De afgelopen meer dan 9 jaar, helemaal vanaf 22 oktober 2014, heeft Allnewspipeline (ANP) verslag gedaan van de absoluut bizarre ‘voorspelling’ voor Amerika en het grootste deel van de ‘westerse samenleving’ door de ‘website van de Amerikaanse overheid’ genaamd het ‘Deagel Report’ voor het jaar 2025, een ‘voorspelling’ die liet zien dat de bevolking van de Verenigde Staten in 2025 ver onder de 100 miljoen mensen zou zijn en dat we er economisch en crimineel uit zouden zien als een derdewereldland, schrijft ANP.

Een ‘krankzinnige samenzweringstheorie’ genoemd door de Associated Press en de mainstream media, ondanks het feit dat Deagel’s bronnen groepen zijn als het Amerikaanse Ministerie van Defensie, het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de CIA, de Wereldbank, de Europese Unie en de Amerikaanse Marine, Landmacht, Kustwacht, Korps Mariniers en Luchtmacht, moeten we nog eens goed kijken naar die bizarre voorspelling voor 2025, nu die ‘Einddatum’ snel nadert en we al ver in de Derde Wereldoorlog zitten, en het feit dat Deagel’s voorspelling voor 2025 voor de bevolking van Israël ook laat zien dat hun bevolking naar verwachting meer dan gehalveerd zal zijn in 2025.

Deagel voorspelt op een gegeven moment dat de bevolking van de VS zal afnemen van 323 miljoen+ tot nauwelijks meer dan 54 miljoen tegen het jaar 2025, zoals te zien is in dit document op de website ‘Pakistan Defense’ van 17 januari 2018, een document dat door hen ‘een waarschuwend verhaal dat de zwakheden in onze huidige systemen benadrukt’ wordt genoemd, Let op, zoals ook te zien is op de wereldkaart hierboven, die veel groter te zien is op deze link, dat terwijl de bevolking van Israël, de Verenigde Staten en het grootste deel van de westerse samenleving naar verwachting zal krimpen, de bevolking van landen als Iran, Syrië, Turkije en het grootste deel van het Midden-Oosten naar verwachting grotendeels gelijk zal blijven of zelfs zal toenemen.

De voorspelling dat Israël in 2025 met een verbluffende 63,5% zal dalen, is niets vergeleken met de voorspelde bevolkingsdaling van 79,7% voor de Verenigde Staten van Amerika in 2025 onder het toeziend oog van Joe Biden, om nog maar te zwijgen van onze voorspelde militaire uitgaven in 2025 die absoluut zullen kelderen, alsof we het bewijs zien dat het ‘militair-industrieel complex van de VS’ vanaf 2017 wist dat we de Derde Wereldoorlog zouden verliezen en dat we als straf van onze ’toekomstige globalistische heersers’ als natie zouden worden ‘ontwapend’.

En zoals we al in 2014 op ANP meldden, toen we deze bizarre voorspelling voor het eerst aan onze lezers bekendmaakten, voorspelde Deagel ook dat de Verenigde Staten in 2025 economisch gezien een derdewereldnatie zouden zijn, waarbij onze militaire uitgaven naar verwachting zouden dalen van 726 miljard dollar per jaar tot slechts 8 miljard dollar in 2025, terwijl ons BBP per hoofd van de bevolking naar verwachting zou dalen van 52.838 dollar tot 13.328 dollar in 2025.

Deagel voorspelde ook dat ons bruto binnenlands product zou tuimelen tot slechts 2,4 biljoen dollar in 2025, vergeleken met meer dan 19 biljoen dollar in 2017. Op dat moment gaf Deagel grotendeels een toekomstige verwoestende ‘economische gebeurtenis’ de schuld van hun voorspelling, hoewel ze er ook op wezen dat wereldwijde oorlogen in de geschiedenis al lang de oorzaak zijn van dergelijke economische verwoesting.

  Volgende stap naar WOIII - Vicepresident Harris: "De Verenigde Staten hebben formeel vastgesteld dat Rusland misdaden tegen de mensheid heeft begaan"

Met dit nieuwe verhaal in The Express, waar Steve Quayle eerder dinsdagochtend naar linkte op zijn website, waarin hij meldde dat de Russische president Vladimir Poetin zich tegen zijn oude bondgenoot Israël heeft gekeerd en dat hij Israël nu ‘als Ruslands vijand’ ziet, als nog meer bewijs dat de lijnen van de Derde Wereldoorlog worden getrokken, moet je weten dat Deagel’s voorspelling voor 2025 ook zag dat de bevolking van zowel Rusland als China grotendeels gelijk bleef, terwijl die van de ‘Westerse Civilisatie’ werd gedecimeerd. In het kort uit dit Express-verhaal voordat we verder gaan..:

Vladimir Poetin zal Israël nu zien als een “vijand” nu hij toenadering zoekt tot Iran en partij kiest voor Hamas in het Midden-Oosten, vertelt een voormalige speechschrijver voor de Russische president aan Daily Express VS.

Hamas heeft Rusland zijn “beste vriend” genoemd nu de terreurgroep heeft beloofd acht Russische gijzelaars vrij te laten die zijn ontvoerd tijdens de aanval op Israël op 7 oktober.

Poetin lijkt te breken met zijn eerdere lijn van neutraliteit over Israël en Palestina. Deze week riep hij Israël op om zijn grondinvasie in Gaza te annuleren.

Abbas Gallyamov, een voormalige speechschrijver voor Poetin van 2008-2012 die in Tel Aviv woont, vertelt aan Daily Express US dat Poetin afhankelijker is geworden van Iran voor wapens, en dat dit de reden is waarom hij een meer pro-Palestijns standpunt heeft ingenomen.

Hij zei: “Jarenlang hield Poetin echt handig het midden tussen Israël en Iran, maar onlangs werd Rusland afhankelijk van Teheran vanwege wapenleveranties.

“Hij verloor zijn kans om een onafhankelijke speler te zijn. Het was waarschijnlijk dat Iran zei ‘wij steunen jou in Oekraïne, jij steunt ons in het Midden-Oosten’.

“Poetin moest Teheran volgen. In het Midden-Oosten verandert Rusland snel in een andere proxy van Iran, net als Hamas en Hezbollah.”

En zoals we in het bovenstaande document zien, werd al lang voorspeld dat de bevolking van het Verenigd Koninkrijk, de VS, Duitsland, Israël, Frankrijk, Spanje, Australië, Zwitserland, Denemarken, België, Oostenrijk en tal van andere landen absoluut zou kelderen. Dus wat weten de globalisten die achter de absoluut bizarre voorspellingen van het Deagel Rapport voor Amerika en Israël voor 2025 zitten, dat de rest van ons NIET weet?

Het onderstaande uittreksel komt van dit verhaal van 28 december 2018 op ANP met de titel “Als deze cijfers van een Deep State website juist zijn, zal Amerika in 2025 een derdewereldnatie zijn – Deagel’s voorspelling suggereert dat het eindspel van de ontvolking is aangebroken,” en geeft ons Deagel’s eigen verklaring waarom ze een massale ontvolking voorspelden voor de westerse beschaving in het jaar 2025:

  NAVO's losse trekker: Het Poolse raketincident was een ternauwernood ontsnapping aan nucleaire vernietiging

Er zijn veel vragen gesteld over de voorspelde landen, met name over de Verenigde Staten van Amerika (VS). We zullen ze niet één voor één beantwoorden, maar hieronder vind je wat uitleg, gedachten en overwegingen. We houden het zo kort mogelijk.

De meeste economische en demografische gegevens die gebruikt zijn bij het maken van de voorspellingen zijn algemeen beschikbaar bij instellingen zoals de CIA, IMF, VN, USG, enz. Je kunt de meest relevante gegevens bekijken op de pagina van elk afzonderlijk land.

Het is historisch bekend dat de voormalige Sovjet-Unie al jaren voor haar ineenstorting valse statistieken verzon. Zowel westerse als andere landen verzinnen vandaag de dag hun cijfers om hun werkelijke stand van zaken te verhullen. We zijn er zeker van dat veel mensen in hun eigen land overheidsstatistieken kunnen vinden die door hun eigen persoonlijke ervaring moeilijk te geloven zijn of zo optimistisch zijn dat ze van een ander land kunnen zijn.

De ineenstorting van het Westerse financiële systeem zal de levensstandaard van de bevolking wegvagen en een einde maken aan ponzi-systemen zoals de aandelenbeurs en de pensioenfondsen. De bevolking zal zo zwaar getroffen worden door een hele reeks zeepbellen en Ponzi’s dat de migratiemotor in omgekeerde richting zal gaan werken en zichzelf zal versnellen als gevolg van rimpeleffecten, wat zal leiden tot de ondergang van de staten. Deze ongeziene situatie voor de staten zal zich ontwikkelen in een cascadepatroon met ongekende en verwoestende gevolgen voor de economie.

Niettemin zal het dodental verschrikkelijk zijn. Houd er rekening mee dat de bevolking van de Sovjet-Unie armer was dan de Amerikanen nu of zelfs toen. De ex-Sovjets leden tijdens de daaropvolgende strijd in de jaren ’90 met een aanzienlijk dodental en het verlies van nationale trots. Mogen we zeggen “Twee keer de trots, twee keer de val”? Nope. De Amerikaanse levensstandaard is een van de hoogste, veel meer dan het dubbele van die van de Sovjets, terwijl ze een diensteneconomie hebben toegevoegd die samen met het financiële systeem zal verdwijnen. Wanneer gepensioneerden hun pensioen voor hun ogen zien verdwijnen en er geen banen in de dienstverlening zijn, kun je je voorstellen wat er daarna gaat gebeuren. Jongeren kunnen tenminste migreren. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid waren er zoveel ouderen onder de bevolking. In vorige eeuwen hadden mensen geluk als ze 30 of 40 jaar oud werden. De Amerikaanse ondergang zal veel erger zijn dan die van de Sovjet-Unie. Een samenloop van crises met een verwoestend resultaat.

En hoewel het Deagel Report, kort nadat ze de verklaring hadden gepubliceerd waarom ze voorspelden dat Amerika in het jaar 2025 een enorm ontvolkt derdewereldland zou zijn, niet alleen deze verklaring verwijderde maar ook hun hele voorspelling voor 2025, moet je weten dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds militaire rapporten uitbrengen voor landen over de hele planeet en dat hun bronnen nog steeds dezelfde ‘deep state’ en globalisten van jaren geleden zijn.

  Biden blies de Nord Stream-pijpleidingen op, maar liet hij de oorlog in Oekraïne ontketenen om de geheime operatie te rechtvaardigen?

En zoals we al meldden in dit verhaal van 21 juli 2023 op ANP met de titel “Dystopian Fantasy’ Coming True Before Our Eyes As Nobel Prize Winner’s Dire Warning About ‘Global Warming Hoax’ Hints Of Massive ‘Depopulation’ As Warned Of In Deagel 2025 Forecast,” waren we toen nog maar een paar maanden geleden getuige van de ineenstorting en vernietiging van Amerika in het hele land, en het wordt alleen maar erger nu we op weg zijn naar de Derde Wereldoorlog, hoewel de mainstream media dat nooit zullen toegeven.

Nu de vernietiging van Amerika gemakkelijk te zien is in de ene grote stad na de andere, waar hersenloze zombies in het centrum van de stad rondzwerven, armen laag hangend en geen enkel teken van leven meer in hun gezichten of hun geest, zijn we al een heel eind op weg om van Amerika een derdewereldland te maken.

En met al die steden die geleid worden door ‘linkse politici’ die ons bewijzen dat ‘links’ helemaal niet van plan is om ‘de mensen’ echt te helpen, want als ze dat wel zouden doen, zouden ze geld uitgeven aan het opleiden van mensen voor banen en carrières in plaats van dat geld uit te geven aan gratis drugsinjecties en ‘geslachtsveranderende operaties’, is het niet moeilijk om te zien hoe dit land eruit zal zien als een derdewereldland.

Moorden, straatcriminaliteit, witteboordencriminaliteit, winkeldiefstal, huisvredebreuk, machtsmisbruik, illegale drugs, legale drugs, illegale immigratie en open grenzen, verkiezingsbedrog, institutioneel verval, dakloosheid, analfabetisme, nep-racisme, echt racisme, corrupte politici, wraakzuchtige officieren van justitie, kindermisbruik, huiselijk partnermisbruik, minachting voor menselijk leven, een verzwakt leger, de opkomst van autoritaire regimes, toenemende onwetendheid, AI, CRT, DIE, armoede, inflatie, radicaal milieudenken, genderfluïditeit, verlaagde normen en verzwakte waarden, vlucht voor persoonlijke verantwoordelijkheid, de dood van de meritocratie. …de lijst gaat maar door en wordt met de dag langer.

Dus met het Deagel Rapport dat al vele jaren een absoluut bizarre ‘voorspelling’ voor 2025 laat zien voor Amerika, Israël en het grootste deel van de Westerse samenleving; het Deagel Rapport dat deze rapporten heeft samengesteld is ‘afkomstig’ van de ‘deep state’ hier in Amerika, inclusief talrijke Amerikaanse overheidsinstellingen; en deze rapporten laten Amerika en Israël zien, volledig ‘ontvolkt’ tegen het jaar 2025; en Amerika en de wereld nu nog maar iets meer dan een jaar verwijderd zijn van die bizarre ‘eindtijddatum’, bidden we voor iedereen die dit leest, en voor Amerikanen en mensen over de hele wereld, dat God met jullie is en ieder van jullie de kracht en het doorzettingsvermogen geeft die jullie nodig hebben om de overkant te halen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De globalisten zijn de moordfase van de Grote Reset ingegaan; Herinnert u zich de bevolkingsvoorspelling van Deagel nog? Het is nu volkomen logischVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPolitici roepen op tot een verbod op TikTok omdat pro-Palestijnse inhoud beter presteert dan pro-Israëlische inhoud
Volgend artikelChris Hedges: De Verdelgers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

59 REACTIES

  • @Eelke klopt dat dacht ik ook in 2020 toen ik het voor het eerst zag en vond het wel een beetje overdreven.
   Toen Oekraine begon heb ik nog een keer in mijn kopien gekeken en zag toen dat de combinatie, Amerikaanse Prik en samen met de VS tegen Rusland precies die landen waren die “instorten” het rare is wel dat er flinke fluctuaties zijn tussen wat ik heb en de kaart zoals hier afgebeeld.
   Goed Nederland schommelt tussen de +0.1 en -10% maar b.v. heb ik bij Duitsland -65.1% en hier zie ik nu -42%, die zullen waarschijnlijk naar Nederland komen :-).
   Maar of de nummer nu kloppen of niet, geen idee, maar de trend zit er zondermeer in, maar voor zulke hoge nummers zou dat eigenlijk zoiets als revolutie/burgeroorlog betekenen.
   We zullen het helaas gaan zien.

   • Beste Mensen

    Dat met 100% garantie
    Burger oorlog
    Gevolgd door Rassen scheiding
    Maar eerst zorgt het Alomtegenwoordige voor iedereen alle rassen door elkaar tussen elkaar gaan wonen
    Dan is burgeroorlog snel ontstaan
    Door taal barriere
    Buiten hetzelf om

    Dank U

  • Ach, laat je niet bang maken. Vroeger deed ik dat ook, maar toen dacht ik: leef bij de dag, want misschien ben ik er morgen niet meer.

 1. De vraag is of het wel een voorspelling is geweest. Het kan net zo goed een aankondiging of een belofte geweest zijn van de demonische krachten in de schaduw.

 2. Sterker nog, van Amerika zal in de toekomst slechts ⅓ (dat is het middenland) nog bestaan. De rest, dat is de West- en Oostkust, zal door Moeder Natuur door aardbevingen en -verschuivingen veroorzaakt o.a. door gas-/oliewinning, worden weggevaagd. Amerika zal geen supermacht meer zijn, maar een huilbaby die wel wordt gehoord maar door niemand ter wereld zal worden geholpen.

 3. We moeten niet spreken van Amerika of Amerikanen.
  We moeten spreken van Amerikaanse regeringsfunctionarissen.
  We moeten spreken over het Amerikaanse Imperialistische politieke systeem.
  We moeten spreken over het Amerikaanse Hegemonie.
  We moeten spreken over het Amerikaanse unipolar politiek systeem.
  We moeten spreken over het gestolen geld van het Amerikaanse bevolking.
  We moeten spreken over het Schuldpapier, Derivaten waardeloze Obligaties.
  We spreken over het vallen van de Dollar.
  Etc. etc.
  75% van de Amerikanen, weten niet wat er gebeurt in hun land.
  75% van de Amerikanen, weten niet dat hun land op RAMP KOERS licht.
  75% van de Amerikanen wordt iedere dag vanuit de MSM media verteld, dat de hele wereld hun VIJAND is.
  75% van de Amerikanen leven in “ANGST”, 75% van de Amerikanen weten niet dat ze door de ANGST elke dag GEMANIPULEERD worden.
  Laten we het niet meer hebben over de 75% Amerikaanse VOLK.
  WE MOETEN PRATEN OVER DE DECENNIA JARENLANGE VERKEERDE POLITIEKE LEIDERS.
  DE AMERIKAANSE POLITIEKE LEIDERS HEBBEN AMERIKA EN DE WERELD GEMAAKT VOOR WAT HET NU IS…!!!
  “Naar de kloten”….!!!

  • Dit dus. Net als dat rutte roept dat het ONZE oorlog is in Oekraïne. Nee, de oorlog van die achterlijke psychopaten in de politiek. Het is niet ONZE oorlog, de meeste Nederlanders willen gewoon leven in vrede. Niks oorlog. Die kl*te rutte moet eens fijn een pistooltje pakken en daarmee fijn het/ een front inlopen. Gevaarlijke psychopaat.

 4. Karma is a bitch…..

  n een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington; president Woodrow Wilson op 4 juli 1912
  sprak opperhoofd Big Eagle van de Eagle-clan indianen het volgende;

  Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
  zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
  legers mieren verdwaasd rondtrekken,
  trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
  bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
  als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
  weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.
  Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.
  De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
  zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
  Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
  de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
  zal de droogte uw oogst doen mislukken
  en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
  Water zal uw land binnenstromen
  en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.
  Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.

   • Tsja, de meesten WILLEN de ellende van de oorlogen en gifspuiten niet zien en wij zijn met te weinig om verschil te maken. Misschien nog maar een optocht met gele pluutjes organiseren en boe boe roepen bij het Binnenhof? Dat zal ze leren daar in Den Haag.

  • Beste Mensen

   Met andere woorden
   In de tegenwoordige tijd
   Valse Profeten delen de lakens uit
   Nep voorspellers regeren de wereld
   Liegen en bedriegen hun machtspositie bij elkaar
   Als er voor hun gevaar dreigt vallen er ook doden bij de opponent
   Zover gaan die
   Die 99 % doen nu de stoelen dans
   Denk goed en heel hard na
   Dat de hersenen gekraak tot ver buiten het lichaam te horen valt en zie het aan komen
   De heele Aardbol onder gedompeld in de Hell van Shaytaan onder begeleiding van de Denkbeeldige Gespleten Tong Bacteriën genaamd God zoete praatjes huichelaar en Duivel de Zure prater keihard onder directe dwang deze beiden via de All Aliens

   Dank U

   • Het zal alleen nog erger worden door het niet vervolgen van winkeldieven in Dem. staten. Dieven hebben daar een vrijbrief om winkels leeg te plunderen. Allemaal verdeel&heers tacktieken van TPTB die alles doen ter afleiding van de schaapjes en die sociale onrust en agressie aanwakkeren. Uiteindelijk zal er een vorm van centrale voedsel distributie komen met beveiliging en ’terminaltime op afroep’ voor collecte van het rantsoen voor de groeiende armenklasse.

    En, idd, het is allemaal ter voorbereiding van een volksopstand, gewenst door de linkslib Dem marxisten die een NWO regime willen invoeren waarbij alles zal worden gerantsoeneerd, omwille van het “redden van de wereld”. Voor degene die dan nog zijn overgebleven…

 5. Het ziet er toch naar uit dat Deagel stiekem in de bijbel heeft zitten bladeren:
  Zacharia 13:8-9

  8 Tweederde van het volk Israël zal worden uitgeroeid en sterven, maar eenderde zal in het land overblijven. 9 Dat overgebleven deel zal Ik in het vuur houden en zuiveren, zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen. Het zal Mij aanroepen en Ik zal het horen. Ik zal zeggen: “Dit is mijn volk” en zij zullen zeggen: “De Here is onze God.” ’

 6. Deagel voorspelde ook dat ons bruto binnenlands product zou tuimelen tot slechts 2,4 biljoen dollar in 2025, vergeleken met meer dan 19 biljoen dollar in 2017

  Vraag ik me af: wat is het nut van het berekenen van bruto binnenlands product als je 4 van de 5 mensen om je heen kwijt bent….ik weet het niet maar ik vermoed ergens dat je dan geen economie meer hebt en dus ook geen BBP….ik denk zelfs dat je geldsysteem dan weg is….

  Ik vraag me wel meer af, maar als 4 op de 5 burgers weg is dan zal de overgebleven groep ofwel zichzelf in alle bochten wringen om te verzamelen wat er is, of ze zitten gevangen en de rest is afgemaakt door het eigen leger….voor Nederland is denk ik 16 miljoen weg en 2 miljoen over een zegen….kan enkel door totale chaos of een giframp of iets van die strekking….iets van dusdanig veel troep in de lucht dat stikken het gevolg is…gaan we allemaal zien….

 7. Die voorspelling uit 2014 was in de tijd dat er werd verwacht dat wickedwitch killary in ’16 aan de macht zou komen. Ze hadden de CVplandemie ook voor die tijd op de agenda staan en is 4 jaar na Trump pas weer van stal gehaald. Net als deze voorspelling kunnen we er dus wel 4 jaar bij op tellen.

  Desalniettemin wordt het de grootste opzettelijke massa-slachting uit de geschiedenis, die specifiek bedoeld is om de blanke christelijke deel van de wereld om te brengen.

 8. 2012…toe ging de wereld ook al vergaan… neem dan het misdadigste boek/boeken, de bijbels allerhande, de grootste Haatboeken aller tijden dan zeg ik het menselijk ras heeft alles overleefd…foert met de rest…wie (verder) leeft zal zien…🖕

 9. Ik liet dit mn maat zien . En die zei . Das geen voorspelling maar gewoon de agenda . Zal me ook niks verbazen .maar blijft een goed bericht

 10. Het lijkt echt een oorlog te worden tegen de witte man, maar als die zich verenigen zijn we een taaie tegenstander. Misschien moet de witte man weer eens in een storm terecht komen. Afgeroepen over onszelf.

  Wat is er nog gelukt de afgelopen decennia?

  Multiculturele project mislukt, eu mislukt, grotere gemeentes mislukt, grotere scholen, mislukt, een overheid die voor je zorgt, mislukt, vraag het de toeslagouders maar om maar een voorbeeld te noemen. Al dat megalomane lijkt kapot te lopen.

  Niks functioneert nog, megalomane luchtfietserij. Rutte is er voorbeeld van, liet ons geloven dat hij weer leraar zou worden, gaat naar de NAVO, de Jonge was leraar en wilde meer, het middel om zijn Broodheren te dienen was iedereen een spuit geven, het resultaat wordt Vucht. Duurt nog effe, maar het zal me verbazen als de Jonge daar niet eindigt. Ik hoef daar niks voor te doen, doen anderen wel. Het broeit.

  En voor de rest laten we de boel niet kapot gaan. Corona was een aanval op de mensheid maar er bleven er genoeg staan. Goddank. En nu trapt niemand er meer in in. Als het niet zo triest was zou je je kapot lachen.

 11. Hoe vreemd het ook klinkt, er is niemand van de huidige macht hebbers die dit zou willen. China heeft per direct een voedsel probleem en wat is Rusland zonder tegenspeler US? Dat is zoiets als Wimbledon zonder spelers. De mogelijke reducties komen waarschijnlijker lager uit maar M.I. door de nawerkingen van de WEF/ FDA beslissingen iedereen vol te spuiten. Tja, dan nog een economie die instort op een manier die nieuw zal zijn voor ons allen. Dat kunnen zeer realistische scenario’s zijn die sterkte reducties zullen geven. Advies: preppen ❗️❗️

 12. Zeg, is die 4,5mln$ kostende villa van de “Egyptische” (=koshere trekpop) president Al Sisi in de buitenwijk van Tel Aviv onderhand ook al door een hamasraketje geraakt ?

  Dat zou ik persoonlijk namelijk bèst waarderen heheh …

  • ster november 2, 2023 Bij 02:02
   Die geluiden hebben te maken met HAARP. Als trillingen zgn ‘negative interference’ veroorzaken krijg je dit soort dissonanties. Dat heb je vast wel eens gehoord als er een echo ontstaat in een soundsystem.

 13. Een wat anders , sinds ze hier hebben oefenen boven Dokkum met al die buitenlandse vliegtuigen . Zie ik in eens allemaal van die nep spinnen webben door de lucht zweven . Iemand anders dat ook opgevallen?

 14. neen Rusland keert zich tegen Israël grotendeels omdat de Joden via Oekraïne een globalistische oorlog aan het voeren zijn tegen Rusland

 15. Dus sraks gaan we 10 jaar lang de friese elfstedentocht schaatsen !!!
  Koud he
  Wat een geklaag zal dat niet geven na twee keer …

 16. dan is er toch genoeg plaats die tijd voor de overige mensen.
  Jezus heeft het al voorzegt in zijn brieven, Hij noemt het: Barsten in jullie planeet, en is geen !!! straf van God, dat is de mens hun eigen schuld

  • Wie of wat is god ? Veeleer n sadist die maar laat begaan as je tmij vraagt ! ….a ja, kweet et wel , as we dood zijn gaan we naar den hemel …..as we braaf zijn geweest !

 17. Het mensDOM heeft in elk geval al vééél te lang in voorspoed geleefd de laatste halve eeuw, met als gevolg dat onze, in eindeloze ‘materiele gelukzaligheid’ kwekende Sapeins Apen nu oververtegenwoordigd zijn op deze kleine aardkloot ten koste van alle andere wezens(behalve andere kakkerlakken) , een aardkloot waarvan we er n stuk of tien nodig hebben om onze ‘gelukzaligheid’ verder te zetten en te garanderen in de toekomst …..Misschien brengt een of ander asteroide wel soelaas …LOL

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in