Foto ter illustratie

De tragedie van vandaag is dat niemand de punten verbindt. Geen analist. Geen journalist. Ze richten zich allemaal op de brand en niemand vraagt zich af wat erachter zit. Hoe houdt de ene brand verband met de andere, schrijft Peter Koenig.

Al wekenlang staat Frankrijk in brand. Het lijkt, alsof Frankrijk de controversiële pensioenleeftijdsverhoging van 62 naar 64 jaar van Macron bestrijdt. Klinkt niet als zo’n grote zaak om Frankrijk af te branden – of wel?

De meeste landen in Europa en elders hebben een pensioenleeftijd die gelijk of hoger is. De Franse vakbonden hebben lang en hard gevochten om de pensioenleeftijd te beperken tot 62 jaar, wanneer werknemers in aanmerking komen voor een staatspensioen. Verdere verhogingen tot 66 jaar en hoger in 2028 en daarna zijn al gepland, wat bijdraagt aan de demonstraties.

Dit kan ook gevolgen hebben voor andere landen, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze samenleving stijgt en de pensioenfondsen uitgeput raken. In het geval van Frankrijk heeft de te hoge Franse begroting stilletjes in het pensioenfonds gegraaid. De onbeperkte levering van geld en wapens aan Oekraïne om de Russen te doden, heeft verder bijgedragen aan de uitputting van de Franse middelen.

Wat de mainstream u niet vertelt, is dat de Fransen ook protesteren tegen de NAVO. Een meerderheid van de Fransen zou de NAVO willen verlaten, zoals het geval was toen president De Gaulle in 1967 de NAVO verliet. In 2009 trad Frankrijk weer toe tot de NAVO onder de toenmalige president Nicolas Sarkozy, die een “scholier” is van Klaus Schwab’s, WEF, “academie” voor Young Global Leaders (YGL).

Echter, met al deze achtergrond is het gruwelijke geweld dat al wekenlang in Franse demonstraties wordt getoond op geen enkele manier gerechtvaardigd. Er zijn gewelddadige “infiltraties” van buitenaf in deze protesten die vreedzaam begonnen.

Heeft u de mannen in het zwart gezien? Gezichtsmaskers en allemaal? Het planten van geweld, door het in brand steken van auto’s, banden, winkels – en meer, het provoceren van de politie, het rechtvaardigen van Macron’s orders aan de politie, om hard te zijn en meedogenloos, genadeloos en gewelddadig op te treden tegen de demonstranten?

Koppel dit aan de G20-conferentie van 2017 in Hamburg – waar de vreedzame rellen op 6 juli plotseling gewelddadig werden, toen meer dan 160 politiemensen gewond raakten bij botsingen met demonstranten en meer dan 75 mensen werden gearresteerd.

Ook in Hamburg was er plotseling een groep “mannen in het zwart” die geweld zaaiden, niet anders dan wat er in Parijs en andere Franse steden te zien is. Daardoor kon de toenmalige bondskanselier Merkel het hardste optreden van de Duitse politie mobiliseren met waterkanonnen en wapenstokken.

Juist regeringen introduceren geweld in vreedzame protesten, om de demonstranten de schuld te geven en politiegeweld te rechtvaardigen.

Worden deze gewelddadige infiltraties in vreedzame protesten heimelijk gefinancierd en gesteund door verschillende entiteiten en filantropische stichtingen die banden hebben met het World Economic Forum (WEF) en de financiële machtselite daarachter?

Maximale onderdrukking van mensen is de naam van het spel.

We zitten midden in de uitvoering door het WEF van The Great Reset, alias UN Agenda 2030.

  Voedseltekorten over zes maanden - De globalisten vertellen ons wat er daarna gebeurt

De uitvoering vordert in sneltreinvaart, want het grootste deel van de bevolking slaapt nog.

Het punt is dat ze ons altijd waarschuwen. Maar we letten er niet op, want elke sekte – en dit is een sekte, u mag het de doodscultus noemen, elke sekte, om succesvol te zijn, moet hun acties, hun verraad aan de mensheid aankondigen.

Toch is het grootste deel van het volk nog steeds onwetend.

Als het allemaal voorbij is, heeft het geen zin om te zeggen: “We wisten het niet”. Dit is volstrekt onaanvaardbaar.

Wetenschappers en gewone mensen komen naar buiten en vertellen de waarheid, met miljoenen tegelijk, en steeds meer. We moeten ten minste de moed hebben om te luisteren en toe te geven dat we zijn voorgelogen en dat het nu de hoogste tijd is om onze ogen te openen en actie te ondernemen om deze misdaad tegen de mensheid te stoppen.

Er zijn GEEN toevalligheden.

De punten moeten ook worden verbonden met de massale transportstaking die Duitsland een week geleden trof. Werknemers eisten loonsverhoging te midden van de hoge inflatie. Vakbondsbazen noemden de geëiste verhogingen “een kwestie van overleven”, terwijl het management de stakingen als “volstrekt buitensporig” bestempelde.

The Local, het Duitse nieuws in het Engels, meldde eind vorige week: vakbonden en Duitse ambtenaren zijn er deze week niet in geslaagd een akkoord te bereiken in hun derde ronde van loononderhandelingen. Is dit het begin van een langdurige stakingsgolf?

Dit zijn de sterkste, economisch en sociaal meest ingrijpende en schadelijke stakingen die Duitsland in decennia heeft meegemaakt.

Waarom nu?

Deel van de “Reset Agenda” plannen om de Europese economie te vernietigen, te beginnen met een letterlijke de-industrialisatie van Duitsland – de leider in de EU.

Waarom denkt u anders dat de regering Biden de Nord Stream-pijpleidingen heeft laten opblazen? – Zodat de Duitsers, die het volledig eens zijn met deze misdaad, de Duitse kanselier Olav Scholz, en ook de Duitse onderdaan, mevrouw Ursula von der Leyen, ongekozen hoofd van de Europese Commissie (EC), niet op het laatste moment konden twijfelen en terugkomen op hun instemming met de vernietiging.

Zoals we weten, maakt de ONVERKOZEN EC de dienst uit in Europa, boven het Europees Parlement, dat niets meer is dan een schijn, een rookgordijn – een afleiding om aandacht te trekken.

Sommige analisten voorspellen dat als het WEF de Reset erdoor zou krijgen, Europa terug zou vallen in het “stenen tijdperk”, met als gevolg onnoemelijke ellende, werkloosheid, tekorten aan voedsel en energie, hyperinflatie. Het is een van de doelen van de Reset / Agenda 2030.

Als Wij, het Volk, “we wisten het niet” toeschouwers zijn, zijn we medeplichtig aan de misdaad.

Geen toeval – meer protesten, en meer punten om te verbinden.

Neem Italië

Ook in de maand maart – protesten die beginnen in Milaan, verspreiden zich door heel Italië omdat de regering de rechten van ouders van hetzelfde geslacht beperkt. Zie dit – Le Monde (18 maart 2023).

Mensen gingen de straat op in Milaan en elders, nadat de stad de registratie van kinderen van paren van hetzelfde geslacht had stopgezet op grond van nieuwe instructies van de rechtse regering van premier Giorgia Meloni.

  Japan waarschuwt dat AI de totale ineenstorting van de sociale orde kan veroorzaken

Na jarenlang te zijn geïndoctrineerd door de Woke en de onuitspreekbare LGBTQ-agenda (LGBTQ betekent: lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer of twijfelende personen), vinden de mensen dat hun rechten worden ingeperkt door de conservatieve regering-Meloni.

Nogmaals, zij – de meerderheid van de mensen wereldwijd – hebben geen idee wat er werkelijk achter deze LGBTQ-propaganda zit. Heeft het te maken met de eugenistische agenda, ook grotendeels gefinancierd door filantropische stichtingen?

Dit valt in de categorie van de giftige Covid-“vaccins”, die onnoemelijk veel honderden miljoenen gewonden en doden veroorzaken. Deze vaccins zijn ook verantwoordelijk voor enorme onvruchtbaarheid, stijgingen bij zowel vrouwen als mannen, tot 37% in Duitsland alleen al in 2022.

We hebben het over – massale, maar dan ook massale bevolkingsafname. Misdaden tegen de mensheid, voor onze ogen begaan. En velen van ons willen het niet zien. De Meloni-regering maakt terecht een einde aan deze misdaad.

Verbind de punten, van de protesten met The Reset / Agenda 2030.

Ook geen toeval zijn de protesten in Georgië – zoals gemeld op 9 maart 2023 door The Guardian.

Wat was de aanleiding voor de protesten?

Duizenden mensen gingen de straat op in de Georgische hoofdstad Tbilisi, nadat het parlement een wetsontwerp had goedgekeurd dat volgens critici, die het een “Russische wet” noemden, de persvrijheid zou beperken en de inspanningen van Georgië om kandidaat te worden voor het EU-lidmaatschap zou ondermijnen.

Volgens de wet, die wordt gesteund door de regerende Georgische Droompartij, moeten organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland halen, zich laten registreren als “buitenlandse agenten” of hoge boetes krijgen.

Wat is er zo slecht aan deze wet? – Het westen meet zoals gewoonlijk met twee maten. Terwijl deze regels worden geschreven, overweegt de EU een soortgelijke wet – zie dit door POLITICO (13 maart 2023).

Dergelijke wetten bestaan al in de VS en Australië.

Terug naar Georgië – na twee dagen van grootschalige protesten kondigde de Droompartij aan het wetsvoorstel “onvoorwaardelijk in te trekken”. De reden hiervoor was dat de demonstranten zeiden dat het een “Russische wet” kopieerde. Rusland nam een dergelijke wet aan in 2012, toen werd ontdekt dat uit het buitenland gefinancierde ngo’s spionagemiddelen waren voor de landen die hen financierden.

In de huidige anti-Russische wereld wil niemand geassocieerd worden met Rusland – dat zorgt voor een “slechte reputatie”. Dus kiest de Georgische regering liever de kant van het corrupte westen, dan dat ze haar eigen belangen beschermt – ze laat de wet vallen om de demonstranten een plezier te doen.

Iedereen die gelooft dat deze protesten niet door het westen zijn gefinancierd, door steeds dezelfde verdachten die eerder zijn genoemd, is een dwaas.

Protesten in maart

U kunt zich ook afvragen waarom al deze protesten in maart plaatsvinden. Sektes vertrouwen veel op “symboliek”, en op “bijgeloof”.

Heeft het misschien te maken met het feit dat de naam maart is afgeleid van het Latijnse woord Martius, genoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Martius was de naam van de eerste maand in de oorspronkelijke Romeinse kalender. Maart is de eerste van een aantal maanden die naar een god zijn genoemd. We leven in een constante oorlog, nietwaar?

  Nu COVID ten einde loopt, heeft Klaus Schwab "The ‘Great Narrative" gelanceerd, en het gaat over de opwarming van de aarde (net zoals wij gewaarschuwd hadden)

Terug naar Frankrijk

Een deel van de reden waarom Macron zo onvermurwbaar is over de pensioenhervorming, en deze zelfs via een zeer impopulair presidentieel decreet heeft doorgevoerd, in plaats van via het parlement, is dat het Franse pensioenfonds uitgeput is, al heel lang. De hervorming kan niet riskeren te mislukken.

Afgezien van een te hoge begroting, worden er van bovenaf (regering Biden en WEF, die de gigantische financiën vertegenwoordigen) miljarden gemandateerd om ofwel rechtstreeks naar de corrupte Oekraïense regering te gaan, ofwel naar wapenfabrikanten die aan Oekraïne leveren – om Russen te doden.

Iedereen weet hoe schaamteloos bedrieglijk de Oekraïense regering is, maar geen van de Europese Washington / NAVO marionetten durft dit te zeggen.

Het uiteindelijke doel is inderdaad dat het westen de enorme rijkdommen van het Russische grondgebied overneemt.

Dat zal niet gebeuren. Dat is in de afgelopen honderden jaren nog nooit gebeurd.

Het zal nog minder gebeuren met de louche leiding van de Europese Unie en de NAVO aan het roer.

Justitie heeft haar zin.

Maar de schuld zal zich opstapelen in dit westerse piramidale op de dollar gebaseerde monetaire systeem. Dit geldt voor het westen in het algemeen. Andere landen dan Frankrijk zullen in soortgelijke situaties terechtkomen.

Onbeheersbare schulden.

Dit is het ideale moment om programmeerbare Central Bank Digital Currency (CBDC) in te voeren en de schuld in één keer allemaal weg te vegen. Zie ook dit.

Dat is het plan. Programmeerbaar betekent totale controle over de mensheid. CBDC kan vervallen of geheel of gedeeltelijk geblokkeerd worden, afhankelijk van het gedrag van de mensen.

De arbeidersklasse, de nutteloze eters – (WEF’s Harari) – draagt de lasten omdat de werkende mensen geacht worden geleidelijk te worden vervangen door robots en Kunstmatige Intelligentie (AI).

Zo werkt de echte economie niet.

Tot die boodschap doordringt tot de door hebzucht gedreven elite – moet er wellicht nog veel leed gebeuren.

Laat onze gedachten en solidariteit uitgaan naar de mensen, die vechten voor hun rechten, hun recht om te leven – überhaupt overal ter wereld, niet alleen in Frankrijk – verenig u en breng een gigantische verandering teweeg voor de mensheid.

Zodra de politie en het leger wakker worden en de kant van het volk kiezen, zodra ze beseffen dat ze deel uitmaken van Wij, het volk, is het spel voorbij – “hun” – de strijd van de elite is verloren.

In de tussentijd kunnen we denken aan het opzetten van parallelle samenlevingen, economieën, buiten het huidige sociaal-economische systeem. Beschavingen zijn al eerder gekomen en gegaan. Men zegt dat wij de vijfde of zesde beschaving zijn.

Toegegeven, het is een uitdaging, maar niet onoverkomelijk, want we werken allemaal toe naar een hoger bewustzijn.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Een gevangenis waar de gevangenen niet weten dat ze in de gevangenis zittenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne ‘klaar’ om de Krim op te geven, zegt adviseur Zelensky
Volgend artikelIn video: Oekraïense commandanten verbieden evacuatie van dode kameraden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

  • Psychopathie is blijkbaar een fijne aandoening tussen gewone eerlijke niet wraakzuchtige mensen.

   Altijd winnen en nooit ergens verantwoording over afleggen is voedingsbodem om de grens steeds een beetje verder te verleggen.

   Wij die lang niets deden zijn hieraan mede debet.
   De boomer generatie van na ww2 heeft de eeuwige stelling ,Daar kun je toch niets aan verranderen , werk nou maar gewoon mee. Logisch want die was net geprogrameerd dat je niets tegen usurperende nazis en nu zionazis kunt beginnen en voede met deze gedachtegang de nieuw geboren generatie op , wegkijken en negeren.

   Dit plan loopt al vanaf napoleon en de toevoeging van de corporatie familienaam waaronder we nu als eigendommen en producten worden beschouwd onder dode wetgeving die gewoon regels zijn. Er is dus kennis die ver terug gaat en vermoed dat er andere krachten spelen als de mensheid ooit kunnen of durfen vermoeden.

   Ik bedoel , hoe kunnen soros gates fauchi swaab en vele politiek lijers nog zonder gevaar over straat en naar bijeenkomsten?

   Ik heb vroeger wel us een grote bek gehad en kwam me linksom of rechtsom op repressies te rekenen en ontving menig blau oogje.

   Deze twighlight wezen komen schijnbaar met het alle ergste weg.
   Er moet meer zijn als wij ooit kunnen vermoeden

 1. ‘Het lijkt, alsof Frankrijk de controversiële pensioenleeftijdsverhoging van 62 naar 64 jaar van Macron bestrijdt.’

  Meer dan bovenstaande hoef ik niet te lezen om te snappen wat er gebeurt. Je hoeft ook alleen maar om je heen te vragen wat mensen weten/vinden over Frankrijk en dit verhaal wordt automatisch opgebraakt.

  Gister mijn buurman (63) ‘De Fransen zijn verwende klootzakken die niet moeten zeiken. Ik moet gewoon bijna tot mn 70ste werken en de Franse jankerds branden hun land af als ze ook wat langer moeten werken, verwend tuig. Ram ze maar goed in elkaar, die Fransen moeten ook tot hun 70ste werken en bij protest pensioen afpakken en met kop en kont de gevangenis in.’

  De toon is dus gezet. Met deze uitleg demoniseren en verbloemen ZE (media en politiek) waarvoor de Fransen echt de straat op gaan. Dmv de branden demoniseren ZE (media, politiek en politie) de Fransen mensen. ZE (media, politiek en politie) voeren actief oorlog tegen ons. De Franse Romeo’s doen exact wat de NLse Romeo’s ook doen, false flag aanslagen. Het is echt oorlog, en het is een kwestie van tijd voordat de vlam in de pan slaat. De vraag is even of dat het doel is of dat ze willen de-escaleren voordat het kan escaleren. Politie NL werkt echt precies zo… escaleren om te de-escaleren… een nazi satanisten strategie. Fals flag, false flag, false flag en dan maar wijzen naar burgers, terroristen, moslims, homo’s, lesbo’s, hetero’s… iedereen beschuldigen en tegen elkaar opzetten en dan zelf weer wegglippen om de volgende aanslag of de mensheid te beramen. WIJ weten het al jaren, en sommigen weten het al decennia, wij zijn in oorlog met onze overheden. Overheden voeren een actieve oorlog tegen ONS, tegen de gehele mensheid.

  • Het is om kotsmisselijk te worden van het filmpje waarin de police intimmert op demonstranten.
   Oorlog tegen de mensheid en de menselijkheid.

  • De organisatoren van de protesten zouden een groep van een 50 tal paramilitairen of ex militairen kunnen klaar houden, onder de betogers, met de bedoeling, om zo bij de volgende betoging een dozijn van die “mannen in het zwart” te overmeesteren, en vervolgens hun gezicht, foto, filmgetuigenissen en identiteit van deze betaalde beroeps casseurs op sociale media in Europa verspreiden. Hun goesting om zinloos geweld te plegen, met de bedoeling de manifestatie in diskrediet te brengen, zal dan wel snel wegebben.

  • 100%

   Theses anti theses oplossing.

   Mij gebeurde het ook vaak.
   Nu acsepteer ik de oplossing niet meer en blijven de creerders van de eerste stap theses en tweede stap waar onder ik dan lijd “anti theses” en zitten met een onafgemaakte polaire oppositie inzake onvervreemdbare en onveranderbare wetten , wat inhoud dat ze een probleem bij een ander veroorzaakte waarin ze een vreemde partij schade berokkende en dit in de natuurlijke wetten recht dienen te zetten opstraffe van de in spirituele wereld omschreven karmatische wetten.

   Hun truck is hun gewenste oplossing voor jou in hun voordeel als enige oplossing aan te kunnen bieden.

   Ik weiger stellig elke door de dader aangeboden oplossing en ik zie dat ze (((metselaars))) (((zionisten)))
   dit als ernstig ongemakkelijk ervaren.
   Omdat ze er nu zelf aan onderhevig raken wat ze mij aandeden.

   Het zijn offeraars en kinderofferraars
   “eerst geborenen zijn het vaakst de sjaak”
   Vaak zie je dat ze om universele wetgevingen te compenseren een adoptie kindje hebben om de schuld te vereffenen
   Madona Angelina joli als bekend voorbeeld , maar ik zie het in mijn omgeving ook.

   Ik ken schotten uit Glasgow waar de scotisch rite zit en sectarisch geweld deel maakt van de opvoeding en zij stellen dat je geen enkele goedlopende onderneming kan bezitten of runnen zonder eerst bij de odd felows
   (rare jongens)op audiëntie te zijn geweest en de ede hebt aanvaart.

   En Geen enkele onderneming floreert zonder ede aan , ook niet in Nederland.

 2. Staken en demonstreren is zinloos, stop met werken en breng de raderen van onderdrukking tot stilstand.
  CBDC komt er 100% en contant zal verdwijnen, koop nu zilver en goud om straks te handelen zonder controle.

  • Heb jij kleine zilveren en gouden muntstukjes.
   Ik koop nu wasmachine koelkast diepvries stofzuiger tv ipad laptop, alles wat op stroom werkt heb ik de afgelopen 1,5 jaar vernieuwd. Ook een goede fiets zonder elektra gekocht. Eten voor een jaar in de kast staan ook voor huisdieren, voor meerdere jaren. Gewoon voorbereid zijn want china gaat over een jaar in oorlog met taiwan en stoppen met onderdelen leveren. Dus zorg dt je elektrische apparaten ipad telefoon derg. vernieuwd is. Groententuin beginnen ,zaad inkopen……be prepaired.

   • Ik heb wat zilver gekocht en er komt nog meer, afhankelijk van wat ik tegenkom en leuk vind, er is nog tijd. Ik hoef niks nieuws want ik kan alles repareren van kleding tot auto tot electronica. Koop en verzamel al +30jr gereedschap. Alleen voedsel is een groot probleem, ik bezit geen land om zelfvoorzienend te zijn, zelfs geen tuin 🙁

 3. Goud is op dit moment erg duur dus daar teer je op in. en wat betreft het geweld…..we hebben het vreedzaam geprobeerd en dat sloeg terug in ons gezicht. het enige wat helpt is veel en doelgericht geweld tegen de politci. gewoon openbaar executeren. Zolang deze figuren nog ademhalen veranderd er niets

  • Niemand weet of goud momenteel duur is. Als je kijkt naar de dollar en euro is goud en zilver een koopje! Nu kan je het zo krijgen. Straks betaal je met CBDC en je privacy.

  • Je service contract met het bedrijf “de staat der Nederlanden” niet verlengen of uitschrijven uit het stemregister en/of geboorte register en nooit meer stemmen
   heel belangrijk ,de vrijwillig geplaatste brievenbus voor het ontvangen van eenzeidige contracten van de corporatie/corporaties/staat
   verwijderen of dichtmaken.

   Geen deurwaarder heeft nog vat op je , geen boete of uitnodiging in een recht-“Bank”-gebouw vind je nog.
   Gebruik e-mail adressen zoals bv
   H.J.-[Jansen]/Menzis@…
   En maak voor elk bedrijf zo een mail aan en communiceer alleen met dat bedrijf.
   Handig en overzichtelijk en verwijder na gebruik.

   Gebruik de “natuurlijk rechtsgeldige persoon” toegewezen naam op deze wijze A.B.-[Achternaam]

   en zo klaimt je dat je voor de aan jou eenzeidig toegewezen corporatie handelt als levende onder grondwetten en mensenrechten onderhevige natuurlijk levende biologische persoon. Wat je geboorte of roepnaam is.

   Zo scheid je jezelf van de stroman constructie en behoud je je rechten.

   Maxima zij ooit : de Nederlander bestaat NIET.
   En dat Klopt!!
   , de Nederlander is een fictief stroman constructie die dmv stemmen en inschrijving geboortes register onder zeevaartswetgeving (zeevaart/handel/oorlog) bestaat als dode en zielloos object/entiteit/lichaam en geen enkele rechten heeft.

   Ik bezit een maritim boek met een mooie afbeelding van een oud schip en tafereeltje met een vlag in de top met daarop in spiegelbeeld geschreven text.

   UCC/lex-Fori/maritiem is gespiegelde regelgeving gepresenteerd als wetgeving om de vermeende fraudeur een uitweg te bieden en immer in elke recht-“Bank” te winnen.
   Zelfs als je denkt gewonnen te hebben.

   • Nederland bestaat niet omdat we in 1970/80 nog gewoon Hup Holland Hup
    Laat de leeuw noet in zn hempie staan Hup “Holland” Hup

    Pak een oude oorlogsfilm en ze noemen ons altijd Holland.

 4. Door die klimaat gekte van de regering, wordt er ook gewerkt aan een onbeheersbare schuld.
  Die gaat naar meer dan 100% BNP, door het idiote beleid.

  • Ja klimaat, pensioen, the green deal voor heel de EU en dan nog de heropbouw van Oekraine en the rise of China. Zou maar wat zilver kopen als ik jou was 🙂

 5. In het verhaal wordt het misleidende sprookje weer eens herhaald. Van: ” Dit kan ook gevolgen hebben voor andere landen, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze samenleving stijgt en de pensioenfondsen uitgeput raken “.

  Daar gingen ze vanuit met de vergelijking van de gemiddelde leeftijd van 1900 en met het gemiddelde in 2000. In 1900 waren er nog veel dood geboren baby’s en die al in hun eerste jaren overleden door ondervoeding en door extreme slechte hygiëne stierven. Wat niet in 2000 het geval was. Dus dan krijg je het rekensommetje van 1900 dat er van de 100 mensen er al 30 op zeer jonge leeftijd al overleden waren, dat drukt natuurlijk enorm op het totale gemiddelde. Dan komt in het jaar 2000 er een veel hoger gemiddelde eruit. Maar hier wordt niet mee bedoeld dat wij dan gemiddeld ouder in leeftijd worden ten opzichte van het jaar 1900. DAAR LIGT DE MISLEIDENDE ADDER ONDER HET POLITIEKE GRAS. Door de bevolking willens en wetens te misleiden, zodat ze nog langer ons kunnen dwingen tot dwangarbeid en zo minder pensioenen uit behoeven te betalen.

  We moeten nu zo langzamerhand kunnen doorzien, wat de politici vertellen exact andersom is of anders geïnterpreteerd wordt, dan het werkelijk zo is.

  Net als die zogenaamde vaccins, dat ze veilig en effectief waren was de interpretatie ook weer anders. Daar werd niet mee bedoeld dat die zogenaamde vaccins veilig en effectief waren voor diegene die ze ingespoten kreeg, maar die vaccins veilig en effectief waren voor de zogenaamde elite die achter deze biowapen zitten. Want de aansprakelijkheid ontlopen zij nu daardoor. Omdat iedere geprikte het zelf vrijwillig een experimenteel vaccin genomen hebben al dan niet in direct verplicht, dan zijn alle risico’s voor diegene zelf en kunnen dat niet juridisch aanvechten. Want er is geen wet overtreden.

  Dat werd ook al zo duidelijk met de slogan van: “JE DOET HET VOOR EEN ANDER “. Nergens werd omschreven wie die ander was. Want als jij dat experimentele vaccin zou nemen, was dat voor je zelf en niet voor die ander. Net als dat jij afstand moest houden van andere en niet bij elkaar komen, ondanks je geprikt was en dus theoretisch beschermt zou zijn er tegen. Of de meest onzinnige dwangmaatregel van de avondklok, alsof een ziekte klok kan kijken.

  Of toen Rutte de BTW zogenaamd met 2% verhoogde van 19% naar 21%. Dat was ook weer een politieke adder spinsel. Want 19% = 100% BTW. Dan is 1% 0,19 euro cent. 21% BTW is dan 21 : 0,19 = 110,53 Dus 10,53% meer BTW erbij. Hoe Rutte het vertelde gingen ze van 1 euro uit = 100% dan is het van 19 naar 21 2% verschil. Dus met dit simpel rekensommetje doorziet de massa niet eens. Niet voor niets staat de Nederlander al bekent als de domste Europeanen en de gehoorzaamste, maar wel met hun vingertje constant de ander de les willen lezen.

  De pensioenpotten zijn allang van elke EU lidstaat naar de EU gesluisd, waar hele andere dingen mee gedaan worden. Zoals de import van de massale illegalen moslims importeren, op kosten van de burgers. Zo nu met de steun aan Oekraïne gaan er miljarden Euro’s naar toe die daar witgewassen worden en zo indirect in de zakken van de Europese politici e.d. komen en waar dachten we waar al die vaccins van betaald zijn, die trut hola even met een SMSje besteld heeft bij haar goede vriend van Pfizer. Dat wordt met onze pensioenen gedaan, zonder mee te delen en zonder jouw toestemming. Pensioen van jouw wordt niet opgebracht door de jongere generatie, jij moet daar zelf voor zorgen en is niets anders dan uitgestelde betalingen van jouw loon. De Nederlandse pensioenenpot van meer dan 1500 Miljard euro is al op gemaakt door de EU, waar veel projecten van betaald zijn zoals de Green Deal, het Corona Vaccins met miljoenen te veel besteld en de massale moslim import te kunnen bekostigen en gaten gedicht van andere projecten. Alleen dat wordt nog niet openlijk verkondigd.

  Daarom moeten we steeds langer door werken, want zo valt het steeds minder op, dat het al op is. Want nu met die afslachting van de gepensioneerde door de gif vaccins, heeft het nodige opgeleverd voor de overheden. Daar er nu met die gif vaccins velen niets eens meer hun gepensioneerde leeftijd halen, levert dat ook het nodige op voor de overheden. Want met elke spuit verkort jij je leeftijd met 7 jaar gemiddeld (aan de hand van de nu beschikbare informatie uit de documenten van Pfizer) dat was dus al van te voren bekent bij deze gasten en overheden. We worden constant bedonderd door die gasten, die daar speciale opleidingen voor krijgen hoe ze het moeten doen.

  De straat op gaan en demonstreren heeft totaal geen zin, vooral niet als we weer massaal de volgende dag gewoon weer naar ons werk gaan en de baas weer gehoorzamen. dat weten de politici ook en daarom gooien ze nog wat meer olie op het vuur. Ik heb al eerder uitgelegd hoe jij je uit het systeem kan onttrekken, zonder dat jij de overheden handvatten en stokken geeft om jouw te kunnen slaan.

  Elke belastingaanslag of aangifte of (verkeers)boete die jij thuis gestuurd krijgt op naam van de natuurlijke persoon (waar jij als levende mens niet mee bedoeld wordt) Dit zijn alle een handelsvoorstel, want ze hebben alle een onderliggende UCC contract. Daar er dan ook nooit de brieven ondertekend zijn. Er staat enkel van de belastende ambtenaar en geen naam van die persoon. Juridisch gezien is het dus helemaal niet rechtsgeldig want jij moet als mens weten met wie jij handel drijft.

  Maar de adder in het politieke gras zit hem in het openen van de brief. Want dat is de tegenwoordige verzegeling van het briefgeheim van een handelsvoorstel. Verbreek jij die zegel (je maakt de brief open, die niet op jouw naam geadresseerd is, want het staat op naam van het rijkseigendom de natuurlijke persoon. Daarmee schendt jij het brief geheim) dan ga jij er akkoord mee met hun handelsvoorstel. Reageer jij niet binnen 3 dagen om de brief gesloten retour te zenden en hun handelsvoorstel af te wijzen, accepteer jij hun handelsvoorstel. Want dat heeft de overheid een stok om jouw ermee te slaan en anders heeft de overheid niets om jouw te dwingen. Want dan moet jij betalen of je nu wil of niet. Maar dan komt de onwetendheid en de angst om de hoek kijken, dat de meeste het (toch) niet durven. Maar wel hier zitten te schreeuwen dat WE actie moeten nemen ( dus met ” WE ‘” bedoelen ze altijd dus die andere mee, maar wie die andere of we zijn wordt nooit bij naam genoemd). Want als iedereen dit zou doen, dan valt onze persoonlijke bewaking en afpersing van politie, leger het gehele justitie weg, want zij worden hiervan o.a. van betaald. Maar de angsthazen en de onwetende onder ons verpesten het voor de andere altijd. Door de zogenaamde autoriteiten in alles toch te gehoorzamen als het puntje bij het paaltje komt. Maar ja, als er maar 1% van de 2% begrijpend kan lezen en geen blinde vlekken in zijn logica heeeft en ook kritisch zijn en niet angstig zijn voor de confrontatie en daarvoor ook uit willen komen, maar niet voor andermanskarretje gespannen wil worden, tegen de 8% die denken dat zij dat ook kunnen, maar toch helaas nog niet zover zijn dat zij er ook naar kunnen handelen wat ze zelf zeggen. En dan de laatste groep onwetende en de gehoorzame die het niets kan schelen wat er gebeurd, zolang zij maar hun TV programma’s kunnen kijken op de bank. Van deze groep behoef je niets te verwachten enkel tegenwerking in alles.

  • Uhh waar zijn de personen die al jaren niet betaald hebben en nog rustig kunnen wonen zonder deurwaarders of loonbeslag? Die nog in een autootje kunnen rondrijden zonder inbeslagname? En hoelang heb je zelf al niks meer betaald?

 6. Al mmet de gele hesjes huurde de fascistische gerontofiele Macron “Eurofor”in, die met leger wapens te keer ging tegen oude mensen en andere burgers.

  Dat was dus al een burgeroorlog.

  En hoe dacht je dat de notre dame in de fik ging? Zel;fs al overgiet je dat versteende hout met olie of diesel: het wil niet branden. Daarvoor heb je heel specifieke chemische stoffen nodig; die kan alleen de staat krijgen.

  Hetzelfde met 9/11.
  Er was bij technische universiteit Delft een symposium met de beste explosieven experts van de wereld.
  100% zeker: de vliegtuigen waren maar een heel klein deel van de explosies.
  Dan toren3; dat was gewoon zoals een gebouw gesloopt wordt; iedere 2 meter een lading.

  Sommige staten doen een heleboel om de macht te consoledieren.
  —————————–
  Napoleon was zo populair?
  Hij liet zijn artillerie vuren met 2 kogels, met daartussen een ketting; maximum effect
  Hij liet bij de slag Waterloo zijn artillerie vuren op eigen mensen.
  Bij de vlucht uit Rusland liet hij de burgers achter; 20.000 plus gedood.

  De guillotine had ook nogal wat klanten in de revolutie..

  Het schijnt in Frankrijk standaard te zijn.

  Waarom denk je dat Adolfina Leyten een europees leger wil?
  ———————————–
  Waarom denk je dat ons kabinet alleen maar maatregelen neemt die NL economisch en sociaal in elende storten?
  Waarom exporteren ze nog steeds gas, en willen ze nL van het gas af, terwijl je in DE en BE subsidie krijgt om aan het gas te gaan?

  Het is zeker dat dat georganiseerd wordt; zie ook de samenstelling van kabinet.
  Dat kabinet zijn alleen maar slaafjes; de vraag is: van wie?

 7. Mannen in het zwart = straffeloze Antifa-stoottroepen in opdracht van Macron en in functie van ‘Ordo ab Chao’.

 8. Tuurlijk zijn de Fransen kwaad als 25 procent van je jeugd werkeloos is waarom moet je dan tot je 64 werken? Ook de jeugd kan er niet mee lachen dat ze geen baan hebben die nu door de ouderen langer bezet gehouden word.
  Weet ook dat vele brandjes huisvuil is ivm dat deze niet opgehaald worden al vele dagen.
  Maar de auto’s in de fik en ingeslagen winkel ruiten dat word door dat smerig tuig gedaan die betaald worden door de overheid of dergelijke dat is zeker en ze duiken op vele plaatsen op helaas.
  Volgende week komt Macron naar NL hoorde ik en Mark zal weer een stijve ervan krijgen want dan kan hij hem weer lekker welkom zoenen.

 9. Het is al langer zichtbaar, als je begrijpt dat er systeem in zit:

  Een aantal jaren terug waren er nogal wat nieuws berichten over
  moorden en suicides en plotselinge overlijdens in de franse politie. Over het hele land verspreid.
  En er werd een belangrijke leider uit het inlichtingen apparaat vermoord
  Appartement overhoop gehaald
  Alle hand geschreven notitie boekjes weg

  Kortom politie werd omgekat tot repressie apparaat
  Super belangrijk te lezen hoe dat ging in tsaristisch rusland
  Met zijn reset naar sovjet unie
  Verkorte versie: De gulag archipel van solzenitsin

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in