Ik hoorde de uitdrukking “Grote Reset” voor het eerst, lang geleden in 2014. Christine Lagarde, die toen aan het hoofd van het IMF stond, was opeens heel luidruchtig aan het worden over de wereldwijde centralisatie. Het was een agenda waarover over in het algemeen alleen gefluisterd werd in de donkere hoekjes van institutionele witboeken en de geheimzinnige bijeenkomsten van bankelites, maar nu werden die mensen er nogal luidruchtig over, schrijft Brandon Smith.

Lagarde deed een vraaggesprek op het Economisch Wereldforum en het begrip “Reset” werd heel bewust naar voren gebracht; wat het project inhield was vaag, maar de basis ervan was een dramatische verschuiving van de huidige economische, sociale en politieke modellen van de wereld naar een wereldwijd gecentraliseerd en geïntegreerd systeem – Een “Nieuwe Wereldorde”, zo u wilt…

Het is belangrijk om te onthouden dat we net door het vuur gesprongen waren van een internationale kredietcollaps, die in 2008 begonnen was en jarenlang onzekerheid op de markten was blijven veroorzaken. De centrale banken hadden voor tientallen biljoenen dollars aan stimuleringsmaatregelen in het systeem gedumpt, alleen maar om het in leven te houden. Sommigen van ons in de alternatieve media geloofden dat deze acties niet bedoeld waren om de economie te redden, maar alleen om de economie te zombificeren door devaluatie van de valuta en inflatie. Niet lang daarna zou deze zombie-creatie zich tegen ons keren en ons levend proberen op te eten, en alleen de centrale bankiers wisten precies wanneer dat zou gebeuren.

Beschouw de crash van 2008 als fase 1 van de Reset agenda; de globalisten werden overmoedig en waren klaar om hun plannen aan het publiek te onthullen.

Lagarde’s bespreking op het WEF vond ook plaats rond de tijd dat Klaus Schwab zijn concept van de 4e Industriële Revolutie introduceerde, dat een beetje meer vooruitloopt op wat de globalisten werkelijk willen. Hij spreekt opgewonden over een echte “mondiale samenleving” en een wereld waarin de mensen zich tot de Kunstmatige Intelligentie (AI) wenden als een beter bestuursmiddel. Hij suggereert zelfs dat wetten uiteindelijk door AI gedicteerd zouden worden en dat rechtbanken door robots bestuurd zouden worden.

Natuurlijk geeft hij toe dat dit niet kan gebeuren zonder een periode van economische deconstructie, waarin mensen en regeringen zullen moeten kiezen tussen opoffering omwille van de stabiliteit of voortdurende pijn in naam van het vasthouden aan de “oude manieren”. Bekijk het op deze manier: de Grote Reset is de actie of de chaos, en de 4e Industriële Revolutie is het beoogde resultaat of de geplande “orde”. Dat wil zeggen, het is een nieuwe orde, gecreëerd uit kunstmatige chaos.

Ja, het klinkt als slechte science fiction, maar vergeet niet dat dit de mensen zijn die de onverdeelde aandacht genieten van veel van onze politieke leiders, en dat zij ellebogen wrijven met de centrale bankiers bij de Federal Reserve. Ik zeg het nog eens: de voorstanders van de Grote Reset en de 4e Industriële Revolutie, die onze maatschappij en manier van leven volledig willen ondermijnen en opnieuw willen opbouwen, zijn nauwe partners van onze nationale leiders en van dezelfde bankiers die zo’n reset zouden kunnen forceren door een opzettelijke ineenstorting.

De globalisten hebben jarenlang geprobeerd hun agenda voor de Nieuwe Wereldorde een nieuwe naam te geven en in een nieuw jasje te steken, en zij zijn op de proppen gekomen met de Reset. In plaats van onschuldig te klinken, dreigt de term met een systemische omwenteling en een uitwissen van het verleden. Wanneer men iets “reset” gaat het gewoonlijk terug naar nul – Een blanco lei die de ingenieurs kunnen gebruiken om de code en de functies te herschrijven. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

  Nieuwe Wereld Orde: Wees gelukkig, eet wormen en drink pis

Wat willen de globalisten ECHT? Hier zijn de details, voor zover ik die kan bewijzen of met bewijzen kan staven, van wat de “Grote Reset” eigenlijk is en welke programma’s zij hopen af te dwingen:

Totale wereldwijde economische centralisatie

Sommige mensen zullen misschien beweren dat wij reeds een globale economische centralisatie hebben, maar zij begrijpen niet wat dit werkelijk betekent. Hoewel de nationale centrale banken allemaal lid zijn van het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen en hun orders van deze instellingen krijgen, willen de globalisten een open mondiaal bestuur van de financiën, waarschijnlijk via het IMF.

Met andere woorden, het is niet genoeg dat zij de economieën in het geheim manipuleren door nationale centrale banken als gevolmachtigden te gebruiken; wat zij willen is ophouden zich te verbergen en in het licht treden als de grootmoedige heersers die zij denken te zijn.

Het uiteindelijke doel is het idee van vrije markten uit te wissen en een handjevol mensen elk aspect van handel en zaken te laten micromanagen. Het gaat niet alleen om invloed, het gaat om economisch imperium. Om tot een wereldomspannende centrale bank te komen, moeten zij echter eerst een plan voor één wereldvaluta uitvoeren.

Een één wereld digitaal valuta systeem

Het IMF heeft het er al jaren (sinds minstens het jaar 2000) over dat zij hun mandje met speciale trekkingsrechten willen gebruiken als basis voor een wereldmunt. Ongeveer tien jaar geleden begon China biljoenen dollars schuld op zich te nemen, alleen maar om zich te kwalificeren als lid van het SDR systeem, en het IMF heeft laten doorschemeren dat, als puntje bij paaltje komt, dat systeem digitaal zal gaan. Alles wat nodig is, is de juiste soort crisis om het publiek tot naleving te choqueren.

Dit bleek op het hoogtepunt van de covid-pandemie en de dreigende economische ramp, toen de globalistische instellingen begonnen te suggereren dat de SDR van het IMF gebruikt konden worden als vangnet voor de naties, uiteraard met de nodige voorwaarden. Maar buiten de spanningen van de pandemie is er een veel grotere crisis; namelijk de stagflatiecrisis die nu voor de deur staat. Nu meerdere nationale munteenheden in verval zijn en de status van de dollar als wereldreservemunt steeds meer op losse schroeven komt te staan, twijfel ik er niet aan dat de globalisten van de gelegenheid gebruik zullen maken om het publiek hun digitale munt als oplossing aan te bieden.

Het nieuwe systeem zou voor een tijd meer lijken op een fantoommunt. De SDR zou de lijm of de ruggensteun zijn, terwijl de nationale valuta’s in omloop blijven totdat het digitale kader alomtegenwoordig wordt. Het IMF en de mensen erachter zouden in feite de centrale bank van de wereld worden, met de macht om de koers van alle nationale economieën te sturen door middel van een enkel valutamechanisme.

Aan de micro-economische kant zou ieder individu nu afhankelijk zijn van een digitale munt of cryptocurrency, die alle privacy in de handel wegneemt. Alle transacties zouden getraceerd worden, en door de aard zelf van de blockchain-technologie en het digitale grootboek zou dat nodig zijn. De geldelites zouden het volgen niet hoeven uit te leggen, zij zouden alleen maar hoeven te zeggen: “Zo werkt de technologie nu eenmaal; zonder het grootboek werkt het niet.”

Een globaal sociaal kredietsysteem

Het kwaad dat inherent is aan het globalisme bleek overduidelijk tijdens de recente lockdowns en de gewelddadige drang naar medische tirannie. Ondanks het feit dat covid volgens tientallen officiële studies slechts een mediane Infection Fatality Rate van 0,27% had, schuimde het WEF-contingent van politici en wereldleiders de mond, verkondigend dat het bestaan van covid hun het recht gaf om de totale controle over het leven van de mensen te nemen.

  Populisme blijft de wereld rammelen - Elites hebben geen idee wat ze moeten doen

Klaus Schwab en het WEF kondigden vrolijk aan dat de pandemie het begin was van de “Grote Reset” en de 4e Industriële Revolutie, en verklaarden dat de covidcrisis een perfecte “kans” bood voor verandering.

De vaccinpaspoorten werden gelukkig door talrijke conservatieve rode staten in de VS verworpen, wat leidde tot de volledige omkering van dergelijk beleid in het grootste deel van de westerse wereld. Wij waren jarenlang vrij, terwijl veel blauwe staten en andere landen te maken kregen met autoritarisme, en dat leverde de globalisten heel wat problemen op. Het is moeilijk om een wereldwijde medische dystopie in te stellen als de mensen over de hele wereld naar de conservatieven in de VS kunnen kijken en zien dat wij prima leven zonder de controles.

De vaccinpaspoorten moeten gezien worden als een eerste stap naar iets anders – Het begin van een massaal sociaal kredietsysteem, zoals dat nu in China gebruikt wordt. Als u denkt dat de cancel-cultuur vandaag een nachtmerrie is, bedenk dan eens wat er zou gebeuren als de collectivistische meute de macht had om een herzieningsbom op uw sociale kredietrekening te laten vallen en u onaantastbaar te verklaren? Stelt u zich eens voor dat zij de macht hadden om uw mogelijkheid om een baan te krijgen, om boodschappen te doen en zelfs om de toegang tot uw geld af te sluiten, eenvoudigweg af te sluiten? Zonder uw gehoorzaamheid aan het collectief zou de toegang tot normale overlevingsbehoeften onmogelijk zijn.

Dat is wat de globalisten willen, zoals zij openlijk toegaven aan het begin van de pandemie, en de vaccinpaspoorten zouden een inleiding tot die technocratische verschrikking geweest zijn, als wij conservatieven niet voet bij stuk hadden gehouden.

Tegen 2030 zult u niets bezitten en gelukkig zijn 

De “Sharing Economy” (ook wel eens parallel genoemd met “Stakeholder Capitalism”) is een concept dat nu al een paar jaar de ronde doet in het WEF. De media hebben om de haverklap geprobeerd leugens en desinformatie te verspreiden door te beweren dat het plan niet bestaat; maar nogmaals, het wordt openlijk toegegeven.

De sharing economy is in wezen een communistische economie, maar dan gedistilleerd tot een bizar minimalisme dat zelfs mensen die in de Sovjet-Unie leefden niet hebben hoeven meemaken. De structuur wordt beschreven als een soort commune-gebaseerde maatschappij, waarin mensen leven in Sectie 8-achtige woningen, met gedeelde keukens, gedeelde badkamers, en nauwelijks enige privacy. Alle eigendommen worden gehuurd, of geleend. Alle auto’s worden geleend en gedeeld, het meeste vervoer is openbaar vervoer, persoonlijke basisvoorwerpen zoals computers, telefoons, en zelfs kookgerei kunnen gedeelde of geleende voorwerpen zijn. Zoals het WEF zegt, u zult niets bezitten.

Er gelukkig mee zijn is een andere zaak.

Het argument voor zo’n maatschappij is natuurlijk dat “de klimaatverandering” en de zwakheden van de consumptie-economie vereisen dat wij onze levensstandaard tot bijna nul verlagen en het heilige ideaal van eigendom in het belang van de planeet opgeven.

Laat terzijde het feit dat de opwarming van de aarde op basis van koolstof een farce is. De wereldtemperaturen zijn in de loop van een eeuw slechts met 1 GRAAD CELSIUS gestegen, volgens de NOAA. Dit waren gegevens die de klimaatwetenschappers jarenlang hebben geprobeerd te verbergen of te verdoezelen, maar nu is het voor iedereen zichtbaar. Er is geen bewijs van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Geen enkel.

De globalisten zijn al minstens sinds 1972, toen de Club van Rome een verhandeling publiceerde, getiteld “De grenzen aan de groei”, bezig om het milieu te gebruiken als een excuus voor centralisatie. Twintig jaar later zouden zij een boek publiceren met de titel “The First Global Revolution. In dat document bevelen zij specifiek aan om de opwarming van de aarde als vehikel te gebruiken:

  Wereldwijde schaduwregering achter "gekozen" regeringsfunctionarissen en volksgezondheidsinstellingen

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen wij ons kunnen verenigen, kwamen wij op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, daar wel bij zouden passen. In hun totaliteit en in hun onderlinge wisselwerking vormen deze verschijnselen inderdaad een gemeenschappelijke bedreiging die door iedereen gezamenlijk moet worden bestreden. Maar door deze gevaren als de vijand aan te wijzen, trappen wij in de val, waarvoor wij de lezers reeds gewaarschuwd hebben, namelijk symptomen voor oorzaken te verwarren. Al deze gevaren worden veroorzaakt door ingrijpen van de mens in natuurlijke processen, en het is alleen door een veranderde houding en gedrag dat zij overwonnen kunnen worden. De echte vijand is dan de mensheid zelf.”

De verklaring komt uit hoofdstuk 5 – Het vacuüm, waarin hun standpunt over de noodzaak van een wereldregering wordt behandeld. Het citaat is betrekkelijk duidelijk; er moet een gemeenschappelijke vijand worden opgeroepen om de mensheid ertoe te bewegen zich onder één vlag te verenigen, en de elites zien de milieucatastrofe, door de mensheid zelf veroorzaakt, als de best mogelijke motivator.

Zij stellen de oplossing van het concept van de gedeelde economie voor alsof het een nieuw en gewaagd idee is. Wat de globalisten echter uiteindelijk willen voor hun Grote Reset, is een vloedgolf van vrijheid en individuele welvaart terug naar een heel oude manier van doen, vergelijkbaar met het oude feodalisme. U wordt een boer die werkt op land dat eigendom is van de elites, of van de staat, en u zult dat land nooit mogen bezitten.

Het enige verschil zou zijn dat in een feodaal rijk uit het verleden de boeren vanwege het klassensysteem geen land konden bezitten. Deze keer zult u niets meer mogen bezitten, ook geen land, want iets willen bezitten is “egoïstisch” en destructief voor de planeet.

Totale controle over informatie

De waarheid is tegenwoordig een zeldzaam goed, maar lang niet zo zeldzaam als het zal zijn als deze elitisten krijgen wat zij willen. De globalisten zijn vandaag veel opener over hun agenda dan zij ooit geweest zijn, en ik vermoed dat dit is omdat zij geloven dat zij de geschiedenis van de gebeurtenissen van vandaag straffeloos zullen kunnen herschrijven nadat de Reset zich ontvouwd heeft. Zij denken dat zij de wereld van de informatie zullen bezitten en ons cultureel geheugen gaandeweg zullen kunnen bewerken.

De mainstream media noemt dit alles “samenzweringstheorie”. Ik noem het samenzweringswerkelijkheid. Het is moeilijk om openlijk uitgesproken bekentenissen van de globalisten zelf te ontkennen, het enige wat zij kunnen doen is proberen de informatie zo veel mogelijk te verdraaien om het publiek aan het lijntje te houden wat betreft wat er gedaan moet worden, namelijk een zuivering van de globalisten uit ons land en misschien wel de hele wereld.

Als wij dit niet doen, zal er een tijd komen dat niets van wat ik hier zeg nog herinnerd wordt en er geen bewijs van het Reset-plan zal bestaan. De gevestigde orde zal alle noties ervan uit de geschreven geschiedenis hebben verwijderd, en alleen een fantasieverhaal over hoe de wereld instortte en een kleine organisatie van “visionaire” globalisten haar van de vergetelheid redde door een nieuwe godsdienst van centralisatie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zettenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOekraïne eist Russische valutareserves te krijgen
Volgend artikelVrouwen documenteren hun vaccin-gerelateerde spasmen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Die globalisten graven hun eigen ondergang want als de mensen niets meer mogen bezitten is de drang om dingen uit te vinden, zaken te renoveren of te verbeteren ook helemaal verdwenen want waarom zouden ze zich druk maken? Waarom moet je werken als je een basis inkomen krijgt? Voor de eer? Prestige?
  Het gevolg is dat de economie als zodanig volledig stil valt en er niets nieuws bijkomt.
  Wie gaat die A.I. onderhouden? Hij is niet van mij dus ik steek daar geen poot naar uit.
  En wie gaat al die industriële robots ontwikkelen als er geen ingenieurs meer zijn want waarom zou je daarvoor studeren als je er niets beter van wordt?
  Wat als A.I. zegt dat het enige kwaad op aarde ‘de mens’ is en om de planeet te redden moet die worden uitgeroeid, het gewone volk maar ook die elites die wel gebruik maken van alle grondstoffen en er lustig op los vliegen met hun privé jets en varen in hun dure jachten.
  Ik denk dat we eerder in een gespleten samenleving terecht gaan komen, het wij tegen zij, want ze kunnen nooit de hele wereld controleren en daarom zal je altijd groepen opstandelingen hebben en als die zich bewapenen kan de elite het heel moeilijk krijgen.
  De spuit heeft niet gewerkt want er vallen nu teveel doden en dat weerhoud de mensen om weer in de volgende val te trappen en zo zal die reset ook niet werken, want de gehele vrijheid opgeven is toch wel iets waar men niet klakkeloos aan gaat toegeven. Er zijn grenzen aan de dwang die men wil opleggen.

 2. Wel jammer van de natuur dat er nu 60% minder dieren op de wereld zijn. Jonge kleine vissen sterven door plasticverstopping. 40% van de bijen met uitsterven worden bedreigd. Koraalriffen verbleken. Volgens mij een flinke achteruitgang van de natuur. Je praat alleen over klimaat maar vergeet natuur en vervuiling. Ik hoop niet dat je ontkent dat de wereldwijde temperatuur de laatste 80 jaar wel erg snel stijgt. Zou best door de mens kunnen komen.
  Door angst te creeeren over globalisering zorgt frontnieuws dus juist voor chaos. Tja, grote bedrijven hebben nu de macht over de wereld en willen geld verdienen ten koste van mens en natuur. Dus een kritische blik lijkt mij oke. Ik weet niet of je koffie of thee drinkt, hiervoor heb je vele bedrijven en mensen over de gehele wereld nodig die dit voor je hebben gemaakt. Van koffieboer tot fabriek en van mensen die je kopje en je suiker hebben gemaakt. We krijgen steeds meer 1 wereld en dit begon in de VOC tijdperk met wereldwijde handel. Tuurlijk kan je lokaal je zaken regelen. Beter voor de natuur zorgen en minder consumeren lijkt mij geen overbodige luxe. En automatisering zal steeds verder gaan. Is dat erg? je gebruikt toch ook een computer? En er zullen altijd bedrijven zijn die geld aan je willen verdien, net zoals de landheren in de middeleeuwen dat ook deden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in