Een in Berlijn gevestigde Europese denktank waarschuwt voor een “vazalisering van Europa” wat betreft de ontwikkeling van de trans-Atlantische betrekkingen. Volgens een onlangs gepubliceerde analyse van de European Council on Foreign Relations (ECFR) heeft de oorlog in Oekraïne het falen aangetoond van de veelgeprezen inspanningen van de EU om “strategische autonomie” te bereiken. Sinds het begin van de oorlog domineren de VS de politiek in Europa, niet alleen door de hoeveelheid wapens die zij aan Kiev leveren, maar ook door de gemeenschappelijke oorlogsstrategie te dicteren. Europa opereert in de tweede rij – net als in de Koude Oorlog. In tegenstelling tot toen is het voor Washington nu echter niet belangrijk om van de Europese landen economisch sterke frontstaten te maken. De prioriteit van de VS is vandaag veeleer om de eigen economie maximaal te versterken tegen China – zelfs ten koste van de Europese industrie, die voor Washington hoogstens nog een hulpfunctie heeft. Terwijl de Franse president Macron waarschuwt dat de EU geen “vazal” van de VS mag worden, blijft kanselier Scholz haar plaats dicht bij de VS zien, bericht german-foreign-policy.com.

Strategische autonomie

De stelling dat de EU als onafhankelijke wereldmacht moet opereren, werd in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne keer op keer openlijk bepleit door politici uit Berlijn, Parijs en Brussel. In de Global Strategy for the EU’s Foreign and Security Policy van juni 2016 stond al dat men moet streven naar “Europese strategische autonomie” en een militair “sterker Europa”. [1] Begin 2018 had minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel op de Veiligheidsconferentie van München verklaard dat de EU een onafhankelijke “machtsprojectie” “in de wereld” moet ontwikkelen.[2] Begin 2019 zei de ambtsopvolger van Gabriel, Heiko Maas, dat het noodzakelijk was om te streven naar “een sterk Europa dat in staat is tot actie” om niet “te worden vermalen in een wereld van grote machtsconcurrentie”. [3] In augustus 2019 waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron dat de twee staten die momenteel “de lakens uitdelen” “de Verenigde Staten van Amerika en de Chinezen” zijn; als de EU niet “een onbeduidende bondgenoot van de een of de ander” wil zijn, moet zij sterker worden. [4] In september 2019 kondigde de op 1 december 2019 aangetreden EU-voorzitter Ursula von der Leyen expliciet een “geopolitieke EU-commissie” aan.[5] Er werd regelmatig gesproken over een beleid “op ooghoogte” met de Verenigde Staten.

Zwakker wordende

Zoals de European Council on Foreign Relations (ECFR) in een nieuwe analyse stelt, stroken de feitelijke prestaties van de EU niet met de ostentatief gepresenteerde claims van wereldmacht; integendeel, de EU is de afgelopen 15 jaar in veel opzichten achterop geraakt bij de VS. [6] Volgens het ECFR is dit al het geval in economische termen: terwijl de economische output van de EU in 2008 met 16,2 biljoen US dollar nog aanzienlijk groter was dan die van de Verenigde Staten (14,7 biljoen US dollar), zou de VS in 2022 al meer dan 25 biljoen US dollar hebben, terwijl de EU plus het VK slechts 19,8 biljoen US dollar hadden. De poging om de euro te helpen een positie te bereiken die dicht bij die van de Amerikaanse dollar ligt, was mislukt; hierdoor konden de VS financiële sancties opleggen zonder rekening te houden met de Europese mogendheden. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten hun technologische dominantie kunnen uitbreiden; in tegenstelling tot China is de EU er niet in geslaagd rivalen te ontwikkelen voor Google, Amazon of Apple. Ook militair is de EU achterop geraakt. Terwijl de VS hun militaire begroting hadden verhoogd van 656 miljard dollar in 2008 tot 801 miljard dollar in 2021, waren de begrotingen van de strijdkrachten van de EU en Groot-Brittannië, die in 2008 303 miljard dollar bedroegen, nog altijd maar 325 miljard dollar.

  De drang naar oorlog

Diep verdeeld

Terwijl de EU in de jaren van 2008 tot het begin van de oorlog in Oekraïne aan macht verloor ten opzichte van de Verenigde Staten, zo stelt de analyse van ECFR, slaagde het Europese statenkartel er tegelijkertijd niet in wereldwijde politieke slagkracht te ontwikkelen.[7] De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 wekte nog de indruk dat de EU nu een gemeenschappelijk buitenlands beleid zou smeden en “haar verborgen kracht” naar voren zou laten komen. Dit is niet gebeurd. In plaats daarvan heeft de eurocrisis Noord en Zuid tegenover elkaar geplaatst, heeft de vluchtelingenstroom Oost en West tegen elkaar uitgespeeld; de uittreding van het VK heeft de EU op haar beurt beroofd van “haar op één na grootste economie en haar sterkste militaire macht” – “een zware klap voor de reputatie van de EU en voor haar vermogen om geopolitieke invloed uit te oefenen”. Naast de door ECFR genoemde factoren zijn er nog twee andere. Enerzijds zijn Berlijn en Parijs er tot dusver niet in geslaagd hun sterk uiteenlopende strategische concepten op één lijn te krijgen; integendeel, de Bondsrepubliek heeft de Franse vorderingen regelmatig afgeremd, terwijl Frankrijk zich daartegen regelmatig heeft verzet.[8] Anderzijds zijn de VS erin geslaagd een eensgezinde EU-benadering te torpederen met de hulp van enkele staten, vooral uit Oost-Europa; vooral Polen en de Baltische staten, en steeds weer ook Tsjechië en Roemenië, treden op als trouwe aanhangers van Washington.[9]

Washington beslist

Zoals ECFR opmerkt, heeft de oorlog in Oekraïne plotseling de Amerikaanse dominantie over de EU blootgelegd.[10] In feite zetten de Verenigde Staten niet alleen de toon met hun steun aan Oekraïne. Alle “strategische beslissingen” worden volgens de ECFR-analyse ook “in Washington genomen”. Europese bondgenoten wordt in feite alleen gevraagd om hun “stilzwijgende politieke instemming” en “militaire en financiële bijdragen aan een door de VS geleide strategie”. Strikt genomen is het westerse bondgenootschap teruggezakt naar de toestand van tijdens de Koude Oorlog. Niet alleen militair, maar ook op het gebied van sancties speelt Washington de beslissende rol: het beslissende effect is “de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse controle over het internationale financiële systeem”. Er is geen enkele ruimte voor “strategische autonomie” van de EU. Zelfs de met veel moeite nagestreefde pogingen om een onafhankelijke defensie-industriële basis voor de EU te creëren zijn mislukt: momenteel wordt voornamelijk Amerikaans defensiematerieel aangeschaft, aldus ECFR. Dit geldt met name voor Duitse bewapeningsprojecten – meldt german-foreign-policy.com [11].

  London Calling. Hoeveel geduld heeft het Westen nog met Zelensky?

Het verschil met de Koude Oorlog

In één opzicht verschilt de huidige situatie echter sterk van het tijdperk van de Koude Oorlog, aldus ECFR. Destijds probeerden de VS West-Europa – en vooral de Bondsrepubliek Duitsland – te vormen tot sterke frontstaten in het systeemconflict met de socialistische staten in Oost- en Zuidoost-Europa, schrijft de denktank; daardoor stelden zij zich beschikbaar als afzetmarkt voor de West-Europese industrie.[12] Daardoor kon met name de Bondsrepubliek Duitsland inderdaad snel opklimmen tot een van de sterkste economische machten ter wereld. Tegenwoordig concentreren de VS zich echter op de machtsstrijd tegen China, vervolgt de ECFR; daarvoor is geen economisch sterk Europa nodig, maar een succesvolle Amerikaanse industrie. Dit is de reden waarom de regering Biden alle in het Westen beschikbare economische capaciteiten naar de VS wil halen [13] – ook ten koste van Duitsland en de EU; vanuit het oogpunt van de VS is het vandaag de dag hun taak de Amerikaanse industrie te versterken en de economische banden met China zo veel mogelijk te verbreken. Voor Duitsland en de EU zou dit echter een dramatische economische en politieke achteruitgang betekenen. Omdat zij militair afhankelijk zijn van de VS, beschikken zij niet over de mogelijkheden om dit te voorkomen, voorspelt ECFR, die een “vazalisering van Europa” [14] diagnosticeert.

Berlijn versus Parijs

Hoe hier politiek op te reageren is al lang een punt van discussie in de EU. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde onlangs expliciet dat de EU-staten niet mogen afzakken tot “handlangers van Amerika”, tot “vazallen”; in plaats daarvan moeten ze streven naar “strategische autonomie” en proberen een “derde supermacht” te worden. [15] Kanselier Olaf Scholz verwierp dit op scherpe toon voor het Europees Parlement op dinsdag en verklaarde: “Zij die nostalgisch zwelgen in de droom van een Europese wereldmacht, zij die nationale grootmachtfantasieën dienen, zitten vast in het verleden.”[16] In plaats daarvan is het belangrijk om dicht bij de Verenigde Staten te blijven.

  De G-7 krijst, maar zij hebben de oorlog tegen Rusland al verloren

[1] S. dazu Strategische Autonomie.

[2] S. dazu Die Machtprojektion der EU.

[3] S. dazu Europas „geopolitische Identität“.

[4] Emmanuel Macron bei der Botschafterkonferenz 2019. at.ambafrance.org 27.08.2019.

[5] The von der Leyen Commission: for a Union that strives for more. ec.europa.eu 10.09.2019.

[6], [7] Jeremy Shapiro, Jana Puglierin: The art of vassalisation: How Russia’s war on Ukraine has transformed transatlantic relations. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. April 2023.

[8] S. dazu Die deutsch-französische „Freundschaft“.

[9] S. dazu Washingtons Prellbock (II) und Machtkämpfe hinter der Front.

[10] Jeremy Shapiro, Jana Puglierin: The art of vassalisation: How Russia’s war on Ukraine has transformed transatlantic relations. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. April 2023.

[11] S. dazu Eine neue Epoche der Konfrontation.

[12] Jeremy Shapiro, Jana Puglierin: The art of vassalisation: How Russia’s war on Ukraine has transformed transatlantic relations. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. April 2023.

[13] S. dazu Machtkämpfe hinter der Front (II).

[14] Jeremy Shapiro, Jana Puglierin: The art of vassalisation: How Russia’s war on Ukraine has transformed transatlantic relations. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. April 2023.

[15] Jamil Anderlini, Clea Caulcutt: Europe must resist pressure to become ‘America’s followers,’ says Macron. politico.eu 09.04.2023.

[16] Thomas Gutschker: Grüne Gardinenpredigt für den Kanzler. Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.05.2023.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Begin van de ommekeer? Macron: Europa moet weerstand bieden aan de druk om “vazalen van Amerika” te wordenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWaarom blijven Amerikaanse en Kievse media volhouden dat de Russische ‘Kinzhal’ hypersonische raket is neergeschoten?
Volgend artikelSlava? Nee, geen glorie maar schaamte voor Oekraïne!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Too little,too late.
  Dir bewijst maar weer de politieke kortzichtigheid OUTSOURCEN!!
  Dat was DE manier om geld te verdienen.
  Daarom wou ik ook niet naar VDL.Als ASML wegvalt,wat dan?En zie nu,2jaar later exportverbod voor 7nm.
  Alle productie-capaciteit naar China,Vietnam Laos en meer.
  Daarmee kweek je een ontzettende afhankelijkheid.Zoals de amerikanen zeggen:stop nooit al je eieren in 1 mand!
  Winst winst was het oogmerk.En nu?Net als Japan na WOII de industrie omarmde,doet China dit nu.
  Zij zijn niet ZO slim,maar wij waren zo dom.
  Bedrijven vluchten weg uit europa nu.
  Toe maar goed bezig E.U.
  Als de autochtonen er achteraan gaan wat houd je over?
  Ambtenarenapperaat met heel veel kansenparels!
  Succes!!

 2. Europa het slaafje van usa. Onthoudt de uitspraak van de denktank Statfor onder Obama:
  Een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden.
  Daarnaast is er op alle vlakken, economisch, financieel, mentaliteit en cultuur, totaal geen samenhang tussen de Europese landen. Macron heeft wel gelijk, maar ook hij komt uit het Rothschild nest. En Scholz? Die kan niet anders meer na het vernietigen van de North Stream. Hij was vlak daarna al bij Biden. Er mag geen echt onderzoek plaatsvinden. Dan weet je het al.
  Europa gaat ten onder. Bewust! Schwabber staat al klaar met Agenda 2030 om het volk te “ redden”, lees onteigenen. In 2030 you Will own nothing enz.

  • Precies. Er is geen redden meer aan. We worden omringd en opgeslokt door incompetente corrupte landverraders op ieder niveau. Als je de algemene gelatenheid al observeert over de WOB informatie van de gifprik, dan weet je hoe laat het is. 80% interesseert het allemaal geen ene moer en laten zich probleemloos verneuken op ieder onderwerp; gezondheid, klimaat, vluchtelingen, oorlog, economie, politiek, rechtspraak. Het is ieder voor zich. En God voor degenen die daar op vertrouwen.

   • Denkt dat je helaas gelijk hebt. Het.interesseerd de meeste mensen niets meer. Moreel verval, denken alleen nog aan zichzelf (ikke ikke ikke en de rest kan stikke)
    Kan ik iets niet betalen? Dan steel ik het toch?
    Vreemdgaan met die leuke buurvrouw uit de straat? Geen probleem. Verzekering belazeren? Moet kunnen. Enz enz.
    De straf zal niet uitblijven, karma komt!

 3. Beste Mensen

  Verkeerde opstelling
  Valse Verstandhouding
  Ikke ikke ikke Doolhofjes Creeren
  Bijelkaar verzamelen
  Vervolgens tegen de andere nog Normaal functionerende gedeelten proberen schade toe te brengen
  Tegen die de oorlog afkondigen
  Deze opstelling is Europees Amerikaans

  Draai de Drie standen Schakelaar in de Negatieve Hersenhelft Dus Europees Amerikaanse Gedachtengang om

  Bij een van die standen kan men de oversteek maken naar Positief Denken Handelen leven
  Van Haat Afstandelijk ontbinding
  Naar Universeel Liefde gebonden Betrokkenheid

  Dank U

 4. In ’40 was de Belgische koning niet zo laf om naar London te vluchten maar beschouwde Land en Koning als één. Na de oorlog werd die koning omwille van zijn koppig onafhankelijkstreven, door drijverijen van de Engelsen en Amerikanen achter de schermen, afgezet en werd België een vazalstaat, bezet en met huichelsoevereniteit bedekt. Letterlijk citaat van de eerste minister aan de koning: “De Engelsen en de Amerikanen hebben alles in de hand. Als we er tegen in gaan draaien ze hier een kraantje dicht, daar een kraan dicht…”

  • Op 18.11.1940 bracht koning der Belgen Leopold III (1901 – 1983) een bezoek aan Adolf Hitler (1889 – 1945/1965?) in het Duitse Berchtesgaden, geregeld door Leopolds zus Marie-José (1906 – 2001) – – > 1 + 8 = 9 dus 9/11.
   Leopold III huwde voor de tweede maal met Lilian Baels (1916 – 2002) voor de kerk (zonder toestemming van de Belgische regering in ballingschap in Londen) op 11.09.1941.

 5. Goed artikel. Oekraïne wordt gebruikt als muispeel door de VS tegen de economie van Russia en de EU.
  De octopus tentakels van de VS zijn overal in onze politiek in de EU in Brussel , corruptes Ngo’s organisatie, VS politieke organisaties die onze politicis lid zijn EN GEMANIPULLERD WORDEN en enz anders hadden wij een neutrale houding genomen van dag 1. De veiligheid van de Europeanen is niet belangrijker, zij volgen de VS met ogen dicht zonder strategie. De kans op escalatie is erg groot maar dat is de doel van de VS omdat zij economisch failliet zijn.

 6. Europa moet zwijgen. Vlak na de Maidan-staatsgreep (“fuck Europe”) stonden ze direct in Kiev met associatieverdragen waarvan het buitenland-hoofdstuk leest als een echte annexatie. Als je weet hoe Russisch Oost-Oekraïne is dan is dit de kroniek van een aangekondigde WOIII. Het was alleen nog wachten op de oorlogshitser uit Washington.

 7. Amerika en het VK kan de pot op gewoon vriend schap met Rusland alles opgelost kan nooit slechter zijn dan met die twee oorlog staten altijd de USA EN HET VK

 8. Deze denktank denkt met de snelheid van een slak. Al sinds we door de VS zijn “bevrijd”, handelen we alsof we vazalstaten zijn.
  De enigen die nog wat tegengas gaven (für die Bühne) waren de Franzosen.

 9. al decennia lang bepaalt de elite in Europa en in de kolonies..
  Je weet wel : de VOC mentaliteit van Balkenende.
  De laatste jaren zijn namens de Nederlanders Nederlandse politici en de koning hun excuses aan het bieden aan Suriname en omgeving en Indonesië.
  Ik vraag me af wanneer de excuses voor de Nederlandse bevolking komen die nu de dupe zijn van het immigratiebeleid van de Nederlandse elite.
  De Nederlandse bevolking kan nergens wat aan doen en zijn gewoon iedere keer de klos.
  Geen wonder dat men denkt : loop toch allemaal naar de kloten.
  Dat is geen desinteresse, dat is realisme.
  Maak niet de fout om te denken dat de mensen slapen, de meeste zijn wakker.
  Civilisatie is slechts een laagje vernis.
  Als de pleuris uitbreekt, zou dit wel eens heel duidelijk kunnen worden voor hen die nu de mensen naar hun pijpen laten dansen en denken dat de bevolking slaapt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in