimiljardair vaccinlobbyist Bill Gates. Het is dan ook geen verrassing dat de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum de belangrijkste organisatoren waren van de gesimuleerde pandemieoefening Event 201 – die enkele maanden vóór de eerste meldingen van infectie in Wuhan, China, werd gehouden. Evenals Schwab is ook de Gates Foundation al jaren een drijvende kracht op het gebied van techno-totalitair onderzoek door middel van een overvloed aan initiatieven.

Hoe komt het dat deze twee machtige spelers zo vroeg en accuraat konden voorspellen wat er zou komen? Het enige redelijke antwoord is de gemeenschappelijke ambitie die politieke psychopaten altijd heeft gedreven: macht en geld.

De uitgesproken tegemoetkomendheid van westerse politici aan grijze eminenties als Schwab en Gates is politieke regimes onwaardig die beweren ten dienste te staan van hun respectieve volkeren – in plaats van als functionarissen van mondiale instellingen van economische macht zoals het Wereld Economisch Forum. In Zweden is een duidelijk en verwant voorbeeld het bezoek van premier Stefan Löfven aan de Bilderbergbijeenkomst in 2014 op uitnodiging van Jacob Wallenberg – iets wat zelfs de Schibsted-krant SvD destijds verrassend opmerkte.

Nog vóór Corona in 2020 was de afstemming van de mainstream media in het Westen voelbaar, met een fijnmazige consensus over alle punten die van diepgaand belang zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om het klimaatvraagstuk, het beleid inzake migratie en demografie, en het monetair beleid – waarbij de dominante positie van de grote banken nooit op haar grondvesten wordt onderzocht. Tijdens de Coronacrisis is de propagandistische toon echter naar een geheel nieuw niveau getild, waarbij iedereen die het waagt het beleid van Corona in twijfel te trekken, wordt afgeschilderd als letterlijk levensgevaarlijke vijanden van het systeem.

Wat de vrijheid van meningsuiting betreft, hebben politici en onlinegiganten jarenlang openlijk hun medewerking toegegeven aan de instandhouding van wijdverbreide censuur van moderne digitale pleinen – iets wat zij op Orwelliaanse wijze verdedigen als noodzakelijk om “de democratie te beschermen”. Een van de vele sprekende voorbeelden van de bijdrage van de techgiganten aan de Corona-doofpotaffaire is de manier waarop behandelingen op basis van Ivermectine en Hydroxychloroquine voor Covid-19, bijvoorbeeld, consequent zijn doodgezwegen.

Hand in hand hiermee gaat de digitale surveillancemaatschappij die steeds ongegeneerder oprukt naar een sociale orde die het Chinese model steeds minder ver doet lijken. Een groeiend Big Brother-apparaat om de burgers “veilig” te houden voor gevaren zoals terroristen, dat in het verleden reeds als grotendeels onproblematisch werd beschouwd, is nu geëscaleerd omdat het zal worden uitgebreid tot virussen en alle mogelijke mutaties daarvan.

In zeven stappen mijllaarzen wordt gestreefd naar de invoering van een nieuw apartheidsachtig systeem dat de samenleving verdeelt in gevaccineerden en ongevaccineerden, waarbij de laatsten in feite beroofd worden van hun fundamentele rechten en vrijheden.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men geen QR-code op basis van zijn medische privé-status hoeft voor te leggen om zijn geboorterecht als mens te kunnen uitoefenen. Indien vaccins inderdaad zo doeltreffend zijn als eerder werd beweerd, kan men zich bovendien afvragen wat het nut is van vaccinpaspoorten. Als ze niet effectief zijn, of zelfs potentieel schadelijk, kan men zich hetzelfde afvragen. Dergelijke vragen kunnen alleen worden beantwoord door de politieke aristocratie die handelt volgens haar eigen logica – als gehoorzame honden van het nieuwe type technocratische maatschappij dat zich nu in een steeds opener aanzicht aftekent.

Tegelijkertijd kan het sociaal-democratische regime in Zweden – ondanks zijn diepe overheersing van de staatsbureaucratieën en zijn marxistische ideologische wortels – niet rechtstreeks worden vergeleken met de uitgesproken communistische dictaturen van het voormalige Oostblok. Net als vele andere westerse politieke regimes is het veeleer een integrerend deel van een hybride regime, waar de uiteindelijke macht geconsolideerd is in en rond de mondiale geldmacht. Het is met een treffende symboliek dat de toekomstige sociaal-democratische premier van Zweden, Magdalena Andersson, tijdens de bijeenkomst van de G20 in maart de vaccinkwestie besprak in haar hoedanigheid van voorzitter van het hoogste adviesorgaan van het Internationaal Monetair Fonds, het IMFC.

Met het op schulden gebaseerde geldsysteem als machtsbasis, waar individuele burgers en hele staten afhankelijk zijn van het grootkapitaal, oefent de echte heersende klasse vooral druk uit op haar politieke vazallen, gesteund door de systeem-loyale mainstream media. Bovendien is het, met het censuurapparaat van de onlinereuzen als aanvullende steun, voor de brede massa steeds moeilijker geworden om meningen te vormen die ingaan tegen de aangewezen richtlijnen van de Great Reset.

De situatie wordt zeer ernstig. Weinigen hadden zich vóór het tijdperk van de Coronapolitiek kunnen voorstellen hoe snel en methodisch onze mensenrechten en vrijheden op een wereldwijd front konden worden ontmanteld. Er zijn momenteel ook geen aanwijzingen dat deze zonder slag of stoot aan het volk zullen worden teruggegeven.

Over het actieprogramma om deze zeer verontrustende tendens om te buigen wordt nog gediscussieerd, maar één ding is in dit stadium duidelijk en dat is dit:

De politieke regimes die dit beleid onderschrijven, verdienen het niet langer om “regering” te worden genoemd. Het is de hoogste tijd om ze te noemen wat ze werkelijk zijn: regimes.

Er is een beroemde passage in de Bijbel dat er voor alles een tijd is. De tijd van geduld loopt ten einde.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Wat gaat er gebeuren met alle lichamen die zich het komende jaar en daarna gaan opstapelen als de gevaccineerden massaal beginnen te sterven?”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWat hebben ze te verbergen? FDA wil vaccingegevens Pfizer pas in 2076 vrijgeven
Volgend artikelEen “psychisch” vaccin effect na Pfizer’s COVID-19 injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Menselijk, mens, lichaam, wetenschap, relaties, alles is opnieuw gedefinieerd en niet meer te vergelijken met de periode van voor maart 2020.
  Het streven naar een beperkte elite is volop aan de gang, het wachten is alleen op het moment dat uitgemaakt moet worden wie dat zijn en ze onderling slaags raken. Maar dat kan nog jaren duren, voor de meeste mensen te laat.

  • Ik denk dat al jaren geleden uitgemaakt is wie dat zijn, maar misschien schrappen ze nog een paar namen van het lijstje wegens onvoldoende vaccindoden of te softe aanpak in eigen land ;(

 2. Lees het zeer goede boek van filosoof Hannah Arendt, Totalitarisme. Dan zie je de gelijkenis
  met de jaren ’30 van de vorige eeuw.
  Inge

 3. Dit is geen regime, het is een staatsgreep van WEF en BigPharma want alle beslissingen worden gemaakt door ongekozen personen achter de schermen. En dus een veel ondemocratischer dan de meeste “regimes” uit het verleden die vaak met steun van de bevolking aan de macht kwamen (maar eenmaal aan de macht soms van koers veranderden, zoals gebruikelijk in de politiek).

  Weliswaar een staatsgreep met brede steun in politiek en ambtenarij maar toch, 100% ondemocratisch. Een paar partijen worstelen nog met het risico dat dit stemmen gaat kosten bij de volgende verkiezingen maar so what? De volgende verkiezingen worden met zekerheid afgelast of 100% gemanipuleerd; nog even geduld en de huidige twijfelaars zijn ook voor keiharde anti-wakkie maatregelen.

 4. Het woord ‘regime’ is nog te zacht uitgedrukt. Overheden zijn criminele maffiakartels die onder demonische invloed staan. Ze moeten zo snel mogelijk vernietigd worden. En dat gaat gebeuren, niet zachtzinnig maar wel definitief.

  • Hoi Daniel,

   Sorry maar je doet de maffia tekort. Als je met de maffia een deal sluit komen ze die na. Terecht dat ze van jou hetzelfde verlangen. Als dat gebeurt, geen centje pijn en klaar. De overheid is niet zo, je betaald maar ze naaien je er aan.

   Ik denk niet dat ze onder demonische invloed staan. Wat ze al jaren roepen en zeggen in het openbaar is dat ze mens 2.0 willen hebben. Een beetje zoals de borg in star trek. Ik meen dat het Ray Kurtzweil was die stelde; Ja wij zullen een soort van goden worden en ons verhouden tot mensen als mensen nu mieren zien. Het is de enige manier om pararijs op aarde te creeeren (mijn samenvatting er van)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in