© Giovanni Domenico Tiepolo (1727–1804) (Public Domain)

Veel bezorgde Nederlanders vestigden de afgelopen jaren de hoop op een nieuwe politieke partij: Forum voor Democratie. Het nieuwe woordgebruik, de onorthodoxe standpunten en de positieve uitstraling van deze nieuwe partij en haar keurige woordvoerders werd in 2017 beloond met twee zetels in de Tweede Kamer. Sindsdien heeft het FvD met gedegen parlementaire oppositie en constante groei bewezen een politiek blijvertje te zijn.

Dit artikel is door de IDNL ingezonden met het verzoek te willen plaatsen op Frontnieuws. Naar verluidt zet het goed uiteen wat de verschillen zijn tussen FvD en IDNL, dat van belang is aangezien veel mensen dit niet weten.

De afgelopen jaren hebben echter ook iets anders bewezen: dat de door velen op het FvD gevestigde hoop op échte verandering misplaatst was. In zijn verwoede poging om het systeemmedia-‘frame’ van ‘extreem-rechts’ af te schudden is het FvD vervallen in een defensieve strategie: het FvD heeft veel voorwaartse kracht verloren in een moeizaam conformeren aan de politiek correcte verwachtingspatronen van de systeemmedia en de kartelpolitiek waarin het opereert. Deze vuurdoop heeft ook duidelijk gemaakt wat het FvD nu eigenlijk echt is – en vooral ook wat het niet is.

Het FvD is simpelweg een modieus-modern ‘mediageniek’ verpakt klassiek-liberale partij – een partij die Nederland wil terugvoeren naar het veel nettere, vrijere en leefbaardere Nederland van de dertig jaren tussen het einde van de oorlog in Indonesië en het Lubbersiaanse begin van de neo-liberale oorlog van ‘allen tegen allen’. Het FvD is zeker niet de politieke dijk die de Nederlandse staat en het Nederlandse volk gaat beschermen tegen de ondergang in de globalistische springvloed van massaal immigrerende ‘asielstromen’, internationale ‘marktwerking’ en ‘open grenzen’-internationalisme.

Het door het FvD zo mooi geagendeerde partijkartel waarin neo-liberaal ‘rechts’ en cultuur-marxistisch ‘links’ samenspannen tegen het Nederlands volk zal niet worden doorbroken door het FvD: het FvD functioneert binnen de kartelpolitiek nu al als ‘gecontroleerde oppositie’. Dit wil zeggen dat het FvD fraaie verkiezingsbeloften doet, maar zodra de verkiezingen geweest zijn als een soort VVD 2.0. gewoon zijn partijtje meeblaast in het liberaal-marxistische globalistische orkest. Dit heeft de partij gemeen met bijvoorbeeld de Republikeinen in Amerika en de ‘Conservatieven’ in Engeland. De reden daarvoor is eenvoudig: het FvD deelt, als puntje bij paaltje komt, de kernwaarden van de kartelpolitiek. Die kernwaarden zijn: materialistisch reductionisme, agressief secularisme en moralistisch normativisme.

Materialistisch reductionisme neemt aan dat alle fenomenen die we waarnemen ‘niets meer zijn dan’ of ‘uiteindelijk terug te brengen zijn tot’ puur materiële eenheden. De waarde van een kunstwerk wordt dan bijvoorbeeld afgemeten aan zijn verkoopprijs, zijn genotswaarde of zelfs aan zijn productiekosten zoals arbeidsloon, verf en doek. Uiteindelijk telt niets dan wat gereduceerd kan worden tot geld. Zoals Oscar Wilde het uitdrukte: men weet van alles de prijs, maar van niets de waarde. De agitatie van het FvD tegen ‘identiteitspolitiek’ is misschien ingegeven door een streven naar redelijkheid en sociale vrede, maar is zij is ook gebaseerd op de ontkenning van alle waarden behalve de economische. Agressief secularisme hangt hiermee samen. Het is houding waarin alle vormen van godsdienst, transcendentie en hogere waarden bij voorbaat afgewezen worden en belachelijk worden gemaakt. Moralistisch normativisme betekent dat gelijkheid als een feit wordt geponeerd OMDAT het moreel juist zou zijn ( een soort omgekeerde ‘is-ought fallacy’ ): mensen horen gelijk te zijn DUS zijn ze het ook. Want zo is de wet en daar is geen kritiek op mogelijk.

  Kabinetsformatie in Nederland op sterven na dood

Materialistisch reductionisme betekent dat het FvD geen authentieke vuist kan maken tegen het ‘Dagobert Duck’-globalisme dat onze nationale grenzen wegvaagt. Als sommige groepen op korte termijn een half procentje meer winst kunnen maken, worden alle culturele waarden in de uitverkoop gedaan. Het agressief secularisme van het FvD betekent dat deze culturele waarden niet eens waargenomen, laat staan beschermd worden. Het FvD kan geen alternatief bieden voor het ‘lang leve de lol’-nihilisme dat onze cultuur wegvaagt. Moralistisch normativisme betekent dat het FvD geen echt argument heeft tegen het ‘iedereen is gelijk’-relativisme waarmee de ‘diversiteit’ en de omvolking van Nederland wordt gerechtvaardigd.

Het FvD is gewoon een civielnationalistische partij van liberaal-libertarische signatuur – en is daarmee deel van het probleem in plaats van de oplossing. Ondanks enkele goede programmapunten is het FvD geen betrouwbare bewaker van de Nederlandse soevereiniteit en volksidentiteit. De klassiek-liberale ‘tussenoplossingen’ van het FvD zijn uiteindelijk niet meer dan nostalgische drogbeelden, die niets uitrichten tegen de aanstormende trein van de links-liberale extremisten van het machtsblok VVD-D66-GL-PVDA, gesecondeerd door de ex-Christelijk machtsopportunisten van CDA-CU.

De met ‘Corona’- en ‘BLM’-crises begonnen ombouw van een formeel democratische links-liberale orde naar een informeel maar effectief totalitair regime, nu onder directe controle van globalistische banksters en eurocraten, kan het FvD niet effectief bestrijden. Het FvD valt in de nieuwe orde de rol toe van een liberaal-libertarisch museumstuk – een beetje zoals de SGP een christen-democratisch museumstuk was ten tijde van neo-liberaal ‘paars’. Het FvD als een ‘VVD 2.0’: een nostalgische herinnering aan een betere tijd – uitsluitend van esthetische waarde, met keurige maatpakken, een mooi woordgebruik en beschaafde omgangsvormen. Maar ook een lege huls, zonder kern, zonder pit.

  De relativeerders

En bovendien heeft het FvD ten aanzien van de échte nationale beweging tegen het links-liberale globalisme een zeer negatieve rol: het FvD fungeert als een ‘bliksemafleider’ – het leidt mensen af, sluist middelen weg, ontneemt energie aan en snoept kostbare tijd af van het Nederlandse nationale beweging. Zo bekeken is het FvD niets meer of minder dan een Paard van Troje – een schitterend bouwsel dat een teken van overwinning lijkt, maar dat juist de nederlaag in zich draagt. IDNL erkent en benoemt deze realiteit. Een korte vergelijking van enkele essentiële standpunten – gevonden op de website van het FvD – volstaat om het essentiële verschil tussen het FVD en IDNL duidelijk te maken. Het FvD is een Paard van Troje. En zijn berijder? ‘Thierry van Troje’.

FVD: ‘Verplichte referenda bij soevereiniteitsoverdracht’

IDNL: Alle soevereiniteitsoverdracht terugdraaien: uit EU, uit de Euro, uit het IMF, uit Schengen, uit het pact van Marakesj, uit het Vluchtelingenverdrag. Nooit en te nimmer soevereiniteitsoverdracht– punt uit. Samenwerking is prima, zeker bilateraal, maar wij zijn principieel tegen de overdracht van soevereiniteit aan instellingen die niet onder controle staan van het Nederlandse volk.

FVD: ‘Een referendum over [het] lidmaatschap aan de Eurozone, over voortzetting van de open grenzen en het vrije, ongecontroleerde verkeer van personen binnen de Unie en over het lidmaatschap van de Europese Unie’

IDNL: Uit de Euro, uit Schengen en uit de Europese Unie – punt uit.

FVD: ‘Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden’

IDNL: Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Identiteit: identiteit vormt de basis van waarden – waar identiteit niet is gewaarborgd verdrinken de waarden in een moeras van relativisme en nihilisme.

FVD: ‘Directe democratie’

IDNL: Houdbare democratie – voorbehoud democratische inspraak aan Nederlandse volk en balans tussen democratische rechten en plichten: optrekken kiesgerechtigde leeftijd naar 21 jaar, uitsluiten van vreemdelingen en niet-netto-belastingbetalers in de werkende leeftijd, verlies kiesrecht bij ernstige misdaden en fraude.

FVD: ‘Waar integratie niet lukt, is remigratie de beste oplossing’

IDNL: ‘Integratie’ is alleen maar het tijdelijk weglakken van de problemen van de cultuurvernietigende ‘diversiteit’. Remigratie pakt het probleem van de diversiteit bij de wortel aan. Integratie werkt niet, remigratie wel.

FVD: ‘Dubbele paspoorthouders verliezen Nederlands paspoort bij (ernstige) misdrijven’

IDNL: ‘Dubbel paspoort houden’ wordt beëindigd. ‘Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon’ (Lukas 16:13).

  Nederlandse belastingbetaler financiert Griekse bars en restaurants - krijgen een impuls van 330 miljoen euro 

FVD: ‘Waar mogelijk, berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst’

IDNL: Altijd mogelijk: onverbiddelijke en onmiddellijke uitzetting van terroristische, jihadistische en criminele vreemdelingen, ongeacht hun papieren status in Nederland.

FVD: ‘Asielbeleid naar Australisch model’ NB: De Australische staat werd gevestigd door immigranten voor immigranten en Australië heeft geen externe landgrenzen.

IDNL: Asielbeleid naar Nederlands model: permanente asielstop voor alle landen waarmee Nederland geen externe landgrens deelt. Kortom: geen asielbeleid totdat er rampen of oorlogen optreden in België en Duitsland.

FVD: ‘Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken’ & ‘De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst’

IDNL: De Nederlandse staat is ontstaan vanuit het principe dat de vorst geen recht heeft te heersen over het geweten van zijn onderdanen. In tegendeel: de overheid dient het recht op de vrije uitoefening van een godsdienst te garanderen. De zorg voor het Nederlandse erfgoed betekent bovendien dat de overheid de rol van het Christendom voor het Nederlandse volk zowel historisch als actueel blijft erkennen. In deze context past het de overheid niet een militant secularisme te verspreiden.

Aan de andere kant omvat het recht op de vrije uitoefening van een godsdienst niet het recht om van kritiek gespaard te blijven. Omdat de overheid echter tevens de taak heeft de interne vrede te behoeden roept IDNL op tot respect voor wat andere mensen heilig is, en tot constructieve kritiek in plaats van ridiculisering.

FVD: ‘Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen.’

IDNL: Het recht op bijzonder – godsdienstig of anderszins – onderwijs zonder door de overheid verplichte ‘diversiteit’ is een zwaar bevochten onderdeel van de Nederlandse vrijheid. Ouders hebben het recht hun kinderen op te voeden en te scholen volgens hun eigen waardesysteem.

FVD: ‘Wij gaan niet het hele zorgsysteem weer volledig overhoop halen’

IDNL: Wij gaan dat juist wel doen: wij gaan de marktwerking en de bureaucratisering terugdraaien, wij gaan een degelijk en alles-dekkend nationaal zorgfonds optuigen en wij gaan een rechtvaardige bekostiging verzorgen via een combinatie van vermindering van de zorgvraag door onder andere remigratie; inkomensafhankelijke premies; en kleine maar direct te betalen eigen bijdragen.

Door Alexander Wolfheze

Black Lies Matter, deel 1

Vorig artikelHalfnaakte BLM-demonstrant probeert de politie aan te vallen voordat hij twee keer wordt doordrenkt met pepperspray
Volgend artikelRacismebestrijding met rassenscheiding: Plannen voor een alleen voor zwarten bestemde universiteit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Dat is allemaal prachtig, maar ik zit nog steeds te wachten op e-mailverkeer van IDNL. Er zou in juni iets staan te gebeuren. Nu snap ik wel dat Corona er tussen kwam. Maar iets meer zichtbaarheid was fijn geweest. Ook als ze bij de komende verkiezingen zetels willen halen. En hopelijk wordt het geen partij met een alleenheerser aan het roer, die veel roept op de verkeerde momenten. Als je de vijand wilt vernietigen moet je zijn vriend worden.

  • Voor het ontbrekende emailverkeer namens IDNL verontschuldigingen – met de aantekening dat onze communicatiekanalen regelmatig aan nogal opmerkelijke ‘verstoringen’ onderhevig blijken te zijn. Wat betreft zichtbaarheid: IDNL is toe nu toe onderhevig aan bijna volledige mediacensuur. Dat hoeft niemand te verbazen want noch de systeemmedia noch de kartelpolitiek zijn gediend van een nieuwe partij als IDNL – men zal geen middel schuwen om onze verkiezingsdeelname te saboteren en ons onder de kiesdrempel te houden. Het kan echter verkeren, ook voor de arrogante vijandelijke elite – er blijft altijd een ‘X factor’. Wat betreft het ‘alleenheerser roerganger’ risico – IDNL is een Nederlandse volkspartij en dus helemaal niet gediend van grote ego’s en neerbuigende arrogantie. Niet IDNL maar het Nederlandse volk heeft een zetel – veel zetels – in de kamer nodig – IDNL is slechts een instrument. Het gaat om onze gemeenschappelijke zaak – het is wij tegen zij.

 2. Het probleem met alle (extreem)rechtse en nationalistische partijen in (West)Europa is, dat deze hun ziel hebben verkocht aan de duivel in het Midden Oosten, via o.a. de verklaring van Jeruzalem van december 2010. Ze moeten nu zwijgen, of nog erger de door de duivel afgekondigde leugens herhalen. Een recente bron :
  https://www.henrymakow.com/2020/08/migchels-ending-debt-ursury-would-save.html?_ga=2.119100810.2079233028.1597685338-1712103876.1596383062
  met citaat :
  “Nick Griffin, cruelly maligned as some Nazi by the Communist media, but a man of at least some integrity, who led a Party that had people on board who understood quite well what war is ongoing against the working masses of the West, exposed how Zionist forces had offered him and his Party, the British Nationalist Party (BNP) millions if they would bash Islam and ignore Banking. They couldn’t care less about what he did for the rest.
  Here he exposes the fake Zionist outlets that the Bankers built up to undermine the British Nationalist Party, folks like the EDL, including Tommy, just another fake ‘hero’ paid by the Bankers.
  This template is universal. All the pseudo ‘populists’ in Europe show this exact focus on Islam and ignoring of Banking. In Holland (Baudet and Wilders), Germany, with the AdF and its lesbian ex Goldman Sachs Banker leader, the Austrians. France, with the Zionist Le Pen, everywhere, there is no exception.
  And think of the poor Austrians. They used to have Jörg Haider, who promised the Banksters in their face to get to the bottom of the 2008 crash on live Austrian TV. These scumbags were reduced to muttering ‘You can’t say that! You can’t say that!’ A few weeks later he was car crashed.(=einde citaat).
  In al deze partijen zitten er loge mollen en hasbara drollen. En het vb. in NL is dan katsa Geert !!
  Op deze manier wordt alle verzet tegen de NWO geneutraliseerd en dan ook ongeloofwaardig.

  • Alle volkeren ter wereld hebben hun eigen belangen – alle volkeren hebben hun eigen manieren om die belangen te dienen. De belangen van volkeren hoeven elkaar niet perse te kruisen – ieder volk kan zijn eigen weg gaan. IDNL zet zich in voor het geboorterecht van het Nederlandse volk en de soevereiniteit van de Nederlandse natiestaat. Daarbij laat IDNL zich leiden door geen enkel ander belang dan het eigen volksbelang en het eigen staatsbelang. Alles sal reg kom. Ook als het tachtig jaar duren moet.

 3. Al die partijen die zulke dikke Israelvriedjes zijn, moeten worden gewantrouwd, die zullen ook geen critiek op de zionisten durven uiten! Zo kom je dus geen steek verder als echte nationalist! De zionist speeld al eeuwen alle volkeren uit elkaar en moedigd revoluties en oorlogen aan! Zij zitten in de wapenhandel zij zitten in farmasiutische industrie, zij beheersen voor 80% de media, zij willen alle rassen mixen en uitwissen, zodat hun de hele wereld kunnen beheersen in een medogenloze communistische dictatuur. Dus zionisten vriendelijke partijen zijn levens gevaarlijk en helpen juist de zionisten hun macht uit te breiden, terwijl dit juist bestreden moet worden, willen we als blanke overleven!

  • Het is goed ons te verdiepen in de geschiedenis en in de wereld om ons heen. Maar het is wel belangrijk dat wij ons concentreren op ons eigen kleine land, nu en hier. Het is zaak ons eigen kleine huisje en ons eigen kleine tuintje te op orde te krijgen – voordat we de problemen van de rest van de wereld proberen op te lossen. IDNL staat daarbij pal voor de belangen van het inheemse Nederlandse volk en de soevereine Nederlandse staat. Zelfs de langste reis begint met een stap – ook als die tachtig jaar duren moet.

   • Verduidelijking graag van die inheemse identiteit, wat als je een Molukse papa hebt of een Surinaamse moeder of Antilliaanse ouders, wat dan ?
    Of met welke individuen mogen mensen relaties krijgen die niet blank, waar is die grens, Turkije,Spanje, graag een serieuze reactie op die vraag ?

   • @Alexander,
    Ook al zitten er fouten in mijn geschreven bijdrages, met de mobiel is nou eenmaal niet foutloos, graag een serieuze reactie op mijn vragen of iemand anders op dit forum (?) !

  • Gebeurt niet vaak,echter in deze geheel met u eens (met de toevoeging dat elke partij die deelneemt aan dit “demo(N)cratische” systeem zich schuldig maakt aan het “bevuilen” van volkse belangen).

 4. @ Heinrich Bartuleit.
  Als jij nu in het vervolg gewoon eerlijk schrijft:
  “Ik ben een Israël en Jodenhater :-(( !!!! ”
  weet iedereen meteen wat je bedoelt en hoef je er niet zo’n heel blablabla-verhaal van te maken.

  • Dat is gelul,hij benoemt de feiten (men dient uit te gaan van volkse belangen,en niet van het belang van joden en Israël).Als u zo begaan met het “lot” van andere volkeren,wat heeft u dan nog hier te zoeken!

 5. Steeds grappig om na jaren te zien hoe verkeerd de mensen toen waren!
  Net zo een hoopje linkse randdebielen…
  FvD is anno 2022 de enige partij die duidelijk wakker en niet corrupt is terwijl al de andere partijen landverraders zijn. FvD is volledig tegen het WEF – The Great Reset – en heel die pandemie onzin!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in