Ursula von der Leyen is sinds 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Foto: EU

De Europese Commissie heeft nu informatie vrijgegeven over hoe zij de invoer van energie uit Rusland wil stoppen. Ze willen onder meer meer “duurzame” elektriciteit en biogas produceren in de EU-landen, het aantal warmtepompen verhogen en de energie-efficiëntie in het algemeen verhogen. Kernenergie is niet in het plan opgenomen, bericht Freewestmedia.com.

Olle Felten, voormalig lid van de belastingcommissie van de Zweedse Riksdag en van de Algemene Raad van de Riksbank, is er nog steeds niet van overtuigd dat de EU een realistische visie op energie heeft. Hij legt in detail uit waarom de EU kortzichtig is.

Het voorstel bevat ook voorbereidingen voor de rantsoenering van aardgas, maar heeft de “positieve” naam “REPowerEU” gekregen. De Commissie beweert dat de maatregelen de energie in Europa goedkoper zullen maken, wat op grote scepsis is gestuit. Ook het tijdschema is over het algemeen als onrealistisch bestempeld.

Op 18 mei heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een project om een einde te maken aan de afhankelijkheid van de EU van Russische energie, met als doel dat de EU in 2030 onafhankelijk is van Russisch aardgas. Het doel van het project is “gezamenlijke Europese maatregelen voor veiligere en duurzamere energie tegen een meer betaalbare prijs” te creëren.

De maatregelen in “REPowerEU” gaan over:

 • Energie besparen
 • Schone energie produceren
 • Diversifiëring van de energievoorziening

Zij willen gewoon in recordtempo een nieuwe energie-infrastructuur bouwen, “Het nieuwe energiesysteem dat Europa nodig heeft”. Men denkt dat het plan een antwoord is op “De moeilijkheden en de verstoring van de wereldmarkt voor energie als gevolg van de Russische inval in Oekraïne”. Het is echter niet mogelijk aan te tonen hoe het alternatief “betaalbaarder in prijs” zal zijn dan het goedkope Russische gas.

Aangezien veel van de EU-landen grote delen van hun energievoorziening op aardgas hebben gebouwd, is het stoppen van de invoer een grote uitdaging. In 2021 werd ongeveer 155 miljard kubieke meter gas uit Rusland ingevoerd. De meest extreme maatregel in het project is om dit in slechts één jaar met twee derde, of 100 miljard kubieke meter, te verminderen. Dit zal gebeuren doordat van de lidstaten van de Unie wordt verwacht dat zij investeren in vervangende productie, het verbruik stroomlijnen en verminderen, en nieuwe leveranciers van grote hoeveelheden aardgas vinden, wat normaliter prijsstijgingen betekent.

  Amerikaanse hegemonie bedreigt de wereld niet langer

Daarnaast zijn er al grote verplichtingen die een uitgebreide uitbreiding van de elektriciteitsproductie vereisen, zoals fossielvrij staal, het koolstofdioxideplan van de cementindustrie, elektrificatie van de vervoerssector en andere energieverslindende projecten.

De mix van beoogde maatregelen in “REPowerEU” wordt globaal gepresenteerd, met zeven verschillende blokken die betrekking hebben op verschillende maatregelen en hoeveel geld aan elk onderdeel moet worden besteed. In de tekst wordt benadrukt dat het snel moet gaan – 210 miljard euro moet vóór 2027 worden uitgegeven. Dat het de burgers van de EU-lidstaten zijn die de eindafrekening moeten betalen, is ook geen groot punt in de projectadvertentie van de Commissie.

Kernenergie komt in de huidige plannen totaal niet voor. De Europese Commissie had met de hele hand naar Duitsland kunnen wijzen om hen te dwingen de kernenergie te gebruiken die ze hebben om hun doel te bereiken. Maar zelfs deze aanwijzing ontbreekt in de informatie over de plannen van de Commissie, wat een verrassend feit is, omdat Duitsland een van de EU-landen is die de grootste behoefte hebben aan bijvoorbeeld Russisch gas.

Op korte termijn, d.w.z. in dit lopende jaar, stelt de Europese Commissie voor om gezamenlijk gas in te kopen en zonne- en windenergie snel uit te breiden, met als doel ongeveer 50 miljard kubieke meter gasimport te besparen.

Zij wil de productie van biomethaan verhogen om 17 miljard kubieke meter gasimport te vervangen. Door besparingen en efficiëntie wordt beoogd 13 miljard kubieke meter te bespaard.

Tegelijkertijd zal een eerste waterstofproject voor de hele EU worden opgestart, waarvoor op zich al veel energie nodig is. Waterstof wordt geproduceerd door watermoleculen met behulp van elektriciteit af te breken tot zuurstof en waterstof.

Ook wordt ernaar gestreefd de Europese aardgasvoorraden vóór de herfst snel weer aan te vullen, voordat de invoer uit Rusland geleidelijk wordt stopgezet – ten minste 80 procent vóór 1 november. Een andere maatregel, die omschreven wordt als “gecoördineerde plannen van de EU om de vraag te verminderen in geval van een onderbreking van de gasvoorziening”, houdt in dat er plannen worden gemaakt voor een situatie die niet anders kan worden omschreven dan rantsoenering van aardgas, zij het op ordelijke wijze.

  "Onszelf beveiligen ligt in onze handen; en de vijand verslaan ligt in zijn eigen handen"

Voor de productie van biomethaan is energie nodig

Een groot deel van de investeringen, 37 miljard euro tegen 2030, zal besteed worden aan de nieuwe productie van biogas, “biomethaan”. Methaan wordt als basisgrondstof geproduceerd uit restproducten van voornamelijk de landbouw (bijvoorbeeld mest uit de veeteelt), de bosbouw, zuiveringsinstallaties en slachthuizen. Steeds hogere productiedoelstellingen hebben de neiging om in plaats daarvan een groter aandeel van de grondstof op cultuurgrond te verlangen.

De industrie meent dat dit kan gebeuren “zonder conflict met de voedselproductie”. Analisten menen echter dat het niet mogelijk is het gestelde productiedoel te bereiken zonder akkerland te gebruiken voor de productie van energiegewassen voor de gasproductie. Grote oppervlakten worden ook reeds gebruikt voor de productie van grondstoffen voor biodiesel.

Een interessant aspect van de productie van biomethaan is echter dat men uit dierlijke mest veel gas kan halen. Dit zou betekenen dat men het fokken van vleesdieren aanzienlijk zou kunnen opvoeren en de mest zou kunnen gebruiken voor de productie van gas. De kritiek vanuit globalistisch oogpunt op de veeteelt als een belangrijke producent van “klimaatgassen” zou dan worden omgebogen in een positieve factor voor de energieproductie. Deze redenering komt echter niet voor in de projectbeschrijving van de Europese Commissie. In plaats daarvan blijven de plannen voor een drastische inkrimping van de Europese veestapel “omwille van het klimaat” overeind.

De Europese Commissie schrijft in haar presentatie van het ambitieuze plan dat het doel om het gebruik van aardgas in de EU te verminderen tot 155 miljard kubieke meter in 2030 bereikt moet zijn. Dan hebben ze ook een eerder al uiterst ambitieus plan, dat onder de naam “Fit for 55” gaat, samengevoegd met een aantal nieuwe maatregelen binnen “REPowerEU”. Tegelijk wordt gezegd dat besparingen en andere energiebronnen maar liefst twee derde van dat doel, of 100 miljard kubieke meter, binnen een jaar moeten kunnen bereiken, namelijk in 2023.

De hele presentatie van “REPowerEU” is echter zeer onsamenhangend. In een document getiteld “Financiering van REPowerEU” wordt voorzien in projecten voor een bedrag van 210 miljard euro tegen 2027. In dezelfde presentatie worden de op een rij gezette projecten geraamd op 288 miljard euro tegen 2030, en in een ander deel van de warrige beschrijving wordt een bedrag van 225 miljard euro genoemd. Het eerder gelanceerde “Herstelfonds (RRF)” zal ter beschikking staan van de lidstaten. Het was opgericht om de economie te helpen stimuleren na de beperkingen en lockdowns als gevolg van de Coronapandemie.

  Een neurologie therapeute praat over de bijwerkingen van vaccins

Het is duidelijk dat er in het geplande “fonds” geld over is, dat niet nodig is voor het oorspronkelijke doel en dus voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Het vreemde aan die redenering is dat de meer dan 800 miljard euro die onder het RRF vallen, in de markt werden gezet als absoluut cruciaal voor de landen van de EU om niet in te storten na de Covidapandemie. Het feit dat nu beweerd wordt dat er iets meer dan 200 miljard euro, of ongeveer een kwart, over is om de onafhankelijkheid van de EU-landen van de Russische energie vooruit te helpen, zou de meest fervente EU-aanhanger moeten doen afvragen hoe de Commissie met het geld van de burgers omgaat.

Het is niet erg duidelijk hoeveel het de volkeren van de EU-landen werkelijk zal kosten om Russische energie te vermijden. Er staan geen duidelijke cijfers in de inderhaast naar voren gebrachte plannen om de invoer van aardgas binnen een jaar terug te brengen tot slechts een derde van de invoer in 2021. Dit komt misschien omdat zij zelf niet geloven dat het mogelijk is.

Het zou bijzonder moeilijk kunnen worden wanneer de gevolgen van een dergelijke strategie duidelijk worden voor de bevolkingen van de verschillende lidstaten en wanneer de politici zich ten volle beginnen te realiseren wat de economische nasleep zal zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Duitse politicus geeft openlijk toe: De Coronacrisis dient om de natiestaten af te schaffenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOvermatige sterfgevallen stijgen 5 maanden na winter boostercampagne bewijst theorie COVID vaccins hebben 5 maanden nodig om ontvangers te doden
Volgend artikelFvD: “Verwerp het WEF, de Grote Reset en hun Transhumanistische Agenda” (Nederlands transcript)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. Bio methaan. Bij verbranding vuiler dan aardgas. En hier de veestapel en landbouw opdoeken. Vraag me af waar ze bio methaan vandaan willen toveren

 2. Wie geeft dit fascistische hok nu een keer een spuitje want iedereen word haar goed ZAT !!!

  om te kotsen zo DOM promootte dit hok ook zo ontzettend de prikjes met het geschenk uit de hemel en bleek dat dr blinde wederhelft een of andere topman bij een vaccin leverancier was..

  Zou ze ook iemand kennen met schaliegas

 3. Wiet zegt dat Rusland tot 2030 nog gas wil leveren aan Europa? Ik zou het niet doen en zo snel mogelijk stoppen met gasleveringen aan Europa.

 4. Top actie van Ursula. Het zal komende winter duidelijk worden voor de ”niet nadenken maar meedoen” schapen welke prijs dat heeft. Honger, kou en natuurlijk de dood versterkt door de injecties die het immuun systeem zwaar hebben aangetast.

  Ik kijk daar eigenlijk wel naar uit. Geen beter vermaak dan leedvermaak na alles dat ons denkenden is overkomen. Kan je je voorstellen hoe heerlijk en fijn de wereld zal zijn als al die ”niet nadenken maar meedoen” mensen er niet meer zijn? Ik wel en kijk er naar uit. Zal vast een paar jaar van ellende veroorzaken maar dat heb ik er graag voor over.

  Ursula en haar kornuiten helpen ons. Ik dank haar voor dat. Uiteraad alleen dat.

  Groeten,
  Hugo

 5. Ik lach me rot komende winter.
  Ik heb lekker verwarming en warm water–ik stook hout.
  Zou dat verboden worden: kettingzaag op accu, voor het geruisloos vellen van een bomen…..

  Warmte pompen en biogas; steek alle linksen een slang in hun kont….

  Zonnepanelen, windmolens, biogas; kunnen alles bij elkaar nog geen 6% leveren van het nodige.

  Maarre….denk je dat die duitse teef van het gas af gaat?
  De uitsers waren zo tuk op het gebruik van gas…
  Van mij mag ze aan het gas hoor!

 6. Er bestaat in realiteit geen energie crisis.
  Er is een pandemie van links “denken”en nazi-achtige politici.

  Wij hebben dan ook geen invasie nodig van een vreemd leger; we vernietigen ons zelf wel….

  Er bestaat geen klimaat crisis.
  Klimaat is aan verandering onderhevig; natuurlijke oorzaken: meteoor inslag, vulkanische uitbarsting.
  De meest belangrijke: activiteit op de zon geeft directe reactie op temp op aarde.
  NIETS wat de mens kan doen of laten kan enige invloed op klimaat ten gevolge hebben.

 7. Hoor ze klink klare onzin verkondigen, zij praten over materie waar ze totaal niets vanaf weten. De opsommingen over aantallen alsof ze met een toverstaf het even te voor schijn toveren uit het niets. Met de biogas productie verhogen om 17 miljard kuub aardgas te kunnen vervangen. Hebben die gasten wel een idee hoeveel dat is en wat er allemaal bij komt kijken om zo’n enorme hoeveelheid te kunnen produceren. Terwijl de de sectoren die het produceren, gaan ze uitfaseren. Of het waterstofgas produceren met elektriciteit, die opgewekt wordt door wind en zonnepanelen. Terwijl ze te gelijkertijd iedereen aan een elektrische vervoersmiddel willen hebben en alles digitaal willen maken. Ze praten constant over EN EN dingen wat in de praktijk niet mogelijk is en vooral niet in zo’n korte tijd. Maar ja, dat zijn we inmiddels wel gewend van de politici, dat ze klink klare onzin verkondigen en alles bij elkaar liegen, omdat zij door en door corrupt zijn. Het goedkoopste en het duurzaamste is, alle sancties terug draaien. Maar ja, dat is een politieke zelfmoord. In plaats daar van moet elke EU lid zelfmoord plegen op zijn eigen economie, waardoor de EU van zelf implodeert.

 8. Mischien kunnen wij deze winter als we koud en honger hebben ons eens zelf uitnodigen in het babilonische parlements gebouw in Brussel ,waar al die nuttige idioten zitten die Klaus Swab dienen.Geen wind geen stroom geen zon geen stroom,na 10jaar of nog niet zullen de windmolens moeten gereviseerd worden iets dat draaid heeft lagers en tandwielen,waar halen ze het geld?Of raakt hun printer nooit zonder inkt of papier.Ze gaan ukraine helpen opbouwen,we kunnen beter de EU afschaffen ze zijn eigenlijk maar Dombos waar niemand voor gekozen heeft.

 9. De bitch is compeet gek!
  Om het voor NL visueel te maken:

  Alle gebouwen moeten gesloopt worden, dan moet NL 1,6 maal zo groot zijn en volledig vol gestampt worden met windmolens; tussen de windmolens zonne panelen.
  Als er dan 24/7 zonneschijn is en minimaal windkracht 5, hebben we bijna dezelfde energie; wel wat duurder; een lampje van 50 watt voor 3 euro per uur….

  Maar dan zijn we er nog niet.De wieken moeten begraven worden; dus tussen de windmolens.

  Helaas geen plaats meer voor mensen, dieren, wegen, fabrieken of landbouw…..

 10. Maar er is een lichtpuntje.

  Als de misere groot genoeg wordt, en het duidelijk wordt dat het “Vierte Reich”onder dezeug Kaiserin alleen maar misere maakt, misschien dat we dan wijs worden, en dat dan rechts aan de macht komt.

  Misschien dat we dan uit de EU, uit de euro, uit de Nato gaan, en terug gaan naar wat we als “normaal”beschouwen, grenzen dicht gooien, moslims eruit gooien, geholpen met RAF-achtige groepen, die ook de landverraders afstraffen en ns afvragen hoe is het ooit zover gekomen?

 11. Ik heb nog nooit zo´n slecht corrupt beleid gelezen van de EU, met name van mevrouw Ursala Von Leyen, zelf zo currupt als het maar kan. Hoe bestaat het dat deze vrouw daar nog president is. Slapen of hebben alle europarlimentariers ” boter op hun hoofd”. Een vrouw die zo currupt is, al in haar functie in Duitsland en nu weer in de Europeze Commisie, kan gewoon niet getollareerd worden. Maar Europa is de weg totaal kwijt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in