De staat valt IDNL aan

4
© Ukrainian SSR / Wikimedia (CCO)

Een requiem voor de rechtsstaat.

Midden augustus ontving de politiek leider van IDNL, de heer Géza Hegedüs, een ‘uitnodiging voor verhoor’ van de Districtsrecherche Rijnmond naar aanleiding van een door het Openbaar Ministerie klaarblijkelijk gefiatteerde aangifte inzake ‘discriminatie’. Het gaat om – expres? – niet nader gespecificeerde en noodzakelijkerwijs ballonachtig opgeblazen – blijkbaar ‘omstreden’ uitlatingen die Géza Hegedüs bijna drie jaar geleden zou hebben gedaan. Het heeft het Nederlandse justitiële apparaat blijkbaar drie jaar gekost om deze ‘zaak’ voor te bereiden, zodat – natuurlijk geheel toevallig – de aangifte in bus viel vlak nadat Géza Hegedüs de leiding op zich had genomen van de nieuwe politieke partij IDNL, en – natuurlijk geheel toevallig – precies in de aanloop tot het campagneseizoen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

[Dit artikel is door de IDNL ingezonden met het verzoek te willen plaatsen op Frontnieuws, red.]

Blijkbaar hebben de ‘gekwetste gevoelens’ van – natuurlijk niet met name genoemde – personen, of zelfs die van geanonimiseerde overheidsfunctionarissen zelf, een hogere prioriteit voor ‘justitie’ dan de efficiënte strafvervolging van de messtekende bendeleden die brave burgers van strandboulevards en uit recreatiegebieden verjagen, van vandalistisch straattuig dat de binnensteden van de Randstad terroriseert en van illegaal in Nederland verblijvende criminelen.

En blijkbaar is het berucht elastische strafrechtbegrip ‘discriminatie’ inmiddels zover opgerekt dat iedere verdere vorm van publiek bespreken – laat staan politiek agenderen – van de snel escalerende omvolking van Nederland, zoals door IDNL benoemd, nu feitelijk onmogelijk is. Bewijze ook het politiek doordrijven van de juridische farce geheten het ‘Wildersproces’: de aanvang van de juridische vervolging van de politiek leider van IDNL valt – natuurlijk geheel toevallig – samen met de eindfase van het showproces tegen de leider van de PVV.

De sinds het ‘Wir schaffen das’-moment van 2015 – het punt waarop de globalistische vijandige elite het masker definitief liet vallen – in een stroomversnelling geraakte omvolking van West-Europa heeft inmiddels naar inschatting van die elite kennelijk een kritiek moment bereikt. Het moment namelijk, waarop oude vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van associatie en de persvrijheid, niet langer verenigbaar zijn met het omvolkingsproces. Gedekt door ‘Coronawetgeving’ (feitelijk een anti-democratische coup) en gestut door Black Lives Matter-indoctrinatie (feitelijk een Culturele Revolutie) heeft de Nederlandse onderafdeling van de globalistische vijandige elite besloten de rechtstaat af te schaffen – zo niet in de theorie, dan toch in de praktijk. De bliksemsnelle verbouwing van de vroegere natiestaat Nederland van een liberaal-precaire bijna-rechtsstaat tot een totalitaire anti-rechtsstaat is zo goed als voltooid: de strafvervolging van de partijleiders van IDNL en PVV kunnen worden begrepen als een laatste ‘bezem’-fase, waarbij de laatste restjes democratische oppositie en politiek geweten verwijderd worden uit het nieuwe gebouw van een perfect Orwelliaanse anti-rechtsstaat.

  Afrikanen: "Binnenkort zullen we jullie vervangen door onze kinderen"

De uitkomst van de showprocessen tegen Geert Wilders en Géza Hegedüs – heren die elkaar persoonlijk kennen en die elkaar politiek aanvullen – is voorspelbaar: de eerstgenoemde zal ervan af komen’ met een tikje op de vingers, maar de laatstgenoemde zal de volle laag krijgen. Want de vijandelijke elite – nu feitelijk functionerend als een globalistisch bezettingsregime in de ex-natiestaat Nederland – wil een lijn trekken en een voorbeeld stellen. Omvolkingsvriendelijk staatsnationalisme (waarin fictief juridisch staatsburgerschap prevaleert boven aangeboren etnische nationaliteit), zoals uitgedragen door de ‘gecontroleerde oppositie’ zoals Thierry Baudet’s FvD, mag (nog net), maar etnonationalisme dat met omvolking onverenigbaar is omdat daarin de inheemse rechten prevaleren boven de globalistische belangen achter de massa-immigratie, zoals uitgedragen door de échte oppositie van de IDNL van Géza Hegedüs, mag niet.

Wie daar politiek tussenin hangt, zoals in het vlees-noch-vis (semi-identitair) patriottisme van de PVV, zal moet nu moeten kiezen of delen. Ook een voorvechter van Nederlandse inheemse rechten als Geert Wilders – wiens persoonlijke moed en politieke vasthoudendheid wij zeker respecteren – wordt nu gedwongen zich te conformeren aan de denkdwangbuis en de mediamuilkorf van het ‘nieuwe politieke normaal’. Hier geldt het reality check waarmee ‘oud-rechts’ politicus Alfred Vierling de nieuwere generatie placht te confronteren: ‘Wat men politiek niet kan winnen, kan men ook juridisch niet winnen’.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige ‘Coronamaatregelen’ en Black Lives Matter-indoctrinatie slechts de eerste fase markeren van de – tot nu toe verbluffend snel doorgedrukte – ombouw van het Nederlandse politieke bedrijf en het Nederlandse ‘publieke debat’ tot totalitaire theaterstukjes. Nu al is een onmiskenbare ‘Pravda’-achtige toonzetting te beluisteren in de zogenaamde mainstream media: de waandenkbeelden van de staatsomroep en de systeempers staan nu al volledig los van de dagelijkse leefrealiteit van de niet-bovenmodale inheemse bevolking. Irrelevante statistiek (‘Coronacijfers’), Orwelliaanse Newspeak (‘jongeren’), fictieve verklaringen (‘meteorologische omstandigheden’ in plaats van ‘rassenrellen’) en kwaadaardige manipulaties (‘transgenderisme’-agenda, ‘systematisch racisme’ indoctrinatie, ‘diversiteit uitstralende’ advertentiecampagnes) overheersen. De mainstream media zijn nu al gezonken tot het niveau van infantiele propaganda dat de Sovjet-Unie kenmerkte onder Stalin.

  Trump vaardigt uitvoerend bevel uit dat de censuur op social media verbiedt

Het definitieve falen van de etnische ‘diversiteit’ en de ‘multiculturele’ samenleving is niet langer bespreekbaar: daarmee is de omvolking – de versnelde vervanging van het inheemse Nederlandse volk en de inheemse Nederlandse cultuur – niet langer politiek agendeerbaar. Met de direct-politiek-gestuurde juridische vervolging van de laatste echte oppositiepartijen is de Nederlandse democratie gedoemd: het Nederlandse politieke bedrijf is reeds op sterven na dood. Het ten einde lopende ‘Proces Wilders’ en het beginnende ‘Proces Hegedüs’ markeren de laatste stuiptrekkingen van de Nederlandse democratie en het Nederlandse politieke bedrijf.

De politieke moord op Pim Fortuyn markeerde het omslagpunt in het ziekbed van de Nederlandse democratie: vanaf dat punt zijn alle patriottische en nationalistische bewegingen en projecten met terugwerkende kracht te begrijpen als louter palliatieve maatregelen. De PVV, gedreven door de persoonlijke durf van Geert Wilders, diende enige tijd als ‘chemotherapie’ ter vertraging van het ziekteproces. Het FvD, drijvend op het charisma van Thierry Baudet, gaf enige tijd de illusie van een ‘wondermiddel’. IDNL, het patriottische politieke project van Géza Hegedüs, was een laatste ‘experimentele behandeling’ met een nieuw medicijn uit de fabriek van Europees Nieuw Rechts (waar overigens ook nog nieuwere producten in de maak zijn). Het is niet ondenkbaar dat IDNL de laatste halte is op het reguliere partijpolitieke oppositietraject: IDNL staat voor onvoorwaardelijk respect voor de democratische procesgang, wettige kaders en het principe van geweldloos handelen. Tot nu toe heeft niets mogen baten: noch de revolte onder Pim Fortuyn, noch de retoriek van de PVV, noch de slimme mediastrategie van het FvD bleek opgewassen tegen het diep ingegraven partijkartel.

  Zullen we een burgeroorlog in het Westen meemaken?

Maar waar menselijk denken en menselijk calculeren op hun grenzen stuiten, daar blijft toch nog altijd een boven-menselijke hoop. Tegen alle logica en calculatie in blijft het mogelijk dat de patiënt – niets meer en minder dan het Nederlandse volk – deze crisis toch nog overleeft. Het Nederlandse volk, dat zich ooit tegen alle wiskundige zekerheden in wist vrij te vechten van de Spaanse wereldmacht, dat de Franse Zonnekoning tot stilstand vocht en dat het machtige Engeland meermaals versloeg, heeft een eigen unieke kracht. IDNL erkent deze kracht en staat met het Nederlandse volk. Géza Hegedüs, de politiek leider van IDNL, staat dus vóór het Nederlandse volk – niet minder dan Geert Wilders verdient hij het respect en de steun van de nationale beweging bij zijn aanstaande showproces. Met de globalistisch-totalitaire coup van de ‘Coronamaatregelen’ en de neo-communistische Culturele Revolutie van Black Lives Matter zijn donkere tijden aangebroken voor het Nederlandse volk en voor de paar mensen die nog durven opstaan voor zijn rechten. Wij prijzen ons gelukkig met de dappere houding van Géza Hegedüs en wij verzoeken alle Nederlanders van goede wil hem naar vermogen te steunen. Het is vijf voor twaalf. Of misschien al later.

Good night and good luck

Door Alexander Wolfheze

Bijlage: de ‘uitnodiging’ tot verhoor…

Het FvD: een Paard van Troje

Vorig artikelTraditionele liederen kunnen worden gecanceld uit Last Night of the Proms – zijn te patriottistisch
Volgend artikel“Rassenonrust”: Net als oorlog in Nederlandse steden en badplaatsen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. De gevestigde orde is bang voor hun zetels. Ze beseffen niet dat het niet lang zal duren eer de bevolking zich tegen hen keert. En ze zullen net als in Wit-Rusland het leger en politie inzetten om het de kop in te drukken. Want we leven echt niet in een democratie. Dat is een leugen en illusie. De mensen zijn het zat om maar geld te blijven pompen in een mislukt project, Europa geheten. En het maar binnen halen van gelukszoekers. Ik las een artikel van iemand ie toegaf dat de integratie van Marokkanen mislukt was. En dat het hun eigen schuld was door niet te luisteren naar de ouders die uit hebben gelegd hoe je de jeugd moest behandelen. Met strakke hand anders zouden ze het respect verliezen. Dus in feite kan je hen niet de schuld geven maar het idiote linkse gedachtengoed. Aaien in plaats van slaan. Want dat hielp ook zo goed bij de Hollandse jeugd. Alleen vergaten ze dat er een cultuurverschil was. Dus ja ik zal zeker IDNL stemmen. Ik hoop alleen dat het wat zal uithalen.

 2. Dhr. Hegedüs is tot op heden niets verplicht, zelfs niet om zich af te melden.
  Het is echter eigen keuze en ook eigen keuze om de gevraagde papieren mee te nemen.
  Houd er wel rekening mee dat alle betrokkenen (óók de medewerkers van en alle schrijvers op Frontnieuws), de belangstelling hebben van de AIVD maar ik veronderstel dat dit bekend is.

  Voorts: de democratie in Nederland is kort vóór de laatste verkiezingen door de Haagse leugen- en plunderbende afgeschaft en de rechtsstaat was daarvóór al een leugen.

  Wat nu regeert in Den Haag en daarmee verbonden Brussel, zijn de wegbereiders van het Beest van Openb. 13.
  Zij hebben dezelfde geest van leugen en bedrog, misleiding, kindermoord, zelfverrijking en roof (Psalm 62:10b St. vert. 1637) maar weest getroost;
  God háát de goddelozen.
  Wacht maar…

 3. Het feit dat er overheids diensten aan het werk zijn om mensen te volgen, te registreren en jaren later ter verantwoording te roepen is in strijd met de grondwettelijke vrijheden. Dat er gesubsidieerde instellingen bezig zijn mensen te volgen en aan te geven is eenzelfde triestheid.

  Door jaren na dato iemand op te roepen word vooral een boodschap gegeven te zwijgen, want we komen je halen, jaren later nog. Het is door publicatie zoals hier dat die boodschap word verspreid, en daarmee de intimidatie een groot publiek indirect raakt.
  Dit valt onder psychologische oorlogs voering, ofwel terreur.
  Bijna gratis en het effect jankt nog jaren door….

  De zwakke plek bij staat en diensten is hun loon, hun centjes berg. En die is niet te grijpen, op je moet hun printers wegnemen zodat ze geen geld kunnen maken. Met geld koop je immers handlangers…..zonder geld hebben idealisten ook honger….

  Het feit dat ze dit doen betekend dat de eed die deze mensen bij hun start in overheids dienst hebben afgelegd aan de grondwet niet respecteren en daarmee is deze eed ongeldig en enig vertrouwen in deze mensen onterecht. Maar niemand zal of kan er nog ingrijpen, het is ene gezwel op een gezwel geworden. Pas als niemand in de uitvoerende sector meer luistert valt die macht weg. Om die reden is de top van politie en justitie politiek uitgefilterd….

  Zeer waarschijnlijk zit staats veiligheid hier achter, een PVDA bastion dat meer macht heeft dat de staat zelf. Iedere pedofiel in een machtspositie binnen de politiek is bewoner van een eigen dossier met naam en kan ten aller tijde worden opgepakt, dus ook ten alle tijde bestuurd.

  We leven in trieste tijden.

  Vrijheid is een illusie en beschaving het pakpapier.

 4. “… en jaren later ter verantwoording te roepen is in strijd met de grondwettelijke vrijheden. ”

  Art. 3.1.1 Boek 3 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er zo spoedig mogelijk vervolging moet worden ingesteld indien de officier van justitie tot vervolging besluit.
  Gelet de bovenomschreven termijn van ruim 3 jaren, lijkt mij die verre overschreden.
  ALS betrokkene besluit om gevolg te geven aan de uitnodiging voor verhoor, dient hij dit in zijn verklaring te laten opnemen die hij bovendien niet zal moeten ondertekenen, maar wel een afschrift verzoeken.
  Ik vermoed dat er eerst dreiging zal uitgaan van politie en justitie, maar indien het inderdaad tot strafvervolging en een rechtszaak komt zal hij ditzelfde ook moeten aangeven.
  Het is wel zo dat, gelet de ontwikkelingen met betrekking tot Geert Wilders, wij in een tijd zijn gekomen dat de overheid wetsregelen, zelfs de regelgeving van de Grondwet naast zich neer werpt en eigen uitleg daaraan geeft en naar believen eigen aanpassingen maakt.
  We leven in gevaarvolle tijden, maar hier heeft het overgrote deel van het Nederlandse volk tientallen jaren lang, ondanks vele waarschuwingen van verschillende zijden, duidelijk voor gekozen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in