Sinds de oprichting van de Amerikaanse Federal Reserve, meer dan een eeuw geleden, is elke grote ineenstorting van de financiële markten opzettelijk uit politieke motieven door de centrale bank in gang gezet. Vandaag is de situatie niet anders, want het is duidelijk dat de Amerikaanse Fed met haar rentewapen optreedt om de grootste speculatieve financiële bubbel in de geschiedenis van de mensheid te laten instorten, een bubbel die zij zelf heeft gecreëerd. Wereldwijde crashgebeurtenissen beginnen altijd in de periferie, zoals met de Oostenrijkse Creditanstalt van 1931 of het faillissement van Lehman Bros. in september 2008. Het besluit van de Fed van 15 juni om de grootste afzonderlijke renteverhoging in bijna 30 jaar op te leggen, terwijl de financiële markten al in een meltdown zitten, staat nu garant voor een wereldwijde depressie en erger, schrijft F. William Engdahl.

De reikwijdte van de “goedkoop krediet” bubbel die de Fed, de ECB en de Bank van Japan hebben gecreëerd met het opkopen van obligaties en het handhaven van ongekende rentevoeten van bijna nul of zelfs negatieve rentevoeten, nu al 14 jaar lang, is onvoorstelbaar. De financiële media bedekken het met dagelijkse onzinberichten, terwijl de wereldeconomie wordt klaargestoomd, en niet voor de zogenaamde “stagflatie” of recessie. Wat er nu in de komende maanden aan zit te komen, is, behoudens een dramatische ommekeer in het beleid, de ergste economische depressie in de geschiedenis tot nu toe. Dank u, globalisering en Davos.

Globalisering

De politieke druk achter de globalisering en de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie uit de Bretton Woods GATT handelsregels met de Overeenkomst van Marrakesh van 1994, zorgden ervoor dat de geavanceerde industriële productie van het Westen, vooral die van de VS, naar het buitenland kon vluchten, “outsourcen” om productie in extreem lagelonenlanden te creëren. Geen land bood aan het eind van de jaren negentig meer voordeel dan China. China sloot zich in 2001 aan bij de WHO, en vanaf dat moment zijn de kapitaalstromen naar de Chinese fabricage vanuit het Westen duizelingwekkend geweest. Zo ook de opbouw van de Chinese dollarschuld. Nu begint die mondiale financiële wereldstructuur, die gebaseerd is op recordschulden, allemaal uit elkaar te vallen.

Toen Washington in september 2008 de financiële ineenstorting van Lehman Bros opzettelijk toeliet, reageerde de Chinese leiding met paniek en gaf opdracht tot ongekende kredieten aan lokale overheden om infrastructuur aan te leggen. Een deel daarvan was deels nuttig, zoals een netwerk van hogesnelheidsspoorwegen. Sommige waren ronduit verkwistend, zoals de bouw van lege “spooksteden”. Voor de rest van de wereld was de ongekende Chinese vraag naar bouwstaal, steenkool, olie, koper en dergelijke welkom, omdat de vrees voor een wereldwijde depressie wegebde. Maar de acties van de Amerikaanse Fed en de ECB na 2008, en van hun respectieve regeringen, deden niets aan het systemische financiële misbruik van de grote particuliere banken in de wereld op Wall Street en in Europa , en ook in Hong Kong.

Het besluit van Nixon van augustus 1971 om de US-dollar, de wereldreservemunt, los te koppelen van goud, zette de sluizen open voor wereldwijde geldstromen. Steeds meer permissieve wetten ten gunste van ongecontroleerde financiële speculatie in de VS en daarbuiten werden opgelegd, vanaf Clinton’s intrekking van Glass-Steagall op aandringen van Wall Street in november 1999. Dat maakte de oprichting mogelijk van megabanken die zo groot waren dat de regering ze “too big to fail” verklaarde. Dat was een hoax, maar de bevolking geloofde het en redde hen met honderden miljarden aan belastinggeld.

Sinds de crisis van 2008 hebben de Fed en andere grote mondiale centrale banken ongekend veel krediet gecreëerd, zogenaamd “helikoptergeld”, om de grote financiële instellingen te redden. De gezondheid van de reële economie was geen doel. In het geval van de Fed, de Bank van Japan, de ECB en de Bank of England is de afgelopen 14 jaar samen $25 biljoen in het banksysteem geïnjecteerd via “kwantitatieve versoepeling” bij de aankoop van obligaties, en ook van onbetrouwbare activa zoals door hypotheken gedekte waardepapieren.

  Bayer-directeur: mRNA-prikken zijn "gentherapie" die als "vaccins" op de markt wordt gebracht om het vertrouwen van het publiek te winnen

Kwantitatieve waanzin

Hier begon het echt slecht te gaan. De grootste Wall Street banken, zoals JP MorganChase, Wells Fargo, Citigroup of in Londen HSBC of Barclays, leenden miljarden uit aan hun grote zakelijke cliënten. De leners gebruikten op hun beurt de liquiditeit, niet om te investeren in nieuwe productie- of mijnbouwtechnologie, maar veeleer om de waarde van hun bedrijfsaandelen op te blazen, de zogenaamde stock buy-backs, die “maximaliseren van aandeelhouderswaarde” genoemd worden.

BlackRock, Fidelity, banken en andere beleggers waren dol op dit gratis ritje. Vanaf het begin van de versoepeling door de Fed in 2008 tot juli 2020 waren er zo’n $5 biljoen geïnvesteerd in dergelijke aandeleninkopen, waardoor de grootste beursrally uit de geschiedenis ontstond. Alles werd in dat proces gefinancialiseerd. Bedrijven hebben in de periode van 2010 tot 2019 $3,8 biljoen aan dividenden uitgekeerd. Bedrijven als Tesla, die nog nooit winst hadden gemaakt, werden waardevoller dan Ford en GM samen. Cryptocurrencies zoals Bitcoin bereikten tegen eind 2021 een marktkapitalisatie van meer dan $1 biljoen. Nu het geld van de Fed vrijelijk vloeide, investeerden banken en beleggingsfondsen in risicovolle gebieden met veel winst, zoals junk bonds of schuldpapier van opkomende markten in plaatsen als Turkije, Indonesië of, jawel, China.

Het tijdperk na 2008 van Quantitative Easing en de nulrente van de Fed leidde tot een absurde expansie van de Amerikaanse staatsschuld. Sinds januari 2020 hebben de Fed, de Bank of England, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan samen $ 9 biljoen aan krediet tegen bijna nultarief in het mondiale banksysteem geïnjecteerd. Sinds een beleidswijziging van de Fed in september 2019 heeft zij Washington in staat gesteld de staatsschuld in minder dan 3 jaar tijd met maar liefst $10 biljoen te laten toenemen. Daarna redde de Fed opnieuw heimelijk Wall Street door $120 miljard per maand aan Amerikaanse schatkistobligaties en Mortgage-Backed Securities op te kopen, waardoor een enorme obligatiebubbel ontstond.

Een roekeloze regering-Biden begon met het uitdelen van biljoenen aan zogenaamd stimuleringsgeld om nodeloze lockdowns van de economie tegen te gaan. De federale schuld van de VS ging van een beheersbare 35% van het BBP in 1980 naar meer dan 129% van het BBP vandaag. Alleen de “Quantitative Easing” van de Fed, het opkopen van biljoenen aan Amerikaanse staats- en hypotheekschulden en de bijna nulrente maakten dat mogelijk. Nu is de Fed begonnen dat af te wikkelen en liquiditeit aan de economie te onttrekken met QT of verkrapping, plus renteverhogingen. Dit is opzettelijk. Het gaat er niet om dat een haperende Fed de inflatie verkeerd heeft ingeschat.

Energie drijft de ineenstorting aan

Helaas liegen de Fed en andere centrale bankiers. De rente verhogen is niet om de inflatie te genezen. Het is om een wereldwijde reset te forceren in de controle over de bezittingen van de wereld, zijn rijkdommen, of het nu gaat om onroerend goed, landbouwgrond, grondstoffenproductie, industrie, zelfs water. De Fed weet heel goed dat de inflatie nog maar pas over de wereldeconomie begint te scheuren. Het unieke is dat nu de mandaten voor Groene Energie in de hele industriële wereld voor het eerst deze inflatiecrisis aanjagen, iets wat door Washington of Brussel of Berlijn opzettelijk genegeerd wordt.

De wereldwijde tekorten aan meststoffen, de snel stijgende prijzen van aardgas, en de verliezen in de graanvoorziening door de wereldwijde droogte of de exploderende kosten van meststoffen en brandstof of de oorlog in Oekraïne, garanderen dat wij ten laatste in september-oktober van dit jaar een wereldwijde extra explosie van voedsel- en energieprijzen zullen meemaken. Die tekorten zijn allemaal het gevolg van opzettelijk beleid.

Bovendien is een veel ergere inflatie gegarandeerd, als gevolg van het ziekelijk aandringen van de belangrijkste industriële economieën van de wereld, geleid door de anti-koolwaterstof agenda van de regering Biden. Die agenda wordt getypeerd door de verbijsterende onzin van de Amerikaanse minister van Energie die verklaart: “koop in plaats daarvan E-auto’s” als antwoord op de exploderende benzineprijzen.

  De Lord of the "Vaccins" en de "Gezondheidsterroristen Ideologie". Waar denkt u dat dit heen gaat? Stap uit die krankzinnige trein

Evenzo heeft de Europese Unie besloten geleidelijk een einde te maken aan Russische olie en gas zonder levensvatbaar substituut, terwijl haar leidende economie, Duitsland, haar laatste kernreactor sluit en nog meer kolencentrales sluit. Als gevolg daarvan zullen Duitsland en andere economieën van de EU deze winter met black-outs te maken krijgen en zullen de aardgasprijzen blijven stijgen. In de tweede week van juni stegen in Duitsland de gasprijzen alleen al met 60%. Zowel de door de Groenen gecontroleerde Duitse regering als de Groene Agenda “Fit for 55” van de EU-Commissie blijven onbetrouwbare en dure wind- en zonne-energie pushen ten koste van veel goedkopere en betrouwbare koolwaterstoffen, en verzekeren zich van een ongekende energie-gestuurde inflatie.

De Fed heeft de stekker eruit getrokken

Met de verhoging van de rente door de Fed met 0,75%, de grootste in bijna 30 jaar, en de belofte dat er nog meer zullen volgen, heeft de Amerikaanse centrale bank nu niet alleen de ineenstorting van de Amerikaanse schuldenbubbel gegarandeerd, maar ook de ineenstorting van een groot deel van de wereldwijde schuld van $ 303 biljoen na 2008. Stijgende rentevoeten na bijna 15 jaar betekenen ineenstortende obligatiewaarden. Obligaties, niet aandelen, vormen het hart van het mondiale financiële systeem.

De hypotheekrente in de VS is nu in slechts 5 maanden verdubbeld tot boven de 6%, en de huizenverkoop kelderde al vóór de laatste renteverhoging. Amerikaanse bedrijven hebben een recordschuld op zich genomen vanwege de jaren van ultralage rentevoeten. Ongeveer 70% van die schuld heeft een rating net boven de “junk”-status. Die niet-financiële bedrijfsschuld bedroeg in 2006 in totaal $9 biljoen. Vandaag is dat meer dan $18 biljoen. Nu zal een groot aantal van die marginale bedrijven de oude schuld niet kunnen omrollen met nieuwe, en faillissementen zullen de komende maanden volgen. De cosmeticagigant Revlon heeft zojuist het faillissement uitgesproken.

De zeer speculatieve, ongereguleerde Crypto-markt, aangevoerd door Bitcoin, is aan het instorten nu beleggers beseffen dat daar geen reddingsoperatie is. Vorig jaar november had de Crypto-wereld een waardering van $ 3 biljoen. Vandaag is dat minder dan de helft, en met nog meer instorting op komst. Nog vóór de laatste renteverhoging van de Fed had de aandelenwaarde van de Amerikaanse megabanken al zo’n $300 miljard verloren. Nu de aandelenmarkt gegarandeerd nog meer paniek verkoopt naarmate de wereldwijde economische ineenstorting groeit, zijn die banken voorgeprogrammeerd voor een nieuwe zware bankencrisis in de komende maanden.

Zoals de Amerikaanse econoom Doug Noland onlangs opmerkte: “Vandaag de dag is er een enorme “periferie” die geladen is met “subprime” junk bonds, leveraged loans, buy-now-pay-later, auto, credit card, housing, en solar securitizations, franchise loans, private Credit, crypto Credit, DeFi, en ga zo maar door. In deze lange cyclus is een enorme infrastructuur ontstaan om de consumptie van tientallen miljoenen aan te wakkeren, terwijl duizenden onrendabele ondernemingen gefinancierd worden. De “periferie” is systemisch geworden als nooit tevoren. En de dingen zijn begonnen te breken.”

De federale regering zal nu veel duurder uit zijn met de rentekosten voor het dragen van een recordbedrag van $ 30 biljoen aan federale schuld. In tegenstelling tot de Grote Depressie van 1930, toen de federale schuld bijna niets voorstelde, zit de regering nu, vooral sinds de begrotingsmaatregelen van Biden, aan de limieten. De VS zijn een derde-wereld economie aan het worden. Als de Fed niet langer biljoenen aan VS-schuld koopt, wie dan wel? China? Japan? Onwaarschijnlijk.

Afbouw van de bubbel

Nu de Fed een kwantitatieve verkrapping oplegt, maandelijks tientallen miljarden aan obligaties en andere activa onttrekt, en de belangrijkste rentetarieven verhoogt, zijn de financiële markten begonnen aan een schuldafbouw. Het zal waarschijnlijk met horten en stoten gaan, omdat belangrijke spelers als BlackRock en Fidelity proberen de ineenstorting voor hun doeleinden te beheersen. Maar de richting is duidelijk.

Eind vorig jaar hadden beleggers bijna $1 biljoen aan margeschuld geleend om aandelen te kopen. Dat was in een stijgende markt. Nu geldt het omgekeerde, en marge-leners worden gedwongen meer onderpand te geven of hun aandelen te verkopen om wanbetaling te voorkomen. Dat voedt de komende ineenstorting. Met de ineenstorting van zowel aandelen als obligaties in de komende maanden, gaan de particuliere pensioenspaartegoeden van tientallen miljoenen Amerikanen in programma’s zoals 401-k. De creditcard-autoleningen en andere consumentenschulden in de VS zijn de afgelopen tien jaar opgeblazen tot een recordbedrag van $4,3 biljoen eind 2021. Nu zullen de rentetarieven op die schuld, vooral die van creditcards, omhoog springen van een reeds hoge 16%. Wanbetalingen op die kredietleningen zullen de pan uit rijzen.

  "Het bewijs dat er iets mis is, is zo sterk dat je letterlijk je ogen moet afwenden om niet te beseffen dat het echt slecht is, overal" - Dr. Mike Yeadon

Wat wij nu buiten de VS zullen zien, nu de Zwitserse Nationale Bank, de Bank van Engeland en zelfs de ECB gedwongen zijn de Fed te volgen bij het verhogen van de rente, is het wereldwijde sneeuwbaleffect van wanbetalingen, faillissementen, te midden van een stijgende inflatie, die de rentevoeten van de centrale banken niet in de hand hebben. Ongeveer 27% van de wereldwijde niet-financiële bedrijfsschuld is in handen van Chinese bedrijven, geschat op $23 biljoen. Nog eens $32 biljoen aan bedrijfsschulden is in handen van bedrijven uit de VS en de EU. Nu zit China midden in zijn ergste economische crisis sinds 30 jaar en er zijn weinig tekenen van herstel. Nu de VS, China’s grootste klant, in een economische depressie terechtkomt, kan de crisis van China alleen maar verergeren. Dat zal niet goed zijn voor de wereldeconomie.

Italië, met een staatsschuld van 3,2 biljoen dollar, heeft een schuld/BBP van 150%. Alleen de negatieve rentevoeten van de ECB hebben dat ervan weerhouden te exploderen in een nieuwe bankencrisis. Nu is die explosie voorgeprogrammeerd, ondanks sussende woorden van Lagarde van de ECB. Japan is met een schuld van 260% de slechtste van alle industrielanden, en zit met een staatsschuld van meer dan $7,5 biljoen in een val van de nulrente. De yen is nu ernstig aan het dalen, en destabiliseert heel Azië.

Het hart van het mondiale financiële systeem is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet de aandelenmarkt. Het zijn de obligatiemarkten – overheids-, bedrijfs- en uitzendobligaties. Deze obligatiemarkt heeft aan waarde ingeboet nu de inflatie sterk is gestegen en de rentevoeten sinds 2021 in de VS en de EU zijn gestegen. Wereldwijd gaat het om zo’n $ 250 biljoen aan activa, een bedrag dat met elke stijging van de rentevoeten meer aan waarde verliest. De laatste keer dat wij zo’n grote ommekeer in de waarde van obligaties hadden, was veertig jaar geleden in het tijdperk Paul Volcker met 20% rente om “de inflatie eruit te persen”.

Als de obligatiekoersen dalen, daalt de waarde van het bankkapitaal. Het meest blootgesteld aan zo’n waardeverlies zijn de grote Franse banken samen met Deutsche Bank in de EU, samen met de grootste Japanse banken. Amerikaanse banken zoals JP MorganChase zouden slechts iets minder blootgesteld zijn aan een grote crash van obligaties. Veel van hun risico is verborgen in buiten de balans vallende derivaten en dergelijke. Maar anders dan in 2008 kunnen de centrale banken vandaag niet nog eens een decennium van nul rente en QE overdoen. Deze keer, zoals insiders zoals ex-Bank of England hoofd Mark Carney drie jaar geleden opmerkten, zal de crisis gebruikt worden om de wereld te dwingen een nieuwe Centrale Bank Digitale Valuta te aanvaarden, een wereld waarin al het geld centraal uitgegeven en gecontroleerd zal worden. Dit is ook wat de mensen van Davos WEF bedoelen met hun Grote Reset. Het zal niet goed zijn. Een wereldwijde Geplande Financiële Tsunami is zojuist begonnen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Wij zijn in de eindfase van de opmars naar “De Grote Reset”; Wij moeten nu winnen of voor altijd verliezenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Het zal ons bestaan bedreigen” – Vooraanstaande Duitse vereniging voorspelt horrorwinter zonder Russisch gas
Volgend artikelDe eindoplossing van de Globalisten zal een Blitzkrieg bloedbad zijn van ongeëvenaarde proporties
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Een wreedzame weerstand is enkel om de rijke te beschermen. Er moet terug een farwest toestand komen, iedereen gelijk voor de wet. Vanaf dan zullen de rijken inbinden

 2. nieuwe Centrale Bank nou die is er al en heet de BIS
  De speciale positie van de BIS en haar leden
  In 1931 werd er een soort ‘corporate charter’ afgesproken, waarin het vooral ging over zaken als immuniteit en onafhankelijkheid. In 1987 werd met de Swiss Federal Council de “Headquarters Agreement” overeengekomen, een verdrag waarin de bijzondere positie van de BIS werd geformaliseerd.
  Enkele opmerkelijke artikelen uit dit verdrag:
  – De BIS is niet onderhevig aan welke jurisdictie of internationaal recht van waar dan ook.
  – De BIS en haar leden of medewerkers zijn niet onderhevig aan eender welke belastingheffing van waar dan ook.
  – De BIS en haar leden en medewerkers genieten een buitengewone mate van imuniteit. Er is geen organisatie die controle op hen kan voeren zonder toelating van de BIS zelve.
  – De gebouwen van de BIS en het land eronder of eromheen, onverschillig van wie de eigenaar is zijn onschendbaar.
  – Vertegnwoordigers van de Zwitserse autoriteiten hebben geen toegang, tenzij er door de bank toestemming voor wordt gegeven.
  – De archieven van de bank, alle date en documenten zijn onschendbaar, te allen tijde, waar die zich ook mogen bevinden.
  – De bank heeft de bevoegdheid ten behoeve van de veiligheid om eigen politiediensten aan te houden.
  – Er is een volledige immuniteit betreffende strafrechterlijke en civiele vervolging en procedures, voor de bank als dusdanig.
  – Er heerst een volledige immuniteit voor personen en hun bagage verbonden aan de BIS
  – Er kan geen inzage verleend worden aan regeringen omtrent acitivteiten van de BIS.
  – Er kunnen geen immigratie- of reisrestricties worden opgelegd voor leden of mederwerkers van de BIS.
  – De BIS valt onder geen enkele jurisdictie.
  Kortom, een staat in de staat, met absolute monetaire macht, boven iedere wet gesteld, en gecontroleerd door niemand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in