Het valt niet te ontkennen dat de wereld steeds gekker wordt – en dat de samenzweerders die nu ons leven bepalen, steeds arroganter worden. En de zombies worden steeds dommer. Onlangs heb ik twee keer winkels bezocht waar buiten borden hingen waarop stond dat de winkel alleen mocht worden betreden als er iemand wegging. In beide gevallen stonden er rijen buiten, ook al waren de winkels leeg. Dat is mij al eerder overkomen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Recente gebeurtenissen tonen aan dat de vijand, de samenzweerders, er niet langer om geven de zaken er goed uit te laten zien of hun leugens en bedrog te verhullen. Iedereen, waar ook ter wereld, die politici, adviseurs of mainstream journalisten vertrouwt, is knettergek.

Een parlementslid zei onlangs dat belangrijke mensen moeten worden vrijgesteld van de covid-regels. Dagen later gaf Boris Johnson een lijst vrij van mensen die zijn vrijgesteld van zelfisolatie als ze uit het buitenland komen. Ambtenaren die naar het voetbal gaan, zijn vrijgesteld van de regels die voor de rest van ons gelden. Het pietluttige kleine coronavirus heeft duidelijk geen invloed op hen.

Dit is niet nieuw, natuurlijk. Hedgefonds bazen en sommige BBC medewerkers kunnen al maanden vrij reizen.

Ondanks de belofte dat er geen vaccinpaspoorten zouden komen – en dat de ongevaccineerden niet als tweederangsburgers zouden worden behandeld – is dat precies wat er wel gebeurt. Het is misschien in strijd met de discriminatiewetgeving, maar dat kan de samenzweerders niet schelen. Tal van grote bedrijven eisen van hun personeel dat zij vertellen of zij al dan niet gevaccineerd zijn – tot zover het medisch beroepsgeheim. En het wordt steeds duidelijker dat degenen die niet gevaccineerd zijn, niet kunnen reizen of werken.

Het kan de vijand ook niet schelen dat is aangetoond dat gevaccineerden sterven aan covid-19 – zelfs na twee injecties met de experimentele, niet naar behoren goedgekeurde vaccinatie. Niemand in de regering schijnt er ook maar iets om te geven dat het sterftecijfer als gevolg van de vaccinatie snel stijgt – met duizenden die sterven na een vaccinatie en honderdduizenden die ernstig en blijvend gewond raken. De duizenden sterfgevallen worden allemaal afgedaan als zeldzaam of als gewoon toeval. Effectieve remedies tegen het coronavirus worden regelmatig afgewezen of gedemoniseerd.

Degenen onder ons die de waarheid vertellen, wordt het zwijgen opgelegd en onze levens worden op alle denkbare manieren verwoest. Regeringen en media-organisaties beweren nog steeds schaamteloos dat de covid-19-prikken veilig en effectief zijn. Ze zijn veilig en effectief, net zoals staande seks bedrijven een veilige en effectieve manier is om conceptie te voorkomen.

Bewijs stapelt zich op van regeringsministers die illegaal contracten geven aan collega’s en vrienden. Niemand geeft erom. Er gebeurt niets, behalve dat de slechteriken rijker worden.

In mijn recente artikel over mondkapjes, getiteld Dr. Vernon Coleman: De meeste mondkapjesdragers zullen over tien jaar dood of dement zijn (Nederlandstalig), dat momenteel op het internet goed wordt gelezen, citeerde ik iemand die Susan Michie heet. Zij is geen arts, maar wel een belangrijk adviseur van de Britse regering en directeur van een centrum voor gedragsverandering. Kameraad Michie zei dat we voor altijd mondkapjes moeten dragen en ons moeten beperken tot sociale distantie, en het zou me niet verbazen als ze haar zin krijgt. Zoals ik al meer dan een jaar waarschuw, zal niets van dit alles ooit verdwijnen omdat het niets te maken heeft met virussen of infecties. Dit gaat allemaal om controle.

Het kan niemand iets schelen dat Michie, een hoge adviseur van de Britse regering, een communist is en lid van de communistische partij. Kunt u zich de ophef voorstellen als een regeringsadviseur lid was van de BNP (British National Party)? De BBC en The Guardian zouden imploderen. Wat voor de duivel doet Boris Johnson met een overtuigd communist als senior adviseur? We moeten niet verbaasd zijn.

Het is pure Agenda 21, natuurlijk. Linkse griezels zitten in het centrum van de regering en de meeste publieke organen. En het is veel hetzelfde in de VS en elders.

In het Verenigd Koninkrijk worden de armen opzettelijk het doelwit van de regering en de plaatselijke autoriteiten. Veel gemeenteraden voeren nieuwe verordeningen in waardoor het voor eigenaars van oudere auto’s ongelofelijk duur wordt om hun stad binnen te komen. Wegafsluitingen jagen bezorgers op kosten. Bestuurders die het moeilijk hebben met oude benzine- en dieselauto’s worden gedwongen dure elektrische auto’s te kopen waarvan bewezen is dat ze minder energie-efficiënt zijn dan benzine- en dieselauto’s – en waarvoor enorme hoeveelheden elektriciteit nodig zijn die binnenkort niet meer beschikbaar zullen zijn.

De slechte mensen geven 2,3 miljoen pond uit aan een Covid monument in St Pauls. Waarom? Het is gewoon een grove, cynische stunt om de angst te vergroten voor de over-gepromote griep. Hoe zit het met een gedenkteken voor alle oude mensen die een jaar geleden werden vermoord in hun verzorgingshuizen? Doen zij er niet toe?

  Hoe vaccinhysterie een totalitaire nachtmerrie kan ontketenen

Overal waar je kijkt zie je verdorvenheid en waanzin.

De regering in het VK zegt dat werknemers in de toekomst wettelijk het recht krijgen om thuis te werken. Maar werkgevers kunnen niet gedwongen worden om dat toe te staan. Dus dat wordt leuk voor de advocaten.

De afgelopen achttien maanden zijn we blootgesteld aan een groot aantal absurd onnauwkeurige voorspellingen van het Imperial College en de onverlaat Ferguson. Ik ben blij te kunnen zeggen dat mijn voorspellingen, gedaan in bijna 250 video’s en honderden website-artikelen, consequent accuraat zijn geweest. Ze zijn er allemaal nog, als u ze wilt controleren. Dus hier zijn nog enkele voorspellingen.

Voorspelling 1:
Ondanks het beschikbare bewijs dat aantoont dat de injecties dodelijk zijn en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, vrees ik dat kinderen in het Verenigd Koninkrijk zullen worden geïnjecteerd met de giftige experimentele stof die velen van hen ziek zal maken. Pfizer zegt dat hun vaccin veilig is voor kinderen en dat het is goedgekeurd voor 12-jarigen, dus de factcheckers en de BBC zeggen ook dat het veilig is.

Leraren over de hele wereld willen dat kinderen geprikt worden. Wat hen in godsnaam bezielt, is mij een raadsel – het kunnen toch niet allemaal moordzuchtige maniakken zijn. En kinderen krijgen het recht om zelf te beslissen of ze al dan niet worden geprikt. Niemand geeft om geïnformeerde toestemming. Iedereen die een kind met deze smurrie injecteert, zal uiteindelijk worden gearresteerd en als crimineel de gevangenis in gaan.

U herinnert zich wellicht dat de BBC het Britse volk verder heeft verraden door een schandelijke video uit te zenden van een Amerikaanse genaamd Devi Sridhar – die, zoals de meeste mensen die regeringen adviseren over gezondheidszaken, geen arts is. Mevrouw Sridhar verzekerde kinderen dat de prik 100% veilig is. Er is nog nooit een farmaceutisch product gemaakt dat 100% veilig is. Was dit een fout als gevolg van ontstellende onwetendheid? Of was de fout opzettelijk? Ik kan geen derde verklaring bedenken. De BBC, die het volk heeft verraden, publiceerde een slappe correctie zonder Sridhar te noemen – die, ongelooflijk, schandelijk en onverdedigbaar blijkbaar nog steeds een adviseur over covid-19 is voor de Schotse regering. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Weet Sturgeon dat ze advies krijgt over covid-19 van deze vrouw – die de Gates Foundation heeft geprezen en heeft gewerkt met Chelsea Clinton? Waarom hebben de zogenaamde factcheckers de BBC niet aangevallen? Sridhar had verdoemd moeten worden door elke journalist in de wereld. Voor zover ik kan zien, is ze er mee weggekomen. Hoeveel kinderen zullen sterven door de kleine video die de BBC uitzond? Honderd? Duizend? Hoeveel mensen heeft Dr Shipman vermoord?

Verbazingwekkend, een vrouw die hielp bij het maken van een van de injecties kreeg een staande ovatie op Wimbledon. Niemand die betrokken is bij het ontwerp, de productie, de verkoop of het voorschrijven van deze experimentele spuiten verdient iets anders dan onze minachting. Dat zeggen is waarschijnlijk ook illegaal.

Hoeveel kinderen zullen sterven als gevolg van een injectie met een toxine dat niet doet wat de meeste mensen denken dat het doet om hen te beschermen tegen een gevaar dat vrijwel zeker niet groter is dan blikseminslag voor kinderen?

Je kunt ze zich zien voorbereiden op het prikken. ‘Meer leerlingen naar huis gestuurd nu de verstoring door covid toeneemt’ was onlangs een krantenkop. Het is zo makkelijk om deze cijfers te verbeteren – je rommelt gewoon met de PCR-test.

Het kan niemand iets schelen dat is aangetoond dat een sterke immuunrespons jongeren beschermt tegen covid-19.

Voorspelling 2:
De druk op de ongevaccineerden zal dramatisch toenemen. Public Health England heeft al gezegd dat de beperkingen waarschijnlijk zullen worden opgeheven als 70% van de volwassenen een vaccinatie heeft gehad. In Wales zeggen de adviseurs van de regering dat het cijfer 80% is, dus misschien is het coronavirus in Wales anders. Of misschien verzinnen de adviseurs maar wat.

De media zullen worden overgehaald om al diegenen te demoniseren die zo verstandig zijn om een experimenteel en onnodig vaccin te weigeren. De eerste minister in Wales heeft gezegd dat er in de nabije toekomst beperkingen en vaccinaties nodig zullen zijn.

Niemand schijnt er moeite mee te hebben dat de gevaccineerden misschien vliegtuigen en zware oefeningen moeten vermijden en waarschijnlijk vitamine D-supplementen nodig hebben. De ongevaccineerden zouden vliegtuigen moeten mijden die worden bestuurd door piloten die wel zijn gevaccineerd. Passagiers zouden een parachute mee moeten nemen als ze toch in een vliegtuig moeten stappen.

Voorspelling 3:

Het aantal sterfgevallen in 2020 was lager dan in een aantal voorgaande jaren – vooral als je je realiseert dat de bevolking enorm is toegenomen. Maar het aantal sterfgevallen zal in 2021 en 2022 stijgen omdat mensen sterven aan gezondheidsproblemen die niet zijn behandeld. In het Verenigd Koninkrijk wachten naar schatting 12 miljoen mensen op behandeling in het ziekenhuis. Dat is 1 op de 5 van de bevolking. Velen van hen zullen onnodig sterven omdat de NHS zelfmoord heeft gepleegd. Het is nu niet meer dan een zinloze bureaucratie. Het dagelijkse dodental aan kanker is meestal 450. Het zal binnenkort veel meer dan dat zijn. De lockdowns en andere nonsens zullen resulteren in meer dan een miljoen extra en vroegtijdige sterfgevallen aan kanker en hartziekten alleen al in het Verenigd Koninkrijk.

  33-Jarige "volledig gevaccineerde" man drijft de spot met "anti-vaxxers" en noemt hen "idioten" en "debielen" - binnen 3 maanden dood na zijn experimentele inenting

Patiënten die een tandheelkundige behandeling willen, krijgen te horen dat ze drie jaar moeten wachten voordat ze naar een NHS-tandarts kunnen.

En natuurlijk blijkt uit statistieken van over de hele wereld, zoals gerapporteerd op www.21stcenturywire.com, dat het aantal sterfgevallen per week in veel landen is gestegen na vaccinaties. Allemaal toeval natuurlijk. Zoals ik al eerder heb gezegd, de enige pandemie in de wereld is de toevalpandemie. Twee BBC-presentatoren die waren ingeënt stierven ‘na een korte ziekte’. Is dat nu het synoniem voor sterfgevallen door vaccins?

Voorspelling 4:
Griep komt in de herfst en winter terug . Ze zullen ons verwijten dat we geen sociale afstand nemen. Ze zullen zeggen dat covid terugkomt en dat nieuwe variaties verantwoordelijk zijn. Maar de toename van het aantal griepdoden zal onvermijdelijk zijn. De natuurlijke immuniteit is min of meer verdwenen. Mondkapjes, lockdowns, sociale distantie en prikken hebben het vernietigd. En pathogene priming zal leiden tot veel sterfgevallen onder de gevaccineerden. Het zal een reden zijn om aan te dringen op permanente mondkapjes, sociale distantiëring en regels. Ze zouden nooit toestaan dat er een permanent einde aan een van deze dingen zou komen. Dit is een langdurig controleprogramma, dat ons dwingt tot eeuwige dienstbaarheid en verdoemenis. Het advies van de communistische vrouw zal worden opgevolgd. Ik vrees dat ze strengere wetten zullen invoeren om diegenen te controleren die geen mondkapje willen of kunnen dragen. Sommige ziekenhuizen overtreden reeds de wet door erop aan te dringen dat bezoekers mondkapje dragen – zelfs als zij vrijgesteld zijn.

Voorspelling 5:
Ik waarschuw al vele maanden voor een enorme stijging van de inflatie en die komt er ook. Het drukken van geld was gebonden aan het creëren van enorme nationale schulden. Een onofficiële devaluatie van de munt is onvermijdelijk. Faillissementen zullen massaal toenemen. Zelfs de Bank of England heeft eindelijk toegegeven dat zij een sterke stijging van de inflatie verwacht. Inflatie zal door politici worden toegejuicht omdat het individuen en kleine bedrijven nog meer schade zal berokkenen en de macht van de Staat zal vergroten. Er heerst een wijdverbreid misverstand over inflatie. Hier is een voorbeeld. In 1931 kon je op het Engelse platteland een huis huren met 5 zitkamers, 17 slaapkamers, 6 badkamers, een garage en vier cottages, tuinen, een meer met forel en 1.650 acres. Dat kon je huren voor 375 pond per jaar.

De inflatie in het VK bedroeg in de jaren zeventig 27% en het was een koopje als je geld kon lenen tegen 15%. Hoeveel mensen kunnen een hypotheek betalen tegen 20% vandaag?

De werkloosheid zal de pan uit rijzen wanneer de absurde verlofregelingen ten einde lopen. Bijna 10% van de cafés en restaurants zijn al gesloten. Ik denk dat dat bijna 50% zal zijn tegen Kerstmis. Misschien wel meer.

Voorspelling 6:
Het zou me niet verbazen als er onverwachte inzinkingen en sterfgevallen zullen zijn onder atleten tijdens de Olympische Spelen van Tokio die deze zomer zullen plaatsvinden. Het hoofd van de Britse Olympische Associatie zegt dat de organisatie nog steeds moeite heeft om sommige atleten over te halen de experimentele prik te nemen. Hij zegt, met duidelijke verbazing, dat “er mensen zijn die niet gevaccineerd willen worden. We proberen hen ervan te overtuigen dat het de juiste keuze is”. Ik hoop dat de organisatie niet voor het gerecht wordt gedaagd als gevaccineerde atleten ziek worden of erger. De voetbalorganisatoren hebben geluk gehad. Het zal me verbazen als de Olympische Spelen voorbijgaan zonder een of twee doden onder de ‘gevaccineerden’.

Voorspelling 7:
In de VS zijn er nog steeds miljoenen die weigeren zich te laten vaccineren. En dus wordt er gesproken over zelfverspreidende vaccins. Deze zullen zich verspreiden van de gevaccineerden naar de ongevaccineerden. Niemand in de regering trekt zich er iets van aan dat dit een schending is van nationale en internationale wetten. Deze zogenaamde vaccins zijn sinds 2018 beschikbaar en ze worden gepromoot als een manier om een vaccin door de gemeenschap te verspreiden zonder de moeite te nemen om elk individu te prikken. De vijand geeft niet om de wet. Ze geven niet om ethiek. Naar verluidt zijn deze verspreidende prikken gesteund door de Gates Foundation.

Ondertussen worstelen wij met de vragen.

Als je de natuurlijke genetische samenstelling van een aardappel verandert, is het dan nog steeds een aardappel? Als je de natuurlijke genetische samenstelling van een varken verandert, is het dan nog steeds een varken? Als je de natuurlijke genetische samenstelling van een mens verandert, is het dan nog wel een mens? Hoe lang duurt het nog voordat veranderde mensen gepatenteerd worden – op dezelfde manier als Monsanto zaden patenteert die al honderden jaren gebruikt worden. Degenen onder ons die waarde hechten aan onze ziel en onze identiteit zouden de ‘gevaccineerden’ moeten mijden. De z in generatie z staat voor Zombie.

  Illusoir schuldgevoel

Voorspelling 8:
De olieprijzen gaan de pan uit rijzen. De gestoorde global warming cultisten hebben oliemaatschappijen onder druk gezet om te stoppen met het zoeken naar olie. En dus zullen de voorraden opraken. Bijna niemand gelooft echt in de mythe van de opwarming van de aarde, behalve mensen met hun hersenen verkeerd om en ondersteboven, maar de sekteleden willen dat we helemaal stoppen met het gebruik van olie, gas en kolen. Dwaze oplossingen zoals windmolens en zonne-energie zullen genoeg elektriciteit leveren om de Twitter- en Facebook-accounts van de Extinction Rebellion van stroom te voorzien. Desondanks hebben regeringen overal, gecontroleerd door onze vijanden, de waanzin overgenomen.

Er zijn slechts twee mogelijkheden: of miljarden zullen sterven van honger en kou, of het verbruik van fossiele brandstoffen zal toenemen.

Op lange termijn is de eerste mogelijkheid onvermijdelijk. Op korte termijn is het laatste onvermijdelijk.

Overigens zie ik dat een groep krankzinnige groenen beweert dat er in het VK tegen 2050 nog eens 2.500 doden per jaar zullen vallen door de hitte. Ze realiseren zich kennelijk niet dat er in het Verenigd Koninkrijk 60.000 mensen per jaar sterven van de kou. Als de temperatuur een beetje zou stijgen, zou dat aantal gehalveerd kunnen worden. Dus als de temperatuur stijgt, sterven er misschien 2.500 per jaar, maar worden er 30.000 per jaar gered.

Er zullen enorme, opzettelijk veroorzaakte voedseltekorten ontstaan. Ik waarschuwde hiervoor afgelopen zomer en herfst. En het is al gebeurd in Afrika en Azië, waar miljoenen zijn omgekomen van de honger. Black Lives Matter campagnevoerders schijnen het niet gemerkt te hebben of er niet om te geven. De voedselprijzen rijzen de pan uit en zullen blijven stijgen. De voedseltekorten zullen Amerika, Europa en Oceanië treffen. De komende wereldwijde hongersnood zal alle eerdere hongersnoden doen verbleken in vergelijking. Er zijn op dit moment grote voedseltekorten in Noord-Korea. Check het allemaal.

En tussen haakjes, ouderwetse boerderijen zijn voorbij. Jeremy Clarkson, nu een boer, moet misschien zijn boerderij snel verkopen als hij geen fortuin wil verliezen. Miljarden worden gestoken in laboratoria die voedsel maken. Gates en anderen hebben investeringen in laboratorium gemaakt voedsel. Boerderijen, landarbeiders, tractormakers enzovoorts hebben geen toekomst.

Het weer zal ook dit jaar slecht zijn – behalve voor de G7-graaiers die in Cornwall waren. De vijand wil slecht weer om de landbouw te vernietigen en ons ellendig te houden en arm aan vitamine D. Ze kunnen het koude weer wijten aan de opwarming van de aarde. De regen zal de oogst en het tuinieren vernietigen. Mensen kunnen niet naar warmere klimaten reizen dus zullen ze ellendige vakanties hebben in de kou en nattigheid. Ze zullen steeds graag zoveel mogelijk prikken nemen als ze aangeboden krijgen.

De opwarming van de aarde, of het kouder worden van de aarde, is alleen reëel in die zin dat het opzettelijk wordt gecreëerd door de zelfbenoemde elite.

Voorspelling 10:
Of ze nu wel of niet geprikt worden, kinderen gaan er massaal onder lijden. Nogmaals, dit is geen nieuwe voorspelling. Het is iets waarvan ik meer dan een jaar geleden al zei dat het zou gebeuren. Er wordt geschat dat 90.000 kinderen de middelbare school zullen beginnen zonder te kunnen lezen of schrijven. Er wordt geschat dat 200.000 kinderen nu geestelijk ziek zijn. Ik denk dat dat enorme onderschattingen zijn. Je kunt bij elk cijfer een nul optellen en dan nog is het te laag.

Deze kinderen zullen er nooit meer bovenop komen. Ze zijn vernietigd door lockdowns, sociale afstand en mondkapjes waarvan is bewezen dat ze niet werken. Politici geven er geen moer om. Wetenschappelijke adviseurs interesseert het geen moer. Leraren interesseert het al helemaal niets. En te veel ouders interesseert het ook geen moer.

Dit is een oorlog tussen de geïnformeerden en de onwetenden, de moedigen en de lafaards, de fatsoenlijken en de onfatsoenlijken, de respectvollen en de respectlozen. Als we deze oorlog niet winnen, zullen we allemaal sterven, behalve de slechte elite.

Alles wat onze regeringen hebben gedaan, was opzettelijk. Ze hebben angst gebruikt om burgers te dwingen onlogische en domme dingen te doen. Ik ben heel serieus als ik zeg dat de Britten beter af zouden zijn geweest met drugsbaron Pablo Escobar als leider.

En de Amerikanen ook.

Maar onze vijanden hebben Gates, Blair en Schwab aan hun kant.

En wij hebben God aan onze kant.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Shedding” en zelfverspreidende ‘vaccins’


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelControverse over onderzoek naar spike-eiwit: dodelijk voor kinderen in contact met gevaccineerden?
Volgend artikelMondkapjes zijn alleen voor slaven en arbeiders
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Welkom terug in de feodaliteit. Waar rangen en standen je leven bepalen. En wetteloosheid de norm is. En een massasterfte, gelijk de Middeleeuwen, ons wacht.

  • Weer een uitstekende bijdrage van een bijzondere goede man.
   Helaas denk ik dat hij vor het merendeel gelijk krijgt met zijn voorzeggingen.

   Wat de MSM betreft, is de oorlog niet niet begonnen. Nog steeds kunnen zij hun verderf uitbraken over de stompzinnige zombie-burgers.

   Wanneer wordt hen dit nu eindelijk eens onmogelijk gemaakt, maar zal er weer ouderwetse kritische verslaggeving plaatsvinden? Ik denk nooit meer…..

   Hoogst opvallend hoe het wereldtoneel parallel loopt met de apocalyptische profetieën in de Bijbel.
   Uiteraard heeft de elite al mee dan 40 jaar er voor gezorgd, dat het christendom vrijwel verdwenen is. Ook hier had de mens geen zin/tijd zich echt te verdiepen en konden zij ongestoord te werk gaan. Helaas gaven de meeste kerken niet thuis en waren bezig elkaar theologisch de loef af te steken

   Maar het covid-gezwel gaat verder en verder, wint desalniettemin aan terrein. De zombie-burger volgt hen met het verstand op nul. Polarisatie is nu een grotere pandemie, dan covid ooit was. De horrorclown regeringen gaan steevast en ongehinderd door. Immers heben zij nog steeds de politie en het leger achter de hand en aan hun zijde.

   LET op: binnen afzienbare tijd dient er zich een pseudo messias aan (en wellicht uit zeer onverwachte hoek). Deze charlatan zal een ‘oplossing’ geven voor de wereld (lees zombie-burgers) en hoofd worden van de aankomende wereldregering.

   Echter voor deze tijd zullen wereldwijd veel christenen plotseling verdwijnen. Hiervoor zal de elite uiteraard weer onzin redenen aandragen, om deze verdwijningen te verklaren.

   Deze charlatan wordt in de Bijbel de antichrist genoemd. Anti betekent ‘pseudo’ en hij zal in totaal 7 jaren regeren, waarvan de laatste 3,5 jaar een gruwelijke tijd zal zijn. Simultaan zal deze periode vergezeld worden door vreselijke rampen wereldwijd.

   Daarna komt Christus terug met het (vernietigende) oordeel en iedere knie zal zich buigen en het oordeel tegemoet zien voor hun daden.

   Nu tijd om je huiswerk goed te doen en juiste keuzes te maken, de tijd is kort……

 2. Misschien wordt het eens tijd om te onderzoeken wat en wie God nou precies is. Zei een hippie genaamd Jeshua niet 2000 jaar geleden al,..Know Thyself?? Zou God misschien verstopt zitten in ons?? Gemaakt naar het evenbeeld,…dus iets in ons dat bij iedereen hetzelde is en in ons huist,…Heeft het misschien iets met vrijheid te maken?? The truth will set you free!! Dus er is iets in ons dat nooit veranderd,…dat wat nooit verandert is natuurlijk de waarheid. Mij in jou?? Waar is het ego zo bang voor?? Juist de dood,..voor Mij,..voor zichZelf. Wij zijn het eeuwige leven zelf,..doe toch eens jullie huiswerk!!!

  • Jezus was gewoon een wiet rokende hippie die soms aan het brain stormen was als ie weer kneiter stoned was.
   Dus die andere begonnen daar ook mee. Dat beviel ze wel.
   En kwamen met nog veel meer rare verhalen aan.
   En doe daar dan ook nog een beetje wijn bij zo op een dag, en je houd 1 lallend zooitje over.
   En al die verhalen, die zijn ze maar eens gaan verzamelen om dat je nogal veel vergeet als je stoned bent.

   • Want toen ze eenmaal door hadden dat die jezus nogal makkelijk aan een flinke partij wijn kon komen groeide zijn aanhang enorm.
    Ga jij maar gratis drank uitdelen, moet je kijken hoeveel “vrienden” je in 1 keer heb die het dan allemaal met je eens zijn.
    Tot je voorraad op is, dan kan je weer de tyfus krijgen.
    En toen hebben ze “m maar aan het kruis gespijkerd.

 3. Wie zegt dat Jezus een man was misschien was het wel gewoon een vrouw die wel van een glaasje wijn ? hield niemand weet dat want er is nog nooit iemand teruggekomen en waarom is de paus altijd een man dat is ook zoiets nee zonder gekheid ze zullen inderdaad wel weer de versoepelingen terug draaien het begint weer bij de horeca en dan langzaam aan trekken ze alles weer terug er was een video filmpje gister in de Telegraaf over een echtpaar op vakantie in Italië die braaf alle regels op hadden gevolgd ze werden niet eens gecontroleerd bij de grenzen zegt genoeg toch

 4. Een vrouw die van een wijntje hield is ook goed. Ik vind alles best.
  En waarom wordt god altijd afgebeeld als een oude blanke man met een baard op een wolk.
  Ik heb deze niet van mezelf, maar stel nou eens, dat god een vieze dikke stinkende en zwetende neger was, vol met puisten waar de push uitkwam.
  Zouden er dan ook zoveel aanhangers zijn geweest?

 5. Gluiperd begint ook alweer met paniek zaaien.
  Je zal angstig door het leven gaan, je hele leven lang, of er aan overlijden.
  Een andere optie schijnt er niet meer te bestaan.

  Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, mocht gisteren aanschuiven bij het praatprogramma Humberto waar hij zijn zorgen uitte over de toekomst. Het virus gaat niet meer weg, aldus een bezorgde Kuipers. Wat betekent dat herhaald vaccineren een werkelijkheid kan worden. Ondertussen is dit het zoveelste doemscenario dat door een expert wordt voorspeld – waarvan vele eerdere scenario’s ook nooit maar in de buurt gekomen zijn van een realiteit. Het begint toch steeds meer op paniekzaaierij te lijken.
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/07/angstzaaier-ernst-kuipers-laat-weer-van-zich-horen-virus-gaat-niet-meer-weg-herhaalde-vaccinaties-goed-mogelijk/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in