© Foto: Public Domain

Het westerse publiek ziet steeds meer het endemische failliet van hun vermeende heersers. Zullen zij toestaan dat zij de gebeurtenissen manipuleren voor een nieuwe wereldoorlog, deze keer tegen Rusland … en waarschijnlijk ook tegen China en Iran?

De Brits-Amerikaanse NAVO-alliantie heeft niet langer het voorwendsel van straffeloosheid. De decennia van ongecontroleerde agressie door NAVO-expansie en criminele Anglo-Amerikaanse kunstgrepen in het buitenland zijn voorbij, schrijft Strategic Culture.

De historische – en onaanvaardbare – plaatsing van Amerikaanse kernwapens in verschillende Europese NAVO-staten en de recente aankondiging van Groot-Brittannië om wapens met verarmd uranium aan Oekraïne te leveren, is de proloog op het besluit van Rusland om tactische kernwapens in Wit-Rusland te plaatsen. De westerse verontwaardiging na het Russische besluit is absurd en hypocriet.

Het patroon is bekend en getuigt van onverbeterlijke arrogantie. De Verenigde Staten en haar NAVO-bondgenoten zetten roekeloze escalerende stappen die ongekend zijn in hun agressie jegens Rusland; vervolgens doet Moskou een wederkerige stap, en vervolgens worden de westerse regeringen en hun plichtsgetrouwe nieuwsmedia apoplectisch van woede over het “dreigende gedrag” en de nucleaire chantage van Rusland.

Misschien zullen de westerse leiders op een dag stikken in hun eigen onlogische apoplexie.

Deze week werd er in het Westen schuimbekkend en woedend gereageerd op het besluit van Moskou om tactische kernwapens in te zetten in Wit-Rusland, ondanks het feit dat deze stap volledig in overeenstemming is met de regering in Minsk, een oude bondgenoot van Rusland en medelid van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie. De CSTO is organisch vergelijkbaar met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), met een gedeelde defensieverplichting tussen bondgenoten die vroeger lid waren van de Sovjet-Unie.

Met de ratificatie van de inzet werd de Russische president Vladimir Poetin er door westerse mogendheden van beschuldigd de internationale veiligheid in gevaar te brengen, de Europese buren te bedreigen en het non-proliferatieverdrag te schenden. Wit-Rusland grenst aan drie NAVO-leden: Polen, Litouwen en Letland.

Maar het besluit van Rusland om tactische kernwapens te installeren in Wit-Rusland (waarover Moskou naar verluidt de controle zou behouden) was een reactie op de stap van de NAVO om haar anti-Russische Kievse proxy te voorzien van wapens met verarmd uranium (DU). Groot-Brittannië kondigde vorige week aan dat de Challenger 2 gevechtstanks die naar Oekraïne worden gestuurd, zullen worden uitgerust met granaten met verarmd uranium. Naar verluidt zijn de Verenigde Staten ook bereid om met hun Abrams tanks pantserdoorborende munitie met verarmd uranium aan Oekraïne te leveren. Op videobeelden van het Londense ministerie van Defensie is te zien hoe Oekraïense troepen door Britse en Amerikaanse officieren worden getraind in het omgaan met granaten met verarmd uranium.

  Rusland bereidt nucleaire aanval voor vanuit Kaliningrad tegen Europese/NAVO-doelwitten

Verarmd uranium is een metaal met een hoge dichtheid – veel dichter dan lood – dat moderne bepantsering kan doorboren. Het ontbrandt na penetratie en verandert in damp bij extreme temperatuur. Hoewel granaten met verarmd uranium niet explosief splijtbaar zijn en geen nucleaire explosies veroorzaken, komen er wel schadelijke radioactieve stoffen in het milieu terecht. De munitie is daarom waarschijnlijk een vorm van kernwapens, zoals een “vuile bom” met een laag rendement.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië vuurden tonnen granaten met verarmd uranium af tijdens hun decennialange illegale oorlog in Irak. NAVO-strijdkrachten gebruikten ook DU-wapens in hun aanvalsoorlog tegen voormalig Joegoslavië. In beide gevallen werd de resulterende radioactieve besmetting in verband gebracht met hoge percentages kanker en geboorteafwijkingen bij de burgerbevolking.

De Amerikanen en Britten zijn nooit ter verantwoording geroepen voor hun oorlogsmisdaden. Die straffeloosheid verklaart deels hun arrogantie met betrekking tot het pompen van wapens in Oekraïne tegen Rusland en in het bijzonder de nieuwste iteratie van granaten met radioactief uranium.

Dat het Britse regime beweert dat wapens met verarmd uranium “normale” munitie zijn en aanvaardbaar om in te zetten om Russisch grondgebied te treffen, is een bewijs van zijn verdorven misleiding en volslagen wetteloosheid. Het toont ook aan dat Londen en zijn NAVO-partners bereid zijn om het conflict in Oekraïne tegen Rusland roekeloos te laten escaleren door een gevaarlijke drempel met betrekking tot kernwapens te overschrijden.

Volgens de Russische defensiedoctrine mag Rusland kernwapens gebruiken als zijn nationale veiligheid wordt bedreigd door nucleaire of conventionele strijdkrachten. Het door de VS geleide NAVO-bondgenootschap verlegt de grenzen op een manier die schijnbaar onverbeterlijk is, of neerkomt op psychopathisch gedrag.

Pervers genoeg wordt deze afschuwelijke situatie verdraaid alsof Rusland op de een of andere manier een provocerende stap zet door tactische kernwapens in Wit-Rusland te plaatsen.

Wat Moskou aantoont, is dat de Brits-Amerikaanse NAVO-alliantie niet langer het voorrecht van straffeloosheid heeft. De decennia van ongecontroleerde agressie door NAVO-expansie en criminele Anglo-Amerikaanse kunstgrepen in het buitenland zijn voorbij. Moskou bood een diplomatiek kanaal aan om tot een veiligheidsverdrag in Europa te komen, maar dat werd hooghartig van de hand gewezen door de arrogante imperialistische mogendheden. Het resultaat waren de militair-technische maatregelen die Rusland nam met zijn interventie in Oekraïne op 24 februari 2022.

  Er zijn nog maar weinig goede Oekraïners over in Oekraïne

Wellicht kan Rusland aanvullende wederzijdse maatregelen nemen die verder gaan. De betrokkenheid van NAVO-leden bij de massale bewapening van het neonazistische regime in Kiev zou, zo zou men kunnen stellen, moeten worden beantwoord met militaire defensieve acties om de bevoorradingsketens die Oekraïne binnenkomen, te vernietigen.

Dit is het perspectief voor een goed begrip van de inzet van tactische kernwapens in Wit-Rusland. Het is niet Rusland dat de veiligheid en vrede in gevaar brengt. Het zijn de NAVO-machten die de grenzen uitvlakken op een manier die zij al tientallen jaren gewend zijn te doen.

Laten we niet vergeten dat het de Verenigde Staten zijn die verschillende wapenbeheersingsverdragen hebben opgezegd, waaronder het Anti-Ballistic Missile-verdrag, het Intermediate-range Nuclear Forces-verdrag en het Open Skies-verdrag, en dat het Washington is die het laatst bestaande verdrag, het New START dat strategische wapens regelt, chronisch heeft ondermijnd.

Er is ook de bestaande anomalie dat de Verenigde Staten kernwapens opslaan op het grondgebied van vijf NAVO-leden. Dat zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Deze landen hebben het Non-Proliferatie Verdrag ondertekend, dus het stationeren van kernwapens in deze landen is een grove schending van het Non-Proliferatie Verdrag, waarvan het Westen Rusland beschuldigt met betrekking tot Wit-Rusland.

Ook Polen heeft vorig jaar aangeboden Amerikaanse kernwapens op zijn grondgebied te huisvesten. Dat aanbod werd niet aangenomen, maar ligt vermoedelijk nog op tafel. Waarom is er geen verontwaardiging over deze flagrante destabilisatie van de wapenbeheersing?

Zoals gewoonlijk is er een overdaad aan westerse dubbelzinnigheid die gepaard gaat met pure hypocrisie. De onlogische mentaliteit is een product van arrogantie en overmoed.

Bovendien hebben twee NAVO-leden, Groot-Brittannië en Frankrijk, hun eigen nationale kernwapenarsenalen die zogenaamd los staan van het bevel van Washington. Deze twee mogendheden staan actief vijandig tegenover Rusland door het bewapenen van het regime in Kiev.

  Scott Ritter: Voor de NAVO en Oekraïne, de realiteit bijt

Bovendien hebben alle 30 leden van het NAVO-bondgenootschap zich ertoe verbonden de Verenigde Staten bij te staan bij het inzetten van nucleaire troepen met hun conventionele strijdkrachten onder de alliantiebepaling Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics (SNOWCAT).

Kortom, het is duidelijk dat de kwestie van wapenbeheersing en veiligheid ernstig uit balans is, maar het is het gedrag van de Verenigde Staten en haar NAVO-partners dat tot deze onevenwichtigheid heeft geleid. De arrogante veronderstelling van straffeloosheid van met name Washington en Londen is een destabiliserende factor die dubbele standaarden creëert die volstrekt onaanvaardbaar zijn in een wereld die verondersteld wordt het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde Naties na te leven.

Het conflict in Oekraïne kan worden opgelost als de westerse mogendheden zich aan het internationaal recht houden en een einde maken aan de bewapening van het regime in Kiev. In de toekomst moet Oekraïne een neutrale staat zijn en moet de NAVO haar agressieve expansie staken. Een serieus beleid van kernwapenbeheersing moet de terugtrekking van dergelijke wapens uit Europese NAVO-lidstaten en de opname van Britse en Franse arsenalen in een breder detentiekader omvatten. Merk echter op dat de voorwaarden voor vrede voor een groot deel de verantwoordelijkheid zijn van Washington en zijn westerse bondgenoten om de juiste en redelijke dingen te doen. De verontrustende vraag is echter of Washington en zijn imperialistische lakeien redelijk kunnen zijn.

Zolang er geen verlicht gedrag heerst, is het volkomen terecht dat Rusland geen dubbele maatstaven tolereert die de Amerikanen, Britten en hun NAVO-bandgenoten hanteren. Elke agressieve actie moet stoutmoedig en slim worden beantwoord. Zonder dat tegenwicht is er sprake van straffeloosheid, wat nog gevaarlijker is.

Westerse mogendheden ter verantwoording roepen is een krachtig uitputtingswapen, omdat het hun corruptie en fraude, hun dubbelhartigheid en hun fatale arrogantie blootlegt. Het westerse publiek ziet steeds meer het endemische bankroet van hun vermeende heersers.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Schokkende video’s tonen Oekraïners die Russische krijgsgevangenen neerschieten en martelenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIn Moskou voel je geen crisis. Geen gevolgen van sancties. Geen werkloosheid. Geen daklozen op straat. Minimale inflatie.
Volgend artikelRusland categoriseert de VS als belangrijkste bedreiging voor zijn veiligheid in nieuwe doctrine voor buitenlands beleid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

10 REACTIES

 1. In België – beweert een democratie te zijn – was de aanwezigheid van kernwapens op het grondgebied geheim. Wie heeft dat beslist? Wanneer? Waarom? Pas de laatste tien jaar wordt het niet meer ontkent maar nog steeds niet officieel toegegeven. Dit zou dus voorstellen wat een vrij soeverein land is. De politieke partijen in dit vazalland hebben geen enkele mening over buitenlands beleid. In het parlement worden geen significante debatten gevoerd maar de nota’s van de Navo klakkeloos in wet omgezet. De bevolking weet dat de Anglo-Amerikanen zich gedragen als gangsters in de wereld, maar daar wordt de schouders voor opgehaald. De media en pers zijn volledig in handen van de clan.

  • Was het niet Van de Put, (NVA) toenmalig minister van defensie die onder grote Amerikaanse druk de vliegende doodskist , de F35 van Amerika moest aankopen terwijl er betere en goedkopere Europese concurrenten waren?
   België is net als Duitsland een bezet land. De bezetter dicteert dus België is op alle gebied ‘ pro Amerika’ want anders…..

   • Er was helemaal geen “druk” om de F35 te moeten. Het gebeurt subtiel. Er was alleen een klagend stemmetje dat het bestek voor de aanbesteding volledig op de F35 was opgesteld en de symbolische mededinging-procedure een commedia-dell’arte was. Pittig detail: er worden nu onderkomens met accommodaties gebouwd voor een Amerikaanse onderhoudsploeg die levenslang aanwezig moet zijn op onze kosten. Zulk een onderontwikkeld bananenland zijn wij geworden.

  • Europa (dus ook België) is een KOLONIE van Amerika de KOLONIST.
   België heeft vroeger ook KOLONIES gehad, (bijv. Congo).
   Kijk terug hoe België, de KOLONIST met z’n KOLONIËN omging.
   Van de geschiedenis kan je veel leren, vooral hoe KOLONISTEN met KOLONIES OMGINGEN.
   AMERIKA de KOLONIST, met EUROPA als KOLONIE, doen nu niet anders !
   De over heel Europa verspreide opslag plaatsen met kernwapens, zijn in Rusland in de afweersysteem computers opgeslagen, dus ook de in Europa opgeslagen Amerikaanse Atoomwapens.
   Één foutje, en er ontstaat een krater, waar jaren later toeristen de gaten komen bewonderen.
   Woont U in de buurt van z’n opslag, Europese of Amerikaanse Atoomwapens, verhuis meer dan 200 km in doorsnee.

   • Ik heb diepe schaamte en deemoed bij de gedachte dat kleine kinderen in Congo werden gegijzeld en gedreigd bij de vader met hun een hand afhakken als na enkele dagen die geëiste hoeveelheid rubber niet werd aangevoerd uit het oerwoud. Er werden ook handen afgehakt… Toen was België top vijf van de rijkste landen in de wereld.

 2. In Nederland is het niet anders. Belarus wordt altijd genoemd door het westen als “de laatste dictatuur van Europa” maar het zou wel eens de eerste kunnen zijn. In ieder geval geeft Lukachenko gewoon toe dat hij liever een dictator is dan homo en gebruikt hij nooit diplomatiek geleuter maar klare taal.

 3. Allen die voor het gebruik van DU munities verantwoordelijk zijn (geweest) zullen persoonlijk veroordeeld moeten worden tot het opruimen van alle residuen van deze munities.

  Hun benen aan een ketting, speciaal opruimmateriaal en een geigerteller bij de hand, kunnen zij zo alle door hen veroorzaakte stralingsgevaarlijke rommel verzamelen in speciale containers zodat het afgevoerd kan worden.

  Met “allen” bedoel ik hoog tot laag; Politici, ambtenaren, legertop, fabrikanten en hun aandeelhouders, en de soldaten die zich van deze munities bediend hebben. Zo zullen er genoeg kandidaten zijn om alle stralingsvuil op onze mooie planeet op te ruimen, en in alle landen waar dit gebruikt is.

  Ik zie dat als een waardige job voor lieden als Bush, Blair, Balkenende, de Pentagon top en de NATZO top van de laatste 30 tot 40 jaar, enz., enz.

 4. Dit artikel eindigt met te beweren dat de bevolkingen de hypocrisie zien van hun Westerse leiders, ik durf dat te betwijfelen, zie juist het anti Russisch sentiment toenemen, het kent geen grenzen, net het Amerikaanse imperialisme zeg maar, ik hoop dat de schrijver gelijk krijgt in de toekomst!

 5. En dan komt Finland bij de NAVO, een land dat eerst als neutraal tegenover Rusland stond en dus ook met rust gelaten werd. Nu krijgen de Finnen een duizend kilometer land grenzend aan Rusland vol met raketsystemen aan de andere kant van hun grens op hun gericht.
  Dit is nu een perfect voorbeeld van “vragen om moeilijkheden”.

  • Ik had de Finnen altijd hoog aanstaan, heb zelf bijna 1 jaar in Finland gewoont, 96/97
   Dan vraag ik mij altijd af, wat dwingt hun uit de positie om geen neutraal land meer te zijn.
   Hebben de Russen hun bedreigd, nee….
   Ik weet de Finnen aan de grens met Rusland hebben alleen maar profijt van de Russen, die brengen geld in het laadje….en dan doe je zoiets…..hoe dom kun je zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in