Hoewel de VS erin geslaagd zijn de Russische regering ertoe aan te zetten het eerste schot te lossen, is het duidelijk dat de oorlog in Oekraïne de eerste fase is van een veel ruimer conflict. Na de Russische regering tot een wanhopige en rampzalige invasie in Oekraïne te hebben geprovoceerd, gebruiken de Verenigde Staten de oorlog om hun wereldhegemonie opnieuw te doen gelden, door een oorlogscoalitie op te bouwen voor wat de Verenigde Staten een “grootmachtconflict” hebben genoemd, dat niet alleen tegen Rusland gericht is, maar ook tegen China.” ∼ Andre Damon, World Socialist Web Site

“Wat voor onze bestuurlijke en buitenlands-politieke elites van belang is, is vooral de grote inspanning en drang naar een globalistische “Grote Reset”, waarbij zij het Oekraïense conflict gebruiken om eindelijk hun doel te bereiken, namelijk de hele wereld in overeenstemming te brengen met hun plannen voor een Nieuwe Wereldorde. En om dat te kunnen doen, moet Rusland, dat nu dwars tegen hun plannen in staat, verkleind en in het gareel gebracht worden.” ∼ Boyd D. Cathey,  The Unz Review

Waarom stuurt de NAVO meer dodelijk wapentuig naar Oekraïne? Zei Poetin niet dat het sturen van wapens naar Oekraïne de kans op oorlog zou vergroten? schrijft Mike Whitney.

Ja, dat zei hij, maar de VS en de NAVO blijven toch meer zendingen sturen. Waarom?

En waarom heeft Oekraïne meer wapens nodig?

Zou het kunnen zijn dat het 600.000 man sterke leger van Oekraïne in elkaar stort als een woonwagenkamp in een orkaan? Is dat het? Is dat de reden waarom de NAVO donderdag in Brussel een spoedconferentie had om opnieuw hun steun te betuigen aan een door de NAVO opgeleid leger dat nog niet eens met succes één groot tegenoffensief tegen het Russische leger heeft gelanceerd?

De media houden vol dat het Russische offensief “tot stilstand is gekomen”. Noemt u dat zo wanneer uw tegenstander in minder dan 3 weken een gebied ter grootte van Groot-Brittannië verovert, of wanneer al uw lucht- en zeemiddelen zijn weggevaagd, of wanneer uw commando- en controlecentra in rook zijn opgegaan, of wanneer de meeste van uw gevechtstroepen door Russische troepen zijn omsingeld of naar plaatsen ten westen van de Dnjepr vluchten? Is dat hoe “vastgelopen” eruit ziet?

Krijgt u de indruk dat de media niet helemaal rechtlijnig zijn in hun berichtgeving over de oorlog in Oekraïne? Denkt u dat hun met het WEF verbonden eigenaars misschien een part hebben in deze strijd? Hier is hoe aartsbisschop Vigano het onlangs samenvatte in een artikel waarin hij een verband legde tussen de “Covid tirannie” en de oorlog in Oekraïne:

“De ideologische continuïteit tussen de pandemische farce en de Russisch-Oekraïense crisis blijft naar voren komen, buiten het bewijs van de gebeurtenissen en verklaringen van de betrokken proefpersonen, in het feit dat de uiteindelijke daders van beide hetzelfde zijn, allemaal toe te schrijven aan de globalistische kliek van het Wereld Economisch Forum.” (“Exclusive: Archbishop Carlo Maria Viganò”, Gateway Pundit)

Er zijn nooit waarachtiger woorden gesproken. Het is allemaal manipulatie door globalistische “belanghebbenden” die hun eigen griezelige belangen nastreven. Wat de oorlog betreft, kijk eens naar deze analyse uit een bericht op Larry Johnsons nieuwe blog  A Son of the New American Revolution. Ik kan niet instaan voor de auteur, maar hij klinkt een stuk geloofwaardiger dan CNN:

“De officiële beweringen van een groot Oekraïens tegenoffensief in de buurt van Kiev zijn volkomen nep; het is totaal verzonnen, het is nooit gebeurd – ze hebben gewoon geen samenhangende militaire macht in de buurt van Kiev die in staat is om een georganiseerd tegenoffensief te voeren. Alles wat zij in en rond Kiev hebben zijn verschillende stukjes en beetjes, waaronder speciale strijdkrachten van politie en leger, burgermilitie, gewone politie, wat luchtafweer, en een paar artilleriebatterijen. Het is geen offensieve macht – het is een maffe lappendeken. …

Wat er nog over is van het Oekraïense leger ten oosten van de Dnjepr raakt door de diesel heen, en zou tegen de eerste week van april zonder buis- en raketartillerie-munitie (en eigenlijk zonder artillerie) moeten zitten. Buiten de Donbass is het een uitputtingsoorlog, waarbij Rusland het vermogen van Oekraïne om te vechten wegslijpt, door in de eerste plaats stand-off wapens (lucht en raketten) te gebruiken. Zondag trof Rusland een voorraad munitie die in Hamas-stijl verborgen was in een “leegstaand” winkel- en sportcomplex in het centrum van Kiev. Rusland vindt tonnen en tonnen Oekraïens legermateriaal, en vernietigt ze methodisch….

De Russische strijdkrachten en die van Donetsk/Lugansk hebben zoveel Amerikaanse en Britse antitankwapens opgeraapt, dat het visueel gedocumenteerd is dat ze die nu op het slagveld gebruiken. ..

En, het Stinger raketproject is totaal mislukt, Uncle Sam & Co. hebben honderden Stingers naar Oekraïne gebracht en blijven dat doen, maar er is gedocumenteerd dat ze slechts ongeveer zeven bemande vliegtuigen hebben neergehaald sinds de invasie, en geen enkele in de laatste tien dagen of zo. Sommige van die honderden zullen vrijkomen en verkocht worden en… misschien moet u dan maar niet meer internationaal vliegen…

Ik wil het niet mooier maken dan het is voor Rusland – die Oekraïense militaire eenheden die de eerste dagen niet gewoon weggesmolten en verdwenen zijn, leveren een strijd. Maar op een gegeven moment, zeer waarschijnlijk in de eerste helft van april, zal alles gewoon op zijn, en zullen zij afbrokkelen, en dan zullen de Russische en Donetsk/Lugansk strijdkrachten heel of het grootste deel van “Linkeroever” (ten oosten van de Dnjepr) Oekraïne innemen.  (“Dreizin Report–Poland prepares to intervene, Ukraine slides into dictatorship”, Jacob Dreizin, The Son of a New American Revolution)

Ja, maar is de schrijver te vertrouwen?

Ik weet het niet, maar – laten we eerlijk zijn – als de media 4 jaar lang onophoudelijk liegen over “Russische samenzwering”, gevolgd door nog eens 2 jaar van “Iedereen gaat dood aan de griep”; dan gaat ieder kritisch denkend mens toch op zoek naar andere informatiebronnen, niet? Het is een kwestie van geloofwaardigheid, en helaas is “geloofwaardigheid” een term die nooit op de mainstream media wordt toegepast.

  Clownprins Zelensky's Nero-decreet: Vernietig Oekraïne

Dus, waar gaan we heen vanaf hier?

Goede vraag; en uit de verklaring van de NAVO kunt u opmaken dat de leiders in Washington en in heel Europa vastbesloten zijn om nog meer olie op het vuur te gooien. Dat is de boodschap die zij de wereld sturen; “Wij zijn eensgezind in onze vastberadenheid om Rusland te verslaan, of wij de planeet nu opblazen of niet. Begrijpt u het? Hier is een fragment uit hun verklaring van donderdag:

“Sinds 2014 hebben wij uitgebreide steun verleend aan het vermogen van Oekraïne om dat recht uit te oefenen. Wij hebben de strijdkrachten van Oekraïne opgeleid, hun militaire vermogens en capaciteiten versterkt en hun weerbaarheid vergroot. De NAVO-bondgenoten hebben hun steun opgevoerd en zullen verdere politieke en praktische steun aan Oekraïne blijven verlenen nu het land zichzelf blijft verdedigen. …..Wij blijven vastbesloten om de gecoördineerde internationale druk op Rusland te handhaven. Wij zullen nauw blijven coördineren met de belanghebbenden en andere internationale organisaties, waaronder de Europese Unie.

De ongeprovoceerde oorlog van Rusland tegen Oekraïne vormt een fundamentele uitdaging voor de waarden en normen die veiligheid en welvaart hebben gebracht aan allen op het Europese continent” (“Statement by NATO Heads of State and Government”, NATO)

Verbaasd het u dat de NAVO openlijk zou opscheppen over het bewapenen en trainen van duizenden Oekraïense strijders sinds 2014? Wat als een vijand van de Verenigde Staten hetzelfde zou doen in Mexico of Canada. Hoe zouden de VS dan reageren? Hier is hoe Noam Chomsky het formuleerde:

“… als Oekraïne lid zou worden van de NAVO, zou dat hetzelfde zijn als wanneer Mexico lid zou worden van een door China geleide militaire alliantie, gezamenlijke manoeuvres met het Chinese leger zou organiseren en wapens zou handhaven die gericht zijn op Washington. Aandringen op het soevereine recht van Mexico om dat te doen zou idiotie te boven gaan. Dat Washington aandringt op het soevereine recht van Oekraïne om lid te worden van de NAVO is nog erger, omdat het een onoverkomelijke hindernis opwerpt voor een vreedzame oplossing van een crisis die nu al een schokkende misdaad is en die binnenkort nog veel erger zal worden, tenzij ze opgelost wordt – door de onderhandelingen waaraan Washington weigert mee te doen.” (Truthout)

Het lijkt mij dat Chomsky denkt dat het bewapenen van Oekraïne een opzettelijke provocatie was. Wat het ook was. De NAVO heeft het land volgestouwd met wapens, haar gevechtstroepen en paramilitairen opgeleid, militaire operaties met de NAVO uitgevoerd, hun leger naar het oosten gestuurd om de etnisch Russische bevolking te terroriseren, en toen – als klap op de vuurpijl – gedreigd met het ontwikkelen van kernwapens. Kortom, zij zetten een pistool tegen het hoofd van Poetin en dreigden hem de hersens uit te blazen. Als dat geen provocatie is, wat dan wel? Hier is meer uit een artikel op de WSWS:

(NAVO-chef) Stoltenbergs historische referentiepunt was niet de Russische invasie in Oekraïne vorige maand, maar de door fascisten geleide staatsgreep van 2014, die van Oekraïne een proxy voor de NAVO maakte. “Sinds 2014 hebben de [NAVO] bondgenoten de strijdkrachten van Oekraïne getraind en hun capaciteiten aanzienlijk versterkt. Zij brengen die training nu in de praktijk, in de frontlinies, met grote moed.”

Stoltenberg deed geen moeite om de massale militaire opbouw van de NAVO van de Oekraïense strijdkrachten in de afgelopen acht jaar te verhullen. De NAVO, zei hij, heeft “antitank- en luchtverdedigingssystemen, drones, brandstof en munitie geleverd. Evenals financiële hulp.”

Hij vervolgde: “Ik zou de moed en het professionalisme van de Oekraïense strijdkrachten willen prijzen. Ik heb ze in Oekraïne ontmoet, en we zijn ons er allemaal van bewust dat dit, vergeleken met waar ze in 2014 waren, een totaal andere strijdmacht is dan acht jaar geleden. De Oekraïense strijdkrachten zijn vandaag veel groter, veel beter uitgerust, veel beter opgeleid, veel beter gecommandeerd. Ze hebben een veel betere logistiek dan in 2014.” (“NATO meets to plot next stage in Ukraine proxy war”, World Socialist Web Site)

Stoltenberg kan zijn opgetogenheid over de “moed en het professionalisme” van zijn NWO-leger, dat als kanonnenvoer fungeert in een proxy-oorlog van de VS met Rusland, nauwelijks verbergen. Maar weten de dappere Oekraïners die in dit fiasco vechten, waarvoor zij vechten?

Nee, dat weten zij niet. Zij denken dat zij hun leven riskeren voor hun land, maar in werkelijkheid vechten zij voor het behoud van de wereldhegemonie van de VS, door Rusland te vernietigen, China te omsingelen en Amerika’s heerschappij te vestigen over de dichtstbevolkte en welvarendste regio van de wereld in de volgende eeuw. Dat is waar zij voor strijden, de “lansknecht naar Azië” van Washington. Zoals de schrijver van het WSWS artikel toegeeft:

“Het is duidelijk dat het niet alleen om een oorlog in Oekraïne gaat, maar om een campagne van de imperialistische mogendheden van de VS en de NAVO voor een oorlog tegen Rusland en een herverdeling van de wereld.”

Ja, dat klopt, en Biden probeert het niet eens te verbergen. Hier is wat hij nog maar twee dagen geleden zei:

“Nu is een tijd waarin de dingen aan het verschuiven zijn… Er zal een nieuwe wereldorde komen, en wij moeten die leiden.”  (Biden Talks NWO, YouTube)

Nope. Dat is allemaal patriottische prietpraat, opgedirkt voor de horigen. Zo vatte de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, het dinsdag samen:

Dat is inderdaad het doel, en de VS zullen niet terughoudend zijn in het nastreven van hun belangen. China en Rusland verkeren in de illusie dat de opkomst van verschillende “machtscentra” onvermijdelijk verandering in de wereldorde zal brengen. Maar zo werkt de wereld niet. De wereldleider zal niet gewillig zijn nederlaag toegeven of genadig afstand doen van de troon. Hij moet van zijn voetstuk worden gestoten, zoals de pestkop op het schoolplein met geweld moet worden ingetoomd. Jammer genoeg wordt Oekraïne het strijdtoneel waar deze zaken met wapengeweld zullen worden opgelost.

In ieder geval moeten wij proberen verder te gaan dan de propaganda van de media en kijken of wij de werkelijke oorzaken van het huidige conflict kunnen vaststellen. Waarom, bijvoorbeeld, richten de VS zich tegen Rusland? Op welke manier is Rusland een “obstakel” dat de strategische ambities van Washington in de weg staat?

De voormalige onderminister van Defensie, Paul Wolfowitz, beantwoordt die vraag in één korte alinea die meer dan twee decennia geleden geschreven is. Hij is vandaag nog even relevant als toen:

“Ons eerste doel is te voorkomen dat er, hetzij op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie, hetzij elders, opnieuw een nieuwe rivaal opduikt die een bedreiging vormt in de orde van grootte van die welke vroeger van de Sovjet-Unie uitging. Dit is een overheersende overweging die ten grondslag ligt aan de nieuwe regionale verdedigingsstrategie en vereist dat wij trachten te voorkomen dat een vijandige mogendheid een regio domineert waarvan de hulpbronnen, onder geconsolideerde controle, voldoende zouden zijn om wereldmacht te genereren.”

Kortom, Washington ziet Rusland als een “vijandige mogendheid” omdat het boven op een oceaan van olie- en gasreserves zit en omdat het “uitdagend” een eigen onafhankelijk buitenlands beleid voert. Om deze redenen is Rusland de doodsvijand van Uncle Sam.

Ten tweede heeft Rusland geleidelijk de banden met Europa aangehaald, wat een ernstige uitdaging vormt voor de economische dominantie van de VS. De aanleg van de Nord Stream 2 pijpleiding – die de afhankelijkheid van Europa van Russisch gas sterk zou hebben vergroot – betekende dat de invloed van Washington gestaag zou afbrokkelen, terwijl Europa en Azië dichter bij een gemeenschappelijke economische ruimte zouden komen, waarin noch de Amerikaanse dollar, noch de veiligheid van de NAVO nodig zou zijn. Daarom deed Washington zo zijn best om Rusland te provoceren Oekraïne binnen te vallen. Zij moesten het verbreken van de economische banden afdwingen om verdere integratie met de EU-markten te voorkomen.

De derde reden waarom Rusland Washingtons vijand nummer 1 is geworden, is dat de VS momenteel bezig zijn met een “herschikking” van de activa en middelen naar het gebied Azië-Stille Oceaan, om te profiteren van de verwachte groeispurt in die regio. Hillary Clinton heeft dit “de pivot naar Azië” genoemd, een term die werd bedacht in een toespraak die zij in 2011 hield. Hier volgt wat zij zei:

“Het benutten van de groei en dynamiek van Azië staat centraal in de Amerikaanse economische en strategische belangen en is een belangrijke prioriteit voor president Obama. Open markten in Azië bieden de Verenigde Staten ongekende mogelijkheden voor investeringen, handel en toegang tot geavanceerde technologie… Amerikaanse bedrijven (moeten) de enorme en groeiende consumentenbasis van Azië aanboren… De toekomst van de politiek zal in Azië worden beslist, niet in Afghanistan of Irak, en de Verenigde Staten zullen zich in het centrum van de actie bevinden…”  (“America’s Pacific Century”, Secretary of State Hillary Clinton”, Foreign Policy Magazine, 2011)

Dit zijn de geopolitieke imperatieven die het conflict aansturen:

 1. “Voorkomen dat op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie weer een nieuwe rivaal opduikt, die de eigen hulpbronnen kan beheersen en zo de macht van de VS kan uitdagen.
 2. De dreiging van verdere economische integratie die onvermijdelijk zou leiden tot een enorme vrijhandelszone die Europa en Azië omspant.
 3. Het “pivot”-plan om in de volgende eeuw de dichtstbevolkte en welvarendste regio van de wereld te domineren.

Dit zijn de drie strategische beleidsmaatregelen die de oorlog aanwakkeren. Zij hebben alleen betrekking op Oekraïne in zoverre Oekraïne het ongelukkige platform is voor het “Grootmogendhedenconflict” dat gestadig in een stroomversnelling komt. De aanbeveling van dinsdag, van de Poolse politieke leider Jaroslaw Kaczynsk, om vredeshandhavers naar Oekraïne te sturen, toont aan dat de NAVO van plan is het conflict in de zeer nabije toekomst sterk te laten escaleren. Volgens Reuters, zal Kaczynsk, voorstellen dat:

“Een internationale vredesmissie naar Oekraïne moet worden gestuurd en de middelen moet krijgen om zichzelf te verdedigen….

“Ik denk dat het nodig is dat er een vredesmissie komt – de NAVO, eventueel een bredere internationale structuur – maar een missie die zichzelf zal kunnen verdedigen, die op Oekraïens grondgebied zal opereren,” vertelde Kaczynski op een nieuwsconferentie.”

“Het zal een missie zijn die zal streven naar vrede, om humanitaire hulp te geven, maar die tegelijkertijd ook beschermd zal worden door passende troepen, strijdkrachten,” zei Kaczynski, die gezien wordt als de belangrijkste besluitvormer in Polen.” (“Top Polish politician calls for peacekeeping mission in Ukraine”, Reuters)

Denk daar eens een minuutje over na. Denk na over wat het zou betekenen. De vredesmissie:

 1. “zal opereren op Oekraïens grondgebied (waar Rusland zijn militaire operatie uitvoert)
 2. zal zich kunnen verdedigen. (wat betekent dat ze bewapend zullen zijn.)
 3. zal (beschermd worden door) “een of andere bredere internationale structuur” (NAVO)

Vindt iemand dit een goed idee? Zal dit Rusland er niet toe dwingen het NAVO-personeel te behandelen als vijandelijke oorlogvoerende partijen die zich met hun militaire operatie bemoeien?

Natuurlijk zal dat zo zijn. Dus, wat willen ze bereiken; WO3? Is dat de bedoeling? En wat zegt dit ons over de strategie van Washington voor Oekraïne?

Het vertelt ons ook dat de NAVO zich voorbereidt om Rusland militair aan te vallen binnen Oekraïne. Dat is wat het ons vertelt. Tot vandaag hadden de meeste mensen aangenomen dat de NAVO zich niet militair met Rusland zou inlaten, omdat zij meenden dat dat de kans op een nucleaire uitwisseling sterk zou vergroten. Maar zo ziet het establishment van de buitenlandse politiek de dingen niet. Na meer dan 20 jaar met Poetin te maken te hebben gehad, zien zij Poetin als een rationele actor die niet zal escaleren, tenzij Rusland geconfronteerd wordt met een onmiddellijke bestaansbedreiging. (Een nucleaire aanval) Met andere woorden, de mandarijnen van het buitenlands beleid hebben de berekening gemaakt dat zij Poetin kunnen betrekken in een bloedige en langdurige grondoorlog – die de hulpbronnen van Rusland zal uitputten en de economie zal vernietigen – zonder dat Poetin zijn nucleaire arsenaal zal gebruiken. Het is een riskante strategie, maar niet geheel onredelijk gezien het gedrag van Poetin in het verleden. Poetin is altijd uiterst voorzichtig geweest en nooit impulsief. De buitenlandpolitiekwonders denken dat ze dat tegen hem kunnen gebruiken. Zoals wij al zeiden, het is een strategie met een hoog risico.

  Boycot van energierekeningen krijgt massale aanhang in heel Europa, "Don't Pay UK" loopt voorop

Natuurlijk is Rusland ontzet over het “idee van een vredeshandhaver”, omdat het een botsing tussen de twee nucleair bewapende grootmachten bijna onvermijdelijk maakt. Hier volgt wat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov als reactie op het nieuws zei:

“Onze Poolse collega’s hebben al verklaard dat er nu een NAVO-top zal komen, en dat er vredeshandhavers ingezet moeten worden. Ik hoop dat zij begrijpen wat er op het spel staat. Dit zal een rechtstreekse botsing zijn tussen de Russische en de NAVO-strijdkrachten, die iedereen niet alleen wilde vermijden, maar waarvan iedereen zei dat die in principe nooit zou mogen plaatsvinden.”

Is Lavrov overdreven hoffelijk?

Ja, dat is hij. Als ze de Verenigde Staten de waarschuwing hadden gegeven, zouden zij iets veel onheilspellenders hebben gezegd, zoals dit:

“Alle gewapende formaties zullen behandeld worden als legitieme vijandelijke doelen en vernietigd worden. Punt uit.”

Dat is hoe je een waarschuwing geeft. U probeert niet in de gunst te komen bij degene die uw soldaten wil doden en uw land van de kaart wil vegen. Dat heeft geen enkele zin. Als er ooit een tijd was om rechtuit te spreken, dan is het nu. Er staan levens op het spel.

Het incident met de “vredeshandhavers” wijst op iets wat ik al een hele tijd vermoed, namelijk dat Washington zit te popelen om een landoorlog in Oekraïne te beginnen, en tot op zekere hoogte is dat logisch. Het polariseert en verzwakt Rusland verder, het verenigt de bondgenoten rond een gemeenschappelijke zaak, en het versterkt de rol van de NAVO als hoeder van de regionale veiligheid. De keerzijde is natuurlijk dat het conflict snel zou kunnen escaleren tot een regelrechte atoomoorlog. Ik denk dat de neocons op Buitenlandse Zaken dat niet als een plausibel scenario zien, en daarom dringen zij er zo hard mogelijk op aan om de gevechten te intensiveren. Hier is een kort fragment uit het stuk van veteraan Jacob Dreizin die de zaken op dezelfde manier schijnt te zien:

“Ik ben ervan overtuigd dat, uit machteloze woede als niets anders, de NAVO-troepen uiterlijk half april vanuit Polen het westen van Oekraïne zullen binnentrekken, als de oorlog dan nog bezig is. Het zware materieel is er al in de buurt van de grens; het aanvoeren van het personeel om zich ermee te verbinden is het gemakkelijke deel. Met het recente Russische bombardement op het U.S./UK “Ho Chi Minh spoor” knooppunt op de Yavorov basis bij de Poolse grens, zullen zij ter plaatse komen … om een verklaring af te leggen als: “Niet weer, want wij zijn hier nu openlijk.”

Nee, Brandon wil het niet doen, maar de haviken in het Congres en de mainstream media runnen nu de show. Er zal escalatie komen. Het zit in de koek gebakken. Vóór de invasie voorspelde ik zelfs dat Polen van de oorlog zou profiteren om een protectoraat in het westen van Oekraïne te stichten, en ik blijf bij mijn voorspelling…” (“Dreizin Report–Poland prepares to intervene, Ukraine slides into dictatorship”, Jacob Dreizin, The Son of a New American Revolution)

Ik denk dat Dreizin hier iets op het spoor is. Brandon is het niet eens met de geplande escalatie, maar dat maakt misschien niet uit, want Buitenlandse Zaken is een broeinest van neocons die alles in het werk stellen om de weg vrij te maken voor een kooi-gevecht met verschroeide aarde, zonder enige beperking, met hun meest verguisde rivaal, Vladimir Poetin. Het zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken, de inlichtingendiensten, het Congres en de media die nu het schip van staat besturen, niet Biden. Misschien hebt u zich afgevraagd waarom de NY Times plotseling besloten heeft om “schoon schip te maken” met het Hunter Biden laptopverhaal? U weet waarschijnlijk wel dat het niet is omdat de redactie van de Times van gedachten veranderd was en het publiek wilde informeren of “de waarheid aan de macht wilde brengen”. Natuurlijk niet. De Times heeft het laptopdossier naar buiten gebracht om Biden te laten weten dat zij hem “bij de strot hebben” en dat als hij niet meespeelt, hij er geweest is.

Chantage? Zouden de neocons werkelijk de president van de Verenigde Staten chanteren om te kunnen escaleren in Oekraïne?

Reken maar, dat zouden zij doen.

De neocons hebben hun zinnen gezet op een oorlog te land in Europa, en zoals het er nu uitziet, zouden ze die wel eens kunnen krijgen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het volgende: Wereldwijde voedselcrisis – Zet u schrap voor rantsoenering



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSpike-eiwit en bloedstolsels: Het is erger dan gedacht
Volgend artikelOpen brief aan de ongevaccineerden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Artikelen als dit zijn de vruchten van ‘active measures’, de KGB tactiek om hun propaganda in de zachte hoofden van de Westerse media te pompen. Hiermee worden onbewust zienswijzen geaccepteerd die in het voordeel van de vijand werken. Met succes, reeds in 1983.

 2. Ik hoop dat putin en xi ping samen werken aan een stiekem llan om amerika van de kaart te vegen. Met al die zieke psychopaten inbegrepen. Basta

 3. Let op mijn woorden Amerika, EU en NATO gaan een false flag organiseren d.m.v een chemische of biowapen aanval en daar Rusland van beschuldigen.

  Dat kun je horen aan hun retoriek en we weten wat Amerika, EU en Nato flikte met Assad die ze beschuldigden van chemische wapens maar na onderzoek bleek dus dat het de ” goede” rebellen waren die gesteund werden door Amerika, EU en NATO.

  • dat klopt dit is de zelfde politiek van na 9-11,de inval in Irak ook onder het mom van chemische wapens, die er niet waren.
   heeft vele duizenden doden gekost.

 4. “The issue today is the same as it has been throughout all history, whether man shall be allowed to govern himself or be ruled by a small elite.” – Thomas Jefferson

 5. Ik kan maar enkele scenario’s bedenken:

  1. De Russen spelen het spel mee…
  Doel is de vele sancties die het Westen moeten lamleggen.
  Weer meer vluchtelingen naar het Westen en er moeten veel mensen sterven in Oekraïne.
  Alles moet zich normaal afspelen in Oekraïne zodat ze na ‘The Great Reset’ alles direct kunnen opstarten. Een klein nucleaire oorlog is best mogelijk, op kleine schaal want wie gaat anders alles terug heropbouwen?

  2. Rusland is (steeds) misbruikt en de VS willen eindelijk Rusland veroveren.
  Maar dit zal normaal moeten eindigen in een grote nucleaire oorlog zonder winnaars.
  En gaat die elite in hun luxe bunkers alles heropbouwen en aan landbouw doen?
  Bomen en planten zullen verbrand zijn en de zon zal zeker geen 10 jaar op aarde schijnen…
  Zonder groen heb je geen dieren en mensen…
  Bijna alles zal radioactief zijn dus vooral het water…
  Hier is weinig sprake van een ‘Great Reset’ maar herbeginnen vanuit het stenentijdperk.
  Het kan zelfs hun dood worden.

  3. Rusland wil niet meer meedoen met het WEF… en ligt dwars.
  En Oekraïne is het begin van iets groots? Binnenkort weten we zeker meer…

  Ik gok dat 3 juiste is maar 1 kan ook, er blijven vragen onbeantwoord!
  —————————————————————————————–
  Waarom is die pandemie nodig met coronapaspoort… als ze toch plannen hadden om in oorlog te gaan met Rusland ? Waarom dan niet meteen beginnen met die oorlog?
  Dit wijst duidelijk naar 3.

  Ze hadden gemakkelijk die oorlog met Rusland kunnen stoppen met een paar akkoorden maar kiezen duidelijk liever voor een oorlog met Rusland.
  Iedereen doet lekker mee alsof geen nucleaire wapens bestaan en dat is op zich ook niet rationeel te verklaren. Die leiders hebben nooit kansberekening leren maken…
  Dit wijst dan weer naar 1.

 6. Al eerder gezegd: Russen tot aan de Djnepr, alles oostelijk ervan word en blijft onder Russische invloed. Een deel van de kut word ingenomen om Oekraine van de zee af te sluiten. Over de Djnepr zalop twee plekken nog overgang mogelijk zijn, bij stuwdammen zeer waarschijnlijk en misschien de brug bij Cherson.
  Kiev veroveren is nooit een optie geweest, maar het aanvallen en dan “vluchten” met de strijdmacht uit Kiev op de hielen kan wel eens een manier zijn om Kiev leeg te laten lopen….

  Wanneer de Russen volledig de oorstkant van de Djnepr hebben zal het grootste deel van hun tanks bij de Poolse grens komen te staan en bij de Baltische staten. De oorlog zal zeer waarschijnlijk bij Finland escaleren, en het gebruik van kernwapens daar is het grootste. Doordat de NAVO steeds is blijven opschuiven en druk heeft uitgeoefend zal Rusland nu ook niet meer onderhandelen. Het zal slaan, er is voor de Rus te lang niet serieus met hun omgegaan, en ze weten dat praten met NATO zinloos is.

  Vredes gesprekken met Oekraine zullen ook niet meer komen denk ik, ze krijgen gewoon een voorstel tot overgave en het behoud van een neutraal gebied westelijk van de Djnepr met uitzondering van een kuststrook waarin Odessa ligt, om te voorkomen dat er not NATO schepen komen en om de graanexport te controleren. Doen ze dit niet kan Rusland hun energie systeem compleet plat leggen en andere infrastructuur…Half April moet er in Oekraine begonnen worden met zaaien voor mais en tarwe, anders is er dit jaar geen oogst. Dus zonder royale steun van EU op het gebied van alle levensmiddelen, energie en andere vreedzame zaken ligt Oekraine binnen 24 uur 100 jaar terug in de tijd….Zelensky kan dus de grote jongen spelen over de rug van zijn eigen volk maar deze situatie had nooit mogelijk moeten worden…
  Dit is niet leiding geven aan een land maar een egotrip. We zien dit veel bij politici, egotripperij in het kwadraat. Vroeger werden leiders die niet goed functioneerden afgezet omdat het belang van het volk werd aangetast, en dat is nu precies andersom. Wat wij aan leiders hebben zijn schuldenmakers en slopers, zelfvoldane narcisten die geen besef of de wens dartoe hebben om dienstbaar te zijn aan de bevolking, en het getal van de burgers enkle zien als een legitimaite om te overheersen….geen ervan die in staat is tot een positieve toekomst visie en goed beheer van hetgeen in hun verantwoordelijkheid is gegeven….herstel, wat slinks ons is ontnomen. Ze zijn volgers van een sekteleider en multinationals.
  Er zit nul interesse in de politiek voor het welzijn van de burgers…..de voorbeelden zijn legio…zwartgelakte documenten in het kader van de wet op openheid van bestuur, hoderden mijoenen steun aan terroristen , mensen hun kinderen ontnemen en zelfs als het fout blijkt de fouten niet herstellen….niemand thuis….dat is wat verantwoordelijkheid in het DEn Haags inhoud, nul respect voor de burgers, totale egotrippers met rotkoppen.

  Mijn inschatting is dat we eind April in het noorden een full scale war krijgen met nucleaire inzet, en dat Europa voor de keuze komt om of NATO terug te trekken tot de oude grenzen van het ijzeren gordijn, of ook het verlies van infrastructuur en daarmee chaos in eigen land. Een oorlgo met soldatjes is niet nodig om dit te winnen, honger en geen mogelijkheid om te produceren met wat chaos doorgeroerd zijn genoeg…. De politici zullen knus in bunkertjes hun strijdbaarheid ten toon stellen, hun verstand is nooit in de 21 ste eeuw en de realiteit aangekomen….de meste Europeese landen zijn kruitvaten met allerhande onderhuidse conflicten die slechts een vonk en soms enkel wat zuurstof nodig hebben….wie van de politici denkt er nog dat een oorlog voeren terwijl je huis in brand staat slim is? ja, enkel hen met een extra paspoort die van veraf de bevelen geven. Het zijn de idioten zonder besef die ze ook nog uitvoeren. De tijden van een oorlog zoals in WO2 zijn door andere wapens totaal veranderd, de tacktieken zijn nog steeds die van vroeger, met wat nieuwe appendages.

  Als in Putin was en ik kreeg een NATO opbouw voor mijn stoep geserveerd dan zou ik dit doen wat hierboven staat.

  Europa is toe aan een heel nieuw politiek systeem, waarbij niet het getal van de burgers de lijn moet bepalen maar het principe van individuele vrijheid en solidateit de basis moet zijn. Dat komt er enkel door de “oude”garde van zakkenvullende machtsgeile huichelaars de toegang tot leidinggevende posities permanent te verhinderen. Om dat te beseffen moeten we eerst als unie en als volkeren van Europa de bodem raken van ons bestaan. De hebzucht en de angst zijn de reden van onze politiek met alle beslissingen, trots, vooruitgang en vrijheid in respect zouden de motoren moeten zijn.

 7. kut is kust. Ik heb niks tegen kut of het woord kut maar correctie is wel zo handig…kut toetsenbord. kut vingers, kut vanalles….

  • Hahaha, ik vond het wel een mooie Freudiaanse verspreking. Door de geschiedenis van de (mannelijke) mensheid heen heeft dit vrouwelijke lichaamsdeel altijd een grote rol gespeeld, soms toekomst bepalend. Ook nu nog. Stoere haantjes met dikke auto’s, speedboten, eigen vliegtuig, vetkuif, stoere verhalen, enzenz. Alles om vrouwen te imponeren om die uiteindelijk in hun nest te krijgen om zich dan te kunnen vergrijpen aan dat opwindende lichaamsdeel.

   Voor het overige: prima uiteenzetting!
   Ikzelf ga ervan uit dat Poetin zeer goed weet met wat voor gewetenloos, misdadig gespuis hij te maken heeft. Hij heeft inmiddels heel veel kennis en ervaring opgebouwd over de duistere machten die de menselijke beschaving in hun greep hebben. Ook heeft hij natuurlijk voor goede mensen om zich heen gezorgd (oa Lavrov!!) Zij zullen de inval in Oekraïne zeer goed overwogen hebben en zo’n beetje elke mogelijke reactie hebben voorzien. Niet voor niets hebben ze, tegen beter weten in, jarenlang via diplomatie een oplossing proberen te vinden. Het arrogante westerse tuig heeft alles van tafel geveegd dat Rusland voorstelde. Ze zijn bedrogen, belogen, uitgelachen en van vanalles beschuldigd. Het gepeste jongetje op het schoolplein slaat nu de pestkoppen de tanden uit hun stinkende bekken.
   False flags hebben ze natuurlijk ook ervaring mee en daar houden ze rekening mee.
   Poetin/Rusland kán/mag deze oorlog niet verliezen, dat zou het einde van Rusland zijn en een overwinning van de cabal en daarmee de garantie dat de NWO ingang gaat vinden.
   Liever dood dan NWO slaaf.

   • Kan GEWOON NIET dat iemand deze oorlog zal winnen of verliezen!
    Als A verliest dan drukt hij ergens op en als B verliest doe die hetzelfde… en Einstein krijgt zijn gelijk. Die hebben miljarden of biljoen in luxe bunkers onder de bergen gestoken en zeker niet voor een mooi geschoren kutje.
    Een kernoorlog op grote schaal of compromissen sluiten is enige optie.

    Tenzij ze allemaal behoren tot mijn nr. 1 natuurlijk… dan kunnen ze het nog jaren rekken en wordt Oekraïne mooi groot kerkhof en zijn ze allemaal winnaars.
    Doordenker; Rusland had Oekraïne gemakkelijk in 15 minuten kunnen opkuisen…
    En als alles in Oekraïne blijft dan hebben we bewijs van nr. 1.

    Van mij mag Einstein gelijk hebben; beter korte pijn dan (lang?) afzien.
    Dat ze die Great Reset in hun gat steken.

 8. Die dementerende pedo van USA met zijn dito zoon, willen de hele wereld onder controle.
  Europa via de NATO,
  dan wilden ze Rusland vertellen wat NIET te doen–foutje dus;
  dan willen ze China vertellen wat te doen; alweer een foutje.
  Aan Afghanistan alle wapens achterlaten, in de hoop lokale oorlogjes te triggeren;bijna gelukt
  Nu dropt Saoudia de olie dollar; ook maar aanvallen?

  En hun eigen landje: zij kunnen niet eens BLM of Antifa onder controle krijgen en vervolgen

 9. Mijns inziens, of zoals ik het zie is de NAVO bezig om een slachtign onder de eigen mensen te bewerkstelligen, en ofwel volgt daarna chaos in de landen van de EU, ofwel is die chaos er al voordat de NAVO stomme acties gaat doen.
  We kijken naar een aftakeling omdat incapable lieden de mahtspositities bezetten, omdat decennia lang de hype is geweest dat het westen sterk en onoverwinnelijk was….in werkelijkheid is de macht van regering een wankel iets, een inzakkend huisje van stro en de wolf heeft nog niet eens geblazen….

  we zijn getuige van het resultaat van onwil en onvermogen, en pure arrogantie. Triest dat zulke lapzwansen onze toekomst bepalen.

 10. Tip aan Rusland, Oekraïners die in Rusland willen wonen vanaf nu 1 week de tijd om Oekraïne te verlaten, daarna op het moment van NAVO grondtroepen in Oekraïne, nuken.

 11. Als er al genuked word,gaan england washington en rotterdam er als eerste aan.
  Niet in 1 land tegenstander boos maken,gelijk op alle fronten.
  Maar dat is een beetje fatalistisch denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in