عباد ديرانية / Wikimedia / (CC0 1.0 DEED)

Nou vrienden, het oordeel is geveld! Als je tegen Israëls slachting van iets van veertigduizend Palestijnen bent, voornamelijk vrouwen en kinderen, of tegen de duidelijk uitgesproken plannen van de regering van die natie om de rest van historisch Palestina etnisch te zuiveren, waardoor het zich ontwikkelende Eretz of Groot-Israël een legaal joodse staat wordt, en als je bereid bent om daartegen te protesteren of je erover uit te spreken, dan ben je een antisemitische jodenhater en waarschijnlijk zelfs een holocaustontkenner. Als je een student bent die demonstreert tegen de slachting, word je door pratende hoofden en de media steeds vaker een pro-Hamas terrorist genoemd. Dat je moet worden veroordeeld en bestraft of zelfs gecriminaliseerd als gevolg van de etiketten is alleen maar eerlijk in een land dat blijkbaar is gaan geloven dat Joden en Israël, uniek, niet kunnen worden bekritiseerd vanwege hun aangehaalde ad nauseam slachtofferschap en hun zalving door God, ongeacht wat het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting zou kunnen zeggen. Het is per slot van rekening maar een oud stuk papier, hoewel het sommigen misschien een beetje vreemd lijkt dat een groep mensen die een genocide uitvoert een vrijbrief krijgt, terwijl degenen die het proberen te stoppen worden afgeranseld, naar de gevangenis gaan en, in sommige gevallen, hun diploma dat ze na vier jaar aan de universiteit hebben behaald, wordt ontzegd, schrijft Philip Giraldi.

Dat antisemieten en zelfs kwaadaardige buitenlandse regeringen zoals China achter de recente studentendemonstraties over de wreedheden in Gaza zitten, wordt stilaan een deel van het nieuwe evangelie, ritueel bekrachtigd door de lafhartige universiteitsbestuurders zelf en door een grote meerderheid in het Congres, het Witte Huis en de mainstream media. Pro-Palestijnse groepen worden routinematig opgedoekt en hun aanhangers neergeknuppeld, gegast en gearresteerd, terwijl Joodse groepen die het “recht om zichzelf te verdedigen” van Israël steunen, hun woede op gewelddadige wijze mogen uiten, zoals afgelopen dinsdagavond gebeurde op de Universiteit van Californië in Los Angeles, waar de politie toekeek hoe de pro-Israël aanvallers (die voor het merendeel uit niet-studenten bestonden) de pro-Palestijnse demonstranten te lijf konden gaan. Het was een afstemming van harten en geesten die blijkbaar zowel de gerechtigheid dient als God, die heeft verklaard dat Joden zijn “uitverkorenen” zijn. Het bestuur van de Universiteit van Zuid-Californië heeft pro-Palestijnse groepen bestempeld als “gewelddadige extremisten van eigen bodem” als excuus om de diploma-uitreikingen later deze maand te stoppen. Gouverneurs in Texas en Florida hebben de oorlog verklaard aan deze verachtelijke antisemieten, volhoudend dat er geen Jodenhaters zullen zijn in hun staten en zich bereid verklarend om politie en nationale garde in te zetten om ervoor te zorgen dat dit het geval is. Gouverneur Ron DeSantis van Florida heeft gezworen dat elke student die zich uitspreekt of demonstreert tegen Israël van school zal worden gestuurd. Troepen van de Nationale Garde zijn ook opgeroepen om campussen in een aantal andere staten te ontruimen, waarbij alleen al op dinsdag meer dan duizend demonstranten werden gearresteerd en verwijderd.

Sommigen maken schertsende opmerkingen over het feit dat Israël een groot deel van het buitenlands beleid van de VS bepaalt, om nog maar te zwijgen van de inmenging in verkiezingen en het dicteren van wat er over de wereld, d.w.z. de Joodse geschiedenis, moet worden onderwezen op openbare scholen, samen met verplichte uitstapjes naar door de belastingbetaler gefinancierde holocaustmusea die overal in het land als paddenstoelen uit de grond schieten. De Verenigde Staten beloven zichzelf om zo snel mogelijk antisemitismevrij te worden, wat zeker het juiste is om te doen gezien al die holocaustoverlevenden die in Miami wonen en blijkbaar verhongeren volgens al die reclames die je op TV ziet en op de radio hoort met dispensationalistische hucksters zoals Mike Huckabee, die onmiddellijk naar Israël zou moeten verhuizen omdat hij zoveel van die plek houdt, en die gelijkgestemden in het Congres met zich mee zou moeten nemen als hij gaat.

Amerika onder Joe Biden en ongetwijfeld ook onder Donald Trump als hij herkozen wordt, heeft toegezegd de leiding te nemen in het beschermen van Joden wereldwijd en zal iedereen die dat vertrouwen schendt sanctioneren. Wie anders is bijvoorbeeld zo ubergevoelig voor Joodse kwesties dat ze een speciale gezant voor Holocaustkwesties en een kantoor van de speciale gezant voor het monitoren en bestrijden van antisemitisme hebben, die de status van ambassadeur hebben en een volledige staf en budget in hun ministerie van Buitenlandse Zaken? Zelfs niet de kruiperige moffen die zich routinematig door Israël laten voorliegen en intimideren terwijl ze nog steeds miljoenen sturen naar de schijnbaar eindeloze reeks van holocaustoverlevenden in Israël terwijl ze ook wapens verschepen naar Tel Aviv om te helpen bij het doden van nog meer Pals. Daar zijn echte vrienden en bondgenoten voor! Groot-Brittannië heeft Conservatieve Vrienden van Israël en Labour Vrienden van Israël die samen een meerderheid vormen in het parlement. Beide Britse partijleiders doen hun best om regelmatig de liefde te bedrijven met Israël. En Frankrijk, Canada en Australië? Er is geen ruimte tussen hen en Netanyahu. Zij zijn net zo “onwrikbaar” over Israël als Joe Biden voortdurend beweert te zijn!

  Fico, bin Salman, Raisi... Wie is de volgende?

Grotere liefde heeft geen man of vrouw die te vergelijken is met de liefde van Amerikaanse politici voor Israël! Kijk eens wat Papa Joe Biden de afgelopen vier jaar voor Israël heeft gedaan uit waardering voor de meer dan $4 miljoen aan donaties die hij in zijn carrière heeft ontvangen van de Israël Lobby in de vorm van politieke donaties. De 26 miljard dollar die in de pijplijn zit voor Netanyahu is zeker een passende beloning voor de grote man die in zijn eentje heeft voorkomen dat Iran een nucleair arsenaal kreeg, iets waar hij de afgelopen vijfentwintig jaar voor heeft gewaarschuwd! Biden’s eerste regel in de politiek, die hij al veertig jaar in acht neemt, is altijd doen wat Israël wil, ongeacht de kosten, omdat de Joodse staat en de Joodse binnenlandse lobby van de VS samen met hun mediavleugel cruciaal zijn om genomineerd en verkozen te worden!

Alleen Amerikaanse politici hebben het lef om hoofden van grote universiteiten op te roepen en hen te berispen of zelfs te vragen hen te ontslaan als ze niet genoeg doen aan antisemitisme! Tijdens een hoorzitting van het Huis op 17 april over antisemitisme vroeg VS Congreslid Rick Allen aan Columbia University President Minouche Shafik of ze bezorgd was dat God de universiteit zou “vervloeken”. Allen citeerde eerst een passage uit de Bijbel die zegt dat God diegenen zal vervloeken die Israël vervloeken en voegde eraan toe dat hij persoonlijk Jeruzalem ziet als het “centrum van het universum.” Hij suggereerde ook dat de universiteit een cursus zou moeten creëren waarin studenten over de Bijbel worden onderwezen, zodat ze kunnen leren over “de toorn van God” en hoe “indoctrinerende” professoren falen om studenten die niet weten hoe ze “door God vervloekt zullen worden” hoog te houden.

Als Israël echt Amerika’s grootste vriend in de wereld en beste bondgenoot is, dan zou daar enig positief bewijs van moeten zijn in de interactie tussen de twee landen. Dus laten we eens kijken in termen van wederkerigheid met betrekking tot wat er de afgelopen weken is gebeurd! Ten eerste, op macroniveau, d.w.z. het voortzetten van de gevechten, heeft Biden de Israëli’s gewaarschuwd dat als ze Rafah binnenvallen, ze niet gesteund zullen worden. Netanyahu antwoordde: “We zullen Rafah binnenvallen en alle Hamasbataljons daar vernietigen – met of zonder deal, om de totale overwinning te behalen,” zodat er geen verwarring kan ontstaan over wat hij van plan is te doen, ongeacht of er een tijdelijk staakt-het-vuren met een gijzelaarsruil wordt geregeld of niet. Biden en zijn geweldige praatpaard Anthony Blinken reageerden niet, behalve dat ze nog harder aandrongen op een staakt-het-vuren op Israëls voorwaarden, wat hoe dan ook slecht zou zijn voor de Gazanen gezien het sleutelwoord “tijdelijk” vóór “staakt-het-vuren”. Israël zal vrij zijn om het moorden te hervatten, ook al zullen meer gevechten slecht zijn voor de verkiezingsvooruitzichten van Biden in november en dat weet hij. Netanyahu weet dat ook.

Blinken heeft opgeroepen tot een onpartijdig internationaal onderzoek naar de twee massagraven die onlangs zijn ontdekt bij de gebombardeerde ziekenhuislocaties in Gaza, met daarin vierhonderd of meer lichamen, waarvan velen zijn gemarteld en/of geëxecuteerd met hun handen op hun rug gebonden of uit ziekenhuisbedden zijn gesleept om levend te worden begraven in diepe kuilen. Sommige lichamen vertoonden tekenen van een overhaaste operatie die erop wees dat hun organen, een waardevol handelsartikel, werden verwijderd, een regelmatig voorkomend kenmerk van slachtoffers van de Israel Defense Forces (IDF), het meest morele leger ter wereld volgens die vreemd uitziende Frans-Joodse zogenaamde intellectueel Bernard-Henri Levy. Netanyahu en de IDF antwoordden dat Israël zijn eigen onderzoek zou doen en zeiden “Wat valt er te onderzoeken?” Blinken maakte geen bezwaar.

  Mijn antwoord aan de religieuze zionist met "tranen in zijn ogen"

Het Internationaal Strafhof (ICC) bereidt arrestatiebevelen voor Netanyahu en twee andere hoge Israëlische functionarissen voor in verband met oorlogsmisdaden. Netanyahu reikt naar verluidt wild uit naar zijn vele “vrienden” om een dergelijke ontwikkeling te voorkomen. Hij tweette dat Israël “nooit enige poging van het ICC zal accepteren om zijn inherente recht op zelfverdediging te ondermijnen. Het dreigement om de soldaten en ambtenaren van de enige democratie in het Midden-Oosten en de enige Joodse staat ter wereld te arresteren is schandalig. We zullen er niet voor buigen.” De beraadslagingen van het ICC zijn geheim, dus het lijkt erop dat een Amerikaanse of Britse jurist het verhaal heeft gelekt om Netanyahu in staat te stellen een campagne tegen het ICC op te zetten. Het Witte Huis en het Congres draaien al op volle toeren om de arrestatiebevelen te doen verdwijnen, tot en met dreigementen om het hof direct aan te pakken en in diskrediet te brengen als de Israëli’s daadwerkelijk worden gestraft. De zionistische voorzitter Mike Johnson heeft druk uitgeoefend op het Witte Huis en het Ministerie van Buitenlandse Zaken om “elk beschikbaar middel te gebruiken om een dergelijke gruweldaad te voorkomen.” De VS hebben het ICC nog nooit bedreigd en hebben daarbij niets te winnen en veel te verliezen. Iemand rechtsstaat? Er zijn berichten dat aanklagers van het ICC medisch personeel van twee van Gaza’s grootste ziekenhuizen hebben ondervraagd in hun onderzoek naar andere mogelijke oorlogsmisdaden begaan door Israël in verband met de massagraven.

Het is zeker dat er een zekere terugslag komt van zowel binnen de Amerikaanse regering als van de kiezers. 92% van de Israëli’s staat volledig achter de afslachting van de Palestijnen door Netanyahu en zijn psychopaten, terwijl 72% van de Amerikanen niet goedkeurt wat er in Gaza gebeurt. Een groep Amerikaanse advocaten, waarvan er minstens 20 in de regering Biden werken, roept de Amerikaanse regering ook op om te stoppen met de verkoop van wapens aan Israël en wordt natuurlijk genegeerd. Er zijn ook andere rechtszaken geweest, evenals het aftreden van hoge regeringsfunctionarissen die geschokt zijn door de steun van de VS aan de genocide die wordt uitgevoerd tegen de Palestijnen.

Het Congres heeft zojuist met een overweldigende meerderheid van 320 tegen 91 de Antisemitism Awareness Act aangenomen, die onder andere antisemitisme-monitors zal plaatsen op Amerikaanse hogescholen en universiteiten. Kritiek op Israël, ipso facto gedefinieerd als antisemitisme, zal deel uitmaken van hun opdracht. Het wordt gepusht door groepen zoals de beruchte Anti-Defamation League (ADL) wiens leider Jonathan Greenblatt pro-Palestijnse demonstraties “Jodenhaters” heeft genoemd en strafrechtelijke vervolging heeft geëist. Verschillende congresleden hebben ook opgeroepen om alle Palestijnen te doden, maar er lijkt geen vraag te zijn naar een Anti-Palestinian Act om de Palestijnen te beschermen. Benjamin Netanyahu heeft de demonstranten ook uitgescholden door te zeggen: “Wat er gebeurt op de Amerikaanse universiteitscampussen is afschuwelijk. Antisemitische menigten hebben vooraanstaande universiteiten overgenomen. Ze roepen op tot de vernietiging van Israël. Ze vallen Joodse studenten aan, ze vallen Joodse docenten aan. Dit doet denken aan wat er gebeurde op Duitse universiteiten in de jaren 1930. De reactie van verschillende universiteitsvoorzitters was beschamend.” Met beschamend bedoelt Netanyahu dat de presidenten niet genoeg hebben gekropen en vergiffenis hebben gevraagd aan hemzelf, Israël en alle Joden in de diaspora, evenals aan een zionistisch Congres en Witte Huis.

Joe Biden is van plan om de anti-antisemitisme wetgeving te ondertekenen ondanks de directe aanval op de Eerste en Vierde Amendementen van de Amerikaanse Grondwet. De nieuwe wetgeving voegt zich bij de onlangs goedgekeurde FISA-vernieuwing die de Amerikaanse regering in staat stelt burgers te bespioneren zonder bevelschrift. Het zal niemand verbazen om te horen dat de FISA-wet in het bijzonder werd gepusht door Greenblatt en ADL om “Joden te beschermen” door het makkelijker te maken om verdachte antisemieten te bespioneren. Het verbod van de Amerikaanse regering op TikTok werd ook gepromoot door ADL omdat de site te veel informatie bevat die kritisch is over het gedrag van Israël. Het is duidelijk dat het Amerikaanse Congres doet wat Greenblatt wil.

  Rusland en Iran tekenen bilateraal strategisch pact

Tot slot is de belofte van de VS om de verantwoordelijkheid vast te stellen en de daders te bestraffen voor het doden van Amerikaanse burgers in Israël, evenals het lastigvallen en doden van Palestijnse burgers op de Westelijke Jordaanoever, nergens op uitgelopen. Het onderzoek van het State Department stelde vast dat vijf IDF-eenheden zich schuldig hadden gemaakt aan “individuele incidenten van grove schendingen van de mensenrechten” voorafgaand aan 7 oktober, waaronder het doodslaan van een 80-jarige Palestijns-Amerikaanse en de executie door een sluipschutter van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu-Akleh. Het onderzoek stelde vast dat er één bijzonder smerig extremistisch-fundamentalistisch Netzah Yehuda bataljon was dat de tachtigjarige en anderen had gedood wier halsmisdaad bestond uit het lopen in hun stad op de Westelijke Jordaanoever. Ze hadden zich kunnen voegen bij de ongeveer 10.000 Palestijnse gevangenen die door de Israëlische regering zonder enige aanklacht in “preventieve” hechtenis worden gehouden, maar in plaats daarvan werden ze op straat opgepakt, nergens van beschuldigd en vervolgens geslagen en gedood. De moord zou niemand moeten verbazen. Op maandag riep de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich op tot de dood van Gaza door te zeggen: “Er zijn geen halve maatregelen. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat – totale vernietiging. ‘U zult de herinnering aan Amalek uitwissen van onder de hemel’ – er is geen plaats onder de hemel.” De verwijzing naar “Amalek” kwam uit een regel in de Hebreeuwse Bijbel waar Amalek een natie was die de Israëlieten bevolen werd te vernietigen, waarbij God hen vertelde om “zowel man als vrouw, zuigeling en zogende te doden.” Israëls minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir kwam met een soortgelijke geniale oplossing voor het overvolle gevangenisprobleem van het land – veel Palestijnen zouden moeten worden vrijgelaten en vervolgens gedood om meer ruimte te maken.

Blinken, die geen commentaar heeft gegeven op de suggesties van Smotrich of Ben-Gvir, heeft het IDF-rapport gevolgd, maar werd geconfronteerd met een uitdaging van Huisvoorzitter Mike Johnson, die dreigde stappen te ondernemen om elke actie van het Witte Huis tegen onze beste vriend in de hele wereld, Israël, te blokkeren. Als gevolg hiervan zal het ministerie van Buitenlandse Zaken nu noch de militaire hulp beperken, noch op enigerlei wijze de bestraffing van een van de eenheden in kwestie sanctioneren, ook al is het volgens de Amerikaanse wet illegaal om wapens te leveren aan regeringen die mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden begaan. De terugtrekking van de VS kwam ook nadat Netanyahu verklaarde dat de VS op geen enkele manier de IDF-eenheden zou mogen straffen of zich ermee zou mogen bemoeien. Blinken rolde vervolgens volledig om toen ze geconfronteerd werden met de macht van de Joodse staat, met een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zei dat de eenheden “deze schendingen effectief hebben hersteld,” wat dat ook moge betekenen.

Dus het doden van Amerikanen is niet eens een tik op de vingers waard als Israël erbij betrokken is… Dat is waar wij Amerikanen ons nu bevinden: fundamentele rechten verdwijnen en onze regering en samenleving zijn het slachtoffer van Israël en zijn leger van betalende vrienden hier in de VS. Zullen de Amerikanen op tijd wakker worden om de verrotting te stoppen? Niet waarschijnlijk, want de mainstream partijkeuzes Biden en Trump zullen alles doen wat de Joodse staat eist. Dat is ons dilemma.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Israël krijgt welverdiende kritiek voor zijn ongedisciplineerde wreedheidVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccinweigeraars moeten behandeld worden met psychiatrische medicatie eist College van Artsen en Chirurgen
Volgend artikelBeeldmateriaal gevonden: Donald Trump Na 9/11: “Ik geloof het niet, er moeten bommen zijn gebruikt!”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Holocaustontkenner, antisemiet, het is nogal wat. Als je toch als badass wordt bestempeld mag je je ook zo gedragen.

 2. “Is de vijand onder ons?”

  Tja gister vond ik de stempassen in de brievenbus, niet eens nagedacht over het feit dat deze 2enveloppen je het idee moeten geven dat er wat te kiezen valt, extreem rechts zoals de “Extreemrechts’ populistische partijen worden genoemd door WEF-politici n.m.m. heeft stemmen geen zin en jezelf druk maken over iets wat je niet zelf in de hand hebt is helemaal een no go, ze bekijken het maar, al die juichende linkse knakkers die een verwrongen verkiezing als een persoonlijke overwinning van hun clubje beschouwen, gewoon even door de zure appel bijten totdat het omslagpunt komt bij degene 90% die hun kop reeds op het hakblok hebben gelegd, en de 8% die denken te kunnen denken die komen ook van een koude kermis thuis, Happy Voting…!

  https://media.tenor.com/ErXf4EWvUwcAAAAM/alarm-clock-alarm.gif

  • Dit artikel maakt mijn dag goed, dat dan weer wel

   Off topic

   Westerse media: Russische militairen zijn gestationeerd op een Amerikaanse basis in Niger

   Russische soldaten van het Afrikakorps arriveerden op het grondgebied van de Amerikaanse militaire basis in Niger. Bronnen van Reuters en CNN melden dat Russische strijders een aparte hangar bezetten waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. Tegelijkertijd hebben Russische en Amerikaanse soldaten geen contact met elkaar.

   De VS meldt dat de situatie “niet erg goed is, maar op korte termijn beheersbaar.” In feite verdreven Russische strijders de Amerikanen uit de faciliteit. >>>

   https://topcor.ru/47042-zapadnye-smi-rossijskie-voennye-raspolozhilis-na-baze-ssha-v-nigere.html

 3. Hier kun je zien wie er achter die protesten zit, voor ons hier vast geen verrassing dat het Soros & Rockefellers zijn.
  Hier kun je het bekijken, en het tweede onderwerp is ook zeer de moeite waard.

  Soros & Rockefellers Funding Campus Protests… the POLYCRISIS Comes Next w/ Alex Newman
  https://youtu.be/AXnfMO9Evs0

  • Geweldig nieuws!
   De ware aard komt boven, nu in het zicht van allen.
   Niet meer te ontkennen, iedereen herkend nu het bedrog.
   De geest is uit de fles…

 4. “De LEUGEN regeert” in het THEATER van de WAANZIN, waar de liegende psychopaten het beleid bepalen en de regels opstellen.

 5. Holocaust ontkenner, misschien wel.
  Bekijk “europa the last battle” te vinden op bitchute
  maak daarna je eigen conclusie.

 6. “Is de vijand onder ons?”

  Ja de de 5e colonne welke na oil for immigration is geïmporteerd, u krijgt de hartelijke diversiteit groeten van Frans Timmermans en henchmen.

 7. Het zionistische Israel is een satanistische staat die geen bestaansrecht meer heeft op morele gronden. Israel is in 1948 opgericht door de Rotschilds, dat is veelzeggend.

  • 👍 daarmee is immers alles gezegd…van Rockefeller tot Pfizer, Wef enz.. Dreyfus misschien ook vermelden.. enfin het begin 8000 jaar geleden of zoiets…dat claimen ze toch..🤮

 8. Joden zijn de baas van heel het westen en dus Israel is de baas over Amerika etc, vandaar dat heel het westen niks kan tegen hun “god” nethanyahu. Als oppermachtige parasiet doet hij wat het met je wil, bek dicht antisemiet je bent de volgende in de gehaktmolen. Ja je leeft in het land van de vijand.

 9. Beide kanten zijn extremistisch.
  De Joden zijn al 7000 jaar in oorlog met zo’n beetje iedereen, de moslims willen gewoon iedereen die niet moslim is uitroeien. Geen van beiden verdient steun.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in