Prototype van de Russische voornaamste gevechtstank T-14 Armata, van bovenaf gezien, Overwinningsparade Moskou 2015 © Boevaya mashina (CC BY-SA 4.0)

In een recente persconferentie ter gelegenheid van een bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orban aan Moskou, sprak de Russische president Vladimir Poetin over de voortdurende uitbreiding van de NAVO, en de mogelijke gevolgen als Oekraïne zou toetreden tot de trans-Atlantische alliantie, schrijft Scott Ritter.

“Hun [NAVO’s] belangrijkste taak is de ontwikkeling van Rusland in te dammen,” zei Poetin. “Oekraïne is gewoon een instrument om dit doel te bereiken. Ze kunnen ons in een of ander gewapend conflict betrekken en hun bondgenoten in Europa dwingen de zeer strenge sancties op te leggen waarover vandaag in de Verenigde Staten wordt gesproken,” merkte hij op. “Of ze kunnen Oekraïne bij de NAVO betrekken, daar aanvalswapensystemen opzetten en sommige mensen aanmoedigen om de kwestie van Donbass of de Krim met geweld op te lossen, en ons alsnog in een gewapend conflict trekken.”

Poetin vervolgde: “Laten we ons eens voorstellen dat Oekraïne lid is van de NAVO en volgestopt is met wapens en dat er ultramoderne raketsystemen zijn, net als in Polen en Roemenië. Wie zal hen tegenhouden om operaties te ontketenen op de Krim, laat staan in Donbass? Laten we ons eens voorstellen dat Oekraïne NAVO-lid is en zo’n gevechtsoperatie waagt. Moeten we dan met het NAVO-blok vechten? Heeft iemand daar al aan gedacht? Het lijkt van niet.”

Maar deze woorden werden weggewuifd door de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, die ze vergeleek met een vos “die van bovenaf het kippenhok schreeuwt dat hij bang is voor de kippen,” eraan toevoegend dat elke Russische uiting van angst voor Oekraïne “niet moet worden gerapporteerd als een feitelijke verklaring.”

Psaki’s opmerkingen staan echter los van de realiteit van de situatie. Het voornaamste doel van de regering van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is wat hij noemt de “de-bezetting” van de Krim. Hoewel dit doel in het verleden in diplomatieke termen is geformuleerd – “de synergie van onze inspanningen moet Rusland dwingen te onderhandelen over de teruggave van ons schiereiland,” zei Zelensky tegen het Krim Platform, een Oekraïens forum dat zich richt op het herwinnen van de controle over de Krim – is de realiteit dat zijn strategie voor de teruggave een zuiver militaire is, waarbij Rusland als een “militaire tegenstander” wordt aangemerkt, en de verwezenlijking alleen kan worden door lidmaatschap van de NAVO.

Spetnaz Special Forces in Dagestan.

Hoe Zelensky dit doel met militaire middelen denkt te bereiken, is niet duidelijk gemaakt. Als ogenschijnlijk defensieve alliantie is de kans groot dat de NAVO geen offensieve militaire actie zal ondernemen om het Krim-schiereiland met geweld van Rusland te veroveren. In de voorwaarden voor Oekraïne’s lidmaatschap, indien deze worden aanvaard, zou een bepaling moeten worden opgenomen over de grenzen van artikel 5 van de NAVO – dat betrekking heeft op de collectieve verdediging – wanneer de situatie op de Krim wordt aangepakt, anders zou bij de toetreding van Oekraïne de facto een staat van oorlog bestaan.

Het meest waarschijnlijke scenario zou zijn dat Oekraïne snel onder de “paraplu” van de NAVO-bescherming wordt gebracht, waarbij “gevechtsgroepen” zoals die welke in Oost-Europa worden ingezet, op Oekraïens grondgebied worden gevormd als een “struikeldraad”-macht, en moderne luchtverdediging gecombineerd met vooruitgeschoven NAVO-vliegtuigen worden ingezet om het Oekraïense luchtruim te beveiligen.

Zodra deze paraplu tot stand is gebracht, zou Oekraïne zich aangemoedigd voelen om een hybride conflict te beginnen tegen wat het de Russische bezetting van de Krim noemt, waarbij het onconventionele oorlogsvoeringscapaciteiten gebruikt die het sinds 2015 heeft verworven door toedoen van de CIA om een opstand te beginnen die specifiek is ontworpen om “Russen te doden”.

Het idee dat Rusland werkeloos zou toezien terwijl vanuit Oekraïne een guerrillaoorlog op de Krim wordt gevoerd, is belachelijk; als Rusland met een dergelijk scenario zou worden geconfronteerd, zou het meer dan waarschijnlijk zijn eigen onconventionele capaciteiten gebruiken als vergelding. Oekraïne zou dan natuurlijk een kreet slaken, en de NAVO zou dan geconfronteerd worden met haar verplichting tot collectieve verdediging krachtens artikel 5. Kortom, de NAVO zou in oorlog zijn met Rusland.

  Meer Oekraïense eenhoorns voor het wanhopige Westen om op te jagen

Dit is geen ijdele speculatie. Toen hij zijn recente besluit toelichtte om zo’n 3000 Amerikaanse troepen naar Europa te sturen als reactie op de aanhoudende Oekraïense crisis, verklaarde de Amerikaanse president Joe Biden: “Zolang hij [Poetin] agressief optreedt, zullen we ervoor zorgen dat we onze NAVO-bondgenoten in Oost-Europa geruststellen dat we er zijn en dat artikel 5 een heilige verplichting is.”

De opmerkingen van Biden zijn een echo van de opmerkingen die hij maakte tijdens zijn eerste bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier, op 15 juni vorig jaar. Biden zat toen aan tafel met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en benadrukte Amerika’s inzet voor artikel 5 van het NAVO-handvest. “Artikel 5 beschouwen wij als een heilige plicht,” zei Biden. “Ik wil dat de NAVO weet dat Amerika er is.”

Biden’s visie op de NAVO en Oekraïne is geput uit zijn ervaring als vicepresident onder Barack Obama. In 2015 vertelde toenmalig onderminister van Defensie Bob Work aan verslaggevers: “Zoals president Obama heeft gezegd, moet Oekraïne (…) zijn eigen toekomst kunnen kiezen. En we verwerpen elk gesprek over een invloedssfeer. En toen hij afgelopen september in Estland sprak, maakte de president duidelijk dat onze inzet voor onze NAVO-bondgenoten tegenover de Russische agressie onwrikbaar is. Zoals hij het zei: in deze alliantie zijn er geen oude leden en geen nieuwe leden. Er zijn geen junior partners en er zijn geen senior partners. Er zijn gewoon bondgenoten, puur en simpel. En we zullen de territoriale integriteit van elke bondgenoot verdedigen.”

Wat zou deze verdediging precies inhouden? Als iemand die ooit getraind is om tegen het Sovjetleger te vechten, kan ik bevestigen dat een oorlog met Rusland anders zou zijn dan alles wat het Amerikaanse leger ooit heeft meegemaakt. Het Amerikaanse leger is niet georganiseerd, getraind of uitgerust om tegen zijn Russische tegenhangers te vechten. Evenmin beschikt het over een doctrine die een grootschalig gecombineerd wapenconflict kan ondersteunen. Als de VS in een conventionele grondoorlog met Rusland verwikkeld zouden raken, zouden ze een verlies moeten incasseren op een schaal die ongekend is in de Amerikaanse militaire geschiedenis. Kortom, het zou een nederlaag worden.

Geloof me niet op mijn woord. In 2016 vertelde toenmalig luitenant-generaal H.R. McMaster, toen hij sprak over de resultaten van een studie – de Russia New Generation Warfare – die hij in 2015 had geïnitieerd om de lessen te onderzoeken die waren geleerd van de gevechten in Oost-Oekraïne, aan een publiek van het Center for Strategic and International Studies in Washington dat de Russen beschikken over superieure artillerie vuurkracht, betere gevechtsvoertuigen, en hebben geleerd geraffineerd gebruik te maken van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) voor tactisch effect. “Mochten de Amerikaanse strijdkrachten in een landoorlog met Rusland terechtkomen,” zei McMaster, “dan zouden ze ruw en koud wakker worden geschud.”

Kortom, ze zouden een schop onder hun kont krijgen.

  Iran onder vuur!

Amerika’s 20 jaar durende tegenspoed in het Midden-Oosten, Afghanistan, Irak en Syrië, heeft een leger opgeleverd dat niet langer in staat is om een tegenstander van gelijk niveau op het slagveld te verslaan. Deze realiteit kwam naar voren in een studie die in 2017 werd uitgevoerd door de 173e Airborne Brigade van het Amerikaanse leger, de centrale Amerikaanse component van de Rapid Deployment Force van de NAVO. Uit de studie bleek dat de Amerikaanse strijdkrachten in Europa onvoldoende waren uitgerust, onderbemand en onvoldoende georganiseerd waren om militaire agressie van Rusland het hoofd te bieden. Het gebrek aan levensvatbare luchtverdediging en elektronische oorlogsvoering, in combinatie met een te grote afhankelijkheid van satellietcommunicatie en GPS-navigatiesystemen, zou resulteren in de versnipperde vernietiging van het Amerikaanse leger in een snelle volgorde, mochten ze het opnemen tegen een Russisch leger dat georganiseerd, getraind en uitgerust was om specifiek een VS/NAVO-dreiging te verslaan.

Het probleem is niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief – zelfs als het Amerikaanse leger tegen een Russische tegenstander zou kunnen opboksen (wat het niet kan), heeft het gewoonweg niet de omvang om in een langdurige strijd of campagne te overleven. Het lage-intensiteit conflict dat het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan heeft uitgevochten, heeft een organisatorisch ethos geschapen rond het idee dat elk Amerikaans leven kostbaar is, en dat alles in het werk zal worden gesteld om de gewonden te evacueren zodat zij zo snel mogelijk levensreddende medische verzorging kunnen krijgen. Dit concept was misschien levensvatbaar waar de VS controle hadden over de omgeving waarin de gevechten werden gevoerd. Het is echter pure fictie in grootschalige gecombineerde oorlogsvoering. Er zullen geen medische evacuatiehelikopters ter hulp vliegen – zelfs als ze gelanceerd zouden worden, zouden ze neergeschoten worden. Er zullen geen veldambulances zijn – zelfs als die ter plaatse zouden komen, zouden ze in korte tijd vernietigd worden. Er zullen geen veldhospitalen zijn – zelfs als die er zouden zijn, zouden ze veroverd worden door Russische mobiele troepen.

Wat er zal zijn is dood en vernietiging, en veel daarvan. Een van de gebeurtenissen die McMasters studie van de Russische oorlogsvoering aanstipte, was de vernietiging van een Oekraïense gecombineerde wapenbrigade door Russische artillerie begin 2015. Dit zou natuurlijk het lot zijn van elke vergelijkbare Amerikaanse gevechtsformatie. De overmacht aan artillerievuur in Rusland is overweldigend, zowel wat betreft het aantal artilleriesystemen in het veld als de dodelijkheid van de gebruikte munitie.

Een Russische Su-27 vliegt dicht langs een verkenningsvlucht van de Amerikaanse luchtmacht tijdens een close encounter boven de Oostzee in 2016. Klik om te vergroten

Hoewel de Amerikaanse luchtmacht in staat zal zijn om een gevecht aan te gaan in het luchtruim boven elk slagveld, zal er niets zijn dat lijkt op de totale luchtoverheersing die het Amerikaanse leger genoot tijdens zijn operaties in Irak en Afghanistan. Het luchtruim zal worden betwist door een zeer capabele Russische luchtmacht, en de Russische grondtroepen zullen opereren onder een luchtverdedigingsparaplu waarmee noch de VS noch de NAVO ooit te maken heeft gehad. Er zal geen luchtsteun cavalerie komen om de belegerde Amerikaanse troepen te redden. De strijdkrachten op de grond zullen er alleen voor staan.

Dit gevoel van isolement zal nog worden versterkt door de realiteit dat, vanwege de overweldigende superioriteit van Rusland in elektronische oorlogsvoering, de Amerikaanse strijdkrachten op de grond doof, stom en blind zullen zijn voor wat er om hen heen gebeurt, niet in staat om te communiceren, inlichtingen te ontvangen, en zelfs niet om te opereren omdat radio’s, elektronische systemen en wapens niet meer functioneren.

  Video 18+: Nachtelijke jacht op Donbass frontlinies

In een oorlog met Rusland zullen Amerikaanse troepen in groten getale worden afgeslacht. In de jaren ’80 trainden we routinematig om verliezen van 30-40 procent te accepteren en door te vechten, omdat dat de realiteit was van een moderne strijd tegen een Sovjetdreiging. In die tijd waren we in staat om de Sovjets effectief te evenaren in termen van troepengrootte, structuur en capaciteit – kortom, we konden net zo goed, of beter, uitdelen dan we kregen.

Dat zal niet het geval zijn in een Europese oorlog tegen Rusland. De VS zullen de meeste van hun strijdkrachten verliezen voordat ze in de buurt van een Russische tegenstander kunnen komen, als gevolg van diepe artilleriebeschietingen. Zelfs wanneer zij de vijand dicht naderen, behoort het voordeel dat de VS hadden tegen Iraakse en Taliban-opstandelingen en ISIS-terroristen tot het verleden. Onze tactiek is niet meer van deze tijd – als er dichtbij gevechten zijn, zullen die buitengewoon gewelddadig zijn, en de VS zullen vaker wel dan niet aan de verliezende kant staan.

Maar zelfs als de VS er in slaagt om af en toe een tactisch gevecht tegen infanterie van gelijk niveau te winnen, dan hebben ze eenvoudigweg geen tegenwicht tegen het overweldigende aantal tanks en gepantserde gevechtsvoertuigen dat Rusland zal inzetten. Zelfs als de antitankwapens in het bezit van de Amerikaanse grondtroepen effectief zouden zijn tegen moderne Russische tanks (en de ervaring leert dat dit waarschijnlijk niet het geval is), dan nog zullen de Amerikaanse troepen eenvoudigweg overweldigd worden door de massa gevechtskracht waarmee de Russen hen zullen confronteren.

In de jaren ’80 had ik de gelegenheid om deel te nemen aan een aanval in Sovjetstijl, uitgevoerd door speciaal opgeleide troepen van het Amerikaanse leger – de “OPFOR” – in het Nationale Trainingscentrum in Fort Irwin, Californië, waar twee gemechaniseerde infanterieregimenten in Sovjetstijl het opnamen tegen een gemechaniseerde brigade van het Amerikaanse leger. Het gevecht begon om ongeveer twee uur ’s nachts. Tegen 05:30 was het voorbij, de Amerikaanse brigade was vernietigd, en de Sovjets hadden hun doelen ingenomen. Er is iets met 170 pantservoertuigen die op je positie afkomen, dat maakt een nederlaag zo goed als onvermijdelijk.

Zo zou een oorlog met Rusland eruit zien. Die zou niet beperkt blijven tot Oekraïne, maar zich uitstrekken tot slagvelden in de Baltische staten, Polen, Roemenië en elders. Het zou gepaard gaan met Russische aanvallen op NAVO-vliegvelden, -depots en -havens over de hele breedte van Europa.

Dit is wat er zal gebeuren als de VS en de NAVO proberen de “heilige verplichting” van artikel 5 van het NAVO-handvest aan Oekraïne te verbinden. Het is, in het kort, een zelfmoordpact.

Scott Ritter is een voormalig inlichtingenofficier van het US Marine Corps en auteur van ‘SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump’. Hij diende in de Sovjet-Unie als inspecteur die het INF-verdrag implementeerde, in de staf van generaal Schwarzkopf tijdens de Golfoorlog, en van 1991-1998 als wapeninspecteur van de VN.


Copyright © vertaling 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Ruslands leger, ooit krakkemikkig, is modern en dodelijk

Vorig artikelCambridge studie: Het dragen van een panty over een gezichtsmasker helpt de verspreiding van Covid te stoppen
Volgend artikelVoorbeeld van de negatieve vaccineffectiviteit in het V.K.
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

29 REACTIES

 1. Laat maar komen die oorlog!
  Wanneer ik moet kiezen tussen dodelijk spuitje met communistisch controle systeem of oorlog met de Russen. Dan is mijn keuze snel gemaakt.
  Maar hoop dat 1 Tsar Bomba of betere nabij mijn dak valt.
  Dat betekent voor mij eindelijk eeuwige rust en de gelovigen kunnen eindelijk hun god hand geven.
  We zijn dan allemaal heel tevreden mensen, behalve die mannen in hun luxe bunkers, dat gaat daar stinken.

 2. Het is de Zionisten nog nooit gelukt om Rusland eronder te krijgen en te houden.
  Het is de Bolsjewieken niet gelukt.
  Het is Napoleon niet gelukt
  Het is Hitler ook niet gelukt
  Om de NWO te kunnen installeren moet Rusland onder heerschappij komen van deze Zionisten.
  Men zal op allerlei manier proberen om dat voor elkaar te krijgen, linksom danwel rechtsom.
  Recent was de MH17 wellicht een aanleiding om er een begin mee te maken.
  Nu dan de ontwikkelingen in de Oekraïne.
  Hier wat achtergrond informatie:

  https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-kwaadaardige-khazarische-maffia-deepstate/

  • zou toch eens stalins war lezen en realiseren dat zonder jew hulp stalin het niet gered had, gigantische bevoorrading vanuit amerika en engeland, roosevelts kabinet zat vol met (((bolshevieken(((

   • Google het verschil tussen hulp en leasing… Als je dat niet wilt, zal ik je het punt vertellen: de Britten moesten zelf vechten tegen deze techniek, en het niet verkopen aan onze…

   • gigantische bevoorrading vanuit amerika en engeland,
    is een Amerikaans fabeltie om the kunnen beweren dat zij de doorslag gegeven hebben deze bevoorrading is pas goed op gang gekomen in 43 toen het rode leger al aan de winnende hand was

  • Volgen mij heeft Rusland nog wel degelijk een Rothschild nationale bank. Dus zij gaan weer beide kanten sponseren. History again repeating….

 3. De achterlijke Amerikaanse ‘elite’ zal niet weten waar ze het heeft indien ze Rusland blijven uitdagen. Hopelijk zullen de Russen deze elite totaal uitroeien. Enkel een zwak America, de uitroeiing van the Rothschild’s, the Rockefeller’s en al die andere parasieten die het Westen aan de rand van de afgrond hebben gebracht is een garantie op een begin van vrede die de volkeren van deze wereld nodig hebben. Géén kapitalisme, géén communisme géén -ismen maar terug naar het gezond verstand is de enige oplossing. Indien dit niet lukt zal Rusland samen met China het Westen moeten leren om vele toontjes lager te gaan zingen, wat wel zal lukken met al die lgtbtxyz wangedrochten die hier zo worden bejubeld!

 4. Putin is zijn FOAB’s al aan het oppoetsen en o wat zullen ze op hun neus kijken als Putin ‘losgaat’.
  Van mij mag hij want deze wereld is onleefbaar geworden. Elke dag wakker worden in deze volledig gestoorde wereld. En je vaak afvragen wat je hier nog doet. Deze waanzin lijkt niet meer te stoppen omdat de schapen het verdommen om wakker te worden. Laat maar losgaan. Ik sta 100% achter Putin!
  Leek er nog heel even een klein lichtpuntje aan de horizon waarneembaar (Canada). Ik geloof er niet meer in.
  Het is oorlog en met gele parapluutjes en hartjes gaat het na twee jaar niet meer lukken vrees ik. Ze hebben vet maling aan ons. Er zal meer voor nodig zijn om het tij te keren.

 5. “Het lage-intensiteit conflict dat het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan heeft uitgevochten, heeft een organisatorisch ethos geschapen rond het idee dat elk Amerikaans leven kostbaar is, en dat alles in het werk zal worden gesteld om de gewonden te evacueren zodat zij zo snel mogelijk levensreddende medische verzorging kunnen krijgen.”

  Bovenstaande is een soort code…..er staat eigenlijk: de NATO bondgenoten zullen de doden leveren, bloeden op het slagveld op aanwijzing van Amerika. Wat ik niet begrijp is dat landen als Polen en de Baltische staten en eigenlijk de hele voormalige oorstblok niet door hebben dat ze geen kracht vinden in de NATO maar slechts een nieuwe bevelhebber die hun als eerste laat sterven. Het Warschau pact was gewoon kanonnen voer aanleveren tegen het westen, de NATO is kanonnenvoer aanleveren tegen het Oosten.
  Veel mensen hebben niet door dat Rusland niet langer een Communistische heilstaat is maar een kapitalitisch land in groei…de Russen zien als vijand is een aangeleerd denken uit vroegere perioden, niet een denken op basis van vandaag en nu. Kijk je naar vandaag en HIER in het westen dan is vrijheid ook naar het oosten vertrokken…”hier endet der freiheit” stond er vroeger bij het verlaten van West Duitsland met d egrens met Oost Duitsland….nu is dat bord om aan het draaien….WIJ zijn waar de vrijheid eindigd….WIJ zijn DDR2.0 ultra…

 6. “Wat ik niet begrijp is dat landen als Polen en de Baltische staten en eigenlijk de hele voormalige oorstblok niet door hebben dat ze geen kracht vinden in de NATO maar slechts een nieuwe bevelhebber die hun als eerste laat sterven.”

  En:

  “Indien dit niet lukt zal Rusland samen met China het Westen moeten leren om vele toontjes lager te gaan zingen, wat wel zal lukken met al die lgtbtxyz wangedrochten die hier zo worden bejubeld!”

  Dat is het. Dus als die landen en die gedrochten dat niet gaan inzien, komt er een conflict. Maar met de goede wapens die Rusland nu heeft, zullen die op de VS gericht worden. Waarom zou Rusland zijn eigen achtertuin bevuilen. Daarna zal EU zijn waffel houden. Ik zie het er nog wel van komen ook… wat een teringzooi overal.

  • Het is de eeuwenoude oorlog van Engelse puriteinen met de rest van Europa. Idioten, die zich nooit verdiepen in de geschiedenis, kan je alles wijsmaken. Voor communicatie in politiek en marketing neemt men slechts de laatste 6 maand in rekening. 90% van de mensen – dementen ? – kunnen niet verder teruggaan.

 7. Ze gaan de Russen uitlokken en dan een valse vlag uitvoeren met gif, zodat de prik dode die nu al vallen hiermee onder de tapijt geschuiven word.

 8. europa is arrogant en zwaar ,turkije heeft zich van europa afgewenteld en zich meer op azie gericht,heeft inmidels een zeer zwaar bewapend leger van eigen makelij,als de pleuris uitbreekt zullen de grijze wolf en russische beer europa aan stukken scheuren!

 9. Wie niet tot de absolute top behoort, weet niet welke wapens de VS achter de hand hebben. Deze man vertelt een gedegen verhaal, maar ook hij is maar een soldaat. Vraag je eens af waarom er zo wordt gepusht door VS/NATO…
  En denk ook even aan 911 en het wapen dat daar uit de box kwam om de stalen torens tot stof te laten vergaan… Nee, we zijn er nog lang niet. Niets gebeurt bij toeval. Alles is gepland.

  • Die centrale kolommen van WTC 1 en 2 werden verpulverd door nucleaire explosies in de kelders. Het bewijs is in de enorme gaten die in het graniet van Manhattan gesmolten waren en die tevoorschijn kwamen toen al het puin geruimd was. Dat was duidelijk de ‘Dimona dozen’ aan het werk, net als later in Fukushima, zeker geen wonder weapons maar mini-nukes…

 10. Rusland heeft al genoeg ellende meegemaakt. Kijk de 12 uur durende documentaire Europa The Last Battle maar eens (Bitchute). Daar lusten de honden geen brood van. Dat Poetin niet wil dat Oekraïne lid wordt van de NATO is logisch. Als dat gebeurt komt er zeker een Derde Wereldoorlog. Ze zijn de Beer nu al voortdurend aan het poken.

 11. Tja de USA is nooit te vertrouwen geweest zelfs nog niet eens toen ze ons bevrijdt hebben want direct daarna kwamen ze met het Marschall plan om Europa in te lijven De velen gesneuvelden soldaten ten spijt De USA had WO 2 kunnen voorkomen al ze direct hadden ingegrepen maar dat wilden nu juist niet hebben De honderd miljoen doden die dan gevallen zijn en zijn uitgemoord daar hadden die Yanks al meerdere malen op hun geweten met de uitroeiing van de oorspronkelijke bewoners van America Het zal nu niet anders gaan als ze Rusland blijven treiteren!!!!!!!

 12. Oorlog voeren zonder zelf zware verliezen te lijden….

  …vele wegen leiden naar Rome, maar de kunst van het oorlog voeren is Chinees.
  Of toch niet.
  Stel je een vijand voor die jou hele werled tot een puinhoop maakt maar die jij niet kunt bereiken, en dus niet bevechten. je bent dus doelwit zonder kans op terugvechten, al hang je krom van het wapentuig. Wie in deze positie zit heeft al verloren. Geen voedsel hebben gedurende enige tijd is ook een oorlog verliezen, legers komen maar zover als hun eten en kruit word gebracht….of maar korte tijd zonder die luxe.

  De Amerikanen in Vietnam hadden voor iedere soldaat op een gevechts functie 9 andere militairen die onder andere het wc papier en de hamburgers aanreikten…velen van die ondersteunende makkers leven vandaag de dag hun rol als Vietnam veteraan nog volledig uit, en als ze voet op Vietnamese bodem haddden gezet kregen ze nog een kleurig lintje erbij….vele officieren hebben in Joegoland dienstreizen gemaakt naar de VN missie, sommigen zijn letterlijk 3 stappen uit de heli geweest om weer weg te gaan, maar wel dat lintje incasseren, ook veteranen….overal erkenningszoekende lege wezens…dit zal in Afghanistan niet anders zijn geweest….
  Er is gesteld dat 3 op de 100 soldaten op bevel kunnen doden, de rest schiet uit paniek of angst, of helemaal niet….per cultuur is hier wel wat verschil in, maart de meeste mensen zijn gewoon volgers die hun angstgenen volgen zodra de kans zich voordoet.

  Goed, onthoud dat deel even, van dat lintjes willen hebben, is niet enkel militar maar kom je veel tegen waar mannen mannen willen zijn en daarom een rol met dito kledij nodig hebben…

  Nu gaan we oorlog voeren

  Oorlog voeren. Op een of andere manier denkt iedereen nog aan tanks en loopgraven, bajonet op het geweer en schieten maar. Films genoeg en wie lang genoeg kijkt word ook een beetje veteraan….
  Het enige logische scenario voor een Russische aanval op Europa is een selectieve nucliaire raket aanval. Sloop een aantal grote steden en er zal chaos zijn. Zoveel burger chaos dat het leger niet meer zal functioneren, iedere soldaat heeft famillie….Val niet aan met troepen maar sloop de structuur in enkele landen, kost in verhouding weinig….. Als er 3 of 4 landen keihard worden aangevallen en de rest krijgt net voor die aanval de waarschuwing niets te proberen of medewerking te verlenen of doorgang aan andere landen of hetzelfde lot volgt ook hun steden…welke politicus of generaal durft dat te doen…..komt nooit meer goed in de geschiedenis boeken…..Ben ik zeer benieuwd of al de NATO landen toch een tegenaanval gaan uitvoeren….De VS zal geen raketten terug schieten want dan zijn hun grote steden ook finito. En de vijand heeft alles al in rde gebracht…. De wereld zit vol grote monden en hele kleine hartjes…generaals en politici zijn daarin de grootst gezegenden.

  Blijft de vraag welke landen klappen gaan krijgen…..ik gok op Nederland, Frankrijk en Engeland, misschien een Baltische staat erbij….Rotterdam, Amsterdam, Londen, Parijs, Toulon…..vooral klappen waar zowel militair als civuel bij elkaar zit …..maar Oekraine veroveren is geen optie, de Djnepr maakt een natuurlijke grens met weinig plaatsen waar men over kan steken….plus het grote aantal Russen die er woont, heeft famillie in Rusland….

  Poetin is op straat opgegroeid en niet op een rijkeluisschool. Op straat moet je spelen / vechten om te winnen, zonder zelf kreupel te eindigen……

 13. Rusland is zowel economisch als technologisch gepresseerd, om het voordeel van zijn wendbare supersonische wapens en superieure ECM – electronische wapens – uit te baten. Het zou me trouwens verbazen, dat de USA ze nog niet heeft. Volgens mij staan ze klaar, maar zijn ze geheim om een oorlog uit te lokken. Wat is er met de verdwenen triljoenen van het Pentagon ontwikkeld ?
  Putin zich er perfect van bewust, dat hij in een vergelijkbare situatie zit als Hitler en de Angel-Saksiche satanisten dezelfde trucs op hem uitproberen – Silezië en Oekraiene zijn erg vergelijkbaar.
  Geen enkel Europees leger heeft de motivatie, om een oorlog te vechten. Wie gaat er met zo’n ploeg in competitie tegen supergemotiveerden ? Als hij in het nauw komt, zal hij zich zeker niet generen om kernwapens te gebruiken. Israel heeft er onlangs nog op Beirut, Yemen en Syrië gegooid. Waarom zou hij de onnozele uithangen ? De situatie is heel ergvergelijkbaar met de 2e wereldoorlog.
  Laten we hopen dat Poetin’s poker ons allen alweer uit de brand sleept.

 14. Rusland heeft volgens mij geen kans tegen amerika alleen het budget dat word gespendeerd door amerika zegt genoeg,daarom wilt putin een oorlog vermijden.We moeten niet vergeten dat ook putin op de schoolbanken heeft gezeten van WEF voorzitter Klaus Swab,dus volgens mij kunnen we het zelfde tafereel krijgen lijk in de 2de WO,of heeft putin afstand genomen van de eliten????Volgens mij is dit een plan van de eliten.Zie budgetten https://nl.ripleybelieves.com/military-spending-by-country-5634

  • …een M12 moer voor een Abrahams tank was 1226 dollar in 1984, om maar een voorbeeld te noemen. De defensie budgetten van landfen zijn geen indicatie voor de kwaliteit van het leger, en een systeem van bestuur kan ook alle kanten op. Als lobbyinsten defensie mensen omkopen om bijvoorbeeld positief te adviseren bij de aankoop van een F35 straaljager die een fortuin kost dan is dat niet een garantie dat het ding niet spontaan uit de lucht kan vallen of aan de grond moet blijven doordat de mototrophanging scheurt….duur is niet per se beter, en een land wat een eigen defensie industrie heeft zal vele malen goedkoper produceren dan een land wat bij bedrijven inkoopt….een Chinees leger kan voor de helft van een budget van de USA misschien wel het 10 voudige hebben aan tanks, vliegruigen en rakketten van precies dezelfde kwaliteit en mogelijkheden….ligt aan wie er allemaal geld willen verdienen….

   in 1939 was een Duitse generaal op een receptie van de Zwitserse ambassade in Berlijn. In gesprek met een Zwitserse generaal pochtte de Duitser dat het Zwitserse leger met 100.000 man door de Duitse troepen met 200.000 man kansloos was…..de Zwitser antwoorde dat het niets uitmaakte, 200.000 Duitsers was 2x schieten per Zwitserse soldaat, 400.000 was 4 keer schieten per soldaat…..en dan kon iedereen weer naar huis….

   ….Duitsland is nooit Zwitserland binnen gevallen, zelfs geen poging gedaan. een weerbaar volk kan in vrijheid leven, een ontwapend volk kan enkel slaaf zijn.

   Defensie budget om de kracht van een land te bepalen is geen goede toets steen…Vietnam was daar een goed voorbeeld van….

  • Het heeft met budgetten geen fluit te maken, maar wat en hoeveel je ermee doet. In de strijdkrachten van de VS wordt het meeste geld van de wereld over de balk gesmeten. Drinkwater dat zgn uit de VS wordt overgevlogen naar Irak voor telloze dollars per gallon. 1 effectief vlieguur van een F22 moet gevolgd worden door 34 uren onderhoud. Van de 120 missielen die Trump op Syrië afstuurde kwamen er 3 op hun doelen terecht. De Houthies in Yemen schoten met een simpel missiel een moderne cat van de US Navy uit het water. Hoeveel voorbeelden van verspilling en incompetentie wil je?

   Hier een goed artikel over de oorlogsparaatheid van de Amerikaanse strijdkrachten:

   http://thesaker.is/why-the-u-s-military-is-woefully-unprepared-for-a-major-conventional-conflict/

   Enjoy en groeten.

 15. Rusland is superieur mat korte, middel en lange afstand raketten.
  Daarnaast liggen er waarschijnelijk al onderzee bootjes voor de USA kust.

  Zou goed zijn, de door USA gewenste oorlog eens naar de USA grote steden te brengen, ipv de europese grote steden.

  Ik heb nog steeds nergens gezien, hoeveel bases en militairen er bij de Russische grens staan aan de NATO kant.

  Zo ver is het duidelijk voor mij, dat als er oorlog komt, dit de provocatie van Nato is.

 16. In de toekomst ziet Amerika er heel anders uit dan we nu Amerika kennen. Miljoenen Amerikanen zullen sterven. Niet door een kernoorlog noch door terroristische aanslagen. Moeder Natuur heeft nog een appeltje te schillen met Satan Amerika. Amerika is geen supermacht meer, maar een schreeuwende en krijsende huilbaby. De wereld hoort deze noodkreten en smeekbedes, maar zal en kan niets doen. De westkust van Amerika zal door de aardbevingen en uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan totaal zijn weggeslagen. Deze aardbevingen zullen zich ook vertakken naar de oostkust. De oostkust van Amerika is onstabiel; en door fracking nog onstabieler geworden dat deze ook in elkaar zal storten. De levensslagader (de aanvoerhaven) van New York en infrastructuur zijn er niet meer.

 17. Het gaat ook om motivatie ik vraag me af of de burgers in Amerika weer zin hebben in zo zinloze oorlog ver weg. Waarbij weer iedere dag de lijk zakken binnen rollen. De Russen wel staan op eigen vaderland dat is toch wat anders. Daar komt nog bij dat Amerika zelf verdeeld is het is een puinhoop. Ze moeten alles bij zetten om dit weer goed te krijgen. En de Europese soldaten ach die worden mensen genoemd je mag geen mannen meer zeggen want misschien hebben ze een baarmoeder.
  We hebben het in Syrië gezien toen de Russen kwamen was de IS zo opgeruimd terwijl het westen al jaren lag te kloten.

 18. Veel experts in de reacties zie ik. Amerika zal zus en zo en Rusland zal dit en dat….
  Knap dat jullie dat allemaal weten zonder achter het toetsenbord vandaan te komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in