Image by WangXiNa on Freepik

Net als de spreekwoordelijke “kokende kikkers” laat de overheid ons al jaren geleidelijk wennen aan het schrikbeeld van een politiestaat: gemilitariseerde politie. Invalcommando’s. Camouflagekleding. Zwarte uniformen. Gepantserde voertuigen. Massale arrestaties. Pepperspray. Traangas. Knuppels. Fouilleren van het lichaam. Bewakingscamera’s. Kevlar vesten. Drones. Dodelijke wapens. Minder-dodelijke wapens gebruikt met dodelijk geweld. Rubberen kogels. Waterkanonnen. Verdovingsgranaten. Arrestatie van journalisten. Tactieken om menigten onder controle te houden. Intimidatietactieken. Gewelddadigheid, schrijft John W. Whitehead.

“In een volledig ontwikkelde bureaucratie is er niemand meer om mee te discussiëren, om grieven tegen uit te spreken, om de druk van de macht op uit te oefenen. Bureaucratie is de regeringsvorm waarin iedereen beroofd is van politieke vrijheid, van de mogelijkheid om te handelen – want de heerschappij van niemand is geen non-heerschappij, en waar iedereen even machteloos is, hebben we een tirannie zonder tirannen.” – Hannah Arendt, Over geweld

Zo bereid je een bevolking voor om een politiestaat gewillig en zelfs dankbaar te accepteren.

Je maakt ze niet bang door dramatische veranderingen door te voeren. In plaats daarvan laat je ze langzaam wennen aan hun gevangenismuren. Overtuig burgers ervan dat hun gevangenismuren er alleen zijn om hen te beschermen en gevaar buiten te houden. Desensibiliseer ze voor geweld, laat ze wennen aan de militaire aanwezigheid in hun gemeenschappen en overtuig ze ervan dat alleen een gemilitariseerde overheid de schijnbaar hopeloze koers van de natie kan veranderen.

Dit gebeurt al.

Maar we worden niet alleen gewend aan de kenmerken van een politiestaat. We worden ook gedwongen om te zwijgen en ons neer te leggen bij openlijk onrecht en hardhandige politieke correctheid, terwijl we worden opgevoed om staatstirannie, corruptie en bureaucratische incompetentie als maatschappelijke normen te accepteren.

Wat is hier precies aan de hand?

Wat het ook is, het is de raciale overgevoeligheid zonder raciale rechtvaardigheid, de knieval voor politiek correcte tirannen zonder rekening te houden met de vrijheid van meningsuiting van anderen; de gewelddadige terugslag na jaren van door de staat gesanctioneerde wreedheid, de mentaliteit van de menigte die individuele rechten overweldigt, het onderdrukkende gebrul van de betuttelingsstaat, de schijnbaar rechtvaardige verontwaardiging vol lawaai en woede die uiteindelijk niets betekent; de kloof tussen de partijen die met de dag onoverkomelijker wordt. Dit alles leidt nergens toe.

Het leidt zeker niet tot meer vrijheid. Deze draconische oefening in het verdelen, veroveren en onderwerpen van een natie slaagt.

Het moet gezegd worden dat de verschillende protesten van de afgelopen jaren, van zowel rechts als links, niet hebben geholpen. Per ongeluk of opzettelijk hebben deze protesten iets gepolitiseerd wat nooit gepolitiseerd had mogen worden: Politiegeweld en de constante aanvallen van de regering op onze vrijheden.

Misschien zijn we er nu slechter aan toe dan ooit tevoren.

Opeens lijkt niemand het meer te hebben over de flagrante misstanden binnen de overheid die onze vrijheden blijven vernietigen: Het neerschieten van ongewapende mensen door de politie, invasieve surveillance, bloedafname langs de weg, visitatie langs de weg, SWAT-team invallen die verkeerd aflopen, de dure oorlogen van het militair-industrieel complex, uitgaven aan omkoopsommen, wetten inzake vooringenomenheid bij misdrijven, verbeurdverklaring van bezittingen, fusiecentra, militarisering, militaire drones, slimme politie door AI-robots. Rechtbanken die meegaan met de politiestaat, scholen die fungeren als indoctrinatiecentra, bureaucraten die de Deep State aan de macht houden.

  Tucker Carlson: Blijf bij je intuïtieve morele gevoel (Nederlands transcript)

Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven.

Hoe krijg je een bevolking zover dat ze het totalitarisme omarmen, die sluipende vorm van tirannie waarbij de regering alle macht heeft en “wij het volk” niets?

Je overtuigt mensen ervan dat de “dreiging” waar ze mee te maken hebben – denkbeeldig of niet – zo sinister, zo overweldigend, zo angstaanjagend is, dat de enige manier om het gevaar te overwinnen is om de regering de macht te geven om alles te doen wat nodig is om die “dreiging” te onderdrukken. Zelfs als dat betekent dat je de regering toestaat om de grondwet met voeten te treden.

Dit is hoe je de politiek van de angst gebruikt om een vrijheidslievend volk zover te krijgen dat het zich vastketent aan een dictatuur. Het werkt elke keer op dezelfde manier.

De opgeblazen, uitgebreide oorlogen van de regering tegen terrorisme, drugs, geweld en zogenaamd “binnenlands extremisme” zijn handige trucs om de bevolking te terroriseren zodat ze steeds meer vrijheden opgeven in ruil voor ongrijpbare beloften van veiligheid. Nadat we onze angsten hebben laten codificeren en onze daden hebben laten criminaliseren, bevinden we ons nu in een vreemde nieuwe wereld waarin zo’n beetje alles wat we doen wordt gecriminaliseerd.

Vreemd genoeg zijn Amerikanen, gezien de flagrante corruptie en incompetentie van onze gekozen functionarissen, over het algemeen nog steeds relatief goedgelovig. Ze laten zich graag overtuigen dat de regering, geleid door hun respectievelijke politieke redder, de problemen kan oplossen die ons plagen.

We hebben de controle over de meest intieme aspecten van ons leven uit handen gegeven aan overheidsfunctionarissen die, terwijl ze op hun post zitten, niet wijzer of slimmer zijn, onze behoeften “beter” kennen, meer “weten” over onze problemen of “beter weten” wat echt in ons belang is. Omdat we echter in het valse idee zijn getreden dat de overheid echt weet wat het beste voor ons is en niet alleen onze veiligheid maar ook ons geluk kan garanderen en voor ons kan “zorgen” van de wieg tot het graf – van de crèche tot het verpleeghuis – hebben we ons in feite laten beteugelen en slaven van ons laten maken. Dit alles in opdracht van een regering die weinig “geeft” om onze vrijheden of ons geluk.

De les is dat zodra een vrij volk toestaat dat de overheid inbreuk maakt op zijn vrijheden, of diezelfde vrijheden gebruikt als ruilmiddel voor veiligheid, het snel een glibberige tirannie wordt.

Het lijkt ook niet meer uit te maken of een Democraat of Republikein aan het roer staat. In feite lijkt de bureaucratische mentaliteit aan beide kanten van het gangpad tegenwoordig dezelfde filosofie van een autoritaire overheid te belichamen wiens prioriteit het is om “Het volk” van ons zuurverdiende geld te beroven – door middel van belastingen, boetes en heffingen – om controle en macht te behouden.

De moderne overheid in het algemeen handelt onlogisch en zelfs al psychopathisch: van gemilitariseerde politie in SWAT-team uitrusting die onze deuren binnenstormt, tot de uitspattingen van onschuldige burgers die door de politie worden neergeschoten, tot het indringend bespioneren van alles wat we doen.

  Het World Economic Forum heeft een nieuw woord bedacht om de extreme chaos te beschrijven die onze planeet in haar greep houdt

De kenmerken van een psychopaat zijn onder andere:

Gebrek aan wroeging en empathie, een gevoel van grandiositeit, oppervlakkige charme, bedrieglijk en manipulatief gedrag en een weigering om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden.

Wanneer onze eigen regering ons niet langer ziet als mensen met waardigheid en waarde, maar als dingen die gemanipuleerd, gemanoeuvreerd en uitgebuit moeten worden voor gegevens, mishandeld worden door de politie en doen geloven dat ze het beste met ons voor heeft; wanneer ze ons mishandelt en vervolgens opsluit als we uit de pas durven lopen, ons oneerlijk straft zonder wroeging en weigert haar fouten toe te geven, dan leven we niet langer in een constitutionele republiek.

Wat we in plaats daarvan meemaken is een pathocratie: tirannie in de handen van een psychopathische regering die “tegen de belangen van haar eigen mensen in werkt, behalve om bepaalde groepen te bevoordelen.”

En wat betekent dat voor ons?

Nu we hebben toegestaan dat de overheid zich uitbreidt en onze invloedssfeer overschrijdt, staan we aan de verliezende kant van een touwtrekwedstrijd om de controle over ons land en onze levens. En zolang we dat toestaan, zullen overheidsfunctionarissen doorgaan met het vertrappen van onze rechten, waarbij ze hun acties altijd rechtvaardigen door te zeggen dat ze in het belang van het volk zijn.

Maar de overheid kan maar zover gaan als wij “Het volk” toestaan. Daar ligt het probleem.

We naderen snel een moment van afrekening waarin we gedwongen zullen worden om te kiezen tussen de visie van wat Amerika zou moeten zijn – een model voor zelfbestuur waarin de macht bij het volk ligt – en de realiteit van wat het is geworden: een politiestaat waarin de macht bij de regering ligt. Dit afglijden naar totalitarisme – vergemakkelijkt door overcriminalisering, staatstoezicht, een gemilitariseerde politiemacht, buren die hun buren aangeven, geprivatiseerde gevangenissen en dwangarbeiderskampen, om maar een paar parallellen te noemen – lijkt erg op wat er in Duitsland gebeurde in de jaren voorafgaand aan Hitlers machtsovername.

We bevinden ons nu op een gevaarlijk pad.

Ongeacht wie de presidentsverkiezingen in november wint, is het een veilige gok dat de verliezers het Amerikaanse volk zal zijn. In tegenstelling tot wat er op school wordt geleerd en de propaganda die door de media wordt verspreid, zijn de presidentsverkiezingen van 2024 geen populistische verkiezingen voor een vertegenwoordiger. Het is eerder een aandeelhoudersvergadering om de volgende president te kiezen, een feit dat nog versterkt wordt door het archaïsche kiesstelsel van het land.

Iedereen die gelooft dat deze verkiezingen voor echte verandering zullen zorgen in de manier waarop de Amerikaanse regering zaken doet, is ofwel ongelooflijk naïef, heeft geen voeling met de realiteit of negeert het feit dat, zoals een diepgaand onderzoek van Princeton University aantoont, we nu in een oligarchie leven die “van de rijken, door de rijken en voor de rijken” is.

Maar wees gewaarschuwd: de gevestigde orde – de deep state en zijn zakelijke partners die echt de lakens uitdelen, aan de touwtjes trekken en het beleid dicteren, ongeacht wie er in het Oval Office zit – zal niemand in het zadel laten komen die zijn machtsstructuren doorbreekt. Degenen die dat in het verleden hebben geprobeerd, zijn effectief uit hun ambt gezet.

  Topadviseur WEF zegt dat mensen "biometrische sensoren" zullen dragen, en "voortdurend gecontroleerd" zullen worden door Chinese regering, Facebook, Google

Stemrecht houdt de illusie in stand dat we een democratische republiek hebben, maar het is slechts een verkapte dictatuur, of wat politicologen Martin Gilens en Benjamin Page nauwkeuriger “de heerschappij van de economische elite” noemen. In een dergelijke omgeving dicteert de economische elite (lobbyisten, bedrijven, monetaire belangengroepen) het nationale beleid. Zoals de oligarchiestudie van Princeton University laat zien, vertegenwoordigen onze gekozen vertegenwoordigers – vooral die in de hoofdstad – de belangen van de rijken en machtigen in plaats van de gemiddelde burger. Als zodanig hebben burgers weinig of geen invloed op het regeringsbeleid.

We zijn in een tweepartijenstelsel gedwongen en moeten geloven dat er een verschil is tussen de Republikeinen en de Democraten, terwijl de twee partijen in werkelijkheid precies hetzelfde zijn. Zoals een commentator opmerkte, steunen beide partijen eindeloze oorlogen, doen aan ongecontroleerde uitgaven, negeren de grondrechten van burgers, hebben geen respect voor de rechtsstaat, worden gekocht en betaald door grote bedrijven, geven het meest om hun eigen macht en hebben een lange geschiedenis van het uitbreiden van de overheid en het ontmantelen van vrijheid.

We verdrinken onder het gewicht van te veel schulden, te veel oorlogen, te veel macht in handen van een gecentraliseerde regering geleid door een bedrijfselite, te veel gemilitariseerde politie, te veel wetten, te veel lobbyisten en in het algemeen te veel slecht nieuws.

De machthebbers willen ons doen geloven dat onze taak als burgers begint en eindigt op de dag van de verkiezingen. Ze willen ons doen geloven dat we niet het recht hebben om te klagen over de toestand van het land totdat we onze stem hebben uitgebracht. Ze willen dat we verdeeld blijven over de politiek, dat we vijandig staan tegenover degenen met wie we het politiek oneens zijn en dat we intolerant zijn tegenover iedereen of iets anders wiens oplossingen voor de problemen van dit land anders zijn dan de onze.

Ze willen niet dat we praten over het feit dat de regering corrupt is, dat het systeem gemanipuleerd is, dat politici ons niet vertegenwoordigen, dat het kiescollege een lachertje is, dat de meeste kandidaten oplichters zijn en dat we als natie de fouten van de geschiedenis herhalen – toestaan dat een totalitaire staat over ons heerst.

Wij, het Volk, moeten een keuze maken: Doen we gewoon mee aan de ineenstorting van de Amerikaanse Republiek terwijl deze ontaardt in een totalitair regime, of nemen we een standpunt in en verwerpen we het zielige excuus voor een regering waarmee we worden afgescheept?

Vergeet nooit wat ik duidelijk heb gemaakt in mijn boek “Battlefield America: The War on the American People” en zijn fictieve tegenhanger “The Erik Blair Diaries”: Het minste van twee kwaden is nog steeds slecht.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Produceren van consent: Hoe gefabriceerde hongersnood de massa zal doen smeken om FEMA kampenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNederlandse krant zegt dat burgers er maar beter aan kunnen wennen niet de hele tijd elektriciteit te hebben
Volgend artikelDe Verenigde Staten en Oekraïne hebben een rekenprobleem
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Deze cyclus is groter dan ons. In duizenden jaren tijd zijn wij allemaal van God los geraakt. En nu is het duister vet cool en leuk en tof. Kijk alleen al naar de gangsterauto’s waar de schaapjes allemaal in rijden omdat ze cool zijn. Terwijl als je goed kijkt naar de meeste gloednieuwe auto’s, dan zijn het auto’s waar Darth Vader in zou rijden. Vooral de duurdere auto’s zien eruit alsof ze door satan zijn getekend. Seat heeft zelfs overal duivelskoppen op de FR uitvoeringen. En mensen vinden het allemaal cool.

  Het duister is populair en geliefd gemaakt, terwijl het licht/God/liefde totaal kapot zijn gemaakt. Mensen snappen helemaal niks meer van liefde en God is echt de vijand, zodra je dat woord uitspreekt krijg je overal discussies en ruzie. Het duister is toonaangevend gemaakt. Het heeft ze duizenden jaren gekost om ons in miljarden en miljarden kleine stapjes om het duister leidend te maken en liefde/licht/God onbegrijpelijk te maken. Wij zijn liefde/licht/God, maar we hebben dat losgelaten en nu is coole duister God. Iedereen wil stoer en cool zijn en cool/stoer is gangster, maffia, duisternis. God en liefde zijn het kwaad en het kwaad is nu het goed.

  2+2=5
  Oorlog = vrede
  Duister = licht
  Angst = liefde
  satan = God
  God = satan

  Ze hebben alles op de kop gedraaid door onze basis op de kop te draaien.

  • Het leven komt neer op stress of geen stress.

   Doordat wij in permanente stress leven, zijn we egoïsten. We leren in het ONDERwijs zelfs dat stress leuk en goed is en dat je veel stress aan moet kunnen. Ze laten ons tegen elkaar wedstrijdjes doen wie de meeste stress aankan.

   De matrix waar wij in leven is gigantisch. Het ONDERwijs is waar dit allemaal begint. Wij worden volledig, echt volledig, gehersenspoeld. Mensen onderschatten het nog steeds.

   WIJ WORDEN ALS APEN AFGERICHT TOT OP EEN PUNT DAT WE DENKEN DAT WE KOEIEN ZIJN DIE VAN MUGGEN AFSTAMMEN.

   Wakker worden… ALLES wat je in het ONDERwijs hebt geleerd is een leugen. Je hebt geleerd om te gehoorzamen en te werken voor beloningen zodat je beloningen kan kopen… klinkt dat niet als een hondentraining???

   Wake up… we zijn gehackt door ons in het ONDERwijs totaal te laten programmeren. Wij ontwikkelen onszelf niet… we worden ontwikkeld en geprogrammeerd… als fucking robots lieve mensen.

   • Dat laatste gaat maar zover als je het toelaat Theme. bij mij in de klas zat een meisje, ik denk dat we een jaar of 14 waren en ze zei regel,Sting tegen de leraar “ dat vind ik stom” de leraar was het zat en zei je kunt nu 2 uur terug komen, “ dat vind ik stom zei ze” 4 uur brieste de leraar in de klas, en ze zei “ dat vind ik stom” 16 uur terugkomen zei de leraar en toen liep ze de klas uit.

    Hoe is het met die 16 uur afgelopen, Pa belde eens even met de directeur. De leraar heeft niet meer lang les gegeven.

    ik doe het anders tegenwoordig, ik zeg niet “ dat vind ik stom” ik zeg “ val dood, val kapot of iets in die strekking. Verdomd het werkt. Ik sta er zelf ook wel eens verbaasd van. gewoon proberen, echt en het werkt nog bevrijdend ook.

    • Regelmatig bedoelde ik te schrijven.ik zit op een iPad te typen en dat ding doet wel eens raar. Of ik heb te dikke vingers. Alles kan. jatoch!

 2. @Theme
  behoud je liefde en vreugde in dit ‘ruimtepak’ en praat s.v.p. niet over ‘iedereen’, hier doe je jezelf tekort en anderen ook en draagt niet bij aan een hogere frequentie.
  Is het God of Dog star (spiegelbeeld)? elke klank heeft zijn eigen vibratie.
  lieve groet

 3. Makkelijk zat! Al die lui in uniform hebben familie’s! Mijn neef zat er ook bij en mijn reactie was erg eenvoudig. Vecht jij tegen onze bevolking? Eruit en kom nooit meer terug!

  • Dat is nog eens een statement. Misschien wel het enige juiste om te doen. Trouwens, een heel goed artikel ik herken er veel in.

  • Politie is er alleen om bekeuringen te innen, het is een verlengstuk van de belastingdienst, niets meer en niets minder. We gaan eraan door die stomme kutregels en de kutambtenaren die ze blijven verzinnen!!!

 4. @Madeloes…

  Ik beschrijf gewoon de situatie. Jij zoekt een hogere vibratie terwijl we hier bezig zijn om de lage vibraties aan te kijken en om te zetten in hogere frequenties.

  Wat ik beschrijf is hoe eea werkt, zodat we het kunnen begrijpen, zodat we het los kunnen laten. Jij klaagt dat ik dingen zeg die jou vibratie omlaag halen.

  Jij voelt je kennelijk aangesproken en dat haalt jou frequentie omlaag. Je maakt het persoonlijk.

  Mijn vibratie is hoog ongeacht wat ik lees of zie of meemaak. Soms dipt mijn vibratie even, maar doorgaans los ik dat innerlijk op. En niet door over anderen te oordelen en ander gedrag te eisen zodat ik een hoge vibratie van die ander krijg.

  Dus ik ga me niet aanpassen omdat jij een lage vibratie maakt als je bepaalde dingen leest. Het is jou innerlijke werk om je vibratie zelf hoog te houden.

  Tip aan jou; laat jou hoge vibratie niet afhangen van wat je leest of ziet en maak NIKS persoonlijk.

 5. Goeie tip, ik klik ook wel eens op Frontnieuw ( om het effe in de buurt te houden). Dan denk ik ook, hier heb ik effe geen zin in om te lezen. Dan ga ik me teveel ergeren. Of ik verwacht dat ik me ga ergeren. Dan lees ik later de comments en als deze pakkend zijn lees ik het artikel alsnog. Ergeren is een hele lage vibratie, daar moet ik bij weg blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in